Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок возмещения фактических расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросу на информацию, распорядителем которой является Фонд государственного имущества Украины

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 31.07.2012 № 3195
редакция действует с 03.08.2018

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Фонду державного майна України
 від 20 червня 2018 року N 820

(У тексті Порядку слова "Управління фінансово-бухгалтерської роботи" в усіх відмінках замінено словами "Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку" у відповідних відмінках згідно з наказом Фонду державного майна України від 20 червня 2018 року N 820)

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Фондом державного майна України за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Фонд державного майна України є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, яка становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі необхідності виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з одинадцятої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України, затвердженого цим наказом.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 20.06.2018 р. N 820)

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається Управлінням фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку.

6. Структурний підрозділ Фонду державного майна України в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), до Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

7. На підставі отриманої заявки Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Фонду державного майна України, в якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Фонду державного майна України Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку передає структурному підрозділу Фонду державного майна України, в якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку, з проставлянням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

 

Заступник начальника Управління
фінансово-бухгалтерської роботи -
заступник головного бухгалтера -
начальник відділу

В. Мишкіна

 

ЗАЯВКА N ______
від "___" ____________ 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (назва документа)

_____________________________________________________________________________________
                                              (назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи

 


Послуга, що надається

Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів формату А4, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів формату А3, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 


(За відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець

 

 

_______________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу,
у якого знаходиться запитувана інформація

 

 

_______________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)


(додаток 1 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 20.06.2018 р. N 820)

 

Надавач послуг Фонд державного майна України
Реєстраційний рахунок ________________________________
МФО банку __________________________________________
Код за ЄДРПОУ ______________________________________
Платник: ____________________________________________

Рахунок N ______
від "____" _________________ 20 ____ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (назва документа)
_________________________________________________________________________________________________

Найменування послуги

Вартість виготовлення 1 сторінки, грн

Кількість сторінок

Сума, грн (без ПДВ)

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А4, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Разом

 

 

 


Усього до сплати ______________________________________________________________________
                                                                                                             (сума словами)
__________________________________________________________________ грн ____________ коп.

Виконавець

 

 

_______________________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)


(додаток 2 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 20.06.2018 р. N 820)

____________

Опрос