Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования Минрегионом схем теплоснабжения населенных пунктов с количеством жителей более 20 тысяч лиц и региональных программ модернизации систем теплоснабжения

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 08.08.2012 № 403
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.08.2012

м. Київ

N 403

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2012 р. за N 1474/21786

Про затвердження Порядку погодження Мінрегіоном схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 10.04.2018 р. N 85)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 10 квітня 2018 року N 85

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України
 від 28 квітня 2020 року N 101)

Відповідно до статті 11 Закону України "Про теплопостачання", Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 633, та постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2009 року N 401 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження Мінрегіоном схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 10.04.2018 р. N 85)

2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М. А.) разом з Департаментом проектного управління та енергоефективності у сфері життєзабезпечення (Захаров С. Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. М. Аліпова.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. М. Близнюк

 

ПОРЯДОК
погодження Мінрегіоном схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 10.04.2018 р. N 85)

(У тексті Порядку слова "Мінрегіон України" в усіх відмінках замінено словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2018 року N 85)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 11 Закону України "Про теплопостачання", Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197, та постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2009 року N 401 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання".

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 10.04.2018 р. N 85)

1.2. Цей Порядок встановлює процедуру погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання.

II. Процедура погодження

2.1. Схеми теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональні програми модернізації систем теплопостачання, оформлені у встановленому порядку, подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування (далі - замовник) на розгляд та погодження до Мінрегіону не пізніше ніж за місяць до розгляду їх на засіданні Комісії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з погодження схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання (далі - Комісія).

Рішення щодо погодження схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання приймається Мінрегіоном протягом місяця з дня надходження матеріалів.

2.2. Про чергове засідання Комісії Мінрегіон письмово повідомляє замовників не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення засідання.

2.3. Структурний підрозділ Мінрегіону, до повноважень якого належить погодження схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання, забезпечує подання схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання, що надійшли до Мінрегіону, а також відповідних матеріалів, що надійшли для розгляду на чергове засідання Комісії, для ознайомлення та опрацювання членам Комісії не пізніше ніж за чотири робочі дні до дати проведення засідання.

Члени Комісії зобов'язані дотримуватись вимог, передбачених статтею 28 Закону України "Про запобігання корупції".

(пункт 2.3 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.04.2018 р. N 85)

2.4. Рішення щодо погодження схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів Комісії від загального складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Результати розгляду Комісією матеріалів оформлюються протоколом погодження схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання (далі - Протокол), який підписується секретарем і членами Комісії та подається на затвердження заступнику Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - голові Комісії, а у разі його відсутності - заступнику голови Комісії.

На підставі Протоколу Комісія готує проект наказу Мінрегіону щодо погодження схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання.

(пункт 2.4 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.04.2018 р. N 85)

2.5. Схеми теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб або регіональні програми модернізації систем теплопостачання, які не відповідають вимогам Закону України "Про теплопостачання", постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2009 року N 401 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання" та цього Порядку, повертаються на доопрацювання замовнику листом з обґрунтуванням причин відмови, відповідним витягом з Протоколу засідання Комісії та копією наказу Мінрегіону.

Доопрацьовані документи повторно подаються на розгляд Комісії з поясненнями та обґрунтуваннями щодо врахованих зауважень та пропозицій.

(абзац другий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 10.04.2018 р. N 85)

2.6. Замовник протягом одного робочого дня з дати проведення засідання Комісії надає Мінрегіону копію погодженої схеми теплопостачання населеного пункту з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб або регіональної програми модернізації систем теплопостачання.

Мінрегіон не пізніше ніж на п'ятий робочий день після затвердження Протоколу надсилає замовникам схеми теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональні програми модернізації систем теплопостачання з копією наказу Мінрегіону щодо їх погодження.

(пункт 2.6 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.04.2018 р. N 85)

2.7. Перелік погоджених схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

(пункт 2.7 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.04.2018 р. N 85)

 

Директор Департаменту проектного
управління та енергоефективності
у сфері життєзабезпечення

С. Г. Захаров

Опрос