Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства социальной политики Украины, Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины, Фонда социальной защиты инвалидов и промышленного объединения "Укрпротез" по обеспечению инвалидов, детей-инвалидов, других лиц техническими и другими средствами реабилитации

Министерство социальной политики Украины
Порядок, Приказ от 20.08.2012 № 510
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2012

м. Київ

N 510

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2012 р. за N 1585/21897

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства соціальної політики України, Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України, Фонду соціального захисту інвалідів і промислового об'єднання "Укрпротез" із забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 8 жовтня 2014 року N 739)

Відповідно до пункту 53 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321, підпункту 38 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 389 (зі змінами), з метою ефективної реалізації державної політики у сфері соціального захисту окремих категорій населення України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства соціальної політики України, Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України, Фонду соціального захисту інвалідів і промислового об'єднання "Укрпротез" із забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації, що додається.

2. Департаменту соціального захисту інвалідів (О. Полякова) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

С. О. Рибак

 

Порядок взаємодії Міністерства соціальної політики України, Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України, Фонду соціального захисту інвалідів і промислового об'єднання "Укрпротез" із забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації

1. Цей Порядок розроблено з метою ефективної реалізації державної політики в сфері забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - ТЗР).

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Указів Президента України від 06 квітня 2011 року N 397 "Про Положення про Державну службу з питань інвалідів та ветеранів України", від 06 квітня 2011 року N 389 "Про Положення про Міністерство соціальної політики України", постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів", наказу Міністерства соціальної політики України від 14 квітня 2011 року N 129 "Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту інвалідів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2011 року за N 528/19266.

3. Промислове об'єднання "Укрпротез" на підставі Номенклатури технічних засобів реабілітації для осіб з фізичними вадами, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02 червня 2008 року N 284, надсилає перелік ТЗР до Державної служби з питань інвалідів та ветеранів для формування потреби на виготовлення, післягарантійний ремонт ТЗР інвалідам, дітям-інвалідам та іншим окремим категоріям населення у кількісному виразі.

4. Управління (відділи) праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого комітету міських, районних у містах рад визначають кількісну потребу у ТЗР та подають до Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської та управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державних адміністрацій (далі - регіональні органи праці та соціального захисту населення).

5. Регіональні органи праці та соціального захисту населення щороку не пізніше 15 травня та 1 листопада надсилають Державній службі з питань інвалідів та ветеранів узагальнену інформацію про кількісну потребу у ТЗР.

6. Державна служба з питань інвалідів та ветеранів не пізніше 15 червня та 1 грудня надсилає Промисловому об'єднанню "Укрпротез" інформацію про кількісну потребу у ТЗР регіональних органів праці та соціального захисту населення для обробки та обрахування у вартісному виразі.

7. Після обробки та обрахування зазначених даних Промисловим об'єднанням "Укрпротез" Державна служба з питань інвалідів та ветеранів передає узагальнену інформацію про потребу у ТЗР у вартісному та кількісному виразі в розрізі регіонів та видів ТЗР Фонду соціального захисту інвалідів для підготовки останнім документів, що використовуються в бюджетному процесі.

8. Фонд соціального захисту інвалідів надсилає до Міністерства соціальної політики погоджені з Державною службою з питань інвалідів та ветеранів документи, що використовуються в бюджетному процесі, стосовно потреби у ТЗР у кількісному та вартісному виразі.

9. За дорученням Міністерства соціальної політики Державна служба з питань інвалідів та ветеранів збирає оперативну узагальнену інформацію від регіональних органів праці та соціального захисту населення про кількісну потребу у ТЗР.

10. У разі зміни індивідуальних заявок інвалідів, дітей-інвалідів, окремих категорій населення регіональні органи праці та соціального захисту населення щомісяця до 5 числа надсилають Державній службі з питань інвалідів та ветеранів уточнені дані про потребу у ТЗР, яка щомісяця до 10 числа передає їх Фонду соціального захисту інвалідів для внесення змін до договорів про забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, окремих категорій населення ТЗР.

11. Міністерство соціальної політики з урахуванням потреби у ТЗР визначає обсяги бюджетних коштів за напрямами їх використання у межах загального обсягу таких коштів та пріоритетні напрями їх використання.

12. Затверджений розподіл обсягів бюджетних коштів за напрямами їх використання Міністерство соціальної політики надсилає Фонду соціального захисту інвалідів для визначення обсягів коштів у розрізі підприємств із забезпечення ТЗР та надання послуг з їх післягарантійного ремонту.

13. Міністерство соціальної політики відповідно до Кваліфікаційних вимог до підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 18 квітня 2012 року N 215, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за N 961/21273, визначає підприємства, які можуть безкоштовно забезпечувати індивідуальні заявки інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на виготовлення та післягарантійний ремонт ТЗР.

14. Промислове об'єднання "Укрпротез" здійснює контроль за виготовленням та видачею ТЗР через Централізований банк даних з проблем інвалідності згідно із законодавством.

15. Промислове об'єднання "Укрпротез" щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, надає Фонду соціального захисту інвалідів, Державній службі з питань інвалідів та ветеранів, Міністерству соціальної політики інформацію про використання коштів, перерахованих підприємствам, що здійснюють забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення ТЗР.

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

Опрос