Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке привлечения уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц советников, аудиторов, юристов и других лиц к работе в процессе осуществления временной администрации или ликвидации банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Положение, Решение от 23.07.2012 № 12
Утратил силу

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

23.07.2012

м. Київ

N 12

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 серпня 2012 р. за N 1364/21676

Про затвердження Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку

(заголовок у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.09.2014 р. N 78)

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 17 січня 2013 року N 5
,
 від 1 вересня 2014 року N 78
,
 від 30 листопада 2015 року N 212

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 28 березня 2016 року N 434)

Відповідно до статті 6, частини п'ятої статті 12, статей 37, 48, пункту 13 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку (додається).

(пункт 1 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.09.2014 р. N 78)

2. Відділу з питань стратегії та трансформації Фонду разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

Директор-розпорядник

О. І. Шарова

 

Положення
 про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку

(заголовок у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.09.2014 р. N 78)

(У тексті Положення: слова "консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку" та "консультантів, експертів, інших фахівців для здійснення Фондом виведення неплатоспроможного банку з ринку" замінено словами "радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації"; слова "консультанти, експерти або інші фахівці", "консультанти, експерти, інші фахівці" та "консультанти, експерти, фахівці" у всіх відмінках і числах замінено словами "радники, аудитори, юристи та інші особи" у відповідних відмінках і числах; слова "(освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста)" виключено згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 1 вересня 2014 року N 78)

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає умови та порядок залучення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) та/або уповноваженою ним особою радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Це Положення не поширюється на випадки залучення Фондом міжнародно визнаної аудиторської фірми для виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави.

(пункт 1 розділу I у редакції рішень виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5
,
 від 30.11.2015 р. N 212)

2. Відбір радників, аудиторів, юристів та інших осіб для надання послуг Фонду та/або уповноваженій особі Фонду з метою, передбаченою пунктом 1 цього розділу, проводиться шляхом конкурсного відбору на право укладення Фонду та/або з уповноваженою особою Фонду договорів про надання послуг.

(пункт 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 30.11.2015 р. N 212)

3. Організатором проведення конкурсного відбору є Фонд.

4. Конкурсний відбір проводиться в міру потреби.

5. Участь у конкурсному відборі можуть брати фізичні особи та фізичні особи - підприємці, які володіють необхідними знаннями та мають достатню кваліфікацію, а також юридичні особи, працівниками яких є фізичні особи, які володіють необхідними знаннями та мають достатню кваліфікацію.

У випадках, визначених цим Положенням, кваліфікація фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та працівників юридичних осіб має підтверджуватися необхідними документами (сертифікатами, свідоцтвами тощо).

Відповідно до цілей регулювання цього Положення діловою репутацією є відомості, зібрані Фондом, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи.

(пункт 5 розділу I доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 17.01.2013 р. N 5)

6. Пункт 6 розділу I виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5,
у зв'язку з цим пункти 7 - 9 вважати відповідно пунктами 6 - 8)

6. Організацію проведення конкурсного відбору Фондом здійснює відповідальний структурний підрозділ Фонду.

(пункт 6 розділу I у редакції рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5)

7. Плата за участь у конкурсному відборі та одержання конкурсної документації не стягується.

Витрати учасників конкурсного відбору, пов'язані з участю у відборі, несуть самі учасники конкурсного відбору.

8. При організації та проведенні Фондом конкурсних відборів Фонд не має права:

1) здійснювати координацію діяльності учасників відбору, яка має або може мати своїм результатом обмеження конкуренції між учасниками або обмеження інтересів окремих учасників конкурсного відбору;

2) надавати переваги щодо участі у відборі, у тому числі шляхом надання учасникам відбору доступу до конфіденційної інформації, пов'язаної з організацією та проведенням конкурсних відборів.

II. Проведення Фондом конкурсного відбору

1. Конкурсний відбір проводиться за такими напрямами діяльності:

1) "Юридичні консультанти";

2) "Фінансові консультанти" (у тому числі "Робота з активами", "Ведення бухгалтерського обліку та супровід ведення реєстру вимог кредиторів");

3) "Організація торгів";

4) "Аудиторські послуги";

5) "Архівування документації ліквідованих банків";

6) "Організація зберігання майна";

7) "Радник уповноваженої особи Фонду".

(пункт 1 розділу II доповнено підпунктом 7 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.09.2014 р. N 78)

Конкурсний відбір не проводиться для укладання договорів про надання послуг (виконання робіт), які забезпечують господарську діяльність банку, зокрема договорів про оренду нерухомого майна, надання комунальних послуг, послуг зв'язку, охорони.

(пункт 1 розділу II доповнено абзацом дев'ятим згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.09.2014 р. N 78)

2. Переможці конкурсного відбору повинні дотримуватись законодавства з відповідного напряму діяльності.

Для кожного напряму діяльності встановлюються такі вимоги й критерії:

2.1. За напрямом діяльності "Юридичні консультанти" учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

1) мати бездоганну ділову репутацію;

2) мати вищу юридичну освіту;

3) мати досвід роботи за фахом не менше 5 років;

4) для юридичних осіб - наявність у штаті не менше двох працівників, які відповідають вимогам підпунктів 1 - 3 цього пункту.

Залежно від потреб Фонду та/або уповноваженої особи Фонду у відповідній галузі права (кримінальне, адміністративне, трудове, соціального забезпечення тощо) Фонд має право встановити додаткові вимоги до учасників конкурсного відбору.

(абзац шостий підпункту 2.1 пункту 2 розділу ІІ із змінами,
 внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 30.11.2015 р. N 212)

2.2. За напрямом діяльності "Фінансові консультанти" (у тому числі "Робота з активами", "Ведення бухгалтерського обліку й супровід ведення реєстру вимог кредиторів") учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

1) мати бездоганну ділову репутацію;

2) мати вищу економічну освіту;

3) протягом останніх 2 років мати досвід консультування банків з питань банківської діяльності, оподаткування (податкового законодавства) та операцій з цінними паперами;

(підпункт 3 підпункту 2.2 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 17.01.2013 р. N 5)

4) для юридичних осіб - наявність у штаті не менше двох працівників, які відповідають вимогам підпунктів 1 - 3 цього пункту.

(підпункт 4 підпункту 2.2 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 17.01.2013 р. N 5)

2.3. За напрямом діяльності "Організація торгів" учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

1) мати бездоганну ділову репутацію;

2) мати вищу економічну або юридичну освіту;

3) протягом останніх двох років мати досвід з організації та проведення конкурсів, аукціонів, торгів та/або реалізації майна суб'єктів господарювання;

(підпункт 3 підпункту 2.3 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 17.01.2013 р. N 5
,
 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.09.2014 р. N 78)

4) підпункт 4 підпункту 2.3 пункту 2 розділу II виключено

(підпункт 4 підпункту 2.3 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 17.01.2013 р. N 5
,
 виключено згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.09.2014 р. N 78,
у зв'язку з цим підпункт 5 вважати підпунктом 4)

4) для юридичних осіб - наявність у штаті не менше двох працівників, які відповідають вимогам підпунктів 1 - 3 цього пункту.

(підпункт 4 підпункту 2.3 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 01.09.2014 р. N 78)

2.4. За напрямом діяльності "Аудиторські послуги" учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

1) мати бездоганну ділову репутацію;

2) підпункт 2 підпункту 2.4 пункту 2 розділу II виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5,
у зв'язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 2)

2) для аудиторських фірм - мати у штаті не менше трьох сертифікованих аудиторів з досвідом проведення аудиторських перевірок банків не менше 3 років, які пройшли контроль якості аудиторських послуг відповідно до вимог Аудиторської палати України.

2.5. За напрямом діяльності "Архівування документації ліквідованих банків" учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

1) мати бездоганну ділову репутацію;

2) мати в наявності приміщення для зберігання документації, що відповідає умовам зберігання архівних документів, загальною площею не менше 1200 квадратних метрів.

2.6. Для напряму діяльності "Організація зберігання майна" учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

1) мати бездоганну ділову репутацію;

2) мати в наявності складські площі у достатньому для зберігання майна банку розмірі;

(підпункт 2 підпункту 2.6 пункту 2 розділу II у редакції рішення
виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 17.01.2013 р. N 5)

3) мати досвід діяльності на ринку послуг із зберігання майна не менше 1 року.

2.7. За напрямом діяльності "Радник уповноваженої особи Фонду" учасник конкурсного відбору має відповідати таким критеріям:

1) мати високі професійні та моральні якості;

2) мати бездоганну ділову репутацію;

3) мати вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права;

4) мати професійний досвід, необхідний для роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку.

(пункт 2 розділу ІІ доповнено підпунктом 2.7 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.09.2014 р. N 78)

3. Конкурсний відбір проводиться на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду.

Залежно від потреб Фонду та/або уповноваженої особи Фонду при виведенні конкретного банку з ринку або ліквідації банку Фонд має право встановити додаткові вимоги до учасників конкурсного відбору.

(абзац другий пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 30.11.2015 р. N 212)

4. Кількість осіб за результатом конкурсного відбору за кожним напрямом діяльності встановлюється рішенням виконавчої дирекції Фонду за поданням відповідального структурного підрозділу Фонду.

(пункт 4 розділу II у редакції рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5)

5. Повідомлення про проведення конкурсного відбору за певним напрямом діяльності розміщується на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

(пункт 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.09.2014 р. N 78)

6. Фонд надає можливість особам, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, ознайомитися з конкурсною документацією, якщо умови конкурсу передбачають наявність конкурсної документації.

(абзац перший пункту 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 01.09.2014 р. N 78)

Ознайомлення осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, з конкурсною документацією може здійснюватися, зокрема, шляхом:

1) розміщення відповідної інформації на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет;

2) надання для ознайомлення безпосередньо у Фонді з можливістю копіювання.

7. Для участі в конкурсному відборі заявник подає до Фонду заявку на участь у конкурсному відборі радників, аудиторів, юристів та інших осіб при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

(абзац перший пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 17.01.2013 р. N 5)

Заявка на участь у конкурсному відборі підписується:

1) особисто фізичною особою, фізичною особою - підприємцем, аудитором тощо;

2) керівником юридичної особи або особою, яка виконує його обов'язки.

8. До заявки на участь у конкурсному відборі заявником додаються такі документи:

1) нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);

2) підпункт 2 пункту 8 розділу II виключено 

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5,
у зв'язку з цим підпункти 3 - 9 вважати відповідно підпунктами 2 - 8)

2) проміжну фінансову звітність відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року відповідно за N 396/3689 та за N 397/3690, за останній звітний період, що передує дню подання заяви (для юридичних осіб, крім осіб за напрямами діяльності "Організація торгів", "Архівування документації ліквідованих банків" та "Організація зберігання майна");

(підпункт 2 пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 17.01.2013 р. N 5)

3) підпункт 3 пункту 8 розділу II виключено 

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5,
у зв'язку з цим підпункти 4 - 8 уважати відповідно підпунктами 3 - 7)

3) пропозиції щодо вартості робіт та/або послуг, строків їх виконання за підписом керівника юридичної особи та печаткою (за наявності) або заявника - фізичної особи чи фізичної особи - підприємця;

(підпункт 3 пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 01.09.2014 р. N 78)

4) біографічну довідку за формою згідно з додатком 2 (для фізичних осіб чи фізичних осіб - підприємців);

(підпункт 4 пункту 8 розділу II у редакції рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 01.09.2014 р. N 78)

5) копії документів, що підтверджують вищу освіту та досвід роботи працівників юридичної особи, засвідчені підписом керівника юридичної особи та печаткою (за наявності) або заявника - фізичної особи чи фізичної особи - підприємця (крім осіб за напрямами діяльності "Організація торгів", "Архівування документації ліквідованих банків" та "Організація зберігання майна");

(підпункт 5 пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 17.01.2013 р. N 5
,
 від 01.09.2014 р. N 78)

6) нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право займатися відповідною діяльністю (якщо такі потрібні);

7) документи, що підтверджують повноваження особи, що підписала заявку на участь у конкурсному відборі (для юридичних осіб);

8) інформація про регіональну мережу відокремлених підрозділів, філій, представництв (для юридичних осіб) (для осіб за напрямами діяльності "Організація зберігання майна" - місце розташування складських площ із зазначенням їх розмірів).

(пункт 8 розділу ІІ доповнено підпунктом 8 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.09.2014 р. N 78)

9. До заявки на участь у конкурсному відборі заявником додатково надаються інформація та відповідні документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам, установленим цим Положенням.

Усі документи, що надаються заявником, викладаються державною мовою.

10. Якщо заявником на участь у конкурсному відборі є фізична особа, то додатково до документів, передбачених пунктом 8 цього розділу, додається її письмова згода на обробку її персональних даних з метою взяття участі у конкурсному відборі.

(розділ II доповнено новим пунктом 10 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5,
у зв'язку з цим пункти 10 - 24 вважати відповідно пунктами 11 - 25)

11. Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі за більше ніж одним напрямом діяльності, подають заявки та усі документи, що до неї додаються, окремо за кожним із напрямів.

(пункт 11 розділу II у редакції рішення виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5)

12. Прийом заявок на участь у конкурсному відборі починається з наступного робочого дня, що настає за днем розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет повідомлення про початок проведення конкурсного відбору, якщо інша дата не зазначена у самому повідомленні, і триває встановлену рішенням виконавчої дирекції кількість календарних днів, але не більше двадцяти календарних днів.

(пункт 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішеннями виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5
,
 від 01.09.2014 р. N 78)

13. Заявка на участь у конкурсному відборі направляється заявником до Фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або передається іншим способом, що дозволяє підтвердити факт і дату одержання Фондом заявки та додатків до неї.

(абзац перший пункту 13 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 01.09.2014 р. N 78)

Заявник має право в будь-який час відкликати свою заявку на участь у конкурсному відборі.

14. Датою подання заявки вважається дата її реєстрації у Фонді.

Заявки на участь у конкурсному відборі, отримані після закінчення строку прийому заявок, не опрацьовуються.

(абзац другий пункту 14 розділу II у редакції рішення виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.09.2014 р. N 78)

(пункт 14 розділу II у редакції рішення виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5)

15. Після закінчення строку прийому заявок відповідальний структурний підрозділ Фонду на наступний робочий день починає опрацьовувати заявки на участь у конкурсному відборі за окремими напрямами.

Відповідальним структурним підрозділом у строк до семи робочих днів опрацьовуються заявки на участь у конкурсному відборі та додані до них документи на відповідність вимогам, установленим цим Положенням.

(абзац другий пункту 15 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 01.09.2014 р. N 78)

Під час опрацювання заявок на участь у конкурсі та поданих до них документів працівники відповідального структурного підрозділу Фонду мають право звертатися до заявників, у тому числі електронною поштою, за роз'ясненнями та уточненнями щодо інформації, наведеної у документах.

(пункт 15 розділу II у редакції рішення виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5)

16. За результатами опрацювання заявок та поданих до них документів відповідальний структурний підрозділ:

інформує виконавчу дирекцію Фонду про результати опрацювання заявок та поданих до них документів (у тому числі щодо відповідності кожного із заявників вимогам цього Положення);

подає на затвердження виконавчій дирекції Фонду перелік заявників, які відповідають вимогам цього Положення.

(пункт 16 розділу II у редакції рішення виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5)

17. Виконавча дирекція Фонду на першому (з дати закінчення строку опрацювання заявок та поданих до них документів) засіданні виконавчої дирекції Фонду приймає рішення щодо переліку заявників, які відповідають вимогам цього Положення, або рішення про визнання відбору таким, що не відбувся.

Результати конкурсного відбору оформляються протоколом, оформленим відповідно до регламенту виконавчої дирекції Фонду.

(пункт 17 розділу II у редакції рішення виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5)

18. Відбір може бути визнаний таким, що не відбувся за окремим напрямом діяльності, у разі:

подання на конкурс менше двох заяв;

невідповідності заявників вимогам цього Положення.

(пункт 18 розділу II у редакції рішення виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5)

19. Пункт 19 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 01.09.2014 р. N 78
,
 у зв'язку з цим пункти 20 - 23 вважати відповідно пунктами 19 - 22
)

20. Пункт 20 розділу II виключено 

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5)

21. Пункт 21 розділу II виключено 

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5,
у зв'язку з цим пункти 22 - 25 вважати відповідно пунктами 20 - 23)

19. Повідомлення про результати конкурсного відбору направляється кожному учаснику протягом п'яти робочих днів з дати складання протоколу виконавчої дирекції Фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або передається іншим способом, що дозволяє підтвердити факт і дату одержання повідомлення учасником конкурсного відбору.

(пункт 19 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.09.2014 р. N 78)

20. Учасники конкурсного відбору, відібрані виконавчою дирекцією Фонду, мають:

1) відповідати вимогам і критеріям, установленим цим Положенням;

2) надавати працівникам Фонду підтвердну інформацію щодо поданих даних для перевірки відповідності вимогам, установленим цим Положенням.

21. Виконавча дирекція Фонду має право виключити з переліку осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору, особу у разі:

(абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 01.09.2014 р. N 78)

1) виявлення Фондом її невідповідності критеріям, визначеним пунктом 2 цього розділу;

2) невиконання нею зобов'язань, визначених пунктом 20 цього розділу;

(підпункт 2 пункту 21 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 17.01.2013 р. N 5
,
 від 01.09.2014 р. N 78)

3) відмови від пропозиції уповноваженої особи Фонду укласти договір.

(пункт 21 розділу ІІ доповнено підпунктом 3 згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 01.09.2014 р. N 78)

22. Особа, що була виключена виконавчою дирекцією Фонду з числа осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору, має право взяти участь у наступному конкурсному відборі.

23. У разі зміни особою, яка включена до переліку, свого найменування/прізвища, імені, по батькові та/або місцезнаходження/місця проживання така особа має не пізніше 5 робочих днів з дня настання відповідних змін повідомити про такі зміни Фонд шляхом направлення Фонду відповідного листа разом з копіями підтвердних документів.

Відповідальний структурний підрозділ Фонду у строк до семи робочих днів опрацьовує лист та виносить на розгляд виконавчої дирекції Фонду питання про необхідність внесення змін до переліку осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору.

Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду змін до переліку осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору, відповідна інформація направляється уповноваженій особі Фонду та розміщується на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет (щодо найменування/прізвища, імені, по батькові) у порядку, визначеному абзацом першим пункту 1 розділу III цього Положення.

(розділ ІІ доповнено пунктом 23 згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.09.2014 р. N 78)

III. Залучення Фондом та/або уповноваженою особою Фонду радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку

(назва розділу III у редакції рішень виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5
,
 від 30.11.2015 р. N 212)

1. Фонд протягом трьох робочих днів після затвердження результатів конкурсного відбору направляє уповноваженій особі Фонду перелік осіб, відібраних виконавчою дирекцією Фонду, та розміщує його на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

(абзац перший пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 01.09.2014 р. N 78)

У разі якщо результати конкурсного відбору були затверджені до дати призначення уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку, Фонд не пізніше наступного робочого дня направляє їй витяг із затверджених результатів конкурсного відбору, який формується з осіб, які не мають конфлікту інтересів з неплатоспроможним банком, у який призначено таку уповноважену особу Фонду, або з банком, який ліквідовується.

2. Уповноважена особа Фонду має право залучати радників, аудиторів, юристів та інших осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору, виключно в межах кошторису витрат неплатоспроможного банку, пов'язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації такого банку, та які:

не мають заборгованості перед банком та/або заборгованості банку;

не володіють будь-якими майновими правами щодо майна банку;

не мають відносин за попередні п'ять років з банком як його пов'язаною особою;

не мають будь-яких зобов'язань по відношенню до банку за останні п'ять років;

не перебувають у трудових відносинах з банком (у якому здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація) за останні п'ять років;

не володіють майном, яке конкурує з майном банку;

не мають інших інтересів, які можуть зашкодити неупередженому виконанню уповноваженою особою Фонду своїх функцій у межах здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку.

За умови недостатності коштів у банку для оплати витрат, пов'язаних із залученням до роботи осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору, виконавча дирекція Фонду приймає рішення про надання цільової позики на покриття таких витрат банку за рахунок коштів Фонду.

(абзац дев'ятий пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 01.09.2014 р. N 78)

(пункт 2 розділу III у редакції рішення виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5)

3. Радники, аудитори, юристи та інші особи надають послуги Фонду та/або уповноваженій особі Фонду на підставі цивільно-правового договору. Такий договір може бути розірвано в односторонньому порядку в день повідомлення Фонду та/або уповноваженою особою Фонду другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством.

(пункт 3 розділу III у редакції рішень виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5
,
 від 01.09.2014 р. N 78
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30.11.2015 р. N 212)

4. Після укладання уповноваженою особою Фонду договору про надання радником, аудитором, юристом та іншими особами послуг уповноважена особа Фонду у строк не пізніше 2 робочих днів зобов'язана повідомити Фонд про факт укладення такого договору.

(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5)

 

Начальник відділу з питань
стратегії та трансформації Фонду

Н. О. Лапаєва

 

Заявка
на участь у конкурсному відборі радників, аудиторів, юристів та інших осіб при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку

_____________________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові заявника)
_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження або місце проживання заявника, телефон, адреса електронної пошти (за наявності))
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
заявляє про свій намір взяти участь у конкурсному відборі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за напрямом діяльності _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
з метою надання послуг уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку або ліквідації банку.

_______________________________________________________________ зобов'язується виконувати
                              (найменування або прізвище, ім'я, по батькові заявника)
вимоги, визначені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб для проведення конкурсного відбору.

Додаток:
_____________________________________________________________________________________
                            (зазначається перелік документів згідно з пунктами 8, 9 розділу II цього Положення)
_____________________________________________________________________________________

 

___________________________
(підпис особи, що подала заявку)

М. П. (за наявності)

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5)

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________________________________________________________
                                         (напрям діяльності, за яким заявник має намір брати участь у конкурсному відборі)

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

____________
* Заповнюється у зворотному хронологічному порядку.

Підтвердження. Я, що нижче підписався (підписалася), підтверджую, що в цій біографічній довідці правильно описано мої дані, мою кваліфікацію та мій досвід.

Цим я даю згоду на обробку та використання моїх персональних даних при здійсненні процедури відбору радників, аудиторів, юристів та інших осіб для надання послуг уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку відповідно до Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 23 липня 2012 року N 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за N 1364/21676.

_________________
                 (дата)

__________________________
(підпис, ініціали та прізвище)

(Положення доповнено додатком 2 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.01.2013 р. N 5)

____________

Опрос