Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Положение о Государственном реестре печатных средств массовой информации и информационных агентств как субъектов информационной деятельности

Минюст
Приказ от 27.09.2012 № 1429/5
действует с 23.12.2012

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.09.2012

м. Київ

N 1429/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2012 р. за N 1661/21973

Про затвердження Змін до Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

Відповідно до пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21 червня 2007 року N 412/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 року за N 689/13956 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної реєстраційної
служби України

Л. В. Єфіменко

 

ЗМІНИ
до Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

1. Розділ 2 викласти в такій редакції:

"2. Порядок унесення відомостей до Реєстру

2.1. Відомості про Друковані ЗМІ та Інформагентства підлягають обов'язковому внесенню до Реєстру.

2.2. Під час розгляду заяви про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ/Інформагентства реєструвальний орган за даними Реєстру перевіряє відсутність раніше зареєстрованого Друкованого ЗМІ/Інформагентства та надходження на державну реєстрацію документів Друкованого ЗМІ/Інформагентства з тією самою назвою.

2.3. Унесення Реєстратором відомостей про Друковані ЗМІ/Інформагентства до Реєстру здійснюються:

у день надходження документів про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ/Інформагентства;

протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ/Інформагентства;

протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відмову в державній реєстрації Друкованого ЗМІ/Інформагентства;

після надання платіжного документа про сплату встановленого законодавством реєстраційного збору за видачу відповідного свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ/Інформагентства (у тому числі при перереєстрації) або дубліката свідоцтва про державну реєстрацію. Платіжний документ залишається у справах Реєстратора;

протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про вилучення з Реєстру відомостей про Друковане ЗМІ та визнання свідоцтва про державну реєстрацію цього Друкованого ЗМІ таким, що не підлягає видачі;

протягом місяця після отримання Реєстратором повідомлення про зміни, які необхідно внести до запису в Реєстрі, що не передбачають перереєстрації Друкованого ЗМІ/Інформагентства;

протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ, втрати чинності свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ або припинення діяльності Інформагентства в установленому законодавством порядку.

2.4. За внесення до Реєстру відомостей про надходження документів про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ/Інформагентства, про Друкований ЗМІ/Інформагентство, його перереєстрацію, зміни, що не потребують перереєстрації, видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію, відомостей про визнання свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ недійсним, втрату чинності свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ, припинення діяльності Інформагентства та виправлення помилок, допущених при внесенні записів, плата не справляється.

2.5. Про надходження на державну реєстрацію документів Друкованого ЗМІ до Реєстру вносяться такі відомості:

2.5.1. Дата надходження документів.

2.5.2. Засновник (співзасновники) видання:

для фізичних осіб: прізвище, ім'я, по батькові;

для юридичних осіб (у тому числі їх трудових колективів): повне найменування.

2.5.3. Назва видання мовою (мовами), якою (якими) виходитиме в світ, передана за допомогою літер та символів відповідно української, російської, англійської абеток.

2.5.4. Орган, до якого надійшли документи на реєстрацію.

2.5.5. Реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Реєстрі.

2.5.6. Реєстратор.

2.6. Відносно прийнятого рішення щодо державної реєстрації Друкованого ЗМІ до Реєстру вносяться відомості про дату прийняття рішення про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ або відомості про відмову в державній реєстрації (дата та підстави відмови).

2.7. Про зареєстрований Друкований ЗМІ до Реєстру вносяться такі відомості:

2.7.1. Відомості, передбачені пунктом 2.5 цього розділу Положення.

2.7.2. Вид видання (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест тощо).

2.7.3. Мова (мови) видання.

2.7.4. Сфера розповсюдження (місцева - у межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів, одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій; регіональна - дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область, Автономна Республіка Крим і область; загальнодержавна - у межах України; зарубіжна - за межами України).

2.7.5. Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість (їх стисла характеристика: розвиток освіти, підвищення рівня духовності, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань тощо).

2.7.6. Періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання.

2.7.7. Місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи) - засновника (співзасновників) та його (їх) банківські реквізити.

2.7.8. Статус видання (вітчизняне - друкований засіб масової інформації, засновником якого є українська(і) юридична(і) та/або фізична(і) особа(и); спільне - друкований засіб масової інформації, створений за участю іноземної(их) юридичної(их) та/або фізичної(их) особи (осіб).

2.7.9. Ідентифікаційний код юридичної особи за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2.7.10. Місцезнаходження редакції.

2.7.11. Вид видання за цільовим призначенням (загальнополітичне, громадсько-політичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне (понад 40 відсотків обсягу одного номера - реклама), інформаційне, для дітей тощо).

2.7.12. Категорія читачів (верстви населення, на які розраховане видання: усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, інваліди, студенти, працівники певної галузі, науковці тощо).

2.7.13. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ.

2.7.14. Дата державної реєстрації Друкованого ЗМІ.

2.7.15. Орган, який здійснив державну реєстрацію Друкованого ЗМІ.

2.7.16. Зміни, унесені до запису, які не передбачають перереєстрації Друкованого ЗМІ:

документ, що є підставою (назва, номер, дата документа, ким його видано);

зміни та доповнення, унесені до запису;

дата внесення змін.

2.7.17. Дублікат свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ:

документ, що є підставою (назва, номер, дата документа, ким його видано);

дата видачі дубліката свідоцтва;

орган, яким видано дублікат свідоцтва.

2.7.18. Відмітка про перереєстрацію Друкованого ЗМІ.

2.7.19. Дата надходження контрольного примірника Друкованого ЗМІ до Реєстратора.

2.7.20. Дата прийняття рішення про вилучення з Реєстру відомостей про Друковане ЗМІ та визнання свідоцтва про державну реєстрацію цього Друкованого ЗМІ таким, що не підлягає видачі.

2.7.21. Дата втрати чинності свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ.

2.7.22. Визнання свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ недійсним:

дата визнання свідоцтва недійсним;

документ, що є підставою (назва, номер, дата документа, ким його видано).

2.7.23. Додаткові відомості.

2.7.24. Реєстратор.

2.8. При перереєстрації Друкованого ЗМІ Реєстратором до Реєстру вносяться відомості, передбачені пунктами 2.5 - 2.7 цього розділу, а також про причину перереєстрації (зміна засновника (складу засновників), найменування засновника, назви, мови, сфери розповсюдження видання).

2.9. Про надходження на державну реєстрацію документів Інформагентства до Реєстру вносяться такі відомості:

2.9.1. Дата надходження документів.

2.9.2. Засновник (співзасновники) Інформагентства:

для фізичних осіб: прізвище, ім'я, по батькові;

для юридичних осіб: повне найменування.

2.9.3. Повне найменування та назва Інформагентства.

2.9.4. Орган, до якого надійшли документи на реєстрацію.

2.9.5. Реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Реєстрі.

2.9.6. Реєстратор.

2.10. Відносно прийнятого рішення щодо державної реєстрації Інформагентства до Реєстру вносяться відомості про дату прийняття рішення про державну реєстрацію Інформагентства або відомості про відмову в державній реєстрації (дата та підстави відмови).

2.11. Про зареєстроване Інформагентство до Реєстру вносяться такі відомості:

2.11.1. Відомості, передбачені пунктом 2.9 цього розділу.

2.11.2. Вид Інформагентства (державне, недержавне) та його організаційно-правова форма.

2.11.3. Мови, якими буде розповсюджуватися інформаційна продукція.

2.11.4. Передбачувана сфера розповсюдження продукції Інформагентства (місцева, регіональна, національна, національна та зарубіжна, зарубіжна).

2.11.5. Програмна мета та основні напрями діяльності Інформагентства.

2.11.6. Джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності Інформагентства.

2.11.7. Місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи) засновника (співзасновників) та його (їх) банківські реквізити.

2.11.8. Ідентифікаційний код юридичної особи за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2.11.9. Місцезнаходження Інформагентства.

2.11.10. Номери засобів зв'язку Інформагентства.

2.11.11. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію Інформагентства.

2.11.12. Дата державної реєстрації Інформагентства.

2.11.13. Орган, який здійснив державну реєстрацію Інформагентства.

2.11.14. Зміни, які не передбачають перереєстрацію Інформагентства:

документ, що є підставою (назва, номер, дата документа, ким його видано);

зміни та доповнення, унесені до запису;

дата внесення змін.

2.11.15. Дублікат свідоцтва про державну реєстрацію Інформагентства:

документ, що є підставою (назва, номер, дата документа, ким його видано);

дата видачі дубліката свідоцтва;

орган, яким видано дублікат свідоцтва.

2.11.16. Відмітка про перереєстрацію Інформагентства.

2.11.17. Припинення діяльності Інформагентства:

дата припинення діяльності Інформагентства;

документ, що є підставою (назва, номер, дата документа, ким його видано);

причина припинення діяльності.

2.11.18. Додаткові відомості.

2.11.19. Реєстратор.

2.12. У разі перереєстрації Інформагентства запис у Реєстрі має містити відомості, передбачені пунктами 2.9 - 2.11 цього розділу, а також причину перереєстрації (зміна назви Інформагентства, сфери розповсюдження інформаційної продукції, засновника (складу засновників), основних положень статутних документів).".

2. Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу 3 викласти в такій редакції:

"3.1.1. Скороченого витягу з реєстру, який містить інформацію:

про надходження на державну реєстрацію документів окремого незареєстрованого Друкованого ЗМІ, передбачену пунктом 2.5 розділу 2 цього Положення;

про окремий зареєстрований Друкований ЗМІ, передбачену підпунктами 2.5.2, 2.5.3, 2.5.6 пункту 2.5, підпунктами 2.7.2 - 2.7.7, 2.7.9 - 2.7.15, абзацами третім, четвертим підпункту 2.7.17, підпунктами 2.7.18, 2.7.21 - 2.7.24 пункту 2.7 розділу 2 цього Положення;

про надходження на державну реєстрацію документів окремого незареєстрованого Інформагентства, передбачену пунктом 2.9 розділу 2 цього Положення;

про окреме зареєстроване Інформагентство, передбачену підпунктами 2.9.2, 2.9.3, 2.9.6 пункту 2.9, підпунктами 2.11.2 - 2.11.6, 2.11.8 - 2.11.13, абзацами третім, четвертим підпункту 2.11.15, підпунктами 2.11.16 - 2.11.19 пункту 2.11 розділу 2 цього Положення.".

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

Опрос