Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов, используемых во время проведения конкурса по отбору адвокатов, привлекаемых к предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи

Минюст
Справка, Приказ, Заявление от 15.10.2012 № 1520/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.10.2012

м. Київ

N 1520/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 жовтня 2012 р. за N 1727/22039

Про затвердження форм документів, що використовуються під час проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 26 листопада 2012 року N 1734/5
,
 від 26 липня 2013 року N 1526/5
,
 від 17 вересня 2015 року N 1783/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 13 листопада 2017 року N 3552/5)

Відповідно до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 N 1362 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 N 915),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми:

заяви претендента про участь у конкурсі з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги (додаток 1);

біографічної довідки претендента (додаток 2);

анкети претендента (додаток 3);

заяви члена конкурсної комісії про відсутність конфлікту інтересів та зобов'язання щодо нерозголошення результатів оцінювання претендентів (додаток 4);

заяви члена конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів (додаток 5);

оцінки претендента за результатами першого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги (додаток 6);

оцінки претендента за результатами другого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги (додаток 7);

оцінки претендента за результатами третього етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги (додаток 8);

підсумкової оцінки претендента за результатами всіх етапів конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги (додаток 9).

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І. І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович

 

ЗАЯВА
претендента про участь у конкурсі з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

Прошу допустити мене до участі у конкурсі з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, та у разі його проходження включити до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

До заяви додаю такі документи на ____ арк.:

копії сторінок паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

витяг з Єдиного реєстру адвокатів України, виданий не пізніше 10 днів до подання документів;

копії заповнених сторінок трудової книжки (якщо претендент не має трудової книжки, він повинен зазначити про це у заяві);

копії документів про освіту;

біографічну довідку;

анкету;

мотиваційний лист.

Надаю згоду на оброблення та використання моїх персональних даних під час проведення конкурсу та формування Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

_________________
(дата)

_______________________
(підпис претендента)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 26.11.2012 р. N 1734/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.09.2015 р. N 1783/5)

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА ПРЕТЕНДЕНТА

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові претендента у родовому відмінку)

Зайнятість

 

Громадянство і дата його набуття

 

Число, місяць і рік народження

 

Місце народження

 

Освіта

 

Спеціальність (напрям підготовки)

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень (кваліфікація)

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Володіння мовами

 

Нагороди, почесні звання

 

Рекомендації (зазначити прізвище, ім'я, по батькові та контактні дані осіб, які можуть їх надати)

 

Досвід адвокатської діяльності (номер, дата і місце видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю)

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Період трудової діяльності
(місяць і рік початку і завершення)

Займана посада, найменування та адреса підприємства, установи, організації

 

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється у зворотному хронологічному порядку.

_________________
(дата)

___________________
(підпис претендента)

 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові претендента у родовому відмінку)

1. Ви готові надавати безоплатну правову допомогу:

            на основі довгострокової цивільно-правової угоди (контракту) у визначеному сторонами (адвокатом і центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги) обсязі;

            на основі короткострокових цивільно-правових угод (договорів) на ведення окремих справ.

2. Територія (міста, райони), де Ви готові надавати безоплатну правову допомогу:

_____________________________________________________________________________________

3. Чи готові Ви виїжджати на затримання у неробочий час, вихідні та святкові дні згідно з попередньо узгодженим з Вами, затвердженим і заздалегідь доведеним до Вас графіком чергування?

            так;

            ні

4. Який транспорт Ви плануєте переважно використовувати для виїзду на затримання?

            громадський транспорт;

            власний автомобіль

5. Чи є у Вас власний робочий кабінет або робоче місце у нежитловому приміщенні?

            так;

            ні

Якщо так, то в якому населеному пункті?

_____________________________________________________________________________________

6. Позначте усі види правової допомоги, у наданні яких маєте досвід:

  

складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру без здійснення захисту та представництва;

  

здійснення захисту у кримінальному провадженні;

  

представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного судочинства;

  

представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення адміністративного судочинства;

  

представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах.

7. Зазначте про наявність фактів застосування до Вас дисциплінарних стягнень:

            так;

            ні

Зазначте також про наявність:

  

заяв (скарг), за результатами яких було прийнято рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно Вас;

  

випадків порушення дисциплінарної справи стосовно Вас, коли за результатами її розгляду було прийнято рішення про її закриття;

  

випадків застосування до Вас дисциплінарного стягнення у вигляді попередження;

  

випадків зупинення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю на строк до одного року;

  

випадків анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

8. Чи є Ви учасником адвокатського об'єднання?

            так;

            ні

Якщо так, якого?

_____________________________________________________________________________________

9. Чи залучені Ви до виконання укладених адвокатським об'єднанням або адвокатським бюро договорів про надання правової допомоги на договірних засадах?

            так;

            ні

_________________
(дата)

___________________
(підпис претендента)

 

ЗАЯВА
члена конкурсної комісії про відсутність конфлікту інтересів та зобов'язання щодо нерозголошення результатів оцінювання претендентів

Підтверджую відсутність конфлікту інтересів та обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню мною обов'язків члена комісії, та зобов'язуюсь не розголошувати результати оцінювання претендентів, що стали мені відомі під час проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Член
комісії
  

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/_________________________/
(підпис)

_________________
(дата)

 

ЗАЯВА
члена конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів

Заявляю про наявність конфлікту інтересів та обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню мною обов'язків члена комісії, та беру самовідвід на період проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Член
комісії
  

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/_________________________/
(підпис)

_________________
(дата)

 

Оцінка претендента
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
за результатами першого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

N
з/п

Критерій оцінювання

Оцінка, балів
(відповідно до шкали оцінювання)

1

Досвід адвокатської діяльності:
до шести місяців - 1 бал; від шести місяців до одного року - 1,5 бала; від одного до двох років - 2 бали; від двох до трьох років - 2,5 бала; від трьох до п'яти років - 3 бали; від п'яти до семи років - 3,5 бала; від семи до десяти років - 4 бали; від десяти до п'ятнадцяти років - 4,5 бала; понад 15 років - 5 балів

 

2

Спеціалізація адвоката, що передбачає здійснення захисту у кримінальному провадженні, представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного судочинства, представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення адміністративного судочинства та/або представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах:
за наявності досвіду складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру без здійснення захисту та представництва - 1 бал; за наявності досвіду надання одного із вказаних видів правової допомоги - 2 бали; двох видів - 3 бали; трьох видів - 4 бали; усіх вказаних видів - 5 балів

 

3

Наявність або відсутність заяв (скарг) щодо поведінки адвоката і застосування до нього протягом останніх трьох років дисциплінарних стягнень:
за відсутності заяв (скарг) щодо поведінки адвоката, які можуть бути підставою для дисциплінарної відповідальності, якщо адвокат не притягався до дисциплінарної відповідальності, - 5 балів; за наявності заяв (скарг), за результатами яких було прийнято рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката, якщо адвокат не притягався до дисциплінарної відповідальності, - 4 бали; за наявності випадків порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката, коли за результатами її розгляду було прийнято рішення про її закриття, якщо адвокат не притягався до дисциплінарної відповідальності, - 3 бали; у разі застосування до адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді попередження - 2 бали; у разі застосування до адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року - 1 бал

 

Члени комісії:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

__________________________
(дата проведення оцінювання)

 

(додаток 6 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.09.2015 р. N 1783/5)

 

Оцінка претендента
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
за результатами другого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

Члени комісії:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

__________________________
(дата проведення оцінювання)

 

(додаток 7 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.09.2015 р. N 1783/5)

 

Оцінка претендента
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
за результатами третього етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги1

N
з/п

Критерій оцінювання

Оцінка
(від 0 до 5 балів)2

1.

Мотивація до надання безоплатної правової допомоги (з урахуванням змісту мотиваційного листа та відповідей на мотиваційні запитання тестового завдання)
(від 0 до 5 балів).

 

2.

Комунікабельність (від 0 до 5 балів)3.

 

3.

Емоційна врівноваженість (від 0 до 5 балів).

 

4.

Вміння претендента представити приклади надання ним правової допомоги
(від 0 до 5 балів)4.

 

Члени комісії:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

__________________________
(дата проведення оцінювання)

 

____________
1 Оцінка виставляється на розсуд не менше ніж трьох членів комісії за умови наявності консенсусу між ними.

2 Ціна поділки шкали, що застосовується при оцінюванні, - 0,5 бала.

3 При оцінюванні також береться до уваги знання англійської мови та/або мов національних меншин.

4 Оцінка вище 2 балів може виставлятися лише за умови надання претендентом копій відповідних судових рішень; при оцінюванні комісією може бути враховано як перевагу наявність поданих претендентом рекомендацій інших адвокатів, адвокатських об'єднань або клієнтів.

 

Підсумкова оцінка претендента
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
за результатами всіх етапів конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги1

Висновок членів комісії: рекомендований / не рекомендований (необхідне підкреслити)
для включення до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

Голова комісії

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

Секретар комісії

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

Члени комісії:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

____________________
(дата)

 

____________
1 Підсумкова оцінка претендента обчислюється таким чином:

у графі Оцінка претендента (Оп) навпроти відповідних критеріїв оцінювання проставляються оцінки за результатами всіх етапів конкурсу;

обчислюються оцінки претендента з урахуванням коефіцієнтів питомої ваги критеріїв оцінювання (Оп х Кпвк), для чого оцінка претендента (Оп) за кожним критерієм множиться на відповідний коефіцієнт питомої ваги (Кпвк);

обчислюється підсумкова оцінка претендента, яка дорівнює сумі всіх оцінок претендента, обчислених з урахуванням відповідних коефіцієнтів питомої ваги критеріїв.

2 Обраховується з точністю до чотирьох знаків після коми.

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 26.11.2012 р. N 1734/5,
 від 26.07.2013 р. N 1526/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.09.2015 р. N 1783/5)

____________

Опрос