Идет загрузка документа (77 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по определению получателей бюджетных средств для выполнения программы селекции в животноводстве и птицеводстве на предприятиях агропромышленного комплекса

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Положение, Приказ от 10.08.2012 № 499
действует с 14.09.2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.08.2012

м. Київ

N 499

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2012 р. за N 1443/21755

Про затвердження Положення про конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

Відповідно до Закону України "Про племінну справу у тваринництві", пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року N 515, та з метою забезпечення ефективного використання коштів з Державного бюджету України для фінансування програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу, що додається.

2. Конкурсній комісії забезпечити:

2.1. Визначення переможців конкурсу з урахуванням пропозицій щодо видів та обсягів робіт для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу (далі - Програма).

2.2. Формування зведеного річного плану використання коштів державного бюджету для виконання Програми із зазначенням одержувачів, виду робіт, що фінансується, та суми виділених коштів на відшкодування понесених витрат і здійснення доплат з Державного бюджету України для виконання Програми, а також затвердження цих обсягів у встановленому порядку.

3. Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б. Р.) забезпечити здійснення видатків одержувачам бюджетних коштів для виконання Програми в межах виділених асигнувань відповідно до порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету.

4. Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації (далі - уповноважені органи) забезпечити створення та діяльність регіональних конкурсних комісій з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання Програми.

5. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

І. Ю. Бісюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

I. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює порядок організації та проведення конкурсу з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу (далі - Програма).

1.2. Це Положення поширюється на суб'єктів племінної справи у тваринництві з числа юридичних осіб усіх форм власності, яким за результатами державної атестації (переатестації) відповідно до законодавства присвоєно статус племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінної станції з шовківництва, гренажного заводу, племінної пасіки, племінного бджолорозплідника, заводської конюшні, іподрому, трендепо, селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції.

1.3. Метою проведення конкурсу з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання Програми (далі - конкурс) є:

визначення одержувачів бюджетних коштів відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року N 515 (далі - Порядок);

ефективне використання коштів державного бюджету, виділених на виконання Програми;

створення середовища для конкурентного визначення одержувачів бюджетних коштів Програми.

II. Порядок організації конкурсу

2.1. Для забезпечення організаційної роботи, пов'язаної з проведенням конкурсу, Мінагрополітики України утворює конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів (далі - конкурсна комісія) та затверджує її склад у кількості не менш як 5 осіб. Конкурсну комісію очолює її голова. До складу конкурсної комісії входять спеціалісти Мінагрополітики України, а в разі потреби (за згодою) - представники організацій (установ) з питань племінної справи у тваринництві.

2.2. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації утворюють наказом комісії для визначення переліку претендентів на участь у конкурсі (далі - регіональні комісії) у кількості не менш як 5 осіб. Регіональну комісію очолює керівник відповідного органу. До складу регіональних комісій входять спеціалісти з тваринництва та з фінансово-економічних питань.

2.3. Конкурсна комісія та регіональні комісії забезпечують прийом документів на участь у конкурсі відповідно до строків та умов, що передбачені Порядком. Заявка та документи на участь у конкурсі, перелік яких зазначений у Порядку, приймаються з описом документів, що подаються на участь у конкурсі з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу (додаток 1).

2.4. Якщо частина чи вся інформація, що міститься у документах, має конфіденційний характер або становить комерційну таємницю, претендент на участь у конкурсі (далі - претендент) письмово повідомляє про це конкурсну комісію (регіональну комісію).

Члени конкурсної комісії (регіональної комісії) повинні забезпечити конфіденційність наданої інформації.

2.5. Відкриття конвертів з документами, поданими на конкурс, проводять відповідальні секретарі комісій у міру їх надходження.

2.6. Подані на конкурс документи реєструються в журналі обліку претендентів (реєстрів претендентів) на участь у конкурсі з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу згідно з додатком 2 до цього Положення (далі - журнал обліку претендентів).

2.7. Регіональні комісії протягом тижня після закінчення установленого Мінагрополітики України строку приймання заявок до конкурсної комісії подають на паперових та електронних носіях реєстри претендентів на участь у конкурсі (далі - реєстри претендентів) згідно з додатком 3 до цього Положення та документи, подані претендентами відповідно до переліку, передбаченого у пункті 6 Порядку та опису документів.

2.8. Подані документи та реєстри претендентів приймаються секретарем конкурсної комісії.

Матеріали, які подаються претендентами безпосередньо до конкурсної комісії, та реєстри претендентів, які надійшли від регіональних комісій, реєструються в журналі обліку претендентів секретарем конкурсної комісії.

Претендент є відповідальним за достовірність поданої ним інформації.

2.9. Документи, подані на конкурс, повертаються претенденту згідно з пунктом 8 Порядку.

Повернення матеріалів претендентам забезпечують комісії, до яких було подано документи, протягом десяти днів з дати їх надходження.

III. Порядок роботи комісій

3.1. Голова комісії в межах своєї компетенції:

організовує роботу комісії;

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

дає розпорядження та доручення членам комісії.

3.2. Рішення комісії приймаються на закритих засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

3.3. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують члени комісії, присутні на засіданні, та затверджується наказом Мінагрополітики України.

3.4. Комісії мають такі повноваження:

3.4.1. Конкурсна комісія може вносити відповідні пропозиції керівництву Мінагрополітики України:

щодо зміни видів, обсягів робіт та розподілу коштів державного бюджету між одержувачами бюджетних коштів для виконання Програми;

щодо проведення перерозподілів бюджетних коштів між одержувачами бюджетних коштів за їх зверненнями, якщо вони не можуть використати виділені кошти за призначенням, у разі ліквідації племінного стада або суб'єкта господарювання, при виявленні факту невикористання коштів одержувачами понад три місяці або нецільового використання бюджетних коштів для виконання Програми;

розглядати питання, пов'язані з виконанням Програми та ефективністю використання коштів державного бюджету, виділених для виконання Програми.

3.4.2. Регіональні комісії можуть вносити пропозиції конкурсній комісії щодо:

зміни напрямів фінансування;

перерозподілу коштів при ліквідації племінного стада або суб'єкта господарювання або у разі виявлення факту нецільового використання бюджетних коштів для виконання Програми.

IV. Визначення переможців конкурсу

4.1. Конкурсна комісія здійснює розгляд документів, поданих претендентами та регіональними комісіями, формує реєстр претендентів бюджетних коштів для виконання Програми, який направляється регіональним комісіям.

4.2. Регіональні комісії у триденний строк з дня отримання відповідного реєстру претендентів направляють конкурсній комісії уточнені пропозиції в розрізі претендентів щодо видів та обсягів робіт і послуг, виходячи з потреб області.

4.3. Дата проведення засідання конкурсної комісії з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання Програми визначається головою конкурсної комісії.

4.4. Конкурсна комісія в установлений головою конкурсної комісії строк:

аналізує подані претендентами документи та відповідність претендентів вимогам, викладеним у пункті 9 Порядку;

визначає переможців конкурсу;

формує зведений річний план використання коштів державного бюджету для виконання Програми із зазначенням одержувачів бюджетних коштів, виду робіт, що фінансуються, та розробляє проект розподілу коштів між одержувачами бюджетних коштів для виконання Програми. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують члени комісії, присутні на засіданні та затверджується наказом Мінагрополітики України.

4.5. Конкурсна комісія при визначенні переможців конкурсу враховує, що кошти, передбачені Державним бюджетом України на відповідний рік, повинні розподілятися згідно з планом заходів з виконання Програми.

4.6. Конкурсна комісія не має права приймати рішення щодо визначення переможців конкурсу понад бюджетні видатки, установлені законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

4.7. Перелік переможців конкурсу надається конкурсною комісією письмово, факсом, телефонограмою, електронною поштою в 10-денний строк з дня прийняття відповідного рішення регіональним комісіям.

4.8. Регіональні комісії повідомляють претендентів щодо результатів конкурсу письмово, факсом або телефонограмою в 3-денний строк з дня одержання переліку переможців конкурсу або розподілу бюджетних коштів для виконання Програми від конкурсної комісії.

4.9. Для отримання бюджетних коштів для виконання Програми одержувачі бюджетних коштів подають відомості про обсяги виконаних робіт, затверджені відповідно до пункту 18 Порядку (додатки 4 - 9 до цього Положення), крім робіт загальнодержавного значення, що проводяться за окремими кошторисами.

Відомості про обсяги виконаних робіт зберігаються протягом трьох років.

До відомостей про обсяги виконаних робіт у разі необхідності подання документів, зазначених в абзацах другому та третьому підпункту 1 пункту 19 Порядку, кількість яких становить понад 20 одиниць (крім спермопродукції), додаються реєстри документів, що подаються разом з відомостями про обсяги виконаних робіт згідно з додатком 10 до цього Положення.

4.10. Одержувачі бюджетних коштів складають і подають інформацію та звіт про використання бюджетних коштів (далі - звіт) згідно з додатками 11, 12 до цього Положення.

Регіональні комісії забезпечують організацію подання звіту до конкурсної комісії за відповідними регіонами.

Звіт одержувачів бюджетних коштів для виконання Програми зберігається протягом трьох років.

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

ОПИС
документів, що подаються на участь у конкурсі з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта племінної справи у тваринництві)

N
з/п

Назва документа

Примітки

1

2

3

 

Підпис заявника ___________________________________________________________
"___" ____________ 20__ р.                       М. П.

 

Відмітка про прийняття документів
"___" ____________ 20__ р. N ________ _____________________________
                                                                                      (підпис) (П. І. Б. відповідальної особи)
_______________________________________
                     (посада відповідальної особи)

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
претендентів (реєстрів претендентів) на участь у конкурсі з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу
на ____ рік

N
з/п

Найменування претендента, код згідно з ЄДРПОУ, район; назва реєстру претендентів, регіон

Дата подання документів,
вхідний номер

Підпис відповідального секретаря

Примітки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЄСТР ПРЕТЕНДЕНТІВ
на участь у конкурсі з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу
на ____________ рік

N з/п

Інформація про претендента

Вид робіт і послуг на виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу; вид племінних (генетичних) ресурсів або стать тварин (за потреби)

Обсяги робіт

найменування, район

код згідно з ЄДРПОУ

статус, вид тварин, порода (тип, крос)

за даними річного звіту на 1 січня

одиниця виміру**

на рік

у тому числі помісячно

наявність основного поголів'я, голів (штук)

продукти-
вність*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

_____________________________ регіон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється за даними річного звіту за минулий рік у: скотарстві молочного та молочно-м'ясного напряму продуктивності - надій на одну корову, кг; скотарстві м'ясного напряму продуктивності - середньодобовий приріст, г; свинарстві - одержано поросят на 100 основних свиноматок, гол.; конярстві - одержано лошат на 100 конематок, гол.; вівчарстві (крім смушкових) - середній настриг вовни на структурну вівцю у митому волокні, кг; овець (смушкові) - вихід шкурок каракулю великого і середнього розмірів, шт.; птахівництві - середня несучість однієї несучки, шт.; бджільництві - валовий вихід меду на 1 бджолину сім'ю, кг; звірівництві - вихід молодняку від основної самки, гол.

** Заповнюються фізичні величини (голів, штук тощо).

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим / начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації / Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

______________________________________________________________________
(найменування установи)

М. П.

ВІДОМІСТЬ
реалізованої ідентифікованої спермопродукції бугаїв-плідників, кнурів-плідників, баранів і цапів-плідників, оцінених за якістю потомства чи за власною продуктивністю,
за ____________ 20__ року

N
з/п

Найменування суб'єкта племінної справи у тваринництві - продавця, його статус та місцезнаходження (район, область)

Найменування підприємства - покупця, його статус та місцезнаходження (район, область)

Вид та порода тварини

Кличка та ідентифікаційний номер плідника, сперма якого реалізується

Селекційний (племінний) індекс або інші дані, що характеризують племінну цінність плідника

Серія та номер племінного свідоцтва (сертифіката)

Кількість реалізованих доз

Доплата, грн.

за 1 дозу

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Керівник

_________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

_________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим / начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації / Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

______________________________________________________________________
(найменування установи)

М. П.

ВІДОМІСТЬ
реалізованих (придбаних) племінних (генетичних) ресурсів
за ____________ 20__ року

N
з/п

Найменування суб'єкта племінної справи у тваринництві - продавця, його статус та місцезнаходження (район, область)

Найменування підприємства-
покупця, його статус та місцезнаходження (район, область)

Номер і дата акта-рахунку про реалізацію племінних (генетичних) ресурсів

Серія та номер племінного свідоцтва (сертифіката)

Вид та порода племінних (генетичних) ресурсів

Кількість реалізованих (придбаних) племінних (генетичних) ресурсів, голів (одиниць)

Фінансування, грн

за 1 голову (одиницю)

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Керівник

______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим / начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації / Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

______________________________________________________________________
(найменування установи)

М. П.

ВІДОМІСТЬ
щодо збереження (утримання) генофонду існуючих, локальних і зникаючих порід у племінних стадах
за ____________ 20__ року

N
з/п

Найменування суб'єкта племінної справи у тваринництві, його статус та місцезнаходження (район, регіон)

Вид та порода тварин

Кількість голів основного стада станом на

N, дата укладання договору щодо проведення оцінки бугаїв у господарстві*;
кількість придбаних доз відповідно до договору

Доплата, грн

01.01.20__

01.__ 20__

за 1 голову

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Для голштинської, української червоно-рябої молочної, української чорно-рябої молочної, української бурої молочної, української червоної молочної, симентальської, червоної степової порід.

 

Керівник

______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим / начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації / Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

______________________________________________________________________
(найменування установи)

М. П.

ВІДОМІСТЬ
щодо утримання (вирощування) кондиційного племінного ремонтного молодняку батьківського* стада птиці, батьківських або материнських бджолосімей, нуклеусів бджіл
за ____________ 20__ року

N
з/п

Найменування суб'єкта племінної справи у тваринництві, його статус та місцезнаходження (район, регіон)

Вид та порода (крос) тварин

Кількість голів (одиниць), що були на утриманні (вирощуванні) за період
з 01.01.20__ по 01__ 20__

Доплата, грн

за 1 голову (одиницю)

усього

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

____________
* Зазначаються якісна характеристика стада, вихідна лінія, прабатьківське, батьківське стадо.

 

Керівник

______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим / начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації / Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

______________________________________________________________________
(найменування установи)

М. П.

ВІДОМІСТЬ
проведення штучного осіменіння корів і телиць, свиноматок, вівцематок, кіз та ярок та проведення трансплантації ембріонів
за ____________ 20__ року

N
з/п

Найменування суб'єкта племінної справи у тваринництві, що проводить штучне осіменіння корів і телиць, свиноматок, вівцематок, кіз та ярок, трансплантацію ембріонів, його статус та місцезнаходження (район, регіон)

Населений пункт, район, область, де проводяться штучне осіменіння (парування) маточного поголів'я, трансплантація ембріонів

Вид тварин, кличка та ідентифікаційний номер плідника

Кількість запліднених голів

Доплата, грн

за 1 запліднену голову

усього

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим / начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації / Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

______________________________________________________________________
(найменування установи)

М. П.

ВІДОМІСТЬ
про випробування коней у селекційних центрах, на іподромах, трендепо, кінних заводах та племінних репродукторах
за ____________ 20__ року

N
з/п

Найменування суб'єкта племінної справи у тваринництві, що проводить випробування коней, його статус та місцезнаходження (район, регіон)

Порода коней

Кількість коней, що поставлені на випробування, голів

Усього конеднів на випробуванні

Доплата, грн

за 1 конедень

усього

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ,
що подається до відомостей про обсяги виконаних робіт

_____________________________________________________
(повна назва виду робіт)

N
з/п

Найменування суб'єкта племінної справи у тваринництві, його статус та місцезнаходження (район, регіон)

Назва документа

Ким видане, дата видачі

Серія, N

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Керівник

__________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів Державного бюджету України для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу станом на ____________ 20__ року

N з/п

Найменування та місцезнаходження суб'єкта племінної справи у тваринництві, його статус та місцезнаходження (район, регіон)

Вид та порода тварини

Надійшло коштів усього, тис. грн

Використано коштів усього, тис. грн

Вид робіт*

Обсяги виконаних робіт

1

2

3

4

5

6

7

 

Керівник

______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

____________
* Вид робіт зазначається відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року N 515.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим / начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації / Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

______________________________________________________________________
(найменування установи)

М. П.

ЗВІТ
використання бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу
станом на ____________ 20__ року

______________________________________________
(найменування та місцезнаходження підприємства)

N
з/п

Найменування показників

За видами племінних тварин

1

2

3

4

5

6

7

1

Надійшло коштів усього, тис. грн

 

 

 

 

 

2

Надійшло коштів за звітний період усього, тис. грн

 

 

 

 

 

3

Використано коштів усього, тис. грн

 

 

 

 

 

 

у тому числі за видами робіт та напрямами діяльності:

 

 

 

 

 

3.1

на реалізовану ідентифіковану спермопродукцію

тис. грн

 

 

 

 

 

тис. доз

 

 

 

 

 

3.2

на реалізацію (придбання) племінних (генетичних) ресурсів

тис. грн

 

 

 

 

 

обсяги реалізації (придбання), голів

 

 

 

 

 

3.3

на збереження і утримання генофондних стад

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

голів

 

 

 

 

 

3.4

інші (зазначити)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

обсяги

 

 

 

 

 

 

Керівник

______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

____________

Опрос