Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Украины от 09 февраля 2004 года N 75

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 17.08.2012 № 519
действует с 07.09.2012

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2012

м. Київ

N 519

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 серпня 2012 р. за N 1455/21767

Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 09 лютого 2004 року N 75

Відповідно до статті 7 Закону України "Про автомобільний транспорт", підпункту 4.8.15 підпункту 4.8 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581,

НАКАЗУЮ:

1. Пункт 2 наказу Міністерства транспорту України від 09 лютого 2004 року N 75 "Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2004 року за N 759/9358, замінити двома новими пунктами такого змісту:

"2. Встановити, що для розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування утворюється комісія (далі - Комісія), до складу якої входять представники Міністерства інфраструктури України та Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті. Склад Комісії затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.

3. Голові Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечити видачу відповідних дозволів згідно з рішенням Комісії, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України".

У зв'язку з цим пункти 3, 4 вважати відповідно пунктами 4, 5.

2. Затвердити Зміни до Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 09 лютого 2004 року N 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2004 року за N 759/9358, що додаються.

3. Департаменту автомобільного транспорту:

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3.2. Довести цей наказ до відома підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з організацією міжнародних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

К. О. Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
України з безпеки на
наземному транспорті

Є. Пронченко

В. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

 

Зміни
до Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.1 слова "Державним департаментом автомобільного транспорту (далі - Укравтотранс)", "підпорядкованими Мінтрансу України" виключити.

1.2. У пункті 1.4 слово "Укравтотранс" замінити словами "Мінінфраструктури України".

1.3. Доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"1.5. Для розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволів на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування утворюється комісія, до складу якої входять представники Міністерства інфраструктури України та Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (далі - Комісія). Склад Комісії затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.

За результатами розгляду звернень перевізників Комісія приймає протокол, який затверджується наказом Мінінфраструктури України (далі - рішення Комісії).".

2. У пункті 2.5 глави 2 слово "Замовником" замінити словом "Організатором"; слова "Укравтотранс", "Укравтотрансу", "Мінтрансу України" замінити словами "Мінінфраструктури України".

3. У главі 3:

3.1. У пункті 3.1:

у підпункті 3.1.1:

в абзаці першому слово "Укравтотрансу" замінити словами "Мінінфраструктури України";

в абзаці тринадцятому слово "Укравтотранс" замінити словами "Відповідний структурний підрозділ Мінінфраструктури України";

у підпункті 3.1.3 слова та цифри "Укравтотранс згідно з п. 65 Правил" замінити словами "Мінінфраструктури України в установленому законодавством порядку";

у підпункті 3.1.5 слово "Укравтотранс" замінити словами "Мінінфраструктури України".

3.2. У пункті 3.2:

у підпункті 3.2.1 слово "Укравтотранс" замінити словами "Мінінфраструктури України";

в абзаці п'ятому підпункту 3.2.2 слово "Укравтотрансу" замінити словами "Мінінфраструктури України";

підпункт 3.2.3 викласти в такій редакції:

"3.2.3. Комісія приймає рішення щодо відкриття маршруту відповідно до Закону та Правил.

Мінінфраструктури України на підставі рішення Комісії:

затверджує паспорт маршруту;

надсилає відповідно до вимог міжнародної угоди про автомобільні перевезення компетентному органу іноземної держави, де міститься кінцевий пункт маршруту, заяву про відкриття міжнародного маршруту з проханням про одержання від неї відповідного дозволу на здійснення міжнародних перевезень пасажирів територією іноземної держави;

у разі отримання такого дозволу надсилає відповідно до вимог міжнародних угод про автомобільні перевезення компетентним органам іноземних держав, територією яких мають здійснюватись перевезення, заяви про одержання від них відповідних дозволів на здійснення транзитних перевезень пасажирів територією цих іноземних держав;

надсилає компетентним органам іноземних держав дозволи на здійснення міжнародних перевезень пасажирів іноземними пасажирськими перевізниками територією України (зразок наведено в додатку 8).

узгоджує з Адміністрацією Держприкордонслужби України, Держмитслужбою України та МВС України час і пункт перетину державного кордону та затверджує графік перетину державного кордону при здійсненні міжнародних регулярних перевезень.";

у підпункті 3.2.6 слово "Укравтотрансом" замінити словом "Комісією";

у підпункті 3.2.7 слово "Укравтотранс" замінити словами "Мінінфраструктури України".

3.3. У підпункті 3.3.2 пункту 3.3 слова "затверджуються Укравтотрансом" замінити словами "приймаються на підставі рішення Комісії".

3.4. У пункті 3.4:

в абзаці першому підпункту 3.4.1 слово "Укравтотрансу" замінити словами "Мінінфраструктури України";

підпункт 3.4.3 викласти в такій редакції:

"3.4.3. Рішення щодо продовження строку дії дозволу на міжнародні регулярні пасажирські перевезення приймаються Комісією за заявами перевізників протягом двох тижнів з дня їх надходження до Мінінфраструктури України.

Мінінфраструктури України в межах цього строку письмово повідомляє перевізника про прийняте рішення.";

в абзаці першому підпункту 3.4.4 слово "Укравтотранс" замінити словами "Мінінфраструктури України";

у підпункті 3.4.7 слово "Укравтотранс" замінити словом "Укртрансінспекцію".

4. У главі 4:

4.1. У пунктах 4.1, 4.4, 4.7 слово "Укравтотранс" в усіх відмінках замінити словами "Мінінфраструктури України".

4.2. Пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. У разі прийняття Комісією рішення про відкриття маршруту міжнародних спеціальних регулярних перевезень:

Мінінфраструктури України затверджує схему міжнародного маршруту та розклад руху;

Укртрансінспекція видає перевізнику дозволи на міжнародні спеціальні регулярні перевезення автомобільним транспортом, зразок якого наведено в додатку 8 до цього Порядку, із написом "Спеціальний" у пункті 10 дозволу.

До дозволу на міжнародні спеціальні регулярні перевезення автомобільним транспортом додаються затверджені Мінінфраструктури України:

схема міжнародного маршруту;

розклад руху автобусів;

кількість та дати (за відправленням з України) виконання рейсів.".

5. У главі 5:

5.1. В абзаці першому пункту 5.1 слово "Укравтотранс" замінити словом "Комісія".

5.2. У пункті 5.2:

в абзаці другому слово "Укравтотрансу" замінити словами "Мінінфраструктури України";

в абзаці третьому слово "Укравтотранс" замінити словом "Укртрансінспекцію".

5.3. В абзаці першому пункту 5.3 слово "Укравтотранс" замінити словами "Мінінфраструктури України".

6. У главі 6:

6.1. У пункті 6.5 слова "Укравтотрансу УДП "Укрінтеравтосервіс" замінити словами "Мінінфраструктури України Укртрансінспекція".

6.2. У пункті 6.11 слова "УДП "Укрінтеравтосервіс" замінити словом "Укртрансінспекцію".

6.3. В абзаці першому пункту 6.12 слово "Укравтотрансу" замінити словами "Мінінфраструктури України".

6.4. У пункті 6.13:

в абзаці першому слово "Укравтотранс" замінити словами "Мінінфраструктури України";

в абзаці п'ятому слова "Укравтотрансу УДП "Укрінтеравтосервіс" замінити словами "Мінінфраструктури України Укртрансінспекція";

в абзаці шостому слово "Укравтотрансом" замінити словами "Мінінфраструктури України".

6.5. У пункті 6.15 слова "УДП "Укрінтеравтосервіс" замінити словом "Укртрансінспекція".

6.6. В абзаці третьому пункту 6.16 слово "Укравтотрансу" замінити словами "Мінінфраструктури України".

 

Директор Департаменту
автомобільного транспорту

Д. В. Петухов

Опрос