Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Экспертной комиссии Минсоцполитики Украины по обеспечению инвалидов техническими и другими средствами реабилитации, цена которых превышает предельную

Министерство социальной политики Украины
Положение, Приказ от 01.10.2012 № 610
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2012

м. Київ

N 610

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2012 р. за N 1746/22058

Про Експертну комісію Мінсоцполітики України із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, ціна яких перевищує граничну

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 29 травня 2014 року N 330

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 12 вересня 2018 року N 1328)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", підпункту 38 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 389, пунктів 43, 53 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертну комісію Мінсоцполітики України із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, ціна яких перевищує граничну, що додається.

2. Скасувати:

наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2007 року N 480 "Про експертну комісію Мінпраці по закупівлі засобів пересування підвищеної складності, виготовлених за індивідуальним замовленням, ціна яких перевищує граничну вартість";

наказ Міністерства соціальної політики України від 17 жовтня 2011 року N 400 "Про експертну комісію Мінсоцполітики по закупівлі протезно-ортопедичних виробів підвищеної функціональності".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

 

Положення
про Експертну комісію Мінсоцполітики України із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, ціна яких перевищує граничну

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 9 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 29.05.2014 р. N 330)

2. Експертна комісія Мінсоцполітики України із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації (далі - ТЗР), ціна яких перевищує граничну (далі - Комісія), створена з метою проведення експертизи, обґрунтованості ціни та доцільності оплати ТЗР, ціна яких перевищує граничну.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами з питань забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та цим Положенням.

4. Основними завданнями Комісії є:

проведення експертизи обґрунтованості ціни та доцільності забезпечення пацієнтів ТЗР, ціна яких перевищує граничну;

прийняття рішення про оплату вартості ТЗР, ціна яких перевищує граничну.

5. Комісія для виконання зазначених функцій має право:

залучати спеціалістів, експертів, у тому числі технічних експертів, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Комісії;

одержувати в установленому порядку від підприємств, установ, організацій протезно-ортопедичної галузі інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

6. Комісію очолює голова, який затверджує її склад та організовує роботу Комісії, а в разі його відсутності - заступник голови Комісії.

7. Основною формою роботи Комісії є засідання, необхідність проведення яких та перелік питань для розгляду визначає голова Комісії або його заступник.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови Комісії.

8. Комісія для визначення доцільності виготовлення ТЗР, ціна яких перевищує граничну, а також визначення собівартості та відпускної ціни такого ТЗР розглядає такі документи, які подаються підприємством:

для протезно-ортопедичних виробів:

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 29.05.2014 р. N 330)

анкету пацієнта згідно з додатком 1 до цього Положення;

документ, що підтверджує комплектацію ТЗР, виданого пацієнту при попередньому забезпеченні, та запропоновану комплектацію;

для меблів та оснащення, допоміжних засобів особистої гігієни, засобів для пересування, допоміжних засобів особистої рухомості, переміщення і підйому:

(абзац п'ятий пункту 8 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 29.05.2014 р. N 330)

копію анкети для виготовлення ТЗР за індивідуальним замовленням;

копію висновку медико-соціальної експертної комісії або лікувально-консультативної комісії закладу охорони здоров'я щодо необхідності забезпечення ТЗР за індивідуальним замовленням;

копію заявки структурного підрозділу соціального захисту населення на виготовлення ТЗР за індивідуальним замовленням;

(абзац восьмий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 29.05.2014 р. N 330)

інформацію щодо змін, внесених до конструкції та оснащення ТЗР за індивідуальним замовленням;

загальні дані для ТЗР, ціна яких перевищує граничну:

калькуляцію собівартості та відпускної ціни ТЗР, ціна яких перевищує граничну, розшифровку матеріальних і трудових витрат, інформацію щодо розподілу обсягів загальновиробничих та адміністративних витрат, витрат на збут.

Усі документи, які подаються на паперовому носії інформації, повинні бути в 2-х примірниках підписані керівником та завірені печаткою. Зазначені документи подаються також на електронному носії інформації.

9. Документи, зазначені у пункті 8 цього Положення, подаються підприємством секретарю Комісії, який надсилає їх в електронному вигляді членам Комісії для ознайомлення. Члени Комісії після вивчення наданих документів готують висновок члена Експертної комісії Мінсоцполітики України із забезпечення інваліда ТЗР, ціна якого перевищує граничну, за формою згідно з додатком 2 до цього Положення та передають його секретарю Комісії.

10. За результатами розгляду на засіданні Комісії поданих на експертизу документів, інших матеріальних носіїв інформації Комісією приймається рішення із забезпечення інваліда ТЗР, яке оформлюється згідно з додатком 3 до цього Положення.

Рішення щодо відмови у забезпеченні інвалідів ТЗР, ціна яких перевищує граничну, можливо за умови:

відсутності повного переліку документів, зазначених у пункті 8 цього Положення;

використання підприємством несертифікованих комплектуючих;

можливості виготовлення ТЗР в межах граничної ціни на такі засоби;

перевищення встановленого Мінсоцполітики України нормативу рентабельності;

запропоновані комплектуючі не відповідають технічним характеристикам обраного виду ТЗР та технології його виготовлення;

відсутності запропонованого виду ТЗР у номенклатурі технічних та інших засобів реабілітації для осіб з фізичними вадами, які виробляються та/або реалізуються в Україні.

11. Рішення Комісії протягом тижня надається підприємству, що виготовило ТЗР, та Фонду соціального захисту інвалідів для безготівкового перерахування коштів підприємству.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 29.05.2014 р. N 330)

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

 

Анкета пацієнта для розгляду заявки N ____

Дані пацієнта (для виготовлення ТЗР):

 

Вік

 

Стать

 

Види побутової та професійної діяльності інваліда

 

Місце роботи

 

Умови проживання

 

Причина ампутації

 

Особливості вади

 

Зріст, см

 

Вага, кг

 

Строк користування протезно-ортопедичними виробами

 

Побажання пацієнта

 

 

________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище пацієнта)

"____" ___________ 20__ р.

 

Висновок члена Експертної комісії Мінсоцполітики України із забезпечення інваліда ТЗР, ціна якого перевищує граничну

___________________________________________________________________________________
                                                                                        (посада, прізвище та ініціали)

розглянув(ла) _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                                                              (перелік документів)

Висновок:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_______________    ______________________
             (підпис)                           (ініціали та прізвище)

 

Рішення Експертної комісії Мінсоцполітики України із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, ціна яких перевищує граничну

Комісія у складі
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                                                (посади, прізвища та ініціали)

розглянула _________________________________________________________________________,
                                                                                      (перелік документів)

вирішила:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Голова Комісії

______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Секретар Комісії

______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Члени Комісії:

______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвища)

____________

Опрос