Идет загрузка документа (96 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях Государственной службой горного надзора и промышленной безопасности Украины

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины
Приказ, Инструкция от 03.09.2012 № 1161
действует с 26.10.2012

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.09.2012

м. Київ

N 1161

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2012 р. за N 1659/21971

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України

Відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою дотримання посадовими особами Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України законодавства при здійсненні провадження у справах про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, що додається.

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

 

Виконуючий обов'язки Міністра

В. Бут

 

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України

I. Загальні положення

1.1. Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП).

1.2. Ця Інструкція встановлює порядок оформлення, розгляд та облік матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України та її територіальних органів (далі - Держгірпромнагляд України), які мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення.

1.3. Уповноважені посадові особи, визначені у статті 231 КУпАП, розглядають справи: про порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам Держгірпромнагляду України, про порушення законодавства про надра, а також невиконання законних вимог органів Держгірпромнагляду України (частини друга (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і третя статті 41, статті 47, 57, 58, 93, 94, 1884 КУпАП).

1.4. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

II. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

2.1. При виявленні адміністративних правопорушень, встановлених частинами другою та третьою статті 41, статтями 47, 57, 58, 93, 94, 1884 КУпАП, уповноважені посадові особи складають протокол про адміністративне правопорушення згідно з формою, що наведена у додатку 1 до цієї Інструкції.

2.2. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускаються закреслення та виправлення записів, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, щодо якої його складено.

2.3. У протоколі про адміністративне правопорушення при його складанні обов'язково зазначається частина відповідної статті КУпАП, згідно з якою передбачено адміністративну відповідальність.

2.4. При викладанні обставин правопорушення у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються:

дата і місце його складання;

посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала цей протокол;

відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності;

місце і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, що передбачає відповідальність за таке правопорушення;

прізвища, місця проживання свідків і потерпілих, якщо вони є;

пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;

інші відомості, необхідні для вирішення справи.

2.5. Уповноважена посадова особа зобов'язана ознайомити особу, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, з її правами, передбаченими статтею 268 КУпАП та змістом статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі. Про ознайомлення з вищезазначеним особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови зазначеної особи поставити підпис про це робиться відповідний запис у протоколі, що засвідчується підписом уповноваженої посадової особи.

2.6. Особі, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати письмове пояснення по суті вчиненого правопорушення, що вноситься до протоколу і засвідчується підписом зазначеної особи. Пояснення може додаватися до протоколу окремо, про що робиться запис у цьому протоколі.

У разі відмови особи, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень по суті вчиненого правопорушення уповноважена посадова особа вносить до нього відповідний запис.

2.7. Протокол про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою посадовою особою та особою, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, а також може підписуватися свідками у разі їх наявності.

У разі відмови особи, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від підписання протоколу уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом. Відмова від підпису особи, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, також може бути підтверджена підписами свідків у разі їх наявності.

Особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підписання.

2.8. До протоколу про адміністративне правопорушення долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (припис, акт, розпорядження).

Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, місце реєстрації, найменування, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

2.9. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, стосовно якої він був складений.

2.10. Складений протокол про адміністративне правопорушення та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу про адміністративні правопорушення, зразок якої наведено у додатку 2 до цієї Інструкції.

2.11. Інформація про час та місце розгляду справи щодо особи, стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, зазначається у протоколі або вручається чи надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення (додаток 3).

III. Розгляд справ про адміністративне правопорушення

3.1. Справи про адміністративне правопорушення, передбачені частинами другою (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і третьою статті 41, статтями 47, 57, 58, 93, 94, 1884 КУпАП, розглядаються уповноваженими посадовими особами, зазначеними у статті 231 КУпАП, за місцем вчинення правопорушення.

До уповноважених посадових осіб Держгірпромнагляду України (далі - уповноважені посадові особи), які мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення, згідно зі статтею 231 КУпАП віднесено:

державних інспекторів;

головних державних інспекторів;

начальників управлінь і відділів та їх заступників територіальних органів Держгірпромнагляду України;

керівників та їх заступників територіальних органів Держгірпромнагляду України;

начальників управлінь і відділів та їх заступників Держгірпромнагляду України;

керівника та його заступників Держгірпромнагляду України.

3.2. Справа розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання уповноваженою посадовою особою, правомочною розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. Якщо протокол складено уповноваженою посадовою особою, яка особисто розглядатиме справу, п'ятнадцятиденний строк, упродовж якого розглядатиметься справа, відраховується від дня складання протоколу.

3.3. Відповідно до статті 278 КУпАП уповноважена посадова особа при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

чи належить до її компетенції розгляд цієї справи;

чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

чи сповіщено осіб, які братимуть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, її законних представників і адвоката.

3.4. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, або її законного представника (адвоката) у разі наявності. Розгляд справи за відсутності цієї особи є можливим лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло вмотивованого клопотання про відкладення розгляду справи.

3.5. Розгляд справи розпочинається з представлення уповноваженої посадової особи, яка розглядає цю справу. Уповноважена посадова особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки та оголошує протокол про адміністративне правопорушення. Під час розгляду справи заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання (стаття 279 КУпАП).

3.6. Уповноважена посадова особа, яка виносить постанову про накладення адміністративного стягнення, оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю (стаття 252 КУпАП).

3.7. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені КУпАП, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності. Якщо при розгляді справи уповноважена посадова особа дійде висновку, що в порушенні є ознаки злочину, вона передає матеріали справи прокурору, органу досудового слідства або дізнання (стаття 253 КУпАП).

3.8. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення. У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закритті кримінальної справи, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття (стаття 38 КУпАП).

3.9. Стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених КУпАП та іншими законами України. При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення особою, стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, ступінь її вини, обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність (стаття 33 КУпАП).

3.10. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, уповноважена посадова особа виносить постанову у справі відповідно до статті 283 КУпАП. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.

3.11. Відповідно до статті 284 КУпАП у справі про адміністративне правопорушення уповноважена посадова особа виносить одну з таких постанов:

про накладення адміністративного стягнення (додаток 4);

про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 5).

3.12. Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення виноситься на підставі обставин, передбачених статтями 247 і 253 КУпАП.

3.13. Копія постанови протягом трьох днів вручається під підпис або висилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення особі, щодо якої її винесено. Копія постанови в той самий строк вручається або висилається потерпілому (на його прохання). У разі якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

3.14. Постанова повинна містити відомості відповідно до вимог статті 283 КУпАП та статті 18 Закону України "Про виконавче провадження".

3.15. Постанова у справі про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою посадовою особою, яка розглядала справу.

IV. Оскарження та опротестування постанови у справі про адміністративне правопорушення

4.1. Постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено.

4.2. Скаргу на постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено уповноваженою посадовою особою, правомочною розглядати скаргу.

4.3. Постанову про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржено вищестоящому органу (вищестоящій уповноваженій посадовій особі) або до суду.

4.4. Постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути опротестовано прокурором протягом десяти днів від дня винесення постанови.

4.5. Подання у встановлений строк скарги чи винесення прокурором протесту зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги чи протесту.

4.6. Скарга або протест на постанову у справі про адміністративне правопорушення розглядається правомочним вищестоящим органом (вищестоящою уповноваженою посадовою особою) у десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законами України.

4.7. Вищестоящий орган (вищестояща уповноважена посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову у справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови та приймає одне з таких рішень:

залишає постанову без зміни, а скаргу або протест - без задоволення;

скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

скасовує постанову і закриває справу;

змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, для того, щоб стягнення не було посилено, залишає постанову чи протест прокурора без задоволення, а постанову - без змін.

4.8. Якщо буде встановлено, що постанову винесено уповноваженою посадовою особою, яка неправомочна розглядати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд уповноваженій посадовій особі, яка правомочна розглядати справу.

4.9. Копія рішення щодо розгляду скарги (протесту прокурора) на постанову у справі про адміністративне правопорушення (додаток 6) протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено.

Про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві (направляється копія рішення).

4.10. Постанову про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено за протестом прокурора керівником Держгірпромнагляду України та керівниками територіальних органів Держгірпромнагляду України.

4.11. Скасування постанови із закриттям провадження у справі тягне за собою повернення стягнених грошових сум, а також скасування інших обмежень, пов'язаних з цією постановою, у порядку, встановленому законодавством.

4.12. Рішення щодо скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути опротестовано прокурором. Протест вноситься вищестоящій уповноваженій посадовій особі стосовно посадової особи, яка прийняла рішення щодо скарги.

V. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення

5.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, працівниками і громадянами.

5.2. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено КУпАП та іншими законами України.

При оскарженні або опротестуванні постанови про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення.

5.3. За наявності обставин, зазначених у пунктах 6 і 9 статті 247 КУпАП, уповноважена посадова особа, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення, припиняє її виконання, про що робиться відповідна відмітка у справі про адміністративне правопорушення.

5.4. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців від дня винесення. У разі оскарження чи опротестування постанови відповідно до статті 291 КУпАП перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту.

5.5. Питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, вирішуються уповноваженою посадовою особою, яка винесла постанову.

5.6. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється уповноваженою посадовою особою, яка винесла постанову, та іншими органами державної влади у порядку, встановленому законодавством.

5.7. Відповідно до статті 307 КУпАП штраф має бути сплачено порушником не пізніше ніж через п'ятнадцять днів від дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення. Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України.

5.8. Постанова про стягнення штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, визначеного для добровільного виконання. У цьому разі постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання правопорушника, місцем роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, визначеному законом (стаття 308 КУпАП).

VI. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

6.1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол про адміністративне правопорушення.

6.2. Протокол про адміністративне правопорушення не пізніше наступного дня після його складення реєструється уповноваженою посадовою особою у журналі реєстрації протоколів та постанов про адміністративні правопорушення (додаток 7), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Держгірпромнагляду України / територіального органу Держгірпромнагляду.

6.3. Облік протоколів про адміністративні правопорушення проводиться в межах кожного календарного року окремо.

6.4. Бланк протоколу про адміністративне правопорушення має серію і номер.

6.5. Облік видачі бланків протоколів про адміністративне правопорушення ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 8).

6.6. Усі матеріали щодо кожного із правопорушень формуються в окрему справу про адміністративне правопорушення.

У справі накопичують матеріали, що стосуються правопорушення, зокрема протокол про адміністративне правопорушення, акти перевірок, приписи, повідомлення про попередження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду справи (у разі відсутності відповідної відмітки в протоколі про адміністративне правопорушення), письмові пояснення, копії постанови про накладення адміністративного стягнення, листування з порушником, з органами державної виконавчої служби, документи, що підтверджують сплату штрафу порушником, а також інші документи та матеріали з цієї справи.

У справі оформляється титульний аркуш, на зворотному боці якого заповнюється опис документів, що містяться у справі.

6.7. Журнали видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, встановленого законодавством України.

6.8. Зіпсовані бланки протоколів, справи про адміністративні порушення, журнали обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення, строк зберігання яких закінчився, знищуються з відповідним оформленням акта.

 

Начальник відділу взаємодії
з Верховною Радою України,
Кабінетом Міністрів України та
з питань координації роботи
центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та
координується через Міністра
надзвичайних ситуацій України

В. І. Теличко

 

(Державний Герб України)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
(Держгірпромнагляд України)

Найменування територіального органу Держгірпромнагляду України та його місцезнаходження

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

серія

 

N

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________
(місце складення протоколу)

Я, уповноважена посадова особа Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (територіального органу)
____________________________________________________________________________________,
                                                                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що
_____________________________________________________________________________________
                  (місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність
_____________________________________________________________________________________
                                                        за це правопорушення, із зазначенням його реквізитів)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Свідки правопорушення, якщо такі є (зазначити місце проживання):
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________

Дата, місце народження ________________________________________________________________

Місце проживання, номер телефону ______________________________________________________

Місце роботи, посада __________________________________________________________________

Документ, що засвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий) __________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Зворотний бік протоколу

Гр. __________________________________ роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову у справі).

_________________________
(підпис, особи стосовно якої
складено протокол)

 

__________________________________
(ініціали, прізвище)

Пояснення правопорушника (можуть бути додані):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До протоколу додаються: ______________________________________________________________
                                                                                                   (акт перевірки, припис, розпорядження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                 пояснення правопорушника, інші матеріали)

Протокол подається на розгляд ________________________________________________________
                                                                                                 (повне найменування органу (посадова особа),
_____________________________________________________________________________________
                        який буде розглядати справу, з визначенням місцезнаходження, телефону, дати розгляду)

Підпис особи, стосовно якої складено протокол та яка отримала один примірник протоколу:
_____________________________________________________________________________________

Підписи свідків, якщо такі були:

1. _____________________________________

2. _____________________________________

Уповноважена посадова особа
Держгірпромнагляду України
(територіального органу) _______________________________________________________________
                                                                                                                    (підпис, ініціали, прізвище)

Запис про відмову від подання пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу та мотиви відмови від його підписання ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис уповноваженої особи _________________________________

 

СПРАВА
про адміністративне правопорушення,

вчинене ______________________________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові правопорушника)
за частиною __________ статті __________ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Постанова від "___" ____________ 20__ р. серія _________ N _______.

Зворотний бік

ОПИС
документів, що містяться у справі

N
з/п

Найменування і реквізити документів

Кількість аркушів

Примітка

1

2

3

4

Опис складено:

 

 

___________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

 

_____________________
(підпис)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про розгляд справи про адміністративне правопорушення

Відповідно до статей 268, 276 і 278 Кодексу України про адміністративні правопорушення повідомляю, що розгляд справи про адміністративне правопорушення, яке Ви здійснили, відбудеться о ___ год. ___ хв. "___" ____________ 20__ року в приміщенні
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (повне найменування органу,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         в якому відбудеться розгляд справи)
яке знаходиться: ______________________________________________________________________
                                                                     (місцезнаходження установи, де відбудеться розгляд справи)

При собі Вам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу.

У разі нез'явлення справу буде розглянуто без Вашої участі.

_____________________________________________________________________________________
(найменування посади уповноваженої посадової особи Держгірпромнагляду України, прізвище, ім'я та
по батькові уповноваженої посадової особи, яка викликає)

 

_______________________________
(підпис)

 

(Державний Герб України)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
(Держгірпромнагляд України)

Найменування територіального органу Держгірпромнагляду України та його місцезнаходження

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення

серія

 

N

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________
(місце складення постанови)

Я, ___________________________________________________________________________________
                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи, яка винесла постанову)
_____________________________________________________________________________________,

РОЗГЛЯНУВШИ:

протокол про адміністративне правопорушення від "___" ____________ 20__ р. серія _____ N _____ і додані до нього матеріали справи про адміністративне правопорушення:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(зазначити додані матеріали справи про адміністративне правопорушення)

ВСТАНОВИВ:

що
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                            дата і місце народження, місце проживання, місце роботи, посада, реєстраційний номер
                                                                               облікової картки платника податків)
_____________________________________________________________________________________
вчинив(ла) ___________________________________________________________________________
                                                         (зазначити суть порушень, стисле викладення обставин справи
_____________________________________________________________________________________
                                       та нормативно-правові акти, які порушено, з посиланням на конкретні пункти)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

керуючись статтею 231 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ:

1. Притягти ___________________________________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
за порушення частини другої та/або третьої статті 41, статей 47, 57, 58, 93, 94, 1884 (потрібне підкреслити) Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (сума штрафу зазначається цифрами та словами)

Зворотний бік постанови

2. З урахуванням частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати
_____________________________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої винесено постанову)
штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу в розмірі
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (сума цифрами та словами)

Ця постанова підлягає виконанню з моменту її винесення. У разі оскарження або опротестування цієї постанови вона підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до вищестоящого органу (вищестоящої уповноваженої особи) або до суду.

Постанова є виконавчим документом і пред'являється до виконання органам державної виконавчої служби протягом трьох місяців з моменту набрання нею законної сили.

Після перерахування суми штрафу особа, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, надсилає посадовій особі, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, копію квитанції або іншого платіжного документа про його сплату.

 

________________________________________________
(підпис посадової особи, яка розглянула справу)

Копію постанови отримано

"___" ____________ 20__ р.

__________________
(підпис)

 

________________________
(ініціали, прізвище)

Копію постанови про накладення адміністративного стягнення надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення, квитанція серії _______ N _________ від "___" ____________ 20__ р.

Повідомлення про сплату штрафу (документ, що підтверджує сплату штрафу) надіслати:
_____________________________________________________________________________________
_____________ у термін до "___" ____________ 20__ р.

 

(Державний Герб України)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
(Держгірпромнагляд України)

Найменування територіального органу Держгірпромнагляду України та його місцезнаходження

ПОСТАНОВА
про закриття справи про адміністративне правопорушення

серія

 

N

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________
(місце складання постанови)

Я, ___________________________________________________________________________________
                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи, яка винесла постанову)
_____________________________________________________________________________________,
розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від "___" ____________ 20__ р. серії ________ N ______ і додані матеріали справи про
_____________________________________________________________________________________
адміністративне правопорушення ________________________________________________________
                                                                                                                 (зазначити подані матеріали справи про
_____________________________________________________________________________________
                                                                          адміністративне правопорушення)
стосовно порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам Держгірпромнагляду України, про порушення законодавства про надра, а також невиконання законних вимог посадових осіб Держгірпромнагляду України
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                         (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             місце роботи, посада)
_____________________________________________________________________________________,

ВСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
(викласти обставини, що встановлені при розгляді справи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

керуючись статтею 231 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
_____________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВИВ:

закрити справу про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з порушеннями законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам Держгірпромнагляду України, про порушення законодавства про надра, а також невиконання законних вимог уповноважених осіб Держгірпромнагляду України (частини друга, третя статті 41, статті 47, 57, 58, 93, 94, 1884 КУпАП)
_____________________________________________________________________________________
                                           (прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої винесено постанову)
у зв'язку з тим, що _____________________________________________________________________
                                                                                                              (зазначити підстави)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення до вищестоящого органу (вищестоящій посадовій особі) або до суду.

 

_________________________________________
(підпис посадової особи, яка розглянула справу)

Примітка. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається під підпис або висилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення особі, щодо якої її винесено. Якщо копія постанови надсилається, то про це робиться відповідна відмітка в справі (частини перша та третя статті 285 КУпАП). Постанова про закриття справи виноситься при передачі матеріалів прокурору, органу попереднього слідства чи дізнання, а також за наявності таких обставин: відсутність події і складу адміністративного правопорушення; неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність; видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення; скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність; закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків накладення адміністративного стягнення; наявність за тим самим фактом щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу посадової особи про накладення адміністративного стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення за даним фактом кримінальної справи; смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі (статті 284 і 247 КУпАП).

Копію цієї постанови отримано "___" ____________ 20__ р.

________________________
(підпис)

 

_______________________________
(ініціали, прізвище)

 

(Державний Герб України)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
(Держгірпромнагляд України)

Найменування територіального органу Держгірпромнагляду України та його місцезнаходження

РІШЕННЯ
щодо розгляду скарги (протесту прокурора) на постанову у справі про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року

N __________________

Я, ___________________________________________________________________________________
                                           (найменування посади уповноваженої посадової особи, прізвище, ім'я та
_____________________________________________________________________________________,
                                                                    по батькові посадової особи, яка склала протокол)
розглянувши ________________________________, що надійшла(ов) "___" ____________ 20__ року
                                            (скаргу, протест прокурора)
від __________________________________________________________________________________
                (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу, чи посада, прізвище, ім'я та по батькові прокурора,
                                                                                              який опротестував постанову)
на постанову у справі про адміністративне правопорушення від
"___" ____________ 20__ року, серія _________ N _______,
яку виніс _____________________________________________________________________________
                                           (посада уповноваженої посадової особи, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
                                                                                                 яка винесла постанову)
щодо гр. _____________________________________________________________________________,
                                                      (прізвище, ім'я та по батькові особи, щодо якої винесено постанову)
який (яка) народився(лась) "___" ____________ 19__ року ___________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                               (місце народження)
проживає: ____________________________________________________________________________
                                                                                                     (місце проживання)
_____________________________________________________________________________________,

ВСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
(результати розгляду скарги чи протесту)
_____________________________________________________________________________________

Зворотний бік рішення

Керуючись статтями 231, 287 - 293, 295 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ВИРІШИВ:

1. ___________________________________________________________________________________
                   (прийняте рішення відповідно до статті 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення)
_____________________________________________________________________________________

2. Надіслати копію рішення в триденний строк:

2.1. __________________________________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу,
_____________________________________________________________________________________
                                чи посада, прізвище, ім'я та по батькові прокурора, який опротестував постанову)

2.2. __________________________________________________________________________________
                                   (найменування посади уповноваженої посадової особи, прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                                                          посадової особи, яка винесла рішення)

3. Відповідно до статті 297 КУпАП рішення щодо скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути опротестовано прокурором. Протест на рішення щодо скарги вноситься у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) стосовно органу (посадової особи), який (яка) прийняв(ла) рішення щодо скарги.

___________________________________
(найменування посади уповноваженої
посадової особи, яка винесла рішення)

____________________________________
(підпис, ініціали та прізвище посадової
особи, яка винесла рішення)

Відмітка про вручення (надіслання) рішення особі, щодо якої винесено постанову у справі про адміністративне правопорушення (прокурору, який опротестував)

Копію рішення отримав(ла) особисто:
"___" ____________ 20__ року

 

Копію рішення надіслано поштою:
"___" ____________ 20__ року

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Квитанція N ________ від ____________

___________________________________
(підпис)

 

___________________________________
(найменування посади уповноваженої посадової
особи, прізвище та ініціали посадової особи, яка
відправила постанову)

 

 

___________________________________
(підпис)

 

(Державний Герб України)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
(Держгірпромнагляд України)

Найменування територіального органу Держгірпромнагляду України та його місцезнаходження

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів та постанов про адміністративні правопорушення

 

Почато     "___" ____________ 20__ р.

 

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

N
з/п

Серія, номер та дата складання протоколу

Серія, номер та дата винесення постанови

Дата, місце вчинення правопорушення

Відомості про особу, стосовно якої винесено постанову

Посада, прізвище та ініціали особи, яка винесла постанову

Результати розгляду матеріалів про вчинення адміністративного правопорушення

прізвище, ім'я, по батькові

посада

місце роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суть правопорушення

Резолютивна частина постанови (розмір штрафу або закриття справи)

Дата вручення постанови

Строк сплати адміністративного стягнення

Відмітка про сплату штрафу (номер квитанції)

Примітка

добровільного

примусового виконання

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Державний Герб України)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
(Держгірпромнагляд України)

Найменування територіального органу Держгірпромнагляду України та його місцезнаходження

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення

N
з/п

Дата видачі бланків протоколів

Серія та номери протоколів, що видаються,
від ____________
до ____________

Кількість виданих бланків протоколів
(словами)

П. І. Б. та підпис отримувача

Примітка

1

2

3

4

5

6

____________

Опрос