Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм заявлений о проведении лицензирования образовательных услуг

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Приказ, Заявление от 17.09.2012 № 1022
действует с 22.10.2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2012

м. Київ

N 1022

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 жовтня 2012 р. за N 1685/21997

Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму заяви про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної освіти для фізичної особи - підприємця;

форму заяви про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної освіти для юридичної особи;

форму заяви про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти;

форму заяви про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері позашкільної освіти;

форму заяви про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти;

форму заяви про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти.

2. Директору Департаменту наукової діяльності та ліцензування Якименку О. В.:

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Розробити примірні зразки документів, що стосуються освітньої діяльності, які додаються до заяв про проведення ліцензування освітніх послуг.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

 

Форма

ЗАЯВА
про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної освіти для фізичної особи - підприємця

 

______________________________________________
(найменування органу ліцензування)

Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти
_____________________________________________________________________________________
                                     (догляд за дітьми дошкільного віку, виховання і навчання дітей дошкільного віку,
_____________________________________________________________________________________
                                                  корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку)
з ліцензованим обсягом освітньої послуги ________ осіб.

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ____________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________

Тел. _________________________, факс ______________________, e-mail _______________________

Поточний рахунок (за наявності) N _______________________ у ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування банківської установи)

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року N 847, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за N 71/8670, ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати.

Відомості, наведені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними.

_______________________
(підпис)

 

______________________________
(ініціали, прізвище)

____________
(дата)

 

 

 

М. П.

 

 

 


 

Директор Департаменту
наукової діяльності та ліцензування

О. В. Якименко

 

Форма

(на бланку)

____________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

ЗАЯВА
про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної освіти для юридичної особи

 

_____________________________________________
(найменування органу ліцензування)

Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти
_____________________________________________________________________________________
                                     (догляд за дітьми дошкільного віку, виховання і навчання дітей дошкільного віку,
_____________________________________________________________________________________
                                                  корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку)
з ліцензованим обсягом навчального закладу (освітньої послуги) ________ осіб.

Заявник _____________________________________________________________________________,
                                                                                                  (найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                             (найменування відокремленого підрозділу, що надаватиме освітню послугу)*

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Ідентифікаційний код __________________________________________________________________

Організаційно-правова форма ___________________________________________________________

Форма власності ______________________________________________________________________

Орган управління _____________________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________;
                                                                                                                (юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (відокремленого підрозділу)

Місце провадження освітньої діяльності __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тел. _______________________, факс _____________________, e-mail _________________________

Поточний рахунок N _____________________ у ____________________________________________
                                                                                                                                      (найменування банківської установи)
_____________________________________________________________________________________

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року N 847, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за N 71/8670, ознайомлені і зобов'язуємося їх виконувати.

Відомості, наведені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними.

Керівник

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)


     М. П.

____________
* У разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі в заяві також зазначаються: посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, місцезнаходження, номери телефону і факсу, e-mail відокремленого підрозділу.

 

Директор Департаменту
наукової діяльності та ліцензування

О. В. Якименко

 

Форма

(на бланку)

____________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

ЗАЯВА
про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти

 

_____________________________________________
(найменування органу ліцензування)

Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти _____________________________________________________________________________________
                                                                                     (здобуття початкової загальної освіти,
_____________________________________________________________________________________
                                                  базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти)
з ліцензованим обсягом навчального закладу (освітньої послуги) ________ осіб.

Заявник _____________________________________________________________________________,
                                                                                      (повне найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                          (найменування відокремленого підрозділу, що надаватиме освітню послугу)*

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Ідентифікаційний код __________________________________________________________________

Організаційно-правова форма ___________________________________________________________

Форма власності ______________________________________________________________________

Орган управління _____________________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________;
                                                                                                                      (юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (відокремленого підрозділу)

Місце провадження освітньої діяльності __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тел. ____________________, факс _____________________, e-mail ____________________________

Поточний рахунок N _______________________ у __________________________________________
                                                                                                                                          (найменування банківської установи)
_____________________________________________________________________________________

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року N 847, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за N 72/8671, ознайомлені і зобов'язуємося їх виконувати.

Відомості, наведені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними.

Керівник

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)


     М. П.

____________
* У разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі в заяві також зазначаються: посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, місцезнаходження, номери телефону і факсу, e-mail відокремленого підрозділу.

 

Директор Департаменту
наукової діяльності та ліцензування

О. В. Якименко

 

Форма

(на бланку)

____________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

ЗАЯВА
про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері позашкільної освіти

 

_____________________________________________
(найменування органу ліцензування)

Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (вказується напрям позашкільної освіти:
_____________________________________________________________________________________
                        художньо-естетичний, туристично-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, науково-технічний,
                   дослідницько-експериментальний, фізкультурно-спортивний або спортивний, військово-патріотичний,
                                     бібліотечно-бібліографічний, соціально-реабілітаційний, оздоровчий, гуманітарний)
з ліцензованим обсягом навчального закладу (освітньої послуги) ________ осіб.

Заявник _____________________________________________________________________________,
                                                                                      (повне найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                           (найменування відокремленого підрозділу, що надаватиме освітню послугу)*

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Ідентифікаційний код __________________________________________________________________

Організаційно-правова форма ___________________________________________________________

Форма власності ______________________________________________________________________

Орган управління _____________________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________;
                                                                                                                    (юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (відокремленого підрозділу)

Місце провадження освітньої діяльності __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тел. ____________________, факс ___________________, e-mail ______________________________

Поточний рахунок N ______________________ у ___________________________________________
                                                                                                                                         (найменування банківської установи)
_____________________________________________________________________________________

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року N 847, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за N 73/8672, ознайомлені і зобов'язуємося їх виконувати.

Відомості, наведені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними.

Керівник

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)


     М. П.

____________
* У разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі в заяві також зазначаються: посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, місцезнаходження, номери телефону і факсу, e-mail відокремленого підрозділу.

 

Директор Департаменту
наукової діяльності та ліцензування

О. В. Якименко

 

Форма

(на бланку)

____________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

ЗАЯВА
про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти

 

_____________________________________________
(найменування органу ліцензування)

Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти за професіями (або з професійно-технічного навчання на виробництві за класами класифікаційних угруповань професій):

N з/п

Код за Класифікатором професій ДК 003:2010

Назва професії (назва класу класифікаційного угруповання професій)

Вид професійної підготовки (вказується вид освітньої послуги відповідно до підпункту 4 пункту 2 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року N 1019)

Ліцензований обсяг освітньої послуги (осіб)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

з ліцензованим обсягом навчального закладу _________________________________________ осіб.

Заявник _____________________________________________________________________________,
                                                                                          (повне найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                         (найменування відокремленого підрозділу, що надаватиме освітню послугу)*

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Ідентифікаційний код __________________________________________________________________

Організаційно-правова форма ___________________________________________________________

Форма власності ______________________________________________________________________

Орган управління _____________________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________;
                                                                                                                  (юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (відокремленого підрозділу)

Місце провадження освітньої діяльності __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тел. ____________________, факс ____________________, e-mail _____________________________

Поточний рахунок N _______________________ у __________________________________________
                                                                                                                                         (найменування банківської установи)
_____________________________________________________________________________________

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року N 847, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за N 74/8673, ознайомлені і зобов'язуємося їх виконувати.

Відомості, наведені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними.

Керівник

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)


     М. П.

____________
* У разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі в заяві також зазначаються: посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, місцезнаходження, номери телефону і факсу, e-mail відокремленого підрозділу.

 

Директор Департаменту
наукової діяльності та ліцензування

О. В. Якименко

 

Форма

(на бланку)

____________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

ЗАЯВА
про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти

 

_____________________________________________
(найменування органу ліцензування)

Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
_____________________________________________________________________________________
                                                  (вказується вид освітньої послуги відповідно до підпункту 5 пункту 2
_____________________________________________________________________________________
                                                            Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг,
_____________________________________________________________________________________
                                 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року N 1019,
_____________________________________________________________________________________
                           освітньо-кваліфікаційний рівень, код та найменування напряму підготовки або спеціальності)
з ліцензованим обсягом навчального закладу (освітньої послуги) ________ осіб.

Заявник _____________________________________________________________________________,
                                                                                           (повне найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування відокремленого підрозділу, що надаватиме освітню послугу)*

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Ідентифікаційний код __________________________________________________________________

Організаційно-правова форма ___________________________________________________________

Форма власності ______________________________________________________________________

Орган управління ______________________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________;
                                                                                                                   (юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (відокремленого підрозділу)

Місце провадження освітньої діяльності __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тел. ______________________, факс ___________________, e-mail ____________________________

Поточний рахунок N _______________________ у __________________________________________
                                                                                                                                         (найменування банківської установи)
_____________________________________________________________________________________

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року N 847 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 листопада 2011 року N 1377), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за N 75/8674, ознайомлені і зобов'язуємося їх виконувати.

Відомості, наведені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними.

Керівник

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)


     М. П.

____________
* У разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі в заяві також зазначаються: посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, місцезнаходження, номери телефону і факсу, e-mail відокремленого підрозділу.

 

Директор Департаменту
наукової діяльності та ліцензування

О. В. Якименко

Опрос