Идет загрузка документа (292 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке составления и представления административных данных относительно деятельности торговцев ценными бумагами в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 25.09.2012 № 1283
редакция действует с 01.01.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.09.2012

м. Київ

N 1283

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2012 р. за N 1737/22049

Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 18 грудня 2012 року N 1810
,
 від 26 лютого 2013 року N 247
,
 від 6 серпня 2013 року N 1408
(зміни, внесені
абзацами першим, третім - десятим підпункту 1,
підпунктами 2 - 6 пункту 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 6 серпня 2013 року N 1408, набирають чинності з
1 січня 2014 року),
 від 23 грудня 2014 року N 1776
,
 від 1 грудня 2015 року N 2002
,
 від 10 березня 2016 року N 273
,
від 10 січня 2017 року N 1
,
від 22 червня 2017 року N 460
,
від 7 листопада 2017 року N 786
,
від 28 грудня 2017 року N 945
,
від 1 лютого 2018 року N 58
,
від 28 грудня 2018 року N 940
,
від 14 березня 2019 року N 157
,
від 26 вересня 2019 року N 562

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 червня 2004 року N 279 "Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2004 року за N 1122/9721 (зі змінами).

3. Адміністративні дані торговця цінними паперами за 2012 рік подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за формою, у складі, терміни та порядку, що встановлені нормативно-правовими актами, які діяли на звітну дату складання таких даних.

(рішення доповнено новим пунктом 3 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.12.2012 р. N 1810,
у зв'язку з цим пункти 3 - 7 вважати відповідно пунктами 4 - 8)

4. Встановити, що Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143, є обов'язковою для використання торговцями цінних паперів при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних.

5. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

7. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2013 року, крім пункту 2.10 розділу II Положення, який набирає чинності одночасно з набранням чинності нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок та умови провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта, але не раніше дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

 

Положення
про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає склад, строки та порядок подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) адміністративних даних (далі - Дані) торговцем цінними паперами щодо своєї професійної діяльності на фондовому ринку.

2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами, у тому числі які мали право на провадження цієї професійної діяльності протягом періоду, за який подаються Дані.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

відкриті позиції - договори купівлі-продажу цінних паперів, договори на виконання (крім договорів, відповідно до яких розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються клієнтом торговця цінними паперами самостійно), договори на придбання цінних паперів, що укладені торговцем цінними паперами, але не виконані на звітну дату;

нерегулярні Дані - Дані щодо виконання та розірвання договору(ів) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку та Дані щодо укладення договору(ів), у тому числі "підозрілого(их)" договору(ів), з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку.

(абзац третій пункту 3 розділу I у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2017 р. N 460
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.09.2019 р. N 562)

4. Дані торговця цінними паперами подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання Даних та інформацій професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії, за винятком випадку, передбаченого пунктом 8 цього розділу.

5. Дані торговця цінними паперами складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

6. Дані торговця цінними паперами складаються відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

7. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу III цього Положення.

Дані повинні містити всі визначені Положенням довідки, які мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до цього Положення.

8. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії торговець цінними паперами зобов'язаний подати (надіслати) до Комісії Дані у строк/термін, передбачений вимогою, відповідно до цього Положення в паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, така паперова форма Даних має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та засвідчені підписом уповноваженої особи торговця цінними паперами.

(абзац другий пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 26.02.2013 р. N 247
,
 у редакції
рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 23.12.2014 р. N 1776
,
від 28.12.2017 р. N 945)

9. Склад та опис полів електронної форми файлів фінансової звітності встановлюються окремим наказом Голови Комісії.

10. У разі наявності інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності торговця цінними паперами, торговець цінними паперами наводить її в довільній формі у примітках до довідки.

II. Склад Даних

1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

місячні;

нерегулярні;

квартальні.

(пункт 1 розділу ІІ доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.09.2019 р. N 562)

2. Місячні Дані складаються з:

2.1. Довідки про торговця цінними паперами (додаток 1 до цього Положення).

2.2. Довідки про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного місяця (додаток 2 до цього Положення).

2.3. Довідки про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами станом на останній день місяця (крім цінних паперів власних випусків) (додаток 3 до цього Положення).

2.4. Довідки про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного місяця (додаток 4 до цього Положення).

2.5. Довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (крім банків) (додаток 5 до цього Положення).

2.6. Довідки про пруденційні нормативи торговця цінними паперами (крім банків) (додаток 6 до цього Положення).

2.7. Довідки про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу (крім банків) (додаток 7 до цього Положення).

(підпункт 2.7 пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.01.2017 р. N 1)

2.8. Довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності (крім банків) (додаток 8 до цього Положення).

2.9. Довідки про вихідні дані для розрахунку суми активів, зважених за ступенем ризику (крім банків) (додаток 9 до цього Положення).

2.10. Довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами, та довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами (додаток 10 до цього Положення).

(підпункт 2.10 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.02.2018 р. N 58)

2.11. Довідки про виконаний(і) договір(ори) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами іноземних емітентів, що вчинений(і) за межами України (додаток 15 до цього Положення).

(пункт 2 розділу ІІ доповнено підпунктом 2.11 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2017 р. N 945)

3. Квартальні Дані складаються з:

3.1. Довідки про склад активів торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків) (додаток 16 до цього Положення).

3.2. Довідки про зобов'язання торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків) (додаток 17 до цього Положення).

3.3. Довідки про складові власного капіталу торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків) (додаток 18 до цього Положення).

3.4. Довідки про фінансові результати та інший сукупний дохід торговця цінними паперами, отримані протягом звітного року (крім банків) (додаток 19 до цього Положення).

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 3 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.09.2019 р. N 562,
у зв'язку з цим пункти 3 - 6 вважати відповідно пунктами 4 - 7)

4. Крім документів, визначених пунктом 2 цього розділу, до складу Даних за місяць грудень входить довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік (додаток 11 до цього Положення).

5. До складу квартальних Даних входять проміжна фінансова звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом, та місячні Дані за останній місяць звітного кварталу.

(пункт 5 розділу ІІ у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 26.09.2019 р. N 562)

6. До складу місячних Даних за березень місяць входять річна фінансова звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом, та довідка про аудиторський звіт (додаток 20 до цього Положення).

(пункт 6 розділу ІІ у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 26.09.2019 р. N 562)

7. Нерегулярні Дані складаються з довідки про виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку (додаток 12 до цього Положення) та довідки про укладений(і) договір(ори), в тому числі "підозрілий(і)" договір(ори), з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку (додаток 14 до цього Положення).

(пункт 7 розділу II у редакції рішень Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2017 р. N 460
,
від 26.09.2019 р. N 562)

(розділ II у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 26.02.2013 р. N 247
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013 р. N 1408
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 01.12.2015 р. N 2002)

III. Строки подання Даних до Комісії

1. Торговець цінними паперами подає Дані до центрального апарату Комісії у строки:

місячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Місячні Дані за останній місяць кварталу подаються у складі квартальних Даних;

нерегулярні - не пізніше 24:00 наступного робочого дня після дати виникнення нерегулярних Даних;

квартальні - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом.

(пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 26.02.2013 р. N 247
,
 у редакції
рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 01.12.2015 р. N 2002
,
від 26.09.2019 р. N 562)

2. У разі якщо останній день подання Даних припадає на неробочий день, строк подання Даних переноситься на перший після нього робочий день.

3. Нерегулярні Дані за одну дату подаються один раз протягом робочого дня, крім нерегулярних даних, які містять супровідну довідку для виправлених Даних торговця цінними паперами (додаток 13 до цього Положення).

(пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 26.02.2013 р. N 247
,
від 06.08.2013 р. N 1408)

4. Нерегулярні Дані торговця цінними паперами подаються за фактом їх виникнення, а саме при виконанні та/або розірванні договорів, при укладанні договорів, у тому числі "підозрілих" договорів, з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку.

У разі якщо дата укладання торговцем цінними паперами договору з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на неорганізованому ринку збігається з датою його виконання або розірвання, нерегулярні Дані торговця цінними паперами подаються щодо його виконання або розірвання.

(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.12.2017 р. N 945
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 26.09.2019 р. N 562)

5. Торговець цінними паперами у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, має усунути ці невідповідності, повторно подати Дані в обсязі, визначеному в розділі II цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлені Дані додатково повинні подаватися разом із супровідною довідкою для виправлених Даних торговця цінними паперами (додаток 13 до цього Положення), в якій зазначається причина виникнення невідповідності (невідповідностей).

(пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 26.02.2013 р. N 247
,
 від 06.08.2013 р. N 1408)

6. Строк подання Даних продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з:

вилученням програмного забезпечення та/або документації торговця цінними паперами правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);

настанням форс-мажорних обставин (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

7. Повідомлення про неможливість подання Даних до Комісії у строк, визначений цим Положенням, торговець цінними паперами повинен надати протягом трьох робочих днів з дня вилучення відповідних програмного забезпечення та/або документації торговця цінними паперами або настання форс-мажорних обставин.

8. Торговець цінними паперами зобов'язаний протягом 15 календарних днів з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації подати Дані до Комісії та копії документів, які підтверджують повернення зазначених засобів та/або документів, надіслати на поштову адресу центрального апарату Комісії.

IV. Порядок підготовки та подання інформації щодо дотримання показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, та нормативів торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій

1. Дані довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (крім банків) (додаток 5 до цього Положення) розраховуються відповідно до вимог нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок та умови провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта.

2. Формування довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (крім банків) (додаток 5 до цього Положення), довідки про пруденційні нормативи торговця цінними паперами (крім банків) (додаток 6 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу (крім банків) (додаток 7 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності (крім банків) (додаток 8 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку суми активів, зважених за ступенем ризику (крім банків) (додаток 9 до цього Положення) здійснюється на кожний робочий день.

(абзац перший пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.01.2017 р. N 1)

Формування довідок про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику (додаток 10 до цього Положення) здійснюється торговцем цінними паперами станом на кінець останнього дня кожного місяця.

(абзац другий пункту 2 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.02.2018 р. N 58)

3. Дані довідки про пруденційні нормативи торговця цінними паперами (крім банків) (додаток 6 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу (крім банків) (додаток 7 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності (крім банків) (додаток 8 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку суми активів, зважених за ступенем ризику (крім банків) (додаток 9 до цього Положення), довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами, та довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами (додаток 10 до цього Положення), розраховуються торговцями цінними паперами (крім банків) відповідно до вимог нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює вимоги до пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку.

(пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.01.2017 р. N 1,
від 01.02.2018 р. N 58)

4. Державний контроль за дотриманням торговцями цінними паперами вимог цього Положення здійснює Комісія.

(розділ IV із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2013 р. N 247
,
 від 06.08.2013 р. N 1408
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 01.12.2015 р. N 2002)

V. Розділ V виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 01.12.2015 р. N 2002)

 

Директор департаменту регулювання
діяльності торговців цінними
паперами та фондових бірж

О. Науменко

 

ДОВІДКА
про торговця цінними паперами

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Прізвище, ім'я, по батькові директора торговця цінними паперами або особи, яка виконує його обов'язки

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера торговця цінними паперами

Організаційно-правова форма1

Область2

Район

Поштовий індекс

Населений пункт

Вулиця, будинок

Кімната, квартира

Контактний телефон

Електронна адреса

Веб-сторінка/веб-сайт торговця цінними паперами в глобальній інформаційній мережі Інтернет, на якій/якому оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора)

Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання даних (грн)

Найменування банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами

Поточний рахунок торговця цінними паперами, відкритий у банківській установі, що обслуговує торговця цінними паперами

Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

Рядок виключено

Рядок виключено

Рядок виключено

Рядок виключено

Рядок виключено

Рядок виключено

Рядок виключено

Рядок виключено

Рядок виключено

Рядок виключено

Рядок виключено

Рядок виключено

Рядок виключено

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до
Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

3 Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор департаменту систематизації
та аналізу фінансової звітності учасників
ринку капіталу, та пруденційного нагляду

К. Рафальська

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2013 р. N 247
,
 у редакції
рішень Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 06.08.2013 р. N 1408
,
 від 01.12.2015 р. N 2002
,
 від 10.03.2016 р. N 273
,
від 07.11.2017 р. N 786
,
із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.03.2019 р. N 157
,
від 26.09.2019 р. N 562)

 

ДОВІДКА
про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного місяця1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Вид договору2

Дата укладання договору / надання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування

Дата виконання договору, передбачена умовами договору (за наявності)

Номер договору / разового замовлення

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО, "2" - друга частина операції за договором РЕПО

Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами3

Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами4

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)5, 13

Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента13

Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи13

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента13

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнт/контрагент торговця цінними паперами13

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнт/контрагент торговця цінними паперами13

Прізвище фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами13

Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами13

По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (за наявності)13

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами13

Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами6, 13

Вид діяльності торговця цінними паперами5

Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором7

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Серія векселя

Номер векселя

Дата видачі векселя

Дата погашення векселя

Вид ринку8

Вид ринку за характером проведення операції9

Укладання договору на неорганізованому ринку (поза організатором торгівлі) - "1"; на організованому ринку - "2"

Сума векселя

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

Премія (для опціонних сертифікатів)

Вид валюти10

Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів11

Особа, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент3

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Найменування особи (П. І. Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, що розмістила/видала цінний папір

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір6

Кількість цінних паперів або фінансових інструментів за договором (шт.)

Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання3, 13

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється, якщо клієнт торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)5, 13

Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента13

Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи 13

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидента13

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання13

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання13

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання13

Прізвище фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання13

Ім'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання13

По батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (за наявності)13

Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання6, 13

Сума укладеного договору (за наявності) (грн)12

Вид валюти10

Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - міна

Розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні

Примітки

____________
1 За всіма укладеними видами основних договорів окремо.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 37 "Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 12 "Види професійної діяльності на фондовому ринку" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

6 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

7 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

8 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

9 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.

10 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

11 Заповнюється відповідно до Довідника 16 "Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.

12 Якщо вид валюти за договором - іноземна валюта, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

13 Якщо клієнтом виступає номінальний утримувач, зазначається відповідна інформація про кінцевого вигодоодержувача (клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача).

 

Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів

І. Курочкіна

(додаток 2 у редакції рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.08.2013 р. N 1408
,
 від 01.12.2015 р. N 2002
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2017 р. N 945
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 26.09.2019 р. N 562)

 

Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами станом на останній день місяця (крім цінних паперів власних випусків)1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку сформована довідка

Звітний місяць

Звітний рік

Вид фінансового інструменту2

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Серія векселя

Номер векселя

Рядок десятий виключено

Сума векселя

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

Премія (для опціонних сертифікатів)

Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту3

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, що розмістила/видала цінний папір

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент4

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір

Кількість цінних паперів / фінансових інструментів (шт.)

Балансова вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів (грн)

Справедлива вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів (грн)

Примітки

____________
1 Зазначається щодо кожного фінансового інструменту окремо.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

(додаток 3 у редакції рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.08.2013 р. N 1408
,
 від 01.12.2015 р. N 2002
,
 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2017 р. N 945
,
від 26.09.2019 р. N 562)

 

Довідка про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного місяця

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Об'єкт управління: "1" - цінні папери, "2" - грошові кошти

Вид фінансового інструменту1

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Серія векселя

Номер векселя

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент2

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір

Кількість цінних паперів / фінансових інструментів (шт.)

Загальна сума грошових коштів, переданих в управління торговцю цінними паперами (грн)3

Вид валюти4

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до
Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3 У разі якщо грошові кошти передані в управління в іноземній валюті, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

(додаток 4 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.08.2013 р. N 1408
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 01.12.2015 р. N 2002
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 273)

 

ДОВІДКА
про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (крім банків)

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата розрахунку показників маржинальних операцій

Звітний місяць

Звітний рік

Сума заборгованості усіх клієнтів перед торговцем за зобов'язаннями, що виникли за результатами здійснення торговцем маржинальних операцій в інтересах клієнтів, за сплатою гарантійного забезпечення в результаті здійснення торговцем в інтересах клієнтів строкових операцій, іншої заборгованості цих клієнтів перед торговцем за результатами інших договорів, укладених торговцем в інтересах клієнтів (грн)

Власний капітал торговця цінними паперами (грн)

Відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості всіх клієнтів перед торговцем (+, -)

Максимальна заборгованість одного клієнта перед торговцем

Максимальне відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості одного клієнта перед торговцем (+, -)

Примітки

(додаток 5 у редакції рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.08.2013 р. N 1408
,
 від 10.03.2016 р. N 273)

 

ДОВІДКА
про пруденційні нормативи торговця цінними паперами

____________
1 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

2 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

3 Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов'язання (грн) дорівнюють нулю.

(додаток 6 у редакції рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.08.2013 р. N 1408
,
 від 01.12.2015 р. N 2002
,
 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.01.2017 р. N 1
,
від 01.02.2018 р. N 58)

 

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Розмір регулятивного капіталу (грн)

Розмір капіталу I рівня (грн)

Розмір капіталу II рівня (грн)

Зареєстрований статутний капітал (грн)

Резервний капітал (грн)

Додатковий капітал (грн)

Нерозподілений прибуток на початок звітного року (грн)

Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн)

Неоплачений статутний капітал (грн)

Вилучений статутний капітал (грн)

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість (грн)

Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав (грн)

Рядок виключено

Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав (грн)

Нематеріальні активи за залишковою вартістю (грн)

Капітальні вкладення у нематеріальні активи (грн)

Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році (грн)

Непокритий збиток на початок звітного року (грн)

Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток) (грн)

Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі, публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення (грн)

Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду) (грн)

Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією (грн)

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (грн)

Гудвіл (грн)

Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами (грн)

Відстрочені податкові активи (грн)

Витрати майбутніх періодів (грн)

Внески до незареєстрованого статутного капіталу (грн)

Капітал у дооцінках (грн)

Примітки

Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

(додаток 7 у редакції рішень Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 26.02.2013 р. N 247
,
 від 01.12.2015 р. N 2002
,
 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.01.2017 р. N 1
,
від 01.02.2018 р. N 58
,
від 28.12.2018 р. N 940)

 

Довідка про дотримання показників ліквідності торговцем цінними паперами

Додаток 8 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 6 серпня 2013 року N 1408)

 

Довідка про дотримання показників капіталу та інвестування торговцем цінними паперами

Додаток 9 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 6 серпня 2013 року N 1408,
у зв'язку з цим додатки 10 - 15 вважати відповідно додатками 8 - 13)

 

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Величина вимоги до капіталу під кредитний ризик (грн)

Величина вимоги до капіталу під операційний ризик (грн)

Величина нетто-доходу за 1-й рік (грн)

Величина нетто-доходу за 2-й рік (грн)

Величина нетто-доходу за 3-й рік (грн)

Середнє значення позитивного нетто-доходу (грн)

Розмір зобов'язань (грн)

Розмір власного капіталу (грн)

Вартість високоліквідних активів (грн)

Готівкові кошти (грн)

Кошти на поточних рахунках, а також депозити до запитання та строкові депозити, за умовами яких кошти можуть бути повернуті на вимогу в будь-який час у повному обсязі, в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації (грн)

Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), або щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом, або обіг яких чи торгівлю якими на будь-якій фондовій біржі зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, та у корпоративні права в іншій, ніж цінні папери, формі (грн)

Поточні зобов'язання (грн)

Примітки

Примітка. Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

(додаток 8 у редакції рішень Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 26.02.2013 р. N 247
,
 від 01.12.2015 р. N 2002
,
 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.01.2017 р. N 1
,
від 01.02.2018 р. N 58
,
від 28.12.2018 р. N 940)

 

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку
величини вимоги до капіталу під кредитний ризик

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Величина вимоги до капіталу під кредитний ризик (грн)

Вартість активів I групи зі ступенем ризику 0 відсотків (К1 = 0)

Готівкові кошти (грн)

Кошти на поточних рахунках та депозити до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації, та доходи, нараховані за ними (грн)

Державні цінні папери, цінні папери, гарантовані державою, та доходи, нараховані за ними (в тому числі цінні папери, емітовані (випущені) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією) (грн)

Вартість активів II групи зі ступенем ризику 20 відсотків (К2 = 0,2)

Строкові депозити в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації, та доходи, нараховані за ними (грн)

Цінні папери, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)

Цінні папери іноземного емітента, допущені до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією (грн)

Вартість активів III групи зі ступенем ризику 50 відсотків (К3 = 0,5)

Цінні папери, які не перебувають у біржовому реєстрі, але перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж, крім цінних паперів венчурних інвестиційних фондів та відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)

Рядок виключено

Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (грн)

Короткострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав (грн)

Вартість активів IV групи зі ступенем ризику 100 відсотків (К4 = 1)

Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації (грн)

Рядок виключено

Цінні папери венчурних інвестиційних фондів, які не перебувають у біржовому реєстрі, але перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)

Рядок виключено

Рядок виключено

Рядок виключено

Незавершені капітальні інвестиції, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)

Рядок виключено

Рядок виключено

Рядок виключено

Рядок виключено

Активи, які не увійшли до інших груп активів, за винятком активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)

Вартість активів V групи зі ступенем ризику 150 відсотків (К5 = 1,5)

Цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)

Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім акціонерних товариств), щодо яких проводиться процедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)

Рядок виключено

Примітки

(додаток 9 у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 26.02.2013 р. N 247
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013 р. N 1408
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 01.12.2015 р. N 2002
,
 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.01.2017 р. N 1
,
від 01.02.2018 р. N 58
,
від 28.12.2018 р. N 940)

 

Довідка про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Найменування контрагента - юридичної особи

Код за ЄДРПОУ контрагента - юридичної особи - резидента

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента

Прізвище фізичної особи - контрагента

Ім'я фізичної особи - контрагента

По батькові фізичної особи - контрагента (у разі наявності)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - контрагента

Країна реєстрації контрагента2

Розмір регулятивного капіталу3, грн

Частка у статутному капіталі юридичної особи3, грн

Цінні папери та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією)3, грн

Дебіторська заборгованість3, грн

Грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках, а також доходи, нараховані за ними3, грн

Сума активів, що становлять вимоги торговця цінними паперами до контрагента3, грн

Норматив концентрації кредитного ризику4, %

Примітки

____________
1 Зазначається інформація стосовно кожного з контрагентів (крім банків та торговців цінними паперами), значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо якого перевищує нормативне значення, або у разі їх відсутності інформація стосовно одного відповідного контрагента з максимальним значенням нормативу концентрації кредитного ризику.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

4 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

Довідка про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Найменування контрагента

Код за ЄДРПОУ контрагента - резидента

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента

Країна реєстрації контрагента2

Розмір регулятивного капіталу3, грн

Частка у статутному капіталі юридичної особи3, грн

Цінні папери та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією)3, грн

Дебіторська заборгованість3, грн

Грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках, а також доходи, нараховані за ними3, грн

Сума активів, що становлять вимоги торговця цінними паперами до контрагента3, грн

Норматив концентрації кредитного ризику4, %

Примітки

____________
1 Зазначається інформація стосовно кожного з контрагентів, що є банком або торговцем цінними паперами, значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо якого перевищує нормативне значення, або у разі їх відсутності інформація стосовно одного відповідного контрагента з максимальним значенням нормативу концентрації кредитного ризику.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

4 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

 

Директор департаменту
систематизації та аналізу фінансової
звітності учасників ринку капіталу,
та пруденційного нагляду

К. Рафальська

(Положення доповнено новим додатком 10 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 26.02.2013 р. N 247
,
 додаток 10 у редакції
рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.08.2013 р. N 1408
,
 від 23.12.2014 р. N 1776
,
 від 01.12.2015 р. N 2002
,
від 01.02.2018 р. N 58
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2018 р. N 940)

 

Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Вид валюти2

Вид фінансового інструменту3

Місце укладання договорів4

Місце виконання договорів4

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

Загальна сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн)5

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

Загальна сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн)6

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

Загальна сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн)5

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

Загальна сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн)6

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

Загальна сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн)5

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

Загальна сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн)6

Загальна кількість (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (шт.)

Загальна сума (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (грн)5

Загальна кількість (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (шт.)

Загальна сума (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (грн)6

Примітки

____________
1 Зазначається за основними договорами щодо кожного виду валюти, виду фінансового інструменту, організованим/неорганізованим ринком окремо; при підрахунку кількості укладених та виконаних договорів враховуються всі договори, при підрахунку суми укладених договорів враховуються суми всіх укладених договорів, при підрахунку суми виконаних договорів враховуються суми договорів на виконання, суми договорів купівлі-продажу та суми договорів на придбання.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 16 "Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.

5 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

6 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

(Положення доповнено новим додатком 11 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 26.02.2013 р. N 247,
у зв'язку з цим додатки
10, 11
 вважати відповідно додатками 12, 13,
 додаток 11 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013 р. N 1408
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 01.12.2015 р. N 2002)

 

ДОВІДКА
про виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори) з цінними паперами чи іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Вид договору2

Дата укладання договору

Дата виконання договору / частини операції за договором РЕПО

Дата розірвання договору (дата виконання, сума виконання, інформація про особу, що обліковує перехід прав власності, тощо - не заповнюються)

Номер договору

Спосіб укладання договору: "1" - шляхом обміну зустрічними SWIFT-повідомленнями, "2" - із застосуванням програмного модуля, "3" - в інший спосіб

Ознака договору: "1" - "підозрілий" договір, "0" - договір не є "підозрілим"

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО, "2" - друга частина операції за договором РЕПО

Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання2, 3

Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання3

Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання3

Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання3

Номер разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)3

Дата надання/отримання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)3

Дата виконання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)3

Вид діяльності торговця цінними паперами4

Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами5

Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами6, 15

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)7, 15

Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента15

Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи15

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента15

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт/контрагент торговця цінними паперами15

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт/контрагент торговця цінними паперами15

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами15

Прізвище фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами15

Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами15

По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (за наявності)15

Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами8, 15

Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором9

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Серія векселя

Номер векселя

Дата видачі векселя

Дата погашення векселя

Форма розрахунку за вексель: "1" - готівкова, "2" - безготівкова

Вид передачі простого векселя: "1" - бланковий індосамент, "2" - іменний

Вид ринку10

Вид ринку за характером проведення операції11

Сума векселя

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

Премія (для опціонних сертифікатів)

Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту12

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи

Найменування депозитарної установи

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Найменування особи (П. І. Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір8

Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання5, 15

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється, якщо клієнт торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)7, 15

Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента15

Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи15

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидента15

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання15

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання15

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання15

Прізвище фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання15

Ім'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання15

По батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (за наявності)15

Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання8, 15

Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)

Кількість цінних паперів при виконанні договору (шт.)

Сума укладеного договору (грн)13

Вид валюти при укладанні договору12

Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на фондовій біржі16

Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на фондовій біржі17

Сума виконаного договору (грн)14

Вид валюти при виконанні договору12

Сума комісійної винагороди (грн)14

Комісійна винагорода (вид валюти)12

Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - міна, "4" - позика

Вид події за договором: "1" - зарахування, "2" - списання

Дата зарахування/списання цінних паперів

Дата зарахування/списання грошових коштів

Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: "1" - так, "2" - ні

Розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні

Примітки

____________
1 Заповнюється за кожним основним договором та кожною частиною операції за договором РЕПО окремо.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

3 Зазначаються за їх наявності реквізити договорів, які пов'язані з договором, про який розкривається інформація.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюється відповідно до Довідника 37 "Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

6 Заповнюється відповідно до Довідника 12 "Види професійної діяльності на фондовому ринку" Системи довідників та класифікаторів.

7 Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

8 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

9 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

10 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

11 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.

12 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

13 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

14 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні.

15 Якщо клієнтом виступає номінальний утримувач, зазначається відповідна інформація про кінцевого вигодоодержувача (клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача).

16 Заповнюється щодо лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, якщо договір(ори) є "підозрілим(и)".

17 Заповнюється щодо позалістингових цінних паперів, якщо договір(ори) є "підозрілим(и)".

 

Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів

І. Курочкіна

(додаток 12 у редакції рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 06.08.2013 р. N 1408
,
 від 23.12.2014 р. N 1776
,
від 01.12.2015 р. N 2002
,
із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2017 р. N 460
,
від 28.12.2017 р. N 945
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 26.09.2019 р. N 562)

 

Супровідна довідка для виправлених Даних торговця цінними паперами

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата заповнення

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених адміністративних даних

Примітки

 

ДОВІДКА
про укладений(і) договір(ори), в тому числі "підозрілий(і)" договір(ори), з цінними паперами чи іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Вид договору2

Дата укладання договору

Дата виконання договору, передбачена умовами договору (за наявності)

Номер договору

Спосіб укладання договору: "1" - шляхом обміну зустрічними SWIFT-повідомленнями, "2" - із застосуванням програмного модуля, "3" - в інший спосіб

Ознака договору: "1" - "підозрілий" договір, "0" - договір не є "підозрілим"

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО, "2" - друга частина операції за договором РЕПО

Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання2, 3

Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання3

Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання3

Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання3

Номер разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)3

Дата надання/отримання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)3

Дата виконання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)3

Вид діяльності торговця цінними паперами4

Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами5

Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами6, 16

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)7, 16

Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента16

Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи16

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента16

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт/контрагент торговця цінними паперами16

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт/контрагент торговця цінними паперами16

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами16

Прізвище фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами16

Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами16

По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (за наявності)16

Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами8, 16

Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором9

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Серія векселя

Номер векселя

Дата видачі векселя

Дата погашення векселя

Форма розрахунку за вексель: "1" - готівкова, "2" - безготівкова

Вид передачі простого векселя: "1" - бланковий індосамент, "2" - іменний

Вид ринку10

Вид ринку за характером проведення операції11

Сума векселя

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

Премія (для опціонних сертифікатів)

Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту13

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи

Найменування депозитарної установи

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Найменування особи (П. І. Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір8

Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання5, 16

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється, якщо клієнт торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)7, 16

Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента16

Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи16

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидента16

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання16

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання16

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання16

Прізвище фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання16

Ім'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання16

По батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (за наявності)16

Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання8, 16

Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)

Сума укладеного договору (грн)12

Вид валюти при укладанні договору13

Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на фондовій біржі14

Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на фондовій біржі15

Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - міна, "4" - позика

Вид події за договором: "1" - зарахування, "2" - списання

Дата зарахування/списання цінних паперів

Дата зарахування/списання грошових коштів

Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: "1" - так, "2" - ні

Розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні

Примітки

____________
1 Заповнюється за кожним основним договором та кожною частиною операції за договором РЕПО окремо.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

3 Зазначаються за їх наявності реквізити договорів, які пов'язані з договором, про який розкривається інформація.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюється відповідно до Довідника 37 "Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

6 Заповнюється відповідно до Довідника 12 "Види професійної діяльності на фондовому ринку" Системи довідників та класифікаторів.

7 Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

8 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

9 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

10 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

11 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.

12 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

13 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

14 Заповнюється щодо лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, якщо договір(ори) є "підозрілим(и)".

15 Заповнюється щодо позалістингових цінних паперів, якщо договір(ори) є "підозрілим(и)".

16 Якщо клієнтом виступає номінальний утримувач, зазначається відповідна інформація про кінцевого вигодоодержувача (клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача).

 

Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів

І. Курочкіна

(Положення доповнено додатком 14 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2017 р. N 460
,
додаток 14 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2017 р. N 945
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 26.09.2019 р. N 562)

 

Довідка про виконаний(і) договір(ори) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами іноземних емітентів, що вчинений(і) за межами України

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Вид договору1

Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами

П. І. Б. фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами або найменування юридичної особи

Найменування іноземної інвестиційної фірми

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію іноземної інвестиційної фірми

Країна реєстрації іноземної інвестиційної фірми2

Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (за наявності)

Код класифікації фінансових інструментів (код CFI) (за наявності)

Кількість цінних паперів (фінансових інструментів) при виконанні договору (шт.)

Сума виконаного договору

Валюта при виконанні договору3

Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж

Розрахунки за договорами щодо цінних паперів (фінансових інструментів) здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні

Примітки

____________
1 Заповнюється за договором купівлі-продажу та договором на виконання відповідно до
Довідника 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

 

Директор департаменту методології
регулювання професійних учасників
ринку цінних паперів

І. Курочкіна

(Положення доповнено додатком 15 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2017 р. N 945)

 

Довідка про склад активів торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків)

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний квартал

Звітний рік

Готівкові кошти (грн)

Кошти клієнтів торговця цінними паперами, розміщені на поточних рахунках у банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн)

Кошти клієнтів торговця цінними паперами, розміщені на поточних рахунках у банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або які ліквідуються (грн)

Інші грошові кошти (крім коштів клієнтів торговця цінними паперами), розміщені на поточних рахунках у банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн)

Інші грошові кошти (крім коштів клієнтів торговця цінними паперами), розміщені на поточних рахунках у банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або які ліквідуються (грн)

Депозити до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн)

Депозити до запитання в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або в банках, які ліквідуються (грн)

Строкові депозити в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються, зі строком до погашення менше ніж три місяці (грн)

Строкові депозити в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються, зі строком до погашення понад три місяці (грн)

Строкові депозити в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або в банках, які ліквідуються (грн)

Доходи, нараховані за коштами, розміщеними на поточних рахунках та на депозитах до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн)

Доходи, нараховані за коштами, розміщеними на поточних рахунках та на депозитах до запитання в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або банках, які ліквідуються (грн)

Доходи, нараховані за коштами, розміщеними на строкових депозитах у банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн)

Доходи, нараховані за коштами, розміщеними на строкових депозитах у банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або які ліквідуються (грн)

Інвестиції в державні цінні папери та цінні папери, гарантовані державою (грн)

Доходи, нараховані за державними цінними паперами та цінними паперами, гарантованими державою (грн)

Векселі, видані юридичними особами (грн)

Векселі, видані фізичними особами (грн)

Фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (грн)

Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток (грн)

Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (грн)

Фінансові інвестиції, що оцінюються за амортизованою собівартістю (грн)

Прострочена дебіторська заборгованість (грн)1

Пролонгована дебіторська заборгованість (грн)2

Інша короткострокова (поточна) дебіторська заборгованість (грн)3

Інша довгострокова дебіторська заборгованість (грн)4

Нематеріальні активи за залишковою вартістю (грн)

Незавершені капітальні інвестиції у нематеріальні активи (грн)

Інші незавершені капітальні інвестиції (грн)

Основні засоби за залишковою вартістю (грн)

Інвестиційна нерухомість (грн)

Відстрочені податкові активи (грн)

Гудвіл (грн)

Витрати майбутніх періодів (грн)

Інші оборотні активи (грн)

Інші необоротні активи (грн)

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття (грн)

Сума активів (грн)5

____________
1 Непогашена дебіторська заборгованість, термін сплати якої станом на звітну дату минув.

2 Сума дебіторської заборгованості, щодо якої здійснювалося перенесення терміну її погашення на більш пізній.

3 Сума дебіторської заборгованості, що виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців зі звітної дати.

4 Сума дебіторської заборгованості, що не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців зі звітної дати.

5 Вказується сума всіх активів торговця цінними паперами станом на звітну дату, має дорівнювати сумі всіх попередніх рядків.

 

Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів

І. Курочкіна

(Положення доповнено додатком 16 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.09.2019 р. N 562)

 

Довідка про зобов'язання торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків)

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний квартал

Звітний рік

Заборгованість за довгостроковими кредитами банків (грн)1

Поточна частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків (грн)2

Поточна (короткострокова) заборгованість за кредитами банків (грн)2

Довгострокові зобов'язання за договорами з клієнтами та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів (грн)1

Поточні (короткострокові) зобов'язання за договорами з клієнтами та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів, що оцінюються за справедливою вартістю (грн)2

Поточні (короткострокові) зобов'язання за договорами з клієнтами та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів, що оцінюються за амортизованою собівартістю (грн)2

Інша довгострокова кредиторська заборгованість (грн)1, 3

Інша поточна (короткострокова) кредиторська заборгованість, що оцінюється за справедливою вартістю (грн)2, 4

Інша поточна (короткострокова) кредиторська заборгованість, що оцінюється за амортизованою собівартістю (грн)2, 4

Відстрочені податкові зобов'язання (грн)

Забезпечення (грн)

Доходи майбутніх періодів (грн)

Інші зобов'язання (грн)

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття (грн)

Сума зобов'язань (грн)5

____________
1 Довгострокова заборгованість / довгострокові зобов'язання - зобов'язання, що не виникають протягом нормального операційного циклу або мають бути погашені після дванадцяти місяців зі звітної дати.

2 Поточна (короткострокова) заборгованість / поточні (короткострокові) зобов'язання - зобов'язання, що виникають протягом нормального операційного циклу або мають бути погашені протягом дванадцяти місяців зі звітної дати.

3 Вказується сума довгострокової кредиторської заборгованості, крім заборгованості за довгостроковими кредитами банків та довгострокових зобов'язань за договорами з клієнтами та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів.

4 Вказується сума поточної (короткострокової) кредиторської заборгованості, крім поточної (короткострокової) заборгованості за кредитами банків (у тому числі поточної частини заборгованості за довгостроковими кредитами банків) і поточних (короткострокових) зобов'язань за договорами з клієнтами та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів.

5 Вказується сума всіх зобов'язань торговця цінними паперами станом на звітну дату, має дорівнювати сумі всіх попередніх рядків.

 

Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів

І. Курочкіна

(Положення доповнено додатком 17 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.09.2019 р. N 562)

 

Довідка про складові власного капіталу торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків)

____________
1 Вказується з від'ємним знаком.

2 Вказується з додатним або від'ємним знаком.

3 Вказується розмір власного капіталу торговця цінними паперами станом на звітну дату, має дорівнювати сумі всіх попередніх рядків.

 

Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів

І. Курочкіна

(Положення доповнено додатком 18 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.09.2019 р. N 562)

 

Довідка про фінансові результати та інший сукупний дохід торговця цінними паперами, отримані протягом звітного року (крім банків)

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний квартал

Звітний рік

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (грн)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (грн)1

Інші операційні доходи (грн)

Дохід від зміни вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю (грн)

Дохід від зміни вартості необоротних активів, що оцінюються за справедливою вартістю (грн)

Адміністративні витрати (грн)1

Витрати на збут (грн)1

Інші операційні витрати (грн)1

Витрати від зміни вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю (грн)1

Витрати від зміни вартості необоротних активів, що оцінюються за справедливою вартістю (грн)1

Дохід від участі в капіталі (грн)

Фінансові доходи (грн)

Інші доходи (грн)

Фінансові витрати (грн)1

Втрати від участі в капіталі (грн)1

Інші витрати (грн)1

Витрати з податку на прибуток (грн)1

Дохід з податку на прибуток (грн)

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування (грн)

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування (грн)1

Чистий фінансовий результат (грн)2

Інший сукупний дохід

____________
1 Вказується з від'ємним знаком.

2 Відображається фінансовий результат, отриманий торговцем цінними паперами з початку звітного року; вказується з додатним знаком, якщо отримано прибуток, або з від'ємним знаком, якщо отримано збиток; має дорівнювати сумі всіх попередніх рядків.

 

Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів

І. Курочкіна

(Положення доповнено додатком 19 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.09.2019 р. N 562)

 

Довідка про аудиторський звіт

Найменування торговця цінними паперами

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування суб'єкта аудиторської діяльності

Код за ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності

Місцезнаходження суб'єкта аудиторської діяльності

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

Думка аудитора (01 - немодифікована, 02 - із застереженням, 03 - негативна, 04 - відмова від висловлення думки)

Наявність Пояснювального параграфу (01 - є, 02 - немає)

Номер та дата договору на проведення аудиту

Дата початку та дата закінчення аудиту

Дата аудиторського звіту

Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності (грн)

 

Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів

І. Курочкіна

(Положення доповнено додатком 20 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.09.2019 р. N 562)

Опрос