Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке информирования общественности о системе гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Положение, Решение от 23.07.2012 № 10
редакция действует с 11.05.2022

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

23.07.2012

м. Київ

N 10

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2012 р. за N 1370/21682

Про затвердження Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб

(заголовок у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 р. N 81)

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 31 січня 2013 року N 8
,
 від 4 вересня 2014 року N 81
,
 від 9 листопада 2015 року N 206
,
 від 3 березня 2016 року N 284
,
 від 26 травня 2016 року N 825
,
 від 12 вересня 2016 року N 1809
,
від 5 липня 2017 року N 2837
,
від 26 липня 2018 року N 2113
,
від 13 квітня 2022 року N 243

Відповідно до частини третьої статті 12, частини другої статті 28, пункту 13 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

(пункт 1 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 р. N 81)

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 листопада 2002 року N 14 "Про затвердження Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб в Україні", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за N 957/7245.

3. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

Директор-розпорядник

О. І. Шарова

 

Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб

(заголовок Положення у редакції рішення виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 р. N 81)

(У тексті слова "Урядовий кур'єр" та "Голос України", "Урядовий кур'єр", "Голос України" замінено словами "Урядовий кур'єр" або "Голос України" згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 4 вересня 2014 року N 81)

(У тексті Положення слова "на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет", "на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет", "на сторінці банку в мережі Інтернет" та "веб-сайті" замінено відповідно словами "на офіційному вебсайті Фонду", "на своєму офіційному вебсайті", "на вебсайті банку" та "вебсайті", а після слів "по батькові" доповнено словами "(за наявності)" згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 13 квітня 2022 року N 243)

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон), "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про доступ до публічної інформації" і встановлює вимоги щодо порядку інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.11.2015 р. N 206)

1.2. Метою цього Положення є сприяння підвищенню рівня поінформованості громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та фінансової грамотності населення, посилення довіри до банківської системи України та забезпечення дотримання прав на інформацію у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, стану виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку шляхом забезпечення наявності, доступності та достовірності відповідної інформації.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з рішеннями виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 р. N 81
,
 від 09.11.2015 р. N 206
,
від 13.04.2022 р. N 243)

1.3. Вимоги цього Положення поширюються на всіх учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

1.4. Прозорість системи гарантування вкладів фізичних осіб забезпечується наданням інформації, що відображає реальну ситуацію і дає можливість ознайомитися з системою гарантування вкладів фізичних осіб та стану виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.11.2015 р. N 206)

1.5. Якщо повноваження Фонду як ліквідатора банку здійснюються Фондом безпосередньо, вебсайтом такого банку є відповідна вебсторінка банку на офіційному вебсайті Фонду.

(розділ І доповнено пунктом 1.5 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 13.04.2022 р. N 243)

II. Інформування громадськості Фондом

(назва розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.11.2015 р. N 206)

2.1. Фонд зобов'язаний один раз на рік, станом на 1 січня, розміщувати на своєму офіційному вебсайті перелік учасників Фонду не пізніше одного місяця після настання відповідного строку.

(пункт 2.1 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 09.11.2015 р. N 206)

2.2. Фонд зобов'язаний додатково розміщувати на своєму офіційному вебсайті інформацію про зміни в переліку учасників Фонду не пізніше 14 днів після внесення відповідних змін до реєстру учасників Фонду, а також перелік учасників Фонду.

(пункт 2.2 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 09.11.2015 р. N 206)

2.3. Річний звіт Фонду, який містить звіт про діяльність Фонду за звітний рік та фінансову звітність, оприлюднюється на офіційному вебсайті Фонду не пізніше 01 липня року, наступного за звітним.

(абзац перший пункту 2.3 у редакції рішення виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 13.04.2022 р. N 243)

Річна фінансова звітність Фонду, підтверджена незалежним суб'єктом аудиторської діяльності, оприлюднюється в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" не пізніше 1 липня року, наступного за звітним.

(абзац другий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.07.2018 р. N 2113)

2.4. Фонд розміщує інформацію про запровадження в банку тимчасової адміністрації:

а) на своєму офіційному вебсайті не пізніше наступного робочого дня після початку тимчасової адміністрації в банку;

(підпункт "а" пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 р. N 81)

б) у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" не пізніше ніж через десять днів після початку тимчасової адміністрації в банку.

(підпункт "б" пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 р. N 81)

2.5. Інформація про запровадження в банку тимчасової адміністрації має містити:

1) назву, дату та номер рішення виконавчої дирекції Фонду про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду;

2) дату та номер рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних;

3) найменування та реквізити неплатоспроможного банку, в якому запроваджується тимчасова адміністрація;

4) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи Фонду, якій делеговано здійснення повноважень органів управління банку (у разі делегування);

(підпункт 4 пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.11.2015 р. N 206)

5) строк, на який запроваджується тимчасова адміністрація.

(пункт 2.5 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 р. N 81)

2.6. Фонд розміщує інформацію про продовження строку тимчасової адміністрації:

1) на своєму офіційному вебсайті не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду;

2) у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" не пізніше ніж через десять днів після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.6 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 р. N 81)

2.7. Фонд не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку розміщує оголошення про початок відшкодування коштів вкладникам на офіційному вебсайті Фонду.

Фонд також оприлюднює оголошення про початок відшкодування коштів вкладникам у газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України".

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.7 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 р. N 81
,
пункт 2.7 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 12.09.2016 р. N 1809)

2.8. Фонд інформує боржників і кредиторів неплатоспроможного банку про продаж банку інвестору чи про передачу частини або всіх активів і частини або всіх зобов'язань приймаючому/перехідному банку шляхом розміщення узагальненої інформації на офіційному вебсайті Фонду після підписання відповідного договору з інвестором або приймаючим банком.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.8 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 р. N 81
,
 у зв'язку з цим пункти 2.6 - 2.15 вважати відповідно пунктами 2.9 - 2.18
,
пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.11.2015 р. N 206)

2.9. Пункт 2.9 виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 13.04.2022 р. N 243,
у зв'язку з цим пункти 2.10 - 2.22 вважати відповідно пунктами 2.9 - 2.21)

2.9. Фонд не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку розміщує інформацію про це на своєму офіційному вебсайті.

2.10. Фонд здійснює опублікування відомостей про ліквідацію банку в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" не пізніше ніж через сім днів з дня початку процедури ліквідації банку.

(абзац перший пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.11.2015 р. N 206)

Відомості про ліквідацію банку повинні містити:

(абзац другий пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.11.2015 р. N 206)

а) найменування та інші реквізити банку, що ліквідується;

(підпункт "а" пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.11.2015 р. N 206)

б) дату та номер рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

в) дату та номер рішення виконавчої дирекції Фонду про початок процедури ліквідації банку;

(підпункт "в" пункту 2.10 у редакції рішення виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.11.2015 р. N 206)

г) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень);

(підпункт "г" пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.11.2015 р. N 206
,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 13.04.2022 р. N 243)

ґ) інформацію про місце та строк приймання вимог кредиторів.

2.11. Фонд, крім випадків делегування повноважень уповноваженій(им) особі(ам) Фонду, у семиденний строк з дня початку процедури ліквідації банку розміщує оголошення, що містить відомості про ліквідацію банку відповідно до пункту 2.10 цього розділу, в усіх приміщеннях такого банку, в яких здійснюється обслуговування клієнтів.

(пункт 2.11 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 р. N 81
,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від 09.11.2015 р. N 206
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 13.04.2022 р. N 243)

2.12. Фонд не пізніше сьомого дня з дня опублікування відповідно до частини другої статті 45 Закону відомостей про ліквідацію банку в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" розміщує на своєму офіційному вебсайті таку інформацію:

номер і дату виходу газети, в якій оприлюднено відомості про ліквідацію банку;

про початок прийому заяв від кредиторів про їхні вимоги до банку;

строк, протягом якого кредитори мають право заявити про свої вимоги до банку;

адресу для надсилання кредиторами заяв про їхні вимоги до банку.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.12 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 13.04.2022 р. N 243,
у зв'язку з цим пункти 2.12 - 2.21 вважати відповідно пунктами 2.13 - 2.22)

2.13. Фонд розміщує інформацію про зміну уповноваженої особи Фонду, якій делеговано здійснення повноважень органів управління банку, про визначення та про продовження повноважень уповноваженої особи Фонду:

(абзац перший пункту 2.13 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.11.2015 р. N 206
,
від 13.04.2022 р. N 243)

1) на своєму офіційному вебсайті не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду;

2) у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" не пізніше ніж через сім днів після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду.

(пункт 2.13 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 р. N 81)

2.14. На офіційному вебсайті Фонду, на вебсайті банку, в якому здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація, та в усіх приміщеннях такого банку, в яких здійснюється обслуговування клієнтів, оприлюднюється така інформація:

режим роботи банку;

контактні номери телефонів банку;

адреса для листування та прийому громадян;

графік і порядок прийому громадян уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) та/або посадовою особою банку або Фонду (якщо повноваження Фонду як ліквідатора банку здійснюються Фондом безпосередньо).

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.14 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 р. N 81
,
пункт 2.14 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.11.2015 р. N 206
,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 13.04.2022 р. N 243)

2.15. На офіційному вебсайті Фонду, на вебсайті банку, в якому здійснюється процедура ліквідації, оприлюднюється інформація про:

зміну реквізитів банку;

відкриття або зміну накопичувального рахунку банку в національній та/або іноземній валютах.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.15 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 13.04.2022 р. N 243,
у зв'язку з цим пункти 2.15 - 2.22 вважати відповідно пунктами 2.16 - 2.23)

2.16. Фонд розміщує інформацію про продовження строку управління майном (активами) банку та задоволення вимог кредиторів:

(абзац перший пункту 2.16 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 13.04.2022 р. N 243)

1) на своєму офіційному вебсайті не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду;

2) у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" не пізніше ніж через сім днів після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.16 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 р. N 81
,
 у зв'язку з цим пункти
2.15 - 2.19 вважати відповідно пунктами 2.17 - 2.21)

2.16. Пункт 2.16 виключено

(пункт 2.16 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 р. N 81
,
 виключено згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 12.09.2016 р. N 1809,
у зв'язку з цим пункти 2.17 - 2.23 вважати
 відповідно пунктами 2.16 - 2.22)

2.17. Фонд не пізніше наступного робочого дня після затвердження ліквідаційного балансу банку та звіту про виконання ліквідаційної процедури розміщує на своєму вебсайті оголошення про:

припинення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування вкладникам;

завершення ліквідаційної процедури банку та затвердження ліквідаційного балансу банку;

закриття накопичувального рахунку банку та припинення прийому платежів.

(пункт 2.17 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.11.2015 р. N 206
,
 у редакції
рішень виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 12.09.2016 р. N 1809
,
від 13.04.2022 р. N 243)

2.18. Повідомлення про затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів та визначений Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) порядок ознайомлення із затвердженим реєстром акцептованих вимог кредиторів оприлюднюються протягом двадцяти днів з дня прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів на офіційному вебсайті Фонду та вебсайті банку, що ліквідується, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.

(пункт 2.18 у редакції рішень виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 р. N 81
,
від 13.04.2022 р. N 243)

2.19. Фонд протягом 10 робочих днів з дати, що передбачена законодавством для оформлення документів та/або надання інформації, повинен розмістити на своєму офіційному вебсайті таку інформацію щодо неплатоспроможного банку та банку, що знаходиться в стадії ліквідації:

1) річну фінансову звітність відповідно до вимог законодавства:

щодо банку, який знаходиться на стадії тимчасової адміністрації, річна фінансова звітність складається до 30 квітня, наступного за звітним роком;

щодо банку, що знаходиться на стадії ліквідації, річна фінансова звітність відповідно до вимог законодавства не складається та не подається. Останнім звітним періодом для складання та оприлюднення річної фінансової звітності банку, щодо якого виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення про ліквідацію, є період з початку звітного року до початку процедури ліквідації банку Фондом.

2) квартальну фінансову звітність (проміжну) відповідно до вимог законодавства:

щодо банку, що знаходиться на стадії тимчасової адміністрації, квартальна фінансова звітність (проміжна) складається до 30 числа, наступного за звітним періодом, якщо інші строки не встановлені Національним банком України;

щодо банку, що знаходиться на стадії ліквідації, останнім звітним періодом для складання та оприлюднення квартальної фінансової звітності (проміжної) банку є квартал, що передує даті прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про ліквідацію.

3) результати оцінки активів банку з розподілом за видами активів і зазначенням незалежного суб'єкта оціночної діяльності, способу оцінки та дати, на яку здійснена оцінка;

4) результати інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси. Зазначена інформація розміщується з урахуванням вимог законодавства про банківську таємницю;

5) рішення Фонду щодо затвердження способу, порядку, складу та умов відчуження майна банку, затверджених виконавчою дирекцією Фонду та/або колегіальним органом Фонду з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банку (у разі делегування йому відповідних повноважень), а також всі інші рішення Фонду стосовно неплатоспроможного банку. У разі якщо рішення Фонду містить інші питання та/або банківську таємницю, Фонд розміщує на своєму офіційному вебсайті витяг з протоколу, що не містить таку інформацію;

(підпункт 5 пункту 2.19 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.07.2017 р. N 2837
,
від 13.04.2022 р. N 243)

6) кошторис витрат Фонду на здійснення тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку;

7) про укладені договори між Фондом і третіми особами стосовно утримання і збереження активів банку, оцінки та реалізації майна банку, проведення аудиту, охорони майна та приміщень банку. Інформація надається з урахуванням вимог Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію";

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.19 згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.11.2015 р. N 206)

8) звіт про виплати та надходження банку, що ліквідується.

(пункт 2.19 доповнено підпунктом 8 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 13.04.2022 р. N 243)

2.20. Фонд зобов'язаний оприлюднювати інформацію про майно (активи) банку, що продається, у друкованих засобах масової інформації, що визначаються виконавчою дирекцією Фонду та на офіційному вебсайті Фонду.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.20 згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 09.11.2015 р. N 206
,
 у зв'язку з цим пункти
2.19 - 2.21
 вважати відповідно пунктами 2.21 - 2.23,
 пункт
2.20 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 12.09.2016 р. N 1809)

2.21. Інформація про початок та про збільшення розміру задоволення акцептованих вимог кредиторів банку певної черги оприлюднюється на офіційному вебсайті Фонду та на вебсайті такого банку не пізніше наступного робочого дня після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про погодження початку або про збільшення розміру задоволення акцептованих вимог кредиторів.

У разі наявності майна (активів), що залишилося нереалізованим після задоволення вимог всіх кредиторів банку, що ліквідується, Фонд розміщує на своєму офіційному вебсайті повідомлення про завершення задоволення вимог кредиторів банку згідно з черговістю, встановленою статтею 52 Закону, наявність і перелік майна (активів), що залишилося нереалізованим, та право акціонерів на отримання такого майна (активів).

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.21 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 р. N 81
,
 у зв'язку з цим пункти
2.21, 2.22 вважати відповідно пунктами 2.22, 2.23,
пункт 2.21 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 13.04.2022 р. N 243)

2.22. Фонд оприлюднює на своєму офіційному вебсайті інформацію про припинення банку як юридичної особи не пізніше наступного робочого дня після внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.22 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 13.04.2022 р. N 243,
у зв'язку з цим пункти 2.22 і 2.23 вважати відповідно пунктами 2.23 і 2.24)

2.23. Фонд інформує громадськість про свою діяльність шляхом опублікування інформації на офіційному вебсайті Фонду, а також шляхом проведення прес-конференцій, виступів на радіо і телебаченні та в інший спосіб.

(абзац перший пункту 2.23 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 13.04.2022 р. N 243)

Фонд не рідше ніж раз на два роки проводить оцінювання рівня поінформованості громадськості за рішенням виконавчої дирекції Фонду в межах річного плану діяльності Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду.

(пункт 2.23 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 р. N 81)

2.24. Фонд розміщує Закон та нормативно-правові акти Фонду на офіційному вебсайті Фонду.

III.  Розділ III виключено

(розділ ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішеннями виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 31.01.2013 р. N 8,
 від 04.09.2014 р. N 81,
 від 09.11.2015 р. N 206,
 від 03.03.2016 р. N 284,
виключено згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 26.05.2016 р. N 825)

 

Начальник відділу зв'язків з
громадськістю та
міжнародними організаціями

І. В. Серветник

 

Перелік учасників Фонду

N
з/п

Найменування учасника Фонду

Реєстраційний номер учасника Фонду

Дата реєстрації у Фонді

Номер свідоцтва учасника Фонду

Дата видачі свідоцтва учасника Фонду

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Довідка
про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Додаток 2 виключено

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішеннями виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 31.01.2013 р. N 8
,
 від 04.09.2014 р. N 81
,
 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 09.11.2015 р. N 206
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 03.03.2016 р. N 284
,
виключено згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.05.2016 р. N 825)

____________ 

Опрос