Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно урегулирования вопросов, возникающих в связи с прекращением осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности, а именно депозитарной деятельности депозитария ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 02.10.2012 № 1341
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

02.10.2012

м. Київ

N 1341

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2012 р. за N 1781/22093

Щодо врегулювання питань, які виникають у зв'язку з припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 січня 2014 року N 48

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 3 червня 2014 року N 727)

Відповідно до статей 3, 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 10 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", статті 47 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", з метою врегулювання питань, які виникають у разі припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів (додається).

2. Затвердити:

Абзац другий пункту 2 втратили чинність

Абзац третій пункту 2 втратили чинність

3. Унести до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2007 року за N 49/13316, такі зміни:

перше речення абзацу двадцять п'ятого пункту 1 розділу I після слів "зберігача цінних паперів" доповнити словами "та припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів";

абзац чотирнадцятий пункту 12 розділу VII після слів "зберігача цінних паперів" доповнити словами "та припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів";

у підпункті 19.5 пункту 19 розділу VII слова "у тому числі у зв'язку з реорганізацією номінального утримувача - депозитарію" замінити словами "за винятком припинення діяльності номінального утримувача - депозитарію".

4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

 

 

Положення
про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 3, 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 10 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", статті 47 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та встановлює вимоги до дій депозитарію цінних паперів, пов'язаних з припиненням провадження ним професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів та розрахунково-клірингової діяльності (далі - Депозитарій), та дій інших професійних учасників фондового ринку, пов'язаних з цим припиненням, а також порядок здійснення державного контролю за їх діями в період припинення Депозитарієм здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів та розрахунково-клірингової діяльності (далі - Діяльність депозитарію).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

бази даних - впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних системи депозитарного обліку, що складається з двох частин - збереженої інформації та системи управління нею;

дата відкриття ліквідаційної процедури - дата прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом;

дата початку припинення діяльності - установлена цим Положенням дата, з якої Депозитарій зобов'язаний здійснити всі визначені цим Положенням дії, пов'язані з переданням своїх прав та обов'язків в частині здійснення ним депозитарної діяльності до депозитарію-правонаступника, у тому числі з підготовкою передання документів, баз даних, архівів баз даних, копій баз даних та іншої інформації, передбаченої цим Положенням, депозитарію-правонаступнику;

дата припинення діяльності - день, що настає через 90 календарних днів після дати початку припинення діяльності, після якої Депозитарію заборонено здійснювати будь-які операції на рахунках у цінних паперах клієнтів, або, якщо всі клієнти Депозитарію закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарії раніше цієї дати, день, у який Депозитарій закрив рахунок у цінних паперах останнього клієнта;

депозитарій-правонаступник - юридична особа, яка має ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів та розрахунково-клірингової діяльності (далі - Ліцензії), яка у випадках, встановлених цим Положенням, відповідним договором з Депозитарієм, забезпечує подальший облік і зберігання цінних паперів, що обліковувалися на рахунках у цінних паперах клієнтів Депозитарію, обслуговування операцій за цими цінними паперами та операцій емітента щодо розміщених ним цінних паперів, а також здійснює відповідальне зберігання документів та інформаційних даних Депозитарію, визначених цим Положенням, та документів, баз даних, архівів баз даних зберігачів, що припинили провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, інформації щодо тих їх депонентів, які в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувалися на їх рахунках (далі - Документи зберігачів), прийнятих Депозитарієм до дати припинення діяльності відповідно до Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 травня 2009 року N 480, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2009 року за N 807/16823 (далі - Положення про припинення зберігача);

ліквідаційна процедура - процедура щодо припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарію у зв'язку з ліквідацією його як юридичної особи за постановою господарського суду про визнання боржника банкрутом у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

3. Контроль за дотриманням Депозитарієм та іншими професійними учасниками фондового ринку вимог цього Положення здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

II. Порядок визначення депозитарію-правонаступника

1. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарію рішення про припинення провадження Діяльності депозитарію, у тому числі у зв'язку з припиненням його як юридичної особи, цим органом Депозитарію повинні бути прийняті рішення про:

обрання особи депозитарію-правонаступника;

передання до депозитарію-правонаступника прав та обов'язків Депозитарію в частині здійснення ним Діяльності депозитарію;

дату початку припинення діяльності;

затвердження умов договору Депозитарію з депозитарієм-правонаступником щодо передання/приймання прав та обов'язків Депозитарію в частині здійснення ним депозитарної діяльності до депозитарію-правонаступника (далі - Договір);

затвердження проекту плану-графіка передавання Депозитарієм депозитарію-правонаступнику архівів баз даних, бази даних, глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифікатів цінних паперів на пред'явника, інформації та Документів зберігачів та документів, які залишаються після припинення провадження Депозитарієм Діяльності депозитарію (далі - план-графік).

Ці рішення мають бути оформлені протоколом.

У разі недосягнення домовленості з депозитарієм, обраним як депозитарій-правонаступник, Депозитарій у 3-денний строк повідомляє про це орган ліцензування.

2. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарію рішення про припинення Депозитарію як юридичної особи внаслідок його реорганізації шляхом приєднання до іншої юридичної особи, що має Ліцензії, депозитарієм-правонаступником має бути юридична особа, до якої приєднається Депозитарій.

Крім того, Депозитарієм повинні бути прийняті рішення про:

дату початку припинення діяльності;

затвердження умов Договору;

затвердження проекту плану-графіка.

Ці рішення мають бути оформлені протоколом.

У разі недосягнення домовленості з депозитарієм, обраним як депозитарій-правонаступник, Депозитарій у 3-денний строк повідомляє про це орган ліцензування.

3. У разі відкриття ліквідаційної процедури у зв'язку з визнанням Депозитарію банкрутом рішення про обрання депозитарію-правонаступника приймається ліквідатором, про що повідомляється орган ліцензування.

У разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензій метою захисту інтересів держави, інвесторів орган ліцензування може прийняти рішення щодо тимчасового призначення керівників Депозитарію, яким надаються повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з виконанням вимог цього Положення.

Ліквідатором або органом ліцензування повинні бути прийняті рішення про:

дату початку припинення діяльності;

затвердження умов Договору (приймається ліквідатором);

затвердження проекту плану-графіка.

III. Порядок підготовчих дій Депозитарію у разі припинення провадження ним Діяльності депозитарію

1. Депозитарій у разі прийняття його уповноваженим органом рішення про припинення провадження Діяльності депозитарію або припинення як юридичної особи повинен до дати подання органу ліцензування заяви про анулювання Ліцензій здійснити всі необхідні дії щодо припинення провадження Діяльності депозитарію відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, у тому числі цього Положення.

2. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарію рішення про припинення провадження Діяльності депозитарію або припинення як юридичної особи дата прийняття цього рішення є датою початку припинення діяльності і всі його дії щодо закриття рахунків у цінних паперах клієнтів Депозитарію мають бути завершені до дати подання органу ліцензування заяви про анулювання Ліцензій. Депозитарій повинен протягом 3 робочих днів з дати прийняття зазначеного рішення повідомити про це орган ліцензування. Таке повідомлення має містити інформацію щодо запланованих Депозитарієм дій у разі незакриття всіма його клієнтами рахунків у цінних паперах.

До повідомлення додаються: копії протоколів або витяги з них, засвідчені в установленому порядку, якими оформлені рішення уповноважених органів Депозитарію та депозитарію-правонаступника (у випадках, визначених розділом II цього Положення) щодо передання/приймання прав та обов'язків Депозитарію в частині здійснення ним Діяльності депозитарію до депозитарію-правонаступника; копія Договору (у випадках, визначених розділом II цього Положення); копія плану-графіка. План-графік погоджується органом ліцензування.

Депозитарій протягом 3 робочих днів після виконання кожного пункту, визначеного у плані-графіку, надає органу ліцензування звіт про результат його виконання.

3. У разі відкриття ліквідаційної процедури у зв'язку з визнанням Депозитарію банкрутом дата відкриття ліквідаційної процедури є датою початку припинення діяльності.

Ліквідатор повинен протягом 3 робочих днів з дати початку припинення діяльності повідомити про це орган ліцензування. До повідомлення додаються копія постанови про відкриття ліквідаційної процедури, рішення ліквідатора про визначення особи, якій будуть передані права та обов'язки Депозитарію в частині здійснення Депозитарієм Діяльності депозитарію (рішення про депозитарія-правонаступника); копія протоколу або витягу з нього, засвідченого в установленому порядку, яким оформлено рішення уповноваженого органу депозитарію-правонаступника щодо приймання прав та обов'язків Депозитарію в частині здійснення ним Діяльності депозитарію до депозитарію-правонаступника; копія Договору, копія плану-графіка. План-графік погоджується органом ліцензування.

Ліквідатор протягом 3 робочих днів після виконання кожного пункту, визначеного у плані-графіку, надає органу ліцензування звіт про результат його виконання.

4. У разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензій дата набрання чинності цим рішенням є датою початку припинення діяльності.

Орган ліцензування протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання Ліцензій публікує відповідну інформацію з цього питання в офіційному друкованому виданні органу ліцензування.

5. Депозитарій протягом 5 робочих днів з дати початку припинення діяльності (ліквідатор у разі відкриття ліквідаційної процедури протягом 3 робочих днів з дати погодження органом ліцензування особи депозитарію-правонаступника) повинен опублікувати в офіційному друкованому виданні органу ліцензування та розмістити на офіційному сайті Депозитарію повідомлення про припинення провадження Діяльності депозитарію (далі - Повідомлення), а також письмово повідомити про припинення провадження Діяльності депозитарію:

фондові біржі, які користувалися послугами Депозитарію. Повідомлення має містити інформацію щодо необхідності протягом 30 календарних днів з дати початку припинення діяльності Депозитарію укладання з депозитарієм-правонаступником договорів про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів (у разі відсутності);

банк, який надавав Депозитарію послуги щодо здійснення грошових розрахунків за операціями щодо цінних паперів;

реєстроутримувачів, що здійснюють ведення систем реєстрів, у яких Депозитарій зареєстрований номінальним утримувачем. Повідомлення має містити інформацію щодо необхідності унесення реєстроутримувачами до відповідних систем реєстрів власників іменних цінних паперів після дати припинення діяльності Депозитарію інформації про переміщення всіх знерухомлених у Депозитарії іменних цінних паперів відповідних випусків на зберігання до депозитарію-правонаступника;

клієнтів (крім депозитарію-правонаступника) рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Таке повідомлення має містити інформацію щодо необхідності протягом 90 календарних днів з дати початку припинення діяльності Депозитарію укладання відповідного договору (депозитарного договору, договору про обслуговування емісії цінних паперів, договору про кореспондентські відносини) з депозитарієм-правонаступником або іншим депозитарієм цінних паперів, а також про необхідність на кінець операційного дня дати припинення діяльності Депозитарію завершення усіх операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів та повернення усіх зарезервованих для здійснення розрахунків грошових коштів. Крім того, це повідомлення також має містити попередження, що у разі:

незакриття зберігачем та депозитарієм-кореспондентом рахунку в цінних паперах протягом 90 календарних днів з дати початку припинення діяльності Депозитарію цінні папери, які обліковуються на його рахунку в цінних паперах, будуть переказані за розпорядженням Депозитарію на рахунок депозитарію-правонаступника та зараховані депозитарієм-правонаступником на рахунок цього клієнта у депозитарії-правонаступнику. Зазначені цінні папери на цьому рахунку будуть заблоковані до моменту укладання таким клієнтом відповідного договору з депозитарієм-правонаступником та подання необхідних документів (у разі відсутності). Депозитарій повідомляє орган ліцензування про порушення зберігачем та депозитарієм-кореспондентом вимог цього Положення;

незакриття емітентом рахунку та незабезпечення ним протягом 90 календарних днів з дати початку припинення діяльності Депозитарію проведення операції(й) щодо зміни місця зберігання глобального(их) сертифіката(ів) та тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів) випуску(ів) цінних паперів, які обслуговувалися Депозитарієм на підставі укладеного з емітентом договору про обслуговування емісії цінних паперів, цей (ці) глобальний(і) сертифікат(и) та тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и) буде (будуть) переданий(і) Депозитарієм на зберігання до депозитарію-правонаступника без розпорядження емітента, цінні папери, які обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента (за наявності), будуть у подальшому списані за розпорядженням Депозитарію з рахунку у цінних паперах емітента у Депозитарії та зараховані депозитарієм-правонаступником на рахунок цього емітента у депозитарії-правонаступнику. Зазначені цінні папери на цьому рахунку будуть заблоковані до моменту укладання емітентом відповідного договору з депозитарієм-правонаступником та подання необхідних документів (у разі відсутності). Депозитарій повідомляє орган ліцензування про порушення емітентом вимог цього Положення. До укладання емітентом з депозитарієм-правонаступником договору про обслуговування емісії цінних паперів депозитарій-правонаступник не має права приймати від емітента розпоряджень, пов'язаних з обслуговуванням операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Повідомлення, а також повідомлення, які письмово надіслані зазначеним особам, мають містити інформацію щодо:

реквізитів Депозитарію (найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; телефони контактної особи, реквізити Ліцензій (номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

дати початку припинення діяльності Депозитарію (дати припинення діяльності - у разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензій);

дати припинення діяльності Депозитарію;

реквізитів депозитарію-правонаступника (найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; телефони контактної особи, реквізити Ліцензій (номер, дата видачі, орган, що видав, строк);

строку та порядку дій емітентів та професійних учасників фондового ринку, пов'язаних з припиненням Депозитарієм Діяльності депозитарію, з якими укладені відповідні договори.

6. Закриття рахунків у цінних паперах клієнтів здійснюється Депозитарієм (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) відповідно до пункту 5 глави 1 розділу V Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 року за N 1238/13112.

Клієнти Депозитарію протягом 90 календарних днів з дати початку припинення діяльності зобов'язані укласти з депозитарієм-правонаступником відповідний договір (депозитарний договір, договір про обслуговування емісії цінних паперів, договір про кореспондентські відносини) та відкрити рахунок у цінних паперах у депозитарії-правонаступнику (у разі відсутності). Відкриття рахунків у цінних паперах клієнтам Депозитарію здійснюється депозитарієм-правонаступником безоплатно.

Якщо клієнтом Депозитарію є депозитарій-правонаступник, договір не укладається і рахунок у цінних паперах не відкривається.

Якщо клієнтом Депозитарію є:

емітент, який має рахунок у цінних паперах у депозитарії-правонаступнику, він повинен протягом 90 календарних днів з дати початку припинення діяльності Депозитарію здійснити дії щодо зміни місця зберігання глобального(их) сертифіката(ів) (тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів)) випуску(ів) цінних паперів, які обслуговувалися Депозитарієм на підставі укладеного з емітентом договору про обслуговування емісії цінних паперів, та переведення цінних паперів, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах у Депозитарії (за наявності), на рахунок в цінних паперах, відкритий емітенту в депозитарії-правонаступнику або в іншому депозитарії цінних паперів, де він має рахунок у цінних паперах;

зберігач, який має рахунок у цінних паперах у депозитарії-правонаступнику, повинен протягом 90 календарних днів з дати початку припинення діяльності Депозитарію здійснити дії щодо переведення цінних паперів, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах у Депозитарії, на рахунок в цінних паперах, відкритий цьому зберігачу у депозитарії-правонаступнику або в іншому депозитарії цінних паперів, де він має рахунок у цінних паперах;

депозитарій-правонаступник, цінні папери списуються з його рахунку в цінних паперах у Депозитарії після депонування відповідних депозитарних активів (глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифікатів цінних паперів на пред'явника) у сховищі депозитарію-правонаступника або у сховищі іншого ліцензованого депозитарію цінних паперів. Якщо за рішенням емітента глобальні сертифікати депонуються у сховищі іншого депозитарію цінних паперів, відповідні цінні папери мають бути зараховані на рахунок у цінних паперах депозитарію-правонаступника в цьому депозитарії;

депозитарій-кореспондент, що не є депозитарієм-правонаступником, цінні папери списуються з його рахунку в цінних паперах у Депозитарії після депонування відповідних депозитарних активів (глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифікатів цінних паперів на пред'явника) у сховищі цього депозитарію-кореспондента або у сховищі іншого депозитарію цінних паперів. Якщо за рішенням емітента глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати депонуються у сховищі іншого депозитарію цінних паперів, відповідні цінні папери мають бути зараховані на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента в цьому депозитарії, якщо цим депозитарієм не є депозитарій-кореспондент.

7. Якщо протягом 90 календарних днів від дати початку припинення діяльності не всі клієнти (крім депозитарію-правонаступника) закрили свої рахунки у цінних паперах, не всі емітенти забезпечили проведення операції щодо зміни місця зберігання глобальних (тимчасових глобальних) сертифікатів випусків цінних паперів, які обслуговувалися Депозитарієм на підставі укладеного з емітентом договору про обслуговування емісії цінних паперів, то Депозитарій (ліквідатор у разі відкриття ліквідаційної процедури) здійснює дії, визначені розділом IV цього Положення.

8. Реєстроутримувачі протягом 3 робочих днів після дати припинення діяльності Депозитарію на підставі отриманого від Депозитарію відповідно до пункту 5 цього розділу повідомлення про припинення Діяльності депозитарію повинні унести до відповідних систем реєстрів власників іменних цінних паперів інформацію про переміщення всіх знерухомлених у Депозитарії іменних цінних паперів відповідних випусків на зберігання до депозитарію-правонаступника.

Якщо у відповідній системі реєстру у депозитарії-правонаступнику не існувало рахунку номінального утримувача, реєстроутримувач після внесення зазначеної інформації до системи реєстру не приймає до виконання розпорядження, пов'язані з рахунком номінального утримувача депозитарію-правонаступника, до надання ним реєстроутримувачу передбачених законодавством документів, необхідних для відкриття рахунку номінального утримувача у системі реєстру. Депозитарій-правонаступник повинен надати такі документи не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дня отримання від реєстроутримувача свідоцтва про знерухомлення.

9. Виконання операції переміщення знерухомлених в Депозитарії іменних цінних паперів на зберігання до депозитарію-правонаступника підтверджується оформленням на ім'я депозитарію-правонаступника і виданням йому свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, що надсилається на адресу, зазначену в Повідомленні.

10. У разі скасування реєстрації випуску іменних цінних паперів, що знерухомлені в Депозитарії, реєстратор повідомляє про це Депозитарія та депозитарія-правонаступника та надає Депозитарію копію(ї) відповідного(их) документа(ів) щодо скасування реєстрації випуску іменних цінних паперів.

11. У разі припинення реєстроутримувачем ведення реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, зокрема у зв'язку з анулюванням ліцензії реєстроутримувача на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів або розірванням договору на ведення реєстру з емітентом та непередання в установленому порядку новому реєстроутримувачу системи реєстру власників іменних цінних паперів, новий реєстроутримувач зобов'язаний протягом 3 робочих днів після відновлення ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів письмово повідомити всіх депозитаріїв про відновлення ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів.

Після відновлення ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів депозитарій-правонаступник подає новому реєстроутримувачу повідомлення про припинення діяльності Депозитарію, на підставі якого реєстроутримувач вносить зміни до системи реєстру власників іменних цінних паперів, пов'язані з переміщенням знерухомлених у Депозитарії іменних цінних паперів, для обліку та зберігання від номінального утримувача - Депозитарію до номінального утримувача - депозитарію-правонаступника.

Якщо у відповідній системі реєстру у депозитарії-правонаступнику не існувало рахунку номінального утримувача, реєстроутримувач після внесення зазначеної інформації до системи реєстру не приймає до виконання розпорядження, пов'язані з рахунком номінального утримувача депозитарію-правонаступника, до надання ним реєстроутримувачу передбачених законодавством документів, необхідних для відкриття рахунку номінального утримувача у системі реєстру. Депозитарій-правонаступник повинен надати такі документи не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дня отримання від реєстроутримувача свідоцтва про знерухомлення.

12. У разі зупинення обігу цінних паперів або наявності заборони внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів чи до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного емітента реєстроутримувач вносить зміни до системи реєстру власників іменних цінних паперів, пов'язані з переміщенням знерухомлених у Депозитарії іменних цінних паперів, для обліку та зберігання від номінального утримувача - Депозитарію до номінального утримувача - депозитарію-правонаступника з подальшим забезпеченням заборони внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів чи до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного емітента.

IV. Порядок дій Депозитарію (ліквідатора у разі відкриття ліквідаційної процедури) та депозитарію-правонаступника після дати припинення діяльності

1. Після завершення процедури закриття клієнтами (крім депозитарію-правонаступника) своїх рахунків у цінних паперах архіви баз даних, бази даних, глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати, свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифікати цінних паперів на пред'явника, Документи зберігачів та документи, які залишаються після припинення провадження Депозитарієм Діяльності депозитарію, підлягають передаванню на зберігання депозитарію-правонаступнику згідно з планом-графіком, який узгоджується між Депозитарієм і депозитарієм-правонаступником та підписується їх уповноваженими особами.

2. Депозитарій (ліквідатор у разі відкриття ліквідаційної процедури), депозитарій-правонаступник та клієнти цих депозитаріїв повинні виконати дії згідно з узгодженим між Депозитарієм і депозитарієм-правонаступником планом-графіком.

План-графік повинен містити таку послідовність дій Депозитарію, депозитарію-правонаступника та їхніх клієнтів із зазначенням терміну виконання щодо кожної дії:

1) складання Депозитарієм на кінець операційного дня дати припинення діяльності Депозитарію у паперовій та електронній формах (у форматі, узгодженому з депозитарієм-правонаступником) таких документів:

переліку клієнтів, які не закрили свої рахунки у цінних паперах, відкриті в Депозитарії, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих клієнтів та цінних паперів, що обліковуються на їх рахунках (далі - Переліки), та довідок про стан рахунків у цінних паперах цих осіб. Переліки та довідки складаються станом на кінець операційного дня дати припинення діяльності Депозитарію;

переліку депозитарних активів за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цінних паперів, що обліковуються в Депозитарії, та депозитарного балансу за кожним випуском. Переліки депозитарних активів та баланси складаються станом на кінець операційного дня дати припинення діяльності Депозитарію;

балансів випусків цінних паперів та консолідованого балансу.

Після складання зазначених Переліків та довідок Депозитарію забороняється обслуговування будь-яких операцій на рахунках клієнтів, крім операцій переказу цінних паперів з рахунків клієнтів на рахунок депозитарію-правонаступника та списання цінних паперів з системи депозитарного обліку Депозитарію;

2) переказ цінних паперів Депозитарієм за власним розпорядженням на кінець операційного дня дати припинення діяльності Депозитарію з рахунків клієнтів на рахунок депозитарію-правонаступника, складання довідки з рахунку у цінних паперах депозитарію-правонаступника, закриття рахунків клієнтів (крім рахунку депозитарію-правонаступника);

3) передача Депозитарієм депозитарію-правонаступнику після закриття операційного дня у день дати припинення діяльності Депозитарію документів, підготовлених Депозитарієм відповідно до підпункту 1 цього пункту, довідки з рахунку у цінних паперах депозитарію-правонаступника, усіх документів, які були надані для відкриття рахунків у цінних паперах клієнтів Депозитарію, та пакетів документів за розпорядженнями, які отримані Депозитарієм, але не виконані ним;

4) приймання депозитарієм-правонаступником документів, зазначених у підпункті 3 цього пункту, підписання акта приймання-передавання цих документів;

5) до початку операційного дня, наступного за датою припинення діяльності Депозитарію, відкриття депозитарієм-правонаступником рахунків у цінних паперах клієнтам Депозитарію, які не закрили своїх рахунків у Депозитарії до дати припинення його діяльності (у разі відсутності таких рахунків у депозитарії-правонаступнику), зарахування цінних паперів на рахунки цих осіб на підставі переданих Депозитарієм документів та надання зберігачам розпоряджень на одночасне списання цінних паперів з рахунків відповідних депонентів, відкритих у рамках програмного модуля для взаємодії із системою депозитарного обліку Депозитарію, та зарахування цінних паперів у тій самій кількості на рахунки в цінних паперах тих самих депонентів, відкритих у рамках програмного модуля для взаємодії із системою депозитарного обліку депозитарію-правонаступника (якщо цінні папери були обмежені в обігу або обтяжені зобов'язаннями, зарахування цінних паперів у систему депозитарного обліку депозитарію-правонаступника здійснюється з відображенням тих самих режимів обтяження зобов'язаннями/обмеження в обігу), звірка балансів випусків цінних паперів та консолідованого балансу з відповідними балансами, переданими Депозитарієм. Якщо до моменту зарахування цінних паперів депозитарієм-правонаступником на рахунок клієнта клієнтом не був укладений відповідний договір з депозитарієм-правонаступником, депозитарієм-правонаступником встановлюється обмеження на виконання будь-яких операцій за цим рахунком до моменту укладення договору з клієнтом. Такий договір має бути укладений не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дати відкриття рахунку у цінних паперах цьому клієнту.

При укладанні договору з депозитарієм-правонаступником клієнт повинен надати документи відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та внутрішніх документів депозитарію-правонаступника при відкритті рахунку в цінних паперах;

6) повідомлення Депозитарію депозитарієм-правонаступником про завершення зарахування цінних паперів, які обліковувались на рахунках клієнтів у Депозитарії, на рахунки цих клієнтів у депозитарії-правонаступнику;

7) здійснення зберігачами на підставі розпоряджень від депозитарію-правонаступника списання цінних паперів з рахунків відповідних депонентів, відкритих у рамках програмного модуля для взаємодії із системою депозитарного обліку Депозитарію з одночасним зарахуванням цінних паперів у тій самій кількості на рахунки у цінних паперах тих самих депонентів, відкритих у рамках програмного модуля для взаємодії із системою депозитарного обліку депозитарію-правонаступника, протягом операційного дня, наступного за датою припинення діяльності Депозитарію;

8) не пізніше 3 робочих днів від дати припинення діяльності Депозитарію передача Депозитарієм депозитарію-правонаступнику депозитарних активів (згідно з переліком депозитарних активів, сформованим на кінець операційного дня дати припинення діяльності і переданого депозитарію-правонаступнику);

9) приймання депозитарієм-правонаступником депозитарних активів від Депозитарію, перевірка переданих сертифікатів цінних паперів на пред'явника на справжність (автентичність), підписання акта приймання-передавання депозитарних активів;

10) здійснення депозитарієм-правонаступником облікових операцій переміщення цінних паперів на зберігання до депозитарію-правонаступника відповідно до отриманих від Депозитарію депозитарних активів, звірка балансів випусків цінних паперів та консолідованого балансу з відповідними балансами, переданими Депозитарієм, повідомлення Депозитарію про завершення операцій переміщення цінних паперів на зберігання до депозитарію-правонаступника;

11) списання Депозитарієм цінних паперів з рахунку депозитарію-правонаступника та із системи депозитарного обліку Депозитарію після отримання повідомлення від депозитарію-правонаступника про завершення операцій переміщення цінних паперів на зберігання до депозитарію-правонаступника та розпорядження про списання цінних паперів з рахунку в цінних паперах від депозитарію-правонаступника;

12) підготовка та передача Депозитарієм депозитарію-правонаступнику та приймання депозитарієм-правонаступником поетапно не пізніше 30 календарних днів від дати списання цінних паперів із системи депозитарного обліку Депозитарію:

договорів з клієнтами та відповідних додаткових угод до них (згідно з переліком клієнтів на дату припинення діяльності, переданим депозитарію-правонаступнику);

первинних документів, що надходили від клієнтів Депозитарію або державних органів, на підставі яких здійснювались депозитарні операції, строк зберігання за якими не закінчився (включаючи передані в архів);

облікових регістрів (журналів), що визначені нормативно-правовими актами як обов'язкові при здійсненні Діяльності депозитарію;

архівів баз даних за останні 5 повних років до дати припинення діяльності Депозитарію;

баз даних Депозитарію станом на кінець операційного дня дати припинення діяльності Депозитарію;

Документів зберігачів;

програмного забезпечення Депозитарію, за допомогою якого він здійснював ведення системи депозитарного обліку цінних паперів при здійсненні Діяльності депозитарію, та відповідних засобів захисту інформації;

балансів випусків цінних паперів та консолідованого балансу;

13) перевірка депозитарієм-правонаступником переданих Депозитарієм документів, перевірка працездатності програмного забезпечення Депозитарію, за допомогою якого він здійснював ведення системи депозитарного обліку цінних паперів при виконанні Діяльності депозитарію, у взаємодії з відповідним програмним забезпеченням депозитарних установ - клієнтів Депозитарію (щодо можливості отримання інформації щодо історії рахунків у цінних паперах клієнтів Депозитарію на минулі дати), підписання акта приймання-передавання між Депозитарієм і депозитарієм-правонаступником;

14) приймання депозитарієм-правонаступником свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів від реєстроутримувачів, погашення свідоцтв про знерухомлення, отриманих від Депозитарію, та заміна їх на відповідні свідоцтва про знерухомлення, отримані від реєстроутримувачів.

3. Передавання баз даних, архівів баз даних та документів здійснюється на дату згідно з узгодженим планом-графіком та оформлюється актами приймання-передавання, які підписуються уповноваженими особами Депозитарію та депозитарію-правонаступника згідно із зразками, наведеними в додатках 1, 2 до цього Положення. Після підписання цих актів Депозитарій вважається таким, що припинив свою Діяльність депозитарію, та повинен подати до органу ліцензування заяву на анулювання Ліцензій в установленому порядку.

З дати підписання Депозитарієм та депозитарієм-правонаступником актів приймання-передавання права та обов'язки Депозитарію щодо обслуговування ним клієнтів та виконання функцій уповноваженого на зберігання відповідно до Положення про припинення зберігача переходять до депозитарію-правонаступника.

4. З дати підписання Депозитарієм та депозитарієм-правонаступником акта приймання-передавання виконавцем усіх депозитарних послуг, що до цієї дати надавалися Депозитарієм, є депозитарій-правонаступник, і всі розпорядження на виконання депозитарних операцій, звітні документи за результатами виконання депозитарних операцій приймаються/видаються виключно депозитарієм-правонаступником згідно з його внутрішніми документами.

V. Порядок передання Депозитарієм та приймання депозитарієм-правонаступником на зберігання баз даних, архівів баз даних та документів від Депозитарію

1. Депозитарій-правонаступник повинен прийняти від Депозитарію:

Переліки, складені у формі паперового та електронного документа;

довідки про стан рахунків у цінних паперах клієнтів, зазначених у Переліках;

сертифікати цінних паперів на пред'явника, глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати та свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, що зберігаються у сховищі Депозитарію;

договори про обслуговування емісії цінних паперів, договори про кореспондентські відносини та депозитарні договори з клієнтами, зазначеними у Переліках, документи, на підставі яких цим клієнтам були відкриті рахунки в цінних паперах у Депозитарії. Якщо Депозитарієм після відкриття рахунку клієнту вносилися зміни до анкети рахунку, передаються лише ті документи, на підставі яких були відкриті рахунки та вносилися зміни до анкети рахунку (включаючи документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають повноваження діяти від імені клієнтів), які є чинними на дату припинення Діяльності депозитарію;

первинні документи, що надходили від клієнтів Депозитарію або державних органів, на підставі яких здійснювались депозитарні операції, строк зберігання за якими не закінчився;

облікові регістри (журнали), визначені нормативно-правовими актами як обов'язкові при здійсненні Діяльності депозитарію;

баланси за цінними паперами;

Документи зберігачів;

архіви баз даних за останні 5 повних років до дати припинення діяльності Депозитарію та відповідне програмне забезпечення;

бази даних Депозитарію станом на кінець операційного дня дати припинення діяльності Депозитарію та відповідне програмне забезпечення для здійснення Діяльності депозитарію;

консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються в Депозитарії на рахунках у цінних паперах клієнтів), складений станом на кінець операційного дня дати припинення діяльності Депозитарію, засвідчений підписом керівника Депозитарію або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи.

2. Для передання Депозитарієм депозитарію-правонаступнику бази даних, архіви баз даних, Переліки, облікові регістри (журнали), що подаються у формі електронних документів, повинні бути надані на типах носіїв інформації та у форматах електронної інформації, узгоджених між ними.

На кожному носії електронної інформації разом із самою інформацією повинен міститися оформлений окремим файлом у форматі, узгодженому з депозитарієм-правонаступником, перелік усіх файлів на цьому носії із зазначенням типу файла, з описом та призначенням інформації в файлі. Разом із носіями інформації повинні бути надані інструкції щодо користування базами даних та архівами баз даних на цих носіях.

Інструкції, переліки файлів, а також короткий зміст інформації, що міститься в архівних файлах, засвідчені Депозитарієм, повинні надаватися також і в паперовій формі.

3. Документи, на підставі яких були відкриті рахунки у цінних паперах клієнтам, зазначеним у Переліках, а також вносилися зміни до анкет рахунків у цінних паперах клієнтів (включаючи документи, що підтверджують повноваження осіб, що мають повноваження діяти від імені клієнтів), довідки про стан рахунків, що передаються на зберігання депозитарію-правонаступнику, повинні бути розміщені в окремих папках за кожним клієнтом.

Документи разом з описом документів у кожній папці повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника Депозитарію або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи. На титульному аркуші має бути зазначено: "Емітент", "Депозитарій-кореспондент" або "Зберігач" та повне найменування клієнта, номер і дата укладення договору клієнта з Депозитарієм та дата завершення процедури закриття рахунків клієнтами відповідно до вимог цього Положення.

Усі первинні документи, що надходили від клієнтів Депозитарію або державних органів, на підставі яких здійснювались облікові операції, що передаються на зберігання депозитарію-правонаступнику, повинні бути розміщені у папках у хронологічному порядку за датами операційних днів, у які були виконані депозитарні операції.

Документи у кожній папці повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника Депозитарію або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи. На титульному аркуші має бути зазначена дата операційного дня, коли були виконані депозитарні операції.

4. Якщо первинні документи були вилучені за рішеннями державних органів у випадках, передбачених законами, додатково надаються засвідчені Депозитарієм (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) копії:

документів вилучення;

опису вилучених документів.

5. Усі облікові регістри (журнали), що визначені нормативно-правовими актами як обов'язкові при здійсненні Діяльності депозитарію, якщо вони велись Депозитарієм у формі паперового документа, повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника Депозитарію або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи. На титульному аркуші повинні бути зазначені назва облікового регістру (журналу) та період, за який складено цей обліковий регістр (журнал).

6. Переліки, що складалися у формі паперового документа, повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника Депозитарію або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи.

7. Консолідований баланс повинен відповідати загальному обсягу депозитарних активів, що зберігалися у сховищі Депозитарію та на його рахунках у цінних паперах в іншому депозитарії, на дату припинення діяльності, відповідно.

8. Приймання депозитарієм-правонаступником документів, баз даних та архівів баз даних від Депозитарію здійснюється за умови пред'явлення уповноваженим представником Депозитарію (ліквідатора у разі відкриття ліквідаційної процедури) паспорта або документа, що посвідчує особу, відповідно до вимог законодавства та надання таких документів:

довіреності, виданої уповноваженому представнику Депозитарію та підписаної керівником Депозитарію (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та засвідченої печаткою юридичної особи, на здійснення відповідних дій щодо передання депозитарію-правонаступнику документів, копії баз даних, баз даних та архівів баз даних;

трьох примірників акта приймання-передавання документів, баз даних та архівів баз даних, засвідчених підписом керівника Депозитарію (ліквідатора у разі відкриття ліквідаційної процедури) або уповноваженої ним особи та печаткою юридичної особи;

опису документів, баз даних та архівів баз даних, що передаються депозитарію-правонаступнику, який повинен бути пронумерований, прошитий та завірений підписом керівника Депозитарію (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) або уповноваженої ним особи та печаткою юридичної особи.

9. Приймання документів, баз даних та архівів баз даних здійснюється уповноваженим працівником депозитарію-правонаступника (далі - працівник депозитарію-правонаступника) у присутності уповноваженого представника Депозитарію (ліквідатора у разі відкриття ліквідаційної процедури) у приміщенні депозитарію-правонаступника.

10. При прийманні депозитарієм-правонаступником баз даних та архівів баз даних виконуються такі дії:

працівник депозитарію-правонаступника перевіряє відсутність комп'ютерних вірусів на наданих Депозитарієм носіях електронної інформації та відповідність форматів інформації на цих носіях форматам, узгодженим з депозитарієм-правонаступником;

працівник депозитарію-правонаступника перевіряє наявність баз даних та архівів баз даних на відповідних носіях інформації відповідно до наданого опису;

уповноважений представник Депозитарію демонструє працездатність баз даних та архівів баз даних, що приймаються на зберігання, а також відповідне програмне забезпечення для здійснення Діяльності депозитарію та надає всі необхідні з цього питання пояснення.

11. При прийманні документів працівник депозитарію-правонаступника повинен:

перевірити наявність усіх документів та папок з документами відповідно до опису наданих документів;

перевірити відповідність наданих документів вимогам пунктів 2 - 7 цього розділу;

шляхом вибіркового порівняння здійснити перевірку документів у наданих папках на відповідність опису документів у цих папках.

12. У разі невідповідності наданих документів, баз даних, архівів баз даних, консолідованого балансу вимогам цього Положення працівник депозитарію-правонаступника повертає їх та надає уповноваженому представнику Депозитарію письмові пояснення з обґрунтуванням причин відмови в їх прийманні. Депозитарій повинен виправити вказані помилки та повторно надати документи, бази даних, архіви баз даних, консолідований баланс протягом 3 робочих днів з дати вручення пояснення про причини відмови у прийманні документів, баз даних, консолідованого балансу та архівів баз даних.

Факт отримання письмової відмови депозитарію-правонаступника у прийманні документів, баз даних та архівів баз даних уповноважений представник Депозитарію підтверджує підписом на копії цієї відмови, що залишається у депозитарію-правонаступника.

Якщо протягом встановленого цим пунктом строку Депозитарієм (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) не були надані необхідні документи, бази даних, консолідований баланс та архіви баз даних, депозитарій-правонаступник зобов'язаний після закінчення цього строку повідомити орган ліцензування про факт відмови у прийманні документів, баз даних, консолідованого балансу та архівів баз даних з наданням копії отриманої уповноваженим представником Депозитарію письмової відмови у прийманні.

13. У разі відповідності вимогам Положення наданих документів, баз даних, консолідованого балансу та архівів баз даних відбувається їх передання депозитарію-правонаступнику, що оформлюється актом приймання-передавання, який складається у трьох примірниках. Один примірник цього акта залишається у депозитарію-правонаступника, інші два примірники (один з яких подається Депозитарієм (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) до органу ліцензування) надаються уповноваженому представнику Депозитарію (ліквідатора у разі відкриття ліквідаційної процедури), що підтверджується його підписом на зворотному боці акта приймання-передавання, який залишається у депозитарію-правонаступника.

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

 

Акт N __
приймання-передавання документів, баз даних та архівів баз даних

складений "___" ________________ 20__ року про те, що

Депозитарій __________________________________________________________________________
                                          (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, серія ____ N ________, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ 20__ року,
здав,

а депозитарій (депозитарій-правонаступник) ______________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                          (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону)
ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, серія _____ N ________, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку "____"_____________ 20__ року,
прийняв
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                               (зазначається певний вид даних відповідно до пункту 1 розділу V Положення про
                          припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
                           діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, затвердженого
                рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року N 1341)

згідно з описом на _____ аркушах, який є невід'ємною частиною цього акта.

Акт складений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Від Депозитарію:

______________________________
                              (посада)
______________________________
                     (ініціали, прізвище)

______________________________
                               (підпис)

М. П.

Від депозитарію-правонаступника:

______________________________
                              (посада)
______________________________
                    (ініціали, прізвище)

______________________________
                               (підпис)

М. П.

 

Акт N __
приймання-передавання Документів зберігачів

складений "___" ________________ 20__ року про те, що

Депозитарій _________________________________________________________________________
                                           (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, серія _____ N ________, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку "____"_______________ 20___ року,
здав,
а депозитарій (депозитарій-правонаступник) _____________________________________________
                                                                                                                                      (повне найменування,
___________________________________________________________________________________
                                                             код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону)
___________________________________________________________________________________,

ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, серія _____ N ________, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку "____"_______________ 20___ року,
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                   (зазначається відповідний підпункт пункту 1 глави 1 розділу V Положення про
                            припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
                                діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого
                         
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 травня 2009 року
                        N 480
, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2009 року за N 807/16823)

згідно з описом на _____ аркушах, який є невід'ємною частиною цього акта.

Акт складений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Від Депозитарію:
 

______________________________
                              (посада)
______________________________
                   (ініціали, прізвище)

______________________________
                             (підпис)

М. П.

Від депозитарію (як
уповноваженого на зберігання):

______________________________
                              (посада)
______________________________
                   (ініціали, прізвище)

______________________________
                              (підпис)

М. П.

____________

Опрос