Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Методике оценки работы центральных и местных органов исполнительной власти относительно привлечения инвестиций, осуществления мер по улучшению инвестиционного климата в соответствующих отраслях экономики и регионах

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ от 25.09.2012 № 1053
действует с 12.11.2012

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.09.2012

м. Київ

N 1053

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2012 р. за N 1735/22047

Про затвердження Змін до Методики оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях економіки та регіонах

Відповідно до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року N 67-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2003 р. N 779"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Методики оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях економіки та регіонах, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 17 липня 2006 року N 245, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 серпня 2006 року за N 913/12787, що додаються.

2. Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

П. О. Порошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

 

ЗМІНИ
до Методики оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях економіки та регіонах

1. У розділі II:

1.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

"При підготовці звітів використовуються дані Державної служби статистики України та адміністративні дані центральних та місцевих органів виконавчої влади.".

1.2. В абзаці третьому слова "та підприємництво" виключити.

2. У додатку до Методики:

2.1. У главі 1 Переліку показників для оцінювання роботи центральних органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях економіки:

позиції:

"Освоєно інвестицій в основний капітал на одну особу

грн.

Освоєно інвестицій в основний капітал за рахунок коштів іноземних інвесторів

тис. грн.

Обсяг будівельних робіт

- " -

Темп зростання (зниження) простроченої кредиторської заборгованості

у % до початку року

Темп зростання (зниження) простроченої дебіторської заборгованості

- " - "

виключити;

доповнити главу позиціями такого змісту:

"Освоєно капітальних інвестицій на одну особу

грн.

Обсяг виконаних будівельних робіт

тис. грн.

Валовий внутрішній продукт

млн. грн.".

2.2. У Переліку показників для оцінювання роботи місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних регіонах:

у главі 1 позиції:

"Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, отриманий прибутковими підприємствами

млн. грн.

Освоєно інвестицій в основний капітал на одну особу

- " -

Освоєно інвестицій в основний капітал за рахунок коштів іноземних інвесторів

тис. грн.

Питома вага збиткових підприємств у відсотках до загальної кількості підприємств

%

Обсяг будівельних робіт

тис. грн.

Темп зростання (зниження) простроченої кредиторської заборгованості

у % до початку року

Темп зростання (зниження) простроченої дебіторської заборгованості

- " -

Обсяг інвестицій з регіонів в економіку інших країн на одну особу

- " - "

виключити;

доповнити главу 1 позиціями такого змісту:

"Прибуток до оподаткування, отриманий прибутковими підприємствами

млн. грн.

Освоєно капітальних інвестицій на одну особу

грн.

Питома вага підприємств, які одержали збиток до оподаткування

у % до загальної кількості відзвітованих підприємств

Обсяг виконаних будівельних робіт

тис. грн.";

главу 2 викласти в такій редакції:

"2. Транспортна інфраструктура

Протяжність доріг з твердим покриттям

тис. км

Кількість автобусних/залізничних вокзалів

шт.

Кількість аеропортів

- " -";

у главі 3 позиції:

"Заборгованість із виплати заробітної плати в середньому на одного працівника

- " -

Рівень працевлаштування незайнятого населення, зареєстрованого в державній службі зайнятості

%

Випуск вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації

тис. чол.

Випуск вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації

- " -

Тираж обласних, міських, районних та низових газет

тис. прим."

виключити;

доповнити главу 3 позиціями такого змісту:

"Сума заборгованості з виплати заробітної плати

у % до фонду оплати праці за останній місяць звітного періоду

Рівень працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян

%

Випуск фахівців вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації

тис. чол.

Випуск фахівців вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації

- " -";

главу 4 викласти в такій редакції:

"4. Фінансова інфраструктура

Кількість банківських установ

шт.

Кількість бірж

- " -

Кількість інвестиційних фондів

- " -

Залучення інвестицій у цінні папери

млрд. грн.

Обсяг випусків емісійних цінних паперів

- " -";

доповнити Перелік главами 5 і 6 такого змісту:

"5. Інвестиційна інфраструктура

Кількість фондів підтримки розвитку підприємництва

шт.

Кількість кредитних спілок

- " -

Кількість лізингових та інших небанківських фінансових установ

- " -

Кількість об'єднань підприємців

- " -

6. Телекомунікаційна інфраструктура

Абоненти мережі Інтернет

одиниць

Тираж обласних, міських, районних та низових газет

тис. прим.".

 

Заступник директора департаменту
інвестиційно-інноваційної
політики та розвитку
державно-приватного партнерства

П. В. Пахолко

Опрос