Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства аграрной политики Украины от 13 октября 2008 года N 661

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ от 30.07.2012 № 472
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2012

м. Київ

N 472

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2012 р. за N 1374/21686

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року N 661

Наказ скасовано
(у зв'язку із скасуванням
наказу Міністерства аграрної
 політики України від 13 жовтня 2008 року N 661
згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 року N 166-р)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року N 1300 "Про утворення територіальних органів Державної інспекції сільського господарства", підпункту 1 пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 459, підпункту 7.259 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року N 661 "Про затвердження Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2008 року за N 1111/15802, такі зміни:

1.1. У преамбулі наказу слова та цифри "України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2006 N 1541" замінити словами та цифрами "та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500".

1.2. У пункті 3 наказу слова "з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку" замінити словами "сільського господарства України".

1.3. Затвердити Зміни до Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року N 661, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2008 року за N 1111/15802, що додаються.

2. Департаменту економічного розвитку аграрного ринку (Кваша С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
сільського господарства України

М. О. Вашешніков

Перший заступник Міністра
інфраструктури України

К. О. Єфименко

 

Зміни до Інструкції
про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах

1. У пункті 2.4 розділу II слова "державної хлібної інспекції Автономної Республіки Крим, обласної державної хлібної інспекції (далі - ДХІ)" замінити словами "Державної інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі (далі - Держсільгоспінспекція)".

2. У пункті 2.6 глави 2 розділу IV слова та цифри "згідно з наказом Міністерства аграрної політики України від 24 січня 2005 року N 32 має статус головного" замінити словами "є головним".

3. У тексті Інструкції слова "обласної ДХІ" та "ДХІ" замінити словом "Держсільгоспінспекція" у відповідних відмінках, а слова "Державний центр сертифікації і експертизи зерна та продуктів його переробки" в усіх відмінках замінити словами "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції" у відповідних відмінках.

4. Додатки 5, 7 до Інструкції викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту
економічного розвитку
аграрного ринку

С. М. Кваша

 

РІШЕННЯ
про заміну сертифіката якості

Начальник державної інспекції сільського господарства ______________________________________,
                                                                                                                     (Державна інспекція сільського господарства в Автономній
                                                                                                                                  Республіці Крим/області/містах Києві та Севастополі)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                               (П. І. Б.)
розглянувши матеріали за заявою _________________________________________________________
                                                                                                                                    (П. І. Б. заявника)
про опротестування якості _______________________________________, що було(а) доставлене(а) з
                                                                                         (назва зерна (продукції))
сертифікатом якості державної інспекції сільського господарства _______________________________,
                                                                                                                      (Державна інспекція сільського господарства в Автономній
                                                                                                                                   Республіці Крим/області/містах Києві та Севастополі)
на підставі проб, отриманих відповідно до _________________________________________________,
                                                                                                                                           (нормативний документ)
та акта відбору проб від "___" ____________ 20__ року N _____, протоколу
лабораторних випробувань від "___" ____________ 20__ року N _________,

ВИРІШИВ:
замінити сертифікат якості державної інспекції сільського господарства
__________________________________________________________________________ N _________,
(Державна інспекція сільського господарства в Автономній Республіці
                     Крим/області/містах Києві та Севастополі)
виданий "___" ____________ 20__ року ____________________________________________________
                                                                                                                       (Державна інспекція сільського господарства в Автономній
                                                                                                                                   Республіці Крим/області/містах Києві та Севастополі)
державною інспекцією сільського господарства ___________________________________________ на
                                                                                                                      (Державна інспекція сільського господарства в Автономній
                                                                                                                                   Республіці Крим/області/містах Києві та Севастополі)
____________________________ _________________________________________________________
              (назва зернопродуктів)                            (зазначити причину заміни сертифіката якості, наявність розбіжностей)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                         (назва показників якості, які аналізувалися)

Начальник державної інспекції сільського господарства _______________________________________
                                                                                                                                              (Державна інспекція сільського господарства в
                                                                                                          Автономній Республіці Крим/області/містах Києві та Севастополі)

_______________

__________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

_____________
(дата)

 

Акт-розрахунок N ____
від ____________ 20__ р.

Комісія у складі:

директора (голови правління)

начальника випробувальної технологічної лабораторії (завідуючого лабораторією)

головного бухгалтера

представника власника

на підставі договору N _______ від ______________________
провела перевірку:

результатів операцій із зерном ______________ (культура, клас);

відповідності кількісних і якісних облікових даних;

втрат та кількості зерна і відходів, що підлягають поверненню
по __________________________________________________________________________________,
                                                                                             (місце зберігання)
при цьому виявилось:

N
з/п

Обіг від попередньої зачистки (інвентаризації)

Маса, кг

Середньозважена якість, %

вологість, %

смітна домішка, %

1

Залишок на

 

 

 

2

Надходження з _________________
по ___________________________

 

 

 

3

Переоформлення з ______________
по ___________________________

 

 

 

4

ВСЬОГО по надходженню

 

 

 

5

Видаток (без відходів) з __________
по ___________________________

 

 

 

6

Переоформлення з ______________
по ___________________________

 

 

 

7

Списано побічний продукт, відходи I - II категорій

 

 

 

8

Списано відходів III категорії

 

 

 

9

Залишок по переважуванню на

 

 

 

10

ВСЬОГО до видачі

 

 

 

11

Різниця між надходженням і видатком

 

 

 

12

Нарахування у масі

 

 

 

13

Всього нестачі (лишку)

 

 

 

14. Проводились сушіння, очищення:

N
з/п

Вид операції з зерном, дата і номер акта доробки

Маса зерна, кг

Побічний продукт, відходи I - II категорій

Відходи III категорії

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

15. Середній строк зберігання (тривалість)
______________________________________________________________________________________

16. Розмір убутку в масі:
а) за рахунок пониження вологості за формулою, ___ %, __ кг;
б) убуток у масі від зниження смітної домішки зверх списаних за актами доробки цінних
і непридатних відходів (не повинні перевищувати 0,2 %): __ %, _ кг;
в) природний убуток при зберіганні зерна, кг ___ %, ________ кг.
Всього, кг ___ %, __________ кг.

17. Нарахування у масі та висновок про обґрунтованість нарахувань:
а) за рахунок підвищення вологості за формулою, ___ %, ______ кг;
б) за рахунок підвищення смітної домішки __ %, ___________ кг
Всього, кг ___ %, __________ кг

Підлягає поверненню культура _______, кількість, кг _______;
(якість (вологість, % ____, смітна домішка, % ____))
Побічний продукт: кількість, кг ___ вологість, % __, смітна домішка, % __.
Відходи I і II категорій: кількість, кг __________; вологість, % _________;
смітна домішка, % ___.

Директор _____________________________________________________________________________

Начальник випробувальної технологічної лабораторії
______________________________________________________________________________________

Головний бухгалтер
______________________________________________________________________________________
М. П.
"___" ____________ 20__ року
Представник власника зерна
______________________________________________________________________________________
М. П.
"___" ____________ 20__ року

Державний інспектор державної інспекції
сільського господарства _________________________________________________________________
                                                                                       (Державна інспекція сільського господарства в Автономній
                                                                                            Республіці Крим/області/містах Києві та Севастополі)

"___" ____________ 20__ року

____________

Опрос