Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о детских домах и общеобразовательных школах-интернатах для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины, Министерство социальной политики Украины
Положение, Приказ от 10.09.2012 № 995/557
действует с 15.10.2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.09.2012

м. Київ

N 995/557

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 вересня 2012 р. за N 1629/21941

Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Відповідно до підпункту 65.2 пункту 65 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року N 187, та з метою забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на належні умови проживання, різнобічний розвиток, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійну орієнтацію, соціальну адаптацію та підготовку їх до самостійного життя

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - Положення), що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (О. Єресько) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді від 21 вересня 2004 року N 747/460 "Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2004 року за N 1278/9877.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України

Д. Табачник

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр соціальної політики України

С. Тігіпко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

I. Загальні положення

1.1. Дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усіх типів і форм власності (далі - інтернатні заклади) - навчальні заклади, що забезпечують дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, умови для проживання, різнобічного розвитку, виховання, здобуття освіти, професійної орієнтації та підготовки, готують дітей до самостійного життя.

1.2. Це Положення поширюється на всі інтернатні заклади та розроблено з метою врегулювання діяльності міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у частині утримання, навчання і виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

1.3. Інтернатні заклади створюються для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких вони перебувають від трьох років до здобуття базової чи повної загальної середньої освіти, а в разі необхідності - до повноліття.

При цьому діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, знаходяться на повному державному утриманні за рахунок коштів відповідних бюджетів та інших, не заборонених законодавством, джерел фінансування.

1.4. Головними завданнями інтернатних закладів є:

забезпечення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умов проживання, навчання, виховання та розвитку, наближених до сімейних;

забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців з урахуванням стану здоров'я, індивідуальних особливостей психофізичного розвитку вихованців;

забезпечення захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на належні умови проживання, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійної орієнтації, соціальної адаптації та підготовки їх до самостійного життя та праці;

формування правової культури, загальнолюдських цінностей;

створення умов для збереження та підтримки родинних зв'язків дітей;

сприяння влаштуванню дітей у різні форми сімейного виховання.

1.5. Інтернатні заклади у своїй діяльності керуються Конституцією України, Конвенцією ООН "Про права дитини", Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про охорону дитинства", актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами в галузі освіти і охорони дитинства, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням та власним статутом.

1.6. Інтернатний заклад діє на підставі статуту, який розробляється на основі цього Положення, з урахуванням положень про відповідні типи інтернатних закладів, затверджується засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою і реєструється місцевим органом виконавчої влади відповідно до законодавства.

1.7. Інтернатний заклад незалежно від типу і форми власності є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням.

II. Типи інтернатних закладів і порядок їх утворення

2.1. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою забезпечення належного рівня задоволення їх життєвих та освітніх потреб за умов повного утримання їх за рахунок засновника, власника створюються інтернатні заклади таких типів:

дитячий будинок - навчальний заклад, який забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного та шкільного віку;

загальноосвітня школа-інтернат - навчальний заклад, що забезпечує виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

спеціалізована школа-інтернат I - III ступенів - навчальний заклад з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, що забезпечує виховання, навчання та соціальну адаптацію обдарованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I - III ступенів - навчальний заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

загальноосвітня санаторна школа-інтернат I - III ступенів - навчальний заклад з відповідним профілем для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують тривалого лікування.

2.2. Тип інтернатного закладу обирається засновником з урахуванням потреб та особливостей регіону, матеріального і кадрового забезпечення.

2.3. Створення, реорганізація та ліквідація інтернатних закладів незалежно від типу та форми власності проводяться у порядку, встановленому законодавством.

2.4. Інтернатні заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власності.

2.5. Інтернатні заклади приватної форми власності підлягають ліцензуванню відповідно до вимог законодавства.

2.6. З метою ранньої соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, діти дошкільного віку, що проживають у дитячих будинках, відвідують дошкільні навчальні заклади, а діти шкільного віку - навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів.

Педагогічні працівники та керівники дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які відвідують вихованці дитячих будинків, надають відповідну допомогу педагогічним колективам дитячих будинків в організації навчальної і виховної роботи, відвідують заняття із самопідготовки, виховні заходи, проводять індивідуальні заняття з вихованцями.

2.7. Учні (вихованці) інтернатних закладів можуть відвідувати позашкільні навчально-виховні заклади, будинки дитячої творчості, станції юних техніків тощо.

III. Комплектування інтернатних закладів

3.1. Комплектування інтернатних закладів учнями (вихованцями) здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районними та міськими відділами освіти і науки місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади за місцем проживання (перебування) дитини.

3.2. Комплектування інтернатних закладів здійснюється протягом календарного року. Переведення учнів (вихованців) з одного інтернатного закладу до іншого проводиться з 01 вересня поточного до 30 травня наступного року.

3.3. Наповнюваність дошкільних груп, виховних груп (класів) інтернатних закладів державної і комунальної форм власності, поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 року за N 229/6517.

У приватному інтернатному закладі наповнюваність та поділ класів на групи здійснюються за рішенням педагогічної ради з урахуванням умов роботи закладу.

3.4. В інтернатні заклади приймаються:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти, розлучені із сім'єю, відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

Не приймаються до інтернатних закладів діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані у сімейні форми виховання (опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу).

3.5. Зарахування учнів (вихованців) до спеціалізованої школи-інтернату I - III ступенів проводиться на конкурсній основі відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 року N 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 липня 2003 року за N 547/7868.

3.6. Учні (вихованці), які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та діти, які потребують тривалого лікування, зараховуються до спеціальних і санаторних інтернатних закладів в установленому законодавством порядку.

3.7. Діти, члени однієї сім'ї (брати і сестри), направляються в один інтернатний заклад, за винятком, коли за медичними показниками їх виховання має здійснюватись окремо.

3.8. Зарахування учнів (вихованців) до інтернатного закладу проводиться наказом директора цього закладу на підставі таких документів:

направлення (путівки) служби у справах дітей за погодженням з управлінням освітою на підставі рішення органу виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем проживання (перебування) дитини;

свідоцтва про народження;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

відомостей про батьків та близьких родичів дитини;

довідки про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;

документів, що підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);

опису майна дитини;

копії рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки над житлом (майном) дитини (у разі наявності);

довідки про взяття дитини на квартирний облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею 16-річного віку (у разі відсутності в дитини житла);

висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

відомостей або документів про освіту дитини (для дітей шкільного віку);

дубліката обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

довідки про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

ощадної книжки дитини або договору про відкриття рахунка в установі банку (у разі наявності);

рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті ради про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

3.9. У разі випуску чи переходу до іншого навчального закладу учню (вихованцю) видаються:

довідка про перебування в інтернатному закладі;

документи про освіту (для дітей шкільного віку);

матеріальна допомога відповідно до законодавства;

свідоцтво про народження; тим, хто досяг 16-річного віку - паспорт;

відомості про батьків або близьких родичів;

документи, які підтверджують права вихованців на майно, житлову площу, яку попередньо займали вони або їх батьки, майновий сертифікат, ощадна книжка, цінні папери, пенсійна книжка, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші документи тощо.

IV. Організаційно-правові основи діяльності інтернатних закладів

4.1. Режим роботи інтернатного закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності встановлюється його засновником (власником), погоджується відповідною установою державної санітарно-епідеміологічної служби та відповідним органом управління освітою.

4.2. Харчування учнів (вихованців) в інтернатних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності організовується за нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах".

Відповідальність за організацію харчування покладається на засновника (власника) та керівника цього закладу.

4.3. Медичне обслуговування учнів (вихованців) інтернатних закладів незалежно від підпорядкування, типу та форми власності забезпечується місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цих закладів, та медичними працівниками лікувально-профілактичних закладів за територіальним принципом.

Заклади охорони здоров'я спільно з медичними працівниками інтернатного закладу двічі на рік безоплатно проводять медичні огляди всіх учнів (вихованців), у разі потреби беруть їх на диспансерний облік, здійснюють постійний медичний нагляд і своєчасне лікування.

4.4. Контроль за організацією медичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, якістю харчування вихованців покладається на керівника закладу, відповідні органи управління освітою, охорони здоров'я, територіальні державні санітарно-епідеміологічні служби і здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 року N 1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні".

4.5. Матеріальне та фінансове забезпечення учнів (вихованців) інтернатних закладів здійснюється за нормами та нормативами, установленими законодавством.

Учням (вихованцям) інтернатних закладів, які перебували в них на повному державному утриманні, при їх працевлаштуванні видаються предмети гардероба, текстильна білизна та товари господарського призначення відповідно до норм матеріального забезпечення, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2003 року N 763, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 січня 2004 року за N 27/8626.

Учні (вихованці) інтернатного закладу отримують кошти на особисті витрати, щорічний розмір яких повинен становити не менше 1,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

4.6. Учням (вихованцям) інтернатних закладів у порядку, встановленому МОНмолодьспортом України, видається єдиний квиток, який дає право на безоплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі), безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд.

4.7. На підставі письмової заяви осіб, які систематично беруть участь у вихованні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учні (вихованці) інтернатних закладів можуть виїжджати в супроводі дорослих до родичів, знайомих на святкові (вихідні) дні або під час канікул відповідно до наказу директора інтернатного закладу за погодженням із службою у справах дітей, якщо це не шкодить фізичному і психічному здоров'ю дітей.

4.8. Учні професійно-технічних училищ та студенти вищих навчальних закладів - колишні учні (вихованці) інтернатного закладу під час своїх канікул можуть перебувати в зазначеному закладі з безоплатним проживанням і харчуванням на підставі рішення, що приймається засновником (власником) під час затвердження кошторисів доходів і видатків чи змін до них.

V. Організація навчально-виховного процесу

5.1. Навчально-виховний процес в інтернатному закладі незалежно від його підпорядкування, типу і форми власності здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених МОНмолодьспортом України.

5.2. У робочому навчальному плані інтернатного закладу з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. Робочі навчальні плани державного і комунального закладів затверджуються відповідним органом управління освітою, а приватного закладу - засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою.

5.3. Інтернатні заклади працюють за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОНмолодьспорту України, і забезпечують виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

5.4. Навчально-виховний процес для дітей дошкільного віку здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" та інших нормативно-правових актів.

Навчально-виховний процес для дітей шкільного віку здійснюється відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 778, та Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року N 852, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22 грудня 2008 року за N 1219/15910.

5.5. Режим дня, розклад занять (уроків) складаються з урахуванням типу інтернатного закладу, тривалості перебування дітей у закладі з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог до відповідного типу навчального закладу і затверджуються рішенням педагогічної ради закладу та погоджуються з відповідним органом управління освітою і територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби. Режим роботи і розклад уроків мають забезпечувати науково обґрунтоване співвідношення навчання, праці і відпочинку вихованців.

5.6. Адміністрація дитячого будинку, вихованці якого навчаються в інших дошкільних або загальноосвітніх навчальних закладах, організовує навчально-виховну роботу з такими закладами на підставі договору.

5.7. Трудове навчання учнів (вихованців) здійснюється на принципах добровільності у навчально-виробничих майстернях (для технічних і обслуговувальних видів праці), підсобних господарствах, на навчально-дослідних ділянках, земельних ділянках, на виробництві, в установах і організаціях з обов'язковим дотриманням правил безпеки, вимог навчальних програм, урахуванням профілю та типу інтернатного закладу, особливостей регіону і вимог санітарного законодавства.

VI. Права, обов'язки та соціальні гарантії учасників навчально-виховного процесу

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в інтернатному закладі є: учні (вихованці), керівники, педагогічні, медичні працівники, юристи, бібліотекарі, інші працівники закладу.

6.2. Забезпечення захисту особистих прав та інтересів учнів (вихованців) інтернатних закладів, надання практичної допомоги у розв'язанні питань юридичного змісту здійснюються юристом, посаду якого рекомендується включити до штатного розпису закладу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1995 року N 433 "Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків".

6.3. Психологічний супровід навчально-виховного процесу в інтернатних закладах здійснюється практичним психологом згідно із законодавством.

6.4. Учні (вихованці) мають право на:

умови проживання, навчання, виховання та розвитку, наближені до сімейних;

здобуття дошкільної, базової, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

медичну та соціальну допомогу згідно із законодавством;

утримання за рахунок відповідних бюджетів у державних і комунальних навчальних закладах, за рахунок коштів власника (засновника) - у приватних;

повноцінне якісне харчування;

збереження родинних стосунків;

безпечні і нешкідливі умови проживання, виховання, навчання, праці;

отримання кваліфікованої допомоги в навчанні, корекції психофізичного розвитку;

оздоровлення, відпочинок, організоване дозвілля у вихідні, святкові дні та під час канікул;

вибір форм навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

розвиток своїх творчих здібностей та інтересів через участь у різних видах навчальної, наукової, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою інтернатного закладу;

вільне вираження поглядів, переконань;

захист своїх особистих, житлових і майнових прав;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного, фізичного та інших видів насильства з боку працівників, які порушують їх права, честь і гідність;

участь в органах громадського самоврядування інтернатного закладу.

6.5. Влаштування дитини до інтернатного закладу не припиняє її права на аліменти, пенсії та інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника.

6.6. Учні (вихованці) зобов'язані:

дотримуватися вимог статуту, внутрішнього розпорядку інтернатного закладу;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

дотримуватися правил особистої гігієни;

оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти, підвищувати загальний культурний рівень;

бережливо ставитися до особистого майна та майна інтернатного закладу;

поважати честь і гідність інших вихованців і працівників закладу.

6.7. Учні (вихованці) можуть бути усиновлені громадянами України, іноземцями, передані на виховання опікунам, піклувальникам, влаштовані у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу в порядку, установленому законодавством України.

6.8. Засновник (власник) інтернатного закладу під час канікул організовує відпочинок та оздоровлення вихованців у дитячих санаторіях, оздоровчих і спортивних таборах, таборах відпочинку тощо. Дітям, які потребують санаторно-курортного лікування, першочергово виділяються путівки до відповідних закладів протягом року.

6.9. Випускникам інтернатних закладів за умови наявності в них відповідного рівня підготовки держава гарантує пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації.

6.10. Права, обов'язки і соціальні гарантії педагогічних та інших працівників інтернатних закладів визначаються законодавством про освіту, працю, охорону здоров'я, цим Положенням, статутом навчального закладу, правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу, трудовим договором.

VII. Управління інтернатним закладом

7.1. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менше ніж один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються статутом закладу і колективним договором.

На загальних зборах (конференціях) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

7.2. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОНмолодьспорт України.

Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

7.3. Керівництво закладом здійснює його директор. Керівником інтернатного закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше ніж три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОНмолодьспортом України.

7.4. Керівник державного та комунального інтернатного закладу призначається на посаду та звільняється з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством.

7.5. Керівник приватного інтернатного закладу призначається засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою.

7.6. Керівник інтернатного закладу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний підбір і розподіл кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

створює умови проживання, навчання, виховання та розвитку вихованців, наближені до сімейних;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує навчання вихованців дитячого будинку в дошкільних або загальноосвітніх навчальних закладах;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю здобуття знань, умінь та навичок учнями (вихованцями);

відповідає за дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти;

створює необхідні умови для участі учнів (вихованців) у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

забезпечує реалізацію права учнів (вихованців) на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями (вихованцями) алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин, а також тютюнових виробів;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;

захищає особисті, житлові та майнові права та інтереси учнів (вихованців);

забезпечує організований випуск і сприяє подальшому влаштуванню учнів (вихованців);

контролює дотримання режиму роботи закладу, організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців), організовує оздоровлення дітей;

від імені інтернатного закладу укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях.

7.7. Керівник інтернатного закладу сприяє влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до різних форм сімейного виховання та виконує обов'язки опікуна (піклувальника) на час утримання дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, в інтернатному закладі.

7.8. Керівник закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

VIII. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

8.1. Матеріально-технічна база закладу включає нерухоме майно, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

8.2. Фінансово-господарська діяльність інтернатного закладу та використання матеріально-технічної бази здійснюються відповідно до нормативно-правових актів та статуту інтернатного закладу.

8.3. Майно, закріплене за державним або комунальним закладом, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

8.4. Фінансування інтернатного закладу здійснюється з державного, обласних бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, інших джерел, не заборонених законодавством, на основі кошторису, затвердженого в установленому законодавством порядку.

8.5. Штатні розписи державних, комунальних та приватних інтернатних навчальних закладів затверджуються у порядку, установленому законодавством.

8.6. Інтернатний заклад розташовується, як правило, у сприятливій для здоров'я місцевості, має земельну ділянку, озеленений майданчик, обладнаний для ігор і занять дітей на повітрі, зону відпочинку, спортивний майданчик.

Інтернатний заклад повинен мати необхідну кількість будівель, приміщень та обладнання для організації навчально-виховного процесу, проживання вихованців, проведення позаурочної роботи, трудового навчання і виховання та забезпечення належних умов для роботи педагогічного, медичного персоналу і проведення лікувально-профілактичних заходів.

У приміщеннях повинні бути створені умови, наближені до родинних: кімнати, розраховані на 1 - 3 особи, обладнані вітальні, кухні, де діти можуть готувати їжу.

8.7. З метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування практичних умінь та навичок організації природоохоронної роботи в інтернатному закладі може створюватись куточок живої природи.

8.8. Земельні ділянки інтернатних закладів передаються їм у постійне користування відповідно до Земельного кодексу України.

8.9. Спеціальні та санаторні школи-інтернати повинні мати приміщення для здійснення корекційно-розвивальних та лікувально-реабілітаційних заходів та інші приміщення, визначені в положеннях про ці типи навчальних закладів.

8.10. Інтернатний заклад для оздоровлення дітей може мати базу відпочинку, дитячий оздоровчий заклад, розміщені в курортній зоні.

8.11. У кошторисі інтернатного закладу передбачаються кошти на витрати для здійснення соціальної адаптації, проведення родинних свят, організації культурно-масової роботи.

8.12. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності в інтернатних закладах здійснюється відповідно до законодавства.

8.13. Інтернатний заклад може здійснювати міжнародне співробітництво в порядку, установленому законодавством України.

IX. Контроль за діяльністю інтернатного закладу

9.1. Контроль за діяльністю інтернатного закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої освіти та соціально-правового захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

9.2. Державний контроль за діяльністю інтернатних закладів усіх типів і форм власності здійснюють МОНмолодьспорт України, Мінсоцполітики України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, Державна інспекція навчальних закладів при МОНмолодьспорті України, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю інтернатних закладів усіх типів і форм власності є їх державна атестація, що проводиться у порядку, установленому МОНмолодьспортом України.

9.4. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням МОНмолодьспорту України та за поданням органу громадського самоврядування закладу або відповідного органу управління освітою.

9.5. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) інтернатного закладу з питань, пов'язаних з його фінансово-господарською та навчально-виховною діяльністю.

 

Директор Департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти

О. Єресько

Директор Департаменту
з усиновлення та захисту прав дитини

Р. Колбаса

Опрос