Идет загрузка документа (2533 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования и Порядка ведения реестра сертификатов типа транспортных средств и оборудования и выданных производителями сертификатов соответствия транспортных средств или оборудования

Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Приказ от 17.08.2012 № 521
редакция действует с 21.08.2020

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2012

м. Київ

N 521

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2012 р. за N 1586/21898

Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства інфраструктури України
 від 22 травня 2017 року N 188
,
від 23 листопада 2018 року N 561
,
від 15 квітня 2019 року N 258
,
від 4 березня 2020 року N 192

На виконання абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року N 738 "Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, що додається.

2. Затвердити Порядок ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, що додається.

3. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

К. Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Р. І. Кузьмін

Заступник Міністра соціальної
політики України

Л. Дроздова

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Заступник Міністра внутрішніх
справ України

В. І. Ратушняк

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

Голова державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті

Є. А. Пронченко

 

ПОРЯДОК
затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм затвердження конструкції колісних транспортних засобів (далі - КТЗ) категорій M, N, O, L, нових частин та обладнання, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах (далі - обладнання) відповідно до вимог Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року (далі - Угода).

1.2. На кожен КТЗ або партію обладнання, тип яких відповідає вимогам єдиних технічних приписів, що підтверджується сертифікатом типу транспортного засобу або обладнання, виробник або його уповноважений представник - резидент України видає сертифікат відповідності.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188)

1.3. На кожен новий КТЗ або партію обладнання, які відповідають вимогам єдиних технічних приписів, але відповідність типу яких не підтверджена сертифікатом типу транспортного засобу або обладнання, а також на КТЗ, що були у користуванні, сертифікат відповідності видають уповноважені органи або органи із сертифікації, акредитовані відповідно до законодавства, призначені Міністерством інфраструктури України.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188)

1.4. Індивідуальному затвердженню підлягає кожен КТЗ:

а) новий, який відповідає вимогам єдиних технічних приписів, але відповідність типу якого не підтверджена сертифікатом типу КТЗ, підлягає першій державній реєстрації в Україні;

б) що був у користуванні і підлягає першій державній реєстрації в Україні;

в) конструкцію якого змінено під час переобладнання.

(підпункт "в" пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

1.5. Індивідуальному затвердженню підлягає кожна партія обладнання, яка відповідає вимогам єдиних технічних приписів, але відповідність типу якої не підтверджена сертифікатом типу.

1.6. Цей Порядок не застосовується до КТЗ:

а) яких згідно із законодавством не допускають до участі у дорожньому русі та/або державної реєстрації в Україні (призначених для застосування винятково на будівництві, у шахтах, кар'єрах, морських чи річкових портах та аеропортах, позашляхову рухому техніку, розроблену спеціально для використання та/або виконання робіт поза дорогами загального користування та/або для виконання технологічних операцій);

(підпункт "а" пункту 1.6 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188
,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури Українивід 04.03.2020 р. N 192)

б) спеціальних, зокрема броньованих, призначених для експлуатації Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України;

(підпункт "б" пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 15.04.2019 р. N 258)

в) які належать до категорії T (колісні трактори), R (причепи до сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів), транспортних засобів з гусеничним або з комбінованим колісно-гусеничним рушієм;

г) призначених винятково для спортивних змагань;

ґ) дослідні зразки, що використовуються на вулично-дорожній мережі загального користування з метою проведення випробовувань, передбачених з метою поставки продукції на виробництво;

д) максимальна конструктивна швидкість яких не перевищує:

25 км/год. - для категорій M, N та O;

6 км/год. - для категорії L.

1.7. Цей Порядок не застосовують для затвердження предметів обладнання та частин:

(абзац перший пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

а) які призначено винятково для КТЗ, зазначених у пункті 1.6 цього розділу. Предмети обладнання та частини до колісних транспортних засобів, зазначених у підпункті "д" пункту 1.6 цього розділу, можуть одержати сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження на добровільній засаді;

б) що були у користуванні.

1.8. Класифікацію, визначення типу, варіанта і версії, коди УКТЗЕД колісних транспортних засобів та обладнання, екологічні норми, методи випробувань, позначення рівня екологічних норм КТЗ, форму інформаційного документа для затвердження типу колісного транспортного засобу, перелік технічних приписів, варіанти процедур затвердження типу наведено в додатках 1 - 5 до цього Порядку.

1.9. Форми сертифікатів типу, вимоги до оформлення та ідентифікації сертифікатів та повідомлень, форму подання результатів випробовувань за екологічними показниками КТЗ, форми сертифікатів відповідності, кількісні обмеження стосовно малих та кінцевих серій, особливості застосування технічних приписів до КТЗ спеціального призначення наведено в додатках 6 - 11 до цього Порядку.

1.10. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

виробник - суб'єкт господарювання (резидент чи нерезидент), що відповідає за проектування, виготовлення та маркування продукції незалежно від того, виконуються зазначені операції самим цим суб'єктом чи від його імені, та забезпечує відповідність виробництва продукції. Необов'язково, щоб цей суб'єкт господарювання залучався до всіх стадій виготовлення продукції, що підлягає затвердженню. Для виконання вимог цього Порядку виробник, який не є резидентом України, повинен призначити свого уповноваженого представника - резидента України, який виконує всі функції, визначені цим Порядком стосовно виробника;

(абзац другий пункту 1.10 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

випробувальна лабораторія - орган з оцінки відповідності, який проводить випробування та акредитований згідно із законодавством;

(пункт 1.10 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192,
у зв'язку з цим абзаци третій - тридцять другий
 вважати відповідно абзацами четвертим - тридцять третім)

вузол - елемент конструкції КТЗ, тип якого може бути затверджений окремо, але тільки стосовно одного чи декількох визначених типів КТЗ;

затвердження типу - сукупність процедур, за допомогою яких уповноважений орган підтверджує, що тип продукції відповідає вимогам та технічним приписам, визначеним цим Порядком;

індивідуальне затвердження - сукупність процедур, за допомогою яких уповноважений орган чи орган із сертифікації підтверджує, що конкретний окремо взятий КТЗ, партія обладнання відповідають усім вимогам та технічним приписам, визначеним цим Порядком;

інформаційна підшивка - комплект документів, який містить інформаційний документ, складений згідно з Правилами ЄЕК ООН, а також необхідні таблиці, графіки, характеристики, схеми, кресленики, фотографії тощо, текстові частини яких складено українською чи російською мовою або мовою держави, резидентом якої є виробник, з дублюванням англійською мовою;

(абзац сьомий пункту 1.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

інформаційний документ - документ, який містить інформацію щодо КТЗ і складений за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку або згідно з Правилами ЄЕК ООН;

(абзац восьмий пункту 1.10 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

інформаційний пакет документів - комплект документів, який містить інформаційну підшивку, а також документи окремих затверджень, протоколи випробувань та інші документи, що їх додають до інформаційної підшивки уповноважений орган або технічні служби під час виконання своїх функцій, текстові частини яких складено українською чи російською мовою або мовою держави, резидентом якої є виробник, з дублюванням англійською мовою;

компетентний орган - Міністерство інфраструктури України;

компетентний орган іншої Договірної Сторони Угоди - орган, призначений урядом іншої, ніж Україна, держави як Договірна Сторона забезпечувати виконання її обов'язків згідно з положеннями Угоди;

компонент - обладнання, тип якого може бути затверджений окремо без відношення до певного типу КТЗ;

КТЗ - транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і (або) вантажів, а також перевезення і приводу під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій;

об'єктивні докази відповідності продукції - документально оформлені результати робіт з оцінювання відповідності: затвердження типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколи випробувань або звіти про випробовування, документи щодо підтвердження відповідності виробництва, матеріали інформаційних документів, підшивок, акти експертизи документів та ідентифікації зразків тощо;

окреме затвердження - комплект документів, за допомогою якого підтверджують, що тип продукції відповідає вимогам Угоди та окремого Правила ЄЕК ООН;

переобладнання - зміни типу або марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції КТЗ, що перебувають в експлуатації, які порушують чи можуть порушити відповідність цього КТЗ вимогам нормативних документів щодо безпечності конструкції, наприклад, зміни: повної маси та її розподілу по осях; центру мас; типу двигуна, його маси і потужності; колісної бази чи колісної формули; конструкції систем світлової сигналізації, гальмового і рульового керування та трансмісії; зовнішньої поверхні кузова; захисних пристроїв; установки кабіни, кузова чи їхніх деталей; спеціального обладнання і номерних агрегатів тощо, не передбачених нормативно-технічною документацією на такий КТЗ;

(абзац шістнадцятий пункту 1.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

поетапне затвердження типу - сукупність послідовних процедур, за допомогою яких уповноважені органи, що виконують процедури затвердження типу, підтверджують, що незавершений або завершений КТЗ відповідає необхідному, залежно від етапу завершеності, переліку вимог цього Порядку;

(абзац сімнадцятий пункту 1.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

продукція - КТЗ, предмети обладнання та частини, характеристики яких впливають на безпеку дорожнього руху, довкілля та енергоощадність;

сертифікат відповідності - документ, яким виробник підтверджує, що окремо взятий КТЗ або партія обладнання відповідають затвердженому типу;

сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження - документ, яким уповноважений орган чи орган із сертифікації підтверджує, що окремо взятий КТЗ чи партія обладнання, які не мають сертифіката типу, відповідають вимогам цього Порядку;

сертифікат типу - документ, яким уповноважений орган підтверджує, що тип продукції затверджено відповідно до вимог технічних приписів, визначених цим Порядком;

система - сукупність елементів конструкції КТЗ, призначених для виконання заданих функцій;

технічна служба - визначений компетентним органом, акредитований в установленому законодавством порядку та нотифікований ООН орган з оцінки відповідності, якому доручено виконувати випробовування та/або інспектування продукції та/або перевірки відповідності виробництва;

технічні приписи - єдині технічні приписи (Правила ЄЕК ООН), нормативно-правові акти, технічні регламенти, національні стандарти, нормативні документи, технічні вимоги, що стосуються певних категорій КТЗ чи обладнання, наведені у додатку 4 або 11 до цього Порядку;

тип КТЗ - сукупність КТЗ певної категорії, які не відрізняються один від одного за істотними ознаками, наведеними в розділі II додатка 1 до цього Порядку, може мати варіанти і версії. Тип стосовно певної властивості або системи КТЗ визначають згідно з нормативним документом, який містить технічні приписи до них;

(абзац двадцять п'ятий пункту 1.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188)

КТЗ базовий - завершений або незавершений КТЗ, що використовують на початковому етапі процедури поетапного затвердження типу;

(абзац двадцять шостий пункту 1.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

КТЗ завершений - КТЗ, стосовно якого не потрібно виконувати додаткові етапи процедури затвердження для підтвердження відповідності всім необхідним вимогам цього Порядку;

(абзац двадцять сьомий пункту 1.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

КТЗ кінцевої серії - КТЗ, сертифікат якого був чинним на момент виготовлення або ввезення на митну територію України з метою вільного обігу, але втратив чинність до моменту реєстрації КТЗ через запровадження нових вимог технічних приписів, відповідність яким виробник не має наміру чи не може забезпечити через особливості конструкції КТЗ типу;

(абзац двадцять восьмий пункту 1.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

КТЗ незавершений - КТЗ, у процесі поетапного затвердження якого потрібно виконати додатково не менше одного (завершального) етапу виготовлення та підтвердження відповідності вимогам цього Порядку;

(абзац двадцять дев'ятий пункту 1.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

КТЗ поетапно завершений - КТЗ, що пройшов процедуру поетапного затвердження типу та відповідає вимогам цього Порядку;

(абзац двадцять тридцятий пункту 1.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

КТЗ новий - КТЗ, на який уповноваженими державними органами (у тому числі іноземними) не видавалися реєстраційні документи, що дають право на його експлуатацію;

(пункт 1.10 доповнено новим абзацом тридцять першим згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

КТЗ, що був у користуванні, - КТЗ, на який уповноваженими державними органами (у тому числі у країні - експортері колісного транспортного засобу) були видані реєстраційні документи, які дають право на його експлуатацію.

(пункт 1.10 доповнено новим абзацом тридцять другим згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192,
у зв'язку з цим абзаци тридцять перший - тридцять третій
 вважати відповідно абзацами тридцять третім - тридцять п'ятим)

тип обладнання - сукупність обладнання, яке не відрізняється одне від одного за суттєвими ознаками, наведеними в розділі IV додатка 1 до цього Порядку;

(абзац тридцять третій пункту 1.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188)

уповноважений орган - визначений компетентним органом орган із сертифікації, акредитований відповідно до законодавства України і нотифікований ООН згідно з Угодою, який видає сертифікати типу та сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Угоді та в доданих до неї єдиних технічних приписах - Правилах ЄЕК ООН.

II. Подання заяви на затвердження типу КТЗ та обладнання

2.1. Виробник подає до уповноваженого органу письмову заяву на затвердження типу КТЗ разом із інформаційним пакетом документів на паперовому або електронному носії. Заява має стосуватися окремо кожного типу КТЗ.

2.2. До заяви додають інформаційну підшивку, комплект окремих затверджень, що стосуються категорії, до якої належить КТЗ, а також (за наявності) документи, що підтверджують відповідність виробництва, чи сертифікати на системи управління якістю, сертифікат затвердження типу ЄС, виданий згідно з Директивою 2007/46/ЕС або Директивою 2002/24/ЕС (Регламентом ЄС 168/2013). Суб'єкти господарювання, що поставили КТЗ на виробництво в Україні, також додають технічні умови на КТЗ, узгоджені в установленому законодавством порядку.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188)

2.3. Інформаційний документ (додаток 3) має бути наданий до уповноваженого органу у двох примірниках і включати покажчик стану інформаційного пакета документів. Усі кресленики повинні бути надані у відповідному масштабі на форматі А4 або повинні бути складені до цього формату. Фотографії, якщо вони є, мають достатньо докладно показувати деталі.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188,
від 04.03.2020 р. N 192)

2.4. Виробник може не надавати окремих затверджень щодо однієї або декількох систем КТЗ. У цьому разі виробник має надати до уповноваженого органу протоколи випробувань технічних служб або випробувальних лабораторій на відповідність технічним приписам щодо систем КТЗ, стосовно яких не були оформлені окремі затвердження.

2.5. У разі поетапного затвердження типу КТЗ до заявки додають:

а) на першому етапі - розділи інформаційної підшивки та окремі затвердження або протоколи випробувань, які відповідають фактичному стану завершення (комплектації) типу КТЗ;

б) на другому і наступних етапах - складові інформаційної підшивки та окремі затвердження або протоколи випробувань, які стосуються поточного етапу завершення, дані щодо змін у конструкції КТЗ, а також примірник сертифіката типу, оформлений на попередньому етапі. Суб'єкт господарювання, що поставив КТЗ на виробництво в Україні, додає технічні умови на КТЗ, узгоджені в установленому законодавством порядку.

2.6. До заяви додають зразки печаток чи штампів, опис елементів захисту від підроблення (за наявності), які виробник має намір застосовувати, а також назви посад, зразки підписів осіб, яким виробник надає повноваження підписувати сертифікати відповідності КТЗ. У разі зміни зазначених повноважень виробник протягом 10 робочих днів надає до уповноваженого органу нові назви посад та зразки підписів уповноважених осіб.

2.7. Уповноважений орган може звертатися до виробника з умотивованим запитом щодо надання додаткової інформації чи документів, передбачених цим Порядком, необхідних для прийняття рішення стосовно обсягу випробовувань.

2.8. До заяви додають настанову щодо експлуатування чи користування КТЗ.

2.9. Виробник представляє уповноваженому органу або технічній службі зразки КТЗ для забезпечення виконання процедури затвердження типу.

(пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188)

2.10. Виробник подає до уповноваженого органу заяву на затвердження типу обладнання разом із інформаційним пакетом документів на паперовому або електронному носії. Заява має стосуватися окремо кожного типу обладнання.

У разі обладнання одного найменування, яке виготовляє один виробник і яке має окреме затвердження, можна з метою отримання сертифіката типу обладнання подавати одну заяву для декількох типів, у додатку до якої зазначають відомості про кожний тип обладнання та відповідні окремі затвердження. У разі поширення на окремий тип обладнання вимог декількох нормативних документів чи за наявності декількох окремих затверджень (для різних варіантів типу) наводять відомості про всі необхідні окремі затвердження.

2.11. До заяви додають інформаційну підшивку, зміст якої має відповідати технічним приписам, перелік (каталог) обладнання, окремі затвердження чи протоколи випробувань технічних служб або випробувальних лабораторій, а також (за наявності) копії документів з підтвердження відповідності виробництва чи сертифікати на системи управління якістю.

Суб'єкти господарювання, що поставили КТЗ на виробництво в Україні, також додають технічні умови на обладнання, узгоджені в установленому законодавством порядку.

2.12. До заяви додають зразки печаток чи штампів, опис елементів захисту від підроблення (за наявності), які виробник має намір застосовувати, а також назви посад, зразки підписів осіб, яким виробник надає повноваження підписувати сертифікати відповідності на партії обладнання. У разі зміни зазначених повноважень виробник протягом 10 робочих днів надає до уповноваженого органу нові назви посад та зразки підписів уповноважених осіб.

2.13. Уповноважений орган може звертатися до виробника з умотивованим запитом щодо надання додаткової інформації, передбаченої цим Порядком, необхідної для прийняття рішення стосовно номенклатури випробовувань.

III. Процедури затвердження типу КТЗ та обладнання

3.1. Процедури затвердження типу КТЗ здійснюють відповідно до вимог пунктів 3.5 - 3.17, 3.22, 3.23 цього розділу, а обладнання - пунктів 3.18 - 3.26 цього розділу. Варіанти процедури затвердження типу наведено в додатку 5 до цього Порядку.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188)

3.2. Ідентифікацію сертифікатів типу, сертифікатів відповідності здійснюють згідно з вимогами додатка 7 до цього Порядку.

3.3. Уповноважений орган після надання сертифіката типу здійснює інформування відповідно до Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання.

3.4. У разі отримання запиту від компетентного органу уповноважений орган або виробник повинен протягом 20 робочих днів після отримання запиту надіслати компетентному органу копії сертифікатів типу чи сертифікатів відповідності. Уповноважений орган або виробник надсилає копії сертифікатів разом із відповідним інформаційним пакетом документів на паперовому або електронному носії.

3.5. Сертифікат типу КТЗ видають, залежно від категорії та призначення КТЗ, на тип, що відповідає характеристикам, наведеним в інформаційній підшивці, та:

а) при затвердженні КТЗ загального призначення - технічним приписам, перелік яких наведено в додатку 4 до цього Порядку;

б) під час затвердження КТЗ спеціального призначення - технічним приписам, перелік яких наведено в додатку 4 з урахуванням вимог додатка 11 до цього Порядку.

(підпункт "б" пункту 3.5 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

3.6. Уповноважений орган повинен:

а) перевірити наявність усіх окремих затверджень та/або протоколів випробувань у повному обсязі згідно з переліком технічних приписів, які стосуються варіантів та версій КТЗ, заявлених на затвердження типу;

(підпункт "а" пункту 3.6 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188)

б) за результатами аналізу документації переконатися, що характеристики КТЗ та дані, які наведено в інформаційному документі, збігаються з даними інформаційних пакетів документів та/або окремих затверджень. У разі надання інформаційних пакетів документів, що додаються до затвердження типу за директивами ЄС, перевірити відповідність сфери застосування та вимог зазначених директив вимогам технічних приписів, встановлених цим Порядком;

в) провести ідентифікацію відібраних зразків КТЗ з метою перевірки відповідності фактичних ідентифікаційних ознак зразків КТЗ даним, наведеним в інформаційному документі та у відповідних розділах інформаційних пакетів документів, наданих до окремих затверджень.

При затвердженні типу КТЗ категорій M2 та M3, а також КТЗ, щодо якого виробником до уповноваженого органу не надано жодного окремого затвердження або надано окремі затвердження менше ніж за 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатками 4 та 11 до цього Порядку, кількість КТЗ, що підлягають ідентифікації, визначають з урахуванням комбінацій ознак конструкції КТЗ, які стосуються щонайменше двигуна, коробки передач, кількості осей та рушійних осей (розміщення, їх кінематичні зв'язки), керуючих осей (кількість, розміщення), кількості дверей, класу автобуса, пасажиромісткості, оснащення, що впливає на властивості, вимоги до яких встановлено цим Порядком.

(абзац другий підпункту "в" пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

При затвердженні типу КТЗ (крім категорій M2 та M3), щодо якого виробником до уповноваженого органу надано окремі затвердження не менше ніж за 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатками 4 та 11 до цього Порядку, та протоколів випробувань щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження, проводять ідентифікацію лише одного зразка КТЗ, що належить до типу, який підлягає затвердженню. У випадку затвердження декількох типів КТЗ, які мають однакове торгове найменування (назву), проводять ідентифікацію лише одного зразка КТЗ, що належить до одного з типів, який підлягає затвердженню.

(абзац третій підпункту "в" пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

Абзац четвертий підпункту "в" пункту 3.6 виключено

(абзац другий підпункту "в" пункту 3.6 замінено трьома новими абзацами
згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим
,
абзац четвертий підпункту "в" пункту 3.6 виключено згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим)

Залежно від комплектності, результатів аналізу документів та ідентифікації виконуються процедури затвердження типу, варіанти яких наведено в додатку 5 до цього Порядку.

3.7. У разі відсутності окремих затверджень або протоколів випробувань щодо відповідності всім необхідним технічним приписам уповноважений орган повинен:

а) надіслати запит до виробника щодо надання окремих затверджень або протоколів випробувань чи організувати проведення випробовувань;

б) переконатися у тому, що характеристики КТЗ відповідають даним, наведеним в інформаційній підшивці, а надані додатково протоколи випробувань підтверджують відповідність КТЗ вимогам технічних приписів.

3.8. При поетапному затвердженні типу КТЗ уповноважений орган повинен:

а) переконатися, що окремий інформаційний пакет документів надано в повному обсязі та актуалізовано щодо чинних редакцій технічних приписів, які містять вимоги до КТЗ. При проведенні індивідуального затвердження КТЗ склад інформаційного пакета документів виробник узгоджує з уповноваженим органом або органом із сертифікації;

б) переконатися, що характеристики КТЗ та дані, наведені у наданому інформаційному документі для затвердження типу КТЗ, складеному відповідно до розділу I додатка 3 до цього Порядку, відповідають даним інформаційного пакета документів;

в) на відібраних зразках заявленого на затвердження типу КТЗ перевірити або організувати проведення випробувань КТЗ з метою підтвердження, що фактичні дані зазначених зразків КТЗ відповідають даним, наведеним у відповідних розділах інформаційного пакета документів;

г) за необхідності провести або організувати проведення необхідних перевірок (випробувань) щодо відповідності технічним приписам стосовно установленого на КТЗ обладнання.

3.9. Кількість зразків КТЗ, що підлягає перевірці, має бути достатньою для забезпечення належного контролю з урахуванням різних комбінацій ознак конструкції КТЗ, заявленого на затвердження типу, згідно з переліком: двигун, коробка передач, ведучі осі (кількість, розміщення, їх кінематичні зв'язки), керуючі осі (кількість, розміщення), типи кузова, кількість дверей, розміщення рульового управління, кількість місць, рівень оснащення.

3.10. Ідентифікаційний номер (код VIN) базового КТЗ, який визначений згідно з ДСТУ ISO 3779:2012 "Колісні транспортні засоби. Номер ідентифікаційний транспортного засобу (VIN). Зміст і структура (ISO 3779:2009, IDT)", ДСТУ ISO 4030:2012 "Колісні транспортні засоби. Номер ідентифікаційний транспортного засобу. (VIN). Розташування та спосіб нанесення (ISO 4030:1983, IDT)" та ДСТУ 7232:2011 "Таблички марковальні. Технічні умови" та додатком 3 до цього Порядку, має бути збережено на всіх етапах процесу поетапного затвердження типу КТЗ з метою забезпечення простежуваності всього процесу затвердження КТЗ.

(пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188
,
у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

3.11. На другому та наступних етапах затвердження типу додатково до обов'язкової заводської таблички виробника, що визначена ДСТУ ISO 3779:2012 "Колісні транспортні засоби. Номер ідентифікаційний транспортного засобу (VIN). Зміст і структура (ISO 3779:2009, IDT)" та ДСТУ ISO 4030:2012 "Колісні транспортні засоби. Номер ідентифікаційний транспортного засобу. (VIN). Розташування та спосіб нанесення (ISO 4030:1983, IDT)" та додатком 3 до цього Порядку, кожний виробник повинен установити на КТЗ додаткову табличку. Ця табличка має відповідати вимогам ДСТУ 7232:2011 "Таблички марковальні. Технічні умови", бути надійно закріплена на видимому і легкодоступному місці на елементі конструкції, що не підлягає заміні в період експлуатації КТЗ. Дані, наведені на ній, мають бути чіткими та стійкими проти стирання і містити зазначену нижче інформацію в такій послідовності:

(абзац перший пункту 3.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188
,
у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

а) найменування виробника;

б) номер сертифіката типу КТЗ (з урахуванням вимог пункту 8.1 цього Порядку);

(підпункт "б" пункту 3.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

в) етап затвердження;

г) ідентифікаційний номер (VIN) базового КТЗ. За бажанням виробника КТЗ на поточному етапі виготовлення безпосередньо на незмінній частині КТЗ та на його додатковій табличці може міститися визначений ним ідентифікаційний номер (VIN) з його міжнародним ідентифікаційним кодом виробника (WMI);

(підпункт "г" пункту 3.11 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

ґ) максимально допустима повна маса КТЗ (наводять у випадках, коли значення було змінено на поточному етапі затвердження);

д) максимально допустима повна маса комбінації КТЗ (якщо КТЗ може бути використано для буксирування причепа чи напівпричепа; наводять у випадках, коли значення було змінено на поточному етапі затвердження);

е) максимально допустима маса, що припадає на кожну вісь (наводять послідовно від передньої осі до задньої і лише у випадках, коли значення було змінено на поточному етапі затвердження);

є) максимально допустима маса, що припадає на зчіпний пристрій (для напівпричепа або причепа з центрально розташованою віссю; наводять лише у випадках, коли значення було змінено на поточному етапі затвердження).

(підпункт "є" пункту 3.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

3.12. Уповноважений орган виконує процедури перевірки відповідності виробництва згідно з розділом IV цього Порядку.

3.13. Уповноважений орган стосовно кожного типу КТЗ:

а) оформлює відповідно до вимог додатка 6 (форма A) до цього Порядку сертифікат типу (повідомлення) у двох примірниках. Для КТЗ категорій M, N, L оформлюють і додають до зазначеного сертифіката результат випробувань за екологічними показниками КТЗ за формою, наведеною в додатку 8 до цього Порядку, відповідно до екологічних норм, методів випробувань, позначень рівнів екологічних норм КТЗ, зазначених у додатку 2 до цього Порядку;

(підпункт "а" пункту 3.13 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188,
від 04.03.2020 р. N 192)

б) оформлює покажчик стану інформаційного пакета документів або, якщо покажчик вже був раніше, перевіряє його зміст та, за необхідності, вносить до нього відповідні зміни;

в) надає заявнику один примірник сертифіката типу КТЗ (повідомлення) разом із відповідними додатками.

3.14. У разі оформлення сертифіката типу КТЗ, стосовно якого розділами IX, X цього Порядку передбачено запровадження обмеження щодо застосування певних вимог технічних приписів або строку дії сертифіката типу, у цьому сертифікаті типу зазначають такі обмеження.

(пункт 3.14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188)

3.15. Стосовно КТЗ спеціального призначення в сертифікаті типу зазначають відповідні відомості щодо особливостей конструкції та обмежень у застосуванні технічних приписів згідно з додатком 11 до цього Порядку.

3.16. У разі коли виробник, крім окремих затверджень, надав для виконання процедури затвердження типу КТЗ протоколи випробувань, уповноважений орган в інформаційному документі наводить посилання на протоколи випробувань.

3.17. За згодою компетентного органу уповноважений орган приймає до розгляду об'єктивні докази щодо відповідності КТЗ вимогам цього Порядку, що одержані із застосуванням альтернативних методів випробувань.

3.18. Сертифікат типу видають на тип системи, що відповідає характеристикам, наведеним в інформаційній підшивці, а також технічним приписам. Сертифікат типу заповнюють згідно з формою Б додатка 6 до цього Порядку.

3.19. Сертифікат типу видають на тип компонента або вузла, що відповідає характеристикам, наведеним у інформаційній підшивці, а також технічним приписам, наведеним в додатку 4 до цього Порядку. Сертифікат типу заповнюють згідно з формою B додатка 6 до цього Порядку.

3.20. Уповноважений орган повинен:

а) перевірити наявність окремих затверджень та/або протоколів випробувань у повному обсязі згідно з переліком технічних приписів, які стосуються обладнання;

б) за результатами аналізу документації переконатися, що характеристики обладнання та дані, які наведено в інформаційному документі, збігаються з даними інформаційних пакетів документів та/або окремих затверджень. У разі надання інформаційних пакетів документів, що додаються до затвердження типу за директивами ЄС, перевірити відповідність сфери застосування та вимог зазначених директив вимогам технічних приписів;

в) провести ідентифікацію відібраних зразків обладнання з метою перевірки відповідності фактичних ідентифікаційних ознак зразків обладнання даним, наведеним в інформаційному документі та у відповідних розділах інформаційних пакетів документів, наданих до окремих затверджень.

Виробник має представити уповноваженому органу та/або технічній службі зразки обладнання, відібрані для забезпечення ідентифікації та/або випробовування.

(абзац другий підпункту "в" пункту 3.20 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188)

3.21. У разі відсутності окремих затверджень або протоколів випробувань щодо відповідності всім необхідним технічним приписам уповноважений орган повинен:

а) письмово запитати у виробника необхідні окремі затвердження або протоколи випробувань чи організувати проведення випробувань;

б) переконатися у тому, що характеристики обладнання відповідні даним, наведеним в інформаційній підшивці, а надані додатково протоколи випробувань підтверджують відповідність обладнання вимогам технічних приписів.

3.22. Документи затвердження типу продукції, протоколи випробувань та інформаційні документи, надані згідно з Директивами ЄС, беруть до розгляду та для визнання відповідно до переліку додатка 4 до цього Порядку, якщо на момент подання заяви:

а) Правила ЄЕК ООН та Директиви ЄС мають однакову сферу застосування;

б) технічні вимоги Директиви ЄС не нижчі ніж вимоги відповідного Правила ЄЕК ООН, з урахуванням прийнятої в Україні серії поправок та змісту перехідних положень, наведених у відповідному розділі Правила ЄЕК ООН щодо термінів запровадження зазначених поправок.

3.23. Уповноважений орган виконує процедури забезпечення відповідності виробництва згідно з розділом IV цього Порядку.

3.24. Сертифікат типу обладнання на компоненти або вузли не видають, якщо їх постачають виробники обладнання виробникам КТЗ (незалежно від того, чи призначені вони для виготовлення КТЗ або переобладнання та/або ремонту), торгове найменування (марка) виробника яких відповідає інформації, наведеній у графі "0.1 Торгове найменування (марка) виробника" сертифіката типу КТЗ або у графі "Продукція" серійного сертифіката відповідності транспортного засобу, виданого в державній системі сертифікації. У цьому разі сертифікати відповідності обладнання виробник видає до закінчення строку дії зазначених сертифікатів типу або сертифікатів відповідності.

(пункт 3.24 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188)

3.25. Якщо компонент чи вузол функціонує або виявляє певні властивості тільки у взаємодії з іншим обладнанням КТЗ і це потребує перевірки відповідності компонента або вузла тільки за умови випробовувань у складі КТЗ виключно певного типу, сферу поширення сертифіката типу відповідним чином обмежують. У таких випадках сертифікат типу міститиме відповідні обмеження щодо використання компонента чи вузла та визначатиме спеціальні умови стосовно їх монтування.

У разі коли такий компонент або вузол установив сам виробник КТЗ, відповідність вимогам щодо експлуатації та монтажу перевіряють під час проведення процедури затвердження типу КТЗ.

3.26. За згодою компетентного органу уповноважений орган приймає до розгляду об'єктивні докази щодо відповідності обладнання вимогам цього Порядку, що одержані із застосуванням альтернативних методів випробувань, або, у разі випробувань одиничних зразків обладнання, застосовують окремі вимоги технічних приписів.

IV. Забезпечення відповідності виробництва

4.1. Забезпечення виробником відповідності виробництва складається з:

а) виконання заходів забезпечення відповідності виробництва до надання сертифіката типу (первинне оцінювання);

б) виконання заходів забезпечення відповідності виробництва протягом чинності сертифіката типу.

4.2. Перевірку виробництва виконують для підтвердження того, що виготовлена продукція відповідає вимогам цього Порядку і що її продовжують виготовляти відповідно до затвердженого типу.

4.3. Зазначена перевірка охоплює послідовне виконання пов'язаних між собою процедур:

а) процедур перевірки продукції;

б) процедури перевірки виконання виробником комплексу заходів щодо забезпечення відповідності виробництва.

4.4. Перелік та періодичність процедур перевірки відповідності виробництва продукції вимогам додатка 2 до Угоди наведено в додатку 5 до цього Порядку.

4.5. До надання сертифіката типу уповноважений орган повинен перевірити наявність у виробника задовільних заходів та процедур щодо продукції (далі - забезпечення відповідності продукції) та задовільного комплексу заходів та процедур щодо забезпечення виробником під час виробництва ефективного контролю за відповідністю продукції типу, що заявлений на затвердження (далі - забезпечення відповідності методів виробництва).

4.6. Кожний зразок продукції, що належить до типу, який затверджено згідно з цим Порядком, окремими Правилами ЄЕК ООН (чи еквівалентними їм Директивами Європейського Союзу) та/або іншими технічними приписами, має бути виготовлений відповідно до затвердженого типу.

4.7. Перевірку виробництва на місці (стосовно серійно виготовлюваної продукції) здійснює уповноважений орган з метою підтвердження наявності та достатності запровадженого виробником комплексу заходів щодо забезпечення відповідності виробництва та продукції вимогам цього Порядку.

4.8. Порядок та терміни перевірки погоджують з виробником.

4.9. Виробник повинен забезпечити необхідні умови для проведення перевірки виробництва, зокрема доступ представникам уповноваженого органу до визначених планом об'єктів перевірки, даних випробувань продукції, виробничих записів щодо якості.

V. Внесення змін до сертифіката типу

5.1. Після надання сертифіката типу та протягом строку його дії виробник сповіщає шляхом подання відповідної заяви уповноваженому органу про зміни відомостей, наведених у сертифікаті типу та/або в інформаційному пакеті документів.

5.2. Заяву на внесення змін до сертифіката типу подають до уповноваженого органу. Інформаційний пакет документів надається на паперовому або електронному носії.

5.3. Виробник додає до заяви опис змін інформаційного пакета документів, змінені окремі затвердження (за наявності), протоколи випробувань, що стосуються змін.

5.4. У разі можливості внесення змін до сертифіката типу (поширення його дії на затверджений тип) за результатами додаткової ідентифікації та/або випробовування, проведення перевірки методів виробництва, врахування вимоги законодавства, зокрема технічних приписів, які набули чинності після попереднього затвердження типу, сертифікат типу переоформляють із збереженням його порядкового номера (спільного для усіх його поширень), до якого додають познаку номера поширення зазначеного сертифіката типу.

5.5. Якщо з метою урахування змін необхідно провести додаткову ідентифікацію, перевірку відповідності методів виробництва та/або випробовування продукції, уповноважений орган у 5-денний строк з дня отримання заяви на внесення змін інформує про це виробника, який забезпечує можливість проведення зазначених процедур, надає уповноваженому органу необхідні окремі затвердження чи протоколи випробувань.

5.6. Уповноважений орган після внесення змін до сертифіката типу здійснює інформування відповідно до Порядку ведення реєстру сертифікатів типу та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортного засобу або обладнання.

5.7. Якщо зміни не стосуються змісту інформаційного пакета документів, але потребують внесення змін до змісту сертифіката типу (наприклад, у зв'язку зі зміною законодавства України, виправленням технічних помилок), уповноважений орган вносить виправлення до змісту сертифіката типу із зазначенням нової дати. Познака номера сертифіката типу (та/або його поширення) не змінюється.

(пункт 5.7 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

VI. Строк чинності сертифіката типу

6.1. Строк чинності сертифіката типу не обмежується, крім випадків, передбачених розділами IX та X цього Порядку.

6.2. Уповноважений орган відкликає сертифікат типу у разі:

а) коли виробник просить відкликати сертифікат типу або приймає рішення про завершення виробництва типу продукції через неможливість внесенням змін до конструкції, що існує, забезпечити виконання нових вимог законодавства;

б) встановлення невідповідності продукції типу, що було затверджено;

в) порушення виробником належних умов виробництва;

г) виявлення того, що під час експлуатації зразків продукції, навіть затвердженого типу, може виникнути серйозна загроза довкіллю, безпеці громадян або безпеці дорожнього руху;

ґ) невідповідності продукції затвердженого типу новим вимогам технічних приписів, які набрали чинності після затвердження типу.

(пункт 6.2 доповнено підпунктом "ґ" згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188)

6.3. Уповноважений орган повідомляє виробника не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про відкликання сертифіката типу.

6.4. Відкликання сертифіката типу може мати обмежений характер у часі та стосуватися тільки одного варіанта в межах типу чи однієї версії в межах варіанта типу КТЗ, одного найменування чи певного переліку найменувань обладнання.

6.5. Уповноважений орган після відкликання сертифіката типу здійснює інформування відповідно до Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання.

6.6. Виробник повинен припинити видачу сертифікатів відповідності на КТЗ чи обладнання, сертифікат типу яких відкликано, з дати видання повідомлення про відкликання сертифіката типу згідно з додатком 6, за виключенням сертифікатів відповідності на КТЗ, що належать до кінцевої серії.

(пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188,
від 04.03.2020 р. N 192)

6.7. Пункт 6.7 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188)

VII. Сертифікат відповідності КТЗ або обладнання

7.1. Виробник на підставі сертифіката типу оформляє на кожний КТЗ чи на партію обладнання сертифікат відповідності КТЗ або обладнання за формою, наведеною в додатку 9 до цього Порядку, та додає його до комплекту супровідної документації КТЗ (незалежно від стадії його завершеності) чи партії обладнання. Виробник - нерезидент має право від свого імені оформлювати сертифікати відповідності на КТЗ або партію обладнання, тип яких затверджено згідно з цим Порядком.

(абзац перший пункту 7.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

При затвердженні КТЗ незавершеного або поетапно завершеного типу виробник заповнює тільки ті позиції на зворотній сторінці сертифіката відповідності КТЗ, відомості яких було доповнено або змінено на черговому етапі затвердження.

Виробник також додає до свого сертифіката відповідності КТЗ або обладнання сертифікати відповідності інших виробників, отримані за результатами проходження попередніх етапів затвердження (крім першого етапу затвердження).

7.2. Сертифікат відповідності КТЗ або обладнання заповнюють українською мовою (з дублюванням, за необхідності, англійською або російською мовою).

7.3. Усі належні позиції сертифіката відповідності КТЗ або обладнання повинні бути заповнені. Сертифікат відповідності КТЗ або обладнання не повинен містити не передбачених цим Порядком обмежень щодо введення в обіг і/або застосування продукції.

7.4. У сертифікаті відповідності КТЗ або обладнання, що видають на підставі сертифікатів типу, затверджених з урахуванням обмежень, визначених в розділах IX, X, XII цього Порядку, наводять відповідну інформацію щодо зазначених обмежень.

7.5. Виробник КТЗ видає сертифікати відповідності обладнання на партію обладнання, що зазначено в пункті 3.24 розділу III цього Порядку, з посиланням на сертифікат типу або виданий у державній системі сертифікації сертифікат відповідності до закінчення строку його дії. При цьому на партію обладнання видають один сертифікат відповідності обладнання (незалежно від кількості найменувань продукції і типів у партії обладнання), у графі "2. Найменування продукції і тип(и)" якого наводять посилання на документ, згідно з яким партію виготовлено чи ввезено в Україну.

(пункт 7.5 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188)

VIII. Маркування продукції

8.1. У разі отримання сертифіката типу КТЗ, що виготовлено в Україні, виробник наводить у маркуванні на табличці, що закріплюється на КТЗ, номер сертифіката типу КТЗ.

8.2. У разі отримання сертифіката типу обладнання на підставі окремого(их) затвердження(нь) за Правилом(ами) ЄЕК ООН виробник маркує кожен предмет обладнання відповідно до вимог зазначеного(их) Правила(ил) ЄЕК ООН та наносить на упаковку чи зазначає в супровідній документації щодо використання продукції (інструкції (керівництві) щодо експлуатації тощо) номер сертифіката типу, торгову назву виробника та/або найменування, позначку типу обладнання та/або ідентифікаційний номер такого обладнання згідно з каталогом.

(пункт 8.2 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України України від 04.03.2020 р. N 192)

8.3. У разі затвердження типу обладнання не на підставі окремого затвердження за Правилом ЄЕК ООН виробник наносить на вироби або на упаковку чи зазначає в супровідній документації щодо використання продукції (інструкції (керівництві) щодо експлуатації тощо) номер сертифіката типу, своє торгове найменування або торгову марку, позначку типу обладнання та/або ідентифікаційний (каталожний) номер.

(пункт 8.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

IX. Затвердження типу продукції, виготовленої із застосуванням нових технологій

9.1. До заявки на затвердження продукції, у конструкції якої застосовано нові технології, спрямовані на збереження або поліпшення рівня безпечності продукції, але які не охоплюються або є несумісними з вимогами технічних приписів або їхніми певними положеннями, виробник надає інформацію:

(абзац перший пункту 9.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

а) про причини, через які нова технологія не дозволяє продукції відповідати чинним технічним приписам;

б) опис чинників загрози для безпеки та довкілля (за наявності), пов'язаних з новою технологією, а також зміст ужитих заходів щодо запобігання негативним наслідкам;

в) опис методів випробувань та їхні результати, які демонструють, що порівняно з чинними вимогами забезпечено, щонайменше, еквівалентний їм рівень безпеки та захисту довкілля.

9.2. Уповноважений орган надсилає запит та необхідну додаткову інформацію до компетентного органу, який приймає рішення щодо процедури та/або термінів внесення змін до технічних приписів, а також щодо строку дії сертифіката типу на продукцію (у разі проведення затвердження типу).

(пункт 9.2 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

9.3. Сертифікат типу на зазначену продукцію видають із обмеженим строком дії.

9.4. Якщо після виконання процедур згідно з цим розділом визнано, що існує достатньо підстав для запровадження нових технологій до широкого застосування, компетентний орган вживає заходів щодо внесення відповідних змін до технічних приписів.

9.5. Після того, як відповідні зміни до технічних приписів внесено, за умови відповідності продукції даним технічним приписам уповноважений орган видає виробнику сертифікат типу без обмеження строку дії.

X. КТЗ, що виготовляють малими серіями

10.1. Кількісні обмеження щодо введення в обіг в Україні КТЗ, які виробляють малими серіями, наведено у додатку 10 до цього Порядку.

10.2. Вимоги пункту 10.1 цього розділу не застосовують до КТЗ спеціального призначення.

10.3. Уповноважений орган видає сертифікат типу КТЗ, що виготовляють малими серіями, за умови відповідності типу КТЗ технічним приписам щодо типу малої серії, наведеним у додатку 4 до цього Порядку.

10.4. Сертифікати типу КТЗ, що виготовляють малими серіями, ідентифікують згідно з вимогами додатка 7 до цього Порядку.

XI. Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження

11.1. Виробник, постачальник або власник КТЗ, партії обладнання, що підлягають індивідуальному затвердженню згідно з пунктам 1.4 та 1.5 розділу I цього Порядку, подають заяву до уповноваженого органу або до призначеного органу із сертифікації.

Заявник додає до заяви копії документів, що підтверджують його повноваження щодо представлення на індивідуальне затвердження КТЗ чи партії обладнання, а також доказу відповідності КТЗ та/або обладнання (за наявності), інші документи, що містять інформацію про конструкцію чи технічні характеристики КТЗ або обладнання.

11.2. Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження видають на КТЗ, якщо:

а) згідно з результатами ідентифікації новий КТЗ відповідає технічному опису, наданому виробником КТЗ, або за його відсутності - інформації, яку надає технічна служба чи випробувальна лабораторія за результатами ідентифікації та/чи випробовувань цього КТЗ, або згідно з результатами огляду КТЗ, що перебуває в експлуатації, відповідає інформації, наведеній у реєстраційних документах, виданих уповноваженими державними органами, що дають право експлуатувати КТЗ, та інформації, яку надає технічна служба чи випробувальна лабораторія за результатами огляду та випробовувань цього КТЗ;

(підпункт "а" пункту 11.2 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

б) протоколом (протоколами) випробувань акредитованої лабораторії та/або технічної служби за позитивними результатами якого (яких) підтверджується відповідність КТЗ технічним приписам щодо індивідуального затвердження.

(підпункт "б" пункту 11.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

11.3. У разі індивідуального затвердження КТЗ, переобладнаного згідно з вимогами статті 32 Закону України "Про дорожній рух" та постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року N 607 "Про затвердження Порядку переобладнання транспортних засобів", перевіряють відповідність конструкції та технічного стану цього КТЗ технічним приписам, пов'язаним зі змінами, унесеними в конструкцію КТЗ під час переобладнання, та додатково:

(абзац перший пункту 11.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

а) для одиничного переобладнання КТЗ - вимогам, за умови виконання яких виробник або спеціально уповноважена Кабінетом Міністрів України організація погоджує зазначене переобладнання;

б) у разі переобладнання п'яти і більше КТЗ протягом року суб'єктом господарювання, що здійснює господарську діяльність з переобладнання КТЗ, - вимогам, які стосуються цього Порядку, що викладені в нормативно-технічній документації на відповідний вид переобладнання та свідоцтві про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

(підпункт "б" пункту 11.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

11.4. У разі індивідуального затвердження КТЗ, що перебувають в експлуатації, перевіряють технічний стан відповідних систем та елементів КТЗ згідно з технічними приписами, які містять експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методів контролю.

11.5. Для індивідуального затвердження КТЗ спеціального призначення додатково застосовують обмеження щодо вимог технічних приписів, наведених у додатку 11 до цього Порядку для відповідних категорій КТЗ, які було обрано як базові для створення КТЗ спеціального призначення.

(пункт 11.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188)

11.6. Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження видають на партію обладнання, якщо:

а) згідно з результатами ідентифікації обладнання відповідає інформаційному документу, наданому виробником обладнання, або, за його відсутності, технічним характеристикам, які в обсязі, необхідному для заповнення сертифіката відповідності, надає технічна служба чи випробувальна лабораторія за результатами ідентифікації та/чи випробувань відібраних зразків обладнання;

б) окремим затвердженням (окремими затвердженнями) та/або протоколом (протоколами) випробувань підтверджено відповідність відібраних зразків обладнання технічним приписам.

(підпункт "б" пункту 11.6 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

11.7. Випробовування одиниці обладнання не проводяться, якщо:

а) випробовування передбачають пошкодження або руйнування зразка обладнання;

б) згідно з результатами ідентифікації встановлено, що одиниця обладнання постачається для ремонту конкретного зареєстрованого в Україні КТЗ і є тотожним обладнанню, що встановлено на цьому КТЗ виробником.

11.8. Форму сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження КТЗ чи партії обладнання наведено у додатку 9 до цього Порядку. Цей сертифікат має містити номер та дату видачі атестата про акредитацію уповноваженого органу або органу із сертифікації, виданого відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", номер та дату наказу Міністерства інфраструктури України про призначення органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, ідентифікаційний номер (VIN) КТЗ (якщо виробником не було застосовано маркування VIN, зазначають номер шасі і/чи двигуна) та реквізити його власника. Дозволено не наводити відомості на зворотному боці сертифіката відповідності (технічний опис), якщо їх неможливо визначити за результатами виконання процедур затвердження (аналізування документації, ідентифікації, опису конструкції, випробовувань), що передбачені для індивідуального затвердження.

(абзац перший пункту 11.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 23.11.2018 р. N 561)

До сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження додають перелік об'єктивних доказів стосовно відповідності КТЗ чи партії обладнання вимогам технічних приписів до нього за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

11.9. Уповноважені органи та органи із сертифікації ведуть реєстр виданих сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження присвоюють уповноважені органи та органи із сертифікації відповідно до вимог додатка 7 до цього Порядку. Ці органи надають інформацію про сертифікат відповідності до підприємства, що належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, для внесення інформації до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання відповідно до вимог додатка 9 до цього Порядку.

(пункт 11.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188)

11.10. Для індивідуального затвердження КТЗ, що проходять декілька етапів укомплектування, проводять індивідуальне затвердження на кожному етапі доукомплектування та видають сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження незавершеного КТЗ. На останньому етапі надають сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, на підставі якого здійснюється державна реєстрація КТЗ.

11.11. На другому та наступних етапах затвердження додатково до обов'язкової заводської таблички виробника, що визначена ДСТУ ISO 3779:2012 "Колісні транспортні засоби. Номер ідентифікаційний транспортного засобу (VIN). Зміст і структура (ISO 3779:2009, IDT)", ДСТУ ISO 4030:2012 "Колісні транспортні засоби. Номер ідентифікаційний транспортного засобу. (VIN). Розташування та спосіб нанесення (ISO 4030:1983, IDT)", ДСТУ 7232:2011 "Таблички марковальні. Технічні умови", виробник - резидент України має установити на КТЗ додаткову табличку. Ця табличка має відповідати вимогам ДСТУ 7232, бути надійно закріплена на видимому і легкодоступному місці на елементі конструкції, що не підлягає заміні в період експлуатації КТЗ. Дані, зазначені на ній, мають бути чіткими та стійкими проти стирання і містити зазначену нижче інформацію:

а) найменування виробника;

б) етап затвердження;

в) ідентифікаційний номер (VIN) базового КТЗ. За бажанням виробника КТЗ на поточному етапі виготовлення безпосередньо на незмінній частині КТЗ та на його додатковій табличці виробника може міститися визначений ним ідентифікаційний номер (VIN) з його міжнародним ідентифікаційним кодом виробника (WMI);

г) максимально допустима повна маса КТЗ (наводять у випадках, коли значення було змінено на поточному етапі затвердження);

ґ) максимально допустима повна маса комбінації КТЗ (якщо КТЗ може бути використано для буксирування причепа чи напівпричепа; наводять у випадках, коли значення було змінено на поточному етапі затвердження);

д) максимально допустима маса, що припадає на кожну вісь (наводять послідовно від передньої осі до задньої і лише у випадках, коли значення було змінено на поточному етапі затвердження);

е) максимально допустима маса, що припадає на зчіпний пристрій (для напівпричепа або причепа з центрально розташованою віссю (наводять лише у випадках, коли значення було змінено на поточному етапі затвердження).

(розділ XI доповнено пунктом 11.11 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

XII. Введення продукції в обіг

12.1. Пропуск КТЗ на митну територію України з метою вільного обігу, перша державна реєстрація, введення в обіг обладнання здійснюються за наявності сертифіката відповідності КТЗ або сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження.

Сертифікат відповідності на незавершений КТЗ дозволяє ввозити його на митну територію України та продавати з метою виконання подальших етапів виготовлення. Сертифікат відповідності, виданий на підставі сертифіката незавершеного типу КТЗ, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження незавершеного КТЗ не дозволяє реєструвати, уводити в експлуатацію та використовувати такі КТЗ до закінчення процедури поетапного затвердження типу.

(абзац другий пункту 12.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

12.2. Виробники видають сертифікати відповідності на КТЗ, виготовлені із застосуванням нових технологій, тільки у разі, якщо КТЗ виготовлено до дати, якою обмежено строк дії сертифіката типу.

12.3. Виробники видають сертифікати відповідності на КТЗ, що належать до типу КТЗ кінцевої серії, за умови, що ці КТЗ були виготовлені або ввезені на митну територію України з метою вільного обігу в період дії сертифіката типу.

(пункт 12.3 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188)

12.4. Пункт 12.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188)

12.5. Пункт 12.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188,
у зв'язку з цим пункти 12.6, 12.7
 вважати відповідно пунктами 12.4, 12.5)

12.4. Введення в обіг обладнання допускають за наявності сертифіката відповідності обладнання, який додають до кожної партії обладнання.

12.5. Компоненти, сертифікати типу на які видано на підставі окремих затверджень і які мають відповідне маркування згідно з Правилами ЄЕК ООН, вводяться в обіг за наявності сертифіката відповідності обладнання, що поширюється на всі партії компонентів, що охоплюються сертифікатом типу.

XIII. Попередження загрози довкіллю або життю та здоров'ю громадян

13.1. Якщо компетентний орган на підставі інформації від споживачів продукції або від органів державного ринкового нагляду і контролю, державного нагляду (контролю) встановив, що продукція хоч і відповідає чинним вимогам та/або має належне маркування, все ж становить серйозну загрозу довкіллю або життю чи здоров'ю громадян, то він доручає уповноваженому органу протягом 10 робочих днів вжити заходів щодо відкликання сертифіката типу. Уповноважений орган надсилає письмові повідомлення виробнику та компетентному органу про необхідність припинення на період, що не перевищує 6 місяців, видачу сертифікатів відповідності КТЗ чи обладнання. Компетентний орган у разі невідповідності, що стосується окремих затверджень, повідомляє про це компетентні органи інших Договірних Сторін Угоди.

13.2. У разі виявлення, що зразки продукції, до яких додано сертифікати відповідності КТЗ чи обладнання та/або які мають належне маркування, фактично не відповідають затвердженому типу чи вимогам технічних приписів, уповноважений орган повинен вжити узгоджених із виробником заходів, спрямованих на відновлення відповідності продукції, а в разі визнання уповноваженим органом цих заходів такими, що не досягли мети, може відкликати видані сертифікати типу та/або окремі затвердження.

13.3. Невідповідностями затвердженому типу вважають розбіжності між фактичними характеристиками продукції та даними, наведеними в сертифікаті типу або в інформаційному пакеті документів.

13.4. Якщо з'ясовується, що продукція, яка має окреме затвердження, видане іншими Договірними Сторонами Угоди, та/або належне маркування, але фактично не відповідає вимогам окремого Правила ЄЕК ООН (крім випадків, передбачених розділами X, XII та XIII цього Порядку), уповноважений орган звертається до компетентного органу для вжиття ним заходів, передбачених Угодою.

13.5. Виробник, який одержав сертифікат типу та увів продукцію в обіг, але згідно із законодавством чи на власний розсуд здійснює процедуру її відкликання через те, що зазначена продукція все ж може становити серйозну загрозу безпеці дорожнього руху, довкіллю або життю чи здоров'ю громадян, або якщо виявлено суттєві недоліки у конструкції продукції, повинен негайно повідомити про це уповноважений орган.

13.6. У разі здійснення процедур відкликання продукції виробник повинен запропонувати та вжити комплекс заходів щодо зміни конструкції, технології виробництва, процедур із забезпечення відповідності виробництва для усунення виявлених невідповідностей. Уповноважений орган сприяє запровадженню зазначених заходів та контролює їх результативність.

13.7. Уповноважений орган може відкликати сертифікат типу, якщо він встановить, що вжиті заходи згідно з пунктом 13.6 не досягли результату в погоджені з виробником терміни. Уповноважений орган не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про відкликання сертифіката типу повідомляє про це виробника та компетентний орган.

13.8. Рішення щодо видачі сертифіката типу (затвердження типу, відмови у затвердженні типу, відкликання чи змін до затвердження) може бути оскаржено в установленому законодавством порядку до компетентного органу або в суді.

 

Директор департаменту
автомобільного транспорту

Д. В. Петухов

 

КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ, ВАРІАНТА, ВЕРСІЇ, КОДИ УКТЗЕД КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

I. Класифікація КТЗ за категоріями

1. Класифікація КТЗ за категоріями здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року N 1166 "Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються".

2. Механічні колісні засоби категорій M2 та M3, що виконані для перевезення не більше 22 пасажирів, не враховуючи водія, належать до класів згідно з Правилами ЄЕК ООН N 52 або N 107.

2.1. Клас A:

механічні колісні засоби, призначені для перевезення пасажирів, які стоять; такі колісні засоби обладнані сидіннями і мають місця для пасажирів, що стоять.

2.2. Клас B:

механічні колісні засоби, призначені для перевезення пасажирів, які сидять; такі колісні засоби не мають місць для пасажирів, які стоять.

3. Механічні колісні засоби категорій M2 та M3, що виконані для перевезення більше 22 пасажирів, не враховуючи водія, належать до одного з класів згідно з Правилами ЄЕК ООН N 36 або N 107.

3.1. Клас I:

механічні колісні засоби, у конструкції яких передбачені місця для перевезення пасажирів, що стоять, за умови забезпечення можливості їх пересування у салоні (автобус, тролейбус).

3.2. Клас II:

механічні колісні засоби, призначені переважно для перевезення пасажирів, що сидять, але в яких передбачено можливість перевезення пасажирів, що стоять у поздовжньому проході та (або) у зоні поза проходом, площа якої не перевищує за розміром площі, необхідної для розміщення двох здвоєних місць для сидіння (автобус, тролейбус).

3.3. Клас III:

колісні засоби, призначені винятково для перевезення пасажирів, що сидять (автобус).

4. Зчленований механічний колісний засіб категорії M2 або M3 - автобус (тролейбус), що складається з двох або більше жорстких секцій, які з'єднані між собою та можуть повертатися одна відносно іншої; пасажирські салони кожної секції забезпечують вільне переміщення пасажирів між ними; жорсткі секції можливо роз'єднати тільки в умовах сервісного підприємства чи виробництва із застосуванням спеціального обладнання.

5. Зчленований колісний засіб категорії M2 або M3, що складається з двох або більше секцій, зазначених у пункті 4 цього розділу, є одним колісним засобом.

6. За місцем установки осей причіпні колісні засоби категорій O2, O3 та O4 належать до одного з таких типів:

6.1. Напівпричіп - буксируваний колісний засіб, за умови рівномірного завантаження якого вісь (осі) розташовано позаду центра мас, який обладнано зчіпним пристроєм, що передає на тягач горизонтальну та вертикальну навантагу.

Колеса однієї або більше осей напівпричепа можуть бути тяговими.

6.2. Причіп - буксируваний колісний засіб, який має принаймні дві осі, обладнано зчіпним пристроєм, що здатний рухатися вертикально відносно причепа та призначений для повороту передньої осі (осей або їхніх коліс), який, проте, не передає значної вертикальної навантаги на тягач.

Колеса однієї або більше осей причепа можуть бути тяговими.

6.3. Причіп з центральним розташуванням осі (осей) (центроосьовий) - буксируваний колісний засіб зі зчіпним пристроєм, що не може повертатися відносно рами причепа, у якого вісь (осі) розташовано близько до центра мас рівномірно завантаженого колісного транспортного засобу так, що на тягач передається лише статична вертикальна навантага не більш як 10 відсотків навантаги від максимальної маси причепа або 10 кілоньютонів, залежно від того, яка величина менша.

Колеса однієї або більше осей причепа можуть бути тяговими.

7. Колісні засоби підвищеної прохідності категорій M, N

7.1. Колісними засобами підвищеної прохідності категорій M та N вважають колісні засоби, які відповідають вимогам, наведеним у пунктах 7.1.1 - 7.1.3 цього розділу.

7.1.1. Колісний засіб категорії N1, максимальна маса якого не більш як 2 тонни, та категорії M1 вважають колісним засобом підвищеної прохідності, якщо він:

а) має принаймні одну передню вісь та принаймні одну задню вісь, які можна урухомлювати одночасно, враховуючи колісний засіб, у якого урухомник однієї осі можливо відключати;

б) має принаймні один механізм блокування диференціального механізму або принаймні один механізм аналогічної дії та може долати узвіз 30-відсоткового похилу.

7.1.2. Крім того, такі колісні засоби повинні відповідати принаймні п'ятьом з таких шести вимог:

а) кут в'їзду має бути не менш як 25°;

б) кут з'їзду має бути не менш як 20°;

в) кут поздовжньої прохідності має бути не менш як 20°;

г) дорожній просвіт під передньою віссю повинен бути не менш як 180 мм;

ґ) дорожній просвіт під задньою віссю повинен бути не менш як 180 мм;

д) дорожній просвіт між осями повинен бути не менш як 200 мм.

7.1.3. Колісний засіб категорії N1, максимальна маса якого більш як 2 тонни, або категорій N2, M2 чи M3, максимальною масою не більш як 12 тонн, розглядають як колісний засіб підвищеної прохідності або якщо всі його колеса можливо урухомлювати одночасно, враховуючи колісний засіб, урухомник однієї осі в якого можливо відключати, або якщо він відповідає щонайменше таким трьом вимогам:

а) принаймні одну передню та одну задню осі можливо урухомлювати одночасно, враховуючи колісний засіб, урухомник однієї осі якого можливо відключати;

б) є принаймні один пристрій блокування диференціального механізму або принаймні один пристрій аналогічної дії;

в) може підійматися без причепа узвозом з 25-відсотковим похилом.

7.1.4. Колісний засіб категорії M3, максимальна маса якого більш як 12 тонн, або категорії N3 вважають колісним засобом підвищеної прохідності або якщо всі його колеса можливо урухомлювати одночасно, враховуючи колісний засіб, урухомник однієї осі якого можна відключати, або якщо він відповідає щонайменше таким вимогам:

а) принаймні половина коліс урухомлюється;

б) є принаймні один пристрій блокування диференціального механізму або принаймні один пристрій аналогічної дії;

в) може підійматися без причепа узвозом з 25-відсотковим похилом;

г) відповідає принаймні чотирьом з таких шести вимог:

1) кут в'їзду має бути не менш як 25°;

2) кут з'їзду має бути не менш як 25°;

3) кут поздовжньої прохідності має бути не менш як 25°;

4) дорожній просвіт під передньою віссю повинен бути не менш як 250 мм;

5) дорожній просвіт під задньою віссю повинен бути не менш як 250 мм;

6) дорожній просвіт між осями повинен бути не менш як 300 мм.

7.2. Умови перевірки відповідності характеристик прохідності:

7.2.1. Механічний колісний засіб категорії N1, максимальної маси не більш як 2 тонни, та колісний засіб категорії M1 перевіряють за спорядженої маси.

7.2.2. Механічний колісний засіб, не визначений у пункті 7.2.1 цього розділу, слід завантажити до технічно допустимої максимальної маси.

7.2.3. Здатність долати узвіз 25 % або 30 % перевіряють розрахунком.

Як виняток, можуть виконуватися випробовування.

7.2.4. У разі вимірювання кутів переднього та заднього звисів, а також кута поздовжньої прохідності захисні пристрої до уваги не беруть.

7.3. Визначення кутів переднього та заднього звису, кута поздовжньої прохідності та величини дорожнього просвіту:

7.3.1. Кут в'їзду (кут переднього звису) - найбільший кут між горизонтальною площиною та площиною, дотичною до шин передніх коліс, окреслених статичним радіусом таким чином, що жодна точка колісного засобу, розташована у нижній частині, та жодна частина, що жорстко прикріплена до колісного засобу, не перебувають нижче цієї площини, як показано нижче на рисунку.

 

7.3.2. Кут з'їзду (кут заднього звису) - найбільший кут між горизонтальною площиною та площиною, дотичною до шин задніх коліс, окреслених статичним радіусом таким чином, що жодна точка колісного засобу, розташована позаду осі, та жодна частина, жорстко прикріплена до колісного засобу, не перебувають нижче цієї площини, як показано нижче на рисунку.

 

7.3.3. Кут поздовжньої прохідності - кут, виміряний між площинами, дотичними до статичних радіусів передніх і задніх коліс. Вершина цього двостороннього кута лежить у нижній частині колісного засобу. Цей кут є найбільшим кутом перелому, за якого колісний засіб може подолати перешкоду, як показано нижче на рисунку.

 

7.3.4. Дорожній просвіт між осями - найкоротша відстань між опорною поверхнею та найнижчою нерухомою точкою колісного засобу, як показано нижче на рисунку.

  

7.3.5. Дорожній просвіт під однією віссю - відстань у напрямку вниз від найвищої точки дуги кола, що проходить через центр плями статичного контакту протектора шин коліс однієї осі (внутрішніх у випадку здвоєних коліс) з поверхнею плоскої опори і торкається нижньої нерухомої точки колісного засобу між колесами.

Жодна точка жорсткої частини колісного засобу не повинна перебувати у заштрихованій на схемі зоні, як показано нижче на рисунку.

 

У разі необхідності дорожній просвіт для кількох осей зазначають відповідно до їхнього розташування, наприклад, 280/250/250.

7.4. Комбіноване позначення

Для позначення колісного засобу, що належить до категорій M, N та придатний для руху поза дорогами, використовується також літера G (наприклад M1G). Колісні засоби категорій багатоцільового призначення (вантажопасажирські), що позначаються літерами M/N, MG/NG, M1/N2 тощо, відносяться до категорій, передбачених документами з офіційного затвердження їх типу.

Наприклад, колісний засіб підвищеної прохідності категорії N1 можна позначати як N1G.

II. Визначення типу, варіантів та версій КТЗ

1. Тип, варіанти, версії КТЗ

1.1. Тип - сукупність колісних транспортних засобів, які не відрізняються один від одного принаймні за істотними ознаками, наведеними нижче для кожної категорії колісних транспортних засобів.

1.2. Варіант - сукупність колісних транспортних засобів, які належать до одного типу і не відрізняються один від одного принаймні за істотними характеристиками, наведеними нижче для кожної категорії колісних транспортних засобів (визначають за необхідності).

1.3. Версія - сукупність колісних транспортних засобів, які належать до одного типу та варіанта і можуть мати зазначені виробником поєднання характеристик параметрів, що наведені в єдиному для одного типу і/або варіанта інформаційному документі, який додають до заявки на затвердження типу, за умови, що зазначені колісні транспортні засоби не відрізняються один від одного принаймні за характеристиками, наведеними нижче для кожної категорії колісних транспортних засобів (визначають за необхідності).

2. Для КТЗ категорії L

2.1. Ознаки типу:

а) найменування виробника;

б) позначка типу, установлена виробником;

в) істотні особливості конструкції і дизайну: колісні транспортні засоби мають єдине шасі, раму, підрамник, базову платформу або каркас, на якому змонтовано основні складові частини, системи, компоненти та вузли;

г) силова установка (внутрішнього згоряння, електрична, гібридна тощо).

2.2. Характеристики, що визначають варіант:

а) тип кузова (надбудови);

б) різниця мас у спорядженому стані - найбільша їхня величина не перевищує найменшу більше ніж на 20 %;

в) різниця максимальних мас - найбільша їхня величина не перевищує найменшу більше ніж на 20 %;

г) силова установка, що працює за одним принципом (у разі двигуна внутрішнього згоряння, наприклад, за таким самим циклом та з такою самою тактністю, у разі електричного двигуна - за таким самим принципом і робочим циклом);

ґ) оснащеність силовими установками, які характеризуються такою різницею робочого об'єму (у разі двигуна внутрішнього згоряння), що найбільша його величина не перевищує найменшу більше ніж на 30 %;

д) однакова кількість і розташування циліндрів (у разі комплектації двигуном внутрішнього згоряння);

е) силові установки, які характеризуються такою різницею номінальної потужності, що найбільша її величина не перевищує найменшу більше ніж на 30 %.

2.3. Характеристики, що визначають версію: параметри конструкції, що викликають різницю в результатах випробовувань, які наводять згідно з додатком 8 до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року N 521 (далі - Порядок).

3. Для КТЗ категорії M1

3.1. Ознаки типу:

а) найменування виробника;

б) позначка типу, установлена виробником;

в) істотні особливості конструкції і дизайну: шасі/платформа (очевидні й істотні відмінності);

г) силова установка (двигун внутрішнього згоряння/ електродвигун/ гібридна).

3.2. Характеристики, що визначають варіант:

а) тип кузова (наприклад, седан, хетчбек, купе, кабріолет, універсал тощо);

б) силова установка: робочий принцип; кількість і розташування циліндрів; різниця потужності - не більше 30 % (найбільша потужність не перевищує найменшу більше ніж у 1,3 раза); різниця в робочому об'ємі - не більше ніж 20 % (найбільший не перевищує найменший більше ніж у 1,2 раза);

в) ведучі осі (кількість, розміщення, взаємозв'язок);

г) керуючі осі (кількість і розміщення).

3.3. Характеристики, що визначають версію:

а) максимальна маса;

б) потужність двигуна;

в) робочий об'єм двигуна;

г) тип коробки передач і кількість передач;

ґ) максимальна кількість місць для сидіння;

д) інші параметри конструкції, що викликають різницю в результатах випробовувань, які наводяться згідно з додатком 8 до Порядку.

4. Для КТЗ категорій M2 і M3

4.1. Ознаки типу:

а) найменування виробника;

б) позначка типу, установлена виробником;

в) категорія;

г) істотні особливості конструкції і дизайну: шасі/несучий кузов, одно/двоповерховий, вагонного типу/зчленований (очевидні й істотні відмінності); кількість осей;

ґ) силова установка: двигун внутрішнього згоряння/ електродвигун/ гібридна; за наявності - система керування тяговим приводом (контактно-реостатна, тиристорно-імпульсна, транзисторна тощо).

4.2. Характеристики, що визначають варіант:

а) клас відповідно до Правил ЄЕК ООН NN 36, 52, 107 (тільки для завершених колісних транспортних засобів);

б) ступінь завершеності (наприклад, завершений/незавершений);

в) силова установка: робочий принцип; кількість і розташування циліндрів; різниця в потужності - не більше ніж 50 % (найбільша потужність не перевищує найменшу більше ніж у 1,5 раза); різниця в робочому об'ємі - не більше ніж 50 % (найбільший не перевищує найменший більше ніж у 1,5 раза); розміщення (попереду, посередині, ззаду);

г) різниця між максимальними масами - не більше ніж 20 % (найбільша маса колісних транспортних засобів не перевищує найменшу більше ніж у 1,2 раза);

ґ) ведучі осі (кількість, розміщення, взаємозв'язок);

д) керуючі осі (кількість і розміщення).

4.3. Характеристики, що визначають версію: параметри конструкції, що викликають різницю в результатах випробовувань, які наводяться згідно з додатком 8 до Порядку.

5. Для КТЗ категорій N1, N2 і N3

5.1. Ознаки типу:

а) найменування виробника;

б) позначка типу, установлена виробником;

в) категорія;

г) істотні особливості конструкції і дизайну: шасі/платформа кузова (очевидні й істотні відмінності); кількість осей; силова установка (двигун внутрішнього згоряння/ електродвигун/ гібридна).

5.2. Характеристики, що визначають варіант:

а) конструкції кузова (надбудови), наприклад, вантажний автомобіль із платформою без бортів/ самоскид/ автоцистерна/ тягач (тільки для завершених колісних транспортних засобів);

б) ступінь завершеності (завершений/незавершений);

в) силова установка: робочий принцип; кількість і розташування циліндрів; різниця потужності - не більше ніж 50 % (найбільша потужність не перевищує найменшу більше ніж у 1,5 раза); різниця в робочому об'ємі - не більше ніж 50 % (найбільший не перевищує найменший більше ніж у 1,5 раза); розміщення (попереду, посередині, ззаду);

г) різниця між максимальними масами - не більше ніж 20 % (найбільша маса колісних транспортних засобів не перевищує найменшу більше ніж у 1,2 раза);

ґ) ведучі осі (кількість, розміщення, взаємозв'язок);

д) керуючі осі (кількість і розміщення).

5.3. Характеристики, що визначають версію: параметри конструкції, що викликають різницю в результатах випробовувань, які наводять згідно з додатком 8 до Порядку.

6. Для КТЗ категорій O1, O2, O3 і O4

6.1. Ознаки типу:

а) найменування виробника;

б) позначка типу, установлена виробником;

в) категорія;

г) істотні особливості конструкції і дизайну: шасі/ несівний кузов (очевидні й істотні відмінності); кількість осей; причіп/ напівпричіп/ центроосьовий причіп;

ґ) особливості систем гальмування (не обладнаний/ з інерційним приводом/ з іншим приводом, конструкція робочої, стоянкової гальмової системи, наявність антиблокувальної системи).

6.2. Характеристики, що визначають варіант:

а) ступінь завершеності (завершений/незавершений);

б) тип кузова (наприклад, фургон/ бортова платформа/ цистерна) (тільки для завершених/ поетапно завершених колісних транспортних засобів);

в) різниця між максимальними масами - не більше ніж 20 % (найбільша маса колісних транспортних засобів не перевищує найменшу більше ніж у 1,2 раза);

г) керуючі осі (кількість і розміщення).

6.3. Характеристики, що визначають версію: параметри конструкції, які зазначив виробник в інформаційному документі.

7. Для всіх категорій:

Повна ідентифікація колісних транспортних засобів щодо належності до певного типу, варіанта і версії має базуватися на однозначному та точному визначенні всіх технічних характеристик, наведених згідно з Порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури від 17 серпня 2012 року N 521, що охоплюють вимоги до змісту інформації, яку необхідно надавати з метою затвердження типу.

III. Позначання КТЗ за типом кузова (надбудови) чи за призначенням

1. Позначення і найменування колісних засобів за типом кузовів (надбудови) (лише для завершеної, поетапно завершеної конструкції колісного засобу з кузовом)

1.1. Колісні засоби категорії M1:

AA - седан, що має закритий кузов із салоном, який може мати стояк між боковими вікнами, жорсткий дах, частина якого може відкриватися, 2 або 4 бокових дверей, 4 і більше бокових вікон; у салоні кузова розміщаються 4 або більше сидінь у 2 або більше рядах;

AB - хетчбек, має кузов типу седан (AA) із задніми дверима, які відкриваються вверх, а дах, що має вікно, плавно знижується у напрямку до задньої частини колісного засобу;

AC - універсал, має закритий кузов з жорстким дахом, виконаний для перевезення як пасажирів, так і вантажів, частина якого може відкриватися, 4 і більше бокових вікон, 2 або 4 бокових дверей, задні двері; у салоні кузова розміщаються 4 або більше сидінь у 2 або більше рядах, які у разі перевезення багажу можуть бути складені або демонтовані без застосування спеціальних інструментів;

AD - купе, має закритий кузов з жорстким дахом, частина якого може відкриватися, 2 і більше бокових вікон, 2 бокових дверей, може мати задні двері, що відкриваються вверх; у салоні кузова розміщаються 2 або більше сидінь в 1 або більше рядах;

AE - кабріолет, має відкритий кузов, зі складаним м'яким або жорстким дахом, який фіксується не менш як у 2 положеннях: перше - дах закриває кузов, друге - дах у складеному стані, 2 і більше бокових вікон, 2 або 4 бокових дверей; у салоні кузова розміщаються 2 або більше сидінь в 1 або більше рядах;

AF - колісний засіб багатоцільового призначення, має кузов, який не належить до кузовів типу AA, AB, AC, AD, AE, призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу або вантажів в єдиному відділенні.

Колісний засіб, позначений як AF, не вважають таким, що належить до категорії M1, якщо він відповідає таким двом вимогам:

а) кількість місць для сидіння, без врахування сидіння водія, не більше 6.

"Місце для сидіння" вважають за наявне, якщо колісний засіб обладнано елементами, "доступними" для закріплення такого сидіння.

Термін "доступний" означає наявність таких елементів закріплення, які можна безперешкодно використати за призначенням. Щоб елементи закріплення не були "доступними", виробник повинен конструктивно усунути можливість їх застосування, наприклад, наварюванням на них накладок або встановленням аналогічних відповідно закріплених деталей, які неможливо демонтувати за допомогою звичайних інструментів;

б) добуток передбаченої конструкцією кількості пасажирів та умовної маси одного пасажира (68 кг) менше маси вантажу, який одночасно перевозиться, тобто:

p - (m + n · 68) > n · 68,

де:

p - технічно допустима максимальна маса навантаженого колісного засобу в кг;

m - споряджена маса колісного засобу в кг;

n - кількість місць для сидіння, без урахування місця водія.

1.2. Колісні засоби категорій M2 або M3 (автобуси чи тролейбуси):

1.2.1. Колісні засоби класу I:

CA - автобус (тролейбус);

CB - двоповерховий автобус;

CC - зчленований одноповерховий автобус (тролейбус);

CD - зчленований двоповерховий автобус;

CE - автобус (тролейбус) з низькою підлогою;

CF - двоповерховий автобус з низькою підлогою;

CG - зчленований автобус (тролейбус) з низькою підлогою;

CH - зчленований двоповерховий автобус з низькою підлогою.

1.2.2. Колісні засоби класу II:

CI - автобус (тролейбус);

CJ - двоповерховий автобус;

CK - зчленований автобус (тролейбус);

CL - зчленований двоповерховий автобус;

CM - автобус (тролейбус) з низькою підлогою;

CN - двоповерховий автобус з низькою підлогою;

CO - зчленований автобус (тролейбус) з низькою підлогою;

CP - зчленований двоповерховий автобус з низькою підлогою.

1.2.3. Колісні засоби класу III:

CQ - автобус;

CR - двоповерховий автобус;

CS - зчленований автобус;

CT - зчленований двоповерховий автобус.

1.2.4. Колісні засоби класу A:

CU - автобус;

CV - автобус з низькою підлогою.

1.2.5. Колісні засоби класу B:

CW - автобус.

1.3. Колісні засоби категорій N:

BA - колісний засіб категорій N1, N2 або N3, який призначено винятково або переважно для перевезення вантажів. Він також може буксирувати причепи як тягач;

BB - фургон, колісний засіб, кабіна якого об'єднана з кузовом;

BC - колісний засіб для буксирування напівпричепів (трактор або сідельний тягач), означає тягач, призначений винятково або переважно для буксирування напівпричепів;

BD - колісний засіб для буксирування причепів (дорожній трактор або баластний тягач) означає тягач, призначений переважно для буксирування причепів, окрім напівпричепів. Він також може мати платформу для встановлення вантажу (баласту);

ВХ - шасі.

Колісний засіб категорії N, позначений як BB, з технічно допустимою максимальною масою не більш як 3500 кг, не вважають таким, що належить до категорії N, якщо він має більш як 6 місць для сидіння, окрім місця водія, або відповідає двом таким умовам:

а) кількість місць для сидіння, без урахування місця водія, не більше 6;

б) добуток передбаченої конструкцією кількості пасажирів та умовної маси одного пасажира (68 кг) більше або дорівнює масі вантажу, який одночасно перевозиться, тобто:

p - (m + n · 68) Ј  n · 68,

де:

p - технічно допустима максимальна маса в кг;

m - споряджена маса в кг;

n - кількість місць для сидіння, крім місця водія.

Колісний засіб категорії N, позначений як BA, BB, з технічно допустимою максимальною масою більш як 3500 кг, BC або BD не вважають таким, що належить до категорії N, якщо він відповідає принаймні одній з таких умов:

а) кількість місць для сидіння, крім місця водія, більше 8;

б) добуток передбаченої конструкцією кількості пасажирів та умовної маси одного пасажира (68 кг) більше або дорівнює масі вантажу, який одночасно перевозиться, тобто:

p - (m + n · 68) Ј  n · 68.

 

1.4. Колісні засоби категорії O:

DA - напівпричіп;

DB - причіп;

DC - причіп центроосьовий - з центральним розташуванням осі (осей).

1.5. Колісні засоби спеціального/спеціалізованого призначення:

SA - колісний засіб для відпочинку (кемпер - автомобіль-будинок) - колісний засіб з житловим приміщенням, що містить принаймні таке устаткування: стіл та місця для сидіння, спальні місця, які можуть бути улаштовані із сидінь, обладнання для приготування їжі та місце для зберігання майна. Таке устаткування жорстко кріплять у салоні; проте стіл може бути знімним (складаним);

SB - броньований колісний засіб - колісний засіб, призначений для перевезення пасажирів та (або) вантажів, який відповідає, зокрема, вимогам щодо захисної куленепробивної обшивки;

SC - швидка медична допомога (ambulance) - колісний засіб категорії M для перевезення хворих або травмованих людей, що має для цього спеціальне обладнання;

SD - катафалк - колісний засіб категорії M для перевезення мерців, що має для цього спеціальне обладнання;

SE - житловий причіп (караван) - причіпний колісний засіб категорії O, призначений для експлуатування на дорогах як пересувне житлове приміщення;

SF - пересувний кран (автокран) - колісний засіб категорії N3, не призначений для перевезення вантажів, обладнаний краном, перекидний момент якого не менш як 400 кілоньютонометрів;

SH - колісний засіб, призначений для перевезення осіб з інвалідністю на візках, - колісний засіб категорії M1, призначений або спеціально переобладнаний для розміщення однієї або декількох осіб, які під час руху сидять у візках;

SG - інші колісні засоби спеціального/спеціалізованого призначення.

IV. Визначання типу обладнання

Тип обладнання (у разі окремого затвердження тип обладнання визначають згідно з відповідними Правилами ЄЕК ООН) - сукупність обладнання, що не відрізняється одне від одного принаймні щодо таких істотних ознак:

а) найменування виробника;

б) торгова марка;

в) позначення типу, яке визначив виробник (номер за конструкторською документацією, каталожний номер тощо);

г) ідентифікаційний код виробника обладнання (WMPI), що надають згідно з ISO 4100:1980 "Road vehicles - World parts manufacturer identifier (WPMI) code" (за наявності);

ґ) зазначені виробником основні параметри конструкції, принцип дії, кресленики тощо.

V. Класифікація КТЗ та обладнання за кодами УКТЗЕД

N
з/п

Назва продукції

Код за УКТЗЕД

1

Колісні засоби категорій M, N, O, L (нові та такі, що були у користуванні)

8701
8702
8703
8704
8705
8711
8716

2

Предмети обладнання та частини, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах (нові)

 

2.1

Прилади зовнішні світлові та лампи до них

8512 10 00 00
8512 20 00 10
8512 20 00 90
8539 10 00 90
8539 21 30 10
8539 21 30 90
8539 29 30 10
8539 29 30 90
8539 31 90 00

2.2

Ремені безпеки, сидіння пасажирські та автомобільні крісла для транспортування дітей

8708 21 10 00
8708 21 90 10
8708 21 90 91
8708 21 90 98
9401 20 00 00

2.3

Дизелі, газодизелі

8408 20 10 00
8408 20 51 00
8408 20 55 10
8408 20 55 90
8408 20 57 10
8408 20 57 90
8408 20 99 10
8408 20 99 90
8408 90 43 00
8408 90 45 00
8408 90 47 00
8408 90 61 00
8408 90 65 00
8408 90 67 00
8408 90 81 00
8408 90 85 90

2.4

Двигуни з примусовим запалюванням

8407 32 10 00
8407 32 90 00
8407 33 00 00
8407 34 10 00
8407 34 91 10
8407 34 91 90
8407 34 99 10
8407 34 99 90
8407 90 10 00
8407 90 50 00
8407 90 80 00
8407 90 90 00

2.5

Попереджувальні трикутники

8512 20 00 10
8512 20 00 90
3926 90 97 90

2.6

Звукові сигнальні прилади

8512 30 90 10
8512 30 90 90

2.7

Пневматичні шини

4011 10 00 10
4011 10 00 90
4011 20 10 00
4011 20 90 00

2.8

Відновлені шини

4012 11 00 00
4012 12 00 00

2.9

Безпечні скломатеріали

7007 11 10 10
7007 11 10 90
7007 21 20 10
7007 21 20 90
8708 29 90 00

2.10

Дзеркала заднього виду

7009 10 00 10
7009 10 00 90

2.11

Каталітичні нейтралізатори відпрацьованих газів (до КТЗ повною масою до 3500 кг)

8421 39 60 10
8421 39 60 90

2.12

Глушники (до КТЗ повною масою до 3500 кг)

8708 92 20 00
8708 92 35 10
8708 92 35 90
8708 92 91 10
8708 92 91 90
8708 92 99 91
8708 92 99 98

2.13

Накладки гальмівні, колодки з накладками гальмівними

6813 81 00 10
6813 81 00 90
6813 89 00 10
6813 89 00 90
8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90
8714 10 00 00

2.14

Камери гальмівні, у тому числі енергоакумулятори, циліндри гальмівні пневматичних приводів

8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.15

Циліндри, супорти та шланги гідроприводу гальм

4009 12 00 00
4009 22 00 00
4009 32 00 00
4009 42 00 00
8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8714 10 00 00
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.16

Газобалонне обладнання: арматура кріплення, фурнітура, труби, пристрої фільтрування, клапани редукційні для регулювання тиску, електронні блоки керування (контролери з пам'яттю, що програмуються), шланги і рукави з вулканізованої гуми, ємності для стиснених або скраплених газів

4009 11 00 00
4009 12 00 00
4009 21 00 00
4009 22 00 00
4009 31 00 00
4009 32 00 00
4009 41 00 00
4009 42 00 00
7311 00 11 00
7311 00 13 00
7311 00 19 00
7311 00 30 00
7311 00 91 00
8302 30 00 10
8302 30 00 90
8302 49 00 90
8307 10 00 90
8307 90 00 90
8421 19 70 90
8421 39 80 90
8421 99 00 00
8481 10 05 00
8481 10 99 00
8481 40 90 00
8481 80 69 00
8537 10 10 00
8537 10 91 00
8537 10 99 10
8537 10 99 90
9026 10 29 00
9026 10 89 00
9026 20 80 00
9026 80 80 00
9026 90 00 00
9032 10 89 00
9032 90 00 00

2.17

Тягово- і сідельно-зчіпне обладнання: тягово-зчіпні пристрої (фаркопи), головки зчіпні, пристрої сідельно-зчіпні, пристрої тягово-зчіпні системи "гак-петля", шворні зчіпні, кулі зчіпні

8708 99 10 00
8708 99 93 10
8708 99 93 90
8708 99 97 10
8708 99 97 20
8708 99 97 91
8708 99 97 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.18

Розподілювачі системи запалювання, котушки запалювання, комутатори транзисторні

8511 10 00 91
8511 10 00 98
8511 30 00 91
8511 30 00 98
8511 80 00 91
8511 80 00 98
8511 90 00 10
8511 90 00 90

2.19

Ресори листові та листи до них

7320 10 11 00
7320 10 19 00

2.20

Колеса для пневматичних шин (сталеві та з легких сплавів)

8708 70 10 10
8708 70 10 90
8708 70 50 10
8708 70 50 90
8708 70 99 10
8708 70 99 90
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.21

Свічки запалювання

8511 10 00 91
8511 10 00 98

2.22

Амортизатори підвісок транспортних засобів, у тому числі амортизаційні стійки та вставні елементи до них (картриджі)

8708 80 20 00
8708 80 35 10
8708 80 35 91
8708 80 35 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.23

Елементи підвіски і рульового привода: рульові тяги, наконечники рульових тяг, штанги реактивні, важелі підвіски, шарніри кульові важелів (кульові опори) та шарніри гумово-металеві (сайлентблоки)

4016 93 00 10
4016 93 00 90
4016 99 52 10
4016 99 52 90
4016 99 57 10
4016 99 57 90
4016 99 91 00
4016 99 97 90
8708 80 20 00
8708 80 35 10
8708 80 35 91
8708 80 35 98
8708 80 91 10
8708 80 91 90
8708 80 99 10
8708 80 99 91
8708 80 99 98
8708 94 20 00
8708 94 35 10
8708 94 35 91
8708 94 35 98
8708 94 91 10
8708 94 91 90
8708 94 99 10
8708 94 99 91
8708 94 99 98
8708 99 10 00
8708 99 93 10
8708 99 93 90
8708 99 97 91
8708 99 97 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.24

Диски та барабани гальмівні

8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188,
від 04.03.2020 р. N 192)

 

ЕКОЛОГІЧНІ НОРМИ, МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ, ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНИХ НОРМ КТЗ

Позначення рівня екологічної норми

Код екологічної норми

Категорії КТЗ, особливості конструкції КТЗ

Правила ЄЕК ООН, серії поправок, Регламенти та Директиви ЄС, інші НД, що містять норми, методи випробувань та заходи забезпечення екологічного рівня КТЗ протягом всього терміну їх експлуатації

Євро-0

01

M1 та M2 (максимальною масою не більше 3,5 т), N1 з бензиновими двигунами і дизелями

Правила ЄЕК ООН N 15 або
Правила ЄЕК ООН N 83-02 (A) або
Правила ЄЕК ООН N 83-03 (A) або
Правила ЄЕК ООН N 83-04 (A) або ОСТ 37.001.054 або інші НД, які діяли до документів, зазначених для екологічних норм рівнів Євро-1 - Євро-6

02

M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, M3, N1, N2, N3 з дизелями

Правила ЄЕК ООН N 49-01 або
ОСТ 37.001.234 або інші НД, які діяли до документів, зазначених для екологічних норм рівнів Євро-1 - Євро-6

03

M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, M3, N2, N3 з бензиновими двигунами

CO - 85 г/кВт·год, CnHm - 5 г/кВт·год,
NOx - 17 г/кВт·год, випробовування за ОСТ 37.001.070 або інші НД, які діяли до документів, зазначених для екологічних норм рівнів Євро-1 - Євро-6

Євро-1

11

M1 та M2 (максимальною масою не більше 3,5 т), N1 з бензиновими двигунами і дизелями

Правила ЄЕК ООН N 83-02 (B, C) або
Директива 91/441/ЕЕС (B, C)

12

M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, M3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами

Правила ЄЕК ООН N 49-02 (A) або
Директива 91/542/ЕЕС (A)

13

M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, M3, N2, N3 з бензиновими двигунами

CO - 72 г/кВт·год, CnHm - 4 г/кВт·год,
NOx - 14 г/кВт·год, випробовування за ОСТ 37.001.070

Євро-2

21.1

M1 (максимальною масою не більше 2,5 т, пасажировмісністю з водієм до 6 чол.), з двигунами з примусовим запалюванням (бензиновими, газовими) і дизелями

Правила ЄЕК ООН N 83-03 (B, C, D)
або Директива 94/12/ЕС (B, C, D)

21.2

M1 та M2 (максимальною масою не більше 3,5 т), N1 з двигунами з примусовим запалюванням (бензиновими, газовими) і дизелями

Правила ЄЕК ООН N 83-04 (B, C, D) або Директива 96/69/ЕС (B, C, D)

22

M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, M3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами

Правила ЄЕК ООН N 49-02 (B) або
Директива 91/542/ЕЕС (B)

23

M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, MЗ, N2, N3 з бензиновими двигунами

CO - 20 г/кВт·год, CnHm - 1,1 г/кВт·год,
NOx - 7,0 г/кВт·год, випробувальний цикл ESC згідно з Правилами ЄЕК ООН N 49-03

Євро-3

31

M1, M2, N1, N2 з двигунами з примусовим запалюванням (бензиновими, газовими) і дизелями

Правила ЄЕК ООН N 83-05 (A) або
Директива 98/69/ЕС (A)

32

M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, M3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами

Правила ЄЕК ООН N 49-04 (A) або
Правила ЄЕК ООН N 49-05 (A) або
Директива 1999/96/ЕС (A) або
Директива 2005/55/ЕС (A)

33

M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, M3, N2, N3 з бензиновими двигунами

CO - 14,0 г/кВт·год, CnHm - 0,75 г/кВт·год, NOx - 4,0 г/кВт·год, випробувальний цикл ESC згідно з Правилами ЄЕК ООН N 49-03

Євро-4

41

M1, M2, N1, N2 з двигунами з примусовим запалюванням (бензиновими, газовими) і дизелями

Правила ЄЕК ООН N 83-05 (B) або
Директива 98/69/ЕС (B)

42

M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, M3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами

Правила ЄЕК ООН N 49-04 (B1) або
Правила ЄЕК ООН N 49-05 (B1) або
Директива 1999/96/ЕС (B1) або
Директива 2005/55/ЕС (B1)

43

M1 (максимальною масою понад 3,5 т), M2, M3, N2, N3 з бензиновими двигунами

CO - 4,0 г/кВт·год,
CnHm - 0,55 г/кВт·год,
NOx - 2,0 г/кВт·год,
випробувальний цикл ESC згідно з Правилами ЄЕК ООН N 49-03

Євро-5
(тільки Євро-5 EEV)

51

M1, M2, N1, N2 з двигунами з примусовим запалюванням (бензиновими, газовими) і дизелями

Правила ЄЕК ООН N 83-06 або
Регламент ЕС 715/2007 та
Регламент ЕС 692/2008

52

M1, M2, M3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами

Правила ЄЕК ООН N 49-04 (B2) або
Правила ЄЕК ООН N 49-05 (B2) або
Директива 1999/96/ЕС (B2) або
Директива 2005/55/ЕС (B2)

53

M1, M2, M3, N2, N3 з бензиновими двигунами

CO - 4,0 г/кВт·год,
CnHm - 0,55 г/кВт·год,
NOx - 2,0 г/кВт·год,
випробувальний цикл ETC згідно з Правилами ЄЕК ООН N 49-05 та технічні вимоги Додатка 9А до Правил ЄЕК ООН N 49-05

54

M1, M2, M3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами

Правила ЄЕК ООН N 49-04 (C) або
Правила ЄЕК ООН N 49-05 (C) або
Директива 1999/96/ЕС (C) або
Директива 2005/55/ЕС (C)

Євро-6

61

M1, M2, N1, N2

Правила ЄЕК ООН N 83-07 або Регламент EC N 715/2007 та Регламент EC N 692/2008 (вимоги Euro 6).
З урахуванням пункту 12 Перехідних положень Правил ЄЕК ООН N 83-07 протягом трьох років з дати запровадження екологічних норм Євро-6 в Україні (як обов'язкових) гранично допустиме значення кількості викидів частинок становить 6,0 х 1012 од/км, як це визначено у примітках 1, 2 до таблиці 1 Правил ЄЕК ООН N 83-07

62

M1, M2, N1, N2, M3, N3

Правила ЄЕК ООН N 49-06 або
Регламент ЕС N 595/2009 та Регламент ЕС N 582/2011

63

Позицію виключено

 

Примітки:

1. CO, CnHm та NOx - умовні позначки викидів (монооксиду вуглецю, вуглеводнів та оксидів азоту).

2. У дужках біля познак Правил ЄЕК ООН та Директив ЄС наведено індекси щодо рівня вимог або виду палива, для яких застосовуються відповідні процедури випробовування КТЗ та граничнодопустимі нормативи викидів забруднювальних речовин.

3. Електромобілі - КТЗ категорій M та N з електричними двигунами, які є єдиними джерелами енергії для руху КТЗ, не підпадають під дію цієї класифікації і вважаються такими, що відповідають чинним екологічним нормам, наведеним у цій таблиці. Для цих КТЗ у графах "Позначення рівня екологічної норми" та "код екологічної норми" сертифіката відповідності зазначати "ЕЛ".

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188,
від 23.11.2018 р. N 561)

 

ФОРМА
інформаційного документа для затвердження типу колісного транспортного засобу

I. Інформація для включення до інформаційного документа щодо затвердження типу КТЗ

А. КТЗ категорій M і N

0.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

0.1.

Торгове найменування виробника (марка):________________________________

0.2.

Тип: ________________________________________________________________

0.2.1.

Торгова(і) назва(и) (за наявності): ________________________________________

0.3.

Познаки ідентифікації типу, якщо вони зазначені на КТЗ1:
_____________________________________________________________________

0.3.1.

Розташування познак:__________________________________________________

0.4.

Категорія КТЗ2: _______________________________________________________

0.4.1.

Клас(и) небезпечних вантажів, для перевезення яких призначений КТЗ:
_____________________________________________________________________

0.5.

Найменування та місцезнаходження виробника:
_____________________________________________________________________

0.8.

Місцезнаходження складального(их) виробництва (виробництв) виробника:
_____________________________________________________________________

0.9.

Найменування та місцезнаходження представника виробника (для виробника - нерезидента України - обов'язково):
_____________________________________________________________________

1.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦІЇ КТЗ

1.1.

Фотографії та/або кресленики КТЗ: _______________________________________

1.3.

Кількість осей і коліс: ___________________________________________________

1.3.1.

Кількість і розташування осей з подвійними колесами: _______________________

1.3.2.

Кількість і розташування керованих осей: __________________________________

1.3.3.

Ведучі осі (кількість, розташування, з'єднання): ______________________________

1.4.

Шасі (за наявності, кресленик загального виду): _____________________________

1.6.

Розташування та компонування двигуна: ___________________________________

1.8.

Розташування рульового керування: ліве/праве3 _____________________________

2.

МАСА І РОЗМІРИ4, 5
(значення наводять у кг та мм; з посиланнями на кресленики, за необхідності)

2.1.

Колісна(і) база(и) (за повної навантаги): ____________________________________

2.1.1.

КТЗ з двома осями: _____________________________________________________

2.1.2.

КТЗ з трьома та більше осями

2.1.2.1.

Відстань між осями, послідовно від передньої до задньої осі: _______________________________________________________________________

2.1.2.2.

Загальна відстань між осями: ______________________________________________

2.3.1.

Колія кожної керованої осі: _______________________________________________

2.3.2.

Колія кожної з інших осей: ________________________________________________

2.4.

Діапазон розмірів КТЗ (габаритних)

2.4.1.

Для шасі

2.4.1.1.

Довжина: ______________________________________________________________

2.4.1.1.1.

Максимальна довжина: __________________________________________________

2.4.1.1.2.

Мінімальна довжина: ____________________________________________________

2.4.1.2.

Ширина: _______________________________________________________________

2.4.1.2.1.

Максимальна ширина: ___________________________________________________

2.4.1.2.2.

Мінімальна ширина: _____________________________________________________

2.4.1.3.

Висота (у спорядженому стані; для підвісок, що регулюються по висоті, зазначають при стандартному положенні): ____________________________________________

2.4.2.

Для КТЗ з кузовом

2.4.2.1.

Довжина: ______________________________________________________________

2.4.2.1.1.

Довжина корисної площі кузова: ___________________________________________

2.4.2.2.

Ширина: _______________________________________________________________

2.4.2.2.1.

Товщина стінок кузова (для КТЗ, призначених для перевезення вантажів в умовах контрольованої температури): _____________________________________________

2.4.2.3.

Висота (у спорядженому стані; для підвісок, що регулюються по висоті, зазначають при стандартному положенні): ____________________________________________

2.6.

Маса у спорядженому стані

Маса КТЗ із кузовом та, у разі тягача, що не належить до категорії M1, зі зчіпним пристроєм, якщо його встановив виробник, у спорядженому стані, або маса шасі без кузова і/або зчіпного пристрою, коли виробник не встановлює кузов і/або зчіпний пристрій, включаючи робочі рідини, інструмент, запасне колесо, якщо воно встановлене, водія та члена екіпажу, якщо КТЗ має сидіння для нього (максимальне і мінімальне значення для кожного варіанта)6: ______________________________________________________________________

2.6.1.

Розподіл маси у спорядженому стані між осями і, у разі напівпричепа або причепа з центрально розташованою віссю, навантага на точку зчеплення (максимальне і мінімальне значення для кожного варіанта): _________________________________

2.7.

Мінімальна маса, зазначена виробником незавершеного КТЗ, для КТЗ, що буде завершений ____________________________________________________________

2.8.

Максимальна маса КТЗ7,8: ________________________________________________

2.8.1.

Розподіл максимальної маси між осями і, у разі напівпричепа або причепа з центрально розташованою віссю, навантага на точку зчеплення7: _______________

2.9.

Максимальна маса на кожну вісь: __________________________________________

2.10.

Максимальна маса на кожну групу осей: ____________________________________

2.11.

Максимальна маса, яку може буксирувати КТЗ, у разі

2.11.1.

Причепа: ______________________________________________________________

2.11.2.

Напівпричепа: __________________________________________________________

2.11.3.

Причепа з центрально розташованою віссю: _________________________________

2.11.4.

Максимальна маса комбінації КТЗ7: ________________________________________

2.11.6.

Максимальна маса причепа, не обладнаного робочою гальмовою системою:
_______________________________________________________________________

2.12.

Технічно припустима максимальна статична вертикальна навантага/маса на зчіпну кулю КТЗ: _____________________________________________________________

2.12.1.

Для КТЗ-тягача: ________________________________________________________

2.16.

Заявлені реєстраційні/експлуатаційні максимальні маси

2.16.1.

Заявлена реєстраційна/експлуатаційна максимальна маса КТЗ9: _________________

2.16.2.

Заявлена реєстраційна/експлуатаційна максимальна маса на кожну вісь і, у разі напівпричепа або причепа з центрально розташованою віссю, заявлена навантага на точку зчеплення9: _____________________________________________________

2.16.3.

Заявлена реєстраційна/експлуатаційна максимальна маса на кожну групу осей9:
_______________________________________________________________________

2.16.4.

Заявлена реєстраційна/експлуатаційна максимальна маса, яку може буксирувати КТЗ9: __________________________________________________________________

2.16.5.

Заявлена реєстраційна/експлуатаційна максимальна маса комбінації КТЗ9:
_______________________________________________________________________

3.

СИЛОВА УСТАНОВКА10

3.1.

Виробник двигуна: ______________________________________________________

3.1.1.

Познака двигуна, встановлена його виробником (як зазначено на двигуні або інший метод ідентифікації): _______________________________________________

3.1.2.

Номер схвалення (якщо присвоєний), у т. ч. марка палива: _____________________

3.2.

Двигун внутрішнього згоряння

3.2.1.1.

Робочий принцип: примусове запалювання/запалювання від стиснення3
Цикл: чотиритактний/двотактний/роторний3

3.2.1.2.

Кількість та розташування циліндрів: _______________________________________

3.2.1.3.

Робочий об'єм11: _____________________________________________________ см3

3.2.1.6.

Номінальна частота обертання холостого ходу12: __________________________ хв-1

3.2.1.8.

Максимальна потужність нетто 13: _____________________________________ кВт
за частоти обертання _________________________________________________ хв-1

3.2.2.1.

КТЗ малої вантажопідйомності: дизельне паливо/бензин/ЗНГ (LPG)/ СПГ (CNG) або біометан/біоетанол (Е85)/біодизель/водород3, 14

3.2.2.2.

КТЗ великої вантажопідйомності: дизельне паливо/бензин/ЗНГ (LPG)/ СПГ (CNG) (СПГ-Н/ СПГ-L/ СПГ-HL)/ біоетанол 3, 14

3.2.2.4.

Тип КТЗ щодо застосованого палива: однопаливний, двопаливний, призначений для палива, склад якого може змінюватися (Flex fuel)3

3.2.2.5.

Максимально допустима частка біопалива: _____ % від об'єму

3.2.3.

Паливний(і) бак(и)

3.2.3.1.

Робочий(і) паливний(і) бак(и)

3.2.3.1.1.

Кількість та об'єм кожного бака

3.2.3.2.

Резервний(і) паливний(і) бак(и)

3.2.3.2.1.

Кількість та об'єм кожного бака

3.2.4.

Система живлення

3.2.4.1.

За допомогою карбюратора(ів): так/ні3

3.2.4.2.

Впорскування палива (для запалювання від стиснення): так/ні3

3.2.4.2.2.

Принцип дії: безпосереднє впорскування/форкамера/вихрова камера3

3.2.4.3.

Впорскування палива (для примусового запалювання): так/ні3

3.2.7.

Система охолодження: рідинна/повітряна3

3.2.8.

Система впуску

3.2.8.1.

Нагнітач: є/немає3

3.2.8.2.

Проміжний охолоджувач (інтеркулер): є/немає3

3.2.9.

Система випуску

3.2.9.4.

Тип, марка випускного(их) глушника(ів): ____________________________________

3.2.9.5.

Розташування випускної труби: ____________________________________________

3.2.12.

Заходи, ужиті проти забруднення повітря

3.2.12.2.

Додаткові пристрої для нейтралізації відпрацьованих газів (за наявності і якщо вони не зазначені в іншому розділі цього додатка)

3.2.12.2.1.

Каталітичний нейтралізатор: є/немає3

3.2.12.2.1.11.

Система регенерації/метод нейтралізації відпрацьованих газів, опис: _____________

3.2.12.2.1.11.6.

Витратний реагент: є/немає3

3.2.12.2.1.11.7.

Тип та концентрація реагенту, необхідного для здійснення нейтралізації:
_______________________________________________________________________

3.2.12.2.2.

Датчик кисню: є/немає3

3.2.12.2.3.

Нагнітання повітря: є/немає 3

3.2.12.2.4.

Рециркуляція відпрацьованих газів: є/немає3

3.2.12.2.5.

Система обмеження випаровування забруднювальних речовин: є/немає3

3.2.12.2.6.

Уловлювач твердих часток: є/немає3

3.2.12.2.7.

Система бортової діагностики (OBD): є/немає3

3.2.12.2.8.

Інші системи (опис і принцип дії): ________________________________________

3.2.12.2.9.

Обмежувач крутильного моменту: є/немає 3

3.2.13.1.

Місце розташування позначки коефіцієнта поглинання (тільки для двигунів із запалюванням від стиснення): ____________________________________________

3.2.15.

Система живлення зрідженим нафтовим газом: є/немає3

3.2.16.

Система живлення стисненим природним газом: є/немає3

3.3.

Електродвигун

3.3.1.

Тип (обмотки, збудження): ______________________________________________

3.3.1.1.

Максимальна годинна потужність: _____________________________________ кВт

3.3.1.2.

Робоча напруга: ______________________________________________________ В

3.3.2.

Акумулятор

3.3.2.4.

Розташування: _________________________________________________________

3.4.

Двигун або комбінована силова установка

3.4.1.

Гібридний електричний КТЗ: так/ні3

3.4.2.

Категорія гібридного електричного КТЗ: із зовнішнім заряджанням/без зовнішнього заряджання3

3.6.5.

Температура мастила
мінімальна: ___________________________________________________________ K
максимальна: _________________________________________________________ K

4.

ТРАНСМІСІЯ

4.2.

Тип (механічна, гідравлічна, електрична тощо): ______________________________

4.5.

Коробка передач

4.5.1.

Тип: ручна/автоматична/безступінчаста3

4.6.

Передаточні числа коробки передач

4.7.

Максимальна конструктивна швидкість КТЗ: ___________________________ км/год

4.9.

Тахограф: є/немає3

4.9.1.

Номер схвалення: _______________________________________________________

5.

ОСІ

5.1.

Опис кожної осі: ________________________________________________________

5.2.

Марка: ________________________________________________________________

5.3.

Тип: __________________________________________________________________

5.4.

Розташування підйомної(их) осі(ей): ________________________________________

5.5.

Розташування осі(ей), навантага на яку(і) регулюється: _________________________

6.

ПІДВІСКА

6.2.

Тип і конструкція підвіски кожної осі або колеса: ______________________________

6.2.1.

Регулювання по висоті: є/немає/на замовлення 3

6.2.3.

Пневматична підвіска для ведучої осі(ей): є/немає3

6.2.3.1.

Підвіска ведучої осі, еквівалентна пневматичній підвісці: є/немає3

6.2.4.

Пневматична підвіска для веденої(их) осі(ей): є/немає3

6.2.4.1.

Підвіска веденої(их) осі(ей), еквівалентна пневматичній підвісці: є/немає3

6.6.1.

Шина/колесо

а) для шин навести познаку розміру, індекс навантаги, символ категорії швидкості, опір коченню (де це застосовано та навести документ, згідно з яким встановлені дані параметри)15;

б) для коліс зазначити розмір(и) ободів та величину(и) вильоту

6.6.1.1.

Осі

6.6.1.1.1.

Вісь 1: _________________________________________________________________

6.6.1.1.2.

Вісь 2: _________________________________________________________________
і т. д.

6.6.1.2.

Запасне колесо, за наявності: ______________________________________________

6.6.2.

Верхнє і нижнє значення радіуса кочення

6.6.2.1.

Вісь 1: _________________________________________________________________

6.6.2.2.

Вісь 2: _________________________________________________________________
і т. д.

7.

РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ

7.2.

Механізм і орган керування

7.2.1.

Тип рульового механізму (зазначити для передньої і задньої осей, за наявності):
_______________________________________________________________________

7.2.2.

Зв'язок із колесами (включаючи немеханічні засоби; зазначити для передньої і задньої осей): ___________________________________________________________

7.2.3.

Принцип дії підсилювача (за наявності): ____________________________________

8.

ГАЛЬМА

8.5.

Антиблокувальна гальмова система: є/немає/на замовлення3

8.9.

Стислий опис гальмових систем (згідно з Правилами ЄЕК ООН NN 13,13Н):
________________________________________________________________________

8.11.

Відомості щодо типу(ів) зносостійкої гальмової системи (систем):
________________________________________________________________________

9.

КУЗОВ

9.1.

Тип кузова (згідно з додатком 1 до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури від 17 серпня 2012 року N 521, зареєстрований у Міністерстві юстиції 14 вересня 2012 року за N 1586/21898 (далі - Порядок):
________________________________________________________________________

9.3.

Пасажирські двері, замки і петлі

9.3.1.

Розташування і кількість дверей: ____________________________________________

9.9.

Пристрої непрямого огляду

9.9.1.

Дзеркала заднього виду (навести для кожного дзеркала): _______________________

9.9.1.1.

Марка: _________________________________________________________________

9.9.1.2.

Знак затвердження типу: __________________________________________________

9.9.1.3.

Варіант: ________________________________________________________________

9.9.1.6.

Додаткове обладнання, що може вплинути на задню оглядовість: ________________

9.9.2.

Пристрої непрямого огляду, окрім дзеркал: ___________________________________

9.9.2.1.

Тип і характеристики пристрою: ____________________________________________

9.10.

Внутрішнє обладнання

9.10.3.

Сидіння

9.10.3.1.

Кількість16: _____________________________________________________________

9.10.3.1.1.

Розташування та компонування: ___________________________________________

9.10.3.2.

Сидіння, призначене(і) для використання тільки на нерухомому КТЗ: ____________

9.10.4.1.

Тип(и) підголівників: убудовані/знімні/окремі3

9.10.4.2.

Номер(и) затвердження типу (за наявності): _________________________________

9.12.2.

Характер і розташування додаткових утримувальних систем:
є/немає/необов'язкові3: ___________________________________________________

Примітки:

1. Таблиця може бути доповнена, якщо КТЗ мають більше ніж два ряди сидінь або сидінь у ряду більше ніж три.

2. Скорочення: Л (L) - ліва сторона; П (R) - права сторона; С (C) - середина.

9.17.

Обов'язкові таблички виробника (згідно з вимогами ДСТУ ISO 3779:2012 "Колісні транспортні засоби. Номер ідентифікаційний транспортного засобу (VIN). Зміст і структура (ISO 3779:2009, IDT)", ДСТУ ISO 4030:2012 "Колісні транспортні засоби. Номер ідентифікаційний транспортного засобу. (VIN). Розташування та спосіб нанесення (ISO 4030:1983, IDT) та ДСТУ 7232:2011 "Таблички марковальні. Технічні умови").17

9.17.1.

Фотографії і/або кресленики місць розміщення обов'язкових табличок і написів та ідентифікаційного номера (VIN) КТЗ: ________________________________________

9.17.2.

Фотографії і/або кресленики обов'язкових табличок і написів (навести повний приклад з розмірами): _____________________________________________________

9.17.3.

Фотографії і/або кресленики ідентифікаційного номера КТЗ (навести повний приклад з розмірами): _____________________________________________________

9.17.4.1.

Значення символів у другій частині та, за необхідності, у третій частині ідентифікаційного номера КТЗ: _____________________________________________

9.17.4.2.

Якщо використовують символи другої частини ідентифікаційного номера КТЗ, то необхідно навести значення цих символів: ___________________________________

9.22.

Передній захисний пристрій

9.22.0.

Наявність: є/немає/незавершений3

11.

З'ЄДНАННЯ МІЖ ТЯГАЧАМИ ТА ПРИЧЕПАМИ АБО НАПІВПРИЧЕПАМИ

11.1.

Клас і тип зчіпного(их) пристрою(їв), який(і) установлено або має бути установлено: ____________________________________________________________

11.3.

Інструкції з установлення типу зчіпного пристрою на КТЗ і фотографії або кресленики точок кріплення на КТЗ; додаткова інформація щодо обмежень використання типу зчіпного пристрою для певних варіантів або версій типу КТЗ:
_______________________________________________________________________

11.4.

Інформація щодо установлення спеціальних буксирних кронштейнів або монтажних площадок: ______________________________________________________________

11.5.

Номер(и) затвердження типу: ______________________________________________

12.

РІЗНЕ

12.7.1.

КТЗ обладнаний радаром, що працює на частоті 24 ГГц: так/ні3

13.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО АВТОБУСІВ

13.1.

Клас КТЗ: Клас I/Клас II/Клас III/Клас A/Клас B3 (згідно з розділом I додатка 1 до Порядку): _______________________________________________________________

13.1.2.

Тип шасі, на які може встановлюватись затверджений тип кузова (виробник(и) та тип КТЗ): _______________________________________________________________

13.3.

Кількість пасажирів (які сидять і стоять)

13.3.1.

Загальна (N): ____________________________________________________________

13.3.2.

Верхній поверх (Na)3: _____________________________________________________

13.3.3.

Нижній поверх (Nb)3: _____________________________________________________

13.4.

Кількість пасажирів (які сидять)

13.4.1.

Загальна (A): ____________________________________________________________

13.4.2.

Верхній поверх (Aa)3: _____________________________________________________

13.4.3.

Нижній поверх (Ab)1: _____________________________________________________

13.4.4.

Кількість місць для інвалідних колясок для КТЗ категорій M2, M3: ________________

16.

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО РЕМОНТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КТЗ

16.1.

Адреса головного вебсайту з інформацією щодо ремонту та технічного обслуговування КТЗ: _____________________________________________________

Б. КТЗ категорії O

0.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

0.1.

Торгове найменування виробника (марка): __________________________________

0.2.

Тип: ___________________________________________________________________

0.2.1.

Торгова(і) назва(и) (за наявності): __________________________________________

0.3.

Познаки ідентифікації типу, якщо вони зазначені на КТЗ1: ______________________

0.3.1.

Розташування познак: ____________________________________________________

0.4.

Категорія КТЗ2: __________________________________________________________

0.4.1.

Клас(и) небезпечних вантажів, для перевезення яких призначений КТЗ: _______________________________________________________________________

0.5.

Найменування та місцезнаходження виробника: ______________________________

0.8.

Місцезнаходження складального(их) виробництва (виробництв) виробника:
_______________________________________________________________________

0.9.

Найменування та місцезнаходження представника виробника (для виробника - нерезидента України - обов'язково): ________________________________________

1.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦІЇ КТЗ

1.1.

Фотографії та/або кресленики репрезентативного КТЗ: ________________________

1.3.

Кількість осей і коліс: ____________________________________________________

1.3.1.

Кількість і розташування осей з подвійними колесами _________________________

1.3.2.

Кількість і розташування керованих осей:____________________________________

1.4.

Шасі (за наявності; кресленики загального виду): _____________________________

2.

МАСА І РОЗМІРИ4, 5

(значення наводять у кг та мм; з посиланнями на кресленики, за необхідності)

2.1.

Колісна(і) база(и) (за повної навантаги): _____________________________________

2.1.1.

КТЗ з двома осями: _______________________________________________________

2.1.2.

КТЗ з трьома та більше осями

2.1.2.1.

Відстань між осями, послідовно від передньої до задньої осі: ____________________

2.1.2.2.

Загальна відстань між осями: ______________________________________________

2.3.1.

Колія кожної керованої осі: ________________________________________________

2.3.2.

Колія кожної з інших осей: ________________________________________________

2.4.

Діапазон розмірів КТЗ (габаритних)

2.4.1.

Для шасі

2.4.1.1.

Довжина: ______________________________________________________________

2.4.1.1.1.

Максимальна довжина: __________________________________________________

2.4.1.1.2.

Мінімальна довжина: ____________________________________________________

2.4.1.1.3.

Максимальна довжина дишла причепів: ____________________________________

2.4.1.2.

Ширина: _______________________________________________________________

2.4.1.2.1.

Максимальна ширина: ___________________________________________________

2.4.1.2.2.

Мінімальна ширина: _____________________________________________________

2.4.2.

Для КТЗ

2.4.2.1.

Довжина: ______________________________________________________________

2.4.2.1.1.

Довжина корисної площі кузова: ___________________________________________

2.4.2.1.2.

Максимальна довжина дишла причепів: _____________________________________

2.4.2.2.

Ширина: _______________________________________________________________

2.4.2.2.1.

Товщина стінок кузова (для КТЗ, призначених для перевезення вантажів в умовах контрольованої температури): _____________________________________________

2.4.2.3.

Висота (у спорядженому стані; для підвісок, що регулюються по висоті, зазначають при стандартному положенні): _____________________________________________

2.6.

Маса у спорядженому стані

Маса КТЗ із кузовом та зчіпним пристроєм, якщо його встановив виробник, у спорядженому стані, або маса шасі без кузова і/або зчіпного пристрою, коли виробник не встановлює кузов і/або зчіпний пристрій, включаючи робочі рідини, інструмент, запасне колесо, якщо воно встановлене (максимальне і мінімальне значення для кожного варіанта)6: ___________________________________________

2.6.1.

Розподіл маси у спорядженому стані між осями і, у разі напівпричепа або причепа з центрально розташованою віссю, навантага на точку зчеплення (максимальне і мінімальне значення для кожного варіанта): __________________________________

2.7.

Мінімальна маса, зазначена виробником незавершеного КТЗ, для КТЗ, що буде завершений: ____________________________________________________________

2.8.

Максимальна маса КТЗ7,8: ________________________________________________

2.8.1.

Розподіл максимальної маси між осями і, у разі напівпричепа або причепа з центрально розташованою віссю, навантага на точку зчеплення7:
_______________________________________________________________________

2.9.

Максимальна маса на кожну вісь: __________________________________________

2.10.

Максимальна маса на кожну групу осей: ____________________________________

2.12.

Максимальна статична вертикальна навантага/маса на зчіпну кулю
КТЗ: ___________________________________________________________________

2.12.2.

Для напівпричепа або причепа з центрально розташованою віссю: ______________

2.16.

Заявлені реєстраційні/експлуатаційні максимальні маси

2.16.1.

Заявлена реєстраційна/експлуатаційна максимальна маса КТЗ9: _________________

2.16.2.

Заявлена реєстраційна/експлуатаційна максимальна маса на кожну вісь і, у разі напівпричепа або причепа з центрально розташованою віссю, заявлена навантага на точку зчеплення9: _____________________________________________________

2.16.3.

Заявлена реєстраційна/експлуатаційна максимальна маса на кожну групу осей9:
_______________________________________________________________________

2.16.4.

Заявлена реєстраційна/експлуатаційна максимальна маса, яку може буксирувати КТЗ9: __________________________________________________________________

2.16.5.

Заявлена реєстраційна/експлуатаційна максимальна маса комбінації КТЗ9:
_______________________________________________________________________

4.

ТРАНСМІСІЯ

4.7.

Максимальна швидкість КТЗ (за конструкцією): _________________________ км/год

5.

ОСІ

5.1.

Опис кожної осі: _________________________________________________________

5.2.

Марка: _________________________________________________________________

5.3.

Тип: ___________________________________________________________________

5.4.

Розташування підйомної(их) осі(ей): ________________________________________

5.5.

Розташування осі(ей), навантага на яку(і) регулюється: _________________________

6.

ПІДВІСКА

6.2.

Тип і конструкція підвіски кожної осі або колеса: ______________________________

6.2.1.

Регулювання по висоті: є/немає/на замовлення3

6.2.4.

Пневматична підвіска для веденої(их) осі(ей): є/немає3

6.2.4.1.

Підвіска веденої(их) осі(ей), еквівалентна пневматичній підвісці: є/немає3

6.6.1.

Шина/колесо

а) для шин навести познаку розміру, індекс навантаги, символ категорії швидкості, опір коченню згідно з (де це застосовано та навести документ, згідно з яким встановлені дані параметри)15;

б) для коліс зазначити розмір(и) ободів та величину(и) вильоту

6.6.1.1.

Осі

6.6.1.1.1.

Вісь 1: ________________________________________________________________

6.6.1.1.2.

Вісь 2: ________________________________________________________________
і т. д.

6.6.1.2.

Запасне колесо, за наявності: ____________________________________________

6.6.2.

Верхнє і нижнє значення радіуса кочення

6.6.2.1.

Вісь 1: ________________________________________________________________

6.6.2.2.

Вісь 2: ________________________________________________________________
і т. д.

7.

МЕХАНІЗМ ЗМІНИ НАПРЯМКУ РУХУ

7.2.1.

Тип механізму (зазначити для передньої і задньої осей, за наявності):
______________________________________________________________________

7.2.2.

Зв'язок із колесами (включаючи немеханічні засоби; зазначити для передньої і задньої осей): __________________________________________________________

7.2.3.

Принцип дії підсилювача (за наявності): ___________________________________

8.

ГАЛЬМА

8.5.

Антиблокувальна гальмова система: є/немає/на замовлення3

8.9.

Стислий опис гальмових систем (згідно з Правилом ЄЕК ООН N 13):
_______________________________________________________________________

8.11.

Відомості щодо типу(ів) зносостійкої(их) гальмової(их) системи (систем): _________

9.

ВИД ПРИЧІПНОГО КТЗ

9.1.

Тип причіпного КТЗ (згідно з додатком 1 до Порядку): _________________________

9.17.

Обов'язкові таблички виробника (згідно з вимогами ДСТУ ISO 3779:2012 "Колісні транспортні засоби. Номер ідентифікаційний транспортного засобу (VIN). Зміст і структура (ISO 3779:2009, IDT)", ДСТУ ISO 4030:2012 "Колісні транспортні засоби. Номер ідентифікаційний транспортного засобу. (VIN). Розташування та спосіб нанесення (ISO 4030:1983, IDT) та ДСТУ 7232:2011 "Таблички марковальні. Технічні умови").17

9.17.1.

Фотографії і/або кресленики місць розміщення обов'язкових табличок і написів та ідентифікаційного номера (VIN) КТЗ: _______________________________________

9.17.2.

Фотографії і/або кресленики обов'язкових табличок і написів (навести повний приклад з розмірами): _____________________________________________________

9.17.3.

Фотографії і/або кресленики ідентифікаційного номера КТЗ (навести повний приклад з розмірами): _____________________________________________________

9.17.4.1.

Значення символів у другій частині та, за необхідності, у третій частині ідентифікаційного номера КТЗ: _____________________________________________

9.17.4.2.

Якщо використовують символи другої частини ідентифікаційного номера КТЗ, то необхідно навести значення цих символів: ___________________________________

11.

З'ЄДНАННЯ МІЖ ТЯГАЧАМИ ТА ПРИЧЕПАМИ АБО НАПІВПРИЧЕПАМИ

11.1.

Клас і тип зчіпного(их) пристрою(їв), який(і) установлено або має бути установлено: ____________________________________________________________

11.5.

Номер(и) затвердження типу: ______________________________________________

____________
1 Якщо ідентифікаційні познаки типу КТЗ включають знаки, що неважливі для його опису або опису типу компонента чи окремої системи згідно з даним інформаційним документом, то такі знаки замінюють у відповідних документах символом "?" (наприклад: ABC??123??).

2 Класифікація згідно з додатком 1 до Порядку.

3 Непотрібне закреслити.

4 Для КТЗ, що мають версії зі звичайною кабіною та кабіною, яка має спальне місце, вказують окремі значення маси та розмірів.

5 Згідно з ДСТУ ISO 612:2019 "Дорожні транспортні засоби. Розміри автомобільних транспортних засобів і причепів. Терміни та визначення понять (ISO 612:1978, IDT)".

6 Маса водія та членів екіпажу (за наявності) дорівнює по 75 кг, паливний бак заповнений на
90 %, а інші рідинні системи (за винятком тих, що призначені для використаної води) - до 100 % об'єму, вказаного виробником.

7 Вказати верхні та нижні значення для кожного варіанта.

8 Для причепів або напівпричепів та для КТЗ з причепом або напівпричепом - вертикальна навантага, діюча на зчіпний пристрій та поділена на прискорення вільного падіння. Входить до технічно припустимої максимальної маси.

9 Вказати значення для кожної версії типу КТЗ.

10 Для КТЗ, що може працювати на бензині, дизельному паливі тощо або в комбінації з іншим паливом, вказані пункти необхідно повторити для видів палива, зазначених виробником. Для нетрадиційних двигунів та систем інформація, еквівалентна наведеній у вказаних пунктах, надається виробником.

11 Це значення обчислюють (p = 3,1416) та округлюють до найближчого цілого числа у см3.

12 Вказати допуски.

13 Визначають згідно з вимогами Правила ЄЕК ООН N 85.

14 Якщо КТЗ можуть працювати на бензині та газовому паливі, але система подачі бензину встановлена тільки як допоміжна і ємність паливного бака не перевищує 15 л бензину, то такі КТЗ щодо випробовування вважають такими, що працюють тільки на газовому паливі.

15 Для шин категорії Z, призначених для встановлення на КТЗ, максимальна швидкість яких перевищує 300 км/год, повинна надаватися еквівалентна інформація.

16 Зазначають одну кількість місць для сидіння, що відповідає руху КТЗ. Діапазон може бути вказаний у разі модульного розташування сидінь.

17 Табличка виробника

1. Загальні положення

1.1. Кожний КТЗ з 01.06.2021 повинен мати табличку виробника, що відповідає наведеним нижче вимогам.

1.2. Табличка виробника повинна прикріплюватися виробником КТЗ.

1.3. Табличка виробника має бути:

(a) прямокутний лист металу;

(b) прямокутна самоклеюча етикетка.

1.4. Металеві таблички повинні бути закріплені за допомогою заклепок.

1.5. Етикетки повинні бути з захистом від розкриття, захищені від підробок і саморуйнівними у випадку спроби зняти етикетку.

2. Інформація, яку необхідно вказати на табличці виробника

2.1. Інформація повинна бути надрукована незмивним шрифтом на табличці виробника в зазначеному порядку:

(a) назва компанії-виробника;

(b) повний номер затвердження типу КТЗ в Україні (вимога не є обов'язковою для КТЗ, що постачаються в Україну);

(c) ідентифікаційний номер КТЗ;

(d) технічно допустима максимальна маса з вантажем;

(e) технічно допустима максимальна маса з причепом;

(f) технічно допустима максимальна маса на кожну вісь, перерахована в порядку від передньої до задньої частини КТЗ.

2.2. Висота букв, цифр ідентифікаційного номера КТЗ повинна бути не меншою 4 мм. Висота букв та цифр, окрім ідентифікаційного номера КТЗ, повинна бути не меншою 2 мм.

3. Спеціальні положення

3.1. Причепи

3.1.1. У разі наявності причепа повинна бути вказана технічно допустима максимальна статична вертикальна маса на точку зчеплення.

3.1.2. Точка зчеплення має бути пронумерована "0".

3.1.3. Перша вісь має бути пронумерована - "1", друга - "2" і так далі, а потім дефіс.

3.1.4. Маса з причепом, зазначена у пункті 2.1.(e), не повинна вказуватися.

3.2. Всі КТЗ великої вантажопідйомності

3.2.1. Для КТЗ категорії N3, O3 і O4 виробник вказує технічно допустиму максимальну масу на групу осей. Запис, що відповідає "групі осей", повинен позначатися літерою "Т".

3.2.2. Для КТЗ категорій М3, N3, O3 і O4 виробник може вказати належну реєстраційну / експлуатаційну максимально допустиму масу.

3.2.2.1. У такому випадку частина таблички, де вказані маси, має бути розділена на дві колонки:

- в лівій колонці: реєстраційна / експлуатаційна максимально допустима маса;

- в правій колонці: максимально допустима технічна маса.

3.2.2. Вимоги пункту 3.2.1 не застосовуються, якщо:

(a) технічно допустима максимальна маса на групу осей є сумою технічно допустимої максимальної маси на осі, які є частиною цієї групи осей;

та

(b) літера "Т" додається в якості суфікса до максимальної маси на кожну вісь, яка є частиною цієї групи осей;

(c) коли застосовуються вимоги пункту 3.2.2, реєстраційна / експлуатаційна максимально допустима маса на групу осей є сумою реєстраційної / експлуатаційної максимально допустимої маси на осі, які є частиною цієї групи осей.

4. Додаткова інформація

4.1. Виробник може вказати додаткову інформацію знизу або в стороні від запропонованих написів.

В. КТЗ категорії L

0.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

0.1

Торгове найменування виробника (марка):__________________________________

0.2.

Тип: __________________________________________________________________

0.2.1.

Торгова(і) назва(и) (за наявності): _________________________________________

0.3.

Познаки ідентифікації типу, якщо вони зазначені на КТЗ1: _____________________

0.3.1.

Розташування познак: ___________________________________________________

0.4.

Категорія КТЗ2: _________________________________________________________

0.5.

Найменування та місцезнаходження виробника: _____________________________

0.5.1.

Найменування та місцезнаходження складального(их) виробництва (виробництв) виробника: _____________________________________________________________

0.6.

Найменування та місцезнаходження представника виробника (для виробника - нерезидента України - обов'язково): ________________________________________

0.7.

Розташування та метод нанесення передбачених написів на рамі:
_______________________________________________________________________

0.8.

Положення та метод нанесення маркування затвердження типу компонентів та окремих технічних виробів: _______________________________________________

1.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦІЇ

1.1.

Фотографії та/або кресленики КТЗ: _________________________________________

1.2.

Кресленики з розмірами комплектного КТЗ: _________________________________

1.2.1.

Колісна база: ____________________________________________________________

1.3.

Кількість осей і коліс (де застосовано, кількість гусениць): ______________________

1.4.

Розташування та розміщення двигуна: ______________________________________

1.5.

Кількість сидінь: ________________________________________________________

1.6.

Напрямок руху: правосторонній/лівосторонній3

1.6.1.

КТЗ обладнано для правостороннього/лівостороннього руху3

2.

МАСИ13

(значення наводять у кг; з посиланнями на кресленики, за необхідності): _________

2.0.

Маса порожнього КТЗ5: __________________________________________________

2.1.

Маса КТЗ у спорядженому стані6: __________________________________________

2.2.

Маса КТЗ у спорядженому стані6 разом з водієм9: ____________________________

2.3.

Технічно припустима максимальна маса, заявлена виробником7: ________________

2.3.1.

Розподіл цієї маси між осями: ______________________________________________

2.3.2.

Технічно припустима максимальна маса на кожну вісь: ________________________

2.4.

Максимальний кут підйому, який здатний подолати КТЗ при технічно припустимій максимальній масі, заявленій виробником: __________________________________

2.5.

Максимальна навантага на зчіпному пристрої (за наявності): ___________________

2.6.

Максимальна маса КТЗ з причепом: ________________________________________

3.

СИЛОВА УСТАНОВКА4

3.0.

Виробник: ______________________________________________________________

3.1.

Марка: _________________________________________________________________

3.1.1.

Тип (зазначений на двигуні або інші ознаки для ідентифікації):
________________________________________________________________________

3.1.2.

Розташування номера двигуна (за наявності): _________________________________

3.2.

Робочий принцип: примусове запалювання/запалювання від стиснення3

3.2.1.

Специфічні характеристики двигуна

3.2.1.1.

Цикл: чотиритактний/двотактний3

3.2.1.2.

Кількість, розташування та порядок запалювання циліндрів: ___________________

3.2.1.2.1.

Діаметр11:___________________________________________________________ мм

3.2.1.2.2.

Хід11: ______________________________________________________________ мм

3.2.1.3.

Робочий об'єм12: ____________________________________________________ см3

3.2.1.4.

Ступінь стиснення13: ___________________________________________________

3.2.1.5.

Кресленики головки циліндрів, поршня(ів), поршневих кілець та циліндра(ів):
______________________________________________________________________

3.2.1.6.

Номінальна частота обертання холостого ходу: __________________________ хв-1

3.2.1.7.

Максимальна потужність, нетто:______________________________________ кВт
за частоти обертання ________________________________________________ хв-1

3.2.1.8.

Максимальний крутильний момент, нетто: _____________________________ Нм
за частоти обертання ________________________________________________ хв-1

3.2.2.

Паливо: дизельне паливо/бензин/зріджений нафтовий газ/природний газ/сумішевий бензин з етанолом/інше3

3.2.3.

Паливний бак

3.2.3.1.

Максимальний об'єм: _________________________________________________ л

3.2.3.2.

Кресленики бака із зазначенням матеріалів, що використовуються:
______________________________________________________________________

3.2.3.3.

Схема розміщення бака на КТЗ: __________________________________________

3.2.3.4.

Номер затвердження типу встановленого бака: _____________________________

3.2.4.

Система живлення

3.2.4.1.

За допомогою карбюратора(ів): так/ні3

3.2.4.1.1.

Марка: _______________________________________________________________

3.2.4.1.2.

Тип: _________________________________________________________________

3.2.4.2.

З упорскуванням палива (тільки для запалювання від стиснення): так/ні3

3.2.4.2.1.

Опис системи: _________________________________________________________

3.2.4.2.2.

Принцип дії: безпосереднє впорскування/непряме впорскування/вихрова камера3

3.2.4.2.3.

Насос впорскування

3.2.4.2.3.1.

Марка: _______________________________________________________________

3.2.4.2.3.2.

Тип: _________________________________________________________________

3.2.4.2.4.

Регулятор

3.2.4.2.4.1.

Тип: _________________________________________________________________

3.2.4.2.6.

Форсунка(и)

3.2.4.2.6.1.

Марка: _______________________________________________________________

3.2.4.2.6.2.

Тип: _________________________________________________________________

3.2.4.3.

З упорскуванням палива (тільки для примусового запалювання): так/ні3

3.2.4.3.1.

Опис системи: _________________________________________________________

3.2.4.3.2.

Принцип дії: упорскування у впускний трубопровід (одинарне/розподілене)/пряме впорскування/інше (вказати який)3:
______________________________________________________________________

3.2.4.4.

Паливний насос: так/ні 3

3.2.5.

Електричне обладнання

3.2.5.1.

Номінальна напруга: _________________________________________________ В,
плюсова/мінусова маса3

3.2.5.2.

Генератор

3.2.5.2.1.

Тип: _________________________________________________________________

3.2.5.2.2.

Номінальна потужність: ______________________________________________ Вт

3.2.6.

Система запалювання

3.2.6.1.

Марка: _______________________________________________________________

3.2.6.2.

Тип: _________________________________________________________________

3.2.6.3.

Принцип дії: ___________________________________________________________

3.2.7.

Система охолодження: рідинна/повітряна3

3.2.8.

Система впуску

3.2.8.1.

Нагнітання: є/немає3

3.2.8.1.1.

Марка(и): _____________________________________________________________

3.2.8.1.2.

Тип(и): _______________________________________________________________

3.2.8.1.3.

Опис системи (наприклад, максимальний тиск наддуву _________________ кРа,
перепускний клапан (за наявності))

3.2.8.2.

Проміжний охолоджувач (інтеркулер): є/немає3

3.2.8.3.

Опис і кресленики впускного трубопроводу та обладнання (напірна камера, пристрій підігріву, додаткові підводи повітря тощо):
______________________________________________________________________

3.2.8.3.1.

Опис впускного трубопроводу (з креслениками): ___________________________

3.2.8.3.2.

Повітряний фільтр, кресленики: __________________________________________
або

3.2.8.3.2.1.

Марка: _______________________________________________________________

3.2.8.3.2.2.

Тип: _________________________________________________________________

3.2.9.

Система випуску

3.2.9.1.

Кресленики випускної системи:__________________________________________

3.2.12.

Заходи, ужиті проти забруднення повітря

3.2.12.1.

Пристрої для рециркуляції картерних газів, тільки у випадку чотиритактних двигунів (опис та кресленики)

3.2.12.2.

Додаткові пристрої для нейтралізації відпрацьованих газів (за наявності, і якщо вони не вказані в іншому розділі)

3.2.12.2.1.

Каталітичний нейтралізатор: є/немає3

3.2.12.2.1.1.

Кількість каталітичних нейтралізаторів та елементів: ________________________

3.2.12.2.2.

Датчик кисню: є/немає3

3.2.12.2.2.1.

Тип: _________________________________________________________________

3.2.12.2.2.2.

Розташування: _________________________________________________________

3.2.12.2.3.

Нагнітання повітря: є/немає3

3.2.12.2.3.1.

Тип (пульсація повітря, повітряний насос тощо): ___________________________

3.2.12.2.4.

Рециркуляція відпрацьованих газів: є/немає3

3.2.12.2.5.

Інші системи (опис і принцип дії): ________________________________________

3.2.13.

Місце розташування позначки коефіцієнта поглинання (тільки для двигунів із запалюванням від стиснення): ____________________________________________

3.3.

Електричний тяговий двигун

3.3.1.

Тип (обмотка, збудження): ______________________________________________

3.3.1.1.

Максимальна тривала потужність: ____________________________________ кВт

3.3.1.2.

Робоча напруга: ______________________________________________________ В

3.3.2.

Акумуляторна батарея

3.3.2.1.

Кількість секцій: _______________________________________________________

3.3.2.2.

Маса: ______________________________________________________________ кг

3.3.2.3.

Ємність: _________________________________________________________ А·год

3.3.2.4.

Розташування: _________________________________________________________

3.4.

Інші силові установки або їх комбінації (специфічна інформація стосовно частин таких двигунів): ________________________________________________________

3.6.

Система змащення

3.6.1.

Опис системи: _________________________________________________________

3.6.1.1.

Розташування мастильного резервуара (за наявності): _______________________

3.6.1.2.

Система подачі (насос/впорскування в систему впуску/змішування з паливом, інше)3: ________________________________________________________________

3.6.2.

Мастило, змішане з паливом

3.6.2.1.

Відсоткове співвідношення: _____________________________________________

3.6.3.

Охолоджувач мастила: є/немає3

3.6.3.1.1.

Марка(и): _____________________________________________________________

3.6.3.1.2.

Тип(и): _______________________________________________________________

4.

ТРАНСМІСІЯ

4.1.

Кінематична схема трансмісії: ____________________________________________

4.2.

Тип (механічна, гідравлічна, електрична тощо:______________________________

4.3.

Зчеплення (тип): _______________________________________________________

4.4.

Коробка передач

4.4.1.

Тип: автоматична/з ручним управлінням3

4.4.2.

Спосіб перемикання: ручний/ножний3

4.5.

Передаточні числа коробки передач

4.5.1.

Стислий опис електричних та/або електронних компонентів трансмісії: ___________

4.6.

Максимальна конструктивна швидкість КТЗ та передача, на якій вона досягнута:
_________________________________________________________________ км/год

4.7.

СПІДОМЕТР

4.7.1.

Марка(и): _______________________________________________________________

4.7.2.

Тип(и): _________________________________________________________________

4.7.7.

Принцип роботи та опис приводу: _________________________________________

5.

ПІДВІСКА

5.1.

Кресленики механізму підвіски: ____________________________________________

5.1.1.

Стислий опис електричних та/або електронних компонентів, які використовуються у підвісці: ______________________________________________________________

5.2.

Шини (категорія, розміри та максимальна навантага) та ободи (стандартний тип):
________________________________________________________________________

5.2.1.

Номінальна довжина кола: ________________________________________________

5.2.2.

Тиск у шинах, рекомендований виробником: _____________________________ кПа

5.2.3.

Шина/колесо: ___________________________________________________________

5.2.4.

Символ категорії мінімальної швидкості, сумісний з теоретичною максимальною швидкістю КТЗ: _________________________________________________________

5.2.5.

Індекс мінімального навантаження з максимальним навантаженням на кожну шину: _______________________________________________________________________

5.2.6.

Категорії використання, сумісні з КТЗ: ______________________________________

6.

РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ

6.1.

Механізм і орган керування: _______________________________________________

6.1.1.

Тип рульового механізму: _________________________________________________

6.1.2.

Стислий опис електричних та/або електронних компонентів, які використовуються у рульовому керуванні: ___________________________________________________

7.

ГАЛЬМА

7.1.

Стислий опис гальмових систем: ___________________________________________

7.2.

Переднє та заднє гальма, дискові та/або барабанні3

7.2.1.

Марка(и): _______________________________________________________________

7.2.2.

Тип(и): _________________________________________________________________

7.3.

Кресленики частин гальмових систем

7.3.1.

Колодки та/або накладки3: ________________________________________________

7.2.2.

Накладки (зазначити марку, вид матеріалу або ідентифікаційне маркування)3: ______

7.3.3.

Гальмові важелі та/або педалі3: _____________________________________________

7.3.4.

Гідравлічні резервуари (за наявності)3: ______________________________________

7.4.

Інші прилади (де застосовано): кресленики та опис: __________________________

7.5.

Стислий опис електричних та/або електронних компонентів, які використовуються у гальмових системах: ____________________________________________________

8.

ОСВІТЛЕННЯ ТА СВІТЛОТЕХНІЧНІ ПРИЛАДИ

8.1.

Перелік усіх приладів (кількість, марка(и), модель, маркування затвердження типу, максимальна інтенсивність ламп дальнього світла, колір, відповідні сигнальні пристрої): ______________________________________________________________

8.2.

Кресленики щодо розташування світлових та світлосигнальних приладів: ________

8.3.

Лампи аварійної сигналізації (за наявності): __________________________________

8.4.

Додаткове обладнання спеціальних ДТЗ: ____________________________________

8.5.

Стислий опис електричних та/або електронних компонентів, що використовуються у світловій та світлосигнальній системах: ____________________________________

9.

ОБЛАДНАННЯ

9.1.

Зчіпні пристрої (за наявності): ______________________________________________

9.1.1.

Тип: крюк/кільце/інше3

9.1.2.

Фотографія та/або кресленики розташування та конструкції зчіпного пристрою:
________________________________________________________________________

9.2.

Розташування та ідентифікація органів керування, світлосигнальних приладів та індикаторів: _____________________________________________________________

9.2.1.

Фотографія та/або кресленики розташування символів, органів керування, світлосигнальних приладів та індикаторів: ___________________________________

9.3.

Обов'язкові написи

9.3.1.

Фотографія та/або кресленики, які показують розташування обов'язкових написів та номер рами: _____________________________________________________________

9.3.2.

Фотографія та/або кресленики, які показують офіційну частину напису (з наведенням розмірів): ____________________________________________________

9.3.3.

Фотографія та/або кресленики номера рами (з наведенням розмірів): _____________

9.4.

Прилади захисту проти неавторизованого використання: ______________________

9.4.1.

Тип приладу(ів): _________________________________________________________

9.4.2.

Стислий опис приладу(ів), що використовуються: ____________________________

9.5.

Звуковий сигнальний прилад(и)

9.5.1.

Стислий опис приладу(ів), що використовується(ються), призначення:
________________________________________________________________________

9.5.2.

Марка(и): _______________________________________________________________

9.5.3.

Тип(и): _________________________________________________________________

9.5.4.

Маркування затвердження типу: ___________________________________________

9.5.5.

Кресленики щодо розташування звукового сигнального приладу(ів) на КТЗ: _______

9.5.6.

Деталі кріплення, включаючи елемент КТЗ, до якого закріплені звукові сигнальні прилади: _______________________________________________________________

9.6.

Розташування місця для встановлення заднього номерного знака (зазначити варіанти та кресленики, за необхідності): ____________________________________

9.6.1.

Кут нахилу цього місця відносно вертикалі: __________________________________

В1. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДВОКОЛІСНИХ МОПЕДІВ ТА МОТОЦИКЛІВ

1.

ОБЛАДНАННЯ

1.1.

Дзеркало(а) заднього огляду (навести інформацію по кожному дзеркалу)

1.1.1.

Марка: _________________________________________________________________

1.1.2.

Маркування затвердження типу компонента: _________________________________

1.1.3.

Варіант: ________________________________________________________________

1.1.4.

Кресленики щодо розташування дзеркал заднього огляду на КТЗ:
________________________________________________________________________

1.1.5.

Інформація щодо способу кріплення, включаючи елементи КТЗ, до яких кріпиться дзеркало заднього огляду: _________________________________________________

1.2.

Підніжка

1.2.1.

Тип: центральна та/або бокова3

1.2.2.

Кресленики щодо розташування підніжки(ок) на КТЗ: __________________________

1.3.

Додатки для мотоциклів з боковим причепом (за необхідності)

1.3.1.

Фотографії та/або кресленики щодо розташування та конструкції:
_______________________________________________________________________

1.4.

Поручні для пасажира

1.4.1.

Тип: ремінь та/або поручень3: _____________________________________________

1.4.2.

Фотографії та/або кресленики щодо розташування: ____________________________

1.5.

Для мопедів з педалями навести опис заходів щодо забезпечення безпеки: _______________________________________________________________________

1.6.

Дизайн і розташування написів згідно з ДСТУ ISO 3779:2012 "Колісні транспортні засоби. Номер ідентифікаційний транспортного засобу (VIN). Зміст і структура (ISO 3779:2009, IDT)", ДСТУ ISO 4030:2012 "Колісні транспортні засоби. Номер ідентифікаційний транспортного засобу. (VIN). Розташування та спосіб нанесення (ISO 4030:1983, IDT) та ДСТУ 7232:2011 "Таблички марковальні. Технічні умови" або Директивою 97/24/ЕС, частина 7

В2. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ТРИКОЛІСНИХ МОПЕДІВ, ТРИЦИКЛІВ ТА КВАДРОЦИКЛІВ

1.

РОЗМІРИ ТА МАСИ

 

(значення наводять у мм та кг; з посиланнями на кресленики, за необхідності)

1.1.

Розміри, що повинні вказуватись для шасі, незакритого облицюванням (кузовом)

1.1.1.

Довжина: ______________________________________________________________

1.1.2.

Ширина: _______________________________________________________________

1.1.3.

Висота в незавантаженому стані: __________________________________________

1.1.4.

Передній звис: __________________________________________________________

1.1.5.

Задній звис: ____________________________________________________________

1.1.6.

Граничне розташування центру маси КТЗ з кузовом: __________________________

1.2.

Маси14

1.2.1.

Максимальна вантажопідйомність, заявлена виробником8: ____________________

2.

Обладнання

2.1.

Кузов

2.1.1.

Вид кузова: ____________________________________________________________

2.1.2.

Кресленики щодо внутрішніх габаритних розмірів: ___________________________

2.1.3.

Кресленики щодо зовнішніх габаритних розмірів: ____________________________

2.1.4.

Матеріали та технології виробництва: ______________________________________

2.1.5.

Пасажирські двері, замки та петлі:__________________________________________

2.1.6.

Конфігурація, розміри, напрямок та максимальні кути відкриття дверей:
______________________________________________________________________

2.1.7.

Кресленики замків і петель та їх розташування на дверях: _____________________

2.1.8.

Технічний опис замків та петель: __________________________________________

2.2.

Вітрове та інші стекла

2.2.1.

Вітрове скло

2.2.1.1.

Використані матеріали: __________________________________________________

2.2.2.

Інші стекла

2.2.2.1.

Використані матеріали: __________________________________________________

2.3.

Склоочисник(и)

2.3.1.

Детальний технічний опис (з фотографіями та креслениками):
______________________________________________________________________

2.4.

Омивач(і) вітрового скла

2.4.1.

Детальний технічний опис (з фотографіями та креслениками):
______________________________________________________________________

2.5.

Розморожування та запотівання

2.5.1.

Детальний технічний опис (з фотографіями та креслениками):
______________________________________________________________________

2.6.

Дзеркало(а) заднього огляду (навести інформацію по кожному дзеркалу)

2.6.1.

Марка: ________________________________________________________________

2.6.2.

Маркування затвердження типу: __________________________________________

2.6.3.

Варіант: _______________________________________________________________

2.6.4.

Кресленики щодо розташування дзеркал заднього огляду на КТЗ:
_______________________________________________________________________

2.6.5.

Інформація щодо способу кріплення, включаючи елементи КТЗ, до яких кріпиться дзеркало заднього огляду: _________________________________________________

2.7.

Сидіння

2.7.1.

Кількість: ______________________________________________________________

2.7.2.

Розміщення: ____________________________________________________________

2.7.5.

Діапазон регулювання сидінь (якщо застосовується)

2.7.5.1.

Сидіння водія: __________________________________________________________

2.7.5.2.

Інших сидінь: ___________________________________________________________

2.8.

Система опалення пасажирського відділення (якщо застосовується)

2.8.1.

Стислий опис типу КТЗ щодо системи опалення, якщо використовується тепло від рідини охолодження двигуна: ______________________________________________

2.8.2.

Детальний опис типу КТЗ щодо системи опалення, якщо використовується тепло вихлопних газів, у т. ч.: ___________________________________________________

2.8.2.1.

Загальна схема системи опалення з визначенням її розташування на КТЗ (та розміщення шумопоглинальних пристроїв (включаючи розташування пунктів теплообміну): ___________________________________________________________

2.8.2.2.

Кресленики загального виду використаних у системі теплообмінників, що застосовують тепло вихлопних газів, або частин, де має місце такий обмін (у випадку використання системою опалення тепла від двигуна з повітряним охолодженням): _________________________________________________________

2.8.2.3.

Кресленики в розрізі теплообмінника або частин, де має місце обмін теплом, разом із зазначенням товщини стінки, використовуваних матеріалів та характеристик їхньої поверхні: _________________________________________________________

2.8.2.4.

Технічні вимоги до технології виготовлення та технічні дані інших основних компонентів системи опалення, таких як вентилятор: _________________________

2.9.

Ремені безпеки

2.9.1.

Кількість та розташування ременів безпеки, з посиланням на сидіння, де вони можуть бути встановлені: _________________________________________________

2.10.

Кріплення

2.10.1.

Кількість та розташування кріплень: _________________________________________

2.10.2.

Фотографії і/або кресленики, що показують штатне розташування та розміри кріплення, включаючи визначення позиції R-точки15:
________________________________________________________________________

2.10.3.

Кресленики кріплень та елементів КТЗ, до яких вони приєднані (включаючи типи використаних матеріалів): _________________________________________________

2.10.4.

Позначення типів ременів безпеки, передбачених для комплектування КТЗ:

____________
* Скорочення: Л (L) - ліве сидіння; П (R) - праве сидіння; С (C) - середнє сидіння.

2.10.5.

Опис ременя специфічного типу, одне з кріплень якого приєднується до спинки сидіння або включає в себе енергопоглинальний пристрій:
_______________________________________________________________________

____________
1 Ідентифікаційні познаки можуть вказуватись тільки на КТЗ, окремих компонентах або компонентах, що входять до затвердження типу компонента за Правилом ЄЕК ООН. Якщо ідентифікаційні познаки типу КТЗ включають знаки, що неважливі для його опису або опису типу компонента чи окремої системи згідно з даним інформаційним документом, то такі знаки замінюють у відповідних документах символом "?" (наприклад: ABC??123??).

2 Класифікація та категорії КТЗ - згідно з додатком 1 до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання.

3 Непотрібне закреслити.

4 Для нетрадиційних двигунів та систем виробник повинен надати інформацію, еквівалентну наведеній у цьому пункті.

5 Маса порожнього КТЗ: маса КТЗ, підготовленого до звичайного використання та укомплектованого:

додатковим обладнанням, необхідним виключно для нормальної експлуатації КТЗ;

електричним обладнанням, включаючи світлові та світлосигнальні пристрої, встановлені виробником;

інструментом та обов'язковими пристроями згідно із законодавством, яким визначається маса порожнього КТЗ;

відповідною кількістю рідин для забезпечення нормальної роботи усіх частин КТЗ.

Примітка. Паливо або паливно-мастильна суміш не включається до заміру, але такі компоненти, як акумуляторна батарея, рідина гідравлічних систем, охолоджувальна рідина та моторне мастило мають бути включені.

6 Маса КТЗ у спорядженому стані: маса порожнього КТЗ, до якої додаються маси таких компонентів:

паливний бак заповнений не менше ніж на 90 % ємності, вказаної виробником;

додаткове обладнання, яке зазвичай постачає виробник, необхідне для нормальної роботи (набір інструментів, багажник, вітровий щиток, захисне обладнання тощо).

Примітка. Для КТЗ, що працює на паливно-мастильній суміші:

якщо паливо та мастило змішуються попередньо, то слово "паливо" повинно тлумачитись як паливно-мастильна суміш;

якщо паливо та мастило розміщуються окремо, то слово "паливо" повинно тлумачитись як бензин. У цьому випадку мастило вже включено до маси порожнього КТЗ.

7 Технічно припустима максимальна маса: маса, обчислена виробником для специфічних умов роботи, з урахуванням таких факторів, як міцність матеріалів, вантажопідйомність шин тощо.

8 Максимальне корисне навантаження, заявлене виробником: навантаження, отримана відніманням маси за виноскою 6 з масою водія від маси за виноскою

9 Маса водія дорівнює 75 кг.

10 Можна вказати 5 % допуск.

11 Вказують значення, округлене до найближчої десятої частки міліметра.

12 Це значення обчислюють (p = 3,1416) та округлюють до найближчого цілого числа у см3.

13 Вказати допуски.

14 Інформація повинна бути наведена для усіх можливих варіантів.

15 "R точка" вказується виробником та:

має відповідні координати, пов'язані з конструкцією КТЗ;

відповідає теоретичному положенню точки обертання тіла/стегна (H точка) для найнижчої звичайної посадки водія або використовується крайнє заднє положення, вказане виробником КТЗ для кожного сидіння;

може бути прийнята за згодою компетентних органів для кожного сидіння, крім передніх, де "H точка" не може бути визначена за допомогою "тримірної системи" або процедури визначення "H точки".

II. Таблиця, що показує комбінації в межах версій та варіантів типу КТЗ

Примітки:

1. Окрема матриця складається для кожного варіанта у межах типу КТЗ.

2. Записи, для яких відсутні обмеження щодо їхнього сполучення у межах варіанта, перераховують у колонці "Усі".

3. Інформація, наведена у таблиці, може бути представлена в альтернативному форматі.

4. Кожний варіант і кожну версію позначають кодом, що складається з комбінації літер та цифр, який зазначають у сертифікаті затвердження відповідного КТЗ.

5. Для варіанта(ів) виробник повинен надати спеціальний код.

III. Документи щодо затвердження типу КТЗ

У наведеній нижче таблиці зазначають інформацію щодо доказів відповідності технічним приписам кожного об'єкта затвердження, зокрема включають всі відповідні окремі затвердження та/або протоколи випробувань. Проте інформацію щодо частин не наводять, якщо її містить відповідний інформаційний документ, який охоплює вимоги щодо установлення зазначених частин на КТЗ.

_____________________________
                      (посада)

Дата:

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ім'я керівника)

IV. Форма покажчика стану інформаційного пакета

(Зазначену інформацію може бути подано в альтернативному форматі або вигляді)

Найменування органу, що виконував затвердження типу ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Покажчик стану інформаційного пакета

до сертифіката затвердження типу N ______________________________________________________

Дата видання сертифіката:_______________________________________________________________

Дата перегляду (за необхідності): ._________________________________________________________

Перегляд інформаційного пакета виконано: внесенням виправлень до чинної редакції/виданням нової консолідованої редакції

Дата видання поширення (за необхідності): _________________________________________________

Номер поширення (за необхідності): _______________________________________________________

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 22.05.2017 р. N 188
,
у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 04.03.2020 р. N 192)

 

ПЕРЕЛІК
технічних приписів

I. Перелік Правил ЄЕК ООН і серій поправок до них, які застосовуються в Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, та Директиви (регламенти) ЄС, затвердження типу за якими можуть бути визнані альтернативними затвердженням типу за зазначеними Правилами ЄЕК ООН

Правила ЄЕК ООН

Серія поправки до Правил ЄЕК ООН

Альтернативна базова Директива ЄС (Регламент ЄС)

R1, 2

01

76/761/ЕЕС

R3

02

76/757/ЕЕС

R4

00

76/760/ЕЕС

R6

00

76/759/ЕЕС

R7

01

76/758/ЕЕС

R8

05

76/761/ЕЕС

R9

06

97/24/ЕС

R10

02
05 - для електромобілів

72/245/ЕЕС
-

R11

02

70/387/ЕЕС

R12

03

74/297/ЕЕС

R13

10
11 - з 01.07.2023

71/320/ЕЕС

R13-H

00

71/320/ЕЕС

R14

06
07 - з 01.01.2022

76/115/ЕЕС
-

R16

04
07 - з 01.01.2022

77/541/ЕЕС
-

R17

07

78/932/ЕЕС, 74/408/ЕЕС

R19

02

76/762/ЕЕС

R20

02

76/761/ЕЕС

R23

00

77/539/ЕЕС

R24

03

72/306/ЕЕС, 2005/55/ЕС, Регламент N 715/2007

R25

04

78/932/ЕЕС

R26

03

74/483/ЕЕС

R27

03

-

R28

00

70/388/ЕЕС, Регламент N 168/2013

R29

02

-

R30

02

92/23/ЕЕС

R34

02

70/221/ЕС

R36

03

-

R37

03

76/761/ЕЕС

R38

00

77/538/ЕЕС

R39

00

75/443/ЕЕС

R40

01

97/24/ЕС, Регламент N 168/2013

R41

03

97/24/ЕС

R43

00

92/22/ЕЕС

R44

03

77/541/ЕЕС

R46

02
04 - з 01.01.2022

2003/97/ЕС
-

R47

00

97/24/ЕС, Регламент N 168/2013

R48

03
06 - з 01.01.2023

76/756/ЕЕС
-

R49

02, 03, 04

88/77/ЕЕС

04, 05, 06

2005/55/ЕС, Регламент N 595/2009, Регламент N 582/2011

R50

00

93/92/ЕЕС, 97/24/ЕС, 2009/67/ЕС

R51

02

70/157/ЕЕС

R52

01

-

R53

01

93/92/ЕЕС, 97/24/ЕС, 2009/67/ЕС, Регламент N 168/2013

R54

00

92/23/ЕЕС

R55

01

94/20/ЕС

R56

01

97/24/ЕС

R57

02

97/24/ЕС

R58

01
02 - з 01.01.2021

70/221/ЕС
-

R59

00

70/157/ЕЕС

R60

00

93/29/ЕЕС, 2009/80/ЕС, Регламент N 168/2013

R61

00

-

R63

01

97/24/ЕС

R67

01

70/221/ЕС (стосується тільки затвердження газових балонів)

R72

00

97/24/ЕС

R73

00
01 - з 01.01.2021

89/297/ЕЕС
-

R74

01

93/92/ЕЕС, 97/24/ЕС, 2009/67/ЕС

R75

00

97/24/ЕС

R76

00

97/24/ЕС

R77

00

77/540/ЕЕС

R78

03

93/14/ЕЕС

R79

01

70/311/ЕЕС

R80

01

74/408/ЕЕС

R81

00

97/24/ЕС

R82

01

97/24/ЕС

R83

02, 03, 04, 05

70/220/ЕС

06, 07

Регламент N 715/2007, Регламент N 692/2008

R85

00

80/1269/ЕЕС

R87

00

76/758/ЕЕС

R89

00

92/24/ЕЕС

R90

01

71/320/ЕЕС

R91

00

76/758/ЕЕС

R92

01

-

R93

00

2000/40/ЕС

R94

01

96/79/ЕС

R95

02

96/27/ЕС

R98

00

76/761/ЕЕС

R99

00

76/761/ЕЕС

R100

01
02 - з 01.01.2023

-
-

R101

00

80/1268/ЕЕС

R103

00

70/220/ЕС, Регламент N 715/2007

R104

00

-

R105

04
06 - з 01.01.2022

98/91/ЕЕС
-

R107

02
05 - з 01.01.2022

2001/85/ЕЕС
-

R108

00

-

R109

00

-

R110

01

70/221/ЕС (стосується тільки затвердження газових балонів)

R111

00

-

R112

00

76/761/ЕЕС

R113

00

-

R119

00

-

R123

00

76/761/ЕЕС

R129

00

-

R138

01

Регламент N 540/2014

R140

00

-

Примітки:

1. Для цілей затвердження типу та індивідуального затвердження КТЗ і обладнання допускається застосування окремих затверджень та протоколів випробувань за Правилами ЄЕК ООН із серіями поправок не нижчими, ніж передбачено цим додатком.

2. У разі поетапного затвердження типу КТЗ на другому та наступних етапах затвердження типу допускається застосування вимог (крім тих, що визначені чинним законодавством України), які діяли на момент затвердження базового типу КТЗ.

3. У разі індивідуального затвердження КТЗ, що були у користуванні, які ввозяться на митну територію України під час переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, та КТЗ категорій M1, N1, що були у користуванні, допускається застосування вимог Правил ЄЕК ООН нижчих серій поправок якщо інше не передбачено законодавством.

4. Офіційні затвердження типу елементів газобалонного обладнання, за винятком паливної рампи, які були надані на підставі R110 в їх первинному варіанті, залишаються легітимними і такими, що застосовуються для цілей установки елементів обладнання на транспортних засобах.

II. Перелік вимог щодо затвердження типу КТЗ категорій M, N, O, L

N з/п

Об'єкт затвердження

Позначення документа, вимоги

Застосування вимог для КТЗ категорій

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, R2,
R8,
R20,
R56,
R57,
R72,
R76,
R82,
R98,
R112,
R113,
R123

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

2

Світловідбивачі

R3

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

6

Зовнішній шум

R9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

Х

Х

Х

Х

7

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8

Замки і завіси дверей

R11

Х

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Травмобезпечність рульового керування

R12

Х

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Системи гальмування

R13,
R13H,
Б

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

11

Кріплення ременів безпеки

R14,
Б1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Ремені безпеки

R16,
Б1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80,

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Передні протитуманні фари

R19

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

А

А

А

-

А

15

Фари заднього ходу

R23

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

-

А

16

Димність КТЗ з дизелями

R24, Б2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Підголівники сидінь

R25

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Зовнішні виступи КТЗ

R26

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Звукові сигнальні прилади і їх встановлення

R28

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

20

Захисні властивості кабін КТЗ

R29

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Пожежна безпека

R34

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Задні протитуманні ліхтарі

R38

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

А

А

-

А

23

Спідометри та їх встановлення

R39

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

24

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

Х

25

Зовнішній шум

R41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

26

Безпечне скло та скломатеріали

R43

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

Х

Х

27

Пристрої непрямого огляду та їх встановлення

R46,
Г

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

28

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

29

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

30

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49,
В

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Підфарники, габаритні вогні, стоп-сигнали, покажчики повороту, пристрої освітлювання заднього номерного знака

R50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

32

Зовнішній шум

R51,
Г

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R53,
Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

Х

34

Тягово-зчіпні пристрої

R55

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

35

Задні захисні пристрої

R58, Г

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

36

Органи керування

R60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

Х

-

-

-

-

37

Зовнішні виступи КТЗ

R61

-

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Зовнішній шум

R63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

39

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Боковий захист

R73, Г

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

41

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R74, Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

42

Системи гальмування

R78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

43

Рульове керування

R79, Г

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Дзеркала заднього виду і їх встановлення

R81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

45

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83, В

Х

Х

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

Потужність двигуна

R85,
Б3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

Денні ходові вогні

R87

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Пристрої обмеження швидкості

R89, Е

-

Х

Х

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Передні захисні пристрої

R93, Г

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Захист у разі фронтального зіткнення

R94

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Захист у разі бокового зіткнення

R95

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

Х

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

-

А

А

А

А

А

-

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

54

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105,
Ж

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

55

Конструкція автобусів

R107,
И

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ 7013:2009

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

Конструкція автобусів для перевезення осіб з інвалідністю

ДСТУ ГОСТ 30478:2006

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ) та/або зрідженому природному газі (ЗПГ)

R110

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

Стійкість проти перекидання автоцистерн

R111,
М

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

60

Конструкція причепів

Л

-

-

-

-

-

-

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

Електрична безпека

R100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Безшумні КТЗ

R138, Н

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Підтвердженням відповідності КТЗ встановленим у таблиці вимогам є:

"Х"

-

а) окреме затвердження типу та інформаційна підшивка документів; або
б) протокол випробувань та інформаційна підшивка документів;

"Х1"

-

протокол випробувань;

"А"

-

маркування щодо відповідності Правилам ЄЕК ООН або альтернативній Директиві ЄС та наявність позначення цього маркування в інформаційному документі щодо встановлення цього предмета обладнання або частини на КТЗ;

"-"

-

вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ.

Особливість застосування вимог та/або значення показників:

"Б"

-

а) вимоги R13 або R13Н застосовують залежно від категорії КТЗ;
б) КТЗ категорії M3 (із дизелями) мають бути обладнані зносостійкою системою гальмування або ретардером
в) наявність функції забезпечення стійкості (електронної системи контролю стійкості) обов'язкова з:
01 липня 2023 року для КТЗ категорії M1 за вимогами R140-00 або додатка 9 R13Н-00 та для КТЗ категорії N1 за вимогами R140-00 або додатка 9 R13H-00 або додатка 21 R13-11 з урахуванням вимог пункту 5.2.1.33 R13-11;
01 січня 2023 року для КТЗ категорії M2, M3, N2, N3, O3, O4 за вимогами додатка 21 R13-11 та з урахуванням вимог пункту 5.2.1.32, 5.2.2.23 R13-11;
01 січня 2023 року для КТЗ категорії M2 класів I та A за вимогами додатка 21 R13-11;

"Б1"

-

КТЗ категорій M2, M3 класів II та A, що використовуються для регулярних пасажирських перевезень на міжміських і міжнародних автобусних маршрутах та для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, також мають бути обладнані ременями безпеки сидіння пасажирів відповідно до вимог R16 та R14.
КТЗ категорій M2, M3 класів I, II та A мають бути обладнані ременями безпеки сидіння водія;

"Б2"

-

вимоги не застосовують до КТЗ за умови підтвердження їх відповідності вимогам Регламенту N 595/2009;

"В"

-

серія поправок відповідних Правил ЄЕК ООН, допустимі граничні рівні викидів та строки їх обов'язкового запровадження визначаються законодавством України. З урахуванням пункту 12 Перехідних положень Правил ЄЕК ООН N 83-07 протягом трьох років з дати запровадження екологічних норм Євро-6 в Україні (як обов'язкових) гранично допустиме значення кількості викидів частинок становить 6,0 х 1012 од/км, як це визначено у примітках 1, 2 до таблиці 1 Правил ЄЕК ООН N 83-07;

"Г"

-

для КТЗ підвищеної прохідності допускається не виконувати вимоги зазначених документів стосовно:
а) граничного значення максимального зусилля на рульовому колесі КТЗ з переднім керуючим ведучим мостом (мостами) за умови імітування відмови системи підсилювання (для КТЗ категорій M2G, N2G, M3G, N3G);
б) встановлення передніх, бокових та задніх захисних пристроїв (для КТЗ категорій N2G, N3G);
в) показників зовнішнього шуму - допускається застосування вимог серії поправок R51-01 (для КТЗ категорій M2G, M3G, що сконструйовані на базі КТЗ категорій N2G, N3G і мають привод одночасно на всі колеса та призначені для перевезення пасажирів певних категорій або певних професій (наприклад, вахтові КТЗ), та N3G, які мають привод одночасно на всі колеса);
г) пристроїв непрямого огляду та їх встановлення - допускається застосування вимог серії поправок R46-01 (для КТЗ категорій N3, N3G, що мають капотну компоновку (кабіна за двигуном), та КТЗ категорій M3, M3G, що сконструйовані на їх базі);

"Д"

-

а) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R53 не застосовуються до КТЗ категорії L4;
б) вимоги пункту 5.14.9 R53 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L4, L5, L7;
в) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R74 не застосовуються до КТЗ категорії L2 з асиметричним розташуванням коліс;
г) вимоги пункту 5.14.3 R74 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L2, L6;

"Е"

-

КТЗ мають бути обладнані пристроями обмеження швидкості відповідно до вимог R89.
Вимоги не застосовують до КТЗ:
а) призначених для перевезення пасажирів, з конструктивною максимальною швидкістю менше 100 км/год, що підтверджено документально виробником КТЗ (крім автобусів спеціалізованого призначення для перевезення школярів);
б) призначених для перевезення вантажів, з конструктивною максимальною швидкістю менше 90 км/год, що підтверджено документально виробником КТЗ;
в) що експлуатуються Збройними Силами України, силами цивільної оборони, силами підтримання громадського порядку, пожежними підрозділами та іншими службами екстреного виклику;
г) які застосовуються як громадський або комунальний транспорт виключно в межах міста;

"Ж"

-

як мінімум виконання вимог пунктів 5.1.1.2 - 5.1.1.4; 5.1.1.5.2; 5.1.1.6; 5.1.2.2 - 5.1.2.7; 5.1.3 - 5.1.5 R105;

"И"

-

а) можуть не застосовуватись окремі вимоги R107, якщо виробник надасть докази того, що призначення КТЗ унеможливлює виконання цих вимог;
б) КТЗ, що призначені для перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах, мають відповідати вимогам R107, у тому числі щодо пристосувань для користування такими транспортними засобами особами з інвалідністю з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, і обов'язково мати зовнішні звукові інформатори номера та кінцевих зупинок маршруту, текстові та звукові системи у салоні для оголошення зупинок;

"К"

-

вимоги щодо обладнання КТЗ тахографами згідно з Європейською угодою щодо роботи екіпажів КТЗ, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), укладеною 01 липня 1970 року в місті Женева:
а) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, призначені для виконання міжнародних перевезень, мають бути обладнані цифровими тахографами;
б) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3 мають передбачати за конструкцією можливість обладнання цифровими тахографами;

"К1"

-

підтвердженням відповідності є опис (схеми), наданий виробником, та результати ідентифікації (огляду) КТЗ;

"Л"

-

конструкція причепів має відповідати таким вимогам:
а) вертикальна статична навантага в центрі сфери зчіпної головки за повної маси причепа перебуває в межах від 250 H до 3500 H;
б) висота причепа не більше 1,8 ширини колії причепа або не більше 3 м;
в) для причепа, установленого на горизонтальну поверхню дороги, з горизонтально розміщеною внутрішньою поверхнею підлоги відношення маси, що припадає на шину (шини) з однієї сторони причепа, до його повної маси не перевищує 0,55;
г) зчіпна головка дишла причепа відповідає вимогам R55-01;
ґ) конструкція та розміри дишла (рами) забезпечують можливість його відхилення відносно зчіпної кулі, встановленої на автомобілі, на кути, передбачені R55-01;
д) висота розміщення центра сфери зчіпної головки горизонтально розміщеного причепа повної маси над рівнем дороги має становити 430 + 35 мм. Для житлових та вантажних причепів горизонтальність встановлюється по підлозі або вантажній поверхні, а для таких, що не мають поверхні (наприклад, причепи для перевезення човнів), - лінію відліку вказує виробник;
е) передбачено місця для установлення домкрата або пристроїв, що забезпечують підвішування колеса над площиною дороги;
є) орган керування стоянковою системою гальмування причепа розміщено з правого боку в передній частині дишла (рами);
ж) причіп обладнано надколісними захисними пристроями (крилами, бризковиками тощо), якщо деталі кузова не виконують функцій цих пристроїв;
з) причіп, який не має системи аварійного гальмування, обладнано двома запобіжними ланцюгами (тросами), які у разі обриву (пошкодження) зчіпної кулі або зчіпної головки унеможливлять торкання дишлом поверхні дороги і забезпечать з'єднання тягача з причепом;
и) причіп укомплектовано щонайменше двома упорами для забезпечення утримання його в нерухомому стані;
і) причіп має одну або декілька опорних стійок, що забезпечують стійкість причепа у відчепленому стані і не погіршують показників прохідності автопоїзда;
ї) причіп категорії O1, що має більше однієї осі, має бути обладнаний гальмівними системами відповідно до вимог R13;

"М"

-

вимога не застосовується для КТЗ, які оснащені функцією забезпечення стійкості (електронною системою контролю стійкості), та відповідають всім вимогам R13-11 з урахуванням додатка 21;

"Н"

-

з 01 січня 2023 року.

III. Перелік вимог щодо затвердження типу малих серій КТЗ категорій M, N, O, L

N з/п

Об'єкт затвердження

Позначення документа, вимоги

Застосування вимог для КТЗ категорій

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

1

Фари (ближнього і дальнього світла)

R1, R2,
R8,
R20,
R56,
R57,
R72,
R76,
R82,
R98,
R112,
R113,
R123

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

2

Світловідбивачі

R3

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

3

Пристрої освітлення заднього номерного знака

R4

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

4

Покажчики поворотів

R6,
R119

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

5

Підфарники, габаритні вогні, контурні вогні, стоп-сигнали, стоянкові вогні

R7,
R77,
R91

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

6

Зовнішній шум

R9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

Х

Х

Х

Х

7

Рівень радіоелектричних завад

R10

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8

Системи гальмування

R13,
13H, Б

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

9

Кріплення ременів безпеки

R14, Б1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Ремені безпеки

R16, Б1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Сидіння, їхні кріплення та підголівники

R17,
R80

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Передні протитуманні фари

R19

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

А

А

А

-

А

13

Фари заднього ходу

R23

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

А

-

А

14

Димність КТЗ з дизелями

R24, Б2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Підголівники сидінь

R25

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Зовнішні виступи КТЗ

R26

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Звукові сигнальні прилади і їх встановлення

R28

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

18

Пожежна безпека

R34

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Задні протитуманні ліхтарі

R38

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

А

А

-

А

20

Спідометри та їх встановлення

R39

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

21

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

Х

22

Зовнішній шум

R41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

23

Безпечне скло та скломатеріали

R43

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

Х

Х

24

Пристрої непрямого огляду та їх встановлення

R46, Г

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

25

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

26

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R48

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

27

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R49,
В

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Підфарники, габаритні вогні, стоп-сигнали, покажчики повороту, пристрої освітлювання заднього номерного знака

R50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

29

Зовнішній шум

R51, Г

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R53,
Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

Х

31

Тягово-зчіпні пристрої

R55

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

32

Задні захисні пристрої

R58,
Г

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

33

Зовнішні виступи КТЗ

R61

-

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

Зовнішній шум

R63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

35

Газобалонні КТЗ на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ)

R67

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

Боковий захист

R73, Г

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

37

Встановлення пристроїв освітлення і світлової сигналізації

R74, Д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

-

38

Системи гальмування

R78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

39

Рульове керування

R79,
Г

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Викиди забруднювальних речовин КТЗ

R83,
В

Х

Х

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

Денні ходові вогні

R87

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

Пристрої обмеження швидкості

R89,
Е

-

Х

Х

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Викиди діоксиду вуглецю та витрата палива

R101

Х

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Світловідбивне маркування КТЗ

R104

-

А

А

А

А

А

-

А

А

А

-

-

-

-

-

-

-

45

КТЗ для перевезення небезпечних вантажів

R105,
Ж

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

46

Конструкція автобусів

R107,
И

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

Конструкція автобусів для перевезення школярів

ДСТУ 7013:2009

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Конструкція автобусів для перевезення осіб з інвалідністю

ДСТУ ГОСТ 30478:2006

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Газобалонні КТЗ на стисненому природному газі (СПГ) та/або зрідженому природному газі (ЗПГ)

R110

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Конструкція причепів

Л

-

-

-

-

-

-

Х1

Х1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Електрична безпека

R100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

Безшумні КТЗ

R138, М

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Підтвердженням відповідності КТЗ встановленим у таблиці вимогам є:

"Х"

-

а) окреме затвердження типу та інформаційна підшивка документів; або
б) протокол випробувань та інформаційна підшивка документів;

"Х1"

-

протокол випробувань;

"А"

-

маркування щодо відповідності Правилу ЄЕК ООН або альтернативній Директиві ЄС та наявність позначення цього маркування в інформаційному документі щодо встановлення цього предмета обладнання або частини на КТЗ;

"-"

-

вимоги не застосовують для цієї категорії КТЗ.

Особливість застосування вимог та/або значення показників:

"Б"

-

а) вимоги R13 або R13H застосовують залежно від категорії КТЗ;
б) КТЗ категорії M3 (із дизелями) мають бути обладнані зносостійкою системою гальмування або ретардером;
в) наявність функції забезпечення стійкості (електронної системи контролю стійкості) обов'язкова з:
01 липня 2023 року для КТЗ категорії M1 за вимогами R140-00 або додатка 9 R13H-00 та для КТЗ категорії N1 за вимогами R140-00 або додатка 9 R13H-00 або додатка 21 R13-11 з урахуванням вимог пункту 5.2.1.33 R13-11;
01 січня 2023 року для КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, O3, O4 за вимогами додатка 21 R13-11 та з урахуванням вимог пункту 5.2.1.32 та 5.2.2.23 R13-11;
01 січня 2023 року для КТЗ категорії M2 класів I та A за вимогами додатка 21 R13-11;

"Б1"

-

КТЗ категорій M2, M3 класів II та A, що використовуються для регулярних пасажирських перевезень на міжміських і міжнародних автобусних маршрутах та для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, також мають бути обладнані ременями безпеки сидіння пасажирів відповідно до вимог R14 та R16.
КТЗ категорій M2, M3 класів I, II та A мають бути обладнані ременями безпеки сидіння водія;

"Б2"

-

вимоги не застосовують до КТЗ за умови підтвердження їх відповідності вимогам Регламенту N 595/2009;

"В"

-

серія поправок до відповідних Правил ЄЕК ООН, допустимі граничні рівні викидів та строки їх обов'язкового запровадження визначаються законодавством України. З урахуванням пункту 12 Перехідних положень Правил ЄЕК ООН N 83-07 протягом трьох років з дати запровадження екологічних норм Євро-6 в Україні (як обов'язкових) гранично допустиме значення кількості викидів частинок становить 6,0 х 1012 од/км, як це визначено у примітках 1, 2 до таблиці 1 Правил ЄЕК ООН
N 83-07. Визначення кількості частинок у відпрацьованих газах допускається із застосуванням альтернативних методів;

"Г"

-

для КТЗ підвищеної прохідності допускається не виконувати вимоги зазначених документів стосовно:
а) граничного значення максимального зусилля на рульовому колесі КТЗ з переднім керуючим ведучим мостом (мостами) за умови імітування відмови системи підсилювання (для КТЗ категорій M2G, N2G, M3G, N3G);
б) встановлення бокових та задніх захисних пристроїв (для КТЗ категорій N2G, N3G);
в) показників зовнішнього шуму - допускається застосування вимог серії поправок R51-01 (для КТЗ категорій M2G, M3G, що сконструйовані на базі КТЗ категорій N2G, N3G і мають привод одночасно на всі колеса та призначені для перевезення пасажирів певних категорій або певних професій (наприклад, вахтові КТЗ), та N3G, які мають привод одночасно на всі колеса);
г) пристроїв непрямого огляду та їх встановлення - допускається застосування вимог серії поправок R46-01 (для КТЗ категорій N3, N3G, що мають капотну компоновку ("кабіна за двигуном"), та КТЗ категорій M3, M3G, що сконструйовані на їх базі);

"Д"

-

а) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R53 не застосовуються для КТЗ категорії L4;
б) вимоги пункту 5.14.9 R53 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L4, L5, L7;
в) вимоги пунктів 5.5.1; 5.5.2.1; 5.5.2.2 R74 не застосовуються для КТЗ категорії L2 з асиметричним розташуванням коліс;
г) вимоги пункту 5.14.3 R74 є факультативними і застосовуються в разі встановлення на КТЗ категорій L2, L6;

"Е"

-

КТЗ мають бути обладнані пристроями обмеження швидкості відповідно до вимог R89.
Вимоги не застосовуються до КТЗ:
а) призначених для перевезення пасажирів, з конструктивною максимальною швидкістю менше 100 км/год, що підтверджено документально виробником ДТЗ (крім автобусів спеціалізованого призначення, що використовуються для перевезення школярів);
б) призначених для перевезення вантажів, з конструктивною максимальною швидкістю менше 90 км/год, що підтверджено документально виробником ДТЗ;
в) що експлуатуються Збройними Силами України, силами цивільної оборони, силами підтримання громадського порядку, пожежними підрозділами та іншими службами екстреного виклику;
г) які застосовують як громадський або комунальний транспорт виключно в межах міста;

"Ж"

-

як мінімум виконання вимог пунктів 5.1.1.2 - 5.1.1.4; 5.1.1.5.2; 5.1.1.6; 5.1.2.2 - 5.1.2.7; 5.1.3 - 5.1.5 R105;

"И"

-

а) можуть не застосовуватись окремі вимоги R107, якщо виробник надасть докази того, що призначення КТЗ унеможливлює виконання цих вимог;
б) КТЗ, що призначені для перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах, мають відповідати вимогам R107, у тому числі щодо пристосувань для користування такими транспортними засобами особами з інвалідністю з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, і обов'язково мати зовнішні звукові інформатори номера та кінцевих зупинок маршруту, текстові та звукові системи у салоні для оголошення зупинок;

"К"

-

вимоги щодо обладнання КТЗ тахографами згідно з Європейською угодою щодо роботи екіпажів КТЗ, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), укладеною 01 липня 1970 року в місті Женеві: а) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3, призначені для виконання міжнародних перевезень, мають бути обладнані цифровими тахографами; б) КТЗ категорій M2, M3, N2, N3 мають передбачати за конструкцією можливість обладнання цифровими тахографами;

"К1"

-

підтвердженням відповідності є опис (схеми), наданий виробником, та результати ідентифікації (огляду) КТЗ;

"Л"

-

конструкція причепів має відповідати вимогам:
а) вертикальна статична навантага в центрі сфери зчіпної головки за повної маси причепа перебуває в межах від 250 H до 3500 H;
б) висота причепа не більше 1,8 ширини колії причепа або не більше 3 м;
в) для причепа, установленого на горизонтальну поверхню дороги, з горизонтально розміщеною внутрішньою поверхнею підлоги відношення маси, що припадає на шину (шини) з однієї сторони причепа, до його повної маси не перевищує 0,55;
г) зчіпна головка дишла причепа відповідає вимогам R55-01;
ґ) конструкція та розміри дишла (рами) забезпечують можливість його відхилення відносно зчіпної кулі, встановленої на автомобілі, на кути, передбачені R55-01;
д) висота розміщення центра сфери зчіпної головки горизонтально розміщеного причепа повної маси над рівнем дороги має становити 430 + 35 мм. Для житлових та вантажних причепів горизонтальність встановлюється по підлозі або вантажній поверхні, а для таких, що не мають поверхні, наприклад, причепи для перевезення човнів, - лінію відліку вказує виробник;
е) передбачено місця для установлення домкрата або пристроїв, що забезпечують вивішування колеса над площиною дороги; є) орган керування стоянковою системою гальмування причепа розміщено з правого боку в передній частині дишла (рами); ж) причіп обладнано надколісними захисними пристроями (крилами, бризковиками тощо), якщо деталі кузова не виконують функцій цих пристроїв; з) причіп, який не має системи аварійного гальмування, обладнано двома запобіжними ланцюгами (тросами), які у разі обриву (пошкодження) зчіпної кулі або зчіпної головки не дозволяють дишлу торкатися поверхні дороги і забезпечують з'єднання тягача з причепом; и) причіп укомплектовано щонайменше двома упорами для забезпечення утримання його в нерухомому стані;
і) причіп має одну або декілька опорних стійок, що забезпечують стійкість причепа у відчепленому стані і не погіршують показників прохідності автопоїзда;
ї) причіп категорії O1, що має більше однієї осі, має бути обладнаний гальмівними системами відповідно до вимог R13;

"М"

-

 з 01 січня 2023 року.

IV. Перелік вимог щодо індивідуального затвердження нових КТЗ категорій M, N, O, L