Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Порядку оформления, выдачи, использования, учета и отчетности относительно разрешений Европейской Конференции Министров Транспорта (ЕКМТ) на перевозку грузов автомобильным транспортом между странами - членами ЕКМТ

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 17.08.2012 № 520
действует с 07.09.2012

Зміни
до Порядку оформлення, видачі, використання, обліку та звітності щодо дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами - членами ЄКМТ

1. Пункт 1.3 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.3. Міністерство інфраструктури України отримує від Секретаріату Міжнародного транспортного форуму (далі - МТФ) багатосторонню квоту дозволів та передає бланки дозволів ЄКМТ до Укртрансінспекції України для подальшого їх оприбуткування. Підготовку пропозицій щодо розподілу зазначених дозволів, подання розподілу на затвердження першому заступнику Міністра інфраструктури України або особі, що його заміщує відповідно до розподілу обов'язків, здійснює комісія, що утворюється при Міністерстві інфраструктури України, у складі представників відповідних структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України, Укртрансінспекції України та ДП "ДержавтотрансНДІпроекту" (за згодою керівника) (далі - Комісія).".

2. У главі 2:

2.1. У пункті 2.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Оформлення та видача уповноваженій особі перевізника дозволів ЄКМТ проводяться у пунктах видачі дозволів територіальних органів Укртрансінспекції України.";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.

2.2. В абзаці третьому пункту 2.6 слова "департаментом зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства транспорту України" замінити словами "Департаментом міжнародного співробітництва Міністерства інфраструктури України".

3. У главі 3:

3.1. В абзаці другому пункту 3.8 слова "заступника Міністра транспорту України" замінити словами "першого заступника Міністра інфраструктури України або особи, що заміщує його відповідно до розподілу обов'язків".

3.2. У пункті 3.14 слова "ДП "СМАП", який інформує Державний департамент автомобільного транспорту та Департамент зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства транспорту України" замінити словами "Укртрансінспекцію України, яка інформує про це Департамент міжнародного співробітництва та Департамент автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури України".

4. У главі 4:

4.1. У пункті 4.2:

у першому реченні слова "ДП "СМАП" замінити словами "Укртрансінспекцією України";

у другому реченні слова "Державного департаменту автомобільного транспорту" замінити словами "Укртрансінспекції України".

4.2. У пункті 4.3 слова "Департамент зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства транспорту України та сектор зовнішніх зв'язків та організації міжнародних перевезень Державного департаменту автомобільного транспорту" замінити словами "Міністерство інфраструктури України".

4.3. Пункт 4.9 викласти в такій редакції:

"4.9. До 15 лютого, наступного за звітним роком, Міністерство інфраструктури України проводить аналіз та контроль ефективності використання дозволів ЄКМТ.".

5. У додатку 1 до Порядку:

5.1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Конкурс проводиться Міністерством інфраструктури України. До складу конкурсної комісії входять представники відповідних структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України, Укртрансінспекції України та ДП "ДержавтотрансНДІпроекту (за згодою керівника).".

5.2. Абзац другий пункту 10 викласти в такій редакції:

"На підставі рішення комісії в десятиденний строк конкурсна комісія розробляє розподіл дозволів ЄКМТ, який подається на затвердження першому заступнику Міністра інфраструктури України.".

6. У тексті Порядку та додатках до нього слова "ДП "СМАП" замінити словами "Укртрансінспекція України" у відповідних відмінках; слова "Державний департамент автомобільного транспорту", "Державний департамент автомобільного транспорту Міністерства транспорту України", "Державний департамент автомобільного транспорту Міністерства транспорту та зв'язку України", "Міністерство транспорту України", "Міністерство транспорту та зв'язку України" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство інфраструктури України" у відповідних відмінках; слова "Секретаріат ЄКМТ" в усіх відмінках замінити словами "Секретаріат МТФ" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
автомобільного транспорту

Д. В. Петухов

Опрос