Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 164-1/о "Журнал учета направлений медико-социальными экспертными комиссиями в научные учреждения"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 30.07.2012 № 577
действует с 19.10.2012

Найменування міністерства, іншого органу
виконавчої влади, підприємства, установи,
організації, до сфери управління якого належить
заклад охорони здоров'я
   ______________________________________
   ______________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна
поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де
заповнюється форма
   ______________________________________

Код за ЄДРПОУ             |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 164-1/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|__|__|__|__|

ЖУРНАЛ
обліку направлень медико-соціальними експертними комісіями в наукові установи

Почато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Голова МСЕК

_____________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)


 

Номер
з/п

Дата видачі направлення, номер направлення та назва відділення

Прізвище, ім'я, по батькові направленого

Рішення медико-соціальної експертної комісії (МСЕК)

Мета направлення

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата госпіталізації в інститут

Назва наукової установи

Висновок наукової установи

Причина розходження рішення МСЕК та висновку наукової установи

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. К. Хобзей

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 164-1/о "Журнал обліку направлень медико-соціальними експертними комісіями в наукові установи"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації "Журнал обліку направлень медико-соціальними експертними комісіями в наукові установи" (далі - форма N 164-1/о).

2. Форма N 164-1/о призначена для реєстрації направлень хворих, яких було оглянуто медико-соціальними експертними комісіями (далі - МСЕК), до наукових установ, у тому числі до науково-дослідних інститутів медико-соціальної експертизи (далі - НДІ МСЕ).

3. Форма N 164-1/о ведеться у Кримській республіканській, обласних, центральних міських у містах Києві та Севастополі, міських, міжрайонних та районних МСЕК.

4. У графі 1 зазначається номер за порядком хворого, якого було направлено до наукової установи.

5. У графі 2 зазначаються дата видачі направлення до наукової установи, номер направлення та назва відділення, до якого направляється хворий.

6. У графі 3 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові хворого, якого було направлено до наукової установи.

7. У графі 4 зазначається рішення МСЕК, яке було винесено щодо даного хворого.

8. У графі 5 зазначається мета направлення хворого до наукової установи.

9. У графі 6 зазначається дата госпіталізації хворого до наукової установи.

10. У графі 7 зазначається назва наукової установи, до якої було направлено хворого.

11. У графі 8 зазначається висновок наукової установи, який було винесено за результатами обстеження пацієнта.

12. У графі 9 зазначається причина розходження рішення МСЕК та висновку НДІ МСЕ.

13. Форма N 164-1/о повинна бути пронумерована, прошита, засвідчена підписом голови МСЕК та печаткою МСЕК.

14. Відповідальним за правильність заповнення форми N 164-1/о є голова МСЕК.

15. Строк зберігання форми N 164-1/о - 25 років.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. К. Хобзей

Опрос