Идет загрузка документа (526 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования, расчета и установления цен на природный газ для субъектов хозяйствования, осуществляющих его добычу

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Порядок, Постановление от 13.09.2012 № 1177
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

13.09.2012

м. Київ

N 1177

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2012 р. за N 1705/22017

Про затвердження Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері енергетики,
 від 31 грудня 2013 року N 1910

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 11 грудня 2014 року N 764)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 38, 31 травня 2013 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 4 листопада 2013 року
,
 постанову Київського апеляційного адміністративного суду
 від 26 листопада 2014 року
,
ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 5 березня 2015 року

Відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Указу Президента України від 23.11.2011 N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток (додається).

2. Управлінню цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

Ю. А. Бойко

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Р. І. Кузьмін

 

Порядок
формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про ціни і ціноутворення", "Про захист економічної конкуренції" та інших законодавчих актів, якими регулюються питання забезпечення проведення цінової політики на ринку природного газу.

1.2. Цей Порядок визначає механізм формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, із забезпеченням єдиних принципів та методичних основ формування цін на природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ (далі - природний газ).

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

базовий період - період тривалістю рік, який передує планованому періоду;

економічно обґрунтовані витрати на планований період - витрати суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів, обмежених нормами Податкового кодексу України, які складаються з витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, та фінансових витрат (крім витрат на створення кваліфікаційних активів);

планований період - період тривалістю календарний рік, на який здійснюється розрахунок ціни;

(абзац четвертий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 31.12.2013 р. N 1910)

попередній період - період тривалістю рік, який передує базовому періоду;

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 31.12.2013 р. N 1910
,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий
 вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим
)

нецільове або необґрунтоване використання коштів - використання коштів на цілі або у розмірах, не передбачених розрахунковим обґрунтуванням, що прийняте для встановлення ціни та/або затвердженою інвестиційною програмою;

(абзац шостий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 31.12.2013 р. N 1910)

розрахункове обґрунтування ціни - розрахунок на планований період економічно обґрунтованих витрат та розрахункового прибутку;

(абзац сьомий пункту 1.3 у редакції постанови Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 31.12.2013 р. N 1910)

розрахунковий прибуток - розрахункова сума прибутку суб'єкта господарювання від здійснення діяльності з видобутку природного газу, яка формується з урахуванням витрат на сплату податку на прибуток та витрат на виконання інвестиційної програми у планованому періоді, за вирахуванням амортизаційних відрахувань та інших джерел, що залучаються під виконання цієї програми;

суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу - підприємство, частка держави у статутному фонді якого становить 50 відсотків та більше, господарське товариство, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) якого перебуває у статутному фонді іншого господарського товариства, контрольним пакетом акцій якого володіє держава, а також дочірнє підприємство, представництво та філія такого підприємства і товариства, учасника договору про спільну діяльність та/або особа, уповноважена договором про спільну діяльність, укладеним за участю зазначеного підприємства (а саме учасник договору про спільну діяльність, відповідно до якого вартість вкладу підприємства, частка держави у статутному фонді якого становить 50 відсотків та більше, господарського товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) якого перебувають у статутному фонді іншого господарського товариства, контрольним пакетом акцій якого володіє держава, а також дочірнього підприємства, представництва та філії такого підприємства і товариства становить 50 відсотків та більше загальної вартості вкладу учасника договору про спільну діяльність);

ціна на природний газ - ціна на природний газ власного видобутку, установлена НКРЕ для суб'єкта господарювання, що здійснює його видобуток, яка забезпечує відшкодування економічно обґрунтованих витрат, сплату податків, інших обов'язкових платежів, зборів, відрахувань та отримання прибутку, достатнього для забезпечення виконання інвестиційної програми.

Термін "товарний природний газ" вживається у цьому Порядку в значенні, наведеному в Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу".

1.4. Положення цього Порядку поширюються на суб'єктів господарювання, що здійснюють видобуток природного газу, визначених у статті 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу".

1.5. Ціни, розраховані відповідно до цього Порядку, повинні забезпечувати суб'єктам господарювання, що здійснюють видобуток природного газу:

покриття економічно обґрунтованих витрат виробництва на планований період;

отримання прибутку, достатнього для забезпечення виконання інвестиційної програми, окремо по кожному родовищу з видобутку природного газу на планований період;

сплату всіх податків і зборів відповідно до чинного законодавства України.

II. Формування та розрахунок цін на природний газ

2.1. Формування цін на природний газ здійснюється відповідно до чинного законодавства України на підставі річних планів з видобутку природного газу (обсягів товарної продукції видобутку), економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених державними нормативами (нормами) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), а також цін у планованому періоді, визначених, виходячи з прогнозних індексів цін виробників промислової продукції, затверджених в установленому порядку постановою Кабінету Міністрів України на відповідний рік.

2.2. Основними аналітичними показниками при визначенні цін на природний газ є економічно обґрунтовані витрати, пов'язані з видобутком природного газу, та обсяги його товарної продукції.

2.3. Не включаються до розрахунку цін на природний газ витрати, які не використовуються для визначення об'єкта оподаткування відповідно до вимог розділу III Податкового кодексу України або перевищують межі відповідних витрат.

2.4. Облік видобутого природного газу здійснюється шляхом застосування системи вимірювання його кількості.

Обсяг товарного природного газу визначається як різниця між обсягами видобутого природного газу та обсягами фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу під час його видобування, підготовки до транспортування, які не мають перевищувати встановлених нормативних обсягів, а також обсягів, які використовуються для забезпечення власних потреб суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, зокрема виробничих потреб об'єктів видобутку, підготовки та транспортування природного газу, нафти і газового конденсату (технологічні цехи капітального ремонту свердловин, спецавтотранспорт, ремонтні майстерні, адміністративні споруди), виробництва тепла для опалення об'єктів, що обліковуються на балансі такого підприємства, і обсягів природного газу, які використовують на об'єктах суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, для виробництва продуктів нафто- та газопереробки.

Ведення обліку та визначення розмірів нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу під час його видобування, підготовки до транспортування та транспортування здійснюється в розрізі кожного родовища та в цілому для суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, відповідно до Порядку ведення обліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 18 травня 2005 року N 224, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2005 року за N 636/10916, та Порядку визначення розмірів нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час видобування, підготовки до транспортування та транспортування, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 вересня 2004 року N 604, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 січня 2005 року за N 15/10295.

При розрахунку цін на природний газ обсяги нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу при його видобутку, підготовці до транспортування, а також обсяги газу, що використовуються для власних потреб суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, у грошовому виразі не оцінюються.

2.5. Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, зобов'язаний вести окремий облік доходів та витрат за кожним видом діяльності (продукції) та забезпечувати обґрунтований розподіл витрат між діяльністю з видобутку природного газу та іншими видами господарської діяльності.

2.6. Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості видобутого природного газу здійснюється з урахуванням витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, та фінансових витрат (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку).

До планованих витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, включаються:

планована виробнича собівартість видобутого природного газу;

адміністративні витрати;

витрати на збут;

інші операційні витрати.

2.7. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу. Розмір витрат визначається на підставі державних і галузевих нормативів використання палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, нормативів витрат із управління та обслуговування виробництва.

Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за базовий період, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції та на підставі кошторисів на планований період.

Планування витрат з оплати праці працівників здійснюється з урахуванням темпу росту законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

2.8. Планування і калькулювання собівартості видобутого природного газу здійснюється в розрахунку на планований період.

2.9. До планованої виробничої собівартості видобутого природного газу включаються плановані витрати, пов'язані з видобутком природного газу, а саме: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі та загальновиробничі витрати.

2.9.1. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість:

основних, допоміжних, пально-мастильних та інших матеріалів, комплектуючих виробів, будівельних матеріалів для ремонтно-експлуатаційних потреб, запасних частин і малоцінних швидкозношуваних предметів, необхідних для забезпечення видобутку природного газу. До цього елемента витрат включається також вартість робочого агента (стисле повітря, вода, сухий газ, азот та інше), який закачується в пласт з метою підтримання пластового тиску. Витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та цін (тарифів) на них;

палива та енергії, необхідних для забезпечення видобутку природного газу. Вартість усіх видів палива та енергії, що закуповується, яка витрачається на технологічні, силові та інші промислово-виробничі потреби, визначаються на основі цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, які повинні бути не вищі за ціни, що склалися на відповідному ринку.

2.9.2. До складу прямих витрат на оплату праці включаються:

заробітна плата виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом видобутку, що визначається виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, установлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;

додаткова заробітна плата виробничого персоналу, що визначається виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які відповідно до Податкового кодексу України включаються до витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, премій, пов'язаних із виконанням виробничих завдань і функцій.

2.9.3. До складу інших прямих витрат включаються:

відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;

амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення;

виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним об'єктом витрат (витрати на забезпечення безпеки, діагностика та дефектоскопія, ремонт і обслуговування основних засобів, геофізичні роботи, податки і збори, інші витрати).

Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку ціни визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді.

Розрахунок амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.

2.9.4. До складу загальновиробничих витрат включаються:

витрати на управління виробництвом, що визначаються з урахуванням чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів, дільниць і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін, які відповідно до Податкового кодексу України включаються до витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень персоналу цехів, дільниць, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства);

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного) призначення, розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу України;

витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобів, у тому числі внутрішньопромислових газопроводів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

витрати на удосконалення технології та організацію виробництва;

витрати на централізоване водопостачання, водовідведення, освітлення, дезінфекцію, дератизацію, вивезення сміття та інші заходи, пов'язані з утриманням виробничих приміщень;

витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу, відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю послуг);

витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки і охорону навколишнього природного середовища;

витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон;

сума витрат, пов'язаних з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням родовищ з видобутку природного газу (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки цих родовищ, понесених з дати зарахування таких свердловин до експлуатаційного фонду, а також інших витрат, пов'язаних з придбанням/виготовленням основних засобів, які підлягають амортизації згідно зі статтею 148 розділу III Податкового кодексу України);

витрати по приведенню займаних земельних ділянок у попередній стан, що здійснюється відповідно до чинного законодавства;

податки і збори;

інші витрати загальновиробничого характеру.

2.10. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням суб'єкта господарювання щодо діяльності з видобутку природного газу, а саме:

витрати на оплату праці апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури, які визначаються виходячи з чисельності за штатним розписом і встановлених на підприємстві основної та додаткової заробітних плат, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, що відповідно до Податкового кодексу України включаються до витрат, які враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування;

відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування апарату управління підприємства та іншого загальногосподарського персоналу, виходячи із запланованих витрат на оплату праці;

інші витрати на утримання апарату управління підприємства та іншого загальногосподарського персоналу (службові відрядження, підготовка і перепідготовка кадрів, використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів, періодичних професійних видань);

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського використання, визначена відповідно до вимог Податкового кодексу України;

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (ремонт, оперативна оренда, страхування майна, централізоване водопостачання, водовідведення, освітлення, охорона);

витрати на оплату професійних послуг (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо), що отримуються для забезпечення господарської діяльності з видобутку природного газу;

витрати на оплату послуг зв'язку (поштовий, телеграфний, телефонний, телефакс тощо);

витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків;

витрати, пов'язані зі сплатою податків і зборів, крім витрат, що включаються до виробничої собівартості;

витрати на придбання пально-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємства та іншого персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури.

Адміністративні витрати включаються до ціни на природний газ у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості.

2.11. До складу витрат на збут включаються витрати, безпосередньо пов'язані зі збутом видобутого природного газу, а саме:

витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут природного газу, які визначаються виходячи з чисельності за штатним розписом і встановлених на підприємстві основної і додаткової заробітних плат, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, що відповідно до Податкового кодексу України включаються до витрат, які враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування;

відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу, що безпосередньо здійснює збут природного газу, обсяг яких визначається виходячи із запланованих витрат на оплату праці;

оплата службових відряджень, витрати на підготовку та перепідготовку персоналу, що безпосередньо здійснює збут природного газу;

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів підрозділів, що безпосередньо здійснюють збут природного газу, яка розраховується відповідно до вимог Податкового кодексу України;

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, безпосередньо пов'язаних зі збутом природного газу (ремонт, плата за оперативну оренду, страхування майна, опалення, освітлення, охорона);

витрати на оплату інформаційних послуг, безпосередньо пов'язаних зі збутом природного газу;

витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів щодо оплати послуг, безпосередньо пов'язаних зі збутом природного газу.

Обсяг витрат на збут природного газу визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.

2.12. До складу інших операційних витрат включаються витрати, пов'язані з операційною діяльністю з видобутку природного газу, які не увійшли до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат і витрат на збут природного газу.

До складу інших операційних витрат, які при розрахунку ціни на природний газ не включаються, відносяться:

суми коштів списаної безнадійної дебіторської заборгованості та нарахованого резерву сумнівних боргів;

витрати, пов'язані з утриманням об'єктів соціальної інфраструктури;

суми коштів, що відраховуються професійним спілкам (їх організаціям) для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

суми коштів визнаних штрафів, пені, неустойки;

суми коштів нестачі та втрати від пошкодження цінностей;

витрати, пов'язані з купівлею-продажем валюти та втрати від операційної курсової різниці;

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, а також благодійної, спонсорської та шефської допомоги;

вартість реалізованих виробничих запасів;

інші витрати, що не передбачені пунктом 138.3 статті 138 та статтею 139 розділу III Податкового кодексу України для визначення об'єкта оподаткування.

2.13. До фінансових витрат, пов'язаних з видобутком природного газу, включаються витрати на сплату процентів (за користування отриманими кредитами) та інші витрати, пов'язані з обслуговуванням запозичень (крім фінансових витрат, які включені до кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку).

Фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості лише за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджені відповідно до чинного законодавства.

2.14. Розрахунковий прибуток суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, формується з урахуванням витрат на виконання інвестиційної програми у планованому періоді, за вирахуванням амортизаційних відрахувань та інших джерел, що залучаються для виконання цієї програми, витрат на сплату податку на прибуток та відрахувань частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету.

У разі відсутності затвердженої відповідно до чинного законодавства інвестиційної програми щодо діяльності з видобутку природного газу, витрати на виконання інвестиційної програми під час визначення ціни на природний газ враховуються на мінімально можливому рівні.

2.15. Інвестиційна програма передбачає здійснення заходів, пов'язаних з розвитком газодобувної галузі.

Інвестиційна програма щороку до 01 вересня затверджується суб'єктом господарювання, що здійснює видобуток природного газу, у встановленому порядку відповідно до його статутних документів та надається на розгляд і затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовому комплексі.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовому комплексі, щороку затверджує інвестиційні програми щодо діяльності з видобутку природного газу в установленому законодавством порядку.

Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, щороку разом із заявою та документами для встановлення чи перегляду ціни на природний газ подає на розгляд до НКРЕ затверджену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовому комплексі, інвестиційну програму щодо діяльності з видобутку природного газу на планований період.

(абзац другий пункту 2.15 замінено абзацами другим - четвертим
 згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 31.12.2013 р. N 1910
,
 у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
 вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим
)

До зазначеної інвестиційної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-плани, якими підтверджується ефективність передбачуваних капітальних вкладень та визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів.

У процесі формування ціни на видобутий природний газ суб'єкт господарювання визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку, а також інших джерел, що залучаються під інвестиційну програму.

Фінансування інвестиційної програми здійснюється за рахунок:

(пункт 2.15 доповнено абзацом сьомим згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 31.12.2013 р. N 1910,

коштів, отриманих від діяльності з видобутку природного газу, зокрема частини розрахункового прибутку, амортизаційних відрахувань;

(пункт 2.15 доповнено абзацом восьмим згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 31.12.2013 р. N 1910,

інших джерел, не заборонених законодавством.

(пункт 2.15 доповнено абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 31.12.2013 р. N 1910,

2.16. Ціна видобутого природного газу розраховується за формулою:

Цвид = (Ввид + Пвид ) / Vвид,

(абзац другий пункту 2.16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 31.12.2013 р. N 1910)

де Ввид - економічно обґрунтовані витрати суб'єкта господарювання з видобутку природного газу;

Ввид = Воп + Вфін,

де Воп - витрати, пов'язані з операційною діяльністю суб'єкта господарювання з видобутку природного газу;

Вфін - фінансові витрати суб'єкта господарювання з видобутку природного газу;

Пвид - розрахунковий прибуток суб'єкта господарювання з видобутку природного газу;

абзац восьмий пункту 2.16 виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері енергетики, від 31.12.2013 р. N 1910
,
 у зв'язку з цим абзаци дев'ятий, десятий
 вважати відповідно абзацами восьмим, дев'ятим
)

Vвид - обсяг товарного природного газу, що визначається шляхом застосування системи вимірювання його кількості (у базовому періоді) або приймається у відповідності із запланованими обсягами у планованому періоді без урахування обсягів нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу під час його видобування, підготовки до транспортування, які не мають перевищувати встановлених нормативних обсягів, а також обсягів, які використовуються для забезпечення власних потреб суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, зокрема виробничих потреб об'єктів видобутку, підготовки та транспортування природного газу, нафти і газового конденсату (технологічні цехи капітального ремонту свердловин, спецавтотранспорт, ремонтні майстерні, адміністративні споруди), виробництва тепла для опалення об'єктів, що обліковуються на балансі такого підприємства, і обсягів природного газу, які використовують на об'єктах суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу для виробництва продуктів нафто- та газопереробки.

Відповідно до Податкового кодексу України на ціну природного газу нараховується податок на додану вартість за визначеною цим Кодексом ставкою податку.

III. Установлення та перегляд цін на природний газ

3.1. Рішення про встановлення та перегляд цін на природний газ приймається НКРЕ на засіданнях у формі відкритих слухань.

3.2. Для встановлення чи перегляду цін на природний газ суб'єкт господарювання, що здійснює його видобуток, подає до НКРЕ не пізніше ніж за 90 календарних днів до початку планованого періоду заяву за формою, наведеною в додатку 1, і такі документи у друкованій (чотири примірники) та електронній формах:

а) пояснювальну записку з детальною інформацією про суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу (заявлені обсяги видобутого природного газу; характеристики родовищ та свердловин, обладнання на них; зміни, що відбулись після останнього перегляду цін, форма власності), та розрахункове обґрунтування ціни на природний газ, що включає аналіз результатів фінансово-господарської діяльності з видобутку природного газу за попередній період, очікувані зміни в базовому періоді та на планований період;

б) розрахунок ціни на природний газ для суб'єкта господарювання, що здійснює його видобуток (додаток 2), за попередній період, базовий період та на планований період за статтями виробничої собівартості, елементах адміністративних та інших витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, фінансових витрат. До розрахунків цін на природний газ надаються розшифровки всіх статей витрат із детальним обґрунтуванням і розрахунками;

в) розрахунок планованих обсягів видобутого природного газу та за попередні періоди;

г) розрахунок нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу, а також обсягів видобутого природного газу, які використовуються для забезпечення власних потреб суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, на планований період та їх динаміку за попередні періоди;

ґ) розрахунок чисельності персоналу, задіяного в діяльності з видобутку природного газу, на планований період та за попередні періоди;

д) розрахунок витрат на оплату праці на планований період та за попередні періоди;

е) розрахунок амортизаційних відрахувань на планований період, здійснений відповідно до Податкового кодексу України, динаміку фактичних відрахувань за попередні періоди, розрахунок напрямків використання коштів (розподіл витрат), отриманих за рахунок амортизаційних відрахувань щодо діяльності з видобутку природного газу;

є) розрахунок прибутку щодо діяльності з видобутку природного газу та напрямки його використання (розподіл прибутку);

ж) інвестиційну програму щодо діяльності з видобутку природного газу, яка повинна включати:

інформацію щодо загального техніко-економічного стану суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, на час подання інвестиційної програми;

перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення для закупівлі на планований період згідно з інвестиційною програмою з розбивкою на етапи закупівель (квартали);

техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт по кожному розділу інвестиційної програми;

обґрунтування вартості запланованих робіт;

джерела фінансування інвестиційної програми;

розрахунок економічного ефекту від упровадження заходів інвестиційної програми;

з) копії фінансової звітності суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу (за попередній звітній період) - баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

3.3. Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, зобов'язаний обґрунтовано розподілити витрати між діяльністю з видобутку природного газу та іншими видами господарської діяльності, аргументовано підтвердивши їх необхідною документацією.

3.4. Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, обґрунтовує кожну складову витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, фінансових витрат та розрахункового прибутку щодо діяльності з видобутку природного газу, що пропонується для включення в ціну.

3.5. Інформація про діяльність з видобутку природного газу (додаток 3), інформація щодо фактичних показників витрат на оплату праці (додаток 4) та інформація про виконання інвестиційної програми, пов'язаної з видобутком природного газу (додаток 5), надаються до НКРЕ суб'єктом господарювання, що здійснює видобуток природного газу, щокварталу не пізніше 28 числа місяця, наступного після звітного періоду, та за підсумками року - до 28 лютого.

(пункт 3.5 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері енергетики, від 31.12.2013 р. N 1910)

3.6. За необхідності НКРЕ може звернутися до суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, з вимогою надати додаткові матеріали, необхідні для розрахунку цін.

Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, протягом 10 календарних днів з дня отримання письмового запиту надає до НКРЕ визначені в запиті документи та інформацію для встановлення чи перегляду ціни на природний газ.

(пункт 3.6 доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 31.12.2013 р. N 1910)

3.7. Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, зобов'язаний дотримуватися розмірів витрат по кожному напрямку, що передбачається розрахунковим обґрунтуванням ціни на планований період, які враховані НКРЕ при встановленні ціни на природний газ.

3.8. Перегляд рівнів цін на природний газ здійснюється як за ініціативою суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, так і НКРЕ за умови відповідного обґрунтування такого перегляду.

3.9. Якщо Комісією при розгляді заяви та доданих до неї документів щодо встановлення ціни на природний газ суб'єкту господарювання, що здійснює його видобуток, встановлено:

нецільове або необґрунтоване спрямування коштів на витрати, не передбачені розрахунковим обґрунтуванням, що прийняте для встановлення ціни на природний газ для суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу;

та/або необґрунтованість складових витрат, зазначених у документах, що надаються відповідно до пункту 3.2 цього розділу, зокрема неподання документів, що їх підтверджують;

та/або ненадання до НКРЕ повного пакета документів у строк, встановлений пунктом 3.2 цього розділу;

та/або ненадання або надання без відповідного обґрунтування та підтвердних документів інформації, визначеної пунктом 3.3 цього розділу;

та/або ненадання на вимогу НКРЕ додаткових матеріалів відповідно до пункту 3.6 цього розділу;

та/або надання до НКРЕ недостовірної інформації,

НКРЕ з урахуванням наявних документів, матеріалів та інформації може встановити такому суб'єкту господарювання ціну на природний газ нижчу, ніж запропонований у заяві та доданих до неї документах рівень ціни.

(пункт 3.9 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері енергетики, від 31.12.2013 р. N 1910)

3.10. Копія рішення надсилається суб'єкту господарювання, що здійснює видобуток природного газу, рекомендованим листом протягом 5-ти календарних днів після оформлення рішення.

 

Начальник Управління цінової
та тарифної політики
нафтогазового комплексу

В. Семенець

 

ЗАЯВА
щодо встановлення (перегляду)* ціни на природний газ суб'єкта господарювання, що здійснює його видобуток

_____________________________________________________________________________________
                                                           (найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження)

Прошу розглянути заяву та додані до неї матеріали щодо встановлення (перегляду)* ціни на природний газ.

Підтверджую, що додані до заяви документи містять достовірну інформацію.

До заяви додаються:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
              (перелік документів згідно з пунктом 3.2 розділу III Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, затвердженого постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року N 1177)

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ ____ р.

 

 

М. П.

 

 

____________
* Підкреслити необхідне

 

 

 

Розрахунок ціни на природний газ для суб'єкта господарювання, що здійснює його видобуток

Найменування показників

Попередній період

Базовий період

Планований період

Видобуток

 

млн куб. м

 

млн куб. м

 

млн куб. м

Товарна продукція

 

млн куб. м

 

млн куб. м

 

млн куб. м

 

усього,
тис. грн

грн за тис. куб. м

усього,
тис. грн

грн за тис. куб. м

усього,
тис. грн

грн за тис. куб. м

1. Виробнича собівартість, усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

1.1. Матеріальні витрати, усього

 

 

 

 

 

 

у т. ч.: матеріали

 

 

 

 

 

 

паливо

 

 

 

 

 

 

електроенергія

 

 

 

 

 

 

інші матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

1.2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

1.3. Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

1.4. Амортизація

 

 

 

 

 

 

1.5. Інші виробничі витрати, усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

податки, збори та платежі, усього

 

 

 

 

 

 

у т. ч.: плата за користування надрами за обсяги природного газу, який використовується для потреб населення

 

 

 

 

 

 

плата за користування надрами за обсяги видобутого природного газу, який використовується на нормативні виробничо-технологічні витрати

 

 

 

 

 

 

плата за землю

 

 

 

 

 

 

інші податки, збори і платежі за рахунок собівартості (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

техобслуговування і ремонт основних засобів

 

 

 

 

 

 

діагностика та опосвідчення обладнання

 

 

 

 

 

 

витрати на зв'язок

 

 

 

 

 

 

послуги автотранспорту

 

 

 

 

 

 

послуги авіаційного транспорту

 

 

 

 

 

 

геофізичні роботи

 

 

 

 

 

 

витрати на обов'язкове страхування

 

 

 

 

 

 

витрати на охорону праці та техніку безпеки

 

 

 

 

 

 

послуги залізничного транспорту

 

 

 

 

 

 

витрати на відрядження

 

 

 

 

 

 

витрати на пожежну охорону

 

 

 

 

 

 

витрати на забезпечення безпеки

 

 

 

 

 

 

підготовка та компримування газу

 

 

 

 

 

 

інші витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

2. Адміністративні витрати, усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

2.1. Матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

2.2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

2.3. Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

2.4. Амортизація

 

 

 

 

 

 

2.5. Інші витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

3. Витрати на збут (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

4. Інші операційні витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

5. Фінансові витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

6. Повна собівартість (п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5)

 

 

 

 

 

 

7. Розрахунковий прибуток

 

 

 

 

 

 

8. Податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

9. Чистий прибуток на капіталовкладення та погашення кредитів

 

 

 

 

 

 

10. Чистий дохід від реалізації без податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

11. Податок на додану вартість

 

 

 

 

 

 

12. Валовий дохід від реалізації з податком на додану вартість

 

 

 

 

 

 

Рентабельність, %

 

 

 

 

 

 

Сума коштів, необхідних на капіталовкладення для забезпечення видобутку природного газу

 

 

 

 

 

 

Можливі джерела на фінансування необхідних капіталовкладень, усього

 

 

 

 

 

 

амортизація

 

 

 

 

 

 

прибуток, що залишається у розпорядженні суб'єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

 

Довідково:

 

 

 

 

 

 

Собівартість 1000 куб. м видобутого природного газу, грн

 

 

 

 

 

 

Ціна за 1000 куб. м видобутого природного газу, грн

 

 

 

 

 

 

Середня фактична чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата, грн

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість основних виробничих фондів, тис. грн

 

 

 

 

 

 

Залишкова вартість основних виробничих фондів, тис. грн

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

_____________________
(П. І. Б.)

______________
(підпис)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер

_____________________
(П. І. Б.)

______________
(підпис)

(додаток 2 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері енергетики, від 31.12.2013 р. N 1910)
 

Організація, якій подається звіт: НКРЕ
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19
Організація-складач: _______________________
Адреса: __________________________________
Електронна адреса організації-складача: ______

Подається до НКРЕ суб'єктом господарювання, що здійснює видобуток природного газу, до 28 числа місяця, наступного після звітного періоду, та за підсумками року до 28 лютого в електронному вигляді та поштою

Інформація
про діяльність з видобутку природного газу

____________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу)

за ____________ року
(квартал)

Найменування показників

Видобуток природного газу (фактично)

з початку року

у тому числі за квартал

Видобуток

 

млн куб. м

 

млн куб. м

Товарна продукція

 

млн куб. м

 

млн куб. м

 

усього,
тис. грн

грн за тис. куб. м

усього,
тис. грн

грн за тис. куб. м

1. Виробнича собівартість продукції, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

1.1. Матеріальні витрати, усього:

 

 

 

 

у т. ч.: матеріали

 

 

 

 

паливо

 

 

 

 

електроенергія

 

 

 

 

інші матеріальні витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

1.2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

1.3. Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

1.4. Амортизація

 

 

 

 

1.5. Інші витрати, усього

 

 

 

 

податки, збори та платежі, усього

 

 

 

 

у т. ч.: плата за користування надрами за обсяги природного газу, який використовується для потреб населення

 

 

 

 

плата за користування надрами за обсяги видобутого природного газу, який використовується на нормативні виробничо-технологічні витрати

 

 

 

 

плата за землю

 

 

 

 

податки з власників транспортних засобів

 

 

 

 

інші податки, збори і платежі за рахунок собівартості (розшифрувати)

 

 

 

 

техобслуговування і ремонт основних засобів

 

 

 

 

діагностика та опосвідчення обладнання

 

 

 

 

витрати на зв'язок

 

 

 

 

послуги автотранспорту

 

 

 

 

послуги авіаційного транспорту

 

 

 

 

геофізичні роботи

 

 

 

 

витрати на обов'язкове страхування

 

 

 

 

витрати на охорону праці та техніку безпеки

 

 

 

 

послуги залізничного транспорту

 

 

 

 

витрати на відрядження

 

 

 

 

витрати на пожежну охорону

 

 

 

 

витрати на забезпечення безпеки

 

 

 

 

підготовка та компримування газу

 

 

 

 

інші витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

2. Адміністративні витрати, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

2.1. Матеріальні витрати

 

 

 

 

2.2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

2.3. Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

2.4. Амортизація

 

 

 

 

2.5. Інші витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

3. Витрати на збут (розшифрувати)

 

 

 

 

4. Інші операційні витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

5. Витрати операційної діяльності, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

5.1. Матеріальні витрати

 

 

 

 

5.2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

5.3. Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

5.4. Амортизація

 

 

 

 

5.5. Інші витрати

 

 

 

 

6. Фінансові витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

7. Витрати, усього

 

 

 

 

8. Фінансові результати від діяльності з видобутку природного газу

*

*

8.1. Прибуток

 

 

 

 

8.2. Податок на прибуток

 

 

 

 

8.3. Чистий прибуток

 

 

 

 

8.4. Використання прибутку:

 

 

 

 

на виробничі інвестиції

 

 

 

 

на інші цілі (розшифрувати)

 

 

 

 

нерозподілений прибуток

 

 

 

 

9. Дохід

*

*

9.1. Дохід (виручка) від реалізації, усього:

 

 

 

 

9.2. Вирахування з доходу (податок на додану вартість, акцизний збір тощо)

 

 

 

 

9.3. Чистий дохід від реалізації

 

 

 

 

Довідково:

*

*

Собівартість 1000 куб. м видобутого природного газу, грн

 

 

 

 

Ціна за 1000 куб. м видобутого природного газу, грн (без податку на додану вартість)

 

 

 

 

Рентабельність, %

 

 

 

 

Середня фактична чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата, грн

 

 

 

 

Первісна вартість основних виробничих фондів, тис. грн

 

 

 

 

Залишкова вартість основних виробничих фондів, тис. грн

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

Керівник організації

_________________
(П. І. Б.)

______________
(підпис)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер

_________________
(П. І. Б.)

______________
(підпис)

 

Посадова особа, яка відповідає за складання форми
____________
(номер телефону)

_________________
(П. І. Б.)

______________
(підпис)

(Порядок доповнено додатком 3 згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 31.12.2013 р. N 1910)

 

Організація, якій подається звіт: НКРЕ
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19
Організація-складач: _______________________
Адреса: __________________________________
Електронна адреса організації-складача: ______

Подається до НКРЕ суб'єктом господарювання, що здійснює видобуток природного газу, до 28 числа місяця, наступного після звітного періоду, та за підсумками року до 28 лютого в електронному вигляді та поштою

Інформація щодо фактичних показників витрат на оплату праці

за ____________ року
(квартал)

М. П.

________________________
(П. І. Б.)

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

____________
(підпис)

(Порядок доповнено додатком 4 згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 31.12.2013 р. N 1910)

 

Організація, якій подається звіт: НКРЕ
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19
Організація-складач: _______________________
Адреса: __________________________________
Електронна адреса організації-складача: ______

Подається до НКРЕ суб'єктом господарювання, що здійснює видобуток природного газу, до 28 числа місяця, наступного після звітного періоду, та за підсумками року до 28 лютого в електронному вигляді та поштою

Інформація про виконання інвестиційної програми, пов'язаної з видобутком природного газу,

по ________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу)
за _________________ року
(квартал)

N
з/п

Напрями, проекти та об'єкти капітальних та фінансових інвестицій згідно із затвердженою інвестиційною програмою

Обсяги капітальних та фінансових інвестицій за звітний період згідно з інвестиційною програмою,
тис. грн
(без податку на додану вартість)

Роки початку і закінчення освоєння об'єкта (проекту)

Загальна кошторисна вартість,
тис. грн
(без податку на додану вартість)

Первісна балансова вартість введених у дію, прийнятих в експлуатацію основних засобів, нематеріальних активів на початок звітного періоду, тис. грн
(без податку на додану вартість)

Незавершене будівництво на початок звітного періоду, тис. грн
(без податку на додану вартість)

Обладнання на складі, що підлягає монтажу на об'єктах капітального будівництва, станом на початок звітного періоду

Фактично за I квартал

Фактично за II квартал

Фактично за III квартал

Фактично за IV квартал

Фактично з початку року

освоєння капітальних та фінансових інвестицій, тис. грн
(без податку на додану вартість)

введення в дію, прийнято в експлуатацію основних засобів та немате-
ріальних активів,
тис. грн
(без податку на додану вартість)

освоєння капітальних та фінансових інвестицій, тис. грн
(без податку на додану вартість)

введення в дію, прийнято в експлуатацію основних засобів та немате-
ріальних активів,
тис. грн
(без податку на додану вартість)

освоєння капітальних та фінансових інвестицій, тис. грн
(без податку на додану вартість)

введення в дію, прийнято в експлуатацію основних засобів та немате-
ріальних активів,
тис. грн
(без податку на додану вартість)

освоєння капітальних та фінансових інвестицій, тис. грн
(без податку на додану вартість)

введення в дію, прийнято в експлуатацію основних засобів та немате-
ріальних активів,
тис. грн
(без податку на додану вартість)

освоєння капітальних та фінансових інвестицій, тис. грн
(без податку на додану вартість)

введення в дію, прийнято в експлуатацію основних засобів та немате-
ріальних активів,
тис. грн
(без податку на додану вартість)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 I. УСЬОГО КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (А + Б + В + Г + Ґ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Капітальне будівництво разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Об'єкти виробничого призначення (за напрямами капітальних інвестицій у розрізі структурних підрозділів та родовищ газу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1

Будови виробничого призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

Облаштування родовищ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурний підрозділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облаштування родовища (назва, його місцезнаходження та найменування об'єкта (проекту))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПВР (проектно-вишукувальні роботи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМР (будівельно-монтажні роботи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Підключення свердловин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурний підрозділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Будівництво ДКС (дотискувальної компресорної станції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурний підрозділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облаштування родовища (назва, його місцезнаходження та найменування об'єкта (проекту))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

Підготовка газу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурний підрозділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облаштування родовища (назва, його місцезнаходження та найменування об'єкта (проекту))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

Інші об'єкти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурний підрозділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об'єкта (проекту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2

Буріння експлуатаційне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурний підрозділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(родовище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3

Пошуково-розвідувальне буріння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурний підрозділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(площа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4

ПВР майбутніх років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Об'єкти невиробничого призначення (за напрямами капітальних інвестицій у розрізі структурних підрозділів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1

Будови об'єктів соціальної сфери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

Комунальне будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурний підрозділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об'єкта (проекту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Дольова (пайова) участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

Придбання обладнання, що не входить до кошторису будов (вартість обладнання понад 2 тис. грн, термін корисного використання понад 1 рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Будинки та споруди (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Машини та обладнання (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Транспортні засоби (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Інструменти, прилади, інвентар (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інші основні засоби (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

Придбання (виготовлення) інших необоротних активів (вартість активів менше ніж 2 тис. грн і термін корисного використання понад 1 рік) (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ґ

Капітальний ремонт за рахунок капітальних інвестицій (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. УСЬОГО ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом (I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

Керівник організації

_________________
(П. І. Б.)

______________
(підпис)

М. П.

 

 

Головний інженер

_________________
(П. І. Б.)

______________
(підпис)

 

Особа, яка відповідає за складання форми
____________
(номер телефону)

_________________
(П. І. Б.)

______________
(підпис)

(Порядок доповнено додатком 5 згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері енергетики, від 31.12.2013 р. N 1910)

____________

Опрос