Идет загрузка документа (409 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии (кроме деятельности по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии), транспортировке тепловой энергии магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетями, поставке тепловой энергии

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг
Порядок, Постановление от 10.08.2012 № 284
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

10.08.2012

м. Київ

N 284

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2012 р. за N 1477/21789

Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,
 від 27 грудня 2013 року N 340
,
 від 1 серпня 2014 року N 1118

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 14 червня 2018 року N 428)

Відповідно до статей 5, 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, що додається.

2. Департаменту ліцензійного контролю (Бондаренко Г. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комісії

Ю. Хіврич

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
контролю за дотриманням ліцензіатами
ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про природні монополії", постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та від 10 жовтня 2012 року N 919 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)".

1.2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання, ліцензування господарської діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (далі разом - орган контролю).

1.3. Контроль за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджених постановою Комісії від 10 серпня 2012 року N 276, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за N 1466/21778, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених постановою Комісії від 10 серпня 2012 року N 277, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за N 1467/21779, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою Комісії від 10 серпня 2012 року N 278, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за N 1475/21787 (далі - ліцензійні умови), здійснюється органом контролю шляхом аналізу обов'язкової звітності та документів, отриманих від ліцензіатів, чи інших матеріалів, що надходять до органу контролю, шляхом проведення планових і позапланових перевірок згідно з цим Порядком.

1.4. Цей Порядок установлює:

організацію та проведення планових та позапланових перевірок;

повноваження голови та членів комісії з перевірки;

права та обов'язки ліцензіата;

порядок оформлення результатів перевірок;

оформлення документів щодо застосування до ліцензіатів санкцій за порушення ліцензійних умов;

контроль за виконанням ліцензіатами рішень органу контролю.

II. Організація та проведення планових та позапланових перевірок

2.1. Загальна організація перевірок здійснюється структурним підрозділом органу контролю, який організовує здійснення державного нагляду (контролю) (далі - СПДН).

2.2. Планові та позапланові перевірки здійснюються відповідно до вимог Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

2.3. Перевірки проводяться за місцем провадження ліцензованої діяльності ліцензіата чи його відокремлених підрозділів або у приміщенні органу контролю у випадках, передбачених законом.

2.4. Планові перевірки проводяться з урахуванням критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів.

Планові перевірки здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом контролю до 01 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Орган контролю оприлюднює критерії та періодичність проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет у порядку, визначеному законодавством.

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.

2.5. Позапланові перевірки здійснюються за наявності підстав, визначених Законами України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

2.6. У разі надходження до органу контролю в письмовій формі звернення фізичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства та за умови достатності підтвердних документів або фактів щодо наявності порушення СПДН в установленому порядку організовує позапланову перевірку відповідно до положень цього розділу, про результати якої повідомляє заявника в установлений законодавством строк.

2.7. За недостатності обґрунтувань щодо наявності порушення ліцензійних умов СПДН направляє ліцензіату письмовий запит про надання необхідних документів, у результаті аналізу яких визначається доцільність проведення позапланової перевірки.

Якщо наданими на відповідний запит документами підтверджується відсутність з боку ліцензіата порушень ліцензійних умов, СПДН готує заявнику обґрунтовану відповідь в установлений законодавством строк.

2.8. Для проведення планової або позапланової перевірки СПДН готує необхідні розпорядчі документи:

наказ про проведення перевірки, який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки;

посвідчення на проведення перевірки (додаток 1);

наказ про відрядження посадових осіб (за потреби).

2.9. Для проведення перевірки ліцензіата відповідно до наказу керівника органу контролю створюється комісія з перевірки у складі не менше трьох осіб, які вказуються в посвідченні на проведення перевірки, та визначається голова комісії з їх числа.

2.10. На підставі наказу про проведення перевірки оформлюється посвідчення на проведення перевірки, яке підписується керівником або заступником керівника органу контролю (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою.

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються:

найменування органу контролю, що здійснює захід;

найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка;

місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється перевірка;

номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка;

перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні перевірки, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;

дата початку та дата закінчення перевірки;

тип перевірки (планова або позапланова);

підстави для здійснення перевірки;

предмет здійснення перевірки;

інформація про здійснення попередніх перевірок (тип перевірки і строк її здійснення).

2.11. Посвідчення на проведення перевірки реєструється у книзі реєстрації посвідчень на проведення перевірки дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (додаток 2), сторінки якої мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

2.12. Перед початком здійснення перевірки голова та члени комісії з перевірки зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі оригінал посвідчення на проведення перевірки, який надалі зберігається у справі ліцензіата, та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу контролю, і надати суб'єкту господарювання завірену в установленому законодавством порядку копію посвідчення на проведення перевірки.

Уповноваженою особою ліцензіата є керівник або особа, яка має засвідчену в установленому порядку довіреність на право представляти ліцензіата під час перевірки.

2.13. Голова та члени комісії з перевірки без посвідчення на проведення перевірки та службового посвідчення не мають права здійснювати перевірку суб'єкта господарювання.

Ліцензіат має право не допускати голову та членів комісії з перевірки до здійснення заходу, якщо вони не пред'явили документів, передбачених цим пунктом.

2.14. У разі неможливості посадової особи, яку включено до складу комісії з перевірки, з обґрунтованих причин взяти участь у цій перевірці за умови забезпечення мінімально необхідного складу комісії оформляється нове посвідчення на проведення перевірки без зміни строку здійснення перевірки та питань перевірки.

У разі виходу посадової особи органу контролю з числа членів комісії з перевірки під час її проведення, що обов'язково підтверджується відповідними документами, здійснення перевірки продовжується за наявної кількості членів комісії з перевірки (за умови збереження у її складі не менше двох осіб).

2.15. На початку перевірки голова та члени комісії з перевірки зазначають у журналі реєстрації перевірок ліцензіата (за його наявності) мету, характер та строки перевірки, дату та номер посвідчення на проведення перевірки, посади та прізвища голови і членів цієї комісії, номери службових посвідчень та проставляють свої підписи.

Відмова голови або члена комісії з перевірки від підпису в журналі реєстрації перевірок є підставою для недопущення його до проведення перевірки.

2.16. Планові перевірки проводяться відповідно до переліків питань, які є складовою акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (додаток 3) (далі - акт перевірки).

2.17. Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

Позапланова перевірка не може здійснюватись з одних і тих самих питань за період, який вже перевірявся, за винятком випадків, якщо така перевірка здійснюється на виконання рішення суду, у межах досудового провадження чи з метою контролю за виконанням рішення про усунення порушень ліцензійних умов із зазначеного питання.

2.18. Планові перевірки здійснюються за умови письмового повідомлення ліцензіата про проведення планового заходу за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, направленого рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення чи телефонограмою або врученого особисто керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата під розписку не пізніше ніж за десять календарних днів до дня здійснення перевірки.

Повідомлення про проведення заходу підписується уповноваженою посадовою особою органу контролю.

Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

2.19. Планові або позапланові перевірки можуть здійснюватися комплексно кількома органами державного нагляду (контролю), якщо їхні повноваження на здійснення чи участь у комплексних заходах передбачені законом. Такі заходи проводяться за спільним рішенням керівників відповідних органів державного нагляду (контролю), посадові особи яких включаються до комісії з перевірки.

2.20. Рішення про участь посадових осіб органу контролю в перевірках, що проводяться іншими органами державного нагляду (контролю), приймається керівником органу контролю.

2.21. Органи контролю та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планової або позапланової перевірки чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такої перевірки.

III. Повноваження голови та членів комісії з перевірки

3.1. Перед початком планової перевірки голова комісії з перевірки разом з письмовим повідомленням про проведення заходу направляє ліцензіату перелік документів, які слугуватимуть підтвердженням дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства, відповідно до питань перевірки.

3.2. Голова та члени комісії з перевірки в межах повноважень, передбачених законом, під час здійснення планової (позапланової) перевірки мають право:

вимагати від ліцензіата усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки;

одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення планової (позапланової) перевірки, відповідно до закону.

3.3. Голова та члени комісії з перевірки під час проведення планової (позапланової) перевірки здійснюють огляд об'єктів, устаткування та територій, що є у власності або в користуванні ліцензіата.

3.4. Голова та члени комісії з перевірки під час здійснення планової (позапланової) перевірки можуть використовувати документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, отриману органом контролю відповідно до його повноважень від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

3.5. Голова комісії з перевірки під час планової (позапланової) перевірки має право складати протоколи про адміністративне правопорушення в установленому законодавством порядку відповідно до повноважень органу контролю.

3.6. Голова та члени комісії з перевірки під час здійснення планової (позапланової) перевірки зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатами;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході здійснення перевірки;

ознайомити керівника суб'єкта господарювання, або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами перевірки у строки, передбачені законом;

надавати ліцензіату консультаційну допомогу щодо здійснення перевірки.

IV. Права та обов'язки ліцензіата

4.1. Ліцензіат має право:

вимагати від голови та членів комісії з перевірки додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у голови та членів комісії з перевірки службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення перевірки;

не допускати голову та членів комісії з перевірки до здійснення перевірки, якщо:

перевірка здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення перевірок, передбачених законом;

голова або член комісії з перевірки не надали копії документів, передбачених законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам закону;

бути присутнім під час здійснення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

одержувати та ознайомлюватися з актом перевірки;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів контролю та їх посадових осіб.

4.2. Ліцензіат зобов'язаний:

допускати голову та членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання порядку здійснення перевірок, передбаченого законом;

виконувати вимоги голови та членів комісії з перевірки щодо усунення виявлених порушень законодавства;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення перевірки, відповідно до закону;

одержувати примірник акта перевірки за результатами проведеної планової чи позапланової перевірки.

V. Порядок оформлення результатів перевірок

5.1. За результатами проведеної планової (позапланової) перевірки складається акт перевірки за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

5.2. Комісія з перевірки зазначає в акті перевірки стан виконання вимог законодавства ліцензіатом, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

Отримані від уповноважених та інших осіб ліцензіата документи та пояснення з питань, що стосуються предмета перевірки, долучаються до акта перевірки у вигляді додатків.

5.3. В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються головою та членами комісії з перевірки і уповноваженою особою ліцензіата.

Кожна сторінка акта перевірки візується головою комісії з перевірки та уповноваженою особою ліцензіата.

5.4. Якщо під час перевірки виявлено повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, орган контролю складає акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов (додаток 5).

5.5. Якщо під час перевірки виявлено недостовірні відомості у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, орган контролю складає акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії (додаток 5).

5.6. Якщо під час перевірки встановлено факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, орган контролю складає акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності (додаток 5).

5.7. Якщо під час перевірки виявлено невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, орган контролю складає акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (додаток 5).

5.8. Якщо під час перевірки виявлено неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, орган контролю складає акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов (додаток 5).

5.9. В останній день перевірки два примірники актів, зазначених у пунктах 5.4 - 5.8 цього розділу, у разі їх наявності підписуються головою та членами комісії з перевірки.

5.10. Датою складання акта перевірки та актів, зазначених у пунктах 5.4 - 5.8 цього розділу, є останній день перевірки, зазначений у посвідченні на проведення перевірки.

5.11. Один примірник акта перевірки та актів, зазначених у пунктах 5.4 - 5.8 цього розділу, надається уповноваженій особі ліцензіата, інший зберігається у СПДН.

5.12. Акт перевірки та акти, зазначені в пунктах 5.4 - 5.8 цього розділу, реєструються посадовими особами СПДН у книзі реєстрації актів перевірок дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних умов за формою, наведеною в додатку 6 до цього Порядку, сторінки якої мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

5.13. Якщо ліцензіат не погоджується з актом перевірки, він підписує його із зауваженнями, які є невід'ємною частиною акта, про що зазначається в цьому акті.

5.14. У разі відмови ліцензіата від підписання акта перевірки голова комісії з перевірки обов'язково вносить до акта відповідний запис, що засвідчується підписами всіх членів комісії з перевірки.

5.15. При відмові ліцензіата в проведенні перевірки голова та члени комісії з перевірки складають у трьох примірниках акт про відмову в проведенні перевірки (додаток 7).

Відмовою ліцензіата в проведенні перевірки вважається:

відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням, зазначеним у відповідній ліцензії;

відсутність керівника (уповноваженої особи) ліцензіата при проведенні перевірки;

непризначення ліцензіатом уповноваженої особи, яка має право представляти ліцензіата під час проведення перевірки;

відмова ліцензіата в доступі комісії з перевірки на свою територію, до будівель, споруд та інших приміщень ліцензіата, у яких здійснюється ліцензована господарська діяльність;

відмова ліцензіата надати всі необхідні документи та інші пояснення на вимогу голови та членів комісії з перевірки, що підтверджують дотримання ним ліцензійних умов.

При цьому в акті про відмову в проведенні перевірки вказуються причини відмови та додаються відповідні пояснення керівника (посадових осіб) ліцензіата (у разі їх надання).

Акт про відмову в проведенні перевірки реєструється посадовими особами СПДН у книзі реєстрації актів перевірок дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних умов.

Два примірники акта про відмову в проведенні перевірки з попередженням про необхідність підписання зазначеного акта у визначений термін направляються рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення за місцезнаходженням ліцензіата, що вказане в ліцензії.

5.16. У випадку неповернення в установлений термін відправленого ліцензіату або повернення не підписаного без поважних причин акта про відмову в проведенні перевірки у третьому примірнику акта робиться запис про відмову ліцензіата від його підписання.

5.17. Один примірник акта перевірки з висновками про відсутність порушень ліцензійних умов долучається до справи ліцензіата, яка надалі зберігається в архіві органу контролю.

5.18. У разі усунення ліцензіатом до розгляду органом контролю порушень ліцензійних умов, виявлених перевіркою, що обов'язково підтверджується відповідними документами, СПДН за погодженням з керівником органу контролю долучає акт перевірки до особової справи ліцензіата, яка надалі зберігається в архіві органу контролю.

5.19. У разі усунення ліцензіатом до розгляду органом контролю окремих порушень ліцензійних умов, виявлених перевіркою, що обов'язково підтверджується відповідними документами, на розгляд виносяться тільки ті порушення, що не були усунуті.

VI. Оформлення документів щодо застосування до ліцензіатів санкцій за порушення ліцензійних умов

6.1. На підставі акта перевірки з висновками про порушення ліцензійних умов протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта орган контролю відповідно до своїх повноважень, передбачених законом, приймає рішення про усунення порушень, виявлених під час перевірки, та/або про накладення санкцій.

Розгляд порушень, виявлених під час перевірки, та питань щодо прийняття рішень про їх усунення та/або про накладення санкцій здійснюється органом контролю з обов'язковим запрошенням ліцензіата чи його представника.

Орган контролю повинен мати підтвердження щодо факту повідомлення ліцензіата про час та місце розгляду порушень, виявлених під час перевірки, та питань щодо прийняття рішень про їх усунення та/або про накладення санкцій.

У разі неявки ліцензіата або його уповноваженої особи для розгляду порушень, виявлених під час перевірки, та питань щодо прийняття рішень про їх усунення та/або про накладення санкцій розгляд здійснюється без їх участі.

6.2. Рішення органу контролю про усунення порушень ліцензійних умов та/або про накладення санкцій складається у двох примірниках. Один примірник зберігається в органі контролю, а інший вручається особисто уповноваженій особі ліцензіата або надсилається службою діловодства органу контролю ліцензіату рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення органу контролю про усунення порушень ліцензійних умов та/або про накладення санкцій.

На примірнику, який залишається в органі контролю, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

6.3. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом контролю протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, визначених статтею 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", та вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав для анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

Розгляд питань про анулювання ліцензій здійснюється органом контролю з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представника.

Орган контролю повинен мати дані щодо підтвердження своєчасного сповіщення ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання ліцензії.

У разі неявки ліцензіата або його уповноваженої особи розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.

6.4. Підставами для анулювання ліцензії за результатами перевірки є:

акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії, її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю.

6.5. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте за результатами розгляду порушень ліцензійних умов, виявлених під час здійснення перевірки, набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття.

Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу контролю зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

6.6. Рішення Комісії оформляються у вигляді:

розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

постанови про накладення штрафу;

постанови про анулювання ліцензії.

6.7. Рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій оформляються у вигляді:

розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

розпорядження про анулювання ліцензії.

6.8. Рішення органів контролю можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

VII. Контроль за усуненням ліцензіатами порушень ліцензійних умов і виконанням рішень органу контролю

7.1. Ліцензіат, який одержав рішення органу контролю про усунення порушень ліцензійних умов та/або про накладення санкцій, зобов'язаний його виконати в установлений строк, про що повинен у письмовій формі повідомити орган контролю.

7.2. Контроль за усуненням ліцензіатом порушень ліцензійних умов здійснює відповідний орган контролю.

7.3. У разі усунення порушень ліцензійних умов у встановлений рішенням органу контролю строк ліцензіат надає відповідному органу контролю письмове повідомлення з необхідними документами та матеріалами, оформленими належним чином, які підтверджують усунення порушень.

При достатності наданих ліцензіатом пояснень орган контролю за поданням СПДН в установленому порядку приймає рішення про припинення процедури розгляду порушень ліцензіатом ліцензійних умов, про що письмово повідомляє ліцензіата протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

7.4. У разі неусунення ліцензіатом порушень у встановлений рішенням органу контролю строк з об'єктивних причин, про що ліцензіат не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення встановленого строку надає органу контролю письмове повідомлення з обґрунтуванням необхідності продовження строку усунення порушень ліцензійних умов, орган контролю може прийняти рішення про продовження строку усунення порушень ліцензійних умов.

7.5. При ненаданні в установлений строк письмового повідомлення з необхідними документами та матеріалами, що підтверджують виконання ліцензіатом вимог рішення про усунення порушень ліцензійних умов та/або про накладення санкцій (крім анулювання ліцензії), або наданні необґрунтованої інформації про усунення порушень після закінчення зазначеного в рішенні строку орган контролю організовує позапланову перевірку у строк не пізніше тридцяти днів з дня закінчення встановленого рішенням органу контролю строку усунення порушень ліцензійних умов або приймає рішення про продовження строку усунення порушень ліцензійних умов.

7.6. Після припинення процедури розгляду порушення ліцензіатом ліцензійних умов або в разі анулювання ліцензії всі документи та матеріали долучаються до особової справи ліцензіата, яка зберігається в архіві органу контролю.

 

Начальник
Управління ліцензійного контролю

С. Старцева

 

___________________________________________
(найменування органу контролю, його місцезнаходження,
___________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

ПОСВІДЧЕННЯ

на проведення ____________________ перевірки
          (тип перевірки)

від "___" ____________ 20__ року

N _______,

видане на виконання наказу від "___" ____________ 20__ року N _____

голові комісії з перевірки

  
_______________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)

членам комісії з перевірки:

_______________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)
_______________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)
_______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

для проведення перевірки
ліцензіата

  
__________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - підприємця та місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата,
код згідно з ЄДРПОУ)

у термін з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року
щодо дотримання ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                     (предмет перевірки із зазначенням відповідного виду господарської діяльності, серії та номера ліцензії)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", на підставі
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (підстава для проведення перевірки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
та відповідно до _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
       (перелік питань для планового заходу або перелік питань, потреба в перевірці яких стала підставою для здійснення
                                              позапланового заходу та які мають бути зазначені в цьому посвідченні)

_____________________________________________________________________________________
(інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення))

____________
        (посада)

_____________
(підпис)

М. П.

_____________________
(прізвище, ініціали)

 

Книга реєстрації
посвідчень на проведення перевірки дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних умов

 

___________________________________________
(найменування органу контролю, його місцезнаходження,
___________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог
ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії

від "___" ____________ 20__ року

 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                           (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
                                                                      ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичної особи - підприємця)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                        (місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, номер телефону,
                                                                            телефаксу та адреса електронної пошти)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Посадові особи, що беруть участь у заході:

провели перевірку ліцензованої діяльності за період:

Дані щодо останніх проведених перевірок:

II. ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотри-
мання вимог законо-
давства не є обов'яз-
ковим для суб'єкта госпо-
дарю-
вання

не розгля-
далося

I. Загальні питання

1

Місцезнаходження (місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові), місце здійснення господарської діяльності та найменування ліцензіата відповідають даним, зазначеним у документах, які додавались до заяви про видачу ліцензії

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278;
частина перша
статті 10, частина третя статті 13, стаття 17 ЗУ N 1775; абзац п'ятий частини першої статті 10, абзац другий частини першої статті 14 ЗУ N 1682

2

У ліцензіата наявні:

 

оригінал діючої ліцензії

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278;
пункт 42 частини третьої статті 9, стаття 14, частина дев'ята статті 16, частина п'ята статті 18, частина сьома статті 20 ЗУ N 1775

довідка про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності

 

 

 

 

довідка про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності

 

 

 

 

копії ліцензії для відокремлених підрозділів, філій

 

 

 

 

3

Про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії, ліцензіат повідомляє вчасно та в установленому порядку

 

 

 

 

Частина перша статті 17 ЗУ N 1775; підпункт 5.2.1 пункту 5.2 розділу V ЛУВр N 276; підпункт 5.2.1 пункту 5.2 розділу V ЛУТ N 277; підпункт 5.2.1 пункту 5.2 розділу V ЛУП N 278

4

Ліцензіат виконує рішення органу контролю (постанови, розпорядження):

 

вчасно

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278,
стаття 20 ЗУ N 1775;
стаття 14 ЗУ N 1682

в повному обсязі

 

 

 

 

5

Відповіді на запити органу контролю щодо провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання надаються своєчасно

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278;
абзац п'ятий
частини першої статті 10, стаття 14 ЗУ N 1682

II. Дотримання організаційних, кваліфікаційних та технологічних вимог до провадження господарської діяльності з виробництва, та/або транспортування, та/або постачання теплової енергії, визначених ліцензійними умовами на провадження відповідного виду господарської діяльності

Виробництво теплової енергії

6

Виробничі об'єкти, де провадиться господарська діяльність з виробництва теплової енергії, ліцензіату належать на правах:

 

власності

 

 

 

 

Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II ЛУВр N 276;
пункт 40 Переліку КМУ N 756

користування

 

 

 

 

7

Відповідне технологічне обладнання і технічна база для його ремонту та обслуговування або відповідні договори на виконання ремонтних робіт та надання послуг з обслуговування є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II ЛУВр N 276;
пункт 40 Переліку КМУ N 756; Правила N 71

8

У ліцензіата наявні:

 

працівники відповідного освітнього і кваліфікаційного рівнів для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, укомплектованість інженерно-технічними працівниками

 

 

 

 

Стаття 29 ЗУ N 2633;
підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II, пункт 3.3 розділу III, пункти 4.1, 4.2 розділу IV ЛУВр N 276

розподіл обов'язків та повноважень посадових осіб

 

 

 

 

9

Акти про перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних пристроїв є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.3 пункту 5.1 розділу V ЛУВр N 276;
пункт 3.19 глави 3 Правил N 254

10

Паспорти котлів є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.4 пункту 5.1 розділу V ЛУВр N 276;
підпункт 5.5.1 пункту 5.5 глави 5 Правил N 71

11

Режимні карти котлів є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.5 пункту 5.1 розділу V ЛУВр N 276;
абзац п'ятнадцятий
підпункту 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 Правил N 71

12

Журнали ремонту основного обладнання, допоміжного обладнання, електрообладнання, обходу газового обладнання є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.6 пункту 5.1 розділу V ЛУВр N 276; підпункт 4.6.5 пункту 4.6 глави 4 Правил N 254;
підпункт 5.7.3 пункту 5.7 глави 5 Правил N 71

13

Графіки планово-попереджувальних ремонтів є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.7 пункту 5.1 розділу V ЛУВр N 276;
підпункт 5.7.4 пункту 5.7 глави 5 Правил N 71

14

Температурні графіки центрального регулювання систем теплопостачання, приєднаних до кожного з джерел теплової енергії ліцензіата, є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.8 пункту 5.1 розділу V ЛУВр N 276;
абзац чотирнадцятий
підпункту 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 Правил N 71

15

Виробництво та відпуск теплової енергії з джерел теплової енергії забезпечуються відповідно до встановлених вимог

 

 

 

 

Підпункт 5.3.1 пункту 5.3 розділу V ЛУВр N 276,
Правила N 71,
ДБН В.2.5-39-2008

16

Джерела теплової енергії та технологічне обладнання для їх обслуговування, інше обладнання та устаткування утримуються відповідно до вимог нормативно-правових актів

 

 

 

 

Підпункт 5.3.3 пункту 5.3 розділу V ЛУВр N 276;
Правила N 71,
ДБН В.2.5-39-2008

17

Заходи щодо підвищення технічного рівня джерел теплової енергії та технологічного обладнання для їх обслуговування здійснюються з урахуванням оптимізації витрат на їх утримання при дотриманні вимог нормативної документації

 

 

 

 

Підпункт 5.3.4 пункту 5.3 розділу V ЛУВр N 276;
пункти 4, 24 ПКМУ N 869; Порядок N 630/381

Транспортування теплової енергії

18

Магістральні або місцеві (розподільчі) теплові мережі, які забезпечують транспортування теплової енергії, ліцензіату належать на правах:

 

власності

 

 

 

 

Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II ЛУТ N 277;
пункт 40 Переліку КМУ N 756

користування

 

 

 

 

19

Відповідна технічна та ремонтна бази, необхідні для надійної експлуатації теплових мереж і теплових пунктів та проведення планово-попереджувальних ремонтів, або відповідні договори на виконання ремонтних робіт та надання послуг з обслуговування є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.2 пункту 5.1 розділу V ЛУТ N 277; пункт 40 Переліку КМУ N 756;
Правила N 71

20

Договір на користування магістральною або місцевою (розподільчою) тепловою мережею, що використовується для забезпечення ліцензованого виду діяльності, з їх власником є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II ЛУТ N 277; пункт 40 Переліку КМУ N 756

21

Договори (або попередні договори) з теплопостачальними організаціями на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II ЛУТ N 277;
стаття 19, частина друга статті 25 ЗУ N 2633

22

У ліцензіата наявна проектна та виконавча документація на:

 

магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата та забезпечують транспортування теплової енергії

 

 

 

 

Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу II ЛУТ N 277; пункт 40 Переліку КМУ N 756

теплові пункти, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата та забезпечують транспортування теплової енергії

 

 

 

 

23

Господарська діяльність з транспортування теплової енергії здійснюється за принципами забезпечення надійності транспортування та безаварійності експлуатації магістральної та місцевої (розподільчої) теплової мережі і теплових пунктів (за наявності), що перебувають у власності або користуванні ліцензіата та забезпечують транспортування теплової енергії

 

 

 

 

Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 розділу II ЛУТ N 277;
частина друга
статті 25 ЗУ N 2633

24

У ліцензіата наявні:

 

працівники відповідного освітнього і кваліфікаційного рівнів для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, укомплектованість інженерно-технічними працівниками

 

 

 

 

Пункт 3.3 розділу III, пункти 4.1, 4.2 розділу IV ЛУТ N 277;
стаття 29 ЗУ N 2633;
пункт 40 Переліку КМУ N 756

розподіл обов'язків та повноважень посадових осіб

 

 

 

 

25

Оперативна та експлуатаційна (розрахункова) схеми теплових мереж ліцензіата з визначеними параметрами теплоносія в місцях надходження теплової енергії до теплової мережі і теплових пунктів та її відпуску з теплової мережі і теплових пунктів ліцензіата, а також на теплових вводах споживачів є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.3 пункту 5.1 розділу V ЛУТ N 277;
підпункт 6.3.9 пункту 6.3 глави 6 Правил N 71

26

Температурні графіки центрального регулювання систем теплопостачання є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.4 пункту 5.1 розділу V ЛУТ N 277;
абзац чотирнадцятий
підпункту 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 Правил N 71

27

Паспорти теплових мереж і теплових пунктів є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.5 пункту 5.1 розділу V ЛУТ N 277;
абзац четвертий
підпункту 5.5.1 пункту 5.5 глави 5 Правил N 71

28

Режимні карти теплових мереж і теплових пунктів є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.6 пункту 5.1 розділу V ЛУТ N 277;
абзац п'ятий
підпункту 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 Правил N 71

29

Журнали ремонту теплових мереж і теплових пунктів та графіки обходів теплового господарства є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.7 пункту 5.1 розділу V ЛУТ N 277; підпункт 5.7.3 пункту 5.7 глави 5 Правил N 71

30

Теплові мережі, обладнання та устаткування утримуються відповідно до вимог нормативно-правових актів

 

 

 

 

Підпункт 5.3.1 пункту 5.3 розділу V ЛУТ N 277; Правила N 71;
ДБН В.2.5-39-2008

31

Доступ до використання потужностей теплових мереж теплогенеруючих та/або теплопостачальних організацій, які мають намір отримувати послуги з транспортування теплової енергії, забезпечується на недискримінаційних засадах

 

 

 

 

Підпункт 5.3.2 пункту 5.3 розділу V ЛУТ N 277;
стаття 18, частина друга статті 25 ЗУ N 2633; стаття 10 ЗУ N 1682

32

Транспортування теплової енергії забезпечується відповідно до вимог нормативно-правових актів

 

 

 

 

Підпункт 5.3.4 пункту 5.3 розділу V ЛУТ N 277; Правила N 71;
ДБН В.2.5-39-2008

33

Здійснюються заходи щодо підвищення технічного рівня теплових мереж і теплових пунктів з урахуванням оптимізації витрат на їх утримання при дотриманні вимог нормативної документації

 

 

 

 

Підпункт 5.3.5 пункту 5.3 розділу V ЛУТ N 277; пункти 4, 24 Порядку ПКМУ N 869; Порядок N 630/381

Постачання теплової енергії

34

У ліцензіата наявні договори (або попередні договори):

 

купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою організацією (у разі якщо ліцензіат не є теплогенеруючою організацією)

 

 

 

 

Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II ЛУП N 278; статті 19, 25 ЗУ N 2633;
пункт 4 Правил КМУ N 1198

на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (у разі якщо ліцензіат не є теплотранспортувальною організацією)

 

 

 

 

зі споживачами на постачання теплової енергії

 

 

 

 

35

Проектна та виконавча документація на індивідуальні теплові пункти і будинкові засоби обліку теплової енергії, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата, є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II ЛУП N 278; підпункти 5.8.3, 5.8.4 пункту 5.8 глави 5, підпункт 7.2.7 пункту 7.2 глави 7 Правил N 71

36

Господарська діяльність з постачання теплової енергії здійснюється за принципами забезпечення надійності постачання та безаварійності експлуатації індивідуальних теплових пунктів і будинкових засобів обліку теплової енергії, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата

 

 

 

 

Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II ЛУП N 278; частина друга статті 25 ЗУ N 2633; пункти 36, 38 Правил КМУ N 1198

37

У ліцензіата наявні:

 

працівники відповідного освітнього і кваліфікаційного рівнів для провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, укомплектованість інженерно-технічними працівниками

 

 

 

 

Пункт 3.3 розділу IІI, пункти 4.1, 4.2 розділу IV ЛУП N 278; стаття 29 ЗУ N 2633

розподіл обов'язків та повноважень посадових осіб

 

 

 

 

38

Ліцензіат забезпечує своєчасне оформлення і ведення документації, необхідної для провадження діяльності з постачання теплової енергії

 

 

 

 

Пункт 3.5 розділу III ЛУП N 278

39

Температурні графіки центрального регулювання систем теплопостачання відповідних теплотранспортувальних організацій є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.3 пункту 5.1 розділу V ЛУП N 278;
абзац чотирнадцятий
підпункту 5.4.6 пункту 5.4 глави 5 Правил N 71

Забезпечення обліку теплової енергії

Виробництво теплової енергії

40

Обсяг теплової енергії, відпущеної з теплогенеруючих джерел, визначається за приладами обліку

 

 

 

 

Пункт 7 Правил КМУ N 1198;
абзац восьмий
підпункту 5.2.7 пункту 5.2, підпункт 5.6.1 пункту 5.6 глави 5 Правил N 71;
підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II ЛУВр N 276

41

Облік енергоносіїв та води, які використовуються для виробництва теплової енергії, забезпечено

 

 

 

 

Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II ЛУВр N 276; пункт 3.1 глави 3 ПКЕЕ; пункт 5.1 розділу V Правил N 190; пункт 3.1 розділу III Правил N 1181

42

Нормативно-технічна документація та нормативно-правові акти щодо перевірки параметрів теплоносія та забезпечення обліку теплової енергії є в наявності

 

 

 

 

Пункт 3.4 розділу III ЛУВр N 276; підпункт 5.2.7 пункту 5.2 глави 5 Правил N 71

43

Контрольно-вимірювальні інструменти і прилади, призначені для вимірювання параметрів теплоносія та якості теплової енергії, є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.2 пункту 5.1 розділу V ЛУВр N 276;
пункт 7.2 глави 7 Правил N 71

44

Повірка або державна метрологічна атестація приладів обліку теплової енергії, що відпускається з джерел теплової енергії ліцензіата, здійснюється своєчасно та у визначеному законом порядку

 

 

 

 

Статті 27, 28 ЗУ N 113;
підпункт 5.1.2 пункту 5.1 розділу V ЛУВр N 276; пункт 7.2 глави 7 Правил N 71

Транспортування теплової енергії

45

Облік надходження теплової енергії в магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі й теплові пункти ліцензіата та її відпуск з теплових мереж і теплових пунктів ліцензіата з використанням приладів обліку теплової енергії забезпечено

 

 

 

 

Підпункт 2.1.7 пункту 2.1 розділу II ЛУТ N 277; пункт 40 Переліку КМУ N 756

46

Нормативно-технічна документація та нормативно-правові акти щодо перевірки параметрів теплоносія та забезпечення обліку теплової енергії є в наявності

 

 

 

 

Пункт 3.4 розділу III ЛУТ N 277;
підпункт 5.2.7 пункту 5.2 глави 5 Правил N 71

47

Контрольно-вимірювальні інструменти і прилади, призначені для вимірювання параметрів теплоносія та якості теплової енергії, є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.1 пункту 5.1 розділу V ЛУТ N 277; пункт 7.2 глави 7 Правил N 71

48

Повірка або державна метрологічна атестація приладів обліку теплової енергії, що надходить до теплової мережі і теплових пунктів та відпускається з теплової мережі і теплових пунктів ліцензіата, здійснюється своєчасно та в установленому порядку

 

 

 

 

Статті 27, 28 ЗУ N 113;
підпункт 5.1.1 пункту 5.1 розділу V ЛУТ N 277

Постачання теплової енергії

49

Облік надходження теплової енергії в індивідуальні теплові пункти з використанням приладів обліку теплової енергії забезпечено

 

 

 

 

Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II ЛУП N 278; пункт 40 Переліку КМУ N 756

50

Облік купованої та реалізованої споживачам теплової енергії в натуральному вираженні з використанням приладів обліку забезпечено

 

 

 

 

Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу II ЛУП N 278; пункт 40 Переліку КМУ N 756

51

Контрольно-вимірювальні інструменти і прилади, призначені для вимірювання параметрів теплоносія та якості теплової енергії, що постачається споживачам, є в наявності

 

 

 

 

Підпункт 5.1.1 пункту 5.1 розділу V ЛУП N 278; підпункт 6.4.7 пункту 6.4 глави 6, пункт 7.2 глави 7 Правил N 71

52

Повірка або державна метрологічна атестація приладів обліку теплової енергії, що постачається споживачам, здійснюється своєчасно та в порядку, визначеному законом

 

 

 

 

Статті 27, 28 ЗУ N 113;
підпункт 5.1.1 пункту 5.1 розділу V ЛУП N 278

53

Нормативно-технічна документація та нормативно-правові акти щодо перевірки параметрів теплоносія та забезпечення обліку теплової енергії є в наявності

 

 

 

 

Пункт 3.6 розділу III ЛУП N 278;
підпункт 5.2.7 пункту 5.2 глави 5 Правил N 71

III. Дотримання вимог нормативно-правових актів при застосуванні тарифів на теплову енергію

Виробництво теплової енергії

54

Ліцензіат здійснює відпуск теплової енергії із джерел теплової енергії для потреб споживачів за затвердженими уповноваженими органами тарифами

 

 

 

 

Пункт 2.5 розділу II ЛУВр N 276; статті 13, 16, 20 ЗУ N 2633; стаття 6 ЗУ N 2479;
Порядок ПКМУ N 869

Транспортування теплової енергії

55

Ліцензіат здійснює транспортування теплової енергії за затвердженими уповноваженими органами тарифами

 

 

 

 

Пункт 2.6 розділу II ЛУТ N 277;
статті 13, 16, 20 ЗУ N 2633; стаття 6 ЗУ N 2479;
Порядок ПКМУ N 869

Постачання теплової енергії

56

Ліцензіат здійснює відпуск теплової енергії на потреби споживачів за затвердженими уповноваженими органами тарифами

 

 

 

 

Пункт 2.4 розділу II ЛУП N 278; статті 13, 16, 20 ЗУ N 2633; стаття 6 ЗУ N 2479;
Порядок ПКМУ N 869

IV. Пофакторний аналіз фінансово-економічних показників ліцензіата

57

Фактичні витрати та прибуток від господарської діяльності відповідають структурі затвердженого тарифу з:

 

виробництва теплової енергії

 

 

 

 

Пункт 2.5 розділу II ЛУВр N 276;
пункт 2.6 розділу II ЛУТ N 277;
пункт 2.4 розділу II ЛУП N 278;
частина восьма
статті 20 ЗУ N 2633; стаття 6 ЗУ N 2479

транспортування теплової енергії

 

 

 

 

постачання теплової енергії

 

 

 

 

58

Фактичні обсяги реалізації відповідають структурі затвердженого тарифу з:

 

виробництва теплової енергії

 

 

 

 

Пункт 2.5 розділу II ЛУВр N 276;
пункт 2.6 розділу II ЛУТ N 277;
пункт 2.4 розділу II ЛУП N 278;
частина восьма
статті 20 ЗУ N 2633; стаття 6 ЗУ N 2479

транспортування теплової енергії

 

 

 

 

постачання теплової енергії

 

 

 

 

59

Бухгалтерський облік господарської діяльності ведеться окремо від інших видів господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку для:

 

виробництва теплової енергії

 

 

 

 

Стаття 10 ЗУ N 1682;
пункти 2, 3 Порядку КМУ N 584;
підпункти 2.1.5, 2.1.6 пункту 2.1 розділу II ЛУВр N 276;
підпункти 2.1.8, 2.1.10 пункту 2.1 розділу II ЛУТ N 277;
підпункти 2.1.6, 2.1.7 пункту 2.1 розділу II ЛУП N 278

транспортування теплової енергії

 

 

 

 

постачання теплової енергії

 

 

 

 

60

Перехресне субсидіювання не здійснюється

 

 

 

 

Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 розділу II ЛУВр N 276; підпункт 2.1.10 пункту 2.1 розділу II ЛУТ N 277; підпункт 2.1.7 пункту 2.1 розділу II ЛУП N 278;
стаття 6 ЗУ N 2479

61

Затверджені в установленому порядку норми питомих витрат палива і електроенергії, норми втрат води та теплової енергії при її транспортуванні є в наявності

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278;
пункти 6, 7, 16 ЗП КМУ N 786;
пункти 7.7, 7.9 глави 7 Основних положень N 112

62

Понаднормативні втрати палива і електроенергії та теплової енергії відсутні

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278;
пункти 6, 7, 16 ЗП КМУ N 786;
пункти 7.7, 7.9 глави 7 Основних положень N 112

63

За принципом економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості здійснюється ліцензована діяльність з:

 

виробництва теплової енергії

 

 

 

 

Стаття 2 ЗУ N 4851;
статті 4, 11 ЗУ N 2289;
підпункт 5.2.5 пункту 5.2 розділу V ЛУВр N 276; підпункт 5.2.5 пункту 5.2 розділу V ЛУТ N 277;
підпункт 5.2.5 пункту 5.2 розділу V ЛУП N 278

транспортування теплової енергії

 

 

 

 

постачання теплової енергії

 

 

 

 

64

Ліцензіат забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо підвищення технічного рівня джерел теплової енергії та технологічного обладнання для їх обслуговування, підвищення технічного рівня теплових мереж і теплових пунктів з урахуванням оптимізації витрат на їх утримання при дотриманні вимог нормативної документації, здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг на конкурсних засадах відповідно до вимог законодавства при здійсненні ліцензованої діяльності з:

 

виробництва теплової енергії

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III, підпункт 5.3.4 пункту 5.3 розділу V ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III, підпункт 5.3.5 пункту 5.3 розділу V ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III, підпункт 5.2.6 пункту 5.2 розділу V ЛУП N 278;
пункти 15, 18, 23, 24 Порядку ПКМУ N 869;
стаття 2 ЗУ N 4851;
статті 4, 11 ЗУ N 2289

транспортування теплової енергії

 

 

 

 

постачання теплової енергії

 

 

 

 

65

Затверджена в установленому порядку інвестиційна програма є в наявності

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278;
Порядок N 630/381;
пункти 23, 24 Порядку ПКМУ N 869

66

Ліцензіат забезпечує виконання інвестиційної програми в повному обсязі згідно з фінансовим планом використання коштів та графіком виконання заходів відповідно до обсягів фінансування

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278;
Порядок N 630/381;
пункти 23, 24 Порядку ПКМУ N 869

67

Ліцензіатом відкрито в уповноваженому банку поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування коштів в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276; пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277; пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278; пункт 3 Порядку ПКМУ N 750;
Порядок ПКМУ N 869

68

Кошти, що надходять на поточні рахунки, щодня перераховуються на спеціальний рахунок в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276; пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277; пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278; пункт 6 Порядку ПКМУ N 750;
Порядок ПКМУ N 869

69

Ліцензіатом використовуються кошти зі спеціального рахунку виключно для виконання інвестиційних програм згідно з графіком на планований та прогнозний періоди

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276; пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277; пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278; пункт 7 Порядку ПКМУ N 750

V. Здійснення ліцензіатом інших видів діяльності

70

Ліцензіат дотримується вимог щодо суміщення видів господарської діяльності, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

 

 

 

 

Абзац перший підпункту 5.2.2 та підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу V ЛУВр N 276;
абзац перший
підпункту 5.2.2 та підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу V ЛУТ N 277;
абзац перший
підпункту 5.2.2 та підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу V ЛУП N 278;
пункт 3 частини першої статті 6 ЗУ N 2479;
пункт 1.4 розділу I ПК N 15

71

Ліцензіат дотримується обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

 

 

 

 

Абзац другий підпункту 5.2.2 та підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу V ЛУВр N 276;
абзац другий
підпункту 5.2.2 та підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу V ЛУТ N 277;
абзац другий
підпункту 5.2.2 та підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу V ЛУП N 278;
пункт 9 частини першої статті 6 ЗУ N 2479;
пункти 3.1, 3.2 розділу III ПК N 15

72

Інформацію про результати провадження (намір щодо провадження) інших, крім ліцензованих, видів діяльності своєчасно надано до Комісії

 

 

 

 

Підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу V ЛУВр N 276;
підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу V ЛУТ N 277;
підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу V ЛУП N 278;
пункт 1.4 розділу I ПК N 15

VI. Наявність укладених договорів та стан їх виконання

73

Договори, укладення яких необхідне для забезпечення господарської діяльності ліцензіата з відповідного виду ліцензованої діяльності, є в наявності та відповідають чинному законодавству

 

 

 

 

Пункт 4 ПКМУ N 1198;
підпункт 5.3.2 пункту 5.3 розділу V ЛУВр N 276;
підпункти 2.1.2, 2.1.4 пункту 2.1 розділу II, підпункт 5.3.3 пункту 5.3 розділу V ЛУТ N 277;
підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу I, пункт 2.5 розділу II, підпункти 5.3.1, 5.3.2 пункту 5.3 розділу V ЛУП N 278

VII. Зловживання монопольним становищем

74

Припинення або зменшення обсягів виробництва, транспортування або постачання теплової енергії з метою створення дефіциту теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України, не здійснювалось

 

 

 

 

Пункти 2.3, 2.4 розділу II ЛУВр N 276;
пункти 2.3, 2.4, 2.5 розділу II ЛУТ N 277;
пункти 2.2, 2.3 розділу II ЛУП N 278;
стаття 18 ЗУ N 2633; стаття 10 ЗУ N 1682; стаття 6 ЗУ N 2479

75

Відмови теплотранспортувальною організацією споживачу теплової енергії у приєднанні до своєї теплової мережі тепловикористальних установок споживача у разі виконання споживачем відповідних технічних умов у межах пропускної здатності теплових мереж відсутні

 

 

 

 

Пункти 2.3, 2.5 розділу II ЛУТ N 277;
пункт 1.10 розділу I, пункт 2.11 розділу II ПК N 343;
стаття 10 ЗУ N 1682;
статті 18, 25 ЗУ N 2633; стаття 6 ЗУ N 2479

76

Відмови теплотранспортувальною організацією (за наявності технічної можливості) у приєднанні до теплових мереж теплогенеруючим організаціям відсутні

 

 

 

 

Пункти 2.2, 2.3, 2.4 розділу II ЛУТ N 277;
стаття 10 ЗУ N 1682;
статті 18, 25 ЗУ N 2633; стаття 6 ЗУ N 2479

VIII. Своєчасність подання ліцензіатом звітності

77

Обов'язкова звітність подається:

 

в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством

 

 

 

 

Підпункт 5.2.4 пункту 5.2 розділу V ЛУВр N 276;
підпункт 5.2.4 пункту 5.2 розділу V ЛУТ N 277;
підпункт 5.2.4 пункту 5.2 розділу V ЛУП N 278;
стаття 6 ЗУ N 2479; стаття 10 ЗУ N 1682;
Правила N 202

з достовірними даними

 

 

 

 

правильно заповнена

 

 

 

 

78

Ліцензіатом подається звіт про цільове використання коштів зі спеціального рахунку, на який зараховуються кошти для виконання інвестиційної програми

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III ЛУВр N 276;
пункт 3.1 розділу III ЛУТ N 277;
пункт 3.1 розділу III ЛУП N 278;
абзац другий
пункту 8 Порядку ПКМУ N 750

Примітка. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших питань, які не включені до переліку, заборонена.

III. ОПИС
виявлених порушень

IV. ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1. Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово повідомлений не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877

2. Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що посвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ N 877

3. Копію посвідчення на проведення перевірки надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ N 877

4. Перед початком перевірки особами, які її здійснюють, унесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877

5. Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877

____________
* Ця частина Акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

V. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта, що мають місце з боку ліцензіата

Цей Акт складено у 2-х примірниках, один з яких вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а інший зберігається в органі, що здійснив захід державного нагляду (контролю).

До Акта додаються такі документи, які є його невід'ємною частиною:

Акт складено на _______________ аркушах у ______________ примірниках.

Підписи осіб, що брали участь у перевірці:

Посадові особи органу контролю:

Голова комісії, який проводить перевірку

  
_____________
(підпис)

  
__________________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії, які проводять перевірку

  
_____________
(підпис)

  
__________________________________
(прізвище, ініціали)

 

_____________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ініціали)

 

_____________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ініціали)

Керівник (уповноважена особа)
ліцензіата, у присутності якого (якої)
проведено перевірку

__________________________
(посада)

_____________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

 

      М. П.

Примірник цього Акта на ___ сторінках надіслано (отримано) 

__________________________
(посада)

_____________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

(Вх. N __________ від "___" ____________ 20__ року)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього Акта

Примітка. При відмові надати пояснення чи підписати Акт зазначаються прізвища, імена, по батькові, посади осіб, які ознайомлені з Актом і від його підписання відмовилися.

У разі відмови від підпису в Акті робиться відмітка особою, яка його склала.

VI. ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів і нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Поряд-
ковий номер

Позначення

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-
правового акта в Мін'юсті України

найменування

дата і номер

1. Закони України

1.1

ЗУ N 1775

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

від 01 червня 2000 року N 1775-III

-

1.2

ЗУ N 2633

Закон України "Про теплопостачання"

від 02 червня 2005 року N 2633-IV

-

1.3

ЗУ N 4851

Закон України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності"

від 24 травня 2012 року N 4851-VI

-

1.4

ЗУ N 1875

Закон України "Про житлово-комунальні послуги"

від 24 червня 2004 року N 1875-IV

-

1.5

ЗУ N 113

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

від 11 лютого 1998 року N 113/98-ВР

-

1.6

ЗУ N 1682

Закон України "Про природні монополії"

від 20 квітня 2000 року N 1682-III

-

1.7

ЗУ N 2479

Закон України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"

від 09 липня 2010 року N 2479-VI

 

2. Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

ЗП КМУ N 786

Загальне положення про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затверджене постановою Кабінету Міністрів України

від 15 липня 1997 року N 786

-

2.2

Перелік КМУ N 756

Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 04 липня 2001 року N 756 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року N 712)

-

2.3

Правила КМУ N 1198

Правила користування тепловою енергією, затверджені постановою Кабінету Міністрів України

від 03 жовтня 2007 року N 1198

-

2.4

Порядок КМУ N 584

Порядок ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 01 червня 2011 року N 584

-

2.5

Порядок ПКМУ N 869

Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 01 червня 2011 року N 869

-

2.6

Порядок ПКМУ N 750

Порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 09 жовтня 2013 року N 750

-

3. Нормативно-правові акти інших органів державної влади

3.1

ПКЕЕ

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України

від 31 липня 1996 року N 28 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17 жовтня 2005 року N 910)

02 серпня 1996 року за N 417/1442

3.2

Правила N 254

Правила безпеки систем газопостачання України, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці

від 01 жовтня 1997 року N 254

15 травня 1998 року за N 318/2758

3.3

Правила N 190

Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

від 27 червня 2008 року N 190

07 жовтня 2008 року за N 936/15627

3.4

Порядок N 630/381

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 14 грудня 2012 року N 630/381

11 січня 2013 року за N 97/22629

3.5

Правила N 71

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України

від 14 лютого 2007 року N 71

05 березня 2007 року за N 197/13464

3.6

Правила N 1181

Правила користування природним газом для юридичних осіб, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

від 13 вересня 2012 року N 1181

11 жовтня 2012 року за N 1715/22027

3.7

ДБН В.2.5-39-2008

Державні будівельні норми (ДБН В.2.5-39-2008), затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

від 09 грудня 2008 року N 568

-

3.8

Порядок N 12

Порядок розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової енергії, затверджений наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

від 02 лютого 2009 року N 12

23 лютого 2009 року за N 172/16188

3.9

ЛУВр N 276

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 10 серпня 2012 року N 276

31 серпня 2012 року за N 1466/21778

3.10

ЛУТ N 277

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 10 серпня 2012 року N 277

31 серпня 2012 року за N 1467/21779

3.11

ЛУП N 278

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 10 серпня 2012 року N 278

31 серпня 2012 року за N 1475/21787

3.12

ПК N 343

Правила приєднання до теплових мереж, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 19 жовтня 2012 року N 343

05 листопада 2012 року за N 1856/22168

3.13

ПК N 15

Порядок встановлення вимог щодо провадження суб'єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 04 лютого 2013 року N 15

22 лютого 2012 року за N 311/22843

3.14

Правила N 202

Правила організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 11 жовтня 2013 року N 202

07 листопада 2013 року за N 1905/24437

3.15

Основні положення N 112

Основні положення з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затверджені наказом Державного комітету України з енергозбереження

від 22 жовтня 2002 року N 112

07 листопада 2002 року за N 878/7166

 

___________________________________________
(найменування органу контролю, його місцезнаходження,
___________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ

Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про теплопостачання" у строк
з ________________________________________ до _________________________________________
          (початок здійснення перевірки (число, місяць, рік))                           (завершення перевірки (число, місяць, рік))
планується здійснити планову перевірку ліцензованої діяльності з
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (види ліцензованої діяльності)
за період з _____________ до _____________
ліцензіата ____________________________________________________________________________
                                         (найменування, код згідно з ЄДРПОУ / прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер
                                    облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
                                      свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
                                   картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і
                                                                                           мають відмітку в паспорті))
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (місцезнаходження (місце проживання))
відповідно до затвердженого Плану заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки на період ____________________________________________________________________.

Просимо забезпечити належні умови для проведення перевірки відповідно до вимог статті 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та статті 11 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

_____________
(посада)

_____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

 

___________________________________________
(найменування органу контролю, його місцезнаходження,
___________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ

___________________________________________
(про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов / про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії / про встановлення факту передачі
ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності / про
невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов / про неможливість ліцензіата
забезпечити виконання ліцензійних умов (залишити необхідне))

від "___" ____________ 20__ року

За результатами перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                          (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
                                                                    ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичної особи - підприємця)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                       (місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, номер телефону,
                                                                            телефаксу та адреса електронної пошти)
згідно з Актом перевірки від "___" ____________ N ___ було виявлено такі порушення:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей Акт є підставою для анулювання ліцензії.

Керівник ліцензіата (ліцензіат) або його уповноважений представник запрошується на засідання комісії органу контролю, де буде розглянуто питання подальшої дії цієї ліцензії (цей запис робиться в Акті в разі потреби).

Посадові особи, що склали цей Акт:

Голова комісії з перевірки

  
_______________
(підпис)

  
_______________________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії з перевірки:

  
_______________
(підпис)

  
_______________________________________
(прізвище, ініціали)

 

_______________
(підпис)

_______________________________________
(прізвище, ініціали)

 

_______________
(підпис)

_______________________________________
(прізвище, ініціали)

Цей Акт отримав

_______________
(підпис)

_______________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ініціали особи, яка
отримала Акт)

 

Книга реєстрації
актів перевірок дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних умов

 

___________________________________________
(найменування органу контролю, його місцезнаходження,
___________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ
про відмову в проведенні перевірки

від "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                          (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
                                                                     ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичної особи - підприємця)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                  (місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, номер телефону,
                                                                            телефаксу та адреса електронної пошти)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Посадові особи, що беруть участь у заході:

Голова комісії з перевірки

  
_______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

Члени комісії з перевірки:

_______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
_______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
_______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з "___" __________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

Перевіркою встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До Акта додаються такі документи, які є його невід'ємною частиною:

Акт складено на _______________ аркушах у ______________ примірниках.

Підписи осіб, що брали участь у перевірці:

Посадові особи органу контролю:

Голова комісії, який проводить перевірку

  
_____________
(підпис)

  
__________________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії, які проводять перевірку:

  
_____________
(підпис)

  
__________________________________
(прізвище, ініціали)

 

_____________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ініціали)

 

_____________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ініціали)

Керівник (уповноважена особа)
ліцензіата, у присутності якого
проведено перевірку

__________________________
(посада)

_____________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

 

М. П.

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником) цього Акта _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері комунальних послуг, від 27.12.2013 р. N 340
,
 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері комунальних послуг, від 01.08.2014 р. N 1118)

____________

Опрос