Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Порядку отмены регистрации выпусков акций и аннулирования свидетельств о регистрации выпусков акций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 31.07.2012 № 1073
Утратил силу

Зміни
до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій

Зміни втратили чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 30 грудня 1998 року N 222
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23 квітня 2013 року N 737)

1. У пункті 1 розділу I слово "Державної" замінити словом "Національної".

2. Розділ IV викласти в такій редакції:

"Розділ IV. Скасування реєстрації випусків акцій та анулювання тимчасових свідоцтв про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з нерозміщенням акцій, відмовою від розміщення або незатвердженням результатів розміщення

1. У разі якщо протягом строку розміщення акцій, який вказаний у рішенні про розміщення акцій та/або у проспекті емісії акцій, не було розміщено жодної акції, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій, або у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій, у день реєстрації звіту про результати розміщення акцій уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій (додатки 8, 9) та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

2. Розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій протягом 3 робочих днів з дати його видачі направляється емітенту та депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії.

3. Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску акцій в одному із своїх офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій.

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів, а також здійснюється анулювання тимчасових свідоцтв про реєстрацію випуску акцій.".

3. У додатках 1, 2, 4 - 7 слово "Державна" замінити словом "Національна".

4. У додатку 8:

слова "Державна", "Уповноважена особа Державної" замінити відповідно словами "Національна", "Уповноважена особа Національної";

слова та цифри "за дорученням ______, на підставі пункту 1.7 глави 1 Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2007 N 487, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.2007 за N 325/13592 (із змінами)," замінити словами та цифрами "відповідно до ______, на підставі пункту 24 розділу I Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2009 року N 1639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2010 року за N 273/17568 (із змінами),".

5. У додатку 9:

слова "Державна", "Уповноважена особа Державної" замінити відповідно словами "Національна", "Уповноважена особа Національної";

слова та цифри "за дорученням _______, на підставі пункту 21 розділу I Положення про порядок реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2007 N 942, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2007 за N 619/13886 (із змінами)," замінити словами та цифрами "відповідно до ______, на підставі пункту 27 розділу I Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року N 1073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ за N ___,".

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

Опрос