Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии (кроме деятельности по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии)

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг
Постановление, Условия от 10.08.2012 № 276
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

10.08.2012

м. Київ

N 276

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2012 р. за N 1466/21778

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 31 травня 2017 року N 725)

Відповідно до статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", статей 6, 8, 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статті 16 Закону України "Про теплопостачання" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), що додаються.

2. Управлінню ліцензування суб'єктів у сфері теплопостачання та у сфері послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (Володіна М. О.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комісії

Ю. Хіврич

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють організаційні, кваліфікаційні, технологічні та спеціальні (особливі) вимоги провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) (далі - виробництво теплової енергії).

1.2. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з виробництва теплової енергії.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

індивідуальний тепловий пункт - тепловий пункт, із якого здійснюється теплопостачання та керування системою теплоспоживання не більше ніж однієї будівлі (споруди) або її частини;

тепловий пункт - спеціально обладнане приміщення, з якого здійснюється керування місцевими системами теплоспоживання (опаленням, гарячим водопостачанням, вентиляцією, технологічним навантаженням). У ньому відбувається трансформація параметрів теплоносія за видами споживання тепла, облік тепла тощо;

центральний тепловий пункт - тепловий пункт, до якого приєднані системи теплоспоживання двох і більше будівель (споруд).

Інші терміни вживаються відповідно до Законів України "Про теплопостачання" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, здійснює ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії суб'єктів господарювання у разі, якщо:

протягом останнього року дії попередньої ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії суб'єкт господарювання здійснював таку господарську діяльність на території двох або більше областей України (включаючи Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь) або якщо із джерел теплової енергії суб'єкта господарювання для потреб споживачів відпускалась теплова енергія в обсязі, що перевищує 20 тисяч Гкал на рік;

суб'єкт господарювання має намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії на території двох або більше областей України (включаючи Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь) або відпускати із джерел теплової енергії, що належать йому на правах власності або користування, для потреб споживачів теплову енергію в обсязі, що перевищує 20 тисяч Гкал на рік.

1.5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії для суб'єктів господарювання у разі, якщо:

протягом останнього року дії попередньої ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії суб'єкт господарювання здійснював таку господарську діяльність на території однієї області України (або лише на території Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя) або якщо із джерел теплової енергії суб'єкта господарювання для потреб споживачів відпускалась теплова енергія в обсязі, що не перевищує 20 тисяч Гкал на рік включно;

суб'єкт господарювання має намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії на території однієї області України (або лише на території Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя) або відпускати із джерел теплової енергії, що належать йому на правах власності або користування, для потреб споживачів теплову енергію в обсязі, що не перевищує 20 тисяч Гкал на рік.

1.6. Форми заяви про видачу ліцензії, опису документів, що додаються до заяви, відомості про наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування, відомості про освітній і кваліфікаційний рівень працівників, необхідний для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, заяви про переоформлення ліцензії, заяви про видачу дубліката ліцензії, заяви про видачу копії ліцензії наведено в додатках 1 - 7 до цих Ліцензійних умов.

II. Умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

2.1. Провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії можливе в разі виконання таких умов:

2.1.1. Наявність у власності або користуванні ліцензіата виробничих об'єктів, де провадитиметься господарська діяльність з виробництва теплової енергії, та відповідного технологічного обладнання і технічної бази для його ремонту та обслуговування або відповідних договорів на виконання ремонтних робіт та надання послуг з обслуговування.

2.1.2. Наявність працівників відповідного освітнього і кваліфікаційного рівня для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії.

2.1.3. Забезпечення обліку теплової енергії, яка виробляється та відпускається із джерел теплової енергії ліцензіата, з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії.

2.1.4. Забезпечення обліку енергоносіїв та води, які використовуються для виробництва теплової енергії.

2.1.5. Ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності з виробництва теплової енергії окремо від обліку інших видів діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

2.1.6. Недопущення перехресного субсидіювання.

2.2. Ліцензіат з виробництва теплової енергії має право доступу до магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж теплотранспортуючої організації після виконання відповідних технічних умов на приєднання до них.

2.3. Ліцензіат не має права зловживати монопольним становищем у будь-якій формі.

2.4. Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють виробництво теплової енергії та займають монопольне (домінуюче) положення на ринку теплової енергії, не можуть припиняти або зменшувати обсяг виробництва теплової енергії з метою створення дефіциту теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України.

2.5. Ліцензіати з виробництва теплової енергії здійснюють її відпуск із джерел теплової енергії для потреб споживачів за тарифами, затвердженими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством.

III. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

3.1. Суб'єкти господарювання при провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії повинні дотримуватись вимог законодавства, яким регулюється діяльність у сфері природних монополій та теплопостачання.

3.2. Суб'єкти господарювання, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з виробництва теплової енергії, повинні забезпечити організаційні, кваліфікаційні та технологічні вимоги провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії.

3.3. Суб'єкти господарювання при провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії повинні забезпечити розподіл обов'язків та повноважень посадових осіб, укомплектованість інженерно-технічними працівниками.

3.4. Суб'єкти господарювання при провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії повинні забезпечити наявність нормативно-технічної документації та нормативно-правових актів щодо перевірки параметрів теплоносія та забезпечення обліку теплової енергії.

IV. Кваліфікаційні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

4.1. Для суб'єкта господарювання як юридичної особи визначаються склад і кваліфікація інженерно-технічних працівників та робітників обслуговуючого персоналу з експлуатації системи з виробництва теплової енергії залежно від потужності та ступеня складності обладнання і споруд, технологічних процесів з урахуванням обсягів робіт з обслуговування і ремонту діючих споруд і обладнання (у разі відсутності договорів на обслуговування та виконання ремонтних робіт).

Перелік спеціалістів та їх чисельність визначаються відповідно до чинних норм чисельності працівників на підприємствах у сфері теплоенергетики.

4.2. Для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії фізична особа - підприємець повинна мати фахову освіту в галузі теплоенергетики.

V. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

5.1. Суб'єкти господарювання здійснюють господарську діяльність з виробництва теплової енергії за наявності:

5.1.1. Відповідного технологічного обладнання і технічної бази для обслуговування, надійної роботи джерел теплової енергії та проведення планово-попереджувальних ремонтних робіт або відповідних договорів на виконання ремонтних робіт та надання послуг з обслуговування.

5.1.2. Контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, призначених для вимірювання параметрів теплоносія та якості теплової енергії, а також відповідних приладів обліку теплової енергії, що відпускається з джерел теплової енергії ліцензіата, та їх повірки або державної метрологічної атестації.

5.1.3. Актів про перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних пристроїв відповідно до Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року N 254, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за N 318/2758.

5.1.4. Паспортів котлів.

5.1.5. Режимних карт котлів.

5.1.6. Журналів ремонту основного обладнання, допоміжного обладнання, електрообладнання, обходу газового обладнання.

5.1.7. Графіків планово-попереджувальних ремонтів.

5.1.8. Температурних графіків центрального регулювання систем теплопостачання, приєднаних до кожного із джерел теплової енергії ліцензіата.

5.2. При провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії ліцензіат повинен також дотримуватися таких вимог:

5.2.1. Повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; у разі виникнення таких змін протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни.

5.2.2. Дотримуватись вимог, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, щодо провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії.

Дотримуватись обмежень, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках.

5.2.3. Надавати органу ліцензування інформацію про результати провадження (намір щодо провадження) інших, крім ліцензованих, видів діяльності.

5.2.4. Надавати до органу ліцензування статистичну звітність в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством.

5.2.5. Забезпечувати ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості діяльності з виробництва теплової енергії.

5.2.6. Здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".

5.3. Ліцензіат зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечувати виробництво та відпуск теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року N 71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за N 197/13464, та наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 09 грудня 2008 року N 568 "Про затвердження Державних будівельних норм" (ДБН В.2.5-39-2008).

5.3.2. Здійснювати відпуск (продаж) теплової енергії теплопостачальній організації відповідно до умов договору, укладеного згідно з типовим договором, форму якого затверджено відповідним нормативно-правовим актом.

5.3.3. Утримувати джерела теплової енергії та технологічне обладнання для їх обслуговування, інше обладнання та устаткування відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року N 71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за N 197/13464, та наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 09 грудня 2008 року N 568 "Про затвердження Державних будівельних норм" (ДБН В.2.5-39-2008).

5.3.4. Розробляти та здійснювати заходи щодо підвищення технічного рівня джерел теплової енергії та технологічного обладнання для їх обслуговування з урахуванням оптимізації витрат на їх утримання при дотриманні вимог нормативної документації.

5.4. У разі введення надзвичайного стану та особливого періоду відповідно до Законів України "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ліцензіати, які розташовані на місцевості, де введено надзвичайний стан або особливий період, зобов'язані виконувати розпорядження органів, які здійснюють заходи надзвичайного стану або особливого періоду на відповідній території, щодо виробництва теплової енергії.

 

Заступник начальника Управління
ліцензування суб'єктів у сфері
теплопостачання та у сфері послуг
з централізованого водопостачання
та водовідведення

М. Володіна

 

__________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                        (найменування, посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Місцезнаходження юридичної особи: ______________________________________________________

Місце проживання фізичної особи - підприємця: ____________________________________________

Телефон ____________________, факс ___________________, електронна адреса _________________
                                                                                                      (за наявності)

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи): ______________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця): __________________________

Поточий рахунок N _____________________________ у ______________________________________
_______________________________________________, МФО _________________________________
                            (найменування банківської установи)

Прошу видати ліцензію та ______ копій для відокремлених структурних підрозділів на провадження господарської діяльності з
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                         (вказати вид господарської діяльності згідно з частиною третьою статті 9 Закону України "Про
                         ліцензування певних видів господарської діяльності"
, на провадження якого заявник має намір
                                                                                                 одержати ліцензію)

Кількість областей України, на території яких протягом строку дії попередньої ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (за наявності) провадилась така господарська діяльність: _____________________________________________________________

Кількість областей України, на території яких планується провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії: ____________________________________________________________

Фактичний річний обсяг виробленої теплової енергії, що відпускався із джерел теплової енергії для потреб споживачів протягом останнього року дії попередньої ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (за наявності): ______________________________________

Річний обсяг виробленої теплової енергії, який планується відпускати із джерел теплової енергії суб'єкта господарювання для потреб споживачів: ____________________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть зазначену діяльність на підставі ліцензії:

N
з/п

Найменування

Місцезнаходження

Тел./факс

Вид господарської діяльності

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця):
______________________________________________________________

_________________
(підпис заявника)

________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

Опис
документів, що додаються до заяви

про __________________________________________________________________________________
на провадження ________________________________________________________________________
                                                                                                                       (вид діяльності)
______________________________________________________________________________________
від ___________________________________________________________________________________
                       (найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

N
з/п

Назва документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи прийняв

 ____________________
(підпис відповідальної особи)

        _______________________
                (прізвище, ім'я, по батькові)

Копію опису отримав

  ____________________
(підпис представника суб'єкта)

__________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________20__ р.

Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії

_____________________
(підпис відповідальної особи)

____________________
    (прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________20__ р.

 

 

Відомість
про наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування

_________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

N
з/п

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання та назва котельні, місцезнаходження, телефон/факс

Вид діяльності

Основне обладнання

Тип та марка засобу обліку теплової енергії

Знос теплогенеруючого обладнання, %

Вартість основних засобів, грн. (на останню звітну дату)

теплогенеруюче обладнання

загальна встановлена потужність обладнання, Гкал/год

тип, марка котла

вид палива

потужність, Гкал/год,
ККД котла

кількість котлів/строк експлуатації на момент установлення, шт./років

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

S

 

 

 

S

 

 

 

Машини та механізми для обслуговування технологічного обладнання і технічної бази

N з/п

Марка

Рік випуску

Інвентарний номер

Реєстраційний номер

Місце стоянки (населений пункт)

Тип техніки

Вид палива:
бензин - Б;
дизпаливо - Д;
газ стиснений - СПГ;
газ скраплений - ЗНГ

Первісна балансова вартість,
у тис. грн

Залишкова балансова вартість
у тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонтно-будівельні, аварійно-диспетчерські та інші служби з обслуговування технологічного обладнання

N з/п

Назва служби

Місцезнаходження, контактні телефони

Кількість працівників, осіб

управлінський персонал

робітники

1

2

3

4

5

Реквізити договору(ів) (дата і номер договору, найменування та реквізити контрагента) на виконання ремонтних робіт та надання послуг з обслуговування технологічного обладнання і технічної бази (у разі відсутності власного технологічного обладнання і технічної бази для його ремонту та обслуговування): ___________________________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ р.

________________________
(посада керівника юридичної особи)

_______________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

     Головний інженер     
 

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Відомість
про освітній і кваліфікаційний рівні працівників, необхідні для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

_________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

1. Перелік та кваліфікаційний рівень спеціалістів

N
з/п

Посада

Прізвище, ім'я та по батькові

Працює в цій організації (постійно/
тимчасово)

Загальний стаж роботи за фахом

Освіта (навчальний заклад, рік закінчення, кваліфікація за дипломом, спеціалізація)

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2. Відомості про професійний і кваліфікаційний склад робітників

N
з/п

Професія

Чисельність

Розряди (класність)

згідно зі штатним розписом

фактична

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" __________________ 20_ р.

М. П.

________________________
(посада керівника юридичної особи)

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

__________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

Заявник _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                        (найменування, посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Місцезнаходження юридичної особи: ______________________________________________________

Місце проживання фізичної особи - підприємця: ____________________________________________

Телефон _________________, факс _________________, електронна адреса ______________________
                                                                                           (за наявності)

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи): ______________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця): __________________________

Вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію:
______________________________________________________________________________________

Серія та номер ліцензії: __________________________________________________________________

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: ________________________________________

Строк дії ліцензії: _______________________________________________________________________

Прошу переоформити ліцензію у зв'язку з ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                              (зазначити підстави відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних видів
                                                                                            господарської діяльності"
)

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть зазначену діяльність на підставі ліцензії:

N
з/п

Найменування

Місцезнаходження

Тел./факс

Вид господарської діяльності

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця):
___________________________________________________________________________________

_________________
    (підпис заявника)

__________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

"___" ____________ 20__ р.

____________________________
    (посада особи, яка прийняла заяву)

______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

__________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

Заявник _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                        (найменування, посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                   (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Місцезнаходження юридичної особи: ______________________________________________________

Місце проживання фізичної особи - підприємця: ____________________________________________

Телефон __________________, факс ___________________, електронна адреса ___________________
                                                                                                 (за наявності)

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи): ______________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця): __________________________

Вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію: ___________________________________

Поточний рахунок N _______________________ у ___________________________________________
___________________________________________, МФО _____________________________________
                       (найменування банківської установи)

Серія та номер ліцензії: __________________________________________________________________

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: ________________________________________

Строк дії ліцензії: _______________________________________________________________________

Прошу видати дублікат ліцензії на провадження господарської діяльності з
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                             (вказати вид господарської діяльності згідно зі статтею 9 Закону України "Про ліцензування
                                                                         певних видів господарської діяльності"
)
у зв'язку з _____________________________________________________________________________
            (зазначити підстави відповідно до статті 18 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності")

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть зазначену діяльність на підставі ліцензії:

N
з/п

Найменування

Місцезнаходження

Тел./факс

Вид господарської діяльності

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця):
_______________________________________________________________________________

_________________
    (підпис заявника)

__________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

"___" ____________ 20__ р.

____________________________
    (посада особи, яка прийняла заяву)

______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

__________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії

Заявник _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                      (найменування, посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                     (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Місцезнаходження юридичної особи: ______________________________________________________

Місце проживання фізичної особи - підприємця: ____________________________________________

Телефон _________________, факс __________________, електронна адреса _____________________
                                                                                               (за наявності)

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи): ______________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця): __________________________

Поточний рахунок N ______________________________ у ____________________________________
_______________________________________________, МФО _________________________________
                           (найменування банківської установи)

Вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію:
______________________________________________________________________________________

Серія та номер ліцензії: __________________________________________________________________

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: ________________________________________

Строк дії ліцензії: _______________________________________________________________________

Прошу видати копію ліцензії у зв'язку з _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                               (зазначити підстави відповідно до статті 14 Закону України "Про ліцензування певних видів
                                                                                          господарської діяльності"
)

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця):
______________________________________________________________________________________

_________________
    (підпис заявника)

__________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

"___" ____________ 20__ р.

____________________________
    (посада особи, яка прийняла заяву)

______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________

Опрос