Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил предоставления адресов воздушных судов государственным воздушным судам Украины

Минобороны
Приказ, Правила от 04.10.2012 № 649
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.10.2012

м. Київ

N 649

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 жовтня 2012 р. за N 1779/22091

Про затвердження Правил надання адрес повітряних суден державним повітряним суднам України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства оборони України
 від 22 січня 2014 року N 45

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 31 липня 2018 року N 379)

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України та з метою організації та забезпечення виконання польотів, пошуку та рятування державних повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила надання адрес повітряних суден державним повітряним суднам України, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України

Д. А. Саламатін

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України

М. М. Литвин

Міністр надзвичайних
ситуацій України

В. І. Балога

Т. в. о. Міністра
внутрішніх справ України

С. П. Черних

 

ПРАВИЛА
надання адрес повітряних суден державним повітряним суднам України

(У тексті Правил слова "Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України" у всіх відмінках замінено словами "Управління регулювання діяльності державної авіації України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства оборони України від 22 січня 2014 року N 45)

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають процедури та вимоги до надання адрес повітряних суден державним повітряним суднам України з метою організації виконання польотів, пошуку та рятування державних повітряних суден.

1.2. Ці Правила поширюються на державні повітряні судна України Збройних Сил України, органів внутрішніх справ, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту та органу охорони державного кордону України.

1.3. Терміни, що вживаються в цих Правилах, мають таке значення:

аварійний приводний передавач - бортове обладнання, що передає в ефір характерні сигнали на фіксованих частотах;

адреса повітряного судна - індивідуальна комбінація, що складається з 24 бітів, надана повітряному судну з метою забезпечення зв'язку "повітря-земля", навігації та спостереження;

біт - одиниця кількості інформації, яка міститься в повідомленні типу "так"/"ні" (у двійковому коді - "0" або "1"), один двійковий розряд машинного слова;

бортова система попередження зіткнень - бортова система, заснована на використанні сигналів прийомовідповідача вторинного оглядового радіолокатора (далі - ВОРЛ), що функціонує незалежно від наземного обладнання та надає пілоту інформацію щодо конфліктної ситуації, яку можуть створити повітряні судна, оснащені прийомовідповідачем ВОРЛ;

вторинний оглядовий радіолокатор - радіолокаційна система нагляду, яка використовує передавачі/приймачі (запитувачі) та прийомовідповідачі;

експлуатуюча організація - військова частина, ремонтне підприємство або організація будь-якої організаційно-правової форми, яка безпосередньо здійснює експлуатацію державних повітряних суден та відповідає за технічний стан;

заява про отримання адреси повітряного судна (далі - заява) (додаток 1) - офіційне звернення заявника до Управління регулювання діяльності державної авіації України Міністерства оборони України (далі - Управління регулювання діяльності державної авіації України), що підписується командиром (керівником) експлуатуючої організації та скріплюється гербовою печаткою, з метою надання адреси повітряного судна;

заявник - командир (керівник) експлуатуючої організації, який подав заяву до Управління регулювання діяльності державної авіації України з метою отримання адреси повітряного судна.

Інші терміни, які використовуються в цих Правилах, вживаються у значенні, наведеному в Повітряному кодексі України та інших законах України.

II. Загальні вимоги

2.1. Адреса повітряного судна надається державним повітряним суднам України, до складу бортового обладнання яких уходить апаратура перспективних систем зв'язку, спостереження, навігації та (або) аварійний приводний передавач.

2.2. До апаратури перспективних систем зв'язку, спостереження, навігації належать: прийомовідповідач ВОРЛ режиму "S", бортова система попередження зіткнень, прийомопередавач цифрових ліній передачі даних.

2.3. Адреса повітряного судна заноситься до апаратури перспективних систем зв'язку, спостереження, навігації та аварійного приводного передавача, які входять до складу бортового обладнання державного повітряного судна.

2.4. Адреса повітряного судна складається з 24 бітів. Фіксований блок із перших дев'яти бітів - 010100001, закріплений за Україною Міжнародною організацією цивільної авіації, визначає національну належність повітряного судна та відповідає національному знаку - UR. Наступний перемінний блок із п'ятнадцяти бітів надається конкретному державному повітряному судну.

2.5. Перемінний блок має двійкову систему обчислення, вибрану згідно з системою послідовного надання номера у зростаючому порядку.

2.6. Кожний новий ряд перемінного блока відповідає окремому державному повітряному судну.

2.7. Державному повітряному судну надається тільки одна адреса повітряного судна незалежно від комплектації бортового обладнання або його заміни.

2.8. Адреса повітряного судна виконує функцію адресації та розпізнавання державного повітряного судна і не використовується для передачі будь-якої іншої інформації.

2.9. Державним повітряним суднам не надаються адреси повітряних суден, які складаються з 24 нулів або 24 одиниць.

III. Порядок надання адреси повітряного судна

3.1. Загальне керівництво наданням адрес повітряних суден державним повітряним суднам здійснює начальник Управління регулювання діяльності державної авіації України або особа, яка його заміщує (далі - начальник Управління регулювання діяльності державної авіації України).

3.2. Експлуатуюча організація подає до Управління регулювання діяльності державної авіації України заяву не пізніше ніж за 10 днів до очікуваної дати польоту.

Допускається надання заяви факсимільним або електронним зв'язком із обов'язковим наданням оригіналів документів у строк не більше 15 днів.

3.3. Строк розгляду заяви Управлінням регулювання діяльності державної авіації України не повинен перевищувати п'ять робочих днів з дня її реєстрації.

3.4. У разі виникнення потреби у розгляді додаткових документів Управління регулювання діяльності державної авіації України надсилає заявнику відповідне повідомлення. Строк розгляду заяви в цьому разі продовжується до п'яти робочих днів із дня одержання всіх документів.

3.5. Рішення про надання адреси повітряного судна приймається після вивчення заяви та проведення оцінки додаткових документів.

3.6. У разі позитивного рішення державному повітряному судну надається адреса повітряного судна, а експлуатуючій організації видається Посвідчення про надання адреси повітряного судна (додаток 2). Копія Посвідчення про надання адреси повітряного судна залишається на обліку у Управлінні регулювання діяльності державної авіації України.

3.7. Посвідчення про надання адреси повітряного судна підписується начальником Управління регулювання діяльності державної авіації України та скріплюється гербовою печаткою Управління регулювання діяльності державної авіації України.

3.8. Отримавши Посвідчення про надання адреси повітряного судна, експлуатуюча організація заносить адресу до формуляра державного повітряного судна в розділ "Індивідуальні особливості повітряного судна" за формою "Адреса повітряного судна 010 100 001 000 000 000 000 000". Запис до формуляра державного повітряного судна засвідчується підписом командира (керівника) експлуатуючої організації та скріплюється гербовою печаткою.

3.9. У разі псування, зношення або втрати Посвідчення про надання адреси повітряного судна керівництво експлуатуючої організації проводить службове розслідування та надає копію (витяг) наказу про його результати до Управління регулювання діяльності державної авіації України. Після цього видається дублікат Посвідчення про надання адреси повітряного судна.

3.10. У разі відмови в наданні адреси повітряного судна Управління регулювання діяльності державної авіації України письмово повідомляє експлуатуючу організацію про причини прийняття такого рішення. Адреса повітряного судна не надається у разі, якщо обладнання, встановлене на повітряне судно, не відноситься до апаратури перспективних систем зв'язку, спостереження, навігації та (або) не є аварійним приводним передавачем або заява за формою та змістом не відповідає вимогам цих Правил.

3.11. У разі передачі державного повітряного судна до нової експлуатуючої організації Посвідчення про надання адреси повітряного судна чинності не втрачає та передається разом із державним повітряним судном.

IV. Порядок скасування адреси повітряного судна

4.1. Адреса повітряного судна скасовується, якщо:

державне повітряне судно виключено з Реєстру державних повітряних суден України;

припинено подальшу експлуатацію державного повітряного судна;

на державному повітряному судні припинено використання апаратури перспективних систем зв'язку, спостереження, навігації та аварійного приводного передавача.

4.2. У разі настання випадків, зазначених у пункті 4.1 цього розділу, експлуатуюча організація протягом п'яти робочих днів повідомляє про це Управління регулювання діяльності державної авіації України та повертає Посвідчення про надання адреси повітряного судна.

V. Вимоги з оформлення та зберігання документації

5.1. Документи, які надсилаються до Управління регулювання діяльності державної авіації України, за формою та змістом повинні відповідати чинному законодавству України та цим Правилам.

5.2. Уся документація підлягає обов'язковій реєстрації. Обов'язковому датуванню і підписанню підлягають усі службові відмітки на документах, пов'язані з їх проходженням та виконанням.

5.3. Управління регулювання діяльності державної авіації України приймає до розгляду документи у вигляді оригіналів або завірених командирами (керівниками) експлуатуючих організацій копій.

5.4. В експлуатуючій організації Посвідчення про надання адреси повітряного судна зберігаються в окремих справах. Для державних повітряних суден транспортної та спеціальної категорій Посвідчення про надання адреси повітряного судна зберігаються на борту державних повітряних суден в оригіналі.

5.5. Документи, що надійшли до Управління регулювання діяльності державної авіації України для отримання Посвідчення про надання адреси повітряного судна, зберігаються в окремій справі разом з копіями Посвідчень про надання адреси повітряного судна.

 

Заступник Міністра
оборони України -
керівник апарату

В. М. Можаровський

 

ЗАЯВА
про отримання адреси повітряного судна

Прошу розглянути питання щодо надання адреси повітряного судна державному повітряному судну:

1

Позначення державного повітряного судна виробником

 

2

Виробник державного повітряного судна та його місцезнаходження

 

3

Заводський номер державного повітряного судна

 

4

Бортовий номер державного повітряного судна

 

5

Дата виготовлення державного повітряного судна

 

6

Назва та склад апаратури перспективних систем зв'язку, спостереження, навігації та (або) аварійного приводного передавача

 

7

Експлуатуюча організація, її місцезнаходження

 

Цим документом я засвідчую, що вказана вище інформація є достовірною.

З Правилами надання адрес повітряних суден державним повітряним суднам України, затвердженими наказом Міністерства оборони України від 04 жовтня 2012 року N 649, ознайомлений.

Посада

Підпис

Ініціали, прізвище

Дата

 

М. П.

 

 

  

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО НАДАННЯ АДРЕСИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА
N _______

Державному повітряному судну:

Заводський номер:

Дата виготовлення:

Виробник:

Надана адреса повітряного судна:

У разі виключення державного повітряного судна з Реєстру державних повітряних суден України, припинення подальшої експлуатації державного повітряного судна або припинення використання на ньому апаратури перспективних систем зв'язку, спостереження, навігації та (або) аварійного приводного передавача адреса повітряного судна скасовується.

Посада

Підпис

Ініціали, прізвище

Дата

 

М. П.

 


____________

Опрос