Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по вопросам организации и проведения конкурса по определению субъектов хозяйствования, претендующих на получение средств, предусмотренных в государственном бюджете для частичного возмещения стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов и предприятий по производству комбикормов

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Положение, Приказ от 08.10.2012 № 608
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.10.2012

м. Київ

N 608

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 жовтня 2012 р. за N 1775/22087

Про затвердження Положення про конкурсну комісію з питань організації і проведення конкурсу з визначення суб'єктів господарювання, які претендують на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 9 листопада 2012 року N 701
,
від 30 вересня 2013 року N 584

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 1 грудня 2015 року N 458)

Відповідно до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року N 900 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію з питань організації і проведення конкурсу з визначення суб'єктів господарювання, які претендують на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій і управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації утворити конкурсні комісії з питань організації і проведення конкурсу з визначення суб'єктів господарювання, які претендують на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з питань організації і проведення конкурсу з визначення суб'єктів господарювання, які претендують на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів

(У тексті Положення слова "головні управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської державної адміністрації" у всіх відмінках замінено словами "головні управління (департаменти) агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державних адміністрацій" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 9 листопада 2012 року N 701)

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності конкурсної комісії з питань організації і проведення конкурсу з визначення суб'єктів господарювання, які претендують на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, яку утворюють Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління (департаменти) агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державних адміністрацій (далі - конкурсна комісія).

2. У своїй діяльності конкурсна комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України.

3. Конкурсна комісія є постійно діючим органом Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь (департаментів) агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державних адміністрацій.

4. Головним завданням конкурсної комісії є розгляд документів, поданих суб'єктами господарювання для участі в конкурсі, та прийняття рішення щодо включення їх до реєстру суб'єктів господарювання, які претендують на відшкодування вартості об'єктів (далі - реєстр), надаючи перевагу тим, що відповідають вимогам пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року N 900 (далі - Порядок).

5. Конкурсна комісія діє у складі не менше п'яти осіб. Склад конкурсної комісії затверджується наказом Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь (департаментів) агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державних адміністрацій.

До складу конкурсної комісії включаються представники органів державної статистики, фінансових органів, територіальних органів Держфінінспекції України, Держархбудінспекції України (за згодою їх керівників).

(пункт 5 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 09.11.2012 р. N 701)

6. Конкурсна комісія розглядає документи, необхідні для одержання права на відшкодування вартості об'єкта, подані претендентами у порядку черговості їх реєстрації у журналі обліку суб'єктів господарювання, що подали документи на конкурсну комісію і претендують на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, форма якого наведена у додатку до цього Положення.

Конкурсна комісія приймає зазначені документи щокварталу до 5 числа наступного місяця і до 5 грудня (станом на 1 грудня).

(пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 09.11.2012 р. N 701)

Конкурсна комісія має право виїжджати на місця, перевіряти наявність побудованих і реконструйованих об'єктів, достовірність відомостей, що містяться у поданих суб'єктами господарювання документах.

(пункт 6 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 30.09.2013 р. N 584)

7. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, які скликаються головою або заступником голови конкурсної комісії (у разі відсутності голови конкурсної комісії) для розгляду поданих претендентами документів та прийняття рішень у міру надходження документів, але не рідше одного разу на квартал. Засідання конкурсної комісії веде голова або його заступник.

8. Конкурсна комісія оприлюднює у друкованих засобах масової інформації умови і строки проведення конкурсу.

(пункт 8 у редакції наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 09.11.2012 р. N 701)

9. Рішення конкурсної комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

10. Підставами відмови в наданні права на відшкодування є невідповідність поданих документів вимогам пункту 3 та/або 6 Порядку.

У разі відмови претенденту надсилається у п'ятиденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

11. Рішення конкурсної комісії оформляються протоколом, який підписують усі члени конкурсної комісії, присутні на засіданні.

12. У разі прийняття конкурсною комісією позитивного рішення претендента включають до реєстру, який подається щокварталу до 15 числа наступного місяця та до 15 грудня (станом на 01 грудня) Міністерству аграрної політики та продовольства України за затвердженою ним формою.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 09.11.2012 р. N 701)

13. Член конкурсної комісії має право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з питань, які розглядаються та заносяться до протоколу;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

14. Підготовка матеріалів до розгляду конкурсною комісією, а також ведення діловодства покладаються на секретаря конкурсної комісії.

15. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня:

подають на підставі рішення комісії Мінагрополітики України з питань розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, органам Казначейства України реєстр і платіжні доручення для виплати відшкодування на відкритий у банку поточний рахунок суб'єкта господарювання;

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 09.11.2012 р. N 701)

подають щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінагрополітики України інформацію про використання бюджетних коштів за затвердженою ним формою.

(абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 09.11.2012 р. N 701)

16. Конкурсна комісія забезпечує подання Міністерству аграрної політики та продовольства України суб'єктами господарювання щороку до 20 січня (станом на 1 січня поточного року) протягом трьох років після одержання бюджетних коштів інформацію про діяльність об'єктів, вартість яких відшкодована.

(Положення доповнено пунктом 16 згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 09.11.2012 р. N 701)

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

Журнал
обліку суб'єктів господарювання, що подали документи на конкурсну комісію і претендують на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів
у 20__ році

N
з/п

Дата подання документів

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання.
Найменування та місце будівництва об'єкта

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця)

Вид та кількість тварин згідно з проектом, голів. Потужність підприємства з виробництва комбікормів, тонн/доба

Вид будівництва
(Б - будівництво, Р - реконструкція)

Наявність переваг у суб'єкта господарювання згідно з вимогами пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року N 900

Рік початку будівництва та реконструкції

Рік завершення будівництва та реконструкції

Вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без ПДВ),
тис. грн

Площа побудованих (реконструйо-
ваних) тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів,
м
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос