Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок ведения реестра сертификатов типа транспортных средств и оборудования и выданных производителями сертификатов соответствия транспортных средств или оборудования

Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Приказ от 17.08.2012 № 521
действует с 15.10.2012

ПОРЯДОК
ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру ведення та користування реєстром сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання (далі - Реєстр).

1.2. Реєстр - це електронна база даних, що містить інформацію про сертифікати типу колісного транспортного засобу та обладнання (далі - сертифікати типу) та сертифікати відповідності транспортних засобів або обладнання (далі - сертифікати відповідності).

1.3. Адміністратор - Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті, яка веде Реєстр, організовує його функціонування, здійснює заходи з технічного та технологічного створення і супроводження програмного забезпечення Реєстру, надання доступу до Реєстру, вносить записи до Реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться в Реєстрі, перевіряє чинність документів за даними Реєстру, здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту інформації, яка міститься в Реєстрі, від несанкціонованого доступу, а також виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

1.4. Користувачі - Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство внутрішніх справ, Державна митна служба, які отримують доступ до бази даних Реєстру шляхом перегляду інформації в реальному часі або отримання зареєстрованих у Реєстрі даних. З метою виконання своїх владних повноважень інші органи державної влади мають право одержувати інформацію з Реєстру на безоплатній основі.

II. Порядок реєстрації сертифікатів

2.1. До Реєстру вносяться сертифікати типу та сертифікати відповідності.

2.2. Реєстрація сертифікатів у Реєстрі здійснюється Адміністратором за повідомленнями уповноважених органів із завіреними копіями сертифікатів типу або за наданими виробниками переліками виданих сертифікатів відповідності. Такі переліки повинні містити інформацію, яка зазначена у пункті 2.5 цього розділу, за винятком інформації, що міститься в сертифікаті типу. На вимогу Адміністратора виробники надають завірені копії сертифікатів відповідності. За погодженням з Адміністратором допускається попереднє передавання копій документів електронними засобами зв'язку.

2.3. Реєстрація сертифікатів здійснюється шляхом внесення Адміністратором відповідних відомостей до Реєстру.

2.4. Про сертифікати типу Адміністратор вносить до Реєстру такі відомості:

2.4.1 про сертифікати типу колісного транспортного засобу (далі - КТЗ):

номер сертифіката;

дата видачі сертифіката;

місце видачі сертифіката;

підстави для надання поширення (у разі надання поширення);

торгове найменування (марка) виробника КТЗ;

познака типу КТЗ;

торгове(і) найменування КТЗ;

познаки для ідентифікації типу (у разі маркування на КТЗ);

місце розміщення познак;

категорія КТЗ;

найменування і місцезнаходження виробника завершеного КТЗ (у разі завершеного типу);

найменування і місцезнаходження виробника базового КТЗ (у разі незавершеного типу);

найменування і місцезнаходження виробника - виконавця останнього етапу виготовлення незавершеного КТЗ (у разі незавершеного типу);

найменування і місцезнаходження виробника поетапно завершеного КТЗ (у разі поетапно завершеного типу);

найменування і місцезнаходження складальних підприємств;

2.4.2 про сертифікати типу системи або КТЗ стосовно системи:

номер сертифіката;

дата видачі сертифіката;

місце видачі сертифіката;

підстави для надання поширення (у разі надання поширення);

торгове найменування виробника (марка);

найменування продукції та познака(и) типу(ів);

торгове(і) найменування КТЗ;

познаки для ідентифікації типу(ів) (у разі маркування на КТЗ);

місце розміщення познак;

категорія КТЗ;

найменування і місцезнаходження виробника;

найменування і місцезнаходження підприємств виробника;

технічна(і) служба(и), що провела(и) випробовування;

дата(и) проведення випробовувань;

номер(и) протоколу(ів) випробовувань;

2.4.3 про сертифікати типу компонентів або вузлів:

номер сертифіката;

дата видачі сертифіката;

місце видачі сертифіката;

підстави для надання поширення (у разі надання поширення);

торгове найменування виробника (марка);

найменування продукції та познака(и) типу(ів);

торгове(і) найменування продукції;

познаки для ідентифікації типу(ів) (у разі маркування компонента/вузла);

місце розміщення познак;

найменування і місцезнаходження виробника;

розміщення та метод закріплення знака затвердження;

найменування і місцезнаходження підприємств виробника;

технічна(і) служба(и), що провела(и) випробовування;

дата(и) проведення випробовувань;

номер(и) протоколу(ів) випробовувань.

2.5. Про сертифікати відповідності Адміністратор вносить до Реєстру такі відомості:

2.5.1 про сертифікати відповідності завершених, поетапно завершених КТЗ та КТЗ, затверджених щодо виробництва малої серії:

торгове найменування виробника (марка);

тип;

варіант;

версія;

торгове найменування КТЗ;

категорія;

призначення: загальне/спеціальне;

клас (для автобусів);

найменування і місцезнаходження виробника базового КТЗ;

найменування і місцезнаходження виробника на останньому етапі виготовляння КТЗ (у разі поетапно завершеного КТЗ);

місце розміщення обов'язкових табличок;

ідентифікаційний номер КТЗ (VIN);

розміщення ідентифікаційного номера на шасі;

найменування виробників на всіх етапах виробництва (у разі поетапно завершеного КТЗ);

номери сертифікатів типів, отриманих виробниками на всіх етапах виробництва (у разі поетапно завершеного КТЗ, за наявності);

номер сертифіката типу;

дата видачі сертифіката типу;

місце видачі сертифіката відповідності;

дата видачі сертифіката відповідності;

2.5.2 про сертифікати відповідності компонентів, окремих технічних вузлів та їх партій:

торгове найменування виробника (марка);

найменування продукції і тип(и);

кількість у партії;

познака документа, згідно з яким партію виготовлено чи ввезено в Україну;

номер(и) затвердження(нь) типу(ів) КТЗ, до складу якого належить(ать) компонент(и) чи окремий(і) технічний(і) вузол(ли);

дата(и) видачі затвердження(нь) типу(ів) КТЗ, до складу якого належить(ать) компонент(и) чи окремий(і) технічний(і) вузол(ли);

місце видачі сертифіката відповідності;

дата видачі сертифіката відповідності;

2.5.3 про сертифікати відповідності незавершених КТЗ Адміністратор вносить до Реєстру такі відомості:

торгове найменування виробника (марка);

тип;

варіант;

версія;

торгове найменування КТЗ;

категорія;

найменування і місцезнаходження виробника базового КТЗ;

найменування і місцезнаходження виробника на останньому етапі виготовляння КТЗ;

місце розміщення обов'язкових табличок;

ідентифікаційний номер КТЗ (VIN);

розміщення ідентифікаційного номера на шасі;

найменування виробників на всіх етапах виробництва;

номери сертифікатів типу, отриманих виробниками на всіх етапах виробництва;

номер сертифіката типу;

дата сертифіката типу;

місце видачі сертифіката відповідності;

дата видачі сертифіката відповідності.

2.6. До Реєстру вносяться реєстраційні записи щодо поширення, відмови у видачі сертифіката типу або відкликання сертифіката типу. Такі реєстраційні записи здійснюються Адміністратором на підставі повідомлень, наданих уповноваженими органами із завіреними копіями документів за формами, наведеними в додатку 6 до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року N 521. За погодженням з Адміністратором допускається попереднє передавання копій документів електронними засобами зв'язку.

2.7. Завірені копії сертифікатів типу та інших документів, на підставі яких до Реєстру вносяться реєстраційні записи, а також переліки виданих сертифікатів відповідності подаються (надсилаються) Адміністратору в день видачі цих документів.

2.8. Адміністратор відмовляє у внесенні відомостей до Реєстру, якщо уповноваженим органом/виробником не надані в повному обсязі відомості, передбачені цим Порядком.

2.9. Адміністратор вносить відомості до Реєстру не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації згідно з пунктом 2.2 цього розділу.

III. Доступ до інформації Реєстру

3.1. Доступ Користувача до інформації Реєстру залежно від рівня технічного забезпечення Реєстру реалізується шляхом встановлення програмного забезпечення з доступом до бази даних Реєстру в режимі перегляду в реальному часі або надання один раз на день зареєстрованих у Реєстрі даних.

3.2. З метою виконання своїх владних повноважень органи державної влади одержують зареєстровані в Реєстрі дані на безоплатній основі відповідно до запитів цих органів.

3.3. Пошук інформації в Реєстрі здійснюється за відомостями, зазначеними в пунктах 2.4, 2.5 розділу II цього Порядку.

 

Директор департаменту
автомобільного транспорту

Д. В. Петухов

Опрос