Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке проведения специальной проверки сведений относительно образования, наличия научной степени, ученого звания у лиц, претендующих на занятие должностей, связанных с исполнением функций государства или местного самоуправления

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Порядок, Перечень, Приказ от 10.09.2012 № 986
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.09.2012

м. Київ

N 986

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 вересня 2012 р. за N 1664/21976

Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 24 травня 2019 року N 715)

Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", абзацу другого пункту 31 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169, підпункту 5 пункту 7 Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року N 33,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

Перелік органів, уповноважених здійснювати спеціальну перевірку відомостей щодо освіти, наукових ступенів, вчених звань.

2. Департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами (Некрасса І. А.) забезпечити державну реєстрацію наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 вересня 2012 року N 986 "Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" (далі - наказ) в Міністерстві юстиції України.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (головним управлінням) освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання наказу.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Кулікова П. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

1. Цей Порядок визначає організацію проведення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України) та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями (головними управліннями) освіти обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - уповноважений орган) спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (далі - спецперевірка).

2. Спецперевірці підлягають відомості щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та зазначені у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів), у тому числі особисто надані відомості.

МОНмолодьспорт України здійснює спецперевірку осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, апаратах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації України, Центральної виборчої комісії, Генеральної прокуратури України, Національного банку України, Рахункової палати України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, інших органів державної влади вищого рівня.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (головні управління, департаменти) освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснюють спецперевірку осіб за місцем їх працевлаштування, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, крім осіб, які зазначені в абзаці другому цього пункту.

3. Спецперевірка проводиться у разі надходження до уповноваженого органу від органу державної влади або органу місцевого самоврядування запиту щодо перевірки наявності у кандидата освіти, наукового ступеня, вченого звання.

До запиту додаються копії:

письмової згоди кандидата на проведення спецперевірки;

автобіографії;

паспорта;

документів про освіту державного зразка (у тому числі виданих навчальними закладами інших держав, визнаних в Україні в установленому порядку), вчені звання, наукові ступені (з відповідними додатками);

документ, що підтверджує зміну прізвища особи (за наявності).

У разі відсутності одного з вищезазначених документів або оформлення неналежним чином запиту уповноважений орган залишає без розгляду документи, надані для проведення спецперевірки, про що у триденний строк листом повідомляється відповідний орган, що направив запит, із зазначенням причин залишення документів без розгляду.

4. Спецперевірка проводиться протягом семи днів з дати надходження до уповноваженого органу належно оформленого запиту та доданих до нього документів, визначених пунктом 3 цього Порядку.

5. Спецперевірка проводиться відповідним структурним підрозділом уповноваженого органу, що визначений наказом керівника.

6. Спецперевірка відомостей про наявність освіти, наукового ступеня, вченого звання здійснюється з використанням даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти та/або інформації, наданої навчальними закладами, державними архівними та науковими установами.

7. Запити до навчальних закладів, архівних та наукових установ щодо підтвердження освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання оформлюються на підставі запиту щодо підтвердження освіти претендента на посаду, пов'язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та запиту щодо підтвердження факту наявності у претендента на посаду, пов'язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, вченого звання, наукового ступеня за формою згідно з додатком 1 та додатком 2 до цього Порядку та надаються за допомогою факсимільного зв'язку.

Відповіді навчальних закладів, архівних та наукових установ уповноваженому органу направляються впродовж одного дня за допомогою факсимільного зв'язку та поштою.

8. Інформація про результати спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання оформляється за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, де зазначаються:

найменування державного органу чи органу місцевого самоврядування, на запит якого надається інформація;

дата та номер запиту, на підставі якого надано інформацію;

назва документа про освіту, серія, номер, кому, ким і коли виданий;

назва документа про вчені звання, наукові ступені, серія, номер, кому і коли виданий;

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписує інформацію;

прізвище та ініціали особи, яка оформила інформацію, контактні телефони.

9. Інформація про результати спецперевірки підписується керівником уповноваженого органу або заступником керівника відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

10. Уповноважений орган, що здійснює спецперевірку, у разі надходження від кандидатів зауважень стосовно результатів спецперевірки надає їм письмову відповідь протягом десяти днів з дати надходження зауважень.

11. Інформація про результати спецперевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю. Такі документи зберігаються в порядку, встановленому законодавством.

 

Директор департаменту
роботи з персоналом та
керівними кадрами

І. А. Некрасса

 

________________________________________________________
(найменування органу (підрозділу), що здійснює перевірку)

Запит
щодо підтвердження освіти претендента на посаду, пов'язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

_______________________________________________
(найменування закладу, установи, куди направляється запит)

Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року N 33, просимо до
___________________ подати до _________________________________________________________
                    (дата)                                                                                      (найменування уповноваженого органу)
інформацію щодо освіти та факту видачі диплома про освіту, виданого _____________________________________________________________________________________,
                                                                                            (найменування закладу, установи)
______________________________________.
             (П. І. Б. особи, на яку направлено запит)

Інформація має містити:

1. П. І. Б. (повністю).

2. Серію та номер диплома, коли і ким виданий.

3. Реєстраційний номер диплома.

4. Спеціальність, рік вступу (курс) та рік закінчення вищого навчального закладу, форму навчання.

Інформацію просимо надіслати за факсом _______________ та поштою.
                                                                                                   (номер телефону)

Додаток: копія диплома додається.

____________________________
(посада керівника органу (підрозділу), що здійснює
перевірку)

____________
(підпис)

_______________
(прізвище та ініціали)

П. І. Б. виконавця,
контактний телефон

 

 

 

__________________________________________________
(найменування органу (підрозділу), що здійснює перевірку)

Запит
щодо підтвердження факту наявності у претендента на посаду, пов'язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, вченого звання, наукового ступеня

____________________________________________
(найменування закладу, установи, куди направляється запит)

Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року N 33/2012, просимо до
_____________________ подати до _______________________________________________________
                     (дата)                                                                                      (найменування уповноваженого органу)
інформацію щодо факту видачі диплома __________________________
                                                                                                          (кандидата та/або доктора)
та/або присвоєння наукового ступеня ________________________,
                                                                                                (доцента та/або професора)
____________________________________.
(П. І. Б. особи, на яку направлено запит)

Інформацію просимо надіслати за факсом ____________________ та поштою.
                                                                                                         (номер телефону)

Додаток: копія диплома додається.

____________________________
(посада керівника органу (підрозділу), що здійснює
перевірку)

_______________
(підпис)

_______________
(прізвище та ініціали)

 

П. І. Б. виконавця,
контактний телефон

 

 

 

____________________________________________________
(найменування органу (підрозділу), що здійснює перевірку)

_____________________________________________
(найменування органу (підрозділу), якому надається відповідь)

Інформація
про результати спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання

На запит __________________________________________________ від "___" ____________ 20__ р.
                                        (найменування органу, якому надається відповідь)                                                     (дата)
N ___________ повідомляємо.

Під час проведення спеціальної перевірки встановлено:
за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти
_____________________________________________________________________________________,
                                                                          (назва документа про освіту, серія, номер)
виданий ____________________________________________________________________, є дійсним;
                                                                                                        (П. І. Б.)
за інформацією, наданою _______________________________________________________________,
                                                                                          (найменування вищого навчального закладу, архівних або
                                                                                                                             наукових установ)
диплом ________________________________________ виданий ______________________________
                                             (серія, номер і коли виданий)                                                                          (кому, ким)
_____________________________________________________________________________________.

________________________________
(посада керівника (заступника керівника)
уповноваженого органу, який надає інформацію)

______________
(підпис)

________________
(прізвище та ініціали)

 

П. І. Б. виконавця,
контактний телефон

 

 

 

Перелік органів,
уповноважених здійснювати спеціальну перевірку відомостей щодо освіти, наукових ступенів, вчених звань

N з/п

Найменування органу, уповноваженого здійснювати спеціальну перевірку

Місцезнаходження

1

2

3

1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ministry@mon.gov.ua
просп. Перемоги, 10,
м. Київ

2

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим

minobr@cris.crimea.ua
пров. Совнаркомівський, 3, м. Сімферополь, 95000

3

Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації

vn_edu@vn.ukrpack.net
вул. Козицького, 33,
м. Вінниця, 21000

4

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

vuon@opost.net
вул. Л. Українки, 59,
м. Луцьк, 43025

5

Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

osvita@adm.dp.ua
вул. Свердлова, 70,
м. Дніпропетровськ, 49060

6

Управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації

guon@skif.net
вул. Артема, 129а,
м. Донецьк, 83001

7

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

ztedu@ukr.net
майдан С. П. Корольова, 12,
м. Житомир, 10014

8

Управління освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації

zakosvita@ukr.net
пл. Народна, 4,
м. Ужгород, 88008

9

Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації

obluon@zp.ukrtel.net
просп. Леніна, 164,
м. Запоріжжя, 69107

10

Головне управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

osvita@if.gov.ua
вул. Грушевського, 21,
м. Івано-Франківськ, 76004

11

Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

kancel@oblosvita.org.ua
вул. Хрещатик, 6,
м. Київ, 01001

12

Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації

obluo@kw.ukrtel.net
пл. Кірова, 1, Будинок Рад,
м. Кіровоград, 25022

13

Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

guon_lugansk@ukr.net
вул. Рислянда, 2а,
м. Луганськ, 91005

14

Головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

guon@mail.lviv.ua
вул. Просвіти, 4а,
м. Львів, 79008

15

Управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

osvita@mykolayiv-oda.gov.ua
вул. Спаська, 29,
м. Миколаїв, 54030

16

Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

ypravlenie@ukr.net
вул. Канатна, 83,
м. Одеса, 65107

17

Головне управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації

obluo@adm-pl.gov.ua
вул. Котляревського, 20/8,
м. Полтава, 36000

18

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

obluo@icc.rv.ua
Майдан просвіти, 2,
м. Рівне, 33028

19

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

sumy005@gmail.com
вул. Прокоф'єва, 38а,
м. Суми, 40024

20

Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації

toblosvita@ukrpost.ua
вул. Грушевського, 8,
м. Тернопіль, 46021

21

Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації

gluo@gluo.kharkov.com
Держпром, 9 під'їзд,
4 поверх, м. Харків, 61022

22

Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації

up-osvit@hs.ukrtel.net
вул. Морська, 13,
м. Херсон, 73000

23

Управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

khmoblosvita@i.ua
Майдан Незалежності, 1,
м. Хмельницький, 29000

24

Головне управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації

guon_cherkassy@ukr.net
бульв. Шевченка, 185,
м. Черкаси, 18000

25

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

uprosn.cv@ukrpost.ua
вул. Грушевського, 1,
м. Чернівці, 58010

26

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

obluo@cg.ukrtel.net
вул. Шевченка, 34,
м. Чернігів, 14013

27

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

osvita@guo.kiev.ua
бульв. Шевченка, 3,
м. Київ, 01004

28

Управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації

sev.uon@gmail.com
вул. Щербакова, 10,
м. Севастополь, 99011

 

Директор департаменту
роботи з персоналом та
керівними кадрами

І. А. Некрасса

Опрос