Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о реестре оптово-отпускных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, порядке внесения в него изменений и форм заявлений о декларировании изменения оптово-отпускной цены на лекарственное средство или изделие медицинского назначения

Министерство здравоохранения
Положение, Форма, Приказ от 07.09.2012 № 705
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.09.2012

м. Київ

N 705

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 вересня 2012 р. за N 1638/21950

Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм заяв про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 18 серпня 2014 року N 574)

Відповідно до підпункту 1 пункту 3 та пункту 6 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 року N 794,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та порядок внесення до нього змін, що додається.

1.2. Форму заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, що додається.

1.3. Форму заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення, що додається.

2. Управлінню лікарських засобів та медичної продукції забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21 вересня 2011 року N 602 "Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм заяв про реєстрацію оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 жовтня 2011 року за N 1141/19879.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Богачева Р. М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОЛОЖЕННЯ
про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та порядок внесення до нього змін

1. Це Положення визначає порядок, форму ведення та внесення змін до Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі - Реєстр цін).

2. Реєстр цін містить відомості про задекларовану власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або уповноваженою ним особою зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення.

3. Відомості про заявлені до декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення вносяться до Реєстру цін на підставі наказу МОЗ України про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарські засоби або вироби медичного призначення.

4. Реєстр цін складається з:

4.1. Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, який ведеться за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

4.2. Реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, який ведеться за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення.

5. Реєстр цін формує та веде МОЗ України.

6. До Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби вносяться відомості про:

міжнародну непатентовану або загальноприйняту назву лікарського засобу. Якщо лікарський засіб містить декілька активних речовин, зазначаються відомості про активні речовини лікарського засобу, які містяться в реєстраційному посвідченні на цей лікарський засіб;

торговельну назву лікарського засобу;

форму випуску;

дозування. Якщо лікарський засіб містить декілька активних речовин, зазначаються відомості про кількісний склад кожної активної речовини лікарського засобу, які зазначені в реєстраційному посвідченні на цей лікарський засіб;

кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці;

найменування виробника, країну;

фармакотерапевтичну групу, до якої входить діюча речовина (речовини) лікарського засобу (код АТХ);

номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;

дату закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;

заявлену до декларування власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або уповноваженою ним особою зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного виробництва у гривнях;

заявлену до декларування власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або уповноваженою ним особою зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб іноземного виробництва у гривнях та іноземній валюті;

офіційний курс іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб;

дату і номер наказу МОЗ України про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб.

7. До Реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення вносяться відомості про:

назву виробу медичного призначення, тип, вид, марку тощо;

сферу застосування виробу медичного призначення;

клас виробу медичного призначення залежно від потенційного ризику застосування;

найменування країни-виробника, місцезнаходження виробництва або найменування виробника, країну;

номер свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення;

дату закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення;

заявлену до декларування власником свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або уповноваженою ним особою зміну оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення вітчизняного виробництва у гривнях;

заявлену до декларування власником свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення або уповноваженою ним особою зміну оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення іноземного виробництва у гривнях та іноземній валюті;

офіційний курс іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення;

дату і номер наказу МОЗ України про декларування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення.

8. При веденні Реєстру цін допускаються виправлення технічного характеру, які вносяться до Реєстру цін на підставі наказу МОЗ України.

9. МОЗ України розміщує Реєстр цін на своєму офіційному веб-сайті.

10. Юридична або фізична особа може отримати інформацію щодо зареєстрованої оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення на офіційному веб-сайті МОЗ України.

11. Особи, залучені до створення, ведення, поновлення та використання Реєстру цін, є відповідальними за своєчасність та достовірність внесених даних.

12. Виключення з Реєстру цін відомостей про заявлену до декларування зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення здійснюється у зв'язку із закінченням терміну дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення.

 

Заступник начальника Управління
лікарських засобів та медичної
продукції, начальник відділу
декларування цін на лікарські засоби

Я. А. Толкачова

 

Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Міжна-
родна непатенто-
вана або загально-
прийнята назва лікарського засобу

Торго-
вельна назва лікар-
ського засобу

Форма випуску

Дозу-
вання

Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці

Найме-
нування виробника, країна

Код АТХ

Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб

Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб

Задекла-
рована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн.

Задекла-
рована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб іноземного виробництва в іноземній валюті*

Офіційний курс іноземної валюти, встанов-
лений Національ-
ним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб*

Дата та номер наказу МОЗ про декла-
рування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

____________
* Заповнюється лише для лікарських засобів іноземного виробництва.

 

Реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення

Назва виробу медичного призна-
чення, тип, вид, марка, моди-
фікація тощо*

Сфера застосу-
вання виробу медичного призна-
чення

Клас безпеки виробу медичного призна-
чення залежно від потен-
ційного ризику засто-
сування

Номер згідно з каталогом

Найме-
нування країни-виробника, місце-
знаход-
ження вироб-
ництва або найме-
нування виробника, країна

Номер свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призна-
чення

Дата закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призна-
чення

Задекла-
рована зміна оптово-відпускної ціни на виріб медичного призна-
чення вітчизня-
ного та/або іноземного вироб-
ництва, грн.

Задекла-
рована зміна оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення іноземного виробництва в іноземній валюті**

Офіційний курс іноземної валюти, встанов-
лений Наці-
ональним банком України на дату подання заяви про декла-
рування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення**

Дата та номер наказу МОЗ про декла-
рування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призна-
чення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

____________
* Інформація зазначається згідно з додатком 1 або 2 до свідоцтва про державну реєстрацію чи технічними умовами до цього виробу медичного призначення.

** Заповнюється лише для виробів медичного призначення іноземного виробництва.

 

Заява
про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб

Від ____________ N __________

Власник реєстраційного посвідчення на лікарський засіб:

Найменування _______________________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________

П. І. Б. керівника, тел. _________________________________________________________________

Уповноважена особа власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб:

Найменування _______________________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________________

П. І. Б. керівника, тел. _________________________________________________________________

П. І. Б. контактної особи, тел. ___________________________________________________________

Між-
народна непатенто-
вана або загально-
прийнята назва лікар-
ського засобу

Торго-
вельна назва лікар-
ського засобу

Форма випуску

Дозу-
вання

Кількість одиниць лікар-
ського засобу у споживчій упаковці

Найме-
нування виробника, країна

Код АТХ

Номер реєстра-
ційного посвідчення на лікарський засіб

Дата закін-
чення строку дії реєстра-
ційного посвід-
чення на лікарський засіб

Заявлена до декла-
рування зміна оптово-
відпускної ціни на лікарський засіб вітчиз-
няного та/або іноземного вироб-
ництва, грн.

Заявлена до декларування зміна оптово-
відпускної ціни на лікарський засіб іноземного виробництва в іноземній валюті*

Офіційний курс іноземної валюти, встанов-
лений Націо-
нальним банком України на дату подання заяви про декла-
рування зміни оптово-
відпускної ціни на лікарський засіб*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

____________
* Заповнюється лише для лікарських засобів іноземного виробництва.

Обґрунтування щодо зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб:
___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________    ___________________    ________________
  (посада уповноваженої особи власника реєстраційного посвідчення               (підпис)           м. п.             (П. І. Б.)
  на лікарський засіб)

 

Заступник начальника Управління
лікарських засобів та медичної продукції,
начальник відділу декларування
цін на лікарські засоби

Я. А. Толкачова

 

Заява
про декларування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення

Від ____________ N __________

Власник свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення:

Найменування _____________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

П. І. Б. контактної особи, тел. _________________________________________________________

Уповноважена особа власника свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення:

Найменування ______________________________________________________________________

Місцезнаходження ___________________________________________________________________

П. І. Б. керівника, тел. _________________________________________________________________

П. І. Б. контактної особи, тел. ___________________________________________________________

Назва виробу медичного призна-
чення, тип, вид, марка тощо*

Сфера засто-
сування виробу медичного призна-
чення

Клас безпеки виробу медич-
ного призначення залежно від потенцій-
ного ризику засто-
сування

Номер згідно з каталогом

Найме-
нування країни-виробника, місце-
знаходження вироб-
ництва або найме-
нування виробника, країна

Номер свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення

Дата закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення

Заявлена до декла-
рування зміна оптово-
відпускної ціни на виріб медичного призначення вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн.

Заявлена до декла-
рування зміна оптово-
відпускної ціни на виріб медичного призначення іноземного виробництва в іноземній валюті**

Офіційний курс іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-
відпускної ціни на виріб медичного призначення**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

____________
* Інформація зазначається згідно з додатком 1 або 2 до свідоцтва про державну реєстрацію чи технічними умовами до цього виробу медичного призначення.

** Заповнюється лише для виробів медичного призначення іноземного виробництва.

Обґрунтування щодо зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення:
__________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________    ___________________    ________________
(посада уповноваженої особи власника свідоцтва про державну                  (підпис)          м. п.           (П. І. Б.)
реєстрацію виробу медичного призначення)

 

Заступник начальника Управління
лікарських засобів та медичної
продукції, начальник відділу
декларування цін на лікарські засоби

Я. А. Толкачова

Опрос