Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о комиссии Минагрополитики Украины по вопросам распределения бюджетных средств, предусмотренных в государственном бюджете для частичного возмещения субъектам хозяйствования стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов и предприятий по производству комбикормов

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Положение, Приказ от 08.10.2012 № 607
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.10.2012

м. Київ

N 607

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 жовтня 2012 р. за N 1774/22086

Про затвердження Положення про комісію Мінагрополітики України з питань розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 9 листопада 2012 року N 700
,
від 30 вересня 2013 року N 584

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 1 грудня 2015 року N 458)

Відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року N 900 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Утворити комісію Мінагрополітики України з питань розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів.

2. Затвердити Положення про комісію Мінагрополітики України з питань розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, що додається.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Мінагрополітики України з питань розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії Мінагрополітики України з питань розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів (далі - Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України та цим Положенням.

3. Комісія є постійно діючим органом Мінагрополітики України.

4. Головним завданням Комісії є розгляд документів, поданих конкурсними комісіями Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь (департаментів) агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державних адміністрацій (далі - конкурсна комісія), та прийняття рішення щодо розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів (далі - об'єкти), між суб'єктами господарювання, що претендують на часткове відшкодування (далі - претенденти).

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 09.11.2012 р. N 700)

Розподіл зазначених коштів між претендентами здійснюється у міру надходження реєстрів суб'єктів господарювання, які претендують на відшкодування вартості об'єктів (далі - реєстри), поданих конкурсними комісіями, у межах виділених асигнувань та відповідно до переваг, визначених пунктом 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року N 900.

5. Комісія діє у складі не менше п'яти осіб. Склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики України.

6. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються головою Комісії або його заступником (у разі відсутності голови Комісії) протягом 10 днів після надходження реєстрів від конкурсних комісій.

Засідання Комісії веде голова Комісії або його заступник.

7. Комісія має право виїжджати на місця, перевіряти достовірність відомостей, що містяться у поданих документах.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 30.09.2013 р. N 584)

8. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

9. Член Комісії має право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з питань, які розглядаються та заносяться до протоколу;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

10. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні.

11. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладаються на секретаря Комісії.

12. На підставі рішення Комісії про затвердження результатів конкурсу секретар Комісії готує відповідний проект наказу Мінагрополітики України, забезпечує його погодження, подання на підпис Міністру або відповідному заступнику Міністра (згідно з розподілом повноважень) та доводить цей наказ до відома Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь (департаментів) агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державних адміністрацій.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 09.11.2012 р. N 700)

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

Опрос