Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Украины от 20 августа 2004 года N 757

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 17.08.2012 № 520
действует с 07.09.2012

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2012

м. Київ

N 520

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 серпня 2012 р. за N 1456/21768

Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757

Відповідно до статей 54 та 55 Закону України "Про автомобільний транспорт", Указу Президента України від 12 травня 2011 року N 581 "Про Положення про Міністерство інфраструктури України", Указу Президента України від 06 квітня 2011 року N 387 "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті", постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року N 929 "Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів платних адміністративних послуг" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 року N 771-р "Про погодження пропозиції щодо ліквідації державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", з метою забезпечення українських перевізників іноземними дозволами для перевезення пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757 "Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за N 1075/9674, такі зміни:

1.1. Пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 6 вважати відповідно пунктами 2 - 5.

1.2. У другому реченні пункту 3 слова "окремим наказом Міністерства транспорту України" замінити словами "наказом Міністерства інфраструктури України".

2. Встановити, що бланки дозволів, надруковані за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за N 1075/9674, і реєстри виданих іноземних дозволів на 2012 рік, форму яких наведено в додатку 2 до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за N 1075/9674, використовуються до 31 січня 2013 року.

3. Затвердити:

Зміни до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за N 1075/9674, що додаються;

Зміни до Порядку оформлення, видачі, використання, обліку та звітності щодо дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами - членами ЄКМТ, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за N 1076/9675, що додаються.

4. Департаменту автомобільного транспорту:

4.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.2. Після державної реєстрації цього наказу довести його до відома підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з організацією міжнародних перевезень пасажирів та вантажів.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

К. О. Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Голова Державної інспекції
України з безпеки на
наземному транспорті

Є. Пронченко

 

Зміни
до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку

1. У пункті 1.2 глави 1 слова "Державного департаменту автомобільного транспорту та державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" (далі - ДП "СМАП") Міністерства транспорту та зв'язку України" замінити словами "Міністерства інфраструктури України, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті".

2. У главі 2:

у пункті 2.1 слова "Міністерство транспорту України або уповноважений ним Державний департамент автомобільного транспорту" замінити словами "Міністерство інфраструктури України";

у пункті 2.2 слова "Державний департамент автомобільного транспорту спільно з ДП "СМАП" готує пропозиції Міністерства транспорту України стосовно квоти дозволів держави, з якою проводяться переговори, і подає їх на затвердження заступнику Міністра транспорту України" замінити словами "Департамент автомобільного транспорту готує пропозиції Міністерства транспорту України стосовно квоти дозволів держави, з якою проводяться переговори, і подає їх на затвердження першому заступнику Міністра інфраструктури України або особі, що його заміщує відповідно до розподілу обов'язків";

у пункті 2.3 слова "Міністерства транспорту України або уповноваженого ним Державного департаменту автомобільного транспорту, ДП "СМАП" замінити словами "Міністерства інфраструктури України, Укртрансінспекція України";

у пункті 2.4 слова "Державний департамент автомобільного транспорту (або уповноважений ним ДП "СМАП")" замінити словами "Міністерство інфраструктури України";

у пункті 2.5 слова "Міністерством транспорту України або, за його дорученням, Державним департаментом автомобільного транспорту іноземні бланки дозволів передаються в повному обсязі в ДП "СМАП" замінити словами "Міністерством інфраструктури України іноземні бланки дозволів передаються в повному обсязі Укртрансінспекції України";

пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Бланки іноземних дозволів після їх використання підлягають обов'язковому поверненню перевізниками у пункти видачі дозволів територіальних органів Укртрансінспекції України.".

3. У главі 3:

у пункті 3.1 слова "здійснює ДП "СМАП" замінити словами "здійснюють територіальні органи Укртрансінспекції України";

у пункті 3.2 слова "ДП "СМАП оформляє і видає" замінити словами "територіальні органи Укртрансінспекції України оформляють і видають";

пункти 3.3 та 3.4 викласти в такій редакції:

"3.3. Оформлення та видача дозволів на виконання перевезень вантажів проводяться у пунктах видачі дозволів територіальних органів Укртрансінспекції України при пред'явленні оригіналів реєстраційних документів на транспортний засіб; оригіналів відповідних сертифікатів на автотранспортний засіб; оригіналів документів на вантаж, за винятком здійснення порожньої подачі транспортного засобу, з обов'язковим занесенням отриманих дозволів до реєстру виданих іноземних дозволів (додаток 2). Перевізник забезпечується тільки дозволами, необхідними йому для конкретної поїздки.

Реєстр виданих іноземних дозволів ведеться в установленому законодавством порядку.

3.4. Оформлення та видача дозволів на виконання перевезень пасажирів у нерегулярному автобусному сполученні проводяться в Укртрансінспекції України або у пунктах видачі дозволів територіальних органів Укртрансінспекції України.";

у пункті 3.5:

в абзаці першому слова "перевезень пасажирів в підрозділі центрального апарату ДП "СМАП" замінити словами "нерегулярних перевезень пасажирів у міжнародному автомобільному сполученні в Укртрансінспекції України";

у другому реченні абзацу другого слова "в підрозділ центрального апарату ДП "СМАП" замінити словами "в Укртрансінспекцію України або у пункти видачі дозволів територіальних органів Укртрансінспекції України і внесенню інформації про їх використання та повернення в реєстр";

у пункті 3.6 слова "перевезень пасажирів у відділеннях ДП "СМАП" та їх відділках в пунктах пропуску державного кордону України проводяться за фактом прибуття автомобільного транспортного засобу, виконуючого перевезення при виїзді з території України" замінити словами "нерегулярних перевезень пасажирів у пунктах видачі дозволів територіальних органів Укртрансінспекції України";

у пунктах 3.7, 3.8 слова "ДП "СМАП" замінити словами "Укртрансінспекції України";

у пункті 3.9:

у першому реченні абзацу першого слова "Міністерство транспорту" замінити словами "Міністерство інфраструктури";

в абзаці шостому:

у першому реченні слова "Міністерство транспорту" замінити словами "Міністерство інфраструктури";

у другому реченні слова "Державний департамент автомобільного транспорту" замінити словами "Міністерство інфраструктури України", слова "у Міністерстві транспорту України і подає до ДП "СМАП" замінити словами "і передає до Укртрансінспекції України";

у пункті 3.10:

абзац перший виключити;

слова "відділами ДП "СМАП" та їх відділками, а також підрозділом центрального апарату ДП "СМАП" замінити словами "пунктами видачі дозволів територіальних органів Укртрансінспекції України";

у пункті 3.11:

у першому реченні абзацу першого слова "Міністерство транспорту" замінити словами "Міністерство інфраструктури", слово "Мінтрансу" виключити;

друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Їх оформлення та видачу перевізникам здійснює Укртрансінспекція України на підставі рішення Міністерства інфраструктури України.";

в абзаці другому слова "Міністерство транспорту" замінити словами "Міністерство інфраструктури";

пункт 3.13 виключити.

4. У главі 4:

у пункті 4.1 слова "ДП "СМАП" замінити словами "Укртрансінспекція України";

у пункті 4.3:

у першому реченні слова "відділі ДП "СМАП" або їх відділку (за винятком дозволів Австрії)" замінити словами "пункті видачі дозволів територіальних органів Укртрансінспекції України";

у другому реченні слова "відділення ДП "СМАП" замінити словами "пункту видачі дозволів територіальних органів Укртрансінспекції України".

5. У главі 5:

у пункті 5.1 слова "Міністерство транспорту України, Державний департамент автомобільного транспорту забезпечують" замінити словами "Міністерство інфраструктури України забезпечує";

у пункті 5.2 слова "ДП "СМАП" замінити словами "Укртрансінспекції України";

у пункті 5.3:

в абзаці першому слова "відділень ДП "СМАП" замінити словами "пунктів видачі дозволів територіальних органів Укртрансінспекції України", слова "центрального апарату ДП "СМАП" замінити словами "Укртрансінспекції України";

в абзаці другому слова "ДП "СМАП" замінити словами "Укртрансінспекція України", слова "направляє клопотання Державному департаменту автомобільного транспорту про вжиття" замінити словами "вживає";

в абзацах третьому та четвертому слова "ДП "СМАП" замінити словами "Укртрансінспекцією України";

у пункті 5.4 слова "Державного департаменту автомобільного транспорту" замінити словами "комісії у складі представників Міністерства інфраструктури України та Укртрансінспекції України";

у пункті 5.5 слова "ДП "СМАП" замінити словами "Укртрансінспекція України", слова "наявних у ДП "СМАП" замінити словами "наявних в Укртрансінспекції України".

6. У главі 6:

у пункті 6.1 слова "у структурні підрозділи ДП "СМАП" іноземних дозволів ведеться відповідним підрозділом ДП "СМАП" замінити словами "іноземних дозволів ведеться відповідним пунктом видачі дозволів територіальних органів Укртрансінспекції України";

у пункті 6.3 слова "у структурних підрозділах ДП "СМАП" (у відділах та їх відділках) та в підрозділі центрального апарату ДП "СМАП" виключити;

у пункті 6.5 слова "в структурні підрозділи ДП "СМАП" (у відділи та їх відділки) та в підрозділ центрального апарату ДП "СМАП" виключити.

7. У додатку 1 до Порядку:

слова "МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ" замінити словами "МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ";

слова "MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF UKRAINE" замінити словами "MINISTRY OF INFRASTRUCTURE OF UKRAINE";

слова "MINISTERIUM FR VERKEHR UND KOMMUNIKATION DER UKRAINE" замінити словами "MINISTERIUM FR INFRASTRUKTUR DER UKRAINE".

8. У додатку 2 до Порядку:

слова "MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF UKRAINE STATE ENTERPRISE "INTERNATIONAL ROAD CARRIAGE MANAGEMENT" замінити словами "MINISTRY OF INFRASTRUCTURE OF UKRAINE";

слова "ДП "СМАП", "СМАП" замінити словами "Укртрансінспекція України".

 

Директор Департаменту
автомобільного транспорту

Д. В. Петухов

Опрос