Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типовых требований к согласованным действиям субъектов хозяйствования по совместным научно-исследовательским и/или опытно-конструкторским работам, соблюдение которых позволяет осуществлять эти согласованные действия без разрешения органов Антимонопольного комитета Украины

Антимонопольный комитет
Распоряжение от 15.08.2012 № 557-р
действует с 28.09.2012

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.08.2012

м. Київ

N 557-р

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 вересня 2012 р. за N 1537/21849

Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання стосовно спільних науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських робіт, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів Антимонопольного комітету України

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7, пункту 4 частини першої статті 13 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", а також частини першої статті 10 та частини першої статті 11 Закону України "Про захист економічної конкуренції" Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів господарювання стосовно спільних науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських робіт, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів Антимонопольного комітету України, що додаються.

2. Управлінню конкурентної політики та міжнародного співробітництва подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комітету

Л. І. Колісник

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Типові вимоги
до узгоджених дій суб'єктів господарювання стосовно спільних науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських робіт, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів Антимонопольного комітету України

I. Загальні положення

1. Ці Типові вимоги розроблені відповідно до положень статей 10 та 11 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (далі - Закон) і визначають вимоги до узгоджених дій суб'єктів господарювання стосовно спільних науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських робіт, у разі відповідності яким узгоджені дії дозволяються і не потребують одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України відповідно до частини першої статті 10 Закону.

2. Ці Типові вимоги застосовуються у разі узгоджених дій суб'єктів господарювання стосовно спільних науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських робіт, які не підпадають під звільнення відповідно до положень глави 2 Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 року N 27-р, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 березня 2002 року за N 239/6527.

3. Узгоджені дії суб'єктів господарювання стосовно спільних науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських робіт - горизонтальні узгоджені дії суб'єктів господарювання, які передбачають дослідження або експериментальну діяльність, що включає експериментальне виробництво, технічні випробування продуктів або технологічних процесів, створення необхідного обладнання та отримання прав інтелектуальної власності на результати (у тому числі коли один або декілька учасників таких узгоджених дій безпосередньо не здійснюють зазначеної діяльності, а лише фінансують її), внаслідок чого вони сприяють вдосконаленню виробництва, техніко-технологічному, економічному розвитку, отже, дозволяються відповідно до статті 10 Закону України "Про захист економічної конкуренції", якщо умови вчинення таких дій не призводять до суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.

4. Порядок обчислення показників учасників узгоджених дій, суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, що використовуються у цих Типових вимогах, а також його особливості стосовно окремих категорій суб'єктів господарювання встановлені Положенням про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання (Положення про узгоджені дії), затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 року N 26-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 березня 2002 року за N 238/6526, та пунктами 4.2, 4.3 глави 4 Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 року N 27-р, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 березня 2002 року за N 239/6527.

5. Положення цих Типових вимог не обмежують учасників узгоджених дій у праві звернутися до Антимонопольного комітету України за дозволом на відповідні дії згідно зі статтею 10 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

II. Визначення термінів

Терміни, що вживаються в цих Типових вимогах, мають таке значення:

контрактний процес - технологічний процес, який є результатом науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських робіт;

контрактні продукти - товари, які є результатом науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських робіт або які виробляються або надаються із застосуванням контрактних процесів;

науково-дослідні та/або дослідно-конструкторські роботи (далі - НДДКР) - дослідження або експериментальна діяльність, яка передбачає експериментальне виробництво, технічні випробування продуктів або технологічних процесів, створення необхідного обладнання та отримання прав інтелектуальної власності на результати.

НДДКР є такими, що здійснюються спільно (спільні НДДКР) у разі, коли:

а) робота:

проводиться спільно створеним колективом, підприємством, установою чи організацією, або

спільно доручається третій особі, або

розподіляється між сторонами шляхом спеціалізації в НДДКР чи на виробництві;

б) сторони співпрацюють будь-яким чином щодо передання майнових прав інтелектуальної власності, або надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності, або передання прав на ноу-хау, що виникають у зв'язку з проведенням НДДКР, третім особам;

технічні знання - знання, які є об'єктом права інтелектуальної власності, або пакет істотної незапатентованої практичної інформації, яка не є загальновідомою чи легкодоступною (ноу-хау).

III. Типові вимоги

1. За дотримання умов, зазначених у пункті 2 цього розділу, дозволяються і не потребують дозволу органів Антимонопольного комітету України узгоджені дії між суб'єктами господарювання стосовно НДДКР, які здійснюються з метою:

1.1. Спільних НДДКР з розробки контрактних продуктів чи контрактних процесів та спільного використання результатів цих НДДКР.

1.2. Спільного використання результатів НДДКР з розробки контрактних продуктів чи контрактних процесів, які здійснювалися спільно відповідно до попереднього договору між тими самими суб'єктами господарювання.

1.3. Спільного наукового дослідження та розробки контрактних продуктів чи контрактних процесів, за винятком спільного використання результатів НДДКР, які не здійснювалися спільно відповідно до попереднього договору між тими самими суб'єктами господарювання.

2. Дозвіл, передбачений пунктом 1 цього розділу, поширюється на узгоджені дії між суб'єктами господарювання стосовно НДДКР за одночасного дотримання таких умов:

2.1. Спільні НДДКР здійснюються відповідно до визначеної мети та у визначеній галузі.

2.2. Усі сторони спільних НДДКР мають однаковий доступ до результатів роботи.

2.3. Кожна сторона може використовувати результати спільних НДДКР та будь-яких раніше їй відомих технічних знань незалежно, в тому числі у випадку, коли договір передбачає тільки спільні НДДКР.

2.4. Спільне використання результатів НДДКР стосується тільки результатів спільних НДДКР, які є об'єктом права інтелектуальної власності або становлять ноу-хау, що сприяють техніко-технологічному, економічному розвитку.

2.5. Підприємства, установи та організації, які здійснюють виробництво контрактних продуктів чи застосовують контрактні процеси шляхом спеціалізації у виробництві, виконують замовлення на поставку від будь-яких сторін.

2.6. Якщо двоє чи більше учасників узгоджених дій стосовно спільних НДДКР є конкуруючими виробниками товарів, які можуть бути вдосконалені в результаті спільних НДДКР чи замінені контрактними продуктами, та на час укладення договору спільне виробництво сторонами товарів, які можуть бути вдосконалені чи замінені контрактними продуктами, не перевищує 25 відсотків ринку таких товарів.

3. Узгоджені дії стосовно НДДКР, передбачені пунктом 1 цього розділу, вважаються дозволеними протягом усього строку виконання НДДКР.

Якщо узгоджені дії стосовно спільних НДДКР, учасниками яких є неконкуруючі виробники товарів, які можуть бути вдосконалені в результаті спільних НДДКР чи замінені контрактними продуктами, передбачають спільне використання результатів цих НДДКР, дозвіл, передбачений пунктом 1 цього розділу, продовжує діяти протягом семи років з часу, коли контрактні продукти (процеси) були вперше виведені на внутрішній ринок.

Після завершення цього періоду дозвіл, передбачений пунктом 1 цього розділу, діє, доки сукупна частка виробництва сторонами товарів, які можуть бути вдосконалені чи замінені контрактними продуктами, не перевищує 25 відсотків ринку таких товарів.

4. Якщо сукупна частка учасників узгоджених дій на ринку товарів, які можуть бути вдосконалені в результаті спільних НДДКР чи замінені контрактними продуктами, на початку узгоджених дій не перевищувала 25 відсотків, а надалі перевищила їх, то узгоджені дії, на які поширювався дозвіл, передбачений підпунктом 2.6 пункту 2 й абзацами другим та третім пункту 3 цього розділу, дозволяються і не потребують одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України протягом одного року, наступного за роком, у якому частку ринку у 25 відсотків було перевищено вперше.

5. Після завершення строку, зазначеного в пункті 3 цього розділу, дозвіл, передбачений пунктом 1 цього розділу, діє, доки частка виробництва контрактних продуктів разом із спільним виробництвом інших товарів, які розглядаються покупцями як взаємозамінні внаслідок своїх характеристик, ціни та цілей використання, не перевищує частки, зазначеної у підпункті 2.6 пункту 2 цього розділу. У разі якщо контрактні продукти є компонентами, які використовуються сторонами для виробництва товарів, необхідно враховувати ринки таких товарів, для яких контрактні продукти є незамінним елементом.

6. Дозвіл, передбачений пунктом 1 цього розділу, поширюється на випадки узгоджених дій стосовно спільних НДДКР, протягом вчинення яких учасники не беруть на себе інших зобов'язань, крім таких:

6.1. Не здійснювати робіт, не пов'язаних із спільними НДДКР у галузі, до якої належать такі роботи, або подібній до неї галузі на час виконання робіт.

6.2. Не укладати договорів із третіми особами щодо НДДКР у галузі, до якої належать такі роботи, або подібній до неї галузі на час виконання робіт, якщо контрактні продукти (процеси) є предметом спільного виробництва учасників узгоджених дій.

6.3. Отримувати контрактні продукти тільки у сторін, спільних організацій чи третіх осіб, які спільно беруть участь у їх виробництві.

6.4. Будь-яке спільне підприємство, установа, організація чи третя особа, яка здійснює виробництво контрактних продуктів, зобов'язані поставляти їх тільки сторонам спільних НДДКР.

6.5. Не виробляти контрактних продуктів або не застосовувати контрактних процесів на певних територіях, на яких ці продукти (процеси) можуть вироблятися (застосовуватися) чи вже виробляються (застосовуються) іншими сторонами.

6.6. Обмежувати виробництво контрактних продуктів або застосування контрактних процесів однією чи декількома технічними сферами застосування.

6.7. Не застосовувати протягом п'яти років з дати, коли контрактні продукти (процеси) вперше були поставлені на ринок, активну політику просування цих продуктів (процесів) на ринок на певних територіях, на яких ці продукти (процеси) можуть вироблятися (застосовуватися) чи вже виробляються (застосовуються) іншими сторонами, зокрема не брати участі в рекламі, спеціально спрямованій на такі території, або не створювати будь-яких філіалів або розподільчих складів за умови, що покупці та посередники можуть отримувати контрактні продукти (процеси) від інших сторін, а сторони не створюють перешкод для посередників та покупців в отриманні контрактних продуктів (процесів) таким шляхом.

6.8. Повідомляти сторони про будь-який досвід, якого вони можуть набути при використанні контрактних процесів та/або продуктів.

6.9. Повідомляти сторони про запатентовані чи незапатентовані технічні знання, які необхідні для виконання НДДКР для отримання результатів.

6.10. Не використовувати ноу-хау, отримане від іншої сторони, з метою проведення робіт, не передбачених НДДКР, та їх результати.

6.11. Отримувати та охороняти права інтелектуальної власності на контрактні продукти чи процеси.

6.12. Охороняти конфіденційність будь-якого ноу-хау, отриманого чи спільно розробленого під час виконання НДДКР. Це зобов'язання може бути застосовано після закінчення строку дії договору.

6.13. Інформувати інші сторони про порушення їхніх прав інтелектуальної власності.

6.14. Сплачувати роялті чи надавати послуги іншим сторонам з метою компенсування нерівних вкладів у спільні дослідження або конструкторські розробки чи серійне використання їх результатів.

6.15. Розподіляти роялті, отримані від третіх осіб, з іншими сторонами.

6.16. Постачати іншим сторонам договорів стосовно спільних НДДКР мінімальну кількість контрактних продуктів, що відповідають мінімальним вимогам щодо якості.

7. Дозвіл, передбачений пунктом 1 цього розділу, не поширюється на узгоджені дії стосовно спільних НДДКР, що містять положення, за якими:

7.1. Обмежуються можливості сторін проводити НДДКР незалежно або у співробітництві з третіми особами в галузі, не пов'язаній чи суміжній з галуззю, до якої належать такі роботи, до або після завершення спільних НДДКР.

7.2. Сторонам договорів забороняється до або після закінчення строку виконання НДДКР поширювати інформацію, що ставить під сумнів обґрунтованість прав інтелектуальної власності сторін, набутих внаслідок виконання НДДКР.

7.3. Сторони договорів обмежуються щодо кількості видів контрактних продуктів, які вони можуть виробляти чи продавати, або щодо кількості операцій з використанням контрактного процесу, які вони можуть здійснити.

7.4. Сторони договорів обмежуються у встановленні цін, елементів цін чи скидок під час продажу контрактних продуктів третім особам.

7.5. Сторони договорів обмежуються щодо вибору замовників, яких вони можуть обслуговувати відповідно до підпункту 6.3 пункту 6 цього розділу.

7.6. Сторонам договорів забороняється введення контрактних продуктів на ринок чи здійснення активної торгової політики на певних територіях, на яких ці продукти (процеси) можуть вироблятися (застосовуватися) чи вже виробляються (застосовуються) іншими сторонами, після закінчення строку (періоду), зазначеного у пунктах 3 та 4 цього розділу.

7.7. Сторонам договорів забороняється дозволяти третім особам виробляти контрактні продукти чи застосовувати контрактні процеси за відсутності спільного виробництва учасників узгоджених дій.

7.8. Сторони договорів зобов'язані без будь-яких об'єктивних причин відмовлятися задовольняти потреби споживачів чи посередників на певних територіях і пропонувати задовольняти ці потреби на ринку контрактних продуктів (процесів) на інших територіях або заважати споживачам чи посередникам отримувати контрактні продукти (процеси) від інших посередників у межах ринку, зокрема користуватися правами інтелектуальної власності чи вживати заходів щодо перешкоджання споживачам або посередникам в отриманні чи постачанні на ринок контрактних продуктів (процесів), які законно поставлені на ринок іншою стороною або з її згоди.

7.9. Сторонами договорів встановлюються завдання щодо обсягу продажів та фіксованих цін для безпосередніх клієнтів, якщо використання результатів досліджень та розробок не передбачає спільну дистрибуцію контрактних продуктів.

7.10. На сторони покладається обов'язок не допускати реалізації контрактних продуктів (процесів) третім особам.

 

Заступник начальника Управління
конкурентної політики та
міжнародного співробітництва -
начальник відділу конкурентної політики

Л. Ф. Ляшенко

Опрос