Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 21.08.2012 № 349
действует с 02.09.2012

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.08.2012

м. Київ

N 349

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2012 р. за N 1441/21753

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Додатково див.
 моніторинг законодавства ЛIГА:ЗАКОН
,

лист Національного банку України
 від 29 серпня 2012 року N 29-113/8656

Відповідно до статей 7 і 44 Закону України "Про Національний банк України" та розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 5 постанови Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502 "Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"5. Уповноважені банки, уповноважені фінансові установи самостійно замовляють бланки суворої звітності довідок-certificate за формою N 377 відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 N 456 "Деякі питання використання бланків цінних паперів, документів суворої звітності, господарська діяльність з виготовлення яких підлягає ліцензуванню".".

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342 (зі змінами), що додаються.

3. У пункті 5 постанови Правління Національного банку України від 11.10.2011 N 364 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за N 1214/19952, цифри "01.09.2012" замінити цифрами "01.01.2013".

4. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

5. Постанова набирає чинності з 02.09.2012, але не раніше дня її офіційного опублікування, крім пункту 7 Змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, який набирає чинності 03.10.2012.

6. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної податкової
служби України

О. В. Клименко

 

Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України

1. У главі 1:

в абзаці дев'ятому пункту 1.1 слово "банком" у всіх відмінках замінити словами "банком (фінансовою установою)" у відповідних відмінках;

у пункті 1.3:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Відбиток штампа обов'язково має містити реквізит "дата" та проставлятися таким чином, щоб його частина розміщувалась на фотографії";

в абзаці третьому слова "банківські автомати самообслуговування (далі - банкомати) банків" замінити словами та абревіатурою "програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі - ПТКС) банків (фінансових установ)".

2. У главі 2:

в абзаці першому пункту 2.4 слово "Банк" замінити словами "Банк (фінансова установа)";

у пункті 2.8:

в абзацах другому, третьому цифри "2.8" замінити цифрами "2.6";

в абзаці четвертому слово "банком" замінити словами "банком (фінансовою установою)";

в абзацах першому, другому пункту 2.13 слова "банком", "банками", "банк", "Банк" замінити відповідно словами "банком (фінансовою установою)", "банками (фінансовими установами)", "банк (фінансова установа)", "Банк (фінансова установа)".

3. У главі 4:

друге речення пункту 4.3 викласти в такій редакції: "Банк (фінансова установа) має право через ПТКС здійснювати операції з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні";

в абзаці першому пункту 4.7 слово "банкомата" замінити абревіатурою "ПТКС";

у першому реченні пункту 4.11:

слова "назва агента банку (якщо пункт обміну валюти працює на підставі агентського договору з банком)" замінити словами "назва агента банку (фінансової установи) [(якщо пункт обміну валюти працює на підставі агентського договору з банком (фінансовою установою)]";

речення доповнити словом "дата";

в абзаці четвертому пункту 4.15 цифри "III" замінити цифрами "IV";

у пункті 4.16:

в абзаці першому слова, цифри та літеру "бланками суворого обліку - довідками та квитанціями про здійснення валютно-обмінних операцій за формами N 377, 377-А" замінити словами, цифрами та літерою "паперовими бланками квитанцій за формою N 377-А, бланками суворої звітності - довідками-certificate за формою N 377";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Порядок забезпечення цінностями пунктів обміну валюти, що працюють на підставі укладених з банками (фінансовими установами) агентських договорів, порядок підкріплення та інкасації (перевезення) коштів і умови видачі банками (фінансовими установами) коштів під відповідальність касирів цих пунктів визначаються в агентських договорах банків (фінансових установ) з юридичними особами";

абзац другий пункту 4.23 викласти в такій редакції:

"На період виходу з ладу РРО або в разі тимчасового відключення електроенергії облік валютно-обмінних операцій здійснюється вручну не більше 72 годин з веденням реєстрів установленої форми і наданням клієнту довідки-certificate за формою N 377 та/або квитанції за формою N 377-А із занесенням підсумкової інформації про проведені операції без використання РРО до журналу обліку валютно-обмінних операцій у разі виходу з ладу РРО".

4. У главі 5:

у пункті 5.1:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"квитанція ПТКС/чек банкомата (далі - квитанція ПТКС).";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Бланк довідки, зазначеної в абзаці другому цього пункту, є бланком суворої звітності.";

в абзаці дев'ятому слова "чек банкомата" замінити словом та абревіатурою "квитанція ПТКС";

у пункті 5.6 слова "чек банкомата" замінити словом та абревіатурою "квитанція ПТКС", а слово "банкомат" замінити абревіатурою "ПТКС";

у пункті 5.11 слова "квитанцій та" виключити, а після слів "а також" доповнити словом "квитанції";

у пункті 5.13 слова "чеках банкоматів" замінити словом та абревіатурою "квитанціях ПТКС";

у пункті 5.16 слова "чек банкомата" замінити словом та абревіатурою "квитанцію ПТКС".

5. У главі 6:

у пункті 6.1 слова "з'ясовувати резидентність осіб, які мають намір здійснити валютно-обмінну операцію, і" виключити;

абзац третій пункту 6.2 викласти в такій редакції:

"ПТКС з оформленням квитанції ПТКС про здійснення операції з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні";

у пункті 6.5:

друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Зворотний обмін здійснюють як каси банку (фінансової установи), так і будь-який пункт обміну валюти лише на ту іноземну валюту, що зазначена в довідці-certificate за формою N 377, у разі надання першого примірника довідки-certificate за формою N 377";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Під час здійснення операцій з видачі фізичним особам - нерезидентам гривень через ПТКС на території України за платіжними картками міжнародних платіжних систем зворотний обмін невикористаних гривень здійснюють лише каси того банку (фінансової установи), якому належить ПТКС, на підставі квитанції ПТКС, яка має містити назву (код) іноземної валюти відшкодування. Зворотний обмін невикористаних гривень фізичними особами - нерезидентами здійснюється в межах тієї суми і на ту іноземну валюту, що зазначена в квитанції ПТКС. Квитанція ПТКС залишається в касі банку (фінансової установи)".

6. У тексті Інструкції слова "суворого обліку" замінити словами "суворої звітності".

7. Додаток 4 до Інструкції викласти в такій редакції:

__________________________________
(найменування банку, фінансової установи)

Форма N 377-А

Квитанція N
про здійснення валютно-обмінної операції

Дата _____________________

Час здійснення операції _________________

Назва операції

______________________________________________________________
              (купівля, продаж, конвертація іноземної валюти, купівля дорожніх чеків)

Назва валюти

Сума

Курс, крос-курс

До видачі

назва валюти

сума

Усього

 

 

 

 

Сума комісії _________________________________________________________________________.

Клієнт ______________________________________________________________________________
                                                             (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи)
____________________________________________________________________________________.

Пред'явлений* _______________________________________________________________________
                                                          (назва документа - паспорт або будь-який документ, що посвідчує особу)
серії* _______ N* _________, __________________________________________________________,
                                                                                                                  (ким виданий, дата видачі*)
____________________________________________________________________________________.
                                             (зазначається резидентність фізичної особи: резидент або нерезидент*)

____________________________________________________________________________________.

Підпис касира _______________________ Штамп пункту обміну _____________________________.

____________
* Реквізити заповнюються в разі здійснення операцій з продажу, конвертації іноземної валюти, купівлі дорожніх чеків".

8. У колонці 6 додатка 6 до Інструкції слова "чека банкомата" замінити словом та абревіатурою "квитанції ПТКС".

9. У колонці 2 додатка 7 до Інструкції слово "довідки" виключити.

10. Додаток 11 до Інструкції викласти в такій редакції:

____________________________________
(найменування банку, фінансової установи)

Форма N 377-К

Квитанція N
про здійснення валютно-обмінної операції

Дата _____________________

Час здійснення операції __________________

 

 

Назва операції

_______________________________________________________________
        (купівля, продаж, конвертація іноземної валюти, купівля, продаж дорожніх чеків)

Назва валюти

Сума

Курс, крос-курс

До видачі

назва валюти

сума

Усього

 

 

 

 

Сума комісії _________________________________________________________________________.

Клієнт ______________________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи)
____________________________________________________________________________________.

Пред'явлений* _______________________________________________________________________
                                                         (назва документа - паспорт або будь-який документ, що посвідчує особу)
серії* _______ N*_________, ___________________________________________________________,
                                                                                                             (ким виданий, дата видачі*)
____________________________________________________________________________________.
                                             (зазначається резидентність фізичної особи: резидент або нерезидент*)

____________________________________________________________________________________.

Підпис клієнта _______________________________________________________________________

Підпис працівника банку (фінансової установи) ______ ___________________.

____________
* Реквізити заповнюються в разі здійснення операцій з продажу, конвертації іноземної валюти, купівлі, продажу дорожніх чеків".

 

Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики

О. А. Щербакова

Опрос