Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения размера денежного обеспечения для перерасчета ранее назначенных в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволеных с военной службы, и некоторых других лиц" пенсий лицам, проходившим службу в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, и членам их семей, которым назначена пенсия в случае потери кормильца

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Порядок, Приказ от 28.09.2012 № 546
редакция действует с 05.10.2015

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2012

м. Київ

N 546

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2012 р. за N 1759/22071

Про затвердження Порядку визначення розміру грошового забезпечення для перерахунку раніше призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" пенсій особам, які проходили службу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, і членам їхніх сімей, яким призначена пенсія в разі втрати годувальника

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 4 листопада 2014 року N 593

Відповідно до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року N 45,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення розміру грошового забезпечення для перерахунку раніше призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" пенсій особам, які проходили службу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, і членам їхніх сімей, яким призначена пенсія в разі втрати годувальника, що додається.

2. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та директора Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації, але не раніше дня офіційного опублікування.

 

Голови Служби

Г. А. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра соціальної
політики України -
керівник апарату

В. М. Коломієць

 

ПОРЯДОК
визначення розміру грошового забезпечення для перерахунку раніше призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" пенсій особам, які проходили службу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, і членам їхніх сімей, яким призначена пенсія в разі втрати годувальника

(У тексті Порядку слова і цифри "схеми посадових окладів осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, затверджені Наказом N 281" у всіх відмінках замінено словами і цифрами "схеми посадових окладів військовослужбовців Держспецзв'язку, затверджені Наказом N 455" у відповідних відмінках; слова "спеціальним званням" замінено словами "спеціальним/військовим званням"; слова "особа рядового чи начальницького складу" та "особи рядового і начальницького складу" в усіх відмінках замінено словами "особа, яка проходила службу в Держспецзв'язку" та "особи, які проходили службу в Держспецзв'язку" у відповідних відмінках згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 4 листопада 2014 року N 593)

I. Загальні положення

Цей Порядок встановлює механізм визначення розміру грошового забезпечення для перерахунку раніше призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" пенсій особам, які проходили службу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку) на посадах військовослужбовців або осіб рядового і начальницького складу (далі - особи, які проходили службу в Держспецзв'язку), і членам їхніх сімей, яким призначена пенсія в разі втрати годувальника.

(розділ І із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 04.11.2014 р. N 593)

II. Порядок визначення відповідності посад

2.1. Визначення відповідності посад, з яких були звільнені особи, які проходили службу в Держспецзв'язку, тим, що наявні на час перерахунку пенсії, проводиться Департаментом кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку (далі - ДКЗ) або підрозділом (особою), який (яка) здійснює кадрове забезпечення відповідного територіального органу Адміністрації Держспецзв'язку, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділу урядового фельд'єгерського зв'язку, територіального підрозділу, закладу, установи чи організації Держспецзв'язку (далі - орган, підрозділ, заклад чи установа Держспецзв'язку).

(пункт 2.1 у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 04.11.2014 р. N 593)

2.2. Відповідною вважається посада, визначена схемами посадових окладів військовослужбовців Держспецзв'язку, затвердженими наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 12 вересня 2014 року N 455 "Про встановлення посадових окладів військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2014 року за N 1183/25960 (далі - Наказ N 455), назва якої повністю збігається з назвою посади, з якої була звільнена особа (враховуючи рівень посади в організаційно-штатній структурі Держспецзв'язку на час звільнення).

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 04.11.2014 р. N 593)

У разі якщо назва посади, з якої була звільнена особа, на час виникнення права на перерахунок пенсії не зазначена у схемах посадових окладів, затверджених Наказом N 455, відповідна посада визначається, виходячи з назви, розміру посадового окладу, кваліфікаційних характеристик, функціональності, рівня посади в організаційно-штатній структурі Держспецзв'язку, які були передбачені за посадою, з якої особа звільнилась на пенсію, і посад, визначених Наказом N 281 на час перерахунку пенсії.

(абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 04.11.2014 р. N 593)

Для посади, яка має подвійне найменування і не передбачена схемами посадових окладів, затвердженими Наказом N 455, відповідна посада визначається за тією посадою, яка зазначена першою.

(абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 04.11.2014 р. N 593)

2.3. Посада, яка скасована при скороченні штатів або проведенні організаційних заходів, прирівнюється ДКЗ до посади відповідного органу, підрозділу, закладу чи установи Держспецзв'язку, про що видається наказ Адміністрації Держспецзв'язку.

2.4. ДКЗ або підрозділи (особи), які здійснюють кадрове забезпечення відповідного органу, підрозділу, закладу чи установи Держспецзв'язку, опрацьовують списки осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, отримані від Пенсійного фонду України, і подають Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Держспецзв'язку (далі - ФЕД) або фінансовому (бухгалтерському) підрозділу відповідного органу, підрозділу, закладу чи установи Держспецзв'язку висновок про відповідність посад осіб, які проходили службу в Держспецзв'язку, за формою, наведеною в додатку до цього Порядку, у строк до 10 календарних днів з часу отримання списків.

Для осіб начальницького складу Держспецзв'язку із числа медичного персоналу у висновку про відповідність посад окремо зазначається наявність в особи на час звільнення відповідної кваліфікаційної категорії.

2.5. На підставі списку осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, і висновку про відповідність посад ФЕД або фінансовий (бухгалтерський) підрозділ відповідного органу, підрозділу, закладу чи установи Держспецзв'язку готує довідку про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії кожної особи, зазначеної у списку.

III. Порядок визначення розмірів видів грошового забезпечення

3.1. Посадовий оклад особи, яка проходила службу в Держспецзв'язку, визначається за відповідною посадою в розмірі, встановленому в межах схем посадових окладів військовослужбовців Держспецзв'язку, затверджених Наказом N 455, з урахуванням фактичного розміру посадового окладу в межах схем посадових окладів, які діяли на час звільнення на пенсію.

При цьому заступникам керівників органів, підрозділів, закладів чи установ Держспецзв'язку та заступникам керівників їх структурних підрозділів посадові оклади визначаються в розмірі, що на 3 - 7 відсотків нижчий від посадового окладу відповідного керівника, з урахуванням фактично встановленого посадового окладу на час звільнення зі служби.

Приклади:

1. Головному спеціалісту посадовий оклад на час звільнення зі служби був установлений у розмірі 1000 грн при схемі посадових окладів за цією посадою 1000 - 1100 грн.

На час перерахунку пенсії схема посадових окладів за посадою головного спеціаліста становить 2000 - 2200 грн.

У цьому випадку посадовий оклад для перерахунку пенсії має бути встановлено в розмірі 2000 грн.

2. Начальнику відділу посадовий оклад на час звільнення зі служби був установлений у розмірі 1500 грн при схемі посадових окладів за цією посадою 1400 - 1600 грн.

На час перерахунку пенсії схема посадових окладів за посадою начальника відділу становить 2600 - 2900 грн.

У цьому випадку необхідно визначити різницю між фактично встановленим на час призначення пенсії посадовим окладом і мінімальним за схемою посадових окладів за цією посадою: 1500 грн - 1400 грн = 100 грн, що становить 50 % різниці між максимальним і мінімальним посадовими окладами за схемою на час звільнення зі служби (1600 грн - 1400 грн).

Різниця між максимальним і мінімальним посадовими окладами за схемою на час перерахунку пенсії становить 300 грн (2900 грн - 2600 грн), 50 % цієї різниці посадових окладів становить 150 грн.

Таким чином, посадовий оклад для перерахунку пенсії необхідно встановити в розмірі 2750 грн (2600 грн + 150 грн).

3. Заступнику начальника управління - начальнику відділу посадовий оклад на час призначення пенсії був установлений у розмірі 1850 грн, при цьому посадовий оклад начальника управління за схемою посадових окладів становив 1990 грн.

Посадовий оклад, який фактично встановлювався заступнику начальника управління - начальнику відділу, становив 93 % посадового окладу за посадою його керівника.

На час перерахунку пенсії схемою посадових окладів не визначено посадовий оклад за посадою заступника начальника управління - начальника відділу. Ця посада прирівнюється до посади заступника начальника управління. За посадою начальника управління схемою посадових окладів визначено посадовий оклад у розмірі 3500 грн.

Ураховуючи, що посадовий оклад, який фактично встановлено заступнику начальника управління - начальнику відділу становить 93 % розміру посадового окладу його керівника, посадовий оклад для перерахунку пенсії необхідно встановити в розмірі 3255 грн (3500 грн х 93 %).

3.2. Оклад за спеціальним/військовим званням визначається в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України за спеціальним/військовим званням, присвоєним особі на час звільнення її зі служби.

3.3. Надбавка за вислугу років визначається в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України, виходячи з вислуги років, яку особа мала на час звільнення зі служби.

3.4. Надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, почесне звання "заслужений" чи "народний", службу в умовах режимних обмежень, спортивні звання, доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук і вчене звання враховуються в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на час виникнення права на перерахунок пенсії, якщо вони були фактично встановлені особі на час звільнення.

3.5. Надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі, за класну кваліфікацію, за кваліфікаційну категорію особам начальницького складу із числа медичного персоналу, за операторське обслуговування та збереження апаратури засекречування, за кваліфікаційну категорію (водіям), за службу у високогірних місцевостях та інші надбавки і доплати (крім доплати, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення до і після запровадження нових умов його виплати) враховуються в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на час виникнення права на перерахунок пенсії. При цьому надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі, за класну кваліфікацію, за операторське обслуговування та збереження апаратури засекречування, за кваліфікаційну категорію (водіям) враховуються за умови, якщо вони були враховані при розрахунку пенсії до здійснення перерахунку.

3.6. Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби і щомісячна премія враховується в середніх розмірах, фактично виплачених за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії, за відповідною посадою (посадами) окремо в Адміністрації Держспецзв'язку (далі - Адміністрація) та окремо в кожному органі, підрозділі, закладі чи установі Держспецзв'язку, звідки особа була звільнена.

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації Державної
 служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 04.11.2014 р. N 593)

3.7. У разі якщо відповідна посада на час перерахунку пенсії є вакантною, при розрахунку грошового забезпечення надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби і щомісячна премія враховується у середніх розмірах, фактично виплачених за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії, за посадами того підрозділу, до структури якого належить вакантна посада за штатним розписом Адміністрації чи органу, підрозділу, закладу чи установи Держспецзв'язку, звідки особа була звільнена.

3.8. Якщо відповідною є вакантна посада (посади), яка не належить до жодного зі структурних підрозділів (наприклад: заступник начальника Управління Держспецзв'язку, помічник начальника Управління Держспецзв'язку), або відповідна посада (посади) є вакантною в усіх структурних підрозділах, розмір надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби і щомісячної премії визначається в середніх розмірах, фактично виплачених за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії, за всіма посадами Адміністрації чи органу, підрозділу, закладу, установи Держспецзв'язку, звідки особа була звільнена.

3.9. Розрахунок середнього розміру надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби і щомісячної премії за посадою керівника органу, підрозділу, закладу чи установи Держспецзв'язку, якщо відповідна посада є вакантною (або якщо її обіймає працівник) на час перерахунку, здійснюється ФЕД, виходячи з розмірів надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби і щомісячної премії, фактично виплачених за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії, за посадами керівників інших відповідних органів, підрозділів, закладів чи установ Держспецзв'язку.

3.10. Якщо у штатному розписі Адміністрації, органу, підрозділу, закладу чи установи Держспецзв'язку немає відповідної посади (посад), розмір надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби і щомісячної премії визначається в порядку, встановленому пунктом 3.8 цього розділу.

3.11. Посади, за якими надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби і щомісячна премія на час перерахунку пенсії не виплачувалися, або виплачувались у зменшеному розмірі, у тому числі вакантні посади, або якщо особі, яка обіймає відповідну посаду, на підставі наказу про особовий склад було скасовано в повному обсязі надбавку за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби або її розмір зменшено чи особу позбавлено щомісячної премії у місяці, в якому виникло право на перерахунок пенсії, при визначенні середнього розміру таких видів грошового забезпечення не враховуються.

IV. Порядок визначення відповідності посад і розмірів видів грошового забезпечення в разі ліквідації органу, підрозділу, закладу чи установи Держспецзв'язку

4.1. У разі ліквідації органу, підрозділу, закладу чи установи Держспецзв'язку відповідність посади визначається шляхом прирівнювання посади, з якої звільнено особу, до посади правонаступника на час перерахунку пенсії в порядку, встановленому розділом II цього Порядку.

Довідку про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії готує фінансовий (бухгалтерський) підрозділ правонаступника на підставі списку осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, та висновку про відповідність посад осіб, які проходили службу в Держспецзв'язку, наданого підрозділом (особою), який (яка) здійснює кадрове забезпечення правонаступника.

При цьому під час розрахунку грошового забезпечення для проведення перерахунку пенсій:

а) розмір посадового окладу визначається в порядку, встановленому пунктом 3.1 розділу III цього Порядку;

б) розмір окладу за спеціальним/військовим званням визначається в порядку, встановленому пунктом 3.2 розділу III цього Порядку;

в) надбавки, доплати та підвищення, розміри яких визначено Кабінетом Міністрів України, враховуються в порядку, встановленому пунктами 3.3 - 3.5 розділу III цього Порядку;

г) надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби і щомісячна премія враховуються в середніх розмірах, фактично виплачених за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною прирівняною посадою (посадами) правонаступника.

Якщо у штатному розписі правонаступника немає відповідної посади, розмір надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби і щомісячної премії визначається в середньому розмірі, фактично виплаченому за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії, за всіма посадами правонаступника.

4.2. У разі ліквідації органу, підрозділу, закладу чи установи Держспецзв'язку без визначення правонаступника відповідність посади визначається шляхом прирівнювання посади, з якої звільнено особу, до посади відповідного органу, підрозділу, закладу чи установи Держспецзв'язку на час перерахунку пенсії в порядку, встановленому розділом II цього Порядку.

Довідку про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії готує ФЕД на підставі висновку про відповідність посад осіб, які проходили службу в Держспецзв'язку, наданого ДКЗ.

При цьому розмір посадового окладу визначається за відповідною прирівняною посадою згідно зі схемами посадових окладів військовослужбовців Держспецзв'язку, затвердженими Наказом N 455. Розмір надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби і щомісячної премії визначається в середньому розмірі за відповідною посадою (посадами) інших відповідних прирівняних органів, підрозділів, закладів чи установ Держспецзв'язку шляхом застосування середньої арифметичної зваженої.

Приклад:

Особа начальницького складу звільнилась на пенсію з посади старшого інженера територіального підрозділу Держспецзв'язку. На час перерахунку пенсії цей територіальний підрозділ ліквідовано без визначення правонаступника і названу посаду прирівняно до посади старшого інженера інших трьох територіальних підрозділів Держспецзв'язку.

У першому територіальному підрозділі - 4 посади старшого інженера, середній рівень надбавки становить 30 %.

У другому територіальному підрозділі - 2 посади старшого інженера, середній рівень надбавки становить 50 %.

У третьому територіальному підрозділі - 3 посади старшого інженера, середній рівень надбавки становить 40 %.

Розрахунок середнього розміру надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби за відповідними посадами здійснюється таким чином: (4 х 30 + 2 х 50 + 3 х 40): (4 + 2 + 3) = 38 (%).

4.3. Якщо на час перерахунку пенсії не було відповідного органу, підрозділу, закладу чи установи Держспецзв'язку, до якого можна прирівняти ліквідований орган, підрозділ, заклад чи установу Держспецзв'язку, розмір посадового окладу визначається за відповідною прирівняною посадою згідно зі схемами посадових окладів військовослужбовців Держспецзв'язку, затвердженими Наказом N 455. Розмір надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби і щомісячної премії визначається в середніх розмірах, виходячи з фактичних відповідних виплат за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії, за всіма відповідними посадами в органах, підрозділах, закладах та установах Держспецзв'язку.

 

Директор Фінансово-економічного
департаменту Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України

В. П. Салюк

 

ВИСНОВОК
про відповідність посад осіб, які проходили службу в
________________________________________ Держспецзв'язку
(найменування органу, підрозділу, закладу чи установи)

Керівник підрозділу кадрового забезпечення

______
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

(додаток у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 04.11.2014 р. N 593)

____________

Опрос