Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Международном конкурсе пианистов памяти Эмиля Гилельса

Министерство культуры Украины (2)
Положение, Приказ от 18.09.2012 № 996
действует с 22.10.2012

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.09.2012

м. Київ

N 996

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 жовтня 2012 р. за N 1683/21995

Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс піаністів пам'яті Еміля Гілельса

Відповідно до Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 388, з метою популяризації і сприяння подальшому розвитку національного виконавського мистецтва, підтримки талановитої творчої молоді

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Міжнародний конкурс піаністів пам'яті Еміля Гілельса, що додається.

2. Відділу аналізу і прогнозування діяльності навчальних закладів управління регіональної політики у сфері культури Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв і освіти (Походзей І. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Т. Г. Кохана.

 

Міністр

М. А. Кулиняк

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародний конкурс піаністів пам'яті Еміля Гілельса

I. Загальні положення

1.1. Міжнародний конкурс піаністів пам'яті Еміля Гілельса (далі - Конкурс) проводиться у місті Одесі один раз на два роки з метою широкої популяризації та сприяння подальшому розвитку національного музичного мистецтва, підвищення професійної виконавської майстерності, розширення міжнародних культурних зв'язків.

1.2. Засновником Конкурсу є Міністерство культури України.

До участі у проведенні Конкурсу можуть залучатися підприємства, установи, організації, а також фізичні особи (за їх згодою).

II. Порядок організації Конкурсу

2.1. Підготовку та проведення Конкурсу здійснюють організаційний комітет з підготовки та проведення Конкурсу (далі - Оргкомітет), дирекція та журі. Склад Оргкомітету та склад дирекції затверджуються наказами Мінкультури України.

2.2. До участі в роботі Оргкомітету та дирекції Конкурсу залучаються представники Мінкультури України, Одеської обласної державної адміністрації (за згодою), Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової, провідні діячі музичного мистецтва, керівники підприємств, установ, організацій сфери культури (за згодою).

2.3. Оргкомітет:

визначає:

загальну творчу концепцію Конкурсу;

строки проведення Конкурсу;

обсяги фінансування Конкурсу;

затверджує:

умови та програму Конкурсу (у разі потреби вносить зміни до них), положення про журі та його склад, графік проведення I - III турів Конкурсу, символіку, атрибутику Конкурсу, зразки інформаційно-рекламної продукції;

види нагород та премій.

2.4. Дирекція:

забезпечує підготовку, організацію та проведення Конкурсу;

формує склад журі та подає його на затвердження Оргкомітету;

створює належні умови для проведення Конкурсу;

забезпечує організацію роботи прес-центру Конкурсу;

забезпечує висвітлення ходу проведення Конкурсу в засобах масової інформації;

розглядає заявки на участь у Конкурсі;

проводить організаційно-методичну роботу в період між проведенням конкурсів.

2.5. Журі є робочим органом Конкурсу, основними завданнями якого є перегляд, відбір та оцінювання конкурсних програм, визначення переможців Конкурсу.

2.6. До участі у роботі журі залучаються видатні діячі музичного мистецтва України та інших держав (за їх згодою).

2.7. До складу журі може входити не більше 11 осіб.

III. Порядок проведення Конкурсу

3.1. Проведення Конкурсу передбачає:

урочисту церемонію відкриття Конкурсу;

конкурсні прослуховування у три тури;

прес-конференції, "круглі столи", майстер-класи, творчі зустрічі з діячами музичного мистецтва;

урочисту церемонію нагородження та заключний гала-концерт переможців.

3.2. Для участі у Конкурсі подається заявка за формою згідно з додатком до цього Положення.

3.3. До конкурсної програми включаються твори, які мають виконуватися в усіх трьох турах:

конкурсна програма I туру включає твори, які пройшли відбірковий тур;

конкурсна програма II туру включає твори, відібрані за результатами перегляду I туру;

конкурсна програма III туру включає твори, відібрані за результатами перегляду II туру.

3.4. Учасниками Конкурсу є виконавці музичних творів з України та інших держав віком від 16 до 30 років включно на день відкриття Конкурсу, які пройшли відбірковий тур.

3.5. До заявки на участь у Конкурсі додаються:

копія паспорта або свідоцтва про народження;

копія диплома про музичну освіту, для студентів - довідка з місця навчання;

творча біографія (резюме) у друкованому вигляді;

дві фотокартки розміром 13 х 18 см на глянцевому папері;

копії дипломів лауреата міжнародних конкурсів (за наявності);

відеозапис (компакт-диск) із записом репертуару відбіркового туру.

3.6. Проведення Конкурсу здійснюється на базі Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової та Одеської обласної філармонії.

3.7. Обробка персональних даних учасників Конкурсу здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

IV. Фінансування Конкурсу

4.1. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок:

асигнувань, передбачених Міністерству культури України у Державному бюджеті України на відповідний рік за бюджетною програмою КПКВК 1801170 "Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови";

інших джерел, не заборонених законодавством України.

4.2. Усі учасники Конкурсу сплачують внесок, розмір якого визначається Оргкомітетом.

4.3. Витрати, пов'язані з проїздом учасників Конкурсу на I тур до міста Одеси і в зворотний бік, здійснюються за власний рахунок учасників.

4.4. Витрати на відрядження, пов'язані з перебуванням учасників, які пройшли у II та III тури, а також членів журі здійснюються за рахунок засновника Конкурсу.

V. Премії та нагороди Конкурсу

5.1. Переможцями Конкурсу є учасники прослуховування III туру, що показали найвищий виконавський рівень.

Переможці Конкурсу нагороджуються Гран-прі, дипломами I, II, III ступенів та відповідними грошовими преміями.

Розміри премій встановлюються Оргкомітетом.

Оргкомітет і журі можуть встановлювати інші види нагород і премій учасникам Конкурсу.

5.2. Усі премії виплачуються в національній валюті згідно із законодавством України.

5.3. Журі має право:

розподіляти пропорційно грошовий еквівалент премій (крім Гран-прі і першої премії) у випадку, коли за однією з них визначено двох переможців;

присуджувати дипломи за артистизм, краще виконання твору українського композитора, віртуозного твору (транскрипції) з врученням заохочувальної премії у межах встановленого преміального фонду.

5.4. Підприємства, установи та організації, а також фізичні особи можуть за власний рахунок встановлювати додаткові призи, премії та інші відзнаки учасникам Конкурсу за погодженням із Оргкомітетом.

 

Директор Департаменту
формування державної політики у
сфері культури, мистецтв та освіти

Л. П. Гомольська

 

ЗАЯВКА

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

Дата народження (число, місяць, рік) _____________________________________________________

Країна, яку представляє учасник Конкурсу ________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Тел. (з кодом країни, міста) _____________________________________________________________

Факс _________________________________________________________________________________

Моб. тел. _____________________________________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________________________

Музична освіта (навчальний заклад, рік закінчення, присвоєна кваліфікація або курс навчання)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Педагоги (прізвища, імена, почесні звання, науковий ступінь (вчене звання)) в період навчання
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Найменування посади учасника Конкурсу (якщо є) _________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Участь в інших міжнародних конкурсах (отримані премії, нагороди) __________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Конкурсна програма:

Відбірковий тур

Зазначити прізвище композитора, назву твору

1. ____________________________________________________________________________________
_________________________________________ Хронометраж ________________________________

2. ____________________________________________________________________________________
_________________________________________ Хронометраж ________________________________

Усього хв. ______________________

I тур:

Зазначити прізвище композитора, назву твору

1. ____________________________________________________________________________________
_________________________________________ Хронометраж ________________________________

2. ____________________________________________________________________________________
_________________________________________ Хронометраж ________________________________

Усього хв. ______________________

II тур:

Зазначити прізвище композитора, назву твору

1. ____________________________________________________________________________________
_________________________________________ Хронометраж ________________________________

 2. ___________________________________________________________________________________
_________________________________________ Хронометраж ________________________________

Усього хв. ______________________

III тур

Зазначити прізвище композитора, назву твору

1. ____________________________________________________________________________________
_________________________________________ Хронометраж ________________________________

2. ____________________________________________________________________________________
_________________________________________ Хронометраж ________________________________

Усього хв. ______________________

З умовами Конкурсу ознайомлений ____________________
                                                                                                      (підпис)

__________________
      (число, місяць, рік)

____________

Опрос