Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о ежегодном всеукраинском конкурсе "Лучший субъект хозяйствования в сфере водоснабжения и водоотвода"

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Положение, Приказ от 03.09.2012 № 450
действует с 08.10.2012

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.09.2012

м. Київ

N 450

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2012 р. за N 1607/21919

Про затвердження Положення про щорічний всеукраїнський конкурс "Кращий суб'єкт господарювання у сфері водопостачання та водовідведення"

Відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 633, та з метою стимулювання суб'єктів господарювання сфери водопостачання та водовідведення до реалізації загальнодержавної та місцевих програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про щорічний всеукраїнський конкурс "Кращий суб'єкт господарювання у сфері водопостачання та водовідведення", що додається.

2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М. А.) разом з Управлінням водопровідно-каналізаційного господарства (Жученко О. Д.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Аліпова О. М.

 

Міністр

А. М. Близнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОЛОЖЕННЯ
про щорічний всеукраїнський конкурс "Кращий суб'єкт господарювання у сфері водопостачання та водовідведення"

I. Загальні положення

1.1. Цим Положенням встановлюється порядок проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Кращий суб'єкт господарювання у сфері водопостачання та водовідведення" (далі - Конкурс) та визначення його переможців.

1.2. Конкурс проводиться з метою стимулювання суб'єктів господарювання, незалежно від форми власності та підпорядкування, що надають послуги централізованого постачання холодної води та/або централізованого водовідведення, до підвищення ефективності їх діяльності та поліпшення стану надання цих послуг.

1.3. Організатором Конкурсу є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Організатор).

1.4. Учасником Конкурсу може бути суб'єкт господарювання, незалежно від форми власності та підпорядкування, який надає послуги централізованого постачання холодної води та/або централізованого водовідведення у населених пунктах (далі - Учасник).

1.5. Конкурс проводиться за чотирма номінаціями:

перша номінація "Кращий суб'єкт господарювання у сфері водопостачання та водовідведення у населених пунктах України понад 500 тис. осіб" - у номінації беруть участь суб'єкти господарювання, які надають послуги централізованого постачання холодної води та/або водовідведення у населених пунктах України із загальною чисельністю населення понад 500 тис. осіб;

друга номінація "Кращий суб'єкт господарювання у сфері водопостачання та водовідведення у населених пунктах України від 100 до 500 тис. осіб" - у номінації беруть участь суб'єкти господарювання, які надають послуги централізованого постачання холодної води та/або водовідведення у населених пунктах України із загальною чисельністю населення від 100 до 500 тис. осіб включно;

третя номінація "Кращий суб'єкт господарювання у сфері водопостачання та водовідведення у населених пунктах України від 20 до 100 тис. осіб" - у номінації беруть участь суб'єкти господарювання, які надають послуги централізованого постачання холодної води та/або водовідведення у населених пунктах України із загальною чисельністю населення від 20 до 100 тис. осіб включно;

четверта номінація "Кращий суб'єкт господарювання у сфері водопостачання та водовідведення у населених пунктах України до 20 тис. осіб" - у номінації беруть участь суб'єкти господарювання, які надають послуги централізованого постачання холодної води та/або водовідведення у населених пунктах України із загальною чисельністю населення до 20 тис. осіб включно.

1.6. Конкурс оголошується щороку у березні Організатором.

II. Проведення Конкурсу

2.1. Організатор:

2.1.1 забезпечує проведення Конкурсу відповідно до цього Положення;

2.1.2 щороку до 1 березня утворює для проведення Конкурсу конкурсну комісію, строк повноважень якої завершується після підбиття підсумків Конкурсу та проведення нагородження переможців.

До складу конкурсної комісії входять: голова, заступник голови, секретар та члени комісії (представники Мінрегіону України, центральних та місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники органів місцевого самоврядування, інших органів державної влади, підприємств, установ та організацій);

2.1.3 щороку не пізніше 25 березня розміщує інформацію про Конкурс на офіційному веб-сайті Мінрегіону України;

2.1.4 щороку до 1 травня забезпечує прийняття конкурсною комісією заяв щодо участі у Конкурсі;

2.1.5 на підставі пропозицій конкурсної комісії визначає переможців Конкурсу та проводить їх нагородження.

2.2. Суб'єкти господарювання, які бажають взяти участь у Конкурсі:

2.2.1 до 1 травня подають на розгляд конкурсної комісії:

2.2.1.1 заяву на участь у Конкурсі, у якій зазначаються: повне найменування суб'єкта господарювання / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця; місцезнаходження суб'єкта господарювання / місце проживання фізичної особи - підприємця; прізвище, ім'я та по батькові керівника;

2.2.1.2 інформацію щодо показників діяльності за підсумками попереднього року за критеріями, наведеними у пункті 3.2 розділу III цього Положення.

2.3. Конкурсна комісія:

2.3.1 опрацьовує одержані від Учасників заяви разом із доданими до них документами, а якщо заяву на участь у Конкурсі подано з порушенням вимог підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цього розділу, повідомляє учасника письмово про недопущення до участі у Конкурсі;

2.3.2 визначає до 25 червня відповідно до цього Положення переможців Конкурсу у кожній номінації.

Переможці визначаються у рішенні конкурсної комісії, яке приймається більше як половиною присутніх на її засіданні членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше як 2/3 її складу.

Рішення конкурсної комісії фіксується у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. Протокол не пізніше ніж на третій день після його складення надається Організатору.

Рішення, які приймаються конкурсною комісією, мають ґрунтуватися на принципах справедливості, неупередженості та професіоналізму.

2.4. Рішення про визначення переможців Конкурсу приймається до 1 липня Організатором на підставі пропозицій конкурсної комісії та оформлюється відповідним наказом Організатора.

2.5. Нагородження переможців Конкурсу проводиться відповідно до розділу IV цього Положення.

III. Критерії визначення переможців Конкурсу

3.1. Переможцями Конкурсу за рішенням конкурсної комісії визнаються Учасники, які досягли за критеріями, визначеними пунктом 3.2 цього розділу, найкращих результатів за річними підсумками роботи.

3.2. Основні критерії:

3.2.1. Перший критерій характеризується технічним станом систем централізованого постачання холодної води та/або водовідведення, що обслуговуються Учасником (далі - критерій 1), та повинен містити такі індикатори:

рівень зносу мереж водопостачання та водовідведення (%);

фактичні втрати води (%);

питома енергоємність виробництва холодної води (кВт·год./куб. м) та послуги з відведення та очищення стоків (кВт·год./куб. м);

обсяг холодної води, що реалізовано за показами засобів обліку води по відношенню до загального обсягу реалізованої холодної води (%);

кількість аварійних ситуацій на 1 км мереж водопостачання та водовідведення (шт./км);

питома енергоємність послуги з водовідведення та очищення стоків (кВт·год./куб. м).

3.2.2. Другий критерій характеризується фінансово-економічним станом Учасника (далі - критерій 2) та повинен містити такі індикатори:

рентабельність послуги централізованого постачання холодної води та/або водовідведення (%);

питома вага інвестицій в технічне переоснащення та розвиток, у тому числі власних (тис. грн./км мереж водопостачання та водовідведення);

коефіцієнт відношення дебіторської заборгованості до кредиторської;

рівень відшкодування собівартості послуг централізованого постачання холодної води та/або водовідведення (%);

рівень оплати послуг населенням (%).

3.2.3. Третій критерій характеризується якістю послуг централізованого постачання холодної води та/або водовідведення (далі - критерій 3) та повинен містити такі індикатори:

відсоток споживачів, які отримують холодну воду за графіком або менше ніж 24 год. на добу (%);

відсоток скарг на низьку якість послуг централізованого постачання холодної води та/або водовідведення у загальній кількості скарг (%);

частка питної води подана з відхиленням від нормативних вимог (%);

частка недостатньо очищених стоків (з відхиленням від нормативних вимог) у загальній кількості стоків, що пройшли через очисні споруди (%);

наявність аварій, що призвели до забруднення природного середовища.

3.3. Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується шляхом підсумку кількості балів за критеріями 1, 2, 3.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балів. За кожним критерієм передбачено максимальну кількість балів:

критерій 1 - 30 балів;

критерій 2 - 35 балів;

критерій 3 - 35 балів.

3.4. Визначення переможців серед учасників Конкурсу у кожній номінації відбувається на основі значення загальної кількості балів за всіма критеріями. У випадку однакової загальної кількості балів переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії.

3.5. У кожній номінації визначаються три переможці, яким залежно від значення загальної кількості балів присуджується перше, друге або третє місце.

IV. Нагородження переможців Конкурсу

4.1. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломом, форма якого затверджується Організатором:

за I місце у Конкурсі - диплом I ступеня;

за II місце у Конкурсі - диплом II ступеня;

за III місце у Конкурсі - диплом III ступеня.

4.2. Нагородження Учасників здійснюється Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства або його першим заступником.

4.3. Інформація про результати Конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону України.

 

Начальник Управління
водопровідно-каналізаційного
господарства

О. Д. Жученко

Опрос