Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка направления поступлений от реализации материальных ценностей государственного резерва, разбронированных материальных ценностей мобилизационного резерва и материальных ценностей государственного резерва медицинского назначения в Государственный бюджет Украины в 2012 году

Минфин, Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Приказ от 17.08.2012 № 929/935
действует с 01.10.2012

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2012

м. Київ

N 929/935

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 вересня 2012 р. за N 1546/21858

Про затвердження Порядку спрямування надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення до Державного бюджету України у 2012 році

Відповідно до статті 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", з метою здійснення своєчасного та повного зарахування коштів до державного бюджету

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок спрямування надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення до Державного бюджету України у 2012 році, що додається.

2. Департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Неботов П. Г.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства резерву України Лелюка О. В. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

П. О. Порошенко

В. о. Міністра фінансів України

А. І. Мярковський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
казначейської служби України

С. І. Харченко

В. о. Голови Державного
агентства резерву України

М. П. Косіченко

 

ПОРЯДОК
спрямування надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення до Державного бюджету України у 2012 році

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює питання спрямування у 2012 році до державного бюджету коштів, одержаних Державним агентством резерву України (далі - Держрезерв) від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення.

1.2. Згідно зі статтею 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення є джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік.

1.3. Спрямування коштів, одержаних Держрезервом від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік".

II. Порядок перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення

2.1. Держрезерв відкриває в Державній казначейській службі України (далі - Казначейство) рахунок за балансовим рахунком 3711П "Інші рахунки клієнтів Державного казначейства" (далі - рахунок 3711) Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року N 119 (далі - План рахунків).

На зазначений рахунок зараховуються кошти, одержані від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення.

2.2. Казначейство наступного дня після зарахування коштів на рахунок, відкритий за рахунком 3711, передає Держрезерву виписку із зазначеного рахунка.

2.3. Кошти від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення, зараховані на рахунок 3711, протягом трьох робочих днів розподіляються в обсягах, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", та перераховуються Держрезервом платіжними дорученнями на відповідні рахунки з обліку надходжень до спеціального фонду державного бюджету, відкриті в Казначействі за балансовим рахунком 3121П "Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" Плану рахунків.

Протягом трьох останніх робочих днів місяця зазначені кошти перераховуються та розподіляються Держрезервом до державного бюджету не пізніше робочого дня, наступного за днем зарахування коштів на рахунок 3711. Залишки коштів на рахунку 3711 на перше число місяця не повинні перевищувати суму надходжень на цей рахунок в останній робочий день попереднього місяця.

У платіжному дорученні на перерахування коштів до державного бюджету у графі "Призначення платежу" Держрезерв вказує код класифікації доходів бюджету, джерело формування та відповідну статтю Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік".

2.4. Кошти, зараховані помилково, або кошти, які підлягають поверненню у зв'язку з невиконанням зобов'язань Держрезервом, тобто виникли в результаті невідвантаження (відвантаження не в повному обсязі) продукції за договорами на реалізацію із 100-відсотковою передоплатою, підлягають поверненню з рахунка 3711 на підставі платіжного доручення Держрезерву за призначенням.

2.5. Держрезерв забезпечує своєчасність перерахування коштів до спеціального фонду державного бюджету з рахунка, відкритого в Казначействі за рахунком 3711, та їх відповідність джерелам формування.

2.6. Відображення операцій, пов'язаних з надходженнями від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення до державного бюджету, здійснюється у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в порядку та за формами, установленими законодавством.

 

Директор Департаменту
економіки оборони та безпеки
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України

П. Г. Неботов

Директор Департаменту
фінансів оборони, правоохоронних
органів і державної безпеки
Міністерства фінансів України

А. І. Гурська

Опрос