Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Положение об органах безопасности дорожного движения Министерства обороны Украины

Минобороны
Приказ от 17.08.2012 № 548
действует с 19.10.2012

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2012

м. Київ

N 548

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2012 р. за N 1560/21872

Про затвердження Змін до Положення про органи безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України

Відповідно до статей 34 та 35 Закону України "Про дорожній рух", постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року N 1032 "Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Збройних Сил України" та від 30 листопада 2011 року N 1225 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів Збройних Сил" та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність до вимог законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про органи безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 01 листопада 1999 року N 330, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 1999 року за N 804/4097 (із змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України

Д. А. Саламатін

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр внутрішніх справ України
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

Начальник Управління ДАІ
МВС України
генерал-майор міліції

В. М. Лозовий

 

ЗМІНИ
до Положення про органи безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.2 слова "Командування сил підтримки Збройних Сил України (далі - КСП ЗС України), об'єднань" замінити словами "Озброєння Збройних Сил України (далі - Озброєння ЗС України), інших органів військового управління (армійські корпуси, повітряні командування та прирівняні до них військові командування)".

1.2. Абзаци четвертий - шостий пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"видів ЗС України - перші заступники командувачів видів ЗС України;

Озброєння ЗС України - начальник Озброєння ЗС України;

інших органів військового управління - перші заступники керівників цих органів;".

2. У главі 2:

2.1. Абзац дев'ятий пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"відомча реєстрація та ведення обліку транспортних засобів ЗС України (далі - реєстрація транспортних засобів ЗС України), проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів ЗС України (далі - технічний контроль);".

2.2. Абзац третій пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"проводити технічний контроль;".

2.3. В абзаці третьому пункту 2.5 слова "не пройшов технічного огляду" замінити словами "не пройшов технічного контролю".

2.4. Абзац вісімнадцятий пункту 2.7 викласти в такій редакції:

"аналіз результатів проведення технічного контролю;".

2.5. Абзац двадцять третій пункту 2.8 та абзац чотирнадцятий пункту 2.9 викласти в такій редакції:

"участь у прийманні іспитів у водіїв, що проходили підготовку за відповідними програмами навчання у військових навчальних центрах (військових частинах) з метою допуску їх до керування автомобілями, обладнаними спеціальними світловими і звуковими сигналами".

3. У главі 3:

3.1. У пункті 3.2:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"здійснювати контроль за організацією та проведенням стажування водіїв, за станом навчально-матеріальної бази у військових частинах;";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"здійснювати перевірку рівня теоретичних знань і практичних навичок у водіїв на право керування автомобілями, обладнаними спеціальними світловими і звуковими сигналами;".

3.2. У пункті 3.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.4. Начальник групи автотехнічної інспекції підпорядковується начальнику ВІБДР і відповідає за проведення технічного контролю у військових частинах та організаціях, розташованих у зонах діяльності підрозділів ВІБДР, професійну підготовку водіїв транспортних засобів ВІБДР, їхній належний технічний стан, облік матеріально-технічних засобів ВІБДР.";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами третім - п'ятнадцятим;

в абзаці третьому слова "технічні огляди транспортних засобів ЗС України військових частин та організацій" замінити словами "технічний контроль у військових частинах та організаціях";

в абзаці дев'ятому слова "станціями технічного обслуговування автомобільної техніки гарнізонів чи" виключити;

в абзаці чотирнадцятому слова "допідготовки, перепідготовки" замінити словом "стажування".

3.3. В абзаці восьмому пункту 3.5 слова "технічних оглядів транспортних засобів ЗС України" замінити словами "технічного контролю".

3.4. Доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"3.6. Начальник групи реєстрації та ведення обліку транспортних засобів підпорядковується начальнику ВІБДР і відповідає за організацію та здійснення реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації, ведення обліку транспортних засобів та зняття з обліку транспортних засобів ЗС України військових частин та організацій, розташованих у зонах діяльності підрозділів ВІБДР.

Начальник групи реєстрації та ведення обліку транспортних засобів зобов'язаний:

організовувати та здійснювати реєстрацію транспортних засобів ЗС України, ведення їх обліку в зонах діяльності структурних підрозділів ВІБДР ТУ ВСП;

здійснювати контроль за реєстрацією та веденням обліку транспортних засобів підпорядкованими структурними підрозділами ВІБДР ТУ ВСП;

своєчасно та якісно відпрацьовувати документи з питань першої реєстрації транспортних засобів ЗС України та ведення їх обліку;

здійснювати контроль за дотриманням у ЗС України вимог нормативно-правових актів щодо реєстрації транспортних засобів ЗС України;

організовувати ведення обліку, зберігання та видачу бланків технічних талонів транспортних засобів ЗС України;

забезпечувати постійне функціонування електронно-облікової системи ЗС України обліку зареєстрованих транспортних засобів, здійснювати контроль за її роботою;

забезпечувати своєчасне подання до ГВІБДР даних з реєстрації, обліку та зняття з обліку транспортних засобів ЗС України військових частин та організацій, розташованих у зонах діяльності підрозділів ВІБДР;

планувати та проводити заняття з професійної підготовки з підпорядкованим особовим складом з питань реєстрації та ведення обліку транспортних засобів ЗС України;

здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці".

4. У главі 4:

4.1. В абзаці четвертому пункту 4.3 слова "не пройшов технічного огляду" замінити словами "не пройшов технічного контролю".

4.2. У пункті 4.5:

в абзаці першому слово "(КСП)" замінити словом "(Озброєння)";

в абзаці другому слово "об'єднань" замінити словами "інших органів військового управління".

5. У главі 5:

5.1. Пункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. Начальники СБДР виду ЗС України, СБДР Озброєння ЗС України, СБДР відповідного органу військового управління відповідають за:

організацію роботи СБДР щодо запобігання ДТП з транспортними засобами у відповідних військових частинах;

комплектування, використання за прямим призначенням, навчання і виховання особового складу, дотримання ним дисципліни та законності.

Вони зобов'язані:

здійснювати контроль за виконанням у військах вимог Закону України "Про дорожній рух", статутів ЗС України, нормативно-правових актів з безпеки дорожнього руху, порядку використання транспортних засобів, організації внутрішньої служби в парках відповідних військових частин;

тимчасово припиняти використання транспортних засобів у відповідних військових частинах (крім автомобілів, які забезпечують життєдіяльність) у разі виявлення грубих порушень організації внутрішньої служби парку, порядку використання транспортних засобів та незадовільного стану роботи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

надавати методичну допомогу посадовим особам відповідних військових частин в організації та проведенні заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та впровадженні позитивного досвіду з цих питань;

вивчати та розповсюджувати передовий досвід роботи посадових осіб з'єднань та військових частин щодо запобігання ДТП;

періодично організовувати та проводити в з'єднаннях і військових частинах конференції та збори водіїв з пропагуванням досвіду безаварійної експлуатації транспортних засобів і дотримання ПДР;

розробляти та подавати на затвердження першому заступнику командувача виду Збройних Сил України, начальнику Озброєння Збройних Сил України, першому заступнику керівника іншого органу військового управління відповідно річний і місячні плани роботи органів СБДР;

організовувати роботу органів СБДР, відповідних з'єднань та військових частин щодо забезпечення заходів, які проводяться за участю військ;

здійснювати контроль за стажуванням та технічною підготовкою водіїв у військових частинах і надавати допомогу у їх вдосконаленні;

здійснювати контроль за роботою техніків (з безпеки дорожнього руху) - начальників КТП, перевіряти внутрішню службу в парках та стан роботи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у відповідних військових частинах;

готувати матеріали на засідання комісії з безпеки дорожнього руху виду ЗС України, Озброєння ЗС України, органу військового управління відповідно, контролювати виконання прийнятих комісією рішень у відповідних військових частинах та за їх результатами надавати доповіді першому заступнику командувача виду ЗС України, начальнику Озброєння ЗС України, першому заступнику керівника відповідного органу військового управління;

брати участь у розробленні планів роботи комісії з безпеки дорожнього руху виду ЗС України, Озброєння ЗС України, відповідного органу військового управління та вносити пропозиції щодо поліпшення використання транспортних засобів у відповідних військових частинах;

здійснювати пропаганду безаварійного використання транспортних засобів та виконання вимог безпеки дорожнього руху із залученням засобів масової інформації, брати участь у проведенні заходів щодо запобігання ДТП з водіями транспортних засобів ЗС України і військовослужбовцями - власниками особистого транспорту;

щокварталу подавати у ГВІБДР Донесення про дорожньо-транспортні пригоди (за зразком, наведеним у додатку 2 до цього Положення) у виді ЗС України, Озброєнні ЗС України відповідно та інформацію стосовно виконання рішень Комісії з безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України та роботи відповідних органів СБДР;

брати участь у проведенні навчально-методичних зборів з посадовими особами СБДР з'єднань, військових частин, техніками (з безпеки дорожнього руху) - начальниками КТП військових частин, які організовує начальник автомобільної служби виду ЗС України, Озброєння ЗС України відповідно;

вести облік заходів, що вживаються до порушників вимог законодавства України про дорожній рух, статутів ЗС України, нормативно-правових актів з безпеки дорожнього руху, ПДР, порядку використання транспортних засобів, організації внутрішньої служби в парках відповідних військових частин.".

5.2. Пункт 5.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.3 і 5.4 вважати відповідно пунктами 5.2 і 5.3.

6. У главі 6:

6.1. У пункті 6.9:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"військовий квиток, наявність у ньому відміток про проходження стажування та допуску до керування машиною відповідної марки або машиною, обладнаною спеціальними звуковими та світловими сигналами;";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"оглянути зовнішній вигляд транспортного засобу ЗС України, перевірити наявність і чіткість нанесення номерних та розпізнавальних знаків, позначок і написів, правильність кріплення вантажу, умови для дотримання правил перевезення особового складу відповідно до вимог Стройового статуту ЗС України та нормативно-правових актів з безпеки дорожнього руху, технічний стан, обладнання та укомплектованість відповідно до вимог ПДР, інструкцій з експлуатації транспортних засобів.".

6.2. У пункті 6.11:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"за відсутності у водія посвідчення водія відповідної категорії, технічного талона транспортного засобу ЗС України, дорожнього листа, посвідчення на право керування транспортними засобами, обладнаними спеціальними звуковими та світловими сигналами, або свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів, а водія до керування цим транспортним засобом відповідно до вимог чинного законодавства, відповідності вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам;";

в абзаці восьмому слова "допідготовки (перепідготовки) або за керування транспортним засобом категорії, що не відповідає відмітці в посвідченні водія" замінити словом "стажування".

6.3. В абзаці третьому пункту 6.26 слова "про що робить запис у талоні до посвідчення водія," вилучити.

7. У тексті Положення слова "КСП ЗС України, об'єднання" у всіх відмінках замінити словами "Озброєння ЗС України, інші органи військового управління" у відповідних відмінках; слова "проведення їх технічних оглядів" замінити словами "проведення їх технічного контролю".

8. У додатках 1, 2 до Положення слова "КСП ЗС України, об'єднання" у всіх відмінках замінити словами "Озброєння ЗС України, інші органи військового управління" у відповідних відмінках.

9. В абзаці десятому пункту 6 додатка 1 до Положення слово "допідготовку" замінити словом "стажування".

10. У додатку 3 до Положення:

у таблиці "Показники виконання спеціальних заходів та ТО**" абревіатуру "ТО" замінити абревіатурою "ТК";

у примітці слова "**- технічний огляд" замінити словами "**- технічний контроль".

11. У додатку 8 до Положення:

графу 2 рядка 3 розділу V викласти в такій редакції:

"Організація стажування водіїв відповідно до вимог Положення по підготовці водіїв та інших фахівців автомобільної служби у Збройних Силах України та допуску їх до керування транспортними засобами, затвердженого наказом Міністра оборони України від 10 січня 1997 року N 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 квітня 1997 року за N 147/1951 (із змінами)";

рядки 4 і 5 розділу V виключити.

У зв'язку з цим рядки 6, 7, 8, 9 вважати відповідно рядками 4, 5, 6, 7.

12. В абзаці першому пункту 5 додатка 9 до Положення слово "об'єднання" замінити словами "органу військового управління".

 

Заступник Міністра оборони України -
керівник апарату

В. М. Можаровський

Опрос