Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ежегодном Всеукраинском конкурсе "К чистым источникам"

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (2)
Порядок, Приказ от 16.08.2012 № 407
редакция действует с 17.02.2017

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.08.2012

м. Київ

N 407

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 вересня 2012 р. за N 1552/21864

Про щорічний Всеукраїнський конкурс "До чистих джерел"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 22 грудня 2016 року N 528

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 року N 51 "Про щорічний Всеукраїнський конкурс "До чистих джерел" та з метою об'єднання зусиль, спрямованих на поліпшення стану джерел, водойм та річок України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел", що додається.

2. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра (Щукін О. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

Е. А. Ставицький

 

ПОРЯДОК
проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел"

(У тексті Порядку слова "Мінприроди України" замінено словом "Мінприроди" згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 22 грудня 2016 року N 528)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 року N 51 "Про щорічний Всеукраїнський конкурс "До чистих джерел", що установлює процедуру підготовки та проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел" (далі - Конкурс).

1.2. Метою Конкурсу є залучення широких верств населення до практичної природоохоронної роботи, спрямованої на охорону і поліпшення стану джерел, річок та водойм України, раціональне використання водних ресурсів, підвищення рівня екологічної і правової обізнаності громадян щодо охорони водних ресурсів, шляхом розвитку громадянських екологічних ініціатив.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

підтримка природоохоронної діяльності, спрямованої на досягнення конкретних практичних результатів з охорони та оздоровлення водних об'єктів;

активізація екологічних ініціатив об'єднань громадян та окремих активістів;

проведення просвітницько-інформаційної діяльності щодо основних положень водного законодавства та практики його застосування, актуальних проблем стану водних ресурсів, його реального впливу на здоров'я людей, висвітлення прикладів позитивної практики водокористування.

1.4. Конкурс спрямований на:

1.4.1. Проведення комплексу робіт з оздоровлення (відновлення) окремих річок за участю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та широкої громадськості, зокрема:

відновлення та впорядкування водних об'єктів;

впорядкування і догляд (очистка, залуження, заліснення) існуючих прибережних захисних смуг річок;

створення прибережних захисних смуг;

провадження заходів з відновлення історично сформованих природних ландшафтів у межах водоохоронних зон річок;

створення та утримання об'єктів природно-заповідного фонду для збереження біорізноманіття біля витоків, на дільницях, важливих для гідрологічного і гідробіологічного режимів, та у дельтах річок тощо;

вивчення екологічного стану окремих річок (збір інформації) та розробка і впровадження планів дій з їх оздоровлення.

1.4.2. Заходи інформаційно-просвітницької діяльності серед населення, зокрема:

підготовка та поширення серед громадськості, керівників підприємств та посадових осіб органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування різнопланової інформації (книг, брошур, буклетів, плакатів, листівок тощо) про водойми України і плани дій з охорони та відтворення конкретних водних об'єктів.

1.4.3. Висвітлення у засобах масової інформації реалізації заходів за тематикою завдань Конкурсу.

1.4.4. Проведення науково-практичних конференцій, конкурсів, виставок за тематикою завдань Конкурсу.

1.4.5. Проведення заходів зі збереження історико-культурної спадщини в долинах річок, зокрема організація та підтримка еколого-етнографічних туристських маршрутів, "екологічних навчальних стежок" тощо.

1.4.6. Упровадження заходів з утримання у зразковому санітарному стані території річкових долин, особливо у межах населених пунктів, створення парків, скверів, лісопарків та інших об'єктів зеленого будівництва в межах водоохоронних зон водних об'єктів.

1.4.7. Проведення громадських слухань з проблем відповідності стану водних ресурсів вимогам Водного кодексу України та розгляд конкретних планів дій з поліпшення стану водних ресурсів.

1.4.8. Проведення громадських екологічних експертиз для визначення доцільності утримання окремих ставків та водосховищ на малих і середніх річках, експлуатації та утримання окремих осушувальних та зрошувальних меліоративних систем тощо.

1.4.9. Інші види діяльності, внаслідок яких досягається суттєве поліпшення стану водних об'єктів або зростають суспільні можливості для вирішення водно-екологічних проблем.

II. Організація проведення Конкурсу

2.1. З метою остаточного оцінювання поданих учасниками Конкурсу робіт Мінприроди утворює Конкурсну комісію щорічного Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел" (далі - Комісія).

2.2. Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінприроди.

2.3. Матеріали для участі в Конкурсі приймаються Мінприроди до 1 листопада поточного року.

2.4. Підсумки Конкурсу затверджуються Комісією до 1 грудня поточного року і оголошуються в День довкілля у наступному році із вшануванням і нагородженням переможців.

2.5. Терміни прийому матеріалів для участі у Конкурсі та підбиття підсумків рішенням Конкурсної комісії в окремих випадках можуть бути продовжені з відповідним обґрунтуванням такого рішення.

(розділ ІІ доповнено пунктом 2.5 згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 22.12.2016 р. N 528)

III. Оформлення матеріалів та категорії Конкурсу

3.1. На Конкурс подаються такі матеріали:

анкета учасника Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел", форма якої наведена в додатку 1 до цього Порядку;

робота учасника Конкурсу.

Вимоги до оформлення роботи учасника щорічного Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел" наведені в додатку 2 до цього Порядку.

3.2. Переможці Конкурсу визначаються за такими категоріями:

представник місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування;

колективи земле- і водокористувачів;

інститути громадянського суспільства;

екологічні товариства і гуртки загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та позашкільних закладів;

студентські товариства і гуртки;

автори публікацій;

окремі групи громадян, громадяни (індивідуальні учасники).

3.3. Матеріали на Конкурс надсилаються на адресу Мінприроди: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Міністерство екології та природних ресурсів України, з поміткою "На Всеукраїнський конкурс "До чистих джерел".

Електронна версія конкурсних матеріалів надсилається на електронну пошту dzherela@menr.gov.ua.

(пункт 3.3 у редакції наказу Міністерства екології та
 природних ресурсів України від 22.12.2016 р. N 528)

IV. Підбиття підсумків, переможців та фінансування Конкурсу

4.1. Подані на Конкурс матеріали, згруповані за категоріями (номінаціями), аналізуються й оцінюються за такими критеріями:

отриманий екологічний ефект (екологічна значимість);

комплексність виконаних робіт;

актуальність, отриманий соціальний ефект;

вторинні ефекти і післядія вжитих заходів;

наявні та можливі прояви негативних наслідків.

4.2. Переможці Конкурсу визначаються за результатами аналізу робіт за всіма критеріями відповідно до цього Порядку.

4.3. Для нагородження переможців Конкурсу Комісія затверджує призовий фонд для присудження однієї першої, однієї другої, двох третіх премій, у тому числі цінних подарунків, за кожною категорією. Розміри премій визначаються залежно від розміру призового фонду.

За результатами Конкурсу щороку готується видання "Довідник робіт і учасників Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел".

4.4. Перебіг Конкурсу та його підсумки висвітлюються в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів України.

4.5. Проведення Конкурсу фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України в межах асигнувань Міністерства, а також коштів, не заборонених законодавством.

 

Директор Департаменту
організаційно-аналітичного
забезпечення роботи Міністра

О. М. Щукін

 

Анкета учасника Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел"

Назва конкурсної роботи (заходу)

_____________________________________________________________________________________

 

1. За якою категорією подаються матеріали

_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (Зазначається назва категорії)

2. Інформація про колективного заявника _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Зазначаються найменування, місцезнаходження, телефон, факс, електронна адреса - для юридичних осіб, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон, факс - для фізичних осіб)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Коротка інформація про діяльність заявника
_____________________________________________________________________________________.
Прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи, кількість членів тощо
_____________________________________________________________________________________.
Яку природоохоронну роботу колективний заявник виконував раніше
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (Формується колективним заявником)

3. Інформація про індивідуального заявника конкурсної роботи

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
Місце проживання ____________________________________________________________________
Телефон,
факс _______________________________________________________________________
Адреса електронної пошти _____________________________________________________________
                                                                     (Заповнюється індивідуально)

4. Інформація про природний об'єкт, на поліпшення екологічного стану якого спрямована діяльність

 

 

5. Інформація про виконану роботу, що подається на Конкурс
_____________________________________________________________________________________
 

Які екологічні проблеми вирішуються/вирішено ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Перелік виконаних робіт, їх характер, обсяг, комплексність виконаних робіт та екологічна значимість
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 

6. Очікуваний екологічний результат

Як змінився екологічний стан водного об'єкта внаслідок виконання робіт
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Які заходи планується здійснити на цьому об'єкті в майбутньому
_____________________________________________________________________________________
 

7. Отриманий результат

Яку допомогу при виконанні робіт надали: органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства (установи, організації), громадськість
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Скільки виконавців залучалось до виконання робіт (заходу) __________________________________
Як проводилось інформування громадськості про хід реалізації заходів та їх наслідки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 

Чи розміщувалася інформація про роботу (захід) у засобах масової інформації
_____________________________________________________________________________________
 

Підпис

Дата

Печатка (якщо є)

 

 

Вимоги до оформлення роботи учасника
щорічного Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел"

I. Вимоги до змісту роботи

1.1. Назва роботи.

1.2. Інформація про колективного (індивідуального) учасника

1.3. Загальна інформація про природний об'єкт, на поліпшення екологічного стану якого спрямована діяльність.

1.4. Інформація про екологічні проблеми, які були вирішені під час діяльності учасника.

1.5. Інформація про виконану роботу, що подається на Конкурс:

мета;

завдання;

отриманий результат.

1.6. Фотографії (4 - 6 шт. у форматі JPEG, TIFF), які ілюструють реалізацію завдань під час діяльності заявника. До фотографій додаються підписи (в окремому файлі MS Word).

1.7. Висновки.

1.8. Додатки (схеми, діаграми, сценарії уроків та позакласних заходів, методики досліджень тощо, у разі наявності).

II. Вимоги до оформлення тексту

Обсяг роботи - не більше 4-х сторінок формату А4, текстова програма для набору - MS Word. Ім'я файла має відповідати імені заявника латиницею (Petrenko.doc або Vodgosp.doc).

Параметри форматування документа:

шрифт Times New Roman, кегль 14, стиль - звичайний (normal);

формат сторінки: поля - згори, знизу, справа - 2 см; зліва - 3 см;

міжрядковий інтервал - одинарний.

Прізвище та ініціали
Підпис

Дата

Печатка (якщо є)

 

____________

Опрос