Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О возмещении фактических расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросу на информацию

Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Приказ от 20.08.2012 № 932
редакция действует с 12.01.2016

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2012

м. Київ

N 932

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2012 р. за N 1499/21811

Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 11 грудня 2015 року N 1636

Відповідно до статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію;

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (Корнієнко В. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника апарату Павленка В. П.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

П. О. Порошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) і центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України (далі - центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи (у разі їх утворення), за запитом на інформацію.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 11.12.2015 р. N 1636)

2. Цей Порядок застосовується в разі, коли Мінекономрозвитку або центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи (у разі їх утворення) є належними розпорядниками інформації.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 11.12.2015 р. N 1636)

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

щодо інформації, що становить суспільний інтерес;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

особі в разі надання інформації про неї.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Розмір відшкодування фактичних витрат), затвердженого цим наказом.

5. Розмір відшкодування фактичних витрат визначається відповідним структурним підрозділом Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів (у разі їх утворення)) з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підставі отриманої від структурних підрозділів Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів (у разі їх утворення), у володінні яких знаходиться запитувана інформація), заявки на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - заявка на виписку рахунка), за формою згідно з додатком 1.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 11.12.2015 р. N 1636)

6. Структурні підрозділи Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів (у разі їх утворення)) в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту подають структурному підрозділу Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів (у разі їх утворення)) з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності заявку на виписку рахунка.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 11.12.2015 р. N 1636)

Одночасно копія заявки на виписку рахунка передається до відповідного структурного підрозділу Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів (у разі їх утворення)) з питань зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 11.12.2015 р. N 1636)

7. На підставі отриманої заявки на виписку рахунка структурний підрозділ Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів (у разі їх утворення)) з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності виписує рахунок для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - рахунок), за формою згідно з додатком 2 і впродовж одного робочого дня передають його структурним підрозділам Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів (у разі їх утворення)), у володінні яких знаходиться запитувана інформація, для надсилання в установлений законом строк запитувачу інформації.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 11.12.2015 р. N 1636)

8. Оплата рахунка здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційні рахунки Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів (у разі їх утворення)) структурний підрозділ Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів (у разі їх утворення)) з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності передає структурним підрозділам Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів (у разі їх утворення)), у володінні яких знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу Мінекономрозвитку (центрального органу виконавчої влади та його територіального органу (у разі його утворення)) з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 11.12.2015 р. N 1636)

Копії платіжних документів (рахунок та виписка з реєстраційного рахунка) структурні підрозділи Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів (у разі їх утворення)), у володінні яких знаходиться запитувана інформація, невідкладно передають відповідним структурним підрозділам з питань зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 11.12.2015 р. N 1636)

10. Структурні підрозділи Мінекономрозвитку (центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів (у разі їх утворення)), у володінні яких знаходиться запитувана інформація, копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, здійснюють після отримання копії виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізованої відповідальною особою структурного підрозділу Мінекономрозвитку (центрального органу виконавчої влади та його територіального органу (у разі його утворення)) з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 11.12.2015 р. N 1636)

11. Надання інформації запитувачу здійснюється впродовж трьох робочих днів після підтвердження оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

12. Відповідь на запит не надається в разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка.

 

Директор департаменту фінансування,
бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

В. І. Корнієнко

 

ЗАЯВКА N __________
від "___" ____________ 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

______________________________________________________________________________________
(назва документа)

______________________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу Мінекономрозвитку або центрального органу виконавчої влади

______________________________________________________________________________________
та його територіального органу (у разі його утворення), у якому знаходиться запитувана інформація)

______________________________________________________________________________________

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача -
юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

 

(За відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець

 

 

_______________________________
(посада)

___________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу,
у якого знаходиться запитувана інформація

 

 

_______________________________
(посада)

___________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 11.12.2015 р. N 1636)

 

Надавач послуг:

__________________________________________________________________________________

Реєстраційний рахунок

__________________________________________________________________________________

МФО банку

__________________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ

__________________________________________________________________________________

Платник

__________________________________________________________________________________
                                           (прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування

___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                   запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)

РАХУНОК N __________
від "___" ______________ 20___ року
для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_______________________________________________________________________________
(назва документа)
_______________________________________________________________________________

Найменування

Вартість виготовлення однієї сторінки (без ПДВ), гривень

Кількість сторінок

Сума без ПДВ, гривень

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Разом

 

 

 

Усього до сплати:
____________________________________________________________________________________________ гривень ___ копійок
                                                                                                                   (сума словами)

Виконавець __________________________
(посада)

___________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Бухгалтер __________________________
(посада)

___________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

 ____________

Опрос