Идет загрузка документа (431 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка регистрации выпуска акций при изменении размера уставного капитала акционерного общества и Изменений к Порядку отмены регистрации выпусков акций и аннулирования свидетельств о регистрации выпусков акций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 31.07.2012 № 1073
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

31.07.2012

м. Київ

N 1073

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2012 р. за N 1431/21743

Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23 квітня 2013 року N 737,
від 14 травня 2013 року N 823,
від 23 вересня 2014 року N 1250
,
 від 16 грудня 2014 року N 1714
,
 від 29 квітня 2015 року N 621
,
 від 11 вересня 2015 року N 1433
,
 від 27 вересня 2016 року N 950
,
від 14 липня 2017 року N 529
,
від 6 листопада 2018 року N 764

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 29 серпня 2019 року N 465)

Відповідно до пунктів 1 і 3 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини десятої статті 6, статей 28 - 30, 32, 33, 35 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", частини четвертої статті 14, частини першої статті 15, частини першої статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства", з метою встановлення порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств при збільшенні або зменшенні статутного капіталу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що додається.

Дія Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого цим рішенням, розповсюджується на емітентів, яким Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуски акцій відповідно до вимог зазначеного Порядку.

(пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2018 р. N 764)

2. Пункт 2 втратив чинність

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 квітня 2007 року N 942 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12 червня 2007 року за N 619/13886 (із змінами).

4. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Порядок
реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

(У тексті Порядку слова "організатор торгівлі" у всіх відмінках замінено словами "фондова біржа" у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 823)

(У тексті Порядку слово "нотаріальному" замінено словами "встановленому законодавством"; слова "нотаріально", "нотаріально або" виключено згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2017 року N 529)

I. Загальні положення

1. Дія цього Порядку поширюється на акціонерні товариства (крім інститутів спільного інвестування), які здійснюють збільшення або зменшення статутного капіталу (далі - товариства).

Дія цього Порядку не поширюється на випадки реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства у зв'язку з реорганізацією.

2. Реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та проспекту емісії акцій, реєстрація змін до проспекту емісії акцій, реєстрація звіту про результати публічного розміщення акцій або реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган).

(пункт 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 11.09.2015 р. N 1433)

3. Реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та проспекту емісії акцій, реєстрація змін до проспекту емісії акцій, реєстрація звіту про результати публічного розміщення акцій або реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

4. Реєстрація реєструвальним органом випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій не може розглядатися як гарантія їх вартості.

5. При публічному або приватному розміщенні додаткових акцій у разі збільшення статутного капіталу товариства із залученням додаткових внесків здійснюється реєстрація випуску акцій, проспекту емісії акцій та реєстрація звіту про результати публічного або приватного розміщення акцій. Реєстрація випуску акцій та проспекту емісії акцій здійснюється одночасно.

6. При збільшенні статутного капіталу товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється реєстрація випуску акцій, звіт про результати розміщення акцій до реєструвального органу для реєстрації не подається.

7. При зменшенні статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості здійснюється реєстрація випуску акцій, звіт про результати розміщення акцій до реєструвального органу для реєстрації не подається.

8. Реєструвальний орган:

а) після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску акцій або реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, здійснює реєстрацію випуску акцій або здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії акцій або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів або в день отримання відповідних документів (для банків у разі запровадження Національним банком України спрощеної процедури реєстрації випуску акцій відповідно до статті 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність");

(підпункт "а" пункту 8 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.12.2014 р. N 1714)

б) повертає у передбачений підпунктом "а" цього пункту строк документи емітентові без розгляду.

9. Реєструвальний орган протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії або відмовляє в реєстрації.

10. Реєструвальний орган протягом 15 календарних днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати розміщення акцій здійснює реєстрацію звіту або відмовляє в реєстрації.

11. Реєструвальний орган протягом 14 календарних днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення акцій видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

12. Датою отримання документів є дата реєстрації таких документів у підрозділі центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

(пункт 12 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 11.09.2015 р. N 1433)

13. Рішення про розміщення акцій, рішення про випуск акцій, про збільшення або зменшення статутного капіталу товариства, інші рішення загальних зборів акціонерів товариства з питань, пов'язаних з процедурою зміни розміру статутного капіталу, оформлюються протоколом або випискою з протоколу загальних зборів акціонерів товариства відповідно до вимог статті 46 Закону України "Про акціонерні товариства" та повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписами голови, секретаря зборів, підписом керівника та печаткою товариства. До протоколу або виписки з протоколу загальних зборів акціонерів товариства додається протокол або виписка з протоколу про підсумки голосування з відповідних питань порядку денного, які повинні відповідати вимогам статті 45 Закону України "Про акціонерні товариства", та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів товариства.

(пункт 13 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 823)

14. Для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення або звіту про приватне розміщення банки подають фінансову звітність (далі - фінансова звітність) (для банків - за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб - фінансова звітність за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати).

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов'язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення або звіту про приватне розміщення, емітент подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, яка складається із:

звіту про фінансовий стан на кінець періоду;

звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;

звіту про зміни у власному капіталі за період;

звіту про рух грошових коштів за період;

приміток до фінансової звітності.

(пункт 14 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 823,
у редакції рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950
,
від 14.07.2017 р. N 529)

15. Реєструвальний орган має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в проспекті емісії акцій та в інших поданих документах, а також повноважень органів товариства. До закінчення встановленого для реєстрації строку уповноважена особа реєструвального органу може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих товариством для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій.

16. За письмовим зверненням емітента, поданим до реєструвального органу до прийняття реєструвальним органом рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій, реєструвальний орган може повернути всі документи, подані для реєстрації випуску акцій, проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій, на доопрацювання.

17. Зареєстровані проспект емісії акцій, зміни до проспекту емісії акцій, звіт про результати публічного розміщення акцій або звіт про результати приватного розміщення акцій засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу та штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою реєструвального органу.

Один примірник зареєстрованого проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій після реєстрації повертається емітенту.

Повідомлення товариства про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації випуску акцій, випуску акцій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.

(пункт 17 розділу І доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.04.2015 р. N 621)

18. Підставами для повернення емітентові без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, або реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, або реєстрації змін до проспекту емісії акцій є:

а) подання документів не в повному обсязі;

б) подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Порядком, до їх оформлення.

19. Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску та проспекту емісії акцій є:

а) визнання емісії акцій недобросовісною;

б) виявлення порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу та/або розміщення акцій, у тому числі порушень порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу та/або розміщення акцій;

в) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

г) недостовірність інформації у поданих документах.

20. Підставами для відмови у реєстрації змін до проспекту емісії акцій є:

а) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

б) виявлення порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії акцій;

в) недостовірність інформації у поданих документах.

21. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати публічного розміщення акцій, звіту про результати приватного розміщення акцій є:

а) виявлення порушення вимог законодавства, пов'язаного з розміщенням акцій, зокрема:

порушення порядку прийняття рішення про затвердження результатів розміщення;

порушення порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства та розміщення акцій, внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу;

проведення розміщення акцій з порушенням умов, зазначених у рішенні про розміщення акцій та проспекті емісії акцій;

б) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

в) прийняття уповноваженою особою реєструвального органу або судом рішення про зупинення розміщення акцій, яке є чинним на дату реєстрації, у порядку, передбаченому законодавством;

г) подання документів не в повному обсязі згідно з пунктами 2, 3 глави 3 розділу II цього Порядку;

ґ) визнання емісії акцій недобросовісною.

22. Повідомлення про відмову в реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення акцій або звіту про приватне розміщення акцій доводиться до товариства письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, або реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, або реєстрації змін до проспекту емісії акцій, доводиться до емітента письмово шляхом направлення емітенту відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави для залишення документів без розгляду та перелік порушень.

У разі відмови в реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення акцій або звіту про приватне розміщення акцій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі. Оригінал свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій повертається заявнику.

У разі коли в реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення акцій або звіту про приватне розміщення акцій відмовлено з мотивів, які товариство уважає необґрунтованими, воно може звернутися до суду.

(пункт 22 розділу І у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 29.04.2015 р. N 621)

23. Реєстрація наступного випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій здійснюється реєструвальним органом тільки за умови реєстрації звіту про результати публічного або приватного розміщення акцій та/або видачі свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску акцій.

24. Після реєстрації випуску та проспекту емісії акцій при збільшенні розміру статутного капіталу за рахунок додаткових внесків емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додатки 1, 2), яке є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій у разі відсутності діючого договору, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додатки 3, 4) видається емітенту одночасно із примірником зареєстрованого звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій.

25. Після реєстрації випуску акцій при збільшенні статутного капіталу за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини), або після реєстрації випуску акцій при зменшенні статутного капіталу емітенту видається свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додатки 3, 4), яке є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій у разі відсутності діючого договору переоформлення та депонування глобального сертифіката.

26. У разі здійснення емісії акцій, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше розміщеними акціями, реєструвальний орган видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на весь випуск з урахуванням попередніх випусків та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та свідоцтва про реєстрацію попередніх випусків акцій.

У разі здійснення емісії акцій, що надають їх власникам права інші, ніж за раніше розміщеними акціями, реєструвальний орган видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій тільки на цей випуск та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

Анулювання раніше виданих свідоцтв (тимчасових свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій здійснюється шляхом унесення запису до свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що видається реєструвальним органом.

27. У разі якщо протягом строку розміщення акцій, який вказаний у рішенні про розміщення та у проспекті емісії акцій, не було розміщено жодної акції, у разі відмови від розміщення акцій, а також у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску акцій, що розміщувались додатково, та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок скасування реєстрації випусків акцій.

(пункт 27 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 823)

28. Обіг акцій дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати розміщення акцій та/або видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

29. Для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту акцій, звіту про публічне розміщення або звіту про приватне розміщення акцій заявник подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Відбиток печатки є необов'язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

(абзац другий пункту 29 розділу І у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 р. N 529)

(розділ I доповнено пунктом 29 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1250
,
пункт 29 розділу I у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950)

II. Реєстрація випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій при збільшенні розміру статутного капіталу товариства

1. Документи, які подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій при збільшенні статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості

1. Для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій при приватному розміщенні додаткових акцій товариство не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення акцій подає до реєструвального органу такі документи:

1.1. Заяву про реєстрацію випуску акцій та проспекту емісії акцій, складену згідно з додатком 5 до цього Порядку.

1.2. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення);

визначення уповноваженого органу емітента (якщо це не визначено статутом), якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

(підпункт 1.2 пункту 1 глави 1 розділу ІІ доповнено новим
 абзацом четвертим згідно з рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 р. N 529,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

визначення за потреби уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства,

оформлені відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або їх копії, засвідчені у встановленому законодавством порядку.

(абзац перший підпункту 1.2 пункту 1 глави 1 розділу II замінено
п'ятьма новими абзацами згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом
сьомим)

Рішення про приватне розміщення акцій має містити відомості відповідно до додатка 6 до цього Порядку.

1.3. Проспект емісії акцій, що подається реєструвальному органу у двох примірниках, повинен бути пронумерований, прошнурований та підписаний керівником емітента, аудитором (керівником аудиторської фірми) і засвідчений печатками емітента, аудитора (аудиторської фірми). Якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій, проспект емісії акцій погоджується з андеррайтером і засвідчується підписом керівника та печаткою андеррайтера. Якщо акції емітента перебувають в обігу на фондовій біржі і їх ринкова вартість була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на фондовій біржі проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідного фондової біржі. Якщо ринкова вартість акцій була визначена суб'єктом оціночної діяльності, проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідного суб'єкта оціночної діяльності.

Проспект емісії акцій повинен містити відомості відповідно до додатка 7 до цього Порядку.

1.4. Копію договору про андеррайтинг, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію (якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій).

1.5. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми).

(підпункт 1.5 пункту 1 глави 1 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

1.6. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) або аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

(підпункт 1.6 пункту 1 глави 1 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

1.7. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та приватне розміщення акцій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

(підпункт 1.7 пункту 1 глави 1 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

1.8. Підпункт 1.8 пункту 1 глави 1 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950)

1.9. Підпункт 1.9 пункту 1 глави 1 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950)

1.10. Підпункт 1.10 пункту 1 глави 1 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950)

1.11. Підпункт 1.11 пункту 1 глави 1 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950,
у зв'язку з цим підпункти 1.12 - 1.17
 вважати відповідно підпунктами 1.8 - 1.13)

1.8. Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та приватне розміщення акцій, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

1.13. Підпункт 1.13 пункту 1 глави 1 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823)

1.14. Підпункт 1.14 пункту 1 глави 1 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823,
у зв'язку з цим підпункти 1.15 - 1.19
вважати відповідно підпунктами 1.13 - 1.17)

1.9. Засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку про повідомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що містить дані про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій.

1.10. Засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та розміщення акцій.

1.11. Рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

1.12. Документ, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства", або його копію, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

1.13. Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

1.14. Рішення уповноваженого органу емітента про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або його копію, засвідчену у встановленому законодавством порядку.

(пункт 1 глави 1 розділу ІІ доповнено підпунктом 1.14 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 р. N 529)

2. Для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій при публічному розміщенні додаткових акцій товариство не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення акцій подає до реєструвального органу такі документи:

2.1. Заяву про реєстрацію випуску акцій та проспекту емісії акцій згідно з додатком 5 до цього Порядку.

2.2. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

публічне розміщення акцій;

визначення уповноваженого органу емітента (якщо це не визначено статутом), якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі публічного розміщення акцій;

(підпункт 2.2 пункту 2 глави 1 розділу ІІ доповнено новим
 абзацом четвертим згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 р. N 529,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

визначення за потреби уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства,

оформлені відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або їх копії, засвідчені у встановленому законодавством порядку.

(абзац перший підпункту 2.2 пункту 2 глави 1 розділу II замінено 
п'ятьма новими абзацами згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом
сьомим)

Рішення про публічне розміщення акцій має містити відомості відповідно до додатка 8 до цього Порядку.

2.3. Проспект емісії акцій, що подається реєструвальному органу у двох примірниках, повинен бути пронумерований, прошнурований, підписаний керівником емітента, аудитором (керівником аудиторської фірми) і засвідчений печатками емітента, аудитора (аудиторської фірми).

Проспект емісії акцій погоджується з фондовою біржею, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення акцій, і засвідчується підписом керівника та печаткою такої фондової біржі.

Якщо ринкова вартість акцій була визначена суб'єктом оціночної діяльності, проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідного суб'єкта оціночної діяльності. Якщо акції емітента перебувають в обігу на фондовій біржі і їх ринкова вартість була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на фондовій біржі проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідної фондової біржі.

Якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій, проспект емісії акцій погоджується з андеррайтером і засвідчується підписом керівника і печаткою андеррайтера.

Проспект емісії акцій повинен містити відомості відповідно до додатка 9 до цього Порядку.

(підпункт 2.3 пункту 2 глави 1 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 823)

2.4. Копію договору про андеррайтинг, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію (якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій).

2.5. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту емісії акцій, засвідчені підписами та печатками емітента й аудитора (аудиторської фірми).

(підпункт 2.5 пункту 2 глави 1 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

2.6. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, складені відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

(підпункт 2.6 пункту 2 глави 1 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

2.7. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та публічне розміщення акцій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

(підпункт 2.7 пункту 2 глави 1 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

2.8. Підпункт 2.8 пункту 2 глави 1 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950)

2.9. Підпункт 2.9 пункту 2 глави 1 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950)

2.10. Підпункт 2.10 пункту 2 глави 1 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950)

2.11. Підпункт 2.11 пункту 2 глави 1 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950,
у зв'язку з цим підпункти 2.12 - 2.17
 вважати відповідно підпунктами 2.8 - 2.13)

2.8. Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та публічне розміщення акцій, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

2.9. Засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та публічне розміщення акцій.

2.10. Засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку про повідомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що містить дані про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій.

2.11. Рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

2.12. Документ, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства", або його копію, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

2.13. Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

2.14. Рішення уповноваженого органу емітента про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі публічного розміщення акцій або його копію, засвідчену у встановленому законодавством порядку.

(пункт 2 глави 1 розділу ІІ доповнено підпунктом 2.14 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 р. N 529)

2. Документи, які надаються для реєстрації змін до проспекту емісії акцій

1. Для реєстрації змін до проспекту емісії емітент протягом 20 робочих днів з дня внесення таких змін подає до реєструвального органу такі документи:

(пункт 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 823)

1.1. Заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій згідно з додатком 10 до цього Порядку.

1.2. Зміни до проспекту емісії, засвідчені підписом керівника та печаткою емітента, у двох примірниках. Якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення цього випуску акцій, то зміни до проспекту також погоджуються андеррайтером, засвідчуються підписом керівника і печаткою андеррайтера. У разі внесення до проспекту емісії відомостей про фондову біржу, на якому планується здійснити розміщення акцій, зміни до проспекту емісії акцій також погоджуються з фондовою біржею і засвідчуються підписом керівника і печаткою фондової біржі.

1.3. Рішення уповноваженого органу товариства про внесення змін до проспекту емісії акцій або його засвідчену копію.

2. У разі внесення до проспекту емісії відомостей про андеррайтера, з яким укладено договір про андеррайтинг, крім документів, зазначених у пункті 1 цієї глави, подається копія договору про андеррайтинг, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента.

3. Документи, які надаються для реєстрації звіту про результати розміщення акцій

1. У 30-денний строк з дня внесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості, товариство повинно подати до реєструвального органу документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій.

(абзац перший пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 823)

У разі якщо товариством здійснено розміщення простих акцій і привілейованих акцій, товариство подає до реєструвального органу звіти про результати розміщення простих акцій і кожного класу привілейованих акцій.

2. Для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій товариство подає до реєструвального органу такі документи:

2.1. Заяву про реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій, складену згідно з додатком 11 до цього Порядку.

2.2. Звіт про результати приватного розміщення акцій, складений згідно з додатком 12 до цього Порядку, у двох екземплярах.

(підпункт 2.2 пункту 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно
 з
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950
,
від 14.07.2017 р. N 529)

2.3. Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

2.4. Рішення загальних зборів акціонерів товариства щодо внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, оформлене відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або його засвідчену копію.

2.5. Засвідчену товариством копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу.

(підпункт 2.5 пункту 2 глави 3 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

2.6. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми).

(підпункт 2.6 пункту 2 глави 3 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

2.7. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) або аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

(підпункт 2.7 пункту 2 глави 3 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

2.8. Оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску (попередніх випусків) акцій (у разі емісії акцій, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше розміщеними акціями).

2.9. Оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

2.10. Рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію.

(пункт 2 глави 3 розділу II доповнено новим підпунктом 2.10 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14.05.2013 р. N 823,
у зв'язку з цим підпункти 2.10 - 2.21
 вважати відповідно підпунктами 2.11 - 2.22)

2.11. Рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію.

2.12. Рішення уповноваженого органу про затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію.

2.13. Рішення уповноваженого органу про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі прийняття такого рішення, якщо такі повноваження були надані відповідному органу загальними зборами акціонерів, якими прийнято рішення про розміщення акцій), засвідчене підписом керівника та печаткою товариства, або його засвідчену копію.

(підпункт 2.12 пункту 2 глави 3 розділу II замінено двома новими
підпунктами 2.12, 2.13 згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823,
у зв'язку з цим підпункти 2.13 - 2.22
вважати відповідно підпунктами 2.14 - 2.23)

2.14. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства) згідно з порядком, установленим у статуті товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

(підпункт 2.14 пункту 2 глави 3 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

2.15. Довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами) або актів приймання-передавання (у разі оплати акцій не грошовими коштами) з наданням засвідчених підписом керівника та печаткою товариства копій документів, які підтверджують оплату першими власниками повної вартості розміщених акцій до затвердження звіту про результати розміщення акцій (платіжних доручень, актів приймання-передавання, виписки про стан рахунку в цінних паперах акціонерного товариства тощо).

Документом, що підтверджує оплату вартості розміщених акцій у разі їх оплати шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, є відповідний договір (акт, заява) про зарахування зустрічних однорідних вимог.

(підпункт 2.15 пункту 2 глави 3 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

2.16. У разі внесення до статутного капіталу товариства грошових внесків, здійснених шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, - копії документів, що підтверджують існування, склад, розмір та строк виконання таких зобов'язань, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою товариства.

(підпункт 2.16 пункту 2 глави 3 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

2.17. У разі внесення до статутного капіталу товариства цінних паперів - копію виписки з рахунку в цінних паперах особи, яка вносить такі цінні папери в оплату за акції, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою товариства.

(підпункт 2.17 пункту 2 глави 3 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

2.18. У разі внесення до статутного капіталу товариства майнових прав інтелектуальної власності - копію документа, який підтверджує майнове право інтелектуальної власності (зокрема копію свідоцтва про авторське право, або копію свідоцтва на знак для товарів та послуг, або копію свідоцтва на право інтелектуальної власності на торговельну марку, або копію патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок, або копію свідоцтва про набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми, або копію патенту на майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, або копію диплома про наукове відкриття тощо), засвідчену, копії офіційних публікацій про реєстрацію авторського права та/або копії опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, та/або копії опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів та послуг, та/або копії опублікування офіційних відомостей про винаходи та корисні моделі, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою товариства, а у випадку, якщо набувач цінних паперів не є творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) або не є одноособовим творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо), - копію (копії) договору (договорів) про передачу майнових прав інтелектуальної власності особі, яка вносить ці права в оплату за цінні папери, та копію публікації в бюлетені відповідної державної установи про реєстрацію цього договору у відповідних державних реєстрах, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою товариства. Якщо останній власник авторського права отримав його у зв'язку з правонаступництвом, замість договору надається копія документа, що згідно з чинним законодавством засвідчує факт правонаступництва, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства.

2.19. Копію акта оцінки майна (майнових прав) або звіту про оцінку майна (майнових прав), засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, та копію рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), що здійснена відповідно до частини третьої статті 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подаються у разі, якщо оплата акцій здійснюється цінними паперами та/або майном (майновими правами, у тому числі майновими правами інтелектуальної власності)), для визначення ринкової вартості внесків до статутного капіталу товариства.

2.20. Рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості внесків, унесених в оплату за акції, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства (подається у разі, якщо оплата акцій здійснюється майном, немайновими правами, що мають грошову оцінку).

2.21. У разі відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій, якщо отримання такої відмови передбачено умовами розміщення акцій, - довідку, засвідчену підписами уповноважених осіб товариства, керівника та печаткою товариства, про отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову.

2.22. Довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій особам, які є учасниками приватного розміщення акцій, перелік яких затверджено загальними зборами, із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

У разі якщо до проспекту емісії акцій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій особам, які є учасниками приватного розміщення акцій, перелік яких затверджено загальними зборами, із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства.

2.23. Підпункт 2.23 пункту 2 глави 3 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950,
у зв'язку з цим підпункти 2.24, 2.25
 вважати відповідно підпунктами 2.23, 2.24)

2.23. Засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку про персональне повідомлення всіх акціонерів про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій додаткової емісії, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано повідомлення акціонерів про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій додаткової емісії, відповідно до частини другої статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства".

(підпункт 2.22 пункту 2 глави 3 розділу II замінено трьома новими 
підпунктами 2.22 - 2.24 згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823,
у зв'язку з цим підпункт 2.23 вважати підпунктом 2.25
,
підпункт 2.23 пункту 2 глави 3 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

2.24. Довідку про обов'язковий викуп акцій (подається у разі наявності акціонерів, які з питання про збільшення розміру статутного капіталу голосували "проти"), засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, що містить відомості про:

(абзац перший підпункту 2.24 пункту 2 глави 3 розділу ІІ
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 р. N 529)

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;

(підпункт 2.24 пункту 2 глави 3 розділу II доповнено новим
абзацом п'ятим згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий
 вважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

ціну викупу;

дати укладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

3. Для реєстрації звіту про результати публічного розміщення акцій до реєструвального органу подаються такі документи:

3.1. Заяву про реєстрацію звіту про результати публічного розміщення акцій згідно з додатком 11 до цього Порядку.

3.2. Звіт про результати публічного розміщення акцій, складений згідно з додатком 13 до цього Порядку, у двох екземплярах.

(підпункт 3.2 пункту 3 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно
 з
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950
,
від 14.07.2017 р. N 529)

3.3. Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

3.4. Рішення загальних зборів акціонерів товариства щодо внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, оформлене відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або його засвідчену копію.

3.5. Засвідчену товариством копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу.

(підпункт 3.5 пункту 3 глави 3 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

3.6. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми).

(підпункт 3.6 пункту 3 глави 3 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

3.7. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, складені відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

(підпункт 3.7 пункту 3 глави 3 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

3.8. Оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску (попередніх випусків) акцій (у разі здійснення емісії акцій, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше розміщеними акціями, у такій самій формі існування).

3.9. Оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

3.10. Рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію.

(пункт 3 глави 3 розділу II доповнено новим
підпунктом 3.10 згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823,
у зв'язку з цим підпункти 3.10 - 3.20
 вважати відповідно підпунктами 3.11 - 3.21)

3.11. Рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію.

3.12. Рішення уповноваженого органу про затвердження звіту про результати публічного розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію.

3.13. Рішення уповноваженого органу про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій (у разі прийняття такого рішення, якщо такі повноваження були надані відповідному органу загальними зборами акціонерів, якими прийнято рішення про розміщення акцій), засвідчене підписом керівника та печаткою товариства, або його засвідчену копію.

(підпункт 3.12 пункту 3 глави 3 розділу II замінено двома новими 
підпунктами 3.12, 3.13 згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823,
у зв'язку з цим підпункти 3.13 - 3.21
вважати відповідно підпунктами 3.14 - 3.22)

3.14. Підпункт 3.14 пункту 3 глави 3 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950,
у зв'язку з цим підпункти 3.15 - 2.22
 вважати відповідно підпунктами 3.14 - 3.21)

3.14. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.

У разі якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписами уповноважених осіб товариства та керівника і печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

3.15. Довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами) або актів приймання-передавання (у разі оплати акцій не грошовими коштами) з наданням засвідчених копій документів, які підтверджують оплату першими власниками повної вартості розміщених акцій до затвердження звіту про результати розміщення акцій (платіжних доручень, актів приймання-передавання тощо).

3.16. У разі внесення до статутного капіталу товариства цінних паперів - копію документа, що підтверджує право власності на цінні папери особи, яка вносить такі цінні папери в оплату за акції (щодо цінних паперів у документарній формі існування - сертифіката цінних паперів, щодо цінних паперів у бездокументарній формі існування - виписки з рахунку в цінних паперах), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою товариства.

3.17. У разі внесення до статутного капіталу товариства майнових прав інтелектуальної власності - копію документа, який підтверджує майнове право інтелектуальної власності (зокрема копію свідоцтва про авторське право, або копію свідоцтва на знак для товарів та послуг, або копію свідоцтва на право інтелектуальної власності на торговельну марку, або копію патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок, або копію свідоцтва про набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми, або копію патенту на майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, або копію диплома про наукове відкриття тощо), засвідчену, копії офіційних публікацій про реєстрацію авторського права та/або копії опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, та/або копії опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів та послуг, та/або копії опублікування офіційних відомостей про винаходи та корисні моделі, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою товариства, а у випадку, якщо набувач цінних паперів не є творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) або не є одноособовим творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо), - копію (копії) договору (договорів) про передачу майнових прав інтелектуальної власності особі, яка вносить ці права в оплату за цінні папери, та копію публікації в бюлетені відповідної державної установи про реєстрацію цього договору у відповідних державних реєстрах, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою товариства. Якщо останній власник авторського права отримав його у зв'язку з правонаступництвом, замість договору надається копія документа, що згідно з чинним законодавством засвідчує факт правонаступництва, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства.

3.18. Копію акта оцінки майна (майнових прав) або звіту про оцінку майна (майнових прав), засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, та копію рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), що здійснена відповідно до частини третьої статті 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подаються у разі, якщо оплата акцій здійснюється цінними паперами та/або майном (майновими правами, у тому числі майновими правами інтелектуальної власності)), для визначення ринкової вартості внесків до статутного капіталу товариства.

3.19. Рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості внесків, унесених в оплату за акції, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства (подається у разі, якщо оплата акцій здійснюється майном, немайновими правами, що мають грошову оцінку).

3.20. Підпункт 3.20 пункту 3 глави 3 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950,
у зв'язку з цим підпункт 3.21 вважати підпунктом 3.20)

3.20. Довідку про обов'язковий викуп акцій (подається у разі наявності акціонерів, які з питання про збільшення розміру статутного капіталу голосували "проти"), засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, що містить відомості про:

(абзац перший підпункту 3.20 пункту 3 глави 3 розділу ІІ
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 р. N 529)

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;

(підпункт 3.20 пункту 3 глави 3 розділу II доповнено новим 
абзацом п'ятим згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий
 вважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

ціну викупу;

дати укладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

4. У разі якщо під час приватного розміщення акцій не було укладено жодного договору з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій товариство подає до реєструвального органу документи, передбачені пунктом 2 цієї глави (крім передбачених підпунктами 2.3 - 2.5, 2.8, 2.14 - 2.21), а також засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку про повернення перерахованих коштів усім акціонерам, які в установлений строк подали товариству письмову заяву про придбання акцій та перерахували на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ними придбаваються, відповідно до статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства".

(абзац перший пункту 4 глави 3 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з
рішеннями Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823
,
 від 23.09.2014 р. N 1250)

У разі якщо під час публічного розміщення акцій не було укладено жодного договору з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій, для реєстрації звіту про результати публічного розміщення акцій товариство подає до реєструвального органу документи, передбачені пунктом 3 цієї глави (крім передбачених підпунктами 3.3 - 3.5, 3.8, 3.14 - 3.19).

(абзац другий пункту 4 глави 3 розділу II із змінами,
 внесеними згідно з
рішеннями Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823
,
 від 23.09.2014 р. N 1250
,
 від 27.09.2016 р. N 950)

Зазначені документи повинні бути подані не пізніше 15 календарних днів з дня затвердження уповноваженим органом товариства звіту про результати розміщення акцій.

5. У разі якщо уповноваженим органом товариства прийнято рішення про відмову від розміщення акцій, для реєстрації звіту про результати розміщення акцій товариство не пізніше 15 календарних днів з дати закінчення строку повернення внесків, унесених в оплату за акції, подає до реєструвального органу документи, передбачені пунктом 2 або 3 цієї глави (крім передбачених підпунктами 2.3 - 2.5, 2.8, 2.14, 2.21 пункту 2, підпунктами 3.3 - 3.5, 3.8, 3.14 пункту 3), а також:

(пункт 5 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.09.2014 р. N 1250
,
 від 27.09.2016 р. N 950)

5.1. Копію рішення уповноваженого органу товариства про відмову від розміщення акцій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

5.2. Засвідчену підписом керівника і печаткою товариства довідку про повернення внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення).

6. У разі незатвердження у встановлені Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" строки результатів розміщення акцій органом товариства, уповноваженим приймати таке рішення, для реєстрації звіту про результати розміщення акцій не пізніше 15 календарних днів з дати закінчення строку повернення внесків, унесених в оплату за акції, товариство подає до реєструвального органу документи, передбачені пунктом 2 або 3 цієї глави (крім передбачених підпунктами 2.3 - 2.5, 2.8, 2.10 - 2.12, 2.14, 2.21 пункту 2, підпунктами 3.3 - 3.5, 3.8, 3.10 - 3.12, 3.14 пункту 3); при цьому звіт про результати розміщення акцій подається без підпису голови уповноваженого органу товариства, якому надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення акцій, а також засвідчену підписом керівника і печаткою товариства довідку про повернення внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення).

(пункт 6 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.09.2014 р. N 1250
,
 від 27.09.2016 р. N 950)

7. У разі якщо протягом строку розміщення акцій, який вказаний у рішенні про розміщення акцій та/або у проспекті емісії акцій, не було розміщено жодної акції, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій, або у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій банк, щодо якого прийнято постанову Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, подає документи, визначені пунктами 4 - 6 цієї глави, крім висновку (звіту) щодо огляду проміжної фінансової звітності (аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності). Фінансова звітність та звіт про результати розміщення акцій банку, щодо якого прийнято постанову Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, не потребують засвідчення аудитором (аудиторською фірмою).

(главу 3 розділу ІІ доповнено пунктом 7 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 р. N 529)

4. Документи, які подаються для реєстрації випуску акцій при збільшенні розміру статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій

1. Для реєстрації випуску акцій у разі збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) товариство не пізніше 15 календарних днів з дня державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, в органах державної реєстрації подає до реєструвального органу такі документи:

1.1. Заяву про реєстрацію випуску акцій при збільшенні статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, складену згідно з додатком 14 до цього Порядку.

1.2. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

затвердження результатів діяльності товариства за період, у якому отримано прибуток, що є джерелом збільшення статутного капіталу (у разі якщо джерелом (одним із джерел) збільшення статутного капіталу є прибуток);

розподіл прибутку товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу (у разі якщо джерелом (одним із джерел) збільшення статутного капіталу є прибуток);

збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) та/або прибутку (його частини);

випуск акцій нової номінальної вартості;

внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій,

оформлені відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або їх копії, засвідчені у встановленому законодавством порядку.

(абзац перший підпункту 1.2 пункту 1 глави 4 розділу II замінено 
сімома новими абзацами згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823,
у зв'язку з цим абзаци другий - третій
вважати відповідно абзацами восьмим - дев'ятим)

Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості має містити відомості згідно з додатком 15 до цього Порядку.

У разі якщо на збільшення статутного капіталу товариства спрямовується прибуток (його частина) більше ніж за один рік, подаються належним чином оформлені рішення загальних зборів акціонерів щодо затвердження результатів діяльності товариства та порядку розподілу прибутку за кожен рік, частина прибутку за який направляється на збільшення статутного капіталу товариства, або засвідчені копії таких рішень.

1.3. Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та про внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу товариства, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

1.4. Підпункт 1.4 пункту 1 глави 4 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950,
у зв'язку з цим підпункти 1.5 - 1.16
 вважати відповідно підпунктами 1.4 - 1.15)

1.4. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та про внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі зміною розміру статутного капіталу товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, яка містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

У разі якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

(підпункт 1.4 пункту 1 глави 4 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

1.5. Засвідчену товариством копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу.

(підпункт 1.5 пункту 1 глави 4 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

1.6. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, засвідчені підписами й печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми).

(підпункт 1.6 пункту 1 глави 4 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

1.7. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за рік, за результатами якого прибуток (його частина) направляється на збільшення статутного капіталу товариства, засвідчену підписами й печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), або копії зазначених форм звітності, засвідчені у встановленому законодавством порядку.

У разі якщо на збільшення статутного капіталу товариства направляється прибуток (його частина) більше ніж за один рік, зазначені форми звітності подаються за кожен з відповідних років.

(підпункт 1.7 пункту 1 глави 4 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

1.8. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) або аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

(підпункт 1.8 пункту 1 глави 4 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

1.9. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за рік (роки), за результатами якого (яких) прибуток (його частина) направляється на збільшення статутного капіталу товариства, або копія такого висновку, засвідчена у встановленому законодавством порядку.

(підпункт 1.9 пункту 1 глави 4 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

(підпункти 1.7, 1.8 пункту 1 глави 4 розділу II замінено 
новими підпунктами 1.7 - 1.10 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823,
у зв'язку з цим підпункти 1.9 - 1.12
 вважати відповідно підпунктами 1.11 - 1.14)

1.10. Оригінали свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій.

1.11. Документ, що підтверджує суму дооцінки основних засобів, включену до складу додаткового капіталу.

1.12. Підпункт 1.12 пункту 1 глави 4 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950,
у зв'язку з цим підпункти 1.13 - 1.15
 вважати відповідно підпунктами 1.12 - 1.14)

1.12. Довідку про обов'язковий викуп акцій (подається у разі наявності акціонерів, які з питання про збільшення статутного капіталу голосували "проти"), засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, що містить відомості про:

(абзац перший підпункту 1.12 пункту 1 глави 4 розділу ІІ
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 р. N 529)

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;

(підпункт 1.12 пункту 1 глави 4 розділу II доповнено
 новим абзацом п'ятим згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий
вважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

ціну викупу;

дати укладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на рахунок у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії цінних паперів.

(абзац восьмий підпункту 1.12 пункту 1 глави 4 розділу II із
 змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950)

1.13. Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

(пункт 1 глави 4 розділу II доповнено підпунктом 1.13 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 823)

1.14. Засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу.

(пункт 1 глави 4 розділу II доповнено підпунктом 1.14 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 823)

2. У разі запровадження Національним банком України спрощеної процедури реєстрації випуску акцій відповідно до статті 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність" для реєстрації випуску акцій при збільшенні статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій банк не пізніше 15 календарних днів з дня державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, в органах державної реєстрації подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій при збільшенні статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, складену згідно з додатком 14 до цього Порядку;

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій;

випуск акцій нової номінальної вартості;

внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій,

оформлені відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або їх копії, засвідчені у встановленому законодавством порядку.

Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості має містити відомості згідно з додатком 15 до цього Порядку;

3) засвідчену копію зареєстрованих в органах державної реєстрації змін до статуту товариства, пов'язаних зі зміною розміру статутного капіталу, у вигляді окремого додатка або засвідчену копію статуту в новій редакції;

4) оригінали свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій;

5) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

(главу 4 розділу ІІ доповнено пунктом 2 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
 від 16.12.2014 р. N 1714)

III. Реєстрація випуску акцій при зменшенні статутного капіталу

1. Для реєстрації випуску акцій у разі зменшення статутного капіталу товариства шляхом анулювання раніше викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості не пізніше 15 календарних днів з дня реєстрації змін до статуту, пов'язаних із зменшенням статутного капіталу, в органах державної реєстрації товариство подає до реєструвального органу такі документи:

1.1. Заяву про реєстрацію випуску акцій у разі зменшення розміру статутного капіталу шляхом анулювання раніше викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості, складену згідно з додатком 16 до цього Порядку.

1.2. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

анулювання викуплених акцій;

зменшення статутного капіталу товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються;

внесення змін до статуту, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства,

оформлені відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або їх копії, засвідчені у встановленому законодавством порядку.

(абзац перший підпункту 1.2 пункту 1 розділу III замінено 
п'ятьма новими абзацами згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим)

Рішення про анулювання викуплених акцій має містити відомості відповідно до додатка 17 до цього Порядку.

1.3. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про викуп розміщених товариством акцій, оформлене відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або його засвідчену копію.

Зазначене рішення подається у разі зменшення статутного капіталу товариства шляхом анулювання акцій, що були викуплені згідно з рішенням загальних зборів акціонерів.

1.4. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), а також висновок аудитора (аудиторської фірми) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій.

(підпункт 1.4 пункту 1 розділу III у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950)

1.5. Оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску (попередніх випусків) акцій.

(підпункт 1.5 пункту 1 розділу III у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950)

1.6. Довідку про викуп емітентом власних акцій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, із зазначенням дати укладання відповідних цивільно-правових договорів, ціни придбання, дати перерахування викуплених акцій на рахунок у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії цінних паперів, дати оплати вартості акцій товариством.

(підпункт 1.6 пункту 1 розділу III у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950)

1.7. Засвідчену товариством копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу.

(підпункт 1.7 пункту 1 розділу III у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950)

1.8. Підпункт 1.8 пункту 1 розділу III виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950)

1.9. Підпункт 1.9 пункту 1 розділу III виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950,
у зв'язку з цим підпункти 1.10 - 1.17
 вважати відповідно підпунктами 1.8 - 1.15)

1.8. Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про анулювання викуплених акцій, зменшення статутного капіталу товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються, та внесення змін до статуту, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

1.9. Підпункт 1.9 пункту 1 розділу III виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950,
у зв'язку з цим підпункти 1.10 - 1.15
 вважати відповідно підпунктами 1.9 - 1.14)

1.9. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про анулювання викуплених акцій, зменшення статутного капіталу товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються, та внесення змін до статуту, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

(абзац перший підпункту 1.9 пункту 1 розділу III у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

У разі якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

1.10. Засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку, яка свідчить про письмове повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про прийняте рішення про зменшення статутного капіталу згідно зі статтею 16 Закону України "Про акціонерні товариства".

1.11. Засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку про задоволення товариством письмових вимог кредиторів, вимоги яких до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки (у разі їх надходження), шляхом забезпечення виконання зобов'язань, шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором або іншим способом, якщо це передбачено договором між товариством та кредитором.

1.12. Довідку про обов'язковий викуп акцій (подається у разі наявності акціонерів, які з питання про зменшення статутного капіталу голосували "проти"), засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, що містить відомості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, що голосували проти прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, що не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, що були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;

ціну викупу;

ринкову вартість акцій та інформацію про рішення наглядової ради (загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства) про її затвердження відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства";

дати укладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на рахунок у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії цінних паперів.

До довідки додається копія документа, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства", засвідчена у встановленому законодавством порядку.

(підпункт 1.12 пункту 1 розділу III із змінами,
 внесеними згідно з рішеннями Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823
,
від 27.09.2016 р. N 950
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 14.07.2017 р. N 529)

1.13. Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

(пункт 1 розділу III доповнено підпунктом 1.13 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 823)

1.14. Засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про зменшення статутного капіталу.

(пункт 1 розділу III доповнено підпунктом 1.14 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 823)

2. Для реєстрації випуску акцій у разі зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій не пізніше 15 календарних днів з дня реєстрації змін до статуту, пов'язаних із зменшенням статутного капіталу, в органах державної реєстрації товариство подає до реєструвального органу документи, визначені підпунктами 1.4, 1.5, 1.7, 1.10 - 1.14 пункту 1 цього розділу, а також такі документи:

(абзац перший пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 823
,
 від 27.09.2016 р. N 950)

2.1. Заяву про реєстрацію випуску акцій у разі зменшення розміру статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій, складену згідно з додатком 18 до цього Порядку.

2.2. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій;

випуск акцій нової номінальної вартості;

внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій,

оформлені відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або їх копії, засвідчені у встановленому законодавством порядку.

(абзац перший підпункту 2.2 пункту 2 розділу III замінено 
п'ятьма новими абзацами згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим)

Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості має містити відомості згідно з додатком 15 до цього Порядку.

2.3. Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій та внесення змін до статуту товариства, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

2.4. Підпункт 2.4 пункту 2 розділу III виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950,
у зв'язку з цим підпункти 2.5 - 2.9
 вважати відповідно підпунктами 2.4 - 2.8)

2.4. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій та внесення змін до статуту товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

(абзац перший підпункту 2.4 пункту 2 розділу III у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.09.2016 р. N 950)

У разі якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

2.5. Підпункт 2.5 пункту 2 розділу ІІІ виключено

(пункт 2 розділу III доповнено новим підпунктом 2.5 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 823
,
підпункт 2.5 пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 р. N 529,
у зв'язку з цим підпункти 2.5 - 2.8 вважати відповідно підпунктами 2.5 - 2.7)

2.5. Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

(пункт 2 розділу III доповнено новим підпунктом 2.5 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 823)

2.6. Засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про зменшення статутного капіталу.

(пункт 2 розділу III доповнено новим підпунктом 2.6 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 823,
у зв'язку з цим підпункт 2.6 вважати підпунктом
2.7)

2.7. У разі зменшення статутного капіталу акціонерного товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених частиною третьою статті 155 Цивільного кодексу України, - довідку, що засвідчена підписом та печаткою аудитора, яка містить дані про правильність розрахунку вартості чистих активів акціонерного товариства.

IV. Особливості порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу окремих категорій акціонерних товариств

1. Товариство з одним акціонером замість рішень (копій рішень) загальних зборів акціонерів, подання яких передбачено цим Порядком, подає відповідні рішення акціонера, оформлені ним письмово (у формі рішення), або їх копії, засвідчені у встановленому законодавством порядку.

(пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 р. N 529)

2. Акціонерне товариство, функції загальних зборів якого виконує інша особа відповідно до законодавства, замість рішень (копій рішень) загальних зборів акціонерів, подання яких передбачено цим Порядком, подає відповідні рішення особи, яка згідно із законодавством виконує функції загальних зборів, або їх копії, засвідчені у встановленому законодавством порядку.

(пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 р. N 529)

3. У разі якщо повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються одноосібно єдиним акціонером товариства або іншою особою відповідно до законодавства, таке товариство не подає документи, визначені підпунктами 1.7, 1.8 (товариство з одним акціонером - також підпунктом 1.9) пункту 1, підпунктами 2.7, 2.8 (товариство з одним акціонером - також підпунктом 2.10) пункту 2 глави 1 розділу II; підпунктами 2.3, 2.14 (товариство з одним акціонером - також підпунктами 2.21 - 2.24) пункту 2, підпунктами 3.3, 3.14 (товариство з одним акціонером - також підпунктом 3.20) пункту 3 глави 3 розділу II; підпунктами 1.3, 1.4 (товариство з одним акціонером - також підпунктом 1.12) пункту 1 глави 4 розділу II; підпунктами 1.8, 1.9 (товариство з одним акціонером - також підпунктом 1.12) пункту 1, підпунктами 2.3, 2.4 пункту 2 розділу III цього Порядку.

(пункт 3 розділу IV у редакції рішень Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823
,
 від 27.09.2016 р. N 950
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 р. N 529)

4. Акціонерне товариство, частка держави у статутному капіталі якого перевищує 50 відсотків, додатково до рішення (копії рішення) загальних зборів, подання якого передбачено цим Порядком, має подати документи, що підтверджують повноваження представника держави голосувати на цих загальних зборах акціонерів за прийняття відповідного рішення (доручення на представництво, що містить завдання на голосування; рішення Кабінету Міністрів України, інші документи, якщо необхідність їх оформлення передбачена законодавством), або копії таких документів, засвідчені підписом керівника та печаткою товариства.

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск простих іменних акцій ___________________________________
                     (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_____________________________________
(сума словами)

гривень

у кількості

____________________________________
(кількість словами)

штук

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний N      /1/     -Т

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск привілейованих іменних акцій _________________________________________________________________________
                                                                  (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

____________________________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

____________________________________________________
(сума словами)

гривень

у кількості

____________________________________________________
(кількість словами)

штук,

у тому числі:
класу ______________

 
____________________________________________________
(кількість словами)

 
штук

на суму

____________________________________________________
(сума словами)

гривень,

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний N ____/1/_____-Т.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

_____________________
               (посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

(додаток 2 у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск простих іменних акцій ___________________________________
                      (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_____________________________________
(сума словами)

гривень

у кількості

_____________________________________
(кількість словами)

штук

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний N      /1/     

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

Дата видачі "___" ____________ 20__ року

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск привілейованих іменних акцій _________________________________________________________________________
                                                                  (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

___________________________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

___________________________________________________
(сума словами)

гривень

у кількості

___________________________________________________
(кількість словами)

штук,

у тому числі:
класу ______________

 
___________________________________________________
(кількість словами)

 
штук

на суму

___________________________________________________
(сума словами)

гривень,

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний N ____/1/____.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

_____________________
                  (посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

(додаток 4 у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата подання заяви)

Заява
про реєстрацію випуску акцій та проспекту емісії акцій

1

Повне найменування товариства

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

5

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

6

Розмір статутного капіталу згідно зі статутом товариства

 

7

Номінальна вартість акції

 

8

Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити

 

9

Загальна кількість акцій, які планується розмістити,

 

 

у тому числі:

9.1

простих

 

9.2

привілейованих (у разі якщо планується розмістити привілейовані акції з поділом їх на класи - кількість привілейованих акцій кожного класу, що планується розмістити)

 

10

Спосіб розміщення (публічне або приватне)

 

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

 

Рішення про приватне розміщення акцій

___________________________________________________________________________
(найменування товариства, код за ЄДРПОУ)

1

Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити

 

2

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)

 

3

Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства

 

4

Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)

 

5

Номінальна вартість акції

 

6

Ринкова вартість акцій

 

7

Пункт виключено

 

7

Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)

 

8

Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)

 

9

Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

1)

строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій

 

2)

строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції

 

3)

строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій

 

10

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

 

2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

 

3)

порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій

 

4)

строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)

 

5)

адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

 

6)

строк, порядок та форма оплати акцій

 

7)

у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти

 

8)

порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій

 

11

Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

 

12

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі

 

13

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій

 

14

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій

 

15

Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій

 

16

Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій

 

(додаток 6 у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 р. N 529)

 

Проспект емісії акцій,
щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування

 

2)

скорочене найменування (за наявності)

 

3)

код за ЄДРПОУ

 

4)

місцезнаходження

 

5)

засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

6)

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента

 

7)

предмет і мета діяльності

 

8)

інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

 

голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу

 

 

голова та члени наглядової ради (за наявності)

 

 

ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)

 

 

корпоративний секретар (за наявності)

 

 

головний бухгалтер (за наявності)

 

9)

відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, в якому подаються документи

 

10)

інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:

 

повне найменування

 

 

місцезнаходження

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

реквізити договору про обслуговування емісії акцій емітента (номер, дата укладення)

 

 

виключено

 

11)

інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

 

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора

 

 

місцезнаходження або місце проживання

 

 

реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)

 

 

реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

 

12)

відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств

 

2

Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:

1)

розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій

 

2)

номінальна вартість і загальна кількість акцій

 

3)

кількість розміщених товариством акцій кожного типу

 

4)

кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)

 

5)

кількість акціонерів на дату прийняття рішення про розміщення акцій

 

6)

інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій:

 

кількість

 

 

тип

 

 

клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)

 

 

форма випуску

 

 

форма існування

 

7)

кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу

 

8)

перелік власників пакетів акцій (10 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника

 

3

Інформація про цінні папери емітента:

1)

інформація про випуски акцій емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування

 

2)

інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

 

3)

інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

 

4)

відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)

 

4

Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

1)

чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому подаються документи)

 

2)

перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії

 

3)

опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, а саме дані про:

 

обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент

 

 

ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент

 

 

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента

 

 

стратегію досліджень та розробок

 

4)

відомості про філії та представництва емітента

 

5)

відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

 

які існують на дату прийняття рішення про розміщення акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

 

які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

6)

можливі фактори ризику в діяльності емітента

 

7)

перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки

 

8)

відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства

 

9)

відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)

 

10)

відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій

 

11)

звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності,
за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії

 

12)

звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період,
за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії

 

2. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення

1

Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення акцій

 

2

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства (зазначається кількість голосуючих акцій з питання порядку денного про приватне розміщення акцій), та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про приватне розміщення акцій

 

3

Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити

 

4

Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства

 

5

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)

 

6

Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)

 

7

Номінальна вартість акції

 

8

Ринкова вартість акцій

 

9

Ціна розміщення акцій

 

10

Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити

 

11

Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)

 

12

Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

1)

строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій

 

2)

строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції

 

3)

строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій

 

13

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

 

2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

 

3)

порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій

 

4)

строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)

 

5)

адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

 

6)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення акцій цього випуску):

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу

 

7)

відомості про фондову біржу, на якій перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на такій фондовій біржі*:

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

8)

строк, порядок та форма оплати акцій

 

9)

у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти

 

10)

порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій

 

14

Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

 

15

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі

 

16

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій

 

17

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій

 

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від аудитора:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від андеррайтера*:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від фондової біржі* / 
суб'єкта оціночної
діяльності:

 
 
____________
(посада)

 
 
__________
(підпис)

 
 
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.**

 

____________
* За наявності.

** За наявності для суб'єкта оціночної діяльності.

(додаток 7 у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823
,
із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950
,
від 14.07.2017 р. N 529)

 

Рішення про публічне розміщення акцій

______________________________________________________________________
(найменування товариства, код за ЄДРПОУ)

1

Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити

 

2

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)

 

3

Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства

 

4

Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)

 

5

Номінальна вартість акції

 

6

Ринкова вартість акцій

 

7

Пункт виключено

 

7

Інформація про права, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)

 

8

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій

 

2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

 

3)

порядок надання заяв на придбання акцій

 

4)

порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій

 

5)

строк, порядок та форма оплати акцій

 

6)

найменування банку та номер поточного рахунку, на який вноситься оплата за акції (у разі оплати акцій грошовими коштами); якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти

 

7)

порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій

 

9

Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

 

10

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі

 

11

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії акцій недійсною

 

12

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій

 

13

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій

 

(додаток 8 у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 р. N 529)

 

Проспект емісії акцій,
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування

 

2)

скорочене найменування (за наявності)

 

3)

код за ЄДРПОУ

 

4)

місцезнаходження

 

5)

засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

6)

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента

 

7)

предмет і мета діяльності

 

8)

інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

 

голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу

 

 

голова та члени наглядової ради (за наявності)

 

 

ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)

 

 

корпоративний секретар (за наявності)

 

 

головний бухгалтер (за наявності)

 

9)

відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, в якому подаються документи

 

10)

інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:

 

повне найменування

 

 

місцезнаходження

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

реквізити договору про обслуговування емісії акцій емітента (номер, дата укладення)

 

 

виключено

 

11)

інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

 

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора

 

 

місцезнаходження або місце проживання

 

 

реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)

 

 

реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

 

12)

відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств

 

2

Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:

1)

розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про публічне розміщення акцій

 

2)

номінальна вартість і загальна кількість акцій

 

3)

кількість розміщених товариством акцій кожного типу

 

4)

кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)

 

5)

інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій:

 

кількість

 

 

тип

 

 

клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)

 

 

форма випуску

 

 

форма існування

 

6)

кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу

 

7)

перелік власників пакетів акцій (10 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника

 

3

Інформація про цінні папери емітента:

1)

інформація про випуски акцій емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування

 

2)

інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

 

3)

інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

 

4)

відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)

 

4

Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

1)

чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи)

 

2)

перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії

 

3)

опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, а саме дані про:

 

обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент

 

 

ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент

 

 

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента

 

 

стратегію досліджень та розробок

 

4)

відомості про філії та представництва емітента

 

5)

відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

 

які існують на дату прийняття рішення про розміщення акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

 

які не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

6)

можливі фактори ризику в діяльності емітента

 

7)

перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки

 

8)

відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства

 

9)

відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)

 

10)

відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій

 

11)

звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності,
за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії

 

12)

звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності,
за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії

 

2. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1

Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про публічне розміщення акцій

 

2

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства (зазначається кількість голосуючих акцій з питання порядку денного про публічне розміщення акцій), та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про публічне розміщення акцій

 

3

Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити

 

4

Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства

 

5

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)

 

6

Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)

 

7

Номінальна вартість акції

 

8

Ринкова вартість акцій

 

9

Ціна розміщення акцій

 

10

Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити

 

11

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій

 

2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

 

3)

порядок надання заяв на придбання акцій

 

4)

порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій

 

5)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення акцій цього випуску):

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу

 

6)

відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення акцій:

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

 

7)

відомості про фондову біржу, на якій перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на такій фондовій біржі*:

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

 

8)

строк, порядок та форма оплати акцій

 

9)

найменування банку та номер поточного рахунку, на який вноситься оплата за акції (у разі оплати акцій грошовими коштами); якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти

 

10)

порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій

 

12

Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

 

13

Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі

 

14

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії акцій недійсною

 

15

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій

 

16

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій

 

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від аудитора:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від фондової біржі,
через яку прийнято
рішення здійснювати
публічне розміщення
акцій:

 
 
 
 
____________
(посада)

 
 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
 
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від андеррайтера*:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від фондової біржі,
на якій перебувають
в обігу акції емітента* / 
суб'єкта оціночної
діяльності:

 
 
 
 
 
____________
(посада)

 
 
 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
 
 
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.**

 

_____________
* За наявності.

** За наявності для суб'єкта оціночної діяльності.

(додаток 9 у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823
,
із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 27.09.2016 р. N 950
,
від 14.07.2017 р. N 529)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата подання заяви)

Заява
про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій

1

Повне найменування акціонерного товариства

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

5

Розмір статутного капіталу згідно зі статутом товариства

 

6

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

7

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до проспекту емісії акцій

 

8

Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту емісії акцій

 

9

Дата реєстрації проспекту емісії акцій

 

10

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій

 

11

Дата опублікування проспекту емісії акцій, номер та назва офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому опублікований проспект емісії акцій (заповнюється за умови, якщо на дату подання заяви проспект емісії був опублікований)

 

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

 

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата подання заяви)

Заява
про реєстрацію звіту про результати публічного/приватного розміщення акцій

1

Повне найменування товариства

 

2

Місцезнаходження

 

3

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

4

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

5

Код за ЄДРПОУ

 

6

Розмір статутного капіталу згідно зі статутом товариства

 

7

Номінальна вартість акції

 

8

Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій

 

9

Кількість і тип фактично розміщених акцій

 

10

Дата реєстрації випуску та проспекту емісії акцій і реєстраційний номер випуску акцій згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій

 

11

Дата реєстрації змін до проспекту емісії акцій (у разі їх наявності)

 

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

 

Звіт
про результати приватного розміщення акцій

_____________________________________________________________________________________
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер ______/1/_______/Т

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

1.

Дати початку та закінчення строку реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії

2.

Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:

1)

дата початку проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

2)

дата початку проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

3.

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:

1)

дата закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

2)

дата закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

4.

Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій порівняно із запланованим обсягом

5.

Кількість і тип розміщених акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:

1)

кількість і тип акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на першому етапі

2)

кількість і тип акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на другому етапі

6.

Загальна кількість і сума укладених договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:

1)

загальна кількість і сума договорів, укладених з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на першому етапі

2)

загальна кількість і сума договорів, укладених з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на другому етапі

7.

Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні емісії акцій:

1)

під час реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

 

грошові кошти у національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

 

вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

 

оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

2)

під час проведення другого етапу:

 

грошові кошти у національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

 

вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

 

оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

8.

Розподіл коштів на:

1)

статутний капітал (у сумі загальної номінальної вартості розміщених акцій)

2)

додатковий капітал (у сумі перевищення фактичної ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю)

9.

Кількість акцій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески*

10.

Загальна сума повернутих внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески, грн*

Затверджено:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального депозитарію цінних паперів:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера**:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій.

** За наявності.

(додаток 12 у редакції рішень Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823
,
від 14.07.2017 р. N 529)

 

Звіт
про результати публічного розміщення акцій

_____________________________________________________________________________________
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер ______/1/_______/Т

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

1.

Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій

2.

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій

3.

Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій порівняно із запланованим обсягом

4.

Кількість розміщених акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій:

 

у тому числі з акціонерами

5.

Загальна кількість та сума договорів, укладених з першими власниками у процесі публічного розміщення

6.

Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні розміщення акцій, у такому розподілі:

1)

грошові кошти в національній валюті, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

2)

вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

3)

оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій

7.

Розподіл коштів на:

1)

статутний капітал (у сумі номінальної вартості розміщених акцій)

2)

додатковий капітал (у сумі перевищення фактичної ціни продажу акцій над їх номінальною вартістю)

8.

Кількість акцій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески*

9.

Загальна сума повернутих внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески, грн*

Затверджено:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального депозитарію цінних паперів:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, через яку здійснено публічне розміщення акцій:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера**:

____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про результати публічного розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій.

** За наявності.

(додаток 13 у редакції рішень Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. N 823
,
від 14.07.2017 р. N 529)

 

 

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата подання заяви)

 

Заява
про реєстрацію випуску акцій при збільшенні розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій

1

Повне найменування товариства

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

5

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

6

Розмір статутного капіталу згідно зі статутом товариства

 

7

Загальна кількість акцій,

 

 

у тому числі:

7.1

простих

 

7.2

привілейованих (у разі наявності)

 

8

Нова номінальна вартість акції

 

9

Попередня номінальна вартість акції

 

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

 

Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості

1

Повне найменування товариства

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

4.1

голова колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу

 

4.2

голова та члени наглядової ради (за наявності)

 

4.3

корпоративний секретар (за наявності)

 

4.4

ревізор або голова, члени ревізійної комісії (за наявності)

 

4.5

головний бухгалтер (за наявності)

 

5

Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:

5.1

повне найменування

 

5.2

код за ЄДРПОУ

 

5.3

місцезнаходження

 

5.4

підпункт виключено

 

5.4

реквізити договору про обслуговування емісії акцій (номер, дата укладення)

 

6

Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

6.1

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора

 

6.2

місцезнаходження або місце проживання

 

6.3

реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів), або реквізити свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

 

7

Інформація про цінні папери емітента:

7.1

Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):

а)

реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій

 

б)

органи, що видали відповідні свідоцтва

 

в)

номінальна вартість акції

 

г)

кількість акцій

 

ґ)

загальна сума випуску

 

д)

форма випуску

 

е)

форма існування

 

7.2

Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску):

а)

реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій

 

б)

органи, що видали відповідні свідоцтва

 

в)

номінальна вартість облігації

 

г)

кількість облігацій

 

ґ)

загальна сума випуску

 

д)

вид облігацій

 

е)

форма випуску

 

є)

форма існування

 

7.3

Інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом (щодо кожного випуску):

а)

реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів

 

б)

органи, що видали відповідні свідоцтва

 

в)

вид цінних паперів

 

г)

номінальна вартість

 

ґ)

кількість цінних паперів

 

д)

загальна сума випуску

 

е)

форма випуску

 

є)

форма існування

 

8

Інформація про наявність і кількість викуплених акцій

 

9

Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості

 

10

Кількість акцій кожного типу (у разі наявності привілейованих акцій різних класів - кожного класу)

 

11

Попередня номінальна вартість акції

 

12

Нова номінальна вартість акції

 

13

Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про випуск акцій нової номінальної вартості)

 

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 823
,
від 14.07.2017 р. N 529)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата подання заяви)

Заява
про реєстрацію випуску акцій у разі зменшення розміру статутного капіталу шляхом анулювання раніше викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості

1

Повне найменування товариства

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

5

Розмір статутного капіталу згідно зі статутом товариства

 

6

Загальна кількість акцій,

 

 

у тому числі:

6.1

простих

 

6.2

привілейованих (у разі наявності)

 

7

Загальна номінальна вартість викуплених акцій

 

8

Загальна кількість викуплених акцій

 

9

Кількість акцій, що анулюються

 

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

 

Рішення про анулювання викуплених акцій

1

Повне найменування товариства

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

4.1

голова колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу

 

4.2

голова та члени наглядової ради (за наявності)

 

4.3

корпоративний секретар (за наявності)

 

4.4

ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)

 

4.5

головний бухгалтер (за наявності)

 

5

Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним акцій:

5.1

повне найменування

 

5.2

код за ЄДРПОУ

 

5.3

місцезнаходження

 

5.4

реквізити договору з депозитарієм про обслуговування випуску акцій (номер, дата укладення)

 

5.5

підпункт виключено

 

6

Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту товариства:

6.1

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора

 

6.2

місцезнаходження або місце проживання

 

6.3

реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів), або реквізити свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

 

7

Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

7.1

інформація про випуски акцій емітента з розподілом за кожною емісією із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування

 

7.2

інформація про облігації емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, форми випуску, форми існування, кількості облігацій, номінальної вартості однієї облігації, загальної суми випуску

 

7.3

інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, їх типу, форми випуску, форми існування, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску

 

8

Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про анулювання викуплених акцій

 

9

Інформація про акції, які анулюються:

9.1

дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про викуп розміщених товариством акцій (або відповідного рішення єдиного акціонера товариства або іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів)

 

9.2

кількість викуплених акцій за типами (у разі наявності привілейованих акцій кількох класів - за класами)

 

9.3

загальна номінальна вартість викуплених акцій

 

9.4

кількість акцій, що анулюються, за типами (у разі наявності привілейованих акцій кількох класів - за класами)

 

9.5

загальна номінальна вартість акцій, що анулюються

 

(додаток 17 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.05.2013 р. N 823
,
від 14.07.2017 р. N 529)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата подання заяви)

Заява
про реєстрацію випуску акцій у разі зменшення розміру статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій

1

Повне найменування товариства

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

5

Розмір статутного капіталу згідно зі статутом товариства

 

6

Загальна кількість акцій,

 

 

у тому числі:

6.1

простих

 

6.2

привілейованих (у разі наявності)

 

7

Нова номінальна вартість акції

 

8

Попередня номінальна вартість акції

 

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

____________

Опрос