Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Методику определения восстановительной стоимости зеленых насаждений

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Приказ от 22.08.2012 № 423
действует с 01.10.2012

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.08.2012

м. Київ

N 423

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2012 р. за N 1567/21879

Про затвердження Змін до Методики визначення відновної вартості зелених насаджень

Відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 633, з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12 травня 2009 року N 127, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 19 червня 2009 року за N 549/16565, що додаються.

2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М. А.) разом із Департаментом благоустрою територій та комунального обслуговування (Ігнатенко О. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Аліпова О. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. М. Близнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Віце-президент з виконавчої роботи Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

М. В. Пітцик

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Міністр екології та
природних ресурсів України

Е. А. Ставицький

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
СПО роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

Зміни
до Методики визначення відновної вартості зелених насаджень

1. У главі 1:

пункт 1.5 викласти у такій редакції:

"1.5. Видалення зелених насаджень здійснюється відповідно до Порядку.";

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"1.7. У разі видалення зелених насаджень на підставі повідомлення, декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт розмір їх відновної вартості зменшується на суму, передбачену в проектній документації на озеленення прибудинкової території.".

2. У підпункті 2.3.4 пункту 2.3 глави 2:

в абзаці третьому підпункту 2.3.4.3 слова та цифри "підпункту 5.6.1 пункту 5.6 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" включаються до валових витрат" замінити словами та цифрами "пункту 142.1 статті 142 розділу III Податкового кодексу України включаються до витрат";

підпункт 2.3.4.4 викласти у такій редакції:

"2.3.4.4. До інших прямих витрат зараховують всі інші виробничі витрати, які безпосередньо належать до конкретного об'єкта витрат, а саме:

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на балансову вартість основних засобів і нематеріальних активів.

Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку вартості робіт з утримання зелених насаджень визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді.

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів виробничого призначення нараховується відповідно до вимог Податкового кодексу України.";

абзаци одинадцятий, дванадцятий підпункту 2.3.4.5 викласти у такій редакції:

"загальнодержавні податки і збори, визначені Податковим кодексом України;

місцеві податки і збори, визначені Податковим кодексом України;".

3. У додатку 1 до цієї Методики:

у назві додатка слова "Зразок акта" замінити словом "Акт";

у позиції "Разом до сплати" пункту 2 слова "до сплати" виключити;

доповнити додаток після цифри і слів "4. Квітників _____________ м2" пункту 3 новим пунктом такого змісту:

"4. Визначення відновної вартості зелених насаджень відповідно до проектної документації:

Сума, передбачена в проектній документації на озеленення прибудинкової території, _______________________________________ гривень.
                          (сума цифрами та словами)

Сума відновної вартості зелених насаджень, що підлягає сплаті, визначається за формулою:

Сдс = Вв - Со,

де Сдс - сума відновної вартості зелених насаджень, що підлягає сплаті;

Вв - сума відновної вартості зелених насаджень, зазначена у позиції "Разом" пункту 2 цього акта;

Со - сума, передбачена в проектній документації на озеленення прибудинкової території.".

4. У додатку 2 до цієї Методики слова та цифри "погодженим з територіальними органами центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища від "___" ____________ 20__ року" виключити.

 

Директор Департаменту
благоустрою територій
та комунального обслуговування

О. П. Ігнатенко

Опрос