Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов, необходимых для проведения земельных торгов

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Справка, Приказ, Заявление от 25.09.2012 № 580
действует с 12.10.2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.09.2012

м. Київ

N 580

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2012 р. за N 1656/21968

Про затвердження форм документів, необхідних для проведення земельних торгів

Відповідно до частини десятої статті 137 Земельного кодексу України та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500,

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 29 жовтня 2010 року N 770 "Про затвердження зразків документів, необхідних для продажу у 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2010 року за N 1155/18450.

2. Затвердити форми таких документів, що додаються:

2.1. Заява про участь у земельних торгах для фізичних осіб (громадян України, іноземців та осіб без громадянства).

2.2. Заява про участь у земельних торгах для юридичних осіб - резидентів.

2.3. Заява про участь у земельних торгах для юридичних осіб - нерезидентів.

2.4. Довідка про отримання документів виконавцем земельних торгів.

2.5. Книга реєстрації учасників земельних торгів.

2.6. Вхідний квиток учасника земельних торгів.

2.7. Інформаційна картка на лот.

2.8. Картка учасника земельних торгів.

3. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. М. Тимченко

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Реєстраційний N _____

"___" _____________ 20__ року
(дата реєстрації заяви)

Виконавець земельних торгів ________________
____________________________________________
                        (повне найменування юридичної особи)

Заява
про участь у земельних торгах для фізичних осіб (громадян України, іноземців та осіб без громадянства)

Претендент на участь у земельних торгах _______________________________________________
                                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи)

Громадянство (підданство іншої держави): ________________________________________________

Паспортні дані:
___________________________, серія _____, N ___________, виданий "___" ____________ ___ року
                    (назва документа)
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (найменування органу, яким видано документ)

Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків / реєстраційний номер облікової картки платника податків *: ___________________________________________________________________.

Місце проживання: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                          (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири)

Представник претендента на участь у земельних торгах (за наявності)
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи)

Паспортні дані:
___________________________, серія ____, N ____________, виданий "___" ____________ ___ року
                  (назва документа)
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування органу, яким видано документ)

Телефон уповноваженого представника: __________________________________________________

Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів / реєстраційний номер облікової картки платника податків:*
_____________________________________________________________________________________,
який діє на підставі _____________________________ від "___" _____________ року N __________
                                            (назва, дата та номер документа на вчинення дій під час земельних торгів)

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Ознайомившись з текстом оголошення про продаж земельної ділянки (права оренди на земельну ділянку, права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)) (необхідне підкреслити)

площею ________ га, розташованої _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(кадастровий номер ), за цільовим призначенням _______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
з пріоритетними та допустимими видами використання (для містобудівних потреб) _____________
_____________________________________________________________________________________,
розміщеного __________________________________________________________________________
                                                                                               (найменування джерела)
_____________________________________________________________________________________,
я, _____________________________________________________________________________, бажаю
                                               (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи)

взяти участь у земельних торгах та зобов'язуюсь у разі визнання переможцем земельних торгів після підписання протоколу торгів укласти договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки (необхідне підкреслити).

Згоден з умовами повернення реєстраційних та гарантійних внесків.

З порядком проведення земельних торгів та зі справою щодо лота, виставленого на земельні торги, ознайомлений.

Даю згоду на обробку даних про себе, зазначених у цій заяві.

Додаткові відомості (за бажанням):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До заяви додаються копії документів, передбачених частиною сьомою статті 137 Земельного кодексу України:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________________

___________________________________
(підпис претендента на участь у земельних торгах
або його представника)

"___" _____________ 20__ року
       (дата заповнення заяви)

 

Директор Департаменту
землеробства

О. А. Демидов

 

Реєстраційний N _____
"___" ____________ 20__ року
     (дата реєстрації заяви)

Виконавець земельних торгів ________________
____________________________________________
                 (повне найменування юридичної особи)

Заява
про участь у земельних торгах для юридичних осіб - резидентів

Претендент на участь у земельних торгах _______________________________________________
                                                                                                                                (найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: __________________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                       (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири)

Банківські реквізити: рахунок N ____________ ____________________________________________,
                                                                                                                          (найменування банківської установи)

МФО __________________

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові)

Представник претендента на участь у земельних торгах __________________________________
                                                                                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

Паспортні дані:
________________________, серія ___ N _______________, виданий "___" ____________ ____ року
           (назва документа)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (найменування органу, яким видано документ)

Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків / реєстраційний номер облікової картки
платника податків* _____________________________________________________________________

Телефони уповноваженого представника: _________________________________________________,
який діє на підставі __________________________ від "___" __________________ року N ________
                                              (назва, дата та номер документа на вчинення дій під час земельних торгів)

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Ознайомившись з текстом оголошення про продаж земельної ділянки (права оренди на земельну ділянку, права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)) (необхідне підкреслити)

площею ________ га, розташованої _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(кадастровий номер ), за цільовим призначенням _______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
з пріоритетними та допустимими видами використання (для містобудівних потреб) _____________

_____________________________________________________________________________________,
розміщеного __________________________________________________________________________
                                                                                                 (найменування джерела)
_____________________________________________________________________________________,
я, _____________________________________________________________________________, бажаю
                                                    (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи)
взяти участь у земельних торгах та зобов'язуюсь у разі визнання переможцем земельних торгів, після підписання протоколу торгів, укласти договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки (необхідне підкреслити)

Згоден з умовами повернення реєстраційних та гарантійних внесків.

З порядком проведення земельних торгів та зі справою щодо лота, виставленого на земельні торги, ознайомлений.

Додаткові відомості (за бажанням):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До заяви додаються копії документів, передбачених частиною сьомою статті 137 Земельного кодексу України:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________________

_____________________________________
(підпис претендента на участь у земельних
торгах або його представника)

М. П.

"___" ____________ 20__ року
       (дата заповнення заяви)

 

Директор Департаменту
землеробства

О. А. Демидов

 

Реєстраційний N _____
"___" ____________ 20__ року
          (дата реєстрації заяви)

Виконавець земельних торгів ________________
____________________________________________
             (повне найменування юридичної особи)

Заява
про участь у земельних торгах для юридичних осіб - нерезидентів

Претендент на участь у земельних торгах _______________________________________________
                                                                                                                     (найменування юридичної особи - нерезидента)
_____________________________________________________________________________________

Держава, в якій зареєстрована юридична особа:
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                     (поштовий індекс, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири)

Банківські реквізити: рахунок N ____________ ____________________________________________,
                                                                                                                                   (найменування банківської установи)

МФО __________________

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові)

Представник претендента на участь у земельних торгах
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

Паспортні дані: ________________, серія ____, N _________, виданий "___" ____________ ___ року
                             (назва паспортного документа)
_____________________________________________________________________________________
                                                               (найменування органу, яким видано паспортний документ)

Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків / реєстраційний номер облікової картки платника податків *:
_____________________________________________________________________________________

Телефон уповноваженого представника: ______________________________________________,

який діє на підставі _________________________________ від "___" ____________ року N _______.
                                            (назва, дата та номер документа на вчинення дій під час земельних торгів)

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Ознайомившись з текстом оголошення про продаж земельної ділянки (права оренди на земельну ділянку, права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)) (необхідне підкреслити)

площею ________ га, розташованої ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(кадастровий номер ), за цільовим призначенням _______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
з пріоритетними та допустимими видами використання (для містобудівних потреб) _____________
_____________________________________________________________________________________,
розміщеного __________________________________________________________________________,
                                                                                                    (найменування джерела)

я, _____________________________________________________________________________, бажаю
                                            (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи)
взяти участь у земельних торгах та зобов'язуюсь у разі визнання переможцем земельних торгів після підписання протоколу торгів та отримання погодження Верховної Ради України (чи Кабінету Міністрів України) (необхідне підкреслити) про продаж земельної ділянки укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки.

Згоден з умовами повернення реєстраційних та гарантійних внесків.

З порядком проведення земельних торгів та зі справою щодо лота, виставленого на земельні торги, ознайомлений.

Додаткові відомості (за бажанням):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До заяви додаються копії документів, передбачених частиною сьомою статті 137 Земельного кодексу України:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________________

_________________________________
(підпис претендента на участь у земельних торгах
або його представника)

М. П.

"___" ____________ 20___ року
      (дата заповнення заяви)

 

Директор Департаменту
землеробства

О. А. Демидов

 

Виконавець земельних торгів:

______________________________________
(повне найменування юридичної особи)

ДОВІДКА
про отримання документів виконавцем земельних торгів

від ________________ N _________

Особа, яка подала заяву на участь у земельних торгах
_____________________________________________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)

Представник претендента на участь у земельних торгах
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові)

Особа, що прийняла документи
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

"___" _____________ 20__ року, ____ год. ____хв.

Перелік документів:*

 

Заява про участь у земельних торгах на __ арк. в 1 прим.

 

Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) на ____ арк. в 1 прим.

 

Копія документа, що підтверджує право діяти від імені учасника торгів, на ___ арк. в 1 прим.

 

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків / реєстраційного номера облікової картки платника податків або копії сторінок паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) на ______ арк. в 1 прим.

 

Копія платіжного документа, що підтверджує сплату гарантійного внеску, на ____ арк. в 1 прим.

 

Копія платіжного документа, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, на __ арк. в 1 прим.

Прийнято всього аркушів ___________

Для отримання вхідного квитка, інформаційної картки на лот, картки учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів) претенденту на участь у земельних торгах або уповноваженій ним особі (необхідне підкреслити)

необхідно з'явитися __________________________ з ____________________ по _________________
                                                               (число, місяць, рік)                                  (години, хвилини)                        (години, хвилини)
за адресою: ___________________________________________________________________________
                                                       (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку)

"___" ____________ 20__ року

 

___________________________
(підпис особи, що подала документи)

_________________________
(підпис особи, що прийняла документи)

____________
* Наявність документа позначити значком - "X".

 

 

Директор Департаменту
землеробства

О. А. Демидов

 

Книга
реєстрації учасників земельних торгів

N
з/п

Номер лота

Стартова ціна лота (стартова ціна продажу земельної ділянки, прав емфітевзису та суперфіцію /
стартовий розмір річної орендної плати земель державної та комунальної власності), грн

Дата подання заяви на участь у земельних торгах

Реєстраційний номер заяви учасника земельних торгів

Відмітка про внесення гарантійного внеску

Відмітка про внесення реєстраційного внеску

Порядковий номер учасника земельних торгів

Для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) /
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
Для іноземців та осіб без громадянства - громадянство (підданство іншої держави), прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання в країні громадянина (підданим якої є особа).
Для юридичних осіб (резидентів) - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.
Для юридичних осіб (нерезидентів) - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу юридичних і фізичних осіб

Дата, підпис особи (учасника земельних торгів) про отримання вхідного квитка, інформаційної картки на лот та картки учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення земельних торгів)

Відмітка про реєстрацію учасників земельних торгів у день його проведення, підпис учасника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Директор Департаменту
землеробства

О. А. Демидов

 

Виконавець торгів

___________________________________________
___________________________________________
                         (найменування юридичної особи)
________________________________ _______________
      (прізвище, ім'я, по батькові керівника)              (підпис керівника)

 

 

М. П.

Реєстраційний N _____

"___" ____________ 20__ року
   (дата реєстрації заяви)

ВХІДНИЙ КВИТОК
учасника земельних торгів

Лот N _______

Учасник N ______

 

Директор Департаменту
землеробства

О. А. Демидов

 

Виконавець земельних торгів:
найменування, прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________________________________________________________________;
місцезнаходження (місце проживання) ________________________________________________________________________________________;
телефон, факс, e-mail _______________________________________________________________________________________________________;
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
__________________________________________________________________________________________________________________________;
банківські реквізити _________________________________________________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА НА ЛОТ
N ____________________________
(номер лота)

Назва лота _________________________________________________________________________________________________________________;
стартова ціна лота (стартова ціна продажу земельної ділянки, прав емфітевзису та суперфіцію / стартовий розмір річної орендної плати земель державної та комунальної власності) _______________________________________________________________________________________ грн;
характеристика лота:
місце розташування земельної ділянки: _________________________________________________________________________________________;
площа _______________ га; кадастровий номер земельної ділянки ;
нормативна грошова оцінка земельної ділянки ______________________________________________________________________________ грн.;
експертна грошова оцінка земельної ділянки або права на неї (суперфіцію, емфітевзису) ___________________________________________ грн.;
категорія земель за основним цільовим призначенням ____________________________________________________________________________;
цільове призначення земельної ділянки (код КВЦПЗ) ____________________________________________________________________________;
види використання земельної ділянки (для містобудівних потреб) __________________________________________________________________;
містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки (для земельних ділянок, призначених для цілей, пов'язаних із забудовою) ________
___________________________________________________________________________________________________________________________;
якісні характеристики земельної ділянки за складом та видами угідь (сільськогосподарського призначення) _______________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________;
наявні та можливі обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку _______________________________________________________________;
умови подальшого використання земельної ділянки ______________________________________________________________________________;
строк користування земельною ділянкою та інші умови користування (у разі продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису) ______________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Додаткові відомості про лот:
наявні шляхи сполучення ____________________________________________________________________________________________________;
загальна характеристика інженерного облаштування земельної ділянки _____________________________________________________________.

Інші відомості про лот

_____________________________          _______________________          _______________________________________________________
                      (дата)                                                                                  (підпис)                                                              (ініціали, прізвище керівника виконавця торгів)

 

Директор Департаменту
землеробства

О. А. Демидов

 

Виконавець земельних торгів
___________________________________________
___________________________________________
                (найменування юридичної особи)

Реєстраційний N _____
"___" ____________ 20__ року
(дата реєстрації заяви)

КАРТКА УЧАСНИКА
земельних торгів

Учасник земельних торгів _____________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи,
_______
_______________________________________________________________________________
                                                                                    найменування юридичної особи)

Представник учасника земельних торгів (за наявності)
_____________________________________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи)

Дата проведення ______________________________________________________________________
                                                                                                              (число, місяць, рік)

Місце проведення _____________________________________________________________________
                                                                                                       (поштовий індекс, область, район,
_____________________________________________________________________________________
                                                                           населений пункт, вулиця, номер будинку)

Початок реєстрації _____________________        ______________________
                                                     (число, місяць, рік)                                  (години, хвилини)

Кінець реєстрації _______________________        _____________________
                                                    (число, місяць, рік)                                  (години, хвилини)

Земельні торги відбудуться о ______________
                                                                     (години, хвилини)

Заява за лотом N ___________
                                             (номер лота)

 

Директор Департаменту
землеробства

О. А. Демидов

Опрос