Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка работы налоговых постов, установленных на предприятиях субъектов хозяйствования, использующих нефтепродукты, получаемые по нулевой ставке акцизного налога или ввезенные на таможенную территорию Украины без уплаты акцизного налога, как сырье для химической промышленности, форм Справки о прогнозируемом объеме нефтепродуктов, которые планируется использовать в качестве сырье для производства в химической промышленности, Справки о целевом использовании нефтепродуктов как сырья для производства в химической промышленности, и Журнала учета погашенных налоговых векселей

Минфин
Порядок, Форма, Приказ от 07.08.2012 № 899
редакция действует с 29.03.2016

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2012

м. Київ

N 899

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2012 р. за N 1410/21722

Про затвердження Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для хімічної промисловості, форм Довідки про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які планується використовувати як сировину для виробництва у хімічній промисловості, Довідки про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості, та Журналу обліку погашених податкових векселів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 11 лютого 2016 року N 51

Відповідно до підпунктів 229.4.9 і 229.4.11 пункту 229.4, підпунктів 229.5.11 і 229.5.13 пункту 229.5 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України, Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів з метою використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року N 1068,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для хімічної промисловості;

форму Довідки про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які планується використовувати як сировину для виробництва у хімічній промисловості;

форму Довідки про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості;

форму Журналу обліку погашених податкових векселів.

2. Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.):

2.1. Забезпечити створення та належну організацію роботи податкових постів на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку як сировину для хімічної промисловості;

2.2. Провести у встановленому порядку спільні наради:

з представниками територіальних органів Держмитслужби України щодо координації дій та взаємообміну інформацією при здійсненні контролю за цільовим використанням нафтопродуктів, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировини для хімічної промисловості;

з керівниками та відповідальними особами підприємств-виробників, що використовують нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості, щодо узгодження організаційних заходів для забезпечення ефективної роботи податкових постів;

2.3. Надати Департаменту розвитку та модернізації Державної податкової служби України узгоджену заявку на розробку програмного забезпечення ведення Журналу обліку погашених податкових векселів у термін, визначений у технічному завданні.

3. Департаменту розвитку та модернізації Державної податкової служби України (Охтень О. І.) розробити програмне забезпечення ведення Журналу обліку погашених податкових векселів у термін, визначений у технічному завданні.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для хімічної промисловості

(У тексті Порядку та додатків до нього абревіатуру "ДПС" замінено абревіатурою "ДФС" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 51)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю за цільовим використанням нафтопродуктів (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД), реалізованих за нульовою ставкою акцизного податку або ввезених на митну територію України без сплати акцизного податку (далі - нафтопродукти), що використовуються виробниками як сировина у хімічній промисловості, за переліком та у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

1.2. Режим роботи податкових постів визначається органом державної фіскальної служби (далі - орган ДФС) за місцезнаходженням підприємства, що використовує нафтопродукти як сировину у хімічній промисловості.

(абзац перший пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 51)

У разі зберігання нафтопродуктів у територіально відокремленому місці від підприємства, що використовує нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості, контрольні пости державних податкових інспекцій діють за місцем його розташування.

1.3. Орган ДФС за місцезнаходженням підприємства-виробника, що використовує нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості (далі - підприємство-виробник), призначає свого представника (представників) на податковий пост такого підприємства (далі - представник органу ДФС на податковому посту), який здійснює постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості.

1.4. Склад представників органу ДФС на податкових постах підприємств-виробників затверджується відповідним наказом органу ДФС.

Цим наказом також визначаються порядок роботи та контролю за роботою представників органу ДФС на податкових постах (відповідає режиму роботи підприємства-виробника) та заходи щодо матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування, інші умови, необхідні для забезпечення ефективного контролю.

Копія наказу про призначення представників органу ДФС на податковий пост надсилається керівнику підприємства-виробника, який у триденний строк зобов'язаний видати відповідний наказ, яким передбачено створення належних умов для ефективної роботи представників органів ДФС на податкових постах.

1.5. Відповідні органи ДФС контролюють роботу податкових постів на підприємствах-виробниках, що використовують нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості, та згідно з наданою інформацією таких постів проводять аналіз діяльності підприємства-виробника щодо цільового використання нафтопродуктів.

1.6. Прийом нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості від виробника або ввезених на митну територію України підприємством-виробником обов'язково здійснюється за участю представника органу ДФС на податковому посту такого підприємства.

II. Завдання та функції представників органів ДФС на податкових постах

2.1. Основним завданням представників органів ДФС на податкових постах підприємств-виробників є здійснення постійного безпосереднього контролю за цільовим використанням нафтопродуктів виключно як сировини для виробництва у хімічній промисловості та недопущення нецільового використання отриманих нафтопродуктів.

2.2. Відповідно до покладених завдань представники органу ДФС на податкових постах підприємств-виробників:

2.2.1. Здійснюють контроль за:

своєчасністю та повнотою складського і бухгалтерського обліку нафтопродуктів, які надходять як сировина для виробництва у хімічній промисловості;

зберіганням та цільовим використанням нафтопродуктів, які надходять як сировина для виробництва у хімічній промисловості;

обсягами надходження нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості;

відповідністю обсягів, витрачених на виробництво нафтопродуктів, обсягам виготовленої продукції хімічної промисловості на основі первинних документів;

2.2.2. Беруть участь у проведенні щомісячної інвентаризації залишків отриманих та ввезених нафтопродуктів і виробленої продукції хімічної промисловості.

2.2.3. Погоджують Довідку про цільове використання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості.

2.2.4. Надають керівнику підприємства-виробника пропозиції щодо усунення виявлених порушень установленого законодавством порядку ведення обліку та зберігання нафтопродуктів для виробництва у хімічній промисловості.

2.2.5. Ведуть Контрольний журнал реєстрації отримання (ввезення) та використання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості (далі - Контрольний журнал) (додаток 1).

2.3. При отриманні нафтопродуктів підприємством-виробником представник органу ДФС на податковому посту робить відмітку у товарно-транспортній накладній про погодження ввезення шляхом проставляння штампа "В'їзд дозволено" і особистого підпису та вчиняє запис у Контрольному журналі, який повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою органу ДФС.

Представник органу ДФС на податковому посту підприємства-виробника протягом трьох робочих днів надсилає Довідку про отримання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості (додаток 2) до органу ДФС за місцезнаходженням підприємства, яке відпустило нафтопродукти, про що робиться відповідна відмітка у Контрольному журналі.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

КОНТРОЛЬНИЙ ЖУРНАЛ
реєстрації отримання (ввезення) та використання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості

_____________________________________________________________________________________
(найменування підприємства - виробника, що використовує нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості)

N з/п

Дата отримання (ввезення) підприєм-
ством нафтопро-
дуктів

Номер, дата товарно-
транспортної накладної / МД

Повні реквізити відвантажувача нафтопродуктів (виробника/імпортера)

Код нафтопро-
дуктів згідно з УКТ ЗЕД

Обсяги фактично отриманих підприємством нафтопро-
дуктів,
кг

Підпис представника органу ДФС

Обсяги нафто-
продуктів, фактично відпущених на виробництво продукції хімічної промисловості

Номер, дата довідки про отримання нафтопро-
дуктів

Залишок нафтопро-
дуктів згідно з інвентаризацією

повне найме-
нування

код за ЄДРПОУ

місцезна-
ходження

номер/
серія

дата

дата

кг

N

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОВІДКА
про отримання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості

____________ 20__ року

N ________

1. Ким отримано ______________________________________________________________________
                                                                                                      (найменування, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                                            код за ЄДРПОУ підприємства, яке одержало нафтопродукти)

2. Ким відвантажено ___________________________________________________________________
                                                                                                        (найменування, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                              код за ЄДРПОУ підприємства (виробника/імпортера), яке відвантажило нафтопродукти)

3. Найменування нафтопродуктів за кодами згідно з УКТ ЗЕД із зазначенням кількості, кг
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Дата отримання нафтопродуктів
______________________________

5. Дата та номер товарно-транспортної накладної
___________________________________________

Представник податкового поста

 

 

_____________________________________________
(посада та найменування органу ДФС)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

01

Довідка
про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які планується використовувати як сировину для виробництва у хімічній промисловості

(додається до податкового векселя1 від "___" ____________ 20__ N ______)

 

02

Суб'єкт господарювання - виробник готової продукції

 

                                                                                                                                                (найменування)

 

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


03

Місцезнаходження суб'єкта господарювання - виробника готової продукції

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

Факс

 

 

 

E-mail

 

До органу державної фіскальної служби в


                                                                                                                                                    (район, місто)

N з/п

Код продукції згідно з УКТ ЗЕД

Найменування продукції

Витрати нафтопродуктів на одиницю виробленої продукції згідно з нормативними документами, кг

Прогнозований обсяг виробництва продукції, кг

Потреба нафтопродуктів, які необхідні для виробництва прогнозованого обсягу продукції з урахуванням квот, кг (гр. 4 х гр. 5)

1

2

3

42

52

62

 

 

 

 

 

 

Дата подання довідки

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта
3

 

__________________________________
(підпис)        (ініціали, прізвище)

М. П.

Особа, яка відповідає за ведення
бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта
3

 

 
_________________________________
(підпис)        (ініціали, прізвище)

Наведена інформація є достовірною.


____________
1 До кожного податкового векселя подається окрема довідка.

2 У графах 4 - 6 показники проставляються у кілограмах з відповідним округленням до одного знака після коми.

3 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М. О. Чмерук

(форма Довідки із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 51)

 

01

Довідка
про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості
1
до податкового векселя від "___" ____________ 20__ року N ______

02

Суб'єкт господарювання - виробник готової продукції

 


                                                                                                                                                                                                              (найменування)

 

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


03

Місцезнаходження суб'єкта господарювання - виробника готової продукції

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

Факс

 

 

E-mail

 

До органу державної фіскальної служби в


                                                                                                                                                                                              (район, місто)

N з/п

Код продукції згідно з УКТ ЗЕД

Найменування продукції

Кількість виробленої продукції, кг

Витрати нафтопродуктів на одиницю виробленої продукції згідно з нормативними документами, кг

Обсяги нафтопродуктів, кг

Сума акцизного податку

отримано з нафто-
переробного підприємства або ввезено на митну територію України2

використано за цільовим призначенням
(гр. 4 х гр. 5)

визначена у податковому векселі, що підлягає погашенню, грн.

нарахована на обсяг нафтопродуктів, використаних як сировина у виробництві продукції, грн.

сплачена коштами у разі нецільового використання3, грн.

1

2

3

44

54

64

74

85

95

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останній день погашення податкового векселя

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Дата подання довідки

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта
6

 

___________________________________
(підпис)            (ініціали, прізвище)

М. П.

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта
6

 

___________________________________
(підпис)           (ініціали, прізвище)

Наведена інформація є достовірною.


Погоджено7

"___" ____________ 20__ року

 

________________________________
(підпис представника органу державної
фіскальної служби на податковому посту)

 

_______________________________
(ініціали, прізвище)

1 До кожного податкового векселя подається окрема довідка.

2 Обсяги нафтопродуктів, отриманих з нафтопереробного підприємства або ввезених на митну територію України, зазначаються у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

3 У графі 10 "Сума акцизного податку, сплачена коштами у разі нецільового використання" зазначається сума акцизного податку, сплачена векселедавцем або банком-авалістом, у разі непідтвердження цільового використання нафтопродуктів у встановленому порядку.

4 У графах 4 - 7 показники проставляються у кілограмах з відповідним округленням до одного знака після коми.

5 У графах 8 - 10 показники проставляються у відповідних одиницях з округленням до двох знаків після коми.

6 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті.

7 Довідка погоджується представником органу державної фіскальної служби на податковому посту.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М. О. Чмерук

(форма Довідки із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 51)

 

ЖУРНАЛ
обліку погашених податкових векселів

Облі-
ковий номер з/п

Реєстра-
ційний номер бланка векселя

Дата

Векселедавець

Банк-аваліст

Обсяг отри-
маних або вве-
зених нафто-
про-
дуктів у межах квот, на який видано подат-
ковий вексель

Сума акцизного податку

Відмітка про повне погашення податко-
вого векселя

реєстра-
ції

видачі

остан-
нього дня пога-
шення

код за ЄДРПОУ

наймену-
вання

місце-
знаход-
ження

код за ЄДРПОУ

код МФО

наймену-
вання

місце-
знаход-
ження

зазна-
чена у векселі, грн.

сплачена у рахунок погашення векселя у разі нецільового використання

нарахована на обсяг нафтопродуктів, використаних за цільовим призначенням

дата

сума, грн.

сума, грн.

реквізити документа про сплату

сума, грн.

реквізити довідки про цільове викорис-
тання

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М. О. Чмерук

Опрос