Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке наложения Фондом гарантирования вкладов физических лиц административных штрафов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Положение, Решение от 09.08.2012 № 15
редакция действует с 03.04.2018

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

09.08.2012

м. Київ

N 15

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 вересня 2012 р. за N 1626/21938

Про затвердження Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 30 грудня 2013 року N 41
,
 від 28 квітня 2014 року N 32
,
від 18 грудня 2017 року N 5452

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 4, частини третьої статті 24, підпункту 1 пункту 9, пункту 13 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів (додається).

2. Відділу з питань стратегії та трансформації Фонду разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

Директор-розпорядник

О. І. Шарова

 

Положення
про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на підставі пункту 7 частини другої статті 4, частини третьої статті 24 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон), статей 1667, 16619 та 2344 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс) та встановлює порядок складання та подання посадовій особі, уповноваженій розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративні правопорушення, а також порядок накладення адміністративних штрафів (далі - штрафи), передбачених статтями 1667, 16619 Кодексу.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30.12.2013 р. N 41)

1.2. Відповідно до цього Положення проводиться складання протоколів про адміністративні правопорушення, розгляд справ про адміністративні правопорушення, винесення постанов про накладення адміністративних штрафів працівниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) згідно із законодавством та передача виконавчих документів до виконання органам державної виконавчої служби.

1.3. Згідно зі статтею 2344 Кодексу Фонд розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, нормативно-правових актів Фонду (статтями 1667, 16619 Кодексу).

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30.12.2013 р. N 41)

1.4. Від імені Фонду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати штрафи мають право директор-розпорядник Фонду та його заступники (стаття 2344 Кодексу).

Посадові особи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати штрафи, передбачені статтями 1667, 16619 Кодексу, у межах своїх повноважень і лише під час виконання службових обов'язків.

(абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 30.12.2013 р. N 41)

1.5. Порядок взаємодії працівників та структурних підрозділів Фонду при складанні протоколів про адміністративні правопорушення, провадженні у справі про адміністративне правопорушення, прийнятті рішень та обміну інформацією про результати розгляду справ про адміністративні правопорушення визначається наказом директора-розпорядника Фонду.

1.6. Посадова особа, уповноважена розглядати справу про адміністративне правопорушення, в кожному конкретному випадку, керуючись статтею 22 Кодексу, має право самостійно вирішувати питання про можливість звільнення порушника від адміністративної відповідальності, враховуючи малозначність вчиненого адміністративного правопорушення.

II. Накладення адміністративного штрафу

2.1. Підставами для притягнення керівників банків до адміністративної відповідальності є допущення таких адміністративних правопорушень:

порушення керівником банку порядку складання відомостей до Фонду (частина перша статті 16619 Кодексу);

порушення керівником банку порядку подання відомостей до Фонду (частина перша статті 16619 Кодексу);

невиконання керівником банку законних рішень Фонду (частина друга статті 16619 Кодексу);

несвоєчасне виконання керівником банку законних рішень Фонду (частина друга статті 16619 Кодексу);

невнесення банком збору до Фонду (частина третя статті 16619 Кодексу);

несвоєчасне внесення банком збору до Фонду (частина третя статті 16619 Кодексу).

Підставами для притягнення будь-якої особи до адміністративної відповідальності є створення перешкод для доступу уповноваженої особи Фонду до банку при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації, до його активів, книг, записів, документів, баз даних (стаття 1667 Кодексу).

(пункт 2.1 доповнено абзацом восьмим згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 30.12.2013 р. N 41)

2.2. Ознаки адміністративних правопорушень та розмір штрафів.

2.2.1. Під порушенням керівником банку порядку складання відомостей до Фонду (частина перша статті 16619 Кодексу) слід розуміти невиконання чи неналежне виконання вимог Фонду щодо порядку складання відомостей до Фонду за умови, що такий порядок був доведений до відома керівництва банків (оприлюднений або надісланий керівництву банку в інший спосіб).

Порушення керівником банку порядку складання відомостей до Фонду тягне за собою накладення на керівника банку штрафу в розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2.2.2. Під порушенням керівником банку порядку подання відомостей до Фонду (частина перша статті 16619 Кодексу) слід розуміти недотримання вимог Фонду щодо порядку подання відомостей до Фонду за умови, що такий порядок був доведений до відома керівництва банків (оприлюднений або надісланий керівництву банку в інший спосіб).

Порушення керівником банку порядку подання відомостей до Фонду тягне за собою накладення на керівника банку штрафу в розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2.2.3. Під невиконанням керівником банку законних рішень Фонду (частина друга статті 16619 Кодексу) слід розуміти невиконання законного рішення Фонду в термін (строк), встановлений рішенням Фонду.

Невиконання керівником банку законних рішень Фонду тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2.2.4. Під несвоєчасним виконанням керівником банку законних рішень Фонду (частина друга статті 16619 Кодексу) слід розуміти виконання законного рішення Фонду пізніше терміну (строку), встановленого рішенням Фонду, але до виявлення Фондом факту невиконання такого рішення.

Несвоєчасне виконання керівником банку законних рішень Фонду тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2.2.5. Під невнесення банком збору до Фонду (частина третя статті 16619 Кодексу) слід розуміти відсутність надходження коштів до Фонду з відповідним зазначенням призначення платежу (як на дату, встановлену Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, так і на будь-яку іншу дату) з одночасною відсутністю у банку підтвердних документів про переказ коштів до Фонду з відповідним зазначенням призначення платежу.

Невнесення банком збору до Фонду тягне за собою накладення штрафу на керівника банку в розмірі від 400 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2.2.6. Під несвоєчасним внесення банком збору до Фонду (частина третя статті 16619 Кодексу) слід розуміти надходження коштів до Фонду з відповідним зазначенням призначення платежу після дати, встановленої Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, але до виявлення Фондом факту такого правопорушення.

Несвоєчасне внесення банком збору до Фонду тягне за собою накладення штрафу на керівника банку в розмірі від 400 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2.2.7. Під створенням перешкод будь-якою особою для доступу уповноваженої особи Фонду до банку при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації (стаття 1667 Кодексу) слід розуміти недопуск чи надання часткового допуску працівниками банку, у тому числі його членами органів управління та контролю, до приміщень за місцезнаходженням банку, у тому числі його відокремлених підрозділів, для здійснення уповноваженою особою Фонду тимчасової адміністрації або ліквідації банку.

Створенням перешкод будь-якою особою для доступу уповноваженої особи Фонду до банку при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації тягне за собою накладення на таку особу штрафу в розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Під створенням перешкод будь-якою особою для доступу уповноваженої особи Фонду при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації до активів банку, його книг, записів, документів, баз даних (стаття 1667 Кодексу) слід розуміти ненадання, несвоєчасне надання та/або надання не в повному обсязі будь-якою особою доступу уповноваженої особи Фонду при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації до активів банку, його книг, записів, документів, баз даних.

Створення перешкод будь-якою особою для доступу уповноваженої особи Фонду при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації до активів банку, його книг, записів, документів, баз даних тягне за собою накладення штрафу на таку особу в розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.7 згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 30.12.2013 р. N 41)

2.3. До керівників банків належать голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління (ради директорів), головний бухгалтер, його заступник.

2.4. При накладенні штрафу враховуються характер учиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, а також обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

2.5. Обставинами, що пом'якшують відповідальність за адміністративні правопорушення, визнаються обставини, передбачені статтею 34 Кодексу.

2.6. Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення, визнаються обставини, передбачені статтею 35 Кодексу.

2.7. При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються Фондом, стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

2.8. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення.

2.9. Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню.

III. Провадження в справах про адміністративні правопорушення

3.1. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюються відповідно до Кодексу.

3.2. Провадження в справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з порушенням законодавства у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, нормативно-правових актів Фонду (статтями 1667, 16619 Кодексу) не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю в разі:

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 30.12.2013 р. N 41)

а) відсутності події і складу адміністративного правопорушення;

б) неосудності особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

в) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

г) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

ґ) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

д) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених пунктом 2.8 розділу II цього Положення;

е) наявності по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення по даному факту кримінальної справи;

є) смерті особи, щодо якої було розпочато провадження в справі.

IV. Протокол про адміністративне правопорушення

4.1. Протокол про вчинення адміністративного правопорушення (додаток 1), пов'язаного з протидією тимчасовій адміністрації та ліквідації та порушенням законодавства у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, нормативно-правових актів Фонду, складають уповноважені працівники Фонду в межах своїх повноважень.

(абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 30.12.2013 р. N 41
,
 від 28.04.2014 р. N 32)

Керівник групи або керівник і члени групи, яка здійснює перевірку банку, мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення безпосередньо під час проведення перевірки.

Уповноважена особа Фонду при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації банку має право складати протоколи про адміністративні правопорушення при створенні перешкод будь-якою особою для доступу уповноваженої особи Фонду до банку при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації, його активів, книг, записів, документів, баз даних. 

(пункт 4.1 доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 30.12.2013 р. N 41)

4.2. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

4.3. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол, відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення), місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення, законодавчий та/або нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за це правопорушення, прізвища, адреси свідків (якщо вони є), пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

4.4. Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. При наявності свідків протокол може бути підписано також цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу посадова особа Фонду вносить до нього відповідний запис. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

4.5. При складанні протоколу посадова особа Фонду ознайомлює особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, з її правами і обов'язками, передбаченими статтею 268 Кодексу, та змістом статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка в протоколі.

4.6. До протоколу про адміністративне правопорушення додаються оригінали або належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують вчинення адміністративного правопорушення, винність особи в його вчиненні та інші обставини, які мають значення для вирішення справи.

4.7. Протокол реєструється у Фонді на наступний робочий день після його складання у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Фонду.

(пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30.12.2013 р. N 41)

4.8. Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.

4.9. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються структурним підрозділом Фонду в установленому порядку протягом трьох років.

4.10. Протокол про адміністративні правопорушення подається посадовій особі Фонду, яка уповноважена розглядати справу про адміністративне правопорушення (далі - уповноважена посадова особа), не пізніше 3 робочих днів з дня його складання для призначення дати розгляду справи про адміністративне правопорушення.

V. Розгляд справ про адміністративне правопорушення

5.1. Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцезнаходженням Фонду в 15-денний строк з дня одержання уповноваженою посадовою особою протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має підтвердити свою присутність на розгляді справи шляхом проставляння підпису в Журналі реєстрації присутніх осіб на розгляді справи (додаток 3).

(пункт 5.1 доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 30.12.2013 р. N 41)

У разі відсутності на розгляді справи особи, що притягається до адміністративної відповідальності, про це робиться відповідний запис у Журналі реєстрації присутніх осіб на розгляді справи.

(пункт 5.1 доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 30.12.2013 р. N 41)

5.2. Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито, крім випадків, коли це суперечить інтересам державної таємниці.

5.3. Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку встановлюються наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність відповідальної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також іншими документами.

5.4. Уповноважена посадова особа оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

5.5. Якщо при розгляді справи уповноважена посадова особа дійде висновку, що порушення має ознаки злочину, то вона передає матеріали прокурору, органу досудового розслідування.

(пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 р. N 5452)

VI. Постанова за справою про адміністративне правопорушення

6.1. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення уповноважена посадова особа виносить постанову за справою.

Постанова за справою про адміністративне правопорушення має містити такі реквізити: посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа (прізвище, ім'я, по батькові, дату та місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), місце проживання, місце роботи, посаду), викладення обставин, установлених при розгляді справи про адміністративне правопорушення, зазначення нормативно-правового акта, що передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення, прийняте за справою рішення.

Постанова за справою про адміністративне правопорушення має містити вказівку про порядок і строк її оскарження.

Постанова за справою про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою посадовою особою, яка розглянула справу, та скріплюється гербовою печаткою.

6.2. За справою про адміністративне правопорушення уповноважена посадова особа виносить одну з таких постанов:

а) про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (додаток 4);

(підпункт "а" пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 30.12.2013 р. N 41)

б) про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 5).

(підпункт "б" пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 30.12.2013 р. N 41)

Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення виноситься при передачі матеріалів прокурору, органу досудового розслідування, а також при наявності обставин, передбачених пунктом 3.2 розділу III цього Положення.

(абзац четвертий пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 р. N 5452)

6.3. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи про адміністративне правопорушення. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови вручається під розписку. Якщо копія постанови надсилається, то про це робиться відповідна відмітка в справі шляхом долучення до неї другого примірника відправленого листа.

6.4. Постановам за справою про адміністративні правопорушення присвоюються реєстраційні номери, що складаються з порядкового номера постанови.

(абзац перший пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням
виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 30.12.2013 р. N 41)

Облік постанов за справами про адміністративні правопорушення здійснюється шляхом запису їх у журналі обліку постанов за справами про адміністративне правопорушення (додаток 6). Журнал має бути пронумерований, прошнурований та скріплений гербовою печаткою і засвідчується підписом керівника Фонду. Облік постанов проводиться в межах кожного календарного року окремо.

(абзац другий пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням
виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 30.12.2013 р. N 41)

VII. Оскарження постанови за справою про адміністративне правопорушення

(назва розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 р. N 5452)

7.1. Постанова за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, щодо якої її винесено.

7.2. Постанова за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржена до вищестоящої посадової особи або до суду.

Скарга подається уповноваженій посадовій особі, яка винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб передається разом із справою вищестоящій посадовій особі, правомочній відповідно до цього пункту її розглядати.

7.3. Скаргу на постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути подано протягом 10 днів з дня винесення постанови. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено посадовою особою, правомочною розглядати скаргу.

7.4. Пункт 7.4 виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 р. N 5452,
у зв'язку з цим пункти 7.5 - 7.10 вважати відповідно пунктами 7.4 - 7.9)

7.4. Подання скарги в установлений строк зупиняє виконання постанови за справою про адміністративне правопорушення до розгляду скарги.

Абзац другий пункту 7.4 виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 р. N 5452)

7.5. Скарга на постанову за справою про адміністративне правопорушення розглядаються правомочною посадовою особою у 10-денний строк з дня їх надходження.

(пункт 7.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 р. N 5452)

7.6. Посадова особа при розгляді скарги на постанову за справою про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

(абзац перший пункту 7.6 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 р. N 5452)

а) залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення;

(абзац другий пункту 7.6 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 р. N 5452)

б) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

в) скасовує постанову і закриває справу;

г) змінює захід стягнення в межах, передбачених статтями 1667, 16619 Кодексу, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

(підпункт "г" пункту 7.6 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 30.12.2013 р. N 41)

Посадова особа Фонду, яка розглянула скаргу на постанову за справою про адміністративне правопорушення, своє рішення оформлює у вигляді постанови про розгляд скарги на постанову за справою про адміністративне правопорушення (додаток 7).

(абзац шостий пункту 7.6 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 30.12.2013 р. N 41
,
від 18.12.2017 р. N 5452)

Якщо буде встановлено, що постанову винесено посадовою особою, неправомочною вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентної посадової особи.

7.7. Копія рішення за скаргою на постанову за справою про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено.

(абзац перший пункту 7.7 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 р. N 5452)

Абзац другий пункту 7.7 виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 р. N 5452)

7.8. Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум.

7.9. Пункт 7.9 виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 р. N 5452)

VIII. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу

8.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (далі - постанова про накладення штрафу) є обов'язковою для виконання.

8.2. Постанова про накладення штрафу підлягає виконанню з моменту її винесення.

При оскарженні постанови про накладення штрафу постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення.

(абзац другий пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 р. N 5452)

Постанова про накладення штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, встановленого абзацом першим пункту 8.7 цього розділу.

Постанова про накладення штрафу звертається до виконання посадовою особою, яка винесла постанову.

8.3. Постанова про накладення штрафу виконується уповноваженим на те органом у порядку, встановленому Кодексом та іншими законами України.

У разі винесення кількох постанов про накладення штрафу щодо однієї особи кожна постанова виконується окремо.

8.4. За наявності обставин, зазначених у підпунктах "г", "ґ" і "є" пункту 3.2 розділу III цього Положення (пункти 5, 6 і 9 статті 247 Кодексу), посадова особа, яка винесла постанову про накладення штрафу, припиняє її виконання, про що робить запис у цій постанові з посиланням на відповідний документ (зазначаються назва, реквізити документа та орган, що його видав).

8.5. Питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення штрафу, вирішуються посадовою особою, яка винесла постанову.

8.6. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення штрафу здійснюється уповноваженою посадовою особою, яка винесла постанову.

8.7. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше ніж через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

(пункт 8.7 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 р. N 5452)

8.8. Особа, на яку накладено штраф за вчинення адміністративного правопорушення, сплачує його через банки України.

Після перерахування суми штрафу особа, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, зобов'язана надіслати уповноваженій посадовій особі, яка винесла постанову про накладення штрафу, копію платіжного документа про його сплату для внесення до журналу обліку постанов за справами про адміністративне правопорушення запису про її виконання. Зазначена копія підшивається до справи.

8.9. У разі несплати правопорушником штрафу в установлений строк уповноважена посадова особа Фонду надсилає постанову про накладення штрафу для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, його роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

8.10. Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається уповноваженій посадовій особі, яка винесла постанову.

IX. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення

9.1. Ведення справи про адміністративне правопорушення забезпечує відокремлений структурний підрозділ Фонду, у якому працює посадова особа, яка склала протокол про адміністративне правопорушення.

(абзац перший пункту 9.1 у редакції рішення виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30.12.2013 р. N 41)

Провадження по справі про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення штрафу, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові, або якщо винесена постанова про закриття справи у випадках, установлених законодавством.

9.2. Справа про адміністративне правопорушення зброшурована, з описом документів, що є у справі про адміністративне правопорушення (додаток 8), прошнуровується, скріплюється гербовою печаткою, засвідчується підписом уповноваженої посадової особи, яка винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення, і здається на зберігання до структурного підрозділу Фонду, уповноваженого на зберігання документів.

(пункт 9.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30.12.2013 р. N 41)

9.3. Справи про адміністративні правопорушення зберігаються структурним підрозділом Фонду в установленому порядку протягом трьох років.

 

Начальник відділу з питань стратегії
та трансформації Фонду

Н. О. Лапаєва

 

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Протокол
про вчинення адміністративного правопорушення

"___" ____________ 20__ року

___________________________
(місце складання)

Складено _____________________________________________________________________________
                                                                                                   (посада, структурний підрозділ,
_____________________________________________________________________________________
                                                    прізвище, ім'я, по батькові особи (осіб), яка(і) склала(и) протокол)
в тому, що ____________________________________________________________________________
                              (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податку
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), місце роботи, посада особи, яка вчинила адміністративне правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
вчинив(ла) адміністративне правопорушення ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                            (місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення із зазначенням
_____________________________________________________________________________________
                                             реквізитів, законодавчих або нормативно-правових актів, які було порушено)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
чим порушив(ла) частину ___________ статті _____________
Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП).

Порушник ознайомлений із змістом статті 63 Конституції України, а також з правами і обов'язками, передбаченими статтею 268 КУпАП (має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову за справою).

____________________________
(дата)

_______________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


Пояснення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, або відомості про відмову в підписанні протоколу:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (якщо є додаток, зазначити)

Свідки правопорушення (за наявності):

1. П. І. Б. _____________________________________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________

2. П. І. Б. _____________________________________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________

Підписи свідків: 1. ____________________________________ 2. _____________________________

Інші відомості, потрібні для вирішення справи _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Підпис(и) особи (осіб),
яка(і) склала(и) протокол ____________________________

 

Підпис особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення ____________________

(додаток 1 у редакції рішення виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30.12.2013 р. N 41)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

N
з/п

Номер та дата складання протоколу

Дата та місце вчинення правопорушення

Відомості про особу, щодо якої складено протокол

Посада, прізвище, ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол

Примітка

прізвище, ім'я, по батькові

посада

місце роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації присутніх осіб на розгляді справи

(Положення доповнено новим додатком 3 згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 30.12.2013 р. N 41,
у зв'язку з цим додатки 3 - 7
 вважати відповідно додатками 4 - 8)

 

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Постанова
про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу

"___" ____________ 20__ року

N _______

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка розглянула справу)
_____________________________________________________________________________________,
розглянувши __________________________________________________________________________
                                                            (зазначити подані матеріали справи про адміністративне правопорушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
щодо допущення порушень законодавства у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, нормативно-правових актів Фонду
______________________________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
    та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
                                                                                                номера облікової картки
_____________________________________________________________________________________,
     платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті),
                        місце проживання, місце роботи, посада особи, на яку накладається адміністративне стягнення)

установив:

______________________________________________________________________________________
                                                           (викласти обставини, що встановлені при розгляді справи)
______________________________________________________________________________________

Керуючись статтею 2344 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП),

постановив:

1. ____________________________________________________________________________________
                                                (зазначити прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої винесено постанову)
визнати винним(ою) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною ______ статті ____________ КУпАП, та накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі _______________________________________________________________________,
                                                               (зазначити розмір штрафу в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян)
що становить __________________________________________________________________ гривень.
                                                                                               (сума цифрами та словами)

2. З урахуванням частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати
 ______________________________________________________________________________________
                                          (зазначити прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої винесено постанову)
штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, та примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу в розмірі _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                          (зазначити розмір штрафу в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян)

що становить __________________________________________________________________ гривень.
                                                                                              (сума цифрами та словами)

Ця постанова підлягає виконанню з моменту її винесення. У разі оскарження цієї постанови вона підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення.

Цю постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до вищої посадової особи або до суду у порядку, визначеному КУпАП, з особливостями, установленими КУпАП. Скарга подається посадовій особі, яка винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення.

Ця постанова є виконавчим документом і пред'являється до виконання до органів державної виконавчої служби протягом трьох місяців з моменту набрання нею законної сили.

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, уноситься порушником через установу банку до Державного бюджету України. Після перерахування суми штрафу особа, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, зобов'язана надіслати уповноваженій посадовій особі, яка винесла постанову про накладання адміністративного стягнення у вигляді штрафу, копію платіжного документа про його сплату.

                М. П.

Підпис уповноваженої
посадової особи,
яка розглянула справу ____________________

Копію цієї постанови отримано

"___" ____________ 20__ року

 

 

Підпис _________________

Дата набрання сили _____________________________________________________________________

                                                   (заповнюється у разі направлення цієї постанови на примусове

                                                    виконання до органу державної виконавчої служби)

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішеннями виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30.12.2013 р. N 41
,
від 18.12.2017 р. N 5452)

 

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Постанова
про закриття справи про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року

N _______

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка розглянула справу)
_____________________________________________________________________________________,
розглянувши __________________________________________________________________________
                                                          (зазначити подані матеріали справи про адміністративне правопорушення)
______________________________________________________________________________________
щодо допущення порушень законодавства у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, нормативно-правових актів Фонду
______________________________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
    та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
                                                                                            номера облікової картки
_____________________________________________________________________________________,
     платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті),
                           місце проживання, місце роботи, посада особи, на яку накладено адміністративне стягнення)

установив:

______________________________________________________________________________________
                                                           (викласти обставини, що встановлені при розгляді справи)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Керуючись статтею 2344 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП),

постановив:

Закрити справу про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з протидією тимчасовій адміністрації та ліквідації банку та порушеннями законодавства у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, нормативно-правових актів Фонду (стаття 166- КУпАП),
______________________________________________________________________________________
                                       (зазначити прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої винесено постанову)
у зв'язку з тим, що _____________________________________________________________________.
                                                                                                                    (зазначити підстави)

Постанова про закриття справи підлягає виконанню з моменту її винесення. При оскарженні постанови про закриття справи постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення.

Постанову про закриття справи може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до вищестоящої посадової особи або до суду. Скарга подається уповноваженій посадовій особі, яка винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення.

       М. П.

Підпис уповноваженої посадової особи,
яка розглянула справу ______________

 
Копію цієї постанови отримано

 
"___" ____________ 20__ року

 

Підпис _________________

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішеннями виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30.12.2013 р. N 41
,
від 18.12.2017 р. N 5452)

 

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Журнал
обліку постанов за справами про адміністративне правопорушення

N
з/п

Реєстраційний номер постанови

Дата винесення постанови

Посада, прізвище та ініціали особи, яка винесла постанову

Прізвище, ініціали, посада, місце роботи порушника

Резолютивна частина постанови

Відмітка про виконання постанови

Постанову оскаржено

Рішення органу (посадової особи), що розглянув скаргу

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 р. N 5452)

 

Постанова
про розгляд скарги на постанову за справою про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року

N __________

Я, ___________________________________________________________________________________
                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка розглянула скаргу)
_____________________________________________________________________________________,
розглянувши __________________________________________________________________________
                            (зазначити подану скаргу та відповідні матеріали справи про адміністративне правопорушення)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

установив:

______________________________________________________________________________________
                                 (викласти обставини та інші питання, що перевірені при розгляді скарги)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Керуючись статтею 2344, пунктом 3 частини першої статті 288 та статтею 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

постановив:

______________________________________________________________________________________
               (зазначається рішення, прийняте за результатами розгляду скарги на постанову за справою про
______________________________________________________________________________________
                                                                               адміністративне правопорушення)
______________________________________________________________________________________

     М. П.

Підпис посадової особи, яка
розглянула скаргу ___________________

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 р. N 5452)

 

Опис
документів, що є у справі про адміністративне правопорушення

N
з/п

Назва і реквізити документів

Кількість сторінок

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис складено
__________________________
                          (посада)

 
________________________
(підпис)

 
_____________________________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос