Идет загрузка документа (147 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики определения объема финансирования строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог и нормативов расходов, связанных с содержанием автомобильных дорог

Минфин, Министерство инфраструктуры Украины
Методика, Приказ от 21.09.2012 № 573/1019
редакция действует с 08.10.2013

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2012

м. Київ

N 573/1019

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2012 р. за N 1734/22046

Про затвердження Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та нормативів витрат, пов'язаних з утриманням автомобільних доріг

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України,
Міністерства фінансів України
від 30 серпня 2013 року N 655/783

Відповідно до підпункту 4.5.8 підпункту 4.5 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, пункту 5 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року N 739-р,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Методику визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, що додається.

2. Для забезпечення мінімально допустимого рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного значення затвердити мінімальний норматив фінансових витрат на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення II категорії в розмірі 59,377 тис. грн/км (у цінах 2012 року).

3. Для забезпечення мінімально допустимого рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення затвердити мінімальний норматив фінансових витрат на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення II категорії в розмірі 27,256 тис. грн/км (у цінах 2012 року).

4. Державному агентству автомобільних доріг України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

 

Виконуючий обов'язки
Міністра інфраструктури України

К. Єфименко

Виконуючий обов'язки
Міністра фінансів України

А. Мярковський

 

МЕТОДИКА
визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг

(У тексті Методики посилання на додатки 10 - 17 замінено посиланнями відповідно на додатки 11 - 18 згідно з наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 30 серпня 2013 року N 655/783)

I. Загальні положення

1.1. Ця Методика розроблена на виконання пункту 5 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року N 739-р.

1.2. Ця Методика встановлює порядок визначення та механізм розподілу фінансових ресурсів на потреби дорожнього господарства (будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування; розвиток виробничих потужностей дорожніх організацій та підприємств, що належать до сфери управління Укравтодору; проектно-вишукувальні, науково-дослідні та впроваджувальні роботи у сфері дорожнього господарства; утримання галузевих закладів охорони здоров'я для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС; витрати, пов'язані з наданням автомобільних доріг загального користування у концесію, презентацією інвестиційних проектів під час проведення міжнародних заходів, підготовкою договорів щодо виконання робіт за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування цих робіт, нагляд за їх виконанням) при підготовці бюджетного запиту, проектів бюджету на відповідний рік, короткострокових і довгострокових державних цільових програм, планів фінансування будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.

1.3. У цій Методиці терміни вживаються в такому значенні:

експлуатаційне утримання автомобільних доріг - комплекс заходів щодо технічного нагляду та утримання автомобільних доріг загального користування;

капітальний ремонт автомобільних доріг - запланований обсяг робіт без підвищення категорії дороги з комплексного відновлення чи підвищення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг і інженерних споруд або приведення геометричних параметрів і технічних характеристик окремих елементів з врахуванням зростання інтенсивності руху та осьових навантажень у відповідність із нормативними вимогами з урахуванням категорій і значення доріг;

коефіцієнт запасу міцності дорожнього одягу - відношення значення фактичного модуля пружності дорожньої конструкції до розрахункового значення, яке необхідне за умов фактичної інтенсивності руху та складу транспортних потоків;

поточний дрібний ремонт - підтримання транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг шляхом усунення незначних пошкоджень окремих елементів дороги, що виникли в процесі експлуатації;

поточний середній ремонт - відновлення необхідних транспортно-експлуатаційних показників проїзної частини (рівності та шорсткості покриттів шляхом влаштування поверхневих обробок, тонкошарових покриттів або інших шарів зносу), виправлення незначних пошкоджень окремих елементів автомобільної дороги (земляного полотна, укосів, виїмок та насипів, водовідведення, штучних споруд тощо) і доведення елементів облаштування до нормативних вимог;

рівень (коефіцієнт) завантаження проїзної частини рухом - відношення фактичної інтенсивності руху на ділянці дороги, приведеної до легкового автомобіля, до пропускної здатності цієї ділянки;

фінансові ресурси - бюджетні кошти, що можуть бути спрямовані на фінансування розвитку та утримання автомобільних доріг загального користування.

II. Механізм розподілу загального обсягу фінансових ресурсів на розвиток та утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення

2.1. Розподіл загального обсягу фінансових ресурсів між автомобільними дорогами загального користування державного та місцевого значення необхідно здійснювати відповідно до транспортної роботи та умов експлуатації цих доріг.

2.1.1. Обсяг фінансових ресурсів на розвиток та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (Qдз) визначається за формулою

Qдз = (Qзаг - К - ІП) х kдз,

де Qзаг - загальний обсяг фінансових ресурсів, тис. грн;

К - погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під державну гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (обсяг визначається відповідно до кредитних договорів), тис. грн;

ІП - обсяг фінансових ресурсів, що направляється на фінансування інших потреб дорожнього господарства, тис. грн:

науково-дослідні та впроваджувальні роботи у сфері дорожнього господарства;

утримання галузевих закладів охорони здоров'я для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС;

витрати, пов'язані з наданням автомобільних доріг загального користування у концесію, презентацією інвестиційних проектів під час проведення міжнародних заходів, підготовкою договорів щодо виконання робіт за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування цих робіт, нагляд за їх виконанням;

розвиток виробничих потужностей дорожніх організацій та підприємств, що належать до сфери управління Укравтодору (на підставі обґрунтованих розрахунків);

kдз - науково обґрунтована, виходячи з транспортної роботи та умов експлуатації, частка загального обсягу фінансових ресурсів, що направляється на фінансування автомобільних доріг загального користування державного значення; визначається за формулою

kдз =

ТРдз
_______________
ТРдз + ТРмз

,

де ТРдз - транспортна робота мережі автомобільних доріг загального користування державного значення з урахуванням умов експлуатації, брутто-тонн;

ТРмз - транспортна робота мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення з урахуванням умов експлуатації, брутто-тонн.

2.1.2. Обсяг фінансових ресурсів на розвиток та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення визначається за формулою

Qмз = (Qзаг - К - ІП) х kмз,

де kмз - науково обґрунтована, виходячи з транспортної роботи та умов експлуатації, частка загального обсягу фінансових ресурсів, що направляється на фінансування автомобільних доріг загального користування місцевого значення:

kмз =

ТРмз
_______________
ТРдз + ТРмз

.

2.1.3. Перед розподілом обсягів фінансових ресурсів 5 % загальної суми обсягів фінансових ресурсів на розвиток і утримання автомобільних доріг державного (Qдз) і місцевого (Qмз) значення залишаються нерозподіленими як резервний фонд для покриття непередбачуваних витрат, що пов'язані з ліквідацією наслідків стихійних лих, підготовкою автомобільних доріг до внутрішньодержавних і міждержавних заходів за дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України. Після створення резервного фонду здійснюється розподіл обсягу фінансових ресурсів між автомобільними дорогами державного і місцевого значення залежно від річної транспортної роботи.

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 2.1.3 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України
від 30.08.2013 р. N 655/783)

2.2. Транспортна робота мережі автомобільних доріг загального користування державного (місцевого) значення з урахуванням умов експлуатації визначається за формулою

ТР = 365 х Nср х Mср х Lср х Kуе,

де ТР - річна транспортна робота мережі доріг з урахуванням умов експлуатації, брутто-тонн;

Nср - середньорічна добова інтенсивність руху (додаток 1) (авт./добу) для середньозваженої категорії дороги державного або місцевого значення; визначається за формулою

Nср = Nн + (Nв - Nн) х н - Кф),

де Nн - середньорічна добова інтенсивність руху для дороги нижчої категорії відносно фактичної середньозваженої категорійності відповідно до ДБН В.2.3-4:2007 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво", транспортних одиниць на добу;

Nв - середньорічна добова інтенсивність руху для дороги вищої категорії відносно фактичної середньозваженої категорійності відповідно до ДБН В.2.3-4:2007 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво", транспортних одиниць на добу;

Кн - ціле значення нижчої категорії дороги відносно фактичної середньозваженої категорійності;

Кф - фактична середньозважена категорійність дороги державного або місцевого значення в регіоні (на підставі звітності, складеної за формою N 1-ДГ "Звіт про наявність автомобільних доріг загального користування та їх благоустрій" (далі - форма звітності N 1-ДГ));

Mср - середня повна вага автомобіля у складі транспортних потоків, брутто-тонн; за результатами обліку інтенсивності та складу руху для автомобільних доріг державного значення дорівнює 7 т, для автомобільних доріг місцевого значення - 3 т;

Lср - загальна довжина автомобільних доріг державного (місцевого) значення у кожному регіоні, км;

Kуе - коефіцієнт умов експлуатації мережі доріг (додаток 2), що залежить від рельєфу місцевості, ступеня складності зимового утримання доріг, наявності мостів та інших штучних споруд, кількості туристичних маршрутів, імовірності міждержавних заходів.

При розрахунку транспортної роботи між дорогами державного і місцевого значення Kуе приймається рівним 1.

2.3. Річна транспортна робота окремо мережі автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення по кожному регіону розраховується згідно з формулою, наведеною в пункті 2.2 цього розділу. Приклад розподілу загального обсягу фінансових ресурсів між автомобільними дорогами державного і місцевого значення наведено в додатку 3 до цієї Методики.

2.4. Обсяг фінансових ресурсів на розвиток та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення необхідно розподіляти за загальною схемою розподілу реальних фінансових ресурсів на розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення (додаток 4) в такій пріоритетній послідовності:

поточний дрібний (аварійний) ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (в першу чергу фінансування на підставі мінімального нормативу, що забезпечує мінімально допустимий рівень експлуатаційного утримання);

поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення, в тому числі з влаштуванням тонкошарових покриттів (ранжування ділянок за коефіцієнтом зчеплення та показником рівності дорожнього покриття);

реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення (вибір виду робіт та визначення пріоритетних ділянок проводяться на підставі ранжування за найвищим показником інтегрального коефіцієнта, що враховує показники соціально-економічної ефективності, рівень завантаженості рухом та коефіцієнт міцності);

будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення (вибір ділянок з найвищими показниками соціально-економічної ефективності).

Якщо після розподілу за всіма вищенаведеними напрямами залишаються фінансові ресурси, вони спрямовуються на фінансування робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до розміру, максимально наближеного до нормативу.

2.5. Обсяг фінансових ресурсів на розвиток та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення необхідно розподіляти за загальною схемою розподілу реальних фінансових ресурсів на розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення (додаток 5) в такій пріоритетній послідовності:

поточний дрібний (аварійний) ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (в першу чергу фінансування на підставі мінімального нормативу, що забезпечує мінімально допустимий рівень експлуатаційного утримання);

поточний середній ремонт та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (вибір пріоритетних ділянок проводиться на підставі індексів експлуатаційного стану);

реконструкція та будівництво автомобільних доріг загального користування місцевого значення (вибір ділянок з найвищими показниками соціально-економічної ефективності).

Після розподілу за всіма вищенаведеними напрямками у разі, якщо залишаються фінансові ресурси, вони спрямовуються на фінансування робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до розміру, максимально наближеного до нормативу.

III. Методика визначення загального обсягу фінансових ресурсів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування і механізм їх розподілу

3.1. Для визначення обсягу необхідних фінансових ресурсів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання всієї мережі автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення на відповідний плановий рік застосовуються приведені нормативи фінансових витрат.

3.2. Приведений норматив річних фінансових витрат на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автомобільної дороги відповідної категорії загального користування державного значення визначається за формулою

Ндj = Нд х Кдj х Кінф,

де Ндj - приведений норматив річних фінансових витрат на роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення j-ї категорії, тис. грн/км;

Нд - затверджений в установленому порядку норматив річних фінансових витрат на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автомобільної дороги II категорії загального користування державного значення, тис. грн;

Кдj - коефіцієнт диференціювання вартості робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення за відповідними категоріями (додаток 6);

Кінф - індекс інфляції, який визначає прогнозне зростання цін на ресурси на рік планування (при розрахунку на період більше одного року - індекси інфляції на відповідні роки).

3.3. Приведений норматив річних фінансових витрат на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автомобільної дороги відповідної категорії загального користування місцевого значення визначається за формулою

Нмj = Нм х Кмj х Кінф,

де Нмj - приведений норматив річних фінансових витрат на роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення j-ї категорії, тис. грн/км;

Нм - затверджений в установленому порядку норматив річних фінансових витрат на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автомобільної дороги II категорії загального користування місцевого значення, тис. грн;

Кмj - коефіцієнт диференціювання вартості робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення за відповідними категоріями (додаток 7).

3.4. Норматив річних фінансових витрат на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автомобільної дороги II категорії загального користування державного або місцевого значення передбачає виконання всього комплексу робіт з певною періодичністю та в обсягах, наведених у колонці 4 додатка 8 до цієї Методики.

3.5. Обсяг необхідних фінансових ресурсів на роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення в кожному конкретному регіоні на відповідний плановий рік визначається за формулою

,

де Lдij - загальна протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення j-ї категорії в i-му регіоні (згідно з формою звітності N 1-ДГ), км;

Кд - коригувальний коефіцієнт, що враховує обслуговування доріг державного значення, приймається рівним 1,16;

Кг - коригувальний коефіцієнт, що враховує проходження доріг у гірській місцевості (додаток 9);

Кiінт. д - коригувальний коефіцієнт, що враховує фактичну інтенсивність руху на дорогах державного значення в i-му регіоні (у разі відсутності даних фактичного обліку інтенсивності руху Кiінт. д приймається рівним 1), визначається за формулою

,

де k - кількість ділянок автомобільних доріг, на яких фактична середньорічна добова інтенсивність руху перевищує 15000 транспортних одиниць на добу, в i-му регіоні (приймається згідно з даними фактичного обліку інтенсивності руху);

Caінт - коефіцієнт, що враховує умови утримання a-ої ділянки автомобільної дороги, на якій фактична середньорічна добова інтенсивність руху перевищує 15000 транспортних одиниць на добу (додаток 10);

Laінт. д - протяжність a-ої ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення в i-му регіоні, на якій фактична середньорічна добова інтенсивність руху перевищує 15000 транспортних одиниць на добу (приймається згідно з даними фактичного обліку інтенсивності руху), км;

Lдi - загальна протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення в i-му регіоні (згідно з формою звітності N 1-ДГ), км;

Кiе.д - коригувальний коефіцієнт, що враховує підвищений рівень утримання автомобільних доріг державного значення, які співпадають з Європейською мережею основних, проміжних, з'єднувальних автомобільних доріг та відгалужень (з індексом Е), в i-му регіоні (у разі відсутності даних про протяжність значення Кiе.д приймається рівним 1), визначається за формулою

,

де x - кількість ділянок автомобільних доріг, що співпадають з Європейською мережею основних, проміжних, з'єднувальних автомобільних доріг та відгалужень (з індексом Е), в i-му регіоні;

Lfе.д - протяжність f-ої ділянки автомобільної дороги державного значення, яка співпадає з Європейською мережею основних, проміжних, з'єднувальних автомобільних доріг та відгалужень (з індексом Е), в i-му регіоні, км;

Cе - коефіцієнт, що враховує підвищений рівень утримання ділянок автомобільних доріг державного значення, які співпадають з Європейською мережею основних, проміжних, з'єднувальних автомобільних доріг та відгалужень (з індексом Е), приймається рівним 1,5;

Кiмпп.д - коригувальний коефіцієнт, що враховує утримання ділянок автомобільних доріг державного значення загального користування в i-му регіоні біля міжнародних пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, визначається за формулою

,

де t - кількість ділянок автомобільних доріг до міжнародних пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення в i-му регіоні;

Lcмпп.д - протяжність c-ої ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення біля міжнародних пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, що входить до міжнародних транспортних коридорів, в i-му регіоні (враховуються ділянки автомобільних доріг державного значення від контрольно-пропускного пункту до першого розгалуження транзитних транспортних потоків, але не більше 20 км);

Cмпп - коефіцієнт, що враховує підвищений рівень утримання ділянок автомобільних доріг біля міжнародних пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного вантажно-пасажирського сполучення, приймається рівним 1,5.

Якщо до окремих ділянок автомобільних доріг можна застосувати одночасно коефіцієнти Caінт, Cе або Cмпп, то для розрахунку обирається лише один з найбільшим значенням.

(пункт 3.5 у редакції наказу Міністерства інфраструктури України,
Міністерства фінансів України від 30.08.2013 р. N 655/783)

3.6. Обсяг необхідних фінансових ресурсів на роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в кожному конкретному регіоні на відповідний плановий рік визначається за формулою

,

де Qмi - обсяг необхідних фінансових ресурсів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в i-му регіоні України на відповідний плановий рік, грн;

Нмj - приведений норматив річних фінансових витрат на роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення j-ї категорії, тис. грн/км;

Lмij - загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення j-ї категорії в i-му регіоні (згідно з формою звітності N 1-ДГ), км;

Кiінт.м - коригувальний коефіцієнт, що враховує фактичну інтенсивність руху на дорогах місцевого значення в i-му регіоні (у разі відсутності даних фактичного обліку інтенсивності руху Кiінт.м приймається рівним 1), визначається за формулою

,

де Laінт.м - протяжність a-ої ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення в i-му регіоні, на якій фактична середньорічна добова інтенсивність руху перевищує 15000 транспортних одиниць на добу (приймається згідно з даними фактичного обліку інтенсивності руху), км;

Lмi - загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення в i-му регіоні (згідно з формою звітності N 1-ДГ), км.

(пункт 3.6 у редакції наказу Міністерства інфраструктури України,
Міністерства фінансів України від 30.08.2013 р. N 655/783)

3.7. Загальний обсяг необхідних фінансових ресурсів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання всієї мережі автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення на відповідний плановий рік визначається за формулою

  ,

де Qдi - обсяг необхідних фінансових ресурсів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення в i-му регіоні України на відповідний плановий рік, грн.

3.8. У разі неможливості забезпечити фінансування робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання на підставі затвердженого нормативу фінансових витрат можуть вилучатися деякі види робіт, наведені в додатку 8 до цієї Методики, коригуватися їх обсяги та періодичність або може використовуватися принцип заміни основних видів робіт на альтернативні, дешевші види, що дають змогу підтримати допустимий рівень експлуатаційного утримання.

3.9. Для забезпечення мінімально допустимого рівня експлуатаційного утримання затверджується мінімальний норматив річних фінансових ресурсів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування, який передбачає виконання першочергових робіт з певною періодичністю і в обсягах, зазначених у колонці 3 додатка 8 до цієї Методики.

3.10. Мінімально допустимий рівень експлуатаційного утримання доріг не може бути гарантований у разі неможливості забезпечити фінансування робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання на підставі мінімального нормативу фінансових витрат. Це пов'язано з тим, що окремі види робіт, наведені у додатку 8 до цієї Методики, неможливо буде виконати або обсяги та періодичність за деякими з них доведеться коригувати.

3.11. При виникненні необхідності у виконанні інших видів робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання, що не зазначені в додатку 8 до цієї Методики, такі роботи виконуються після погодження із замовником у межах наявного ліміту фінансування.

3.12. Нормативи річних фінансових витрат на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автомобільної дороги II категорії загального користування (державного або місцевого значення) підлягають перегляду у зв'язку з введенням у дію нових нормативних документів, застосуванням нових технологій та сучасних дорожніх машин і механізмів, змінами цін на матеріально-технічні ресурси.

3.13. У разі неможливості забезпечити фінансування робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання на підставі затвердженого мінімального нормативу фінансових витрат здійснюється:

диференційований підхід в частині покриття мінімального нормативу фінансових витрат, виходячи зі специфіки умов експлуатації та пріоритетів соціально-економічного розвитку кожного окремого регіону (наприклад, підготовка туристичних маршрутів на мережі автомобільних доріг загального користування до проведення курортного сезону), підготовки доріг до внутрішньодержавних і міждержавних заходів за дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, реалізації першочергових заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць високої аварійності тощо;

перерозподіл фінансових ресурсів на утримання між автомобільними дорогами державного і місцевого значення в межах встановленого ліміту фінансування певного регіону (до дати передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління місцевих органів виконавчої влади).

(розділ III доповнено пунктом 3.13 згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України, міністерства фінансів України
від 30.08.2013 р. N 655/783)

IV. Правила визначення та механізм розподілу загального обсягу фінансових ресурсів на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування

4.1. Обсяг необхідних річних фінансових ресурсів на поточний середній ремонт всієї мережі автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення на відповідний плановий рік визначається за формулою

  ,

де ПВпот. рем. - обсяг необхідних річних фінансових ресурсів на поточний середній ремонт усієї мережі автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, тис. грн;

  та  - середня вартість робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування відповідно державного та місцевого значення j-ї категорії, тис. грн/км (приймається за середньою вартістю робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги за об'єктами-аналогами);

  та  - розрахункова протяжність автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення відповідно) j-ї категорії, що підлягає поточному середньому ремонту в плановому році, км.

4.2. Розрахункова протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення певної категорії, що підлягає поточному середньому ремонту, на відповідний плановий рік визначається за формулою

  ,

де LДj - загальна протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення j-ї категорії (згідно з формою звітності N 1-ДГ), км;

Тпот. рем. j - нормативний міжремонтний (з поточного середнього ремонту) строк експлуатації дорожнього покриття для доріг j-ї категорії згідно з додатком 11 до цієї Методики (років).

4.3. Розрахункова протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення певної категорії, що підлягає поточному середньому ремонту, на відповідний плановий рік визначається за формулою

  ,

де LМj - загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення j-ї категорії (приймається згідно з формою звітності N 1-ДГ), км;

4.4. Приклад визначення протяжності автомобільних доріг загального користування, які щороку потребують проведення поточного середнього ремонту, наведено у додатку 12 до цієї Методики.

4.5. Обсяги робіт з поточного середнього ремонту конкретних ділянок визначаються на підставі проектно-кошторисної документації, дефектного акта або матеріалів інженерних вишукувань чи обстежень.

4.6. Протяжність автомобільних доріг загального користування, що підлягають поточному середньому ремонту, на відповідний плановий рік приймається з урахуванням короткострокових і довгострокових державних цільових програм розвитку автомобільних доріг, доручень і рішень Президента України та Кабінету Міністрів України.

4.7. В умовах обмеженого фінансування при виборі першочергових ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких виконуватиметься поточний середній ремонт, необхідно користуватися даними системи управління станом покриття (далі - СУСП), враховуючи такі критерії:

найважливіші ділянки автомобільних доріг і мостових переходів з точки зору економічного та соціального розвитку України, визначених рішеннями і дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України, в тому числі ділянки автомобільних доріг, включених до міжнародних транспортних коридорів;

реалізація програми забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць високої аварійності;

ділянки доріг, які мають найнижчі коефіцієнти зчеплення, показники рівності та найвищу інтенсивність руху.

4.8. У разі відсутності в СУСП інформації щодо транспортно-експлуатаційного стану доріг місцевого значення для планування ремонтних робіт доцільно використовувати експертний експрес-метод оцінки експлуатаційної якості автомобільної дороги за індексом експлуатаційного стану, який базується на довготривалих спостереженнях експлуатаційного стану доріг, узагальненні багаторічних досліджень та систем оцінки різних авторів.

В експертному експрес-методі використовують індекс експлуатаційного стану за шкалою, наведеною в таблиці 1 додатка 13 до цієї Методики.

Необхідність капітального або поточного середнього ремонту для автомобільних доріг місцевого значення встановлюється граничним значенням індексу J експлуатаційного стану дороги, наведеного в таблиці 2 додатка 13 до цієї Методики.

V. Розподіл фінансових ресурсів на реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування

5.1. Обсяг необхідних річних фінансових ресурсів на капітальний ремонт усієї мережі автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення на відповідний плановий рік визначається за формулою

  ,

де ПВкап. рем - обсяг необхідних річних фінансових ресурсів на капітальний ремонт усієї мережі автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення (тис. грн);

  та  - середня вартість робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування відповідно державного та місцевого значення j-ї категорії (приймається за середньою вартістю робіт з капітального ремонту 1 км автомобільної дороги за об'єктами-аналогами) (тис. грн/км);

  та  - розрахункова протяжність автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення відповідно) j-ї категорії, що підлягають капітальному ремонту в плановому році.

5.1.1. Розрахункова протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення певної категорії, що підлягають капітальному ремонту, на відповідний плановий рік визначається за формулою

  ,

де LДj - загальна протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення j-ї категорії (приймається згідно з формою звітності N 1-ДГ), км;

Трем. j - нормативний міжремонтний (з капітального ремонту) строк експлуатації дорожнього одягу для доріг j-ї категорії згідно з додатком 14 до цієї Методики.

5.1.2. Розрахункова протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення певної категорії, що підлягають капітальному ремонту, на відповідний плановий рік визначається за формулою

  ,

де LМj - загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення j-ї категорії (згідно з формою звітності N 1-ДГ), км.

5.2. Приклад визначення протяжності автомобільних доріг загального користування, які щороку потребують проведення капітального ремонту, наведено в додатку 15 до цієї Методики.

5.3. В умовах обмеженого фінансування обсяг необхідних фінансових ресурсів на реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування визначається на підставі відбору першочергових проектів.

5.4. Першочергові проекти з реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування визначаються з використанням таких критеріїв:

найважливіші ділянки автомобільних доріг і мостових переходів з точки зору економічного та соціального розвитку України, визначених рішеннями, дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України, в тому числі ділянки автомобільних доріг, включених до міжнародних транспортних коридорів;

реалізація заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць високої аварійності;

перехідні об'єкти з високим ступенем готовності (понад 70 % усіх будівельно-монтажних робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією);

об'єкти, на які вже розроблена та затверджена в установленому порядку проектно-кошторисна документація;

об'єкти з найвищими значеннями інтегральних коефіцієнтів ефективності у ранжованому ряді ділянок доріг, що потребують реконструкції або капітального ремонту.

5.5. Інтегральний коефіцієнт ефективності для ділянок доріг, що потребують реконструкції, визначається на підставі показників, що враховують такі критерії:

рівень завантаженості проїзної частини рухом;

показники соціально-економічної ефективності реконструкції автомобільних доріг загального користування державного значення.

5.5.1. Рівень (коефіцієнт) завантаженості проїзної частини рухом визначається за такою методикою:

5.5.1.1. Ступінь завантаженості рухом проїзної частини оцінюють рівнем (коефіцієнтом) завантаженості (z). Він визначається як відношення фактичної (Nг. л) інтенсивності до максимальної пропускної здатності (Рmax):

Zфакт = Nг. л / Рmax,

де Nг. л - годинна інтенсивність руху, приведена до легкового автомобіля, авт./год;

Рmax - максимальна пропускна здатність залежно від виду доріг, приведена до легкового автомобіля, авт./год (додаток 16 до цієї Методики).

5.5.1.2. Годинна інтенсивність руху, приведена до легкового автомобіля, визначається за формулою

Nг. л = 0,076 х Nл,

де Nл - середньорічна добова інтенсивність руху, приведена до легкового автомобіля, авт./добу.

5.5.1.3. Середньорічна добова інтенсивність руху, приведена до легкового автомобіля, визначається за формулою

  ,

де Nm - середньорічна добова інтенсивність руху m-го типу транспортного засобу, авт./год;

Кm - коефіцієнт приведення інтенсивності руху m-го типу транспортного засобу до легкового автомобіля, авт./год (згідно з таблицею 4.3 ДБН В.2.3-4:2007 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво");

n - загальна кількість типів транспортних засобів.

5.5.2. При визначенні черговості фінансування реконструкції автомобільних доріг необхідно ділянки доріг брати за ранжиром за інтегральним коефіцієнтом для реконструкції автомобільних доріг QР (N 1 матиме ділянка дороги з найвищим інтегральним коефіцієнтом QР), який визначається за формулою

QР =

Zфакт
________
Zдоп

х Е

,

де Е - коефіцієнт економічної ефективності реконструкції автомобільних доріг;

Zдоп - допустимі значення рівня завантаженості (додаток 17 до цієї Методики).

5.5.3. Для розробки обґрунтування реконструкції автомобільної дороги використовуються картографічні, вишукувальні, дослідницькі, статистичні та інші матеріали, що характеризують технічні та транспортно-експлуатаційні показники дороги та дають змогу оцінити її споживчі якості. Основою для отримання вихідних даних є електронний паспорт автомобільних доріг та інформаційна база системи управління станом покриття. Уточнення та доповнення вихідних даних проводяться шляхом візуальних обстежень автомобільної дороги.

5.6. Інтегральний коефіцієнт ефективності для ділянок доріг державного значення, що потребують капітального ремонту, визначається на підставі показників, що враховують такі критерії:

коефіцієнт запасу міцності дорожнього одягу;

показники соціально-економічної ефективності капітального ремонту автомобільних доріг загального користування.

5.7. Міцність дорожнього одягу оцінюється таким чином:

5.7.1. Дорожній одяг на дорогах I, II категорій повинен мати міцність, що забезпечує в розрахунковий період безперешкодний пропуск автомобілів з осьовим навантаженням 11,5 тс (115 кН).

5.7.2. Для оцінки міцності дорожнього одягу використовується коефіцієнт запасу міцності дорожнього одягу Км. факт, який визначається як відношення фактичного модуля пружності дорожньої конструкції в розрахунковому періоді року (Еф) до необхідного модуля пружності (Ен) при існуючому русі на дорозі за формулою

Км. факт =

Еф
_______
Ен

.

5.7.3. При визначенні черговості фінансування капітального ремонту автомобільних доріг державного значення необхідно виключити ті ділянки, де планується проведення реконструкції, а інші ділянки доріг упорядковувати за ранжиром за інтегральним коефіцієнтом для капітального ремонту автомобільних доріг QК (N 1 матиме ділянка дороги з найвищим інтегральним коефіцієнтом QК), який визначається за формулою

QК =

Км. доп
________
Км. факт

х Е

,

де Е - коефіцієнт економічної ефективності капітального ремонту автомобільних доріг;

Км. доп - мінімально допустимі значення коефіцієнта запасу міцності дорожнього одягу (додаток 18 до цієї Методики).

5.8. Необхідність капітального ремонту на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення встановлюється на підставі експертного експрес-методу оцінки експлуатаційної якості автомобільної дороги за граничним значенням індексу J експлуатаційного стану дороги (таблиця 2 додатка 13 до цієї Методики).

VI. Розподіл фінансових ресурсів на нове будівництво автомобільних доріг загального користування

6.1. Фінансові ресурси на нове будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення повинні спрямовуватися в такій пріоритетній послідовності:

будівництво найважливіших ділянок автомобільних доріг і мостових переходів з точки зору економічного та соціального розвитку України, визначених рішеннями та дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України, в тому числі ділянок автомобільних доріг, включених до міжнародних транспортних коридорів;

реалізація заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць високої аварійності;

будівництво ділянок автомобільних доріг загального користування, включених до переліку міжнародних автомобільних доріг відповідно до міжнародних договорів України;

об'єкти, на які вже розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку проектно-кошторисна документація;

закінчення будівництва об'єктів незавершеного будівництва високого ступеня готовності;

будівництво обходів великих міст.

6.2. Фінансові ресурси на нове будівництво автомобільних доріг загального користування місцевого значення повинні спрямовуватися в такій пріоритетній послідовності:

реалізація заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць високої аварійності;

будівництво під'їздів з твердим покриттям до сільських населених пунктів.

6.3. Рішення щодо включення до плану фінансування нового будівництва окремих ділянок автомобільних доріг загального користування, що відповідають одному з критеріїв, наведених у пунктах 6.1, 6.2 цього розділу, приймається на підставі порівняльного аналізу показників соціально-економічної ефективності цих проектів.

6.4. Для відбору фінансування першочергових проектів нового будівництва здійснюється їх порівняльний аналіз із врахуванням таких критеріїв:

максимальна економічна ефективність проекту;

максимальний вплив проекту на соціально-економічний розвиток регіону;

мінімальний негативний вплив проекту на навколишнє середовище;

максимальний вплив проекту на розвиток транзитного потенціалу України.

 

Директор Департаменту стратегічного
розвитку автомобільних доріг
Міністерства інфраструктури України

Д. О. Котлубей

Директор Департаменту фінансів
виробничої сфери та майнових відносин
Міністерства фінансів України

С. І. Мельниченко

 

Середньорічна добова інтенсивність руху

Категорія дороги

Середньорічна добова інтенсивність руху, транспортних одиниць на добу*

I

15000

II

7000

III

1500

IV

575

V

75

____________
* За даними обліку інтенсивності руху.

 

Коефіцієнти умов експлуатації мережі доріг

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства інфраструктури України,
 Міністерства фінансів України від 30.08.2013 р. N 655/783)

 

Приклад розподілу загального обсягу фінансових ресурсів між автомобільними дорогами державного і місцевого значення
(станом на 01 січня 2011 року)

Таблиця 1. Розрахунок розподілу загального обсягу фінансових ресурсів між автомобільними дорогами державного і місцевого значення

Дороги

Довжина, км

Середньозважена категорійність

Середня повна вага автомобіля у складі транспортних потоків, тонн

Річна транспортна робота, млн брутто-тонн

Розподіл коштів у відсотках

Державного значення

21128,9

2,323997

7

281691

73

Місцевого значення

148367,3

3,92405

3

104829

27

Розподіл загального обсягу фінансових ресурсів між автомобільними дорогами державного і місцевого значення повинен бути у співвідношенні транспортних робіт 281691 : 104829 або у відсотках: на дороги державного значення - 73 %, на дороги місцевого значення - 27 %.

Розподіл фінансових ресурсів на дороги державного значення між регіонами визначається, виходячи із завдань та доручень Президента України та Кабінету Міністрів України.

Розподіл фінансових ресурсів на дороги місцевого значення між регіонами наведено в таблиці 2 цього додатка.

Таблиця 2. Розрахунок розподілу обсягу фінансових ресурсів на дороги місцевого значення між регіонами

Регіон, область

Довжина, км

Середньозважена категорійність

Nср мз

Річна транспортна робота, млн брутто-тонн

Розподіл коштів у відсотках

Автономна Республіка Крим

5080,3

4,0068

572

4134

3,75

Вінницька

8735,6

4,0068

572

5467

4,95

Волинська

5446,4

3,9102

658

3925

3,56

Дніпропетровська

8208,1

3,8633

701

6304

5,71

Донецька

7421,6

3,7168

837

6802

6,16

Житомирська

7456,3

4,1143

518

4228

3,83

Закарпатська

2711,8

4,4258

362

1290

1,17

Запорізька

6273,7

3,7000

853

5856

5,31

Івано-Франківська

3354,5

4,2895

430

1817

1,65

Київська

7085

3,5193

1020

8702

7,88

Кіровоградська

5529,9

4,0034

573

3472

3,15

Луганська

5029,2

3,8529

711

3916

3,55

Львівська

7334,5

3,8523

712

6573

5,96

Миколаївська

4181

3,9668

606

2773

2,51

Одеська

7523,2

3,9033

664

5473

4,96

Полтавська

7984,6

3,9160

653

5706

5,17

Рівненська

4520,4

4,0472

551

2729

2,47

Сумська

6293

3,9363

634

4368

3,96

Тернопільська

4316,6

4,1046

523

2471

2,24

Харківська

8830,4

3,8852

681

6587

5,97

Херсонська

4301

3,8142

747

3518

3,19

Хмельницька

6326,1

3,8658

699

4843

4,39

Черкаська

5194,3

3,8937

673

3830

3,47

Чернівецька

2471,8

4,4459

352

1096

0,99

Чернігівська

6530,6

3,9847

589

4213

3,82

Севастополь

227,4

3,7731

785

254

0,23

РАЗОМ

148367,3

3,92405

 

110347

100

 

Загальна схема розподілу реальних фінансових ресурсів на розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення

Бюджетні програми і напрями

Порядок вибору пріоритетних ділянок для фінансування

Основний критерій

Вихідні дані для розрахунку

1

2

3

4

Поточний дрібний (аварійний) ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення

Уся мережа автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення

Забезпечення мінімально допустимого рівня експлуатаційного утримання

Затверджені нормативи фінансових витрат

Поточний середній ремонт, у тому числі з влаштуванням тонкошарових покриттів

1. Найважливіші ділянки автомобільних доріг, визначені рішеннями та дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України.
2. Реалізація заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць високої аварійності

min коефіцієнт зчеплення;
min показник рівності;
max інтенсивність руху

1. Дані системи управління станом покриття.
2. Інформація щодо транспортно-експлуатаційних показників

Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення

1. Найважливіші ділянки автомобільних доріг і мостових переходів з точки зору економічного та соціального розвитку України.
2. Реалізація заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць високої аварійності.
3. Перехідні об'єкти з високим ступенем готовності (понад 70 %).
4. Об'єкти, на які вже розроблена та затверджена в установленому порядку проектно-кошторисна документація

max значення інтегральних коефіцієнтів ефективності (Qк і QР)

Qк = запас міцності дорожнього одягу х економічна ефективність капіталовкладень

Реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення

Qр = рівень завантаженості дороги х економічна ефективність капіталовкладень

Будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення

1. Найважливіші ділянки автомобільних доріг, визначені рішеннями і дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України.
2. Будівництво ділянок автомобільних доріг загального користування, включених у перелік міжнародних автомобільних доріг відповідно до міжнародних угод України.
3. Об'єкти, на які вже розроблена та затверджена в установленому порядку проектно-кошторисна документація.
4. Закінчення будівництва об'єктів незавершеного будівництва високого ступеня готовності.
5. Будівництво обходів великих міст

max показник соціально-
економічної ефективності

 

 

Загальна схема розподілу реальних фінансових ресурсів на розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Бюджетні програми і напрямки

Порядок вибору пріоритетних ділянок для фінансування

Основний критерій

Вихідні дані для розрахунку

1

2

3

4

Поточний дрібний (аварійний) ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Уся мережа автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Забезпечення мінімально допустимого рівня експлуатаційного утримання

Затверджені нормативи фінансових витрат

Поточний середній ремонт

1. Найважливіші ділянки автомобільних доріг, визначені рішеннями та дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України.
2. Реалізація заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць високої аварійності

Індекс експлуатаційного стану
5 < J < 7

Протяжність доріг, визначена за індексами експлуатаційного стану

Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1. Найважливіші ділянки автомобільних доріг і мостових переходів з точки зору економічного та соціального розвитку України.
2. Реалізація програми забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць високої аварійності

Індекс експлуатаційного стану 4 і менше

Протяжність доріг, визначена за індексами експлуатаційного стану

Реконструкція автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1. Найважливіші ділянки автомобільних доріг і мостових переходів з точки зору економічного та соціального розвитку України.
2. Реалізація програми забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць високої аварійності.
3. Перехідні об'єкти з високим ступенем готовності (понад 70 %).
4. Об'єкти, на які вже розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку проектно-кошторисна документація

max значення інтегрального коефіцієнта ефективності (QР)

Qр = рівень завантаженості дороги х економічна ефективність капіталовкладень

Будівництво автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1. Реалізація заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць високої аварійності.
2. Будівництво під'їздів до сільських населених пунктів

max показник соціально-економічної ефективності

 

 

Коефіцієнти диференціювання вартості
робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення за відповідними категоріями

Категорії автомобільних доріг державного значення

I

II

III

IV

V

1,80

1,00

0,89

0,61

0,39

 

Коефіцієнти диференціювання вартості робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення за відповідними категоріями

Категорії автомобільних доріг місцевого значення

I

II

III

IV

V

1,71

1,00

0,85

0,64

0,40

 

Комплекс робіт та їх обсяги
для забезпечення нормальних умов руху автотранспорту

N
з/п

Назва роботи

Рівень утримання доріг

допустимий

нормативний

1

2

3

4

1. Земляне полотно та водовідвід

1.1

Ліквідація розмивів, вимоїн, деформацій і руйнувань земляного полотна

до 1,9 м3

до 10 м

1.2

Очищення/відновлення профілю водовідвідних канав вручну

до 40 м/1 м3

до 200 м/3 м3

1.3

Розчистка обвалів, зсувів, селевих виносів, осипів та каменепадів

до 0,11 м3

до 0,2 м3

1.4

Ліквідація здимань дорожнього одягу

до 6 м

до 6 м

1.5

Очищення смуги відводу, узбіч, укосів і розділювальних смуг від сторонніх предметів та сміття

до 16000 м2

до 160000 м2

1.6

Планування укосів виїмок вручну

-

до 310 м2

2. Дорожній одяг та покриття

2.1

Засипання кам'яними матеріалами місць виступу органічних в'яжучих на поверхню покриття

до 20 м2

до 20 м2

2.2

Ліквідація вибоїн, тріщин, осідань асфальтобетонного дорожнього покриття

до 300 м2

до 337 м2

2.3

Очищення покриття проїзної частини від пилу та бруду

до 60000 м2

до 60000 м2

2.4

Прибирання ґрунту біля колесовідбійного бруса вручну

до 10 м

до 30 м

2.5

Ліквідація колійності, напливів, нерівностей методом фрезерування

до 10 м2

до 10 м2

2.6

Очищення покриття проїзної частини від нанесеного ґрунту вручну/автогрейдером

-

до 80 м/2,4 км

2.7

Відновлення та заміна окремих бордюрів

-

до 80 м

2.8

Розшивка та герметизація тріщин та швів на покриттях

-

до 300 м

2.9

Ремонт покриття зупинок громадського транспорту, майданчиків відпочинку, стоянок автотранспорту

 

до 37 м2

3. Організація та безпека дорожнього руху

3.1

Заміна дорожніх знаків

до 0,5 шт.

до 2 шт.

3.2

Фарбування стояків дорожніх знаків

до 2 шт.

до 12 шт.

3.3

Заміна сигнальних стовпчиків

до 1 шт.

до 3 шт.

3.4

Заміна металевого бар'єрного огородження

до 1 секції

до 4 секцій

3.5

Фарбування металевого бар'єрного огородження

до 5 м

до 75 м

3.6

Відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки

до 2300 м

до 3000 м

3.7

Очищення дорожніх знаків від бруду

-

до 84 шт.

3.8

Заміна тросів тросових огороджень

-

до 5 м

3.9

Фарбування тросового огородження

-

до 18 м

4. Штучні споруди

4.1

Очищення від бруду елементів моста вручну

до 10 м2

до 50 м2

4.2

Очищення водовідвідного облаштування від снігу та льоду

до 18 м

до 18 м3

4.3

Фарбування перил мостів

до 2 м

до 10 м

4.4

Виправлення і часткова заміна металевого бар'єрного огородження

до 1 секції

до 1 секції

4.5

Фарбування металевого бар'єрного огородження

до 1 м

до 75 м

4.6

Герметизація тріщин в залізобетонних конструкціях

до 1 м

до 1 м

4.7

Фарбування окремих місць металевих прогонових будов

до 1 м2

до 1 м2

4.8

Засипання промоїн біля опор великих та середніх мостів

до 0,1 м3

0,1 м3

4.9

Очищення лотків та водопропускних труб

до 15 м

до 30 м

4.10

Гідрофобізація поверхні залізобетонних прогонових будов

-

до 3 м2

4.11

Ремонт пошкодженої штукатурки

-

до 0,3 м2

5. Зимове утримання

5.1

Приготування протиожеледних матеріалів

до 30 м3

до 60 м3

5.2

Обробка доріг протиожеледними матеріалами при зимовій слизькості та ожеледиці

до 170000 м2

до 230000 м2

5.3

Патрульне снігоочищення автомобільних доріг, розчищення їх від снігових заносів, усунення ущільненого снігового шару з поверхні проїзної частини, прибирання і відкидання снігових валів з узбіч

до 71 км проходу

до 80 км проходу

5.4

Прибирання автопавільйонів у зимовий період

до 6 м2

до 7 м2

5.5

Чергування робітників, машиністів та дорожньої техніки при зимовому утриманні доріг

до 12 год.

до 32,5 год.

5.6

Щоденне патрулювання на автомобілі

до 20 км

до 60 км

5.7

Виготовлення, встановлення (перестановка), відновлення та демонтаж тимчасових снігозатримувальних засобів (щитів, огороджень, сіток тощо)

-

до 10 шт.

5.8

Виготовлення, встановлення та зняття вказівних віх

-

до 32 шт.

6. Озеленення

6.1

Періодичне скошування трави, боротьба з бур'янами у межах земляного полотна, берм, на узбіччях і в смузі відводу механізовано/вручну

до 20 км/-

до 40 км/10000 м2

6.2

Видалення та заміна старих дерев, обрізування та проріджування крон дерев

-

до 6 шт.

6.3

Прибирання гілок, догляд за придорожніми лісонасадженнями

-

до 500 м2

6.4

Видалення порослі кущів

-

до 60 м

7. Лінійні будівлі та споруди автотранспортної служби, об'єкти благоустрою, облаштування доріг

7.1

Фарбування і побілка автопавільйонів

-

до 1050 м2

7.2

Прибирання альтанок від сміття

-

до 0,6 шт.

7.3

Прибирання автобусних зупинок

-

до 12 шт.

7.4

Прибирання туалетів загального користування

-

до 2 шт.

8. Супутні роботи

8.1

Переміщення робітників на автомобілі

-

до 520 км

8.2

Огяд дороги та її елементів на автомобілі

-

до 50 км

9. Непередбачувані роботи*

9.1

Забезпечення освітлення на ділянках доріг у межах населених пунктів, на транспортних розв'язках та штучних спорудах

по факту

по факту

9.2

Утримання служби та засобів технологічного дорожнього зв'язку

по факту

по факту

9.3

Організація та обслуговування інформаційного забезпечення

по факту

по факту

9.4

Організація та обслуговування комп'ютерних мереж

по факту

по факту

9.5

Організація та проведення вагового та габаритного контролю

по факту

по факту

9.6

Підготовка до льодоходу, повеней, весняних паводків

по факту

по факту

9.7

Проведення протилавинних заходів

по факту

по факту

9.8

Ліквідація неорганізованих з'їздів

по факту

по факту

9.9

Розбирання покриття та основ, що втратили несучу здатність у результаті впливу стихійного лиха (повінь, злива, зсув ґрунту), з повним відновленням конструкцій дорожніх одягів площею до 1000 м2 на 1 км дороги

по факту

по факту

____________
* У разі відсутності фактичних даних на непередбачувані роботи їх можна орієнтовно прийняти як 15 % від суми за пунктами 1 - 8 цього додатка.

 

Коригувальні коефіцієнти, що враховують проходження доріг у гірській місцевості

(додаток 9 у редакції наказу Міністерства інфраструктури України,
 Міністерства фінансів України від 30.08.2013 р. N 655/783)

 

Коефіцієнти, що враховують умови утримання ділянки автомобільної дороги залежно від фактичної середньорічної добової інтенсивності руху

(Методику доповнено новим додатком 10 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України
від 30.08.2013 р. N 655/783,
у зв'язку з цим додатки 10 - 17
 вважати відповідно додатками 11 - 18)

 

Нормативні міжремонтні (з поточного середнього ремонту) строки експлуатації дорожніх покриттів

Категорія автомобільної дороги

Інтенсивність руху, авт./добу

Тип дорожнього одягу

Матеріал покриття

Строк експлуатації дорожнього покриття для дорожньо-кліматичних зон, у роках

У-I

У-II

У-III

1

2

3

4

5

6

7

I

понад 10000

капітальний

цементобетон

6

7

8

I

понад 10000

капітальний

асфальтобетон

3

4

4

II

3000 - 10000

капітальний

цементобетон

8

9

10

II

3000 - 10000

капітальний

асфальтобетон

4

5

5

III

1500 - 3000

полегшений

чорнощебеневе (просочування)

4

5

5

III - IV

1000 - 3000

полегшений

асфальтобетон (коефіцієнт міцності 0,9)

5

6

6

IV

500 - 1500

полегшений

чорнощебеневе (просочування)

4

5

5

IV

500 - 1500

полегшений

чорнощебеневе (змішування на дорозі)

3

3

4

IV

500 - 1500

полегшений

чорнощебеневе (змішування на дорозі)

4

4

4

IV - V

150 - 500

перехідний

щебеневе

2

2

3

IV - V

150 - 500

перехідний

бруківка

5

6

7

IV - V

до 150

перехідний

цементоґрунтове: маломіцні кам'яні матеріали, укріплені в'яжучими матеріалами

3

3

3

V

менше ніж 150

перехідний

маломіцні кам'яні матеріали, укріплені в'яжучими матеріалами, фракційні кам'яні матеріали

3

3

3

Примітки:

1. Поточний ремонт виконується достроково при зниженні коефіцієнта зчеплення колеса з поверхнею покриття відповідно до вимог ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці і залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану".

2. Перед влаштуванням нового шару зносу необхідно виконати роботи з поліпшення рівності та суцільності існуючого покриття.

3. При проходженні автомобільної дороги в складних ділянках гірської місцевості міжремонтні строки експлуатації дорожніх покриттів зменшуються на 1 рік.

 

Приклад визначення протяжності автомобільних доріг загального користування, які щороку потребують проведення поточного середнього ремонту
(станом на 01 січня 2011 року)

Категорія

Загальна протяжність, км

Середньозважений нормативний міжремонтний строк, років

Протяжність ділянок ремонту, км

1

2

3

4

Дороги державного значення

I

2556,9

5

511

II

10315

4

2579

III

7006,9

4

1752

IV

1241,9

4

310

V

8,2

3

3

Усього дороги державного значення

21128,9

 

5155

Дороги місцевого значення

I

81

5

16

II

2697,1

5

539

III

22037,9

4

5509

IV

104707,3

4

26177

V

15191,4

4

3798

Усього дороги місцевого значення

144714,7

 

36039

Усього дороги загального користування

165843,6

 

41194

 

Таблиця 1. Шкала оцінки експлуатаційного стану дороги

Індекс (J), бали

Оцінка стану дороги

1

2

10

Проїзна частина рівна, без руйнувань і деформацій.
Поверхня проїзної частини шорстка, узбіччя укріплені. Інженерне устаткування дороги відповідає нормативним вимогам

9

Проїзна частина рівна, поперечний профіль не спотворений. На покритті окремі тріщини. Поверхня шорстка, узбіччя укріплені. Рівень інженерного устаткування на 90 % відповідає нормативним вимогам

8

Проїзна частина рівна, шорстка, поперечний профіль не спотворений. На покритті тріщини, руйнування були усунені при ямковому ремонті. Узбіччя укріплені. Рівень інженерного устаткування на 75 % відповідає нормативним вимогам

7

Рівність проїзної частини задовільна. Поперечний профіль не спотворений. Поверхня покриття зношена. На покритті тріщини і окремі деформації. Інженерне устаткування на 60 % відповідає нормативним вимогам. Стан штучних споруд задовільний

6

Поперечний профіль проїзної частини практично не спотворений. Колійність до 15 мм. Покриття зношено, шорсткість низька. Відносна площа руйнувань до 1 %. Штучні споруди мають окремі дефекти, інженерне устаткування на 50 % відповідає нормативним вимогам

5

Поперечний профіль проїзної частини в окремих місцях спотворений. Наявні окремі просадки. Відносна площа вибоїн і інших руйнувань на проїзній частині до 2 %. Інженерне устаткування на 35 % відповідає нормативним вимогам

4

Поперечний профіль проїзної частини в багатьох місцях спотворений. Покриття нерівне. Часті просадки. Відносна площа вибоїн 3 %. Мости і інші штучні споруди сильно зношені

3

Поперечний профіль проїзної частини на значній протяжності спотворений. Часті просадки. Відносна площа вибоїн до 4 %. Інженерне устаткування і штучні споруди в незадовільному стані

2

Поперечний профіль спотворений на великій протяжності ділянки. Просадки. Вибоїни на проїзній частині. Колійність. Інженерне устаткування встановлено тільки в найнебезпечніших місцях. Узбіччя не укріплені. Швидкість руху автомобілів значно нижче дозволеної

1

Поперечний профіль проїзної частини спотворений. Деформації і вибоїни на проїзній частині. Узбіччя не укріплені. Просадки і колійність на проїзній частині. Мости в аварійному стані. Порушення стійкості земляного полотна. Стан дороги створює небезпеку для руху. Інженерне устаткування практично відсутнє

Таблиця 2. Встановлення необхідності ремонту залежно від індексу експлуатаційного стану дороги

Значення індексу J експлуатаційного стану дороги

Необхідність ремонту

8 і більше

Ремонт не потрібен

5 < J < 7

Необхідний поточний середній ремонт

4 і менше

Необхідний капітальний ремонт

 

Нормативний міжремонтний (з капітального ремонту) строк експлуатації дорожнього одягу

Категорія автомобільної дороги

Інтенсивність руху, авт./добу

Тип дорожнього одягу

Матеріал покриття

Строк експлуатації дорожнього одягу, років

1

2

3

4

5

I

понад 10000

капітальний

цементобетон

18

I

понад 10000

капітальний

асфальтобетон

11

II

3000 - 10000

капітальний

цементобетон

21

II

3000 - 10000

капітальний

асфальтобетон

12

III

1500 - 3000

полегшений

чорнощебеневе
(просочування)

10

III - IV

1000 - 3000

полегшений

асфальтобетон
(коефіцієнт міцності 0,9)

13

IV

500 - 1500

полегшений

чорнощебеневе
(просочування)

10

IV

500 - 1500

полегшений

чорнощебеневе
(змішування на дорозі)

9

IV

150 - 500

полегшений

чорнощебеневе
(змішування на дорозі)

10

IV

150 - 500

перехідний

щебеневе

5

IV

150 - 500

перехідний

бруківка

15

IV - V

до 150

перехідний

цементоґрунтове: маломіцні кам'яні матеріали, укріплені в'яжучими матеріалами

6

V

менше ніж 150

перехідний

маломіцні кам'яні матеріали, укріплені в'яжучими матеріалами, фракційовані кам'яні матеріали

5

Примітка. При проходженні автомобільної дороги в складних ділянках гірської місцевості норми міжремонтних строків експлуатації дорожніх одягів зменшуються на 10 %.

 

Приклад визначення протяжності автомобільних доріг загального користування, які щороку потребують проведення капітального ремонту
(станом на 01 січня 2011 року)

Категорія

Загальна протяжність, км

Середньозважений нормативний міжремонтний строк, років

Протяжність ділянок ремонту, км

Дороги державного значення

I

2556,9

15

170

II

10315

13

793

III

7006,9

12

584

IV

1241,9

10

124

V

8,2

10

0,8

Усього дороги державного значення

21128,9

 

1671,8

Дороги місцевого значення

I

81

16

5,1

II

2697,1

12

225

III

22037,9

12

2003

IV

104707,3

11

9519

V

15191,4

9

1688

Усього дороги місцевого значення

144714,7

 

13440,1

Усього дороги загального користування

165843,6

 

15111,9

 

Максимальна пропускна здатність залежно від виду доріг, приведена до легкового автомобіля

Вид дороги

Максимальна пропускна здатність Рmax, авт./год

Односмугова дорога, що має роз'їзди

800 в обидва напрямки

Двосмугова дорога

2000 в обидва напрямки

Трисмугова дорога

4000 в обидва напрямки

Дороги, що мають 4 смуги руху

2000 по одній смузі

Дороги, що мають 6 смуг руху

2200 по одній смузі

Дороги, що мають 8 смуг руху

2300 по одній смузі

 

Допустимі значення рівня завантаженості

Характеристика доріг та їх перегонів

Допустиме значення Zдоп, не вище

Під'їзди до аеропортів, залізничних станцій, морських та річкових причалів (дороги категорій Iа, Iб, II)

0,5

Позаміські автомагістралі категорії Iа

0,6

Магістралі, обхідні та кільцеві дороги великих міст (дороги категорій Iб, II, III)

0,65

Автомобільні дороги II та III категорій

0,7

 

Мінімально допустимі значення коефіцієнта запасу міцності дорожнього одягу

Категорія дороги

Допустиме значення Км. доп., не менше

I - II

0,95

III

0,90

IV

0,85

____________

Опрос