Идет загрузка документа (68 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов и предоставлении информации, определенных Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для частичного возмещения субъектам хозяйствования стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов и предприятий по производству комбикормов

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Форма, Приказ от 03.10.2012 № 597
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.10.2012

м. Київ

N 597

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2012 р. за N 1745/22057

Про затвердження форм документів та надання інформації, визначених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 30 вересня 2013 року N 583

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 1 грудня 2015 року N 458)

З метою виконання Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року N 900 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму заявки про розгляд документів суб'єктів господарювання для отримання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів.

1.2. Форму реєстру суб'єктів господарювання, які претендують на відшкодування вартості об'єктів.

1.3. Форму інформації про використання бюджетних коштів, спрямованих суб'єктам господарювання на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів.

1.4. Форму інформації від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована.

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.4 згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 30.09.2013 р. N 583)

1.5. Форму інформації від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована.

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.5 згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 30.09.2013 р. N 583)

1.6. Форму інформації від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована.

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.6 згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 30.09.2013 р. N 583)

1.7. Форму інформації від суб'єкта господарювання про діяльність підприємства з виробництва комбікормів, вартість якого частково відшкодована.

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.7 згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 30.09.2013 р. N 583)

2. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

 

Заявка*
про розгляд документів суб'єктів господарювання для отримання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів

Прошу розглянути документи для отримання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів у 20__ році.

Відомості про суб'єкта господарювання:

1. Найменування:

1.1. Повне _____________________________________________________________________________

1.2. Скорочене (за наявності) _____________________________________________________________

2. Місцезнаходження  ___________________________________________________________________

Телефон ______________________ Факс _________________ E-mail  ____________________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб - підприємців) _________________________________

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) _______________________________________

Телефон  __________________________ Факс __________________ E-mail _______________________

5. Найменування об'єкта та місце його будівництва (реконструкції)

______________________________________________________________________________________

6. Форма власності  _____________________________________________________________________

7. Види діяльності ______________________________________________________________________

8. Код за ЄДРПОУ  _____________________________________________________________________

9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичних осіб - підприємців) ______________________________________________________________________________________

10. Банківські реквізити __________________________________________________________________

11. Найменування органу державної реєстрації ______________________________________________

12. Дата та номер запису про проведення державної реєстрації суб'єкта господарювання ______________________________________________________________________________________

13. Орган управління майном ____________________________________________________________

Керівник

____________
(підпис)
М. П.

____________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________
* Заявка подається за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання.

 

Заступник директора
Департаменту тваринництва

О. О. Альшанова

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які претендують на відшкодування вартості об'єктів,
станом на "___" ____________ 20__ року

N з/п

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання.
Найменування та місце будівництва об'єкта

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця)

Вид та кількість тварин згідно з проектом.

Потужність підприємства з виробництва комбікормів, тонн/доба

Вид будівництва (Б - будівництво, Р - реконструкція)

Наявність переваг у суб'єкта господарювання згідно з вимогами пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року N 900

Рік початку будівництва та реконструкції

Рік завершення етапів будівництва та реконструкції

Вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без ПДВ), тис. грн.

Площа завершених етапів будівництва та реконструкції, м2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим / начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації / начальник управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту тваринництва

О. О. Альшанова

 

Інформація
про використання бюджетних коштів, спрямованих суб'єктам господарювання на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів
станом на "___"____________ 20__ року

N з/п

Найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця)

Спрямовано бюджетних коштів, тис. грн.

Використано бюджетних коштів, тис. грн.

Площа завершених етапів будівництва та реконструкції, м2

Вартість 1 м2 завершених етапів будівництва та реконструкції, грн.

Обсяг відшкодування з розрахунку на 1 м2, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

х

 

 

 

 

 

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим / начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації / начальник управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

Заступник директора
Департаменту тваринництва

О. О. Альшанова

 

Інформація
від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована

_____________________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів'я великої рогатої худоби, усього голів

 

 

 

у тому числі корів

 

 

 

Худоба м'ясного напряму, усього голів

 

 

 

у тому числі корови м'ясного напряму

 

 

 

Середній річний удій молока від однієї корови, кілограмів

 

 

 

Середньодобовий приріст великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі, грамів

 

 

 

Вироблено молока, центнерів

 

 

 

Вирощено (у живій масі) великої рогатої худоби, центнерів

 

 

 

Реалізовано на забій (у живій масі) великої рогатої худоби, центнерів

 

 

 

Середня забійна вага однієї голови великої рогатої худоби, реалізованої на забій, кілограмів

 

 

 

Вихід телят на 100 корів, голів

 

 

 

Собівартість 1 центнера молока, гривень

 

 

 

Собівартість 1 центнера приросту живої маси великої рогатої худоби, гривень

 

 

 

Середня ціна реалізації 1 центнера молока, гривень

 

 

 

Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) великої рогатої худоби, гривень

 

 

 

Прибуток (+), збитки (-) від скотарства, усього тис. гривень

 

 

 

Рівень рентабельності скотарства, %

 

 

 

Кількість створених робочих місць

 

 

 

 

Директор Департаменту
тваринництва

А. А. Гетя

(наказ доповнено формою згідно з наказом Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 30.09.2013 р. N 583)

 

Інформація
від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована

_____________________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

 

Директор Департаменту
тваринництва

А. А. Гетя

(наказ доповнено формою згідно з наказом Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 30.09.2013 р. N 583)

 

Інформація
від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована

_____________________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

 

Директор Департаменту
тваринництва

А. А. Гетя

(наказ доповнено формою згідно з наказом Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 30.09.2013 р. N 583)

 

Інформація
від суб'єкта господарювання про діяльність підприємства з виробництва комбікормів, вартість якого частково відшкодована

_____________________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

 

Директор Департаменту
тваринництва

А. А. Гетя

(наказ доповнено формою згідно з наказом Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 30.09.2013 р. N 583)

Опрос