Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Инструкцию об организации изготовления, выпуска в обращение и реализации памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции

Национальный банк
Постановление от 13.08.2012 № 341
действует с 17.09.2012

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.08.2012

м. Київ

N 341

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2012 р. за N 1451/21763

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції

Відповідно до статей 7, 33 та 42 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення порядку проведення операцій з реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 30.05.2012 N 213, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.06.2012 за N 1044/21356, що додаються.

2. Генеральному департаменту регулювання грошового обігу (Нестеренко В. М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та структурних одиниць для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ричаківську В. І.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

С. Г. Арбузов

 

Зміни до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції

1. В абзаці третьому пункту 1.2 глави 1 слова "на внутрішньому ринку" виключити.

2. У главі 10:

2.1. Пункт 10.4 викласти в такій редакції:

"10.4. Реалізація Операційним і територіальними управліннями Національного банку інвестиційних монет за цінами продажу здійснюється уповноваженим банкам за безготівковим розрахунком, а фізичним особам - за готівку або за безготівковим розрахунком".

2.2. У пункті 10.12:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"За рішенням Правління Національного банку територіальні управління Національного банку передають інвестиційні монети на реалізацію без попередньої оплати уповноваженим банкам на підставі укладеного відповідного договору, у якому обов'язково мають бути передбачені умови реалізації інвестиційних монет уповноваженим банком за цінами продажу та порядок розрахунків вартості реалізованих монет за вирахуванням суми комісійної винагороди в прийнятому Правлінням Національного банку розмірі".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий уважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

"Порядок видачі пам'ятних та інвестиційних монет на реалізацію без попередньої оплати, подання звітів і здійснення щомісячних розрахунків за реалізовані пам'ятні та інвестиційні монети, а також повернення нереалізованих пам'ятних та інвестиційних монет здійснюються згідно з умовами договору, у якому зазначається строк їх реалізації. За згодою сторін строк реалізації може бути продовжений.

Операційне та територіальні управління Національного банку видають монети за видатковим касовим ордером на підставі укладеного договору про реалізацію пам'ятних (інвестиційних) монет без попередньої оплати, а також довіреності та акта про здавання-приймання монет".

2.3. В абзаці третьому пункту 10.18 слова "у тому числі окремо на інвестиційні монети, які не відповідають технічним характеристикам" виключити.

3. Пункт 11.8 глави 11 після слова "продукції" доповнити словами "(з оформленням відповідного акта)".

 

Директор Генерального департаменту
регулювання грошового обігу

В. М. Нестеренко

Опрос