Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Службы внешней разведки Украины

Служба внешней разведки
Приказ от 30.07.2012 № 200
действует с 28.09.2012

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2012

м. Київ

N 200

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2012 р. за N 1384/21696

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Служби зовнішньої розвідки України

Відповідно до Законів України "Про розвідувальні органи України", "Про Службу зовнішньої розвідки України", у зв'язку з організаційно-штатними змінами у Службі зовнішньої розвідки України

НАКАЗУЮ:

1. У пунктах 2, 3 та 5 наказу Служби зовнішньої розвідки України від 30 грудня 2011 року N 379 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про доступ до публічної інформації" у Службі зовнішньої розвідки України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2012 року за N 101/20414, слово "управління" виключити.

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Служби зовнішньої розвідки України, що додаються.

3. Юридичному управлінню подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

Г. Ілляшов

 

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Служби зовнішньої розвідки України

1. В Інструкції про порядок доступу до публічної інформації у Службі зовнішньої розвідки України, затвердженій наказом Служби зовнішньої розвідки України від 30 грудня 2011 року N 379, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 24 січня 2012 року за N 101/20414:

абзац другий пункту 1.2 розділу I викласти в такій редакції:

"приймальня - підрозділ Апарату Голови СЗРУ;";

у пунктах 2.3 розділу II та 3.5 розділу III слово "управління" виключити.

2. Додатки 6, 7, 9 та 10 до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 28 березня 2012 року N 75, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2012 року за N 592/20905, викласти в новій редакції, що додаються.

 

Начальник Юридичного
управління Служби
зовнішньої розвідки України

В. Салімон

 

ОБХІДНИЙ ЛИСТОК
(для військовослужбовців у разі переведення до Збройних Сил України та інших військових формувань, звільнення з військової служби)

на ___________________________________________________________________________________
                                                                                (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

1. Начальник підрозділу ________________________________________________________________

2. Начальник ФЕУ: ____________________________________________________________________

    начальник 1 відділу бухгалтерської служби ______________________________________________

    начальник 2 відділу бухгалтерської служби ______________________________________________

    начальник бухгалтерської служби ______________________________________________________

   начальник 2 служби __________________________________________________________________

    начальник 4 відділу __________________________________________________________________

    начальник 3 відділу __________________________________________________________________

    начальник 5 групи ___________________________________________________________________

3. Начальник МВ ______________________________________________________________________

4. 2 управління 3 департаменту:

    начальник 2 управління 3 департаменту _________________________________________________

    начальник 3 відділу 2 управління 3 департаменту _________________________________________

    начальник Архіву ____________________________________________________________________

5. Начальник 2 служби РСУ _____________________________________________________________

6. Вихідна пошта ______________________________________________________________________

7. Вхідна пошта _______________________________________________________________________

8. Спецбібліотека ______________________________________________________________________

9. Начальник РСУ _____________________________________________________________________

10. ШТ ______________________________________________________________________________

11. Начальник УСЗ ____________________________________________________________________

12. Начальник УІТ _____________________________________________________________________

13. 6 департамент:

    начальник підрозділу МТЗ 6 департаменту _______________________________________________

    директор 6 департаменту _____________________________________________________________

14. Зброя та матеріальні цінності _________________________________________________________

15. Комендант УМРЛ __________________________________________________________________

16. Секретар ЖК ______________________________________________________________________

17. Документи прикриття (8 управління) __________________________________________________

18. 2 управління 4 департаменту (пом. нач. упр.) ___________________________________________

19. Управління кадрів (службові посвідчення) _____________________________________________

20. Після наказу про звільнення: _________________________________________________________

Начальник 2 служби УМРЛ _____________________________________________________________

Керівник кадрового підрозділу СЗРУ

___.___.20__

 

ОБХІДНИЙ ЛИСТОК
(для військовослужбовців 7, 8, 9 служб 4 управління 2 департаменту СЗРУ у разі звільнення з посади)

на ___________________________________________________________________________________
                                                                             (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

1. Начальник підрозділу ________________________________________________________________

2. Начальник РСН _____________________________________________________________________

3. Начальник ФВ ______________________________________________________________________

4. Начальник НІБ _____________________________________________________________________

5. Начальник підр. техн. забезпечення ____________________________________________________

6. Лікар ______________________________________________________________________________

7. Спецбібліотека ______________________________________________________________________

8. Начальник групи кадрів ______________________________________________________________

9. Начальник АГВ _____________________________________________________________________

10. Начальник 2 служби РСУ ____________________________________________________________

11. Служба арт. тех. озброєння __________________________________________________________

12. Речова служба _____________________________________________________________________

Керівник кадрового підрозділу СЗРУ

___.___.20__

 

ОБХІДНИЙ ЛИСТОК
(для військовослужбовців у разі переміщення по службі в межах СЗРУ)

на ___________________________________________________________________________________
                                                                        (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

1. Начальник підрозділу _________________________________________________________________

2. Начальник МВ ______________________________________________________________________

3. 2 управління 3 департаменту:

    начальник 2 управління 3 департаменту _________________________________________________

    начальник 3 відділу 2 управління 3 департаменту _________________________________________

    начальник Архіву ____________________________________________________________________

4. Начальник 2 служби РСУ _____________________________________________________________

5. Вихідна, вхідна пошта і ШТ ____________________________________________________________

6. Спецбібліотека ______________________________________________________________________

7. Начальник РСУ _____________________________________________________________________

8. Начальник УСЗ _____________________________________________________________________

9. Начальник УІТ ______________________________________________________________________

10. 6 департамент:

    начальник підрозділу МТЗ 6 департаменту _______________________________________________

    директор 6 департаменту______________________________________________________________

11. Зброя та матеріальні цінності _________________________________________________________

12. Комендант УМРЛ __________________________________________________________________

13. Документи прикриття (8 управління) __________________________________________________

14. 2 управління 4 департаменту (пом. нач. упр.) ___________________________________________

Керівник кадрового підрозділу СЗРУ

___.___.20__

 

ОБХІДНИЙ ЛИСТОК
(для військовослужбовців, які плануються до направлення у довготермінові закордонні відрядження)

на ___________________________________________________________________________________
                                                                        (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

1. Начальник підрозділу _________________________________________________________________

2. 2 управління 3 департаменту:

    начальник 2 управління 3 департаменту _________________________________________________

    начальник 3 відділу 2 управління 3 департаменту _________________________________________

    начальник Архіву ____________________________________________________________________

3. Начальник 4 відділу ФЕУ _____________________________________________________________

4. Начальник 2 служби РСУ _____________________________________________________________

5. Вихідна, вхідна пошта і ШТ ____________________________________________________________

6. Спецбібліотека ______________________________________________________________________

7. Начальник РСУ _____________________________________________________________________

8. Начальник УСЗ _____________________________________________________________________

9. Начальник УІТ ______________________________________________________________________

10. 6 департамент:

    начальник підрозділу МТЗ 6 департаменту ______________________________________________

    директор 6 департаменту _____________________________________________________________

11. Зброя та матеріальні цінності _________________________________________________________

12. Комендант УМРЛ __________________________________________________________________

13. Начальник УМРЛ __________________________________________________________________

14. Секретар ЖК ______________________________________________________________________

15. Управління кадрів (службові посвідчення) ______________________________________________

Керівник кадрового підрозділу СЗРУ

___.___.20__

____________

Опрос