Идет загрузка документа (258 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил формирования и ведения баз данных о вкладчиках

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Правила, Решение от 09.07.2012 № 3
редакция действует с 05.05.2020

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

09.07.2012

м. Київ

N 3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2012 р. за N 1430/21742

Про затвердження Правил формування та ведення баз даних про вкладників

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 25 квітня 2013 року N 23
,
від 28 березня 2014 року N 22
,
від 30 травня 2014 року N 41
,
 від 25 вересня 2014 року N 99
,
 від 9 листопада 2015 року N 205
,
 від 17 грудня 2015 року N 229
(зміни, внесені
підпунктом 1 пункту 1 Змін, затверджених рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17 грудня 2015 року N 229,
 діяли до
1 листопада 2016 року),
 від 22 вересня 2016 року N 1916
,
від 1 серпня 2019 року N 1950
,
 від 31 березня 2020 року N 696

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 12, пункту 13 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила формування та ведення баз даних про вкладників, що додаються.

2. Відділу організації виплат разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 листопада 2002 року N 13 "Про затвердження Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників - фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за N 956/7244 (із змінами).

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня офіційного опублікування.

5. Банкам, що беруть участь в системі гарантування вкладів фізичних осіб, привести бази даних про вкладників у відповідність до Правил формування та ведення баз даних, затверджених цим рішенням, до 01 січня 2013 року.

6. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

Директор-розпорядник

О. І. Шарова

 

Правила формування та ведення баз даних про вкладників

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" з метою створення єдиних вимог до формування та ведення банками бази даних про вкладників для можливості своєчасної виплати їм гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами.

(пункт 1 розділу І у редакції рішення виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.09.2016 р. N 1916)

2. Ці Правила встановлюють загальні вимоги щодо накопичення та збереження банками інформації про вкладників, а також порядок ведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) узагальненої бази даних про вкладників.

3. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

база даних про вкладників (далі - база даних) - сховище даних програмно-апаратного комплексу як частини системи автоматизації роботи банку, що забезпечує накопичення, збереження, належне використання інформації про вкладників, необхідної для здійснення Фондом виплат гарантованих сум відшкодувань;

відповідальний за інформацію - працівник (працівники) відповідного підрозділу банку, який відповідає за введення інформації про вкладників до бази даних, її достовірність, а також збереження та захист від руйнування;

узагальнена база даних про вкладників (далі - Узагальнена база) - сховище даних програмно-апаратного комплексу як частини системи автоматизації роботи Фонду, що забезпечує накопичення, збереження, належне використання інформації про вкладників.

(абзац четвертий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних
 осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

II. Порядок формування бази даних

1. База даних складається з інформації про вкладників, яка введена до цієї бази відповідно до укладених з банком договорів банківського вкладу та банківського рахунку. Інформація, що міститься у базі даних, є конфіденційною і розголошенню не підлягає, крім випадків, передбачених законом.

(пункт 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.12.2015 р. N 229,
 зміни, внесені підпунктом 1 пункту 1 Змін, затверджених рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.12.2015 р. N 229,
 діють до
01.11.2016 р.,
дію попередньої редакції пункту 1 розділу ІІ відновлено у зв'язку із
 
закінченням строку дії підпункту 1 пункту 1 Змін, затверджених
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 17.12.2015 р. N 229)

2. Дані про вкладника мають бути введені до бази даних в день укладення з вкладником/представником/фізичною особою на користь третьої особи договору банківського вкладу та/або банківського рахунку та відкриття відповідного рахунку, крім суми нарахованих відсотків.

(абзац перший пункту 2 розділу II у редакції рішення виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

Сума нарахованих відсотків, належних до виплати вкладнику (не сплачених), включається до бази даних відразу після їх нарахування та зменшення на суму податку. При цьому відображення в базі даних залишків сум нарахованих відсотків ведеться в розрізі окремих договорів кожного вкладника.

Відображення в базі даних інформації за одним договором може здійснюватися двома записами відповідно до пункту 13 цього розділу.

(пункт 2 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів
 фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950
,
у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим
)

Розмір процентної ставки включається до бази даних таким чином: встановлюється відповідно до умов договору у день відкриття рахунку та змінюється у відповідні дати згідно з умовами договору.

Якщо нарахування відсотків відбувається з використанням диференційованої процентної ставки, зазначається розмір процентної ставки, за якою відбулось останнє нарахування.

Якщо на рахунку вкладника, відкритому відповідно до укладеного договору банківського рахунку, залишок коштів дорівнює нулю, зазначається розмір процентної ставки, встановлений відповідно до умов договору.

(абзац шостий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів
 фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

Якщо за одним і тим же рахунком передбачається нарахування відсотків за різними процентними ставками, зазначається середньозважена процентна ставка.

(пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом сьомим згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.12.2015 р. N 229)

3. Якщо договір банківського вкладу або банківського рахунку укладений фізичною особою на користь третьої особи, то до набуття прав вкладника особою, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, до бази даних уносяться дані особи, яка відкриває рахунок. З моменту пред'явлення особою, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру використати цей рахунок дані в базі даних змінюються.

(пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

4. База даних, крім виконання операцій з накопичення, збереження та належного використання інформації про вкладників, має забезпечувати зберігання даних у файли, у тому числі в архівні файли на зовнішніх носіях, відокремлених як логічно, так і фізично, а також мати автоматизовані засоби відновлення бази даних з резервних копій у разі руйнування основної бази даних.

Усі зазначені вище функції та механізми мають бути невід'ємною складовою частиною системи управління базою даних.

5. База даних банку має формуватися із застосуванням програмно-апаратного комплексу.

6. Програмно-апаратний комплекс може функціонувати як автономно, так і у складі операційного дня банку (далі - ОДБ) та повинен забезпечувати:

(абзац перший пункту 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 17.12.2015 р. N 229)

1) ведення, перегляд та коригування інформації про вкладників, а також об'єднання інформації про залишки коштів на рахунках одного вкладника;

2) інтерфейс щоденного обміну інформацією між відокремленими підрозділами та головним банком (або між автономними автоматизованими системами з ведення вкладних операцій, у тому числі з використанням платіжних карток, чи ОДБ та програмно-апаратним комплексом у головному банку);

3) щоденну консолідацію інформації про вкладників на рівні головного банку;

4) технічну можливість здійснення щоденного розрахунку та відображення в базі даних відсотків за вкладами фізичних осіб (зменшених на суму податку) станом на кінець операційного дня;

(пункт 6 розділу ІІ доповнено новим підпунктом 4 згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 17.12.2015 р. N 229
,
 у зв'язку з цим підпункти 4 - 6
 вважати відповідно підпунктами 5 - 7
)

5) формування інформації на визначену дату за зазначеними в пункті 2 розділу III цих Правил ознаками та вивантаження її на електронні та/або паперові носії;

6) технічну можливість формування інформації на визначену дату із зазначенням сум залишків на рахунках у файлі "D" та відповідних сум у файлі "Z" з урахуванням видаткових операцій (зокрема сум за операціями, що на дату формування бази даних успішно пройшли процедуру авторизації, але не були включені до клірингових вимог), та без урахування сум прибуткових операцій, проведених після визначеної дати, та вивантаження її на електронні та/або паперові носії;

(пункт 6 розділу ІІ доповнено новим підпунктом 6 згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 17.12.2015 р. N 229,
 у зв'язку з цим підпункти 6 - 7
 вважати відповідно підпунктами 7 - 8)

7) формування інформації за запитом на дату та/або за період:

частини бази даних у розрізі окремих балансових рахунків (за структурою файла "D");

частини бази даних у розрізі груп балансових рахунків та за період відповідно до дат закінчення договорів (за структурою файла "D");

подальше об'єднання вибраної за результатами зазначених запитів інформації про залишки коштів на рахунках одного вкладника (за структурою файла "Z") та вивантаження її на електронні та/або паперові носії;

8) визначення підсумкових значень залишків коштів у файлах "D" та "Z".

7. База даних банку має формуватись відповідно до Базової структури бази даних, передбаченої додатком 1 до цих Правил за Структурою інформаційного рядка файла "D" (додаток 2).

(абзац перший пункту 7 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 17.12.2015 р. N 229
,
від 01.08.2019 р. N 1950)

До бази даних включається інформація, актуальна на дату формування.

(абзац другий пункту 7 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 17.12.2015 р. N 229)

За допомогою програмно-апаратного комплексу із базової структури повинна формуватись Зведена інформація про вкладників (додаток 3) за Структурою інформаційного рядка файла "Z" (додаток 4) із загальною сумою коштів на рахунках одного вкладника.

Для консолідації зведеної інформації:

1) з масиву інформаційних рядків файла "D" здійснюється пошук ідентичної інформації про вкладника у файлі "Z" за основними параметрами ідентифікації вкладника:

прізвищем, ім'ям та по батькові, реєстраційним номером облікової картки платника податків;

серією (за наявності) та номером паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів (далі - паспорт або інший документ, що посвідчує особу);

(абзац сьомий пункту 7 розділу II у редакції рішення виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

2) у разі відсутності інформації про вкладника у файлі "Z" створюється новий запис, при цьому номер цього запису заноситься до інформаційного рядка файла "D", який використовувався для пошуку інформації у файлі "Z";

3) у разі наявності інформації про вкладника у файлі "Z" до запису про зазначеного вкладника вносяться зміни до суми вкладів та відсотків, при цьому номер цього запису заноситься до інформаційного рядка файла "D", який використовувався для пошуку інформації у файлі "Z".

Якщо до поля "Реєстраційний номер облікової картки платника податків" введене значення "0000000000", то залишки коштів на рахунках одного вкладника (у файлі "Z") групуються за умови збігу прізвища, імені, по батькові та номера паспорта або документа, що посвідчує особу.

Дублювання інформації про одну і ту ж особу у файлі "Z" є помилкою.

(пункт 7 розділу ІІ доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 17.12.2015 р. N 229
,
 у зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим
)

Підсумкове значення суми залишків на рахунках у файлі "D" повинно дорівнювати підсумковому значенню загальної суми вкладів та відсотків у файлі "Z".

8. Після консолідації інформації банк повинен провести перевірку файлів шляхом перехресного контролю для унеможливлення відсутності, неповноти або некоректності значущої інформації про вкладника, а також дублювання інформації про одну і ту ж особу у файлі "Z".

Метою перевірки є виявлення помилок у базі даних. Банки можуть здійснювати перевірки бази даних за допомогою програмного забезпечення "Інспектор бази даних про вкладників" (далі - Програма контролю), що розміщене на офіційному веб-сайті Фонду.

(абзац другий пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів
 фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

(пункт 8 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.11.2015 р. N 205
,
 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 17.12.2015 р. N 229)

9. Сума, що зазначається у графі 13 файла "Z", розраховується з урахуванням вимог пункту 10 цього розділу та не має перевищувати суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.

(пункт 9 розділу II у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

10. Якщо рахунок вкладника має дебетовий залишок, до графи 17 файла "D" такий залишок включається із сумою "0,00".

(абзац перший пункту 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

Якщо рахунок для обліку коштів на вимогу має від'ємний або нульовий залишок (файл "D"), до розрахунку гарантованої суми (графа 13 файла "Z") ці суми включаються із значенням "0,00".

(абзац другий пункту 10 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 22.09.2016 р. N 1916
,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

Якщо загальна сума залишків, зазначених у графах 17, 19 одного запису, менше 10 гривень, до розрахунку гарантованої суми (графа 13 файла "Z") ці суми включаються із значенням "0,00".

(абзац третій пункту 10 розділу II у редакції рішення виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

Рахунки для обліку строкових коштів, а також вкладів, оформлених іменними ощадними депозитними сертифікатами, що мають нульовий залишок, не включаються до бази даних.

(абзац четвертий пункту 10 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 22.09.2016 р. N 1916
,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

Якщо рахунок для обліку вкладів (депозитів) має нульовий залишок, а рахунок для обліку нарахованих витрат за цим вкладом - кредитовий залишок, такий рахунок для обліку нарахованих витрат включається до бази даних із усіма реквізитами договору, відповідно до якого здійснювалося нарахування відсотків.

Абзац шостий пункту 10 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 22.09.2016 р. N 1916)

Абзац сьомий пункту 10 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 22.09.2016 р. N 1916
,
 у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом шостим
)

Абзац шостий пункту 10 розділу II виключено

(абзац шостий пункту 10 розділу ІІ замінено трьома абзацами згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 17.12.2015 р. N 229
,
 абзац шостий пункту 10 розділу ІІ у редакції рішення виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.09.2016 р. N 1916
,
виключено згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

11. Якщо сума залишків та відсотків усіх рахунків вкладника не перевищує суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, гарантована сума розраховується як повна сума залишків та відсотків з урахуванням обмежень, наведених у пункті 10 цього розділу.

Якщо сума залишків та відсотків усіх рахунків вкладника перевищує або дорівнює сумі граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, гарантована сума (з урахуванням обмежень, наведених у пункті 10 цього розділу) дорівнює сумі граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.

12. Банк в окремих переліках формує:

1) перелік записів про вклади (частини вкладів) "M" за структурою, визначеною додатком 5 до цих Правил, та Структурою інформаційного рядка файла "M" (додаток 6):

(абзац перший підпункту 1 пункту 12 розділу ІІ із змінами,
 внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 22.09.2016 р. N 1916)

за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;

що використовуються вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, яке ще не виконане;

розміщених на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;

розміщені на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

(підпункт 1 пункту 12 розділу II доповнено абзацом п'ятим згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 31.03.2020 р. N 696)

2) перелік осіб "N" за структурою, визначеною додатком 7 до цих Правил, та Структурою інформаційного рядка файла "N" (додаток 8):

які є пов'язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;

які надають або надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;

власників істотної участі банку.

(пункт 12 розділу ІІ у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 17.12.2015 р. N 229)

13. Якщо залишок коштів, що обліковується на рахунках для обліку вкладів (депозитів), є засобом забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком або перебуває під арештом за рішенням суду, а залишок коштів на рахунках для обліку нарахованих витрат - ні, інформація за одним і тим самим договором вводиться до файла "D" двома записами із двома різними ідентифікаторами рахунку з подальшим відображенням у файлі "М" тієї частини вкладу, що є засобом забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком або перебуває під арештом за рішенням суду.

Якщо за одним і тим самим договором частина коштів є засобом забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком або перебуває під арештом за рішенням суду, інформація за одним і тим самим договором вводиться двома записами із двома різними ідентифікаторами рахунку з подальшим відображенням у файлі "М" тієї частини вкладу, що є засобом забезпечення виконання іншого зобов'язання перед банком або перебуває під арештом за рішенням суду.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 13 згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 22.09.2016 р. N 1916
,
 у зв'язку з цим пункти 13, 14
 вважати відповідно пунктами 14, 15
)

Якщо за одним і тим самим договором інформацію до файла "D" введено двома записами із двома різними ідентифікаторами рахунку з подальшим відображенням у файлі "M" і загальна сума, зазначена у графах 17, 19 за одним записом, є меншою, ніж 10 гривень, до розрахунку гарантованої суми (графа 13 файла "Z") цей запис включається із сумою "0,00".

(пункт 13 розділу II доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

14. Приклад введення інформації про вкладників наведено в додатку 9 до цих Правил.

(пункт 14 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.12.2015 р. N 229)

15. З метою збереження інформації про вкладників банк повинен формувати файли архіву бази даних (формат CSV) за структурами відповідно до Опису файлів архіву інформації з бази даних про вкладників (додаток 10), Структури інформаційного рядка файла "D" (додаток 2), Структури інформаційного рядка файла "Z" (додаток 4), Структури інформаційного рядка файла "M" (додаток 6), Структури інформаційного рядка файла "N" (додаток 8).

(абзац перший пункту 15 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 17.12.2015 р. N 229
,
 від 22.09.2016 р. N 1916)

У банку має бути організований процес резервного копіювання інформації про вкладників згідно з додатком А.12.3 до Національного стандарту України з питань інформаційної безпеки ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 "Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги", затвердженого наказом державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 18 грудня 2015 року N 193 (далі - ДСТУ ISO/IEC 27001:2015). Інформація про вкладників банку щокварталу на звітні дати консолідується, вивантажується на електронні зовнішні носії та архівується для зберігання.

Облік рухомих носіїв має бути організований згідно з додатками А.8.2, А.8.3 до ДСТУ ISO/IEC 27001:2015.

(абзац другий пункту 15 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 17.12.2015 р. N 229
,
замінено двома новими абзацами згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950
,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим
)

Архівуванню підлягає інформація про вкладників та суми залишків за вкладами і нарахованими відсотками станом на 01 січня, 01 квітня, 01 липня та 01 жовтня. Інформація на зовнішніх носіях зберігається протягом одного кварталу.

III. Вимоги до інформації про вкладників

1. Інформація про вкладника, що вводиться до бази даних банку, повинна бути точною, достовірною, без помилок та перекручень, забезпечувати однозначне тлумачення її користувачами, а також можливість однозначної ідентифікації вкладника.

Реквізити вкладника (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав) повинні бути однаковими для всіх записів із однаковим ідентифікатором вкладника. При цьому у файлах бази даних повинна відображатись остання наявна у банку актуальна інформація.

(абзац другий пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів
 фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

Інформацію про реквізити вкладника розділено на дві групи - значуща та довідкова. До довідкової належить інформація про місце проживання або місцеперебування фізичної особи.

(абзац третій пункту 1 розділу III у редакції рішення виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

(пункт 1 розділу ІІІ у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 17.12.2015 р. N 229)

При проведенні Фондом перевірки повноти і достовірності ведення банками баз даних про вкладників відсутність, неповнота або некоректність значущої інформації про реквізити вкладника не вважається порушенням порядку ведення бази даних вкладників у разі:

(пункт 1 розділу III доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 01.08.2019 р. N 1950)

від'ємного або нульового залишку на рахунку;

(пункт 1 розділу III доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 01.08.2019 р. N 1950)

обліку коштів не менше трьох років на рахунку для обліку коштів за недіючими рахунками та за якими не було руху коштів, ініційованого власником рахунку.

(пункт 1 розділу III доповнено абзацом шостим згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 01.08.2019 р. N 1950)

2. У базі даних зазначаються такі дані:

(абзац перший пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) відповідно до даних документа, що посвідчує особу;

(абзац другий пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 17.12.2015 р. N 229)

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Якщо договір укладається з особою, у паспорті якої контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то в базі даних реквізит заповнюється значенням "0000000000";

якщо фізична особа є нерезидентом, у базі даних реквізит заповнюється значенням "0000000000";

якщо вкладник-нерезидент має реєстраційний номер облікової картки платника податків, до бази даних вводиться значення наявного реєстраційного номера облікової картки платника податків;

якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий (за рахунками, що відкривались до введення ідентифікаційного номера та реєстраційного номера облікової картки платника податків як обов'язкового реквізиту при відкритті рахунку), у базі даних реквізит заповнюється значенням "0000099999";

3) дата народження;

(пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом восьмим згідно з
рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних
 осіб від 01.08.2019 р. N 1950
,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять другий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - двадцять третім
)

4) серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав;

(абзац дев'ятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

5) місце проживання або місцеперебування фізичної особи, що враховує:

(абзац десятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

назву області;

назву району;

назву населеного пункту;

назву вулиці, номери будинку і квартири, поштовий індекс;

(абзац чотирнадцятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

6) дату укладення договору;

(абзац п'ятнадцятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

7) дату закінчення строку дії договору;

(абзац шістнадцятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

8) номер договору з вкладником;

(абзац сімнадцятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

9) номер банківського рахунку за стандартом IBAN;

(пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних
 осіб від 01.08.2019 р. N 1950
,
у зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять третій
 вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять четвертим
)

10) номери рахунків аналітичного обліку, на яких обліковуються вклад або нараховані витрати за вкладом;

(абзац дев'ятнадцятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

11) суми залишків коштів;

(абзац двадцятий пункту 2 розділу III у редакції рішення виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

12) процентну ставку;

(абзац двадцять перший пункту 2 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

13) код валюти вкладу;

(абзац двадцять другий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

14) загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу.

(абзац двадцять третій пункту 2 розділу ІІІ у редакції рішень
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 17.12.2015 р. N 229
,
 від 22.09.2016 р. N 1916
,
від 01.08.2019 р. N 1950)

Інформація про вкладника має бути структурована та відображатися в окремих полях за параметрами, що визначені в Базовій структурі бази даних (додаток 1).

3. Рахунки для обліку нарахованих витрат включаються до бази даних із сумою нарахованих відсотків, зменшених на суму податку.

4. Базова структура бази даних (додаток 1) заповнюється в такому порядку:

1) для заповнення граф 2, 5 - 10 (прізвище, ім'я та по батькові; назви області, району, населеного пункту, вулиці; номери будинку, квартири; документ, що посвідчує особу) мають використовуватися символи українського, російського та латинського (для іноземців) алфавіту для системи Windows (кодова сторінка 1251);

2) записи про прізвище, ім'я, по батькові вкладника мають бути зроблені без скорочень та відповідати їхньому написанню в документах, які посвідчують особу та реквізити яких введено до бази даних;

3) у записах інших даних про вкладника можуть використовуватися скорочення, абревіатури. Наприклад:

АБ123456, Гайсинським РУ ГУ МВС Укр. в м. Гайсин, 01.01.2002;

4) графа 2 (П. І. Б.) - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вкладника відповідно до їхнього написання в документах, що посвідчують особу, реквізити яких введено до бази даних;

5) графа 3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків) - зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків з урахуванням вимог підпункту 2 пункту 2 цього розділу;

6) графа 4 (дата народження) - зазначається дата народження вкладника;

7) графи 5 - 8 (місце проживання або місцеперебування) - зазначаються назви області, району, населеного пункту, вулиці, номери будинку, квартири та поштовий індекс;

Для нерезидентів, місце проживання яких за межами України, назва країни зазначається у графі "Область".

Графа "Область" не заповнюється тільки у разі, якщо у реквізиті "назва населеного пункту" зазначено м. Київ або м. Севастополь;

8) графа 9 (серія та номер) - зазначаються серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу (разом без пробілу);

9) графа 10 (ким виданий) - зазначається найменування органу або цифровий код підрозділу, що видав документ;

10) графа 11 (дата видачі) - зазначається дата видачі документа;

11) графа 12 - зазначається дата укладення договору банківського вкладу, договору банківського рахунку;

12) графа 13 - зазначається дата закінчення договору з вкладником (тільки для договорів банківського вкладу). Якщо строк закінчення договору банківського вкладу на вимогу не визначено, реквізит у базі даних заповнюється значенням "00.00.0000". Для договорів банківського рахунку реквізит у базі даних заповнюється значенням "00.00.0000". Для строкових вкладів зазначення у базі даних дати закінчення договору є обов'язковим;

13) графа 14 (номер договору з вкладником) - зазначається номер укладеного з банком договору;

14) графа 15 (IBAN) - зазначається номер банківського рахунку за стандартом IBAN;

15) графа 16 (номер рахунку, на якому обліковується вклад) - зазначається номер рахунку аналітичного обліку вкладів;

16) графа 17 (сума залишку на рахунку для обліку вкладів) - зазначається сума в національній валюті. Сума в іноземній валюті перераховується в національну валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день такого визначення;

17) графа 18 (номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом) - зазначається номер рахунку аналітичного обліку нарахованих витрат за вкладом;

18) графа 19 (сума нарахованих відсотків) - зазначається сума нарахованих відсотків, зменшена на суму податку;

19) графа 20 (процентна ставка) - наводиться розмір процентної ставки з урахуванням вимог пункту 2 розділу II цих Правил;

20) графа 21 (код валюти вкладу) - зазначається цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (в редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269);

21) графа 22 (загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу) - зазначається загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу;

22) графа 23 (N рядка у файлі "Z") - зазначається ідентифікатор вкладника у файлі "Z";

23) рядок "Усього" - зазначаються на кінець операційного дня підсумки за графами 17, 19.

(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних
 осіб від 17.12.2015 р. N 229
,
від 22.09.2016 р. N 1916
,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

5. При заповненні графи 24 файла "M" та графи 12 файла "N" інформацією, що одночасно підпадає під декілька категорій, значення вводяться через кому без пробілу.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 5 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.09.2016 р. N 1916
,
пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

IV. Особливості ведення бази даних у банках, що віднесені до категорії проблемних

1. У разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії проблемних у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність" і нормативно-правовими актами Національного банку України, банк протягом трьох робочих днів після отримання повідомлення про це повинен:

1) здійснити перевірку файлів "D" та "Z" за допомогою Програми контролю;

2) усунути виявлені помилки, у тому числі шляхом порівняння інформації, що зазначена у базі даних, на повну відповідність даним з копіями документів вкладників із справ з оформлення рахунків;

3) провести звірку сум залишків за вкладами і нарахованими відсотками (зменшеними на суму податку), між базою даних та балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки станом на дату віднесення банку до категорії проблемних. Результати звірки оформлюються у вигляді Акта звірки бази даних та балансових рахунків (додаток 11) (далі - акт звірки).

2. З дати віднесення банку до категорії проблемних в банку щоденно має бути забезпечене станом на кінець операційного дня:

нарахування відсотків за вкладами фізичних осіб;

перерахування податку з оподаткованого доходу з рахунків з обліку нарахованих витрат;

відображення в базі даних відсотків, зменшених на суму податку.

3. Банк на вимогу уповноваженого працівника Фонду формує станом на визначені цим працівником дати та передає йому файли бази даних "D", "Z", "M" і "N" за структурами, визначеними цими Правилами, разом із супровідним листом.

У супровідному листі зазначаються кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум залишків на рахунках, сум нарахованих відсотків і гарантованих сум відшкодування у файлах. До супровідного листа додається акт звірки бази даних та балансових рахунків із поясненнями щодо розбіжностей, що засвідчується підписами керівника банку, та відповідний протокол контролю, сформований за допомогою Програми контролю після проведення банком перевірки та усунення помилок.

Файли "D", "Z", "M" і "N" передаються на електронних носіях. Супровідний лист засвідчується підписом керівника банку.

База даних про вкладників на зовнішньому носії інформації може бути направлена уповноваженим працівником Фонду до Фонду та перевірена з використанням програмного забезпечення Фонду.

(пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.09.2016 р. N 1916
,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

(розділ IV у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 17.12.2015 р. N 229)

V. Особливості ведення бази даних у банках, що віднесені до категорії неплатоспроможних

1. У разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних банк виконує дії, визначені пунктом 4 розділу II Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року N 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за N 1548/21860.

2. Пункт 2 розділу V виключено

(пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.12.2015 р. N 229
,
виключено згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 22.09.2016 р. N 1916
,
 у зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2
)

2. Пункт 2 розділу V виключено

(пункт 2 розділу V у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 17.12.2015 р. N 229
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.09.2016 р. N 1916
,
виключено згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

VI. Контроль за формуванням бази даних про вкладників у банках

1. Банк розробляє внутрішній документ про порядок формування бази даних про вкладників, збереження інформації, що введена в базу даних, а також наказом визначає осіб, відповідальних за формування та збереження інформації. Відповідальні особи призначаються щодо кожного відокремленого підрозділу і банку - юридичної особи.

Банки зобов'язані забезпечити ведення відокремленими підрозділами банку бази даних про вкладників цих підрозділів за Структурою інформаційного рядка файла "D" (додаток 2).

(пункт 1 розділу VI доповнено абзацом другим згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 17.12.2015 р. N 229)

2. Контроль за формуванням бази даних про вкладників здійснюється:

банком - відповідно до вимог пункту 8 розділу II цих Правил;

Фондом - шляхом проведення перевірок повноти і достовірності ведення бази даних про вкладників в частині значущої інформації.

(розділ VI доповнено новим пунктом 2 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.09.2016 р. N 1916
,
 у зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3
)

3. Після отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних керівник банку забезпечує передачу бази даних у повному обсязі уповноваженій особі Фонду.

VII. Порядок ведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб Узагальненої бази

1. Узагальнена база складається з баз даних про вкладників неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються на підставі частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Інформація, що міститься в Узагальненій базі, є конфіденційною і розголошенню не підлягає, крім випадків, передбачених законом. До Узагальненої бази даних може вводитися інформація про вкладників банків, віднесених до категорії проблемних, або банків, у яких Національним банком України запроваджено особливий режим контролю за їх діяльністю.

2. Підставами для внесення до Узагальненої бази інформації про вкладників є прийняте Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, або про ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або про віднесення банку до категорії проблемних, або про запровадження Національним банком України у банку особливого режиму контролю за діяльністю такого банку.

3. Узагальнена база використовується Фондом для:

1) проведення процедури контролю (перевірки) повноти та коректності формування інформації про вкладників;

2) забезпечення можливості ідентифікації вкладників для здійснення їм виплат гарантованої суми відшкодування;

3) здійснення виплат гарантованої суми відшкодування вкладникам відповідно до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року N 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за N 1548/21860 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26 травня 2016 року N 823);

4) надання інформації на запити нотаріусів.

4. Узагальнена база даних формується та ведеться у Фонді із застосуванням програмно-апаратного комплексу.

5. Включення інформації до Узагальненої бази у Фонді здійснюється шляхом передачі структурованих файлів, що зашифровані електронно-цифровим підписом, який виданий акредитованим центром сертифікації ключів керівнику банку або уповноваженій особі Фонду, як за допомогою електронної пошти Національного банку України або через захищені канали зв'язку з Фондом (VPN), так і на електронних зовнішніх носіях (оптичних дисках, USB-флеш-накопичувачах, картах пам'яті/флеш-картах, зовнішніх жорстких дисках тощо).

(розділ VII із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних
 осіб від 17.12.2015 р. N 229
,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

 

Заступник начальника
відділу організації виплат

М. М. Смірнова

 

Базова структура бази даних

_________________________________________
(найменування банку)

_________________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ___________________ року

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.12.2015 р. N 229
,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

 

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла "D"

N
з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

N рядка у файлі "D"

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (ідентифікатор рахунку вкладника)

N 10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я, по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Дата народження

Дата народження вкладника

D = 10

5

Область

Назва області

C30

6

Район

Назва району

C60

7

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

8

Вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс

Назва вулиці, номери будинку, квартири, поштовий індекс

C100

9

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

10

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

11

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

12

Дата укладення

Дата укладення договору з вкладником

D = 10

13

Дата закінчення строку дії

Дата закінчення строку дії договору з вкладником

D = 10

14

Номер договору

Номер договору з вкладником

C40

15

IBAN

Номер банківського рахунку за стандартом IBAN

C29

16

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер рахунку аналітичного обліку

N = 5C14

17

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів

Сума залишку на рахунку (копійок)

N 16

18

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку аналітичного обліку

N = 5C14

19

Сума нарахованих відсотків

Сума нарахованих відсотків, зменшена на суму податку (копійок)

N 16

20

Процентна ставка

Розмір процентної ставки

N 4.T4

21

Код валюти вкладу

Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269). Ведучі нулі зазначаються

N = 3

22

Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу

Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу

N 16

23

N рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (ідентифікатор вкладника)

N 10

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішеннями виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.12.2015 р. N 229
,
 від 22.09.2016 р. N 1916
,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

 

Зведена інформація про вкладників

_________________________________________
(найменування банку)

_________________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ___________________ року

(додаток 3 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

 

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла "Z"

N
з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

N рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі (номер за порядком)

N 10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я, по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Дата народження

Дата народження вкладника

D = 10

5

Область

Назва області

C30

6

Район

Назва району

C60

7

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

8

Вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс

Назва вулиці, номери будинку, квартири, поштовий індекс

C100

9

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

10

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

11

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

12

Загальна сума вкладів та відсотків

Сума за вкладами з нарахованими відсотками, зменшеними на суму податку (копійок)

N 16

13

Гарантована сума

Сума, розрахована з урахуванням вимог пунктів 9, 10 розділу II Правил формування та ведення баз даних про вкладників (копійок)

N 16

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішеннями виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.12.2015 р. N 229
,
 від 22.09.2016 р. N 1916
,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

 

Опис найбільш поширених можливих помилок під час перевірки файлів

Додаток 5 виключено
(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 17 грудня 2015 року N 229
,
 у зв'язку з цим додатки 6 - 13 вважати відповідно додатками 5 - 12
)

 

Перелік вкладів "М"

_________________________________________
(найменування банку)

_________________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ____________

____________
* До графи 24 вводяться такі значення:

7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;

8 - для вкладу / частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком;

11 - для вкладу / частини вкладу, розміщеного на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду;

66 - для вкладів, розміщених на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

(додаток 5 у редакції рішень виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 17.12.2015 р. N 229
,
від 01.08.2019 р. N 1950
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 31.03.2020 р. N 696)

 

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла "M"

N
з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

N рядка у файлі "D"

Номер інформаційного рядка у файлі "D" (ідентифікатор рахунку вкладника)

N 10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я, по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, який не має реєстраційного номера, - реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Дата народження

Дата народження вкладника

D = 10

5

Область

Назва області

C30

6

Район

Назва району

C60

7

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

8

Вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс

Назва вулиці, номери будинку, квартири, поштовий індекс

C100

9

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

10

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

11

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

12

Дата укладення

Дата укладення договору з вкладником

D = 10

13

Дата закінчення строку дії

Дата закінчення строку дії договору з вкладником

D = 10

14

Номер договору

Номер договору з вкладником

C40

15

IBAN

Номер банківського рахунку за стандартом IBAN

C29

16

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер рахунку аналітичного обліку

N = 5C14

17

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів

Сума залишку на рахунку (копійок)

N16

18

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку аналітичного обліку

N = 5C14

19

Сума нарахованих відсотків (копійок)

Сума нарахованих відсотків, зменшена на суму податку (копійок)

N16

20

Процентна ставка

Розмір процентної ставки

N 4.T4

21

Код валюти вкладу

Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269). Ведучі нулі зазначаються

N = 3

22

Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу

Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу

N 16

23

N рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (ідентифікатор вкладника)

N10

24

Ознака

Заповнюється значеннями:
7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до
статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
8 - для вкладу / частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком;
11 - для вкладу / частини вкладу, розміщеного на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду
;
66 - для вкладів, розміщених на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

C10

(додаток 6 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 17.12.2015 р. N 229
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.09.2016 р. N 1916
,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 31.03.2020 р. N 696)

 

Перелік осіб "N"

_________________________________________
(найменування банку)

_________________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ____________ року

____________
* До графи 12 вводяться такі значення:

4 - для осіб, які є пов'язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;

5 - для осіб, які надають та надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;

6 - для власників істотної участі у банку.

(додаток 7 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 17.12.2015 р. N 229
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.09.2016 р. N 1916
,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

 

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла "N"

N
з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

N з/п

Номер інформаційного рядка у файлі (номер за порядком)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я, по батькові

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у фізичної особи є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Дата народження

Дата народження

D = 10

5

Область

Назва області

C30

6

Район

Назва району

C60

7

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

8

Вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс

Назва вулиці, номери будинку, квартири, поштовий індекс

C100

9

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

10

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

11

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

12

Ознака

4 - для осіб, які є пов'язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;
5 - для осіб, які надають та надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;
6 - для власників істотної участі у банку

C10

(додаток 8 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 17.12.2015 р. N 229
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.09.2016 р. N 1916
,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

 

ПРИКЛАД
введення інформації

__________________________________________
(найменування банку)

________________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ___________________ року

(додаток 9 у редакції рішень виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 17.12.2015 р. N 229
,
 від 22.09.2016 р. N 1916
,
від 01.08.2019 р. N 1950)

 

ОПИС
файлів архіву інформації з бази даних про вкладників

I. Назви файлів даних про вкладників

1. Назви файлів даних про вкладників:

mmmmmmTDDMMYYYY.nnn,

де mmmmmm - код (МФО) банку;

DDMMYYYY - дата звітного періоду (день, місяць, рік);

T - тип файла:

"D" - інформація про вкладників згідно з додатком 1 до Правил формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року N 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1430/21742 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25 вересня 2014 року N 99) (далі - Правила) (зазначається великою латинською літерою);

"Z" - зведена інформація про вкладників згідно з додатком 2 до Правил (зазначається великою латинською літерою);

"M" - інформація згідно з додатком 6 до Правил (зазначається великою латинською літерою);

"N" - інформація згідно з додатком 8 до Правил (зазначається великою латинською літерою);

nnn - версія файла (001 - 999).

2. Під час формування архіву даних про вкладників файл, зазначений у пункті 1 цього розділу, архівується за допомогою архіватора ARJ32. Найменування файла архіву: mmmmmmDDMMYYYY.ARJ.

II. Загальна структура файлів

1. Файли складаються з інформаційних рядків змінної довжини, кожний з яких закінчується символами "CrLf" (коди 0D - 0A).

Інформаційний рядок складається з фіксованої кількості значень реквізитів, після кожного з яких ставиться символ табуляції (код 09).

Якщо значення реквізиту порожнє, одразу після попереднього символу табуляції знову ставиться символ табуляції, що має розміщуватися після порожнього значення.

Якщо значення реквізиту містить символ табуляції, цей символ у процесі вивантаження слід замінити символом прогалини (код 20).

Використовується кодова таблиця Windows 1251.

2. Для опису форматів реквізитів використовуються умовні позначення можливих типів даних (де n - довжина реквізиту), наведені в таблиці.

Таблиця

Умовні позначення можливих типів даних

Cn

Символьний тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n

C = n

Символьний тип даних фіксованої довжини. Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n

Nn

Числовий цілий беззнаковий тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n

N = n

Числовий цілий беззнаковий тип даних фіксованої довжини. Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n. Якщо фактична довжина значення реквізиту менше n, воно доповнюється зліва нулями до зазначеної довжини n

D = 10

Дата. Зазначається у форматі дд.мм.рррр, де дд - день місяця, мм - місяць, рррр - рік. Пробіли недопустимі (наприклад, 01 січня 2000 року подається у вигляді 01.01.2000)

Nn.Tt

Числовий дробовий беззнаковий тип даних змінної довжини й точності показника. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n, а точність показника менше або дорівнює зазначеній довжині t.
Довжина даних показника - максимальна розмірність чи довжина цілої частини показника.
Точність даних показника - кількість знаків після крапки у разі надання даних у форматі з десятковими знаками (процентна ставка надається за шаблоном 9999.9999)

3. Для реквізитів, у яких зазначено тип даних змінної довжини, початкові та останні пробіли (пропуски) вилучаються.

4. Усі реквізити, що містять суму грошей, подаються у вигляді цілого беззнакового числа, суму виражено в сотих долях грошової одиниці.

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.09.2016 р. N 1916
,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2019 р. N 1950)

 

Протокол контролю стану бази даних про вкладників

Додаток 11 виключено
(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 17 грудня 2015 року N 229,
у зв'язку з цим додаток 12 вважати додатком 11)

 

АКТ N ___
звірки бази даних та балансових рахунків станом на ________ року

коп.

Керівник банку __________________

"___" ________________ р.

(Правила із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 25.04.2013 р. N 23
,
від 28.03.2014 р. N 22
,
від 30.05.2014 р. N 41
,
 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 25.09.2014 р. N 99)

____________

Опрос