Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок возмещения фактических расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросу на информацию, распорядителем которой является Фонд государственного имущества Украины

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 31.07.2012 № 3195
действует с 07.09.2012

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Фондом державного майна України за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Фонд державного майна України є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, яка становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі необхідності виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України, затвердженого цим наказом.

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається Управлінням фінансово-бухгалтерської роботи.

6. Структурний підрозділ Фонду державного майна України в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), до Управління фінансово-бухгалтерської роботи за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

7. На підставі отриманої заявки Управління фінансово-бухгалтерської роботи протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Фонду державного майна України, в якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Фонду державного майна України Управління фінансово-бухгалтерської роботи передає структурному підрозділу Фонду державного майна України, в якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою Управління фінансово-бухгалтерської роботи, з проставлянням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

 

Заступник начальника Управління
фінансово-бухгалтерської роботи -
заступник головного бухгалтера -
начальник відділу

В. Мишкіна

 

ЗАЯВКА N _________

від "_____" _______________ 20___ року

на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

________________________________________________________________________________
(назва документа)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, в якому знаходиться запитувана інформація)

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,35

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,50

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

4,4

 

(За відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець:

 

 

_______________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б)

Керівник структурного підрозділу,
у якого знаходиться запитувана інформація:

 

 

_______________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б)

 

Надавач послуг

Фонд державного майна України

Реєстраційний рахунок

35217036000058

МФО банку

820172

Код за ЄДРПОУ

00032945

Платник:

____________________________________
____________________________________

РАХУНОК N ___________

від "____" ____________ 20__ року

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

________________________________________________________________________________
(назва документа)
________________________________________________________________________________

Найменування

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Ціна, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України

 

 

 

Усього до сплати _______________________________________________________________________
                                                                                                                       (сума словами)

__________________________________________________________________ грн ____________ коп.

Виконавець:

 

 

_______________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

____________

Опрос